Kimya Mühendisliği Bitirme Tezi Örnekleri

Lisans Dersleri

            kimya mühendisliği tezleri,     kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     gazi üniversitesi kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları  ,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,


Bölüm Dersleri

CHEM 103 – Genel Kimya I
CEAC 102 – Kimya Mühendisliğine Giriş

            kimya mühendisliği tezleri,     kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     gazi üniversitesi kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları  ,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

CHEM 104 – Genel Kimya II
CEAC 201 – Analitik Kimya
CEAC 203 – Fizikokimya
CEAC 205 – Biyokimya
CEAC 202 – Organik Kimya
CEAC 204 – Termodinamik
CEAC 206 – Kimyasal Süreç Hesaplamaları
CEAC 300 – Yaz Stajı
CEAC 301 – Akışkanlar Mekaniği
CEAC 303 – Mühendislikte Malzeme ve Eneji Dengesi
CEAC 305 – Anorganik Kimya
CEAC 302 – Ayrıştırma Süreçleri
CEAC 304 – Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
CEAC 306 – Isı ve Kütle Transferi

            kimya mühendisliği tezleri,     kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     gazi üniversitesi kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları  ,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

CEAC 308 – Malzeme Bilimi
CEAC 400 – Yaz Stajı
CEAC 401 – Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
CEAC 403 – Süreç ve Ürün Tasarımı
CEAC 405 – Kimya Mühendisliğinde Tasarım
CEAC 407 – Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü
CEAC 402 – Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
CEAC 404 – Mezuniyet Projesi

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

COMPE 101 – Bilgisayara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
E 101 – Mühendisliğin Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
ENG 111 – İletişim Becerilerine Giriş
Temel çalışma becerileri. Okuduğunu anlama çalışmaları. Haftanın konusuyla ilgili sınıfiçi tartışmaları. Kelime bilgisi geliştirme çalışmları. Okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi. Serbest yazma. Araştırma ödevleri. Belli bir yazıyı farklı biçimde yazma ve özet çıkarma. İngilizce dil yapılanının gözden geçirilmesi. Noktalama ve büyük harf kullanma çalışmaları. Dinleme ve not alma. Paragraf incelemesi. Yazı planı çıkarma. Akademik paragraf yazma. Sebep-sonuç paragrafı yazma. Kendi yazdığı paragrafı düzeltme. Çalışma portföyü tutma.
ENG 113 – Akademik Dinleme ve Not Alma
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme.
MATH 157 – Genişletilmiş Kalkülüs I

            kimya mühendisliği tezleri,     kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     gazi üniversitesi kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları  ,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev Uygulamaları, İntegral, İntegral Uygulamaları, Transandantal Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, L’Hopital Kuralı, Has olmayan İntegraller, Diziler.
PHYS 101 – Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.
TURK 101 – Turk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).
ENG 104 – İletişim Becerileri II
Akademik okuma ve kompozisyon yazmaya giriş; kelime dağarcığı geliştirme; dil kullanımı ve mekaniği; uyum & tutarlılık; bütünlük & tamlık; sözdizimi & yapı; aşamalı yazma ve retorik yapılar; kompozisyon yazma; neden-sonuç ve problem çözme kompozisyonları: parçaları & taslak
MATH 158 – Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.
PHYS 102 – Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.
TURK 102 – Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
ENG 211 – İletişim Becerileri III
Eleştirel okuma beceri ve teknikleri kullanmak,bir okuma parçasının yapısını belirlemek ve örneklemeleri kavrarmak. Metnin ya da durumun anafikrini ve önemli noktalarını çıkarmak. Bir metne izlenim yazısı yazmak. Bir okuma parçasının özetini çıkarmak. Tartışmalı kompozisyonun taslağını=planını çıkarmak ve yazmak. Alınılama tekniklerini kullanmak.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.
ENG 212 – Teknik Rapor Yazımı ve İletişim

            kimya mühendisliği tezleri,     kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     gazi üniversitesi kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları  ,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Gecici ve son hali verilmis tez cümlelerinin biçimlendirilmesi.Bölümle ilgili calısma konuları.Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslagının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların degerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
MATH 276 – Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.
MFGE 256 – Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
IE 220 – Olasılık ve İstatistik
Role of probability and statistics in engineering, Introduction to probability. Probability laws. Discrete distributions. Continuous distributions. Descriptive statistics. Estimation. Inferences on the mean Comparing two samples. Simple linear regression and correlation.
IE 305 – Mühendislik Ekonomisi Analizi
Economic analysis for engineering and managerial decision-making. Cash flows, effect of time and interest rate on money and physical assets. Methods of evaluating alternatives: present worth, future worth, annual worth, rate-of-return and benefit/cost ratios. Depreciation and taxes. Effects of inflation.
ORY 400 – Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

CEAC 408 – Biyoloji

            kimya mühendisliği tezleri,     kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     gazi üniversitesi kimya mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği tez,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezleri,     kimya mühendisliği bitirme tezi,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları  ,     kimya mühendisliği tez örnekleri,     kimya mühendisliği tez konuları,     kimya mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

CEAC 409 – Biyoteknoloji I

 

CEAC 410 – Biyoteknoloji II

 

CEAC 411 – Biyokimyasal Reaksiyonlar

 

CEAC 412 – Biyoanorganik Kimya

 

CEAC 413 – Biyokimyasal Ayrıştırma Yöntemleri

 

CEAC 414 – Biyoenformatik

 

CEAC 415 – İlaç Salınım Sistemleri

 

CEAC 420 – Bilim ve Teknolojide Nano-Mühendislik

 

CEAC 421 – Yenilenebilir Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji

 

CEAC 422 – Fotovoltaik Bilim ve Mühendisliği

 

CEAC 423 – Polimer Bilim ve Teknolojileri

 

CEAC 424 – Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu

 

CEAC 425 – Eşlenik Polimerler II: Süreç ve Uygulamalar

 

CEAC 426 – Akıllı Malzemeler ve Teknolojileri

 

CEAC 427 – Moleküler Cihazlar ve Makinalar

 

CEAC 428 – Supramoleküler Kimya

 

CEAC 429 – Moleküler Değiştiriciler

 

CEAC 430 – Akıllı Malzeme ve Makinalar

 

CEAC 431 – Plastik Malzemeler

 

CEAC 440 – Çevre Kimyası

 

CEAC 441 – Su ve Atık Su Arıtma Teknolojileri

 

CEAC 442 – Çevre Kirliliği

 

CEAC 443 – Çevresel Etki Değerlendirmesi

 

CEAC 444 – Hava Kirliliği

 

CEAC 445 – Korozyon

 

CEAC 450 – Endüstriyel Mikrobiyoloji

 

CEAC 451 – Gıda Katkıları, Kirleticileri ve Toksikolojisi

 

CEAC 452 – Gıda Paketleme

 

CEAC 453 – İleri Gıda Biyokimyası

 

CEAC 454 – İleri Gıda Mikrobiyolojisi

 

CEAC 460 – Dinamik Simülasyona Giriş
TBA

 

CEAC 461 – Optimizasyon

 

CEAC 462 – Süreç Kontrol Uygulamaları

 

CEAC 463 – Araştırma Teknikleri I

 

CEAC 464 – Araştırma Teknikleri II

 

CEAC 470 – Petrokimya Mühendisliği

 

CEAC 471 – Petrol Teknolojileri

 

CEAC 472 – Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri

 

CEAC 473 – Yağ Teknolojileri

 

CEAC 501 – Elektrokimya

 

CEAC 502 – Spektroskopik Teknikler

 

CEAC 503 – Sıvı Kristaller ve Boyalar

 

CEAC 504 – Bor Kimyası

 

CEAC 505 – Anorganik Teknolojiler

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?