Finans Lisansı Bitirme Tezi

finans tezi

151           Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi- I

Ders içeriğinde 19. yüzyılın ortalarından 1924 yılına kadar olan modernleşme süreci değerlendirme altına alınacaktır. Osmanlı Devleti’nde yaşanan Batılılaşma çabaları ve reformlar, sosyal ve ekonomik değişimler, 1. Dünya Savaşı, Türk Milliyetçiliği’nin yükselişi, İstiklal Savaşı, savaşlar, iç ve dış politika, Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet’in ilanı üzerinde yoğunlaşılacak olan ana noktalardır.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İNG 151            İngilizce- I

İngilizce I (İNG 151) ve İngilizce II (İNG 152) kitap ve ders materyalleri olarak birbirinin devamı niteliğindedir. Bu dersin ana amacı İngilizce bilgi seviyesini geliştirmek, verilen metinleri anlamak, yorumlamak ve bu dilde yetkinlik kazanmaktır.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İKT 201            Mikro İktisat

Derste, mikro iktisadın temel kavramlarını, yöntemlerini ve kamu-özel kesiminin rollerine yer verilmektedir. Firma, piyasa yapıları ve kaynak dağılımı konuları üzerinde durulmaktadır.

MAT 151          Genel Matematik-I

İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Finans Bölümleri öğrencilerine küme İşlemleri; eşitsizlik ve eşitsizlik grafikleri; kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon; doğrusal fonksiyon, ikinci dereceden fonksiyon, doğrusal ve ikinci derece fonksiyonlarının grafikleri; denklem sistemleri; fonksiyonlarda limit ve süreklilik;  türev, maksima ve minima; polinom, trigonometrik, kesirli, logaritmik, üstel fonksiyonların grafikleri; bu konuların kendi alanlarındaki uygulamaları öğretilecektir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

TRD 151           Türk Dili-I

Dilin tanımı, türleri ve özellikleri, dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi, yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlama, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde (deneme, makale, fıkra ve vb. gibi.) kompozisyon yazma, bir metnin özetini çıkarma), sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler, hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra- olay anlatma vb)), Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim), Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları), uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri bu dersin konularını oluşturmaktadır.

HUK 157           Temel Hukuk Bilgisi

Bu derste, hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri işlenecektir. Diğer sosyal kurallar, hukukun diğer dalları, bu dalların uygulanması ve yorumlanması üzerinde durulacak ve Türk Yargı Sistemi incelenecektir..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

BİL 151            Bilgisayara Giriş- I

Bu dersin amacı bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında temel bilgi sahibi olmak, Windows işletim sistemini, Microsoft Ofis paketi kapsamında Word, Excel ve Power Point programlarının kullanımını temel düzeyde öğrenmektir..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

FEL 153           Felsefe

Felsefenin konusu ve alanı, epistemoloji, etnoloji, etik, bilim ve siyaset felsefesi dersin temel konularını oluşturmaktadır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İNG 152            İngilizce-II

YDB 151 dersinin genel amaçlarına ek olarak, bu derste öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

İKT 202            Makro İktisat

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 104 İletişim

Bu ders kapsamında bireyin kendi ile olan iletişiminden başlayarak, iletişim prensipleri, engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri, kanalları ve etkin iletişimin sağlanmasına ilişkin çeşitli konulara ve vak’a analizlerine yer verilmektedir.

MAT 152          Genel Matematik-II

İntegral,  matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konuları ve bu konuların ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

ATA 152           Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi- II

Bu ders Lozan Antlaşması’ndan Atatürk’ün ölümüne kadar olan süreci kapsamaktadır. Başlıca konular, Kemalist prensipler doğrultusundaki reformlar, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik dönüşümler, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler pozisyonunda ve dış politikasındaki gelişmelerdir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

TRD 152           Türk Dili -II

Bu derste bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemleri, yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri, yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma), anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım), çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd)), Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim), Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları), uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır.

İŞL 109            Genel İşletme

Bu ders kapsamında öğrenciler, işletmelerin zamanımızın dinamik iş ortamının gereklerini nasıl karşıladıklarını, iş dünyasını ve işletmelerin küresel piyasada nasıl başarıyla rekabet ettiklerini öğrenecektir.

HUK 257 İşletme Hukuku

Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İKT 203            İstatistik

Bu dersin konuları temel istatistik kavramları, istatistik yöntemleri, veri analizi, korelasyon ve regresyon, olasılık teorisi kavramları, örnekleme hatası, güven aralıkları ve hipotez testleridir.

İŞL 201            Genel Muhasebe- I

Teori, kavramsal çerçeve, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin gelişimi ve uygulamaları açıklanacaktır. Gelir tablosu, nakit akımı, bilanço ve aktif hesaplar da incelenecek konular arasındadır.

İŞL 210            Yönetim ve Organizasyon

Bu derste, işletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, toplam kalite ve küreselleşme, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar konuları işlenecektir.

BFN 301 Finans Matematiği

Bu derste maliyet ve satış fiyatları, basit faiz, ıskonto hesapları, bileşik faiz hesapları, rant hesapları, uzun dönemli borçlanmaları ve tahviller, hisse senetlerinin değerlendirilmesi, sermaye yatırımlarının planlanması konuları incelenecektir.

BFN 201           Bankacılık ve Finans Temel Kavramları

Dersin içeriğini, banka ve bankacılığın tanımlanması, temel kavramlar, bankacılığın doğuşu ve gelişimi, bankacılık sistemi ve ekonomideki yeri, bankaların özellikleri ve fonksiyonları, banka ürün ve hizmetleri, kredi ve kredilendirme süreci, mevduat ve hesap işlemleri gibi konular oluşturmaktadır.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 220 Yönetimde Yaratıcılık

Bu ders yaratıcılık sürecini keşfetmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler yaratıcılığı geliştiren farklı teknikleri analiz edecek ve bunları yönetim sürecine uygulayacaklardır.

İKT 204            İstatistik Uygulamaları

Pratiğe dayalı olan bu derste, istatistiksel tahmin yöntemleri, hipotez testi ve modelin istatiksel olarak uygun hale getirilmesi anlatılacaktır. İstatistiksel araştırma tasarımı ile ilgili örnek uygulamalara yer verilecektir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 321 Örgütsel Davranış

Bu ders, insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Dersin amacı örgüt içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelenmesi ve analiz edilmesidir.

İŞL 212            Genel Muhasebe-II

Bu dersin amacı bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesinin yapılması, gelir hesaplarının değerlenmesi, kar ve zararın tespiti, mali tabloların düzenlenmesi ve sunumu konularında bilgi vermektir.

İŞL 216            İşletme Finansı

Bu ders, işletme finansı ile ilgili teorilere, metotlara ve konulara giriş niteliği taşımaktadır.

Başlıca konular; Paranın zaman değeri ve sermaye bütçelemesi yöntemleri, Risk ve getiri arasındaki ilişki, menkul kıymetlerin piyasa etkinliği, optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım yöntemleridir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

HUK 352           Borçlar Hukuku

Bu derste, borçlar hukuku ile ilgili temel kavramlar, borç ilişkisi, borçların ifası gibi konular anlatılacaktır.

BFN 410           Sigortacılık

Dersin başlıca konuları arasında; sigorta ve sigortacılığın tanımı, sigorta çeşitleri, sigortada taraflar, sigortacılığın işlevleri, risk analizi, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması vardır.

İKT 214            Ekonomik Göstergeler

Bu derste, ekonomik göstergelerin ne anlama geldiği, gelecekteki seyrinin ne olacağının tahmini ve buna göre alınabilecek mikro önlemlerin ne olduğu, krizler ve bunları önceden tahmin etme yolları konusunda bilgi verilecektir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 444            Denetim

Bu ders bir işletmede denetim sürecinin felsefesinin ve bir işletmede iç ve dış denetimin rolünün anlaşılması ve değerlendirilmesi sağlar. Risk ve kontrol, kanıt ve belgeleme kavramları, denetim standartları, denetçinin hukuki ve sosyal sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

İŞL 341            Maliyet Muhasebesi

Bu derste, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 367 Türk Vergi Sistemi ve Tekniği

Ders Vergi Hukukunun Temel İlkeleri; Vergi hukukunun kaynakları; Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu; Vergi İdaresi; Vergilendirme İşlemleri; Vergi Mükellefinin ödevleri; Vergi mükellefinin hakları; Süreler; Vergi Borcunun Sona Ermesi; Vergi alacağının güvence altına alınması; Vergi denetimi; Vergi suçları ve cezaları; Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi konularını içerir.

İŞL 345            Sermaye Piyasası Hukuku

Bu derste,  sermaye piyasası, sermaye piyasası araçları, aracı kuruluşlar, sermaye piyasasını düzenleyen kanun ve kurallar, yatırımcının korunması, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleyici fonksiyonları, menkul kıymetleri alım-satım konuları işlenecektir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

BFN 315 Finans Mühendisliği

Ders kapsamında fiyat volatilitesi, korunma ve finans mühendisliği kavramı; risk profili, riskin azaltılması; kısa ve uzun pozisyonların korunması; vadeli sözleşmelerle korunma; swap sözleşmeleri ile korunma; opsiyon sözleşmeleri ile korunma; opsiyon fiyatlama modelleri; türev varlıkların yaratıcı kullanımı, matematik, istatistik ve çalışma sayfası uygulamaları gibi konular yer almaktadır.

MUD 305          Banka Muhasebesi

Bu derste, banka ve banka muhasebesi, dönen varlıklar, krediler, bağlı değerler, mevduat, özkaynaklar, faiz gelirleri, faiz giderleri, faiz dışı gelirler, faiz dışı giderler, nazım hesaplar, kambiyo muhasebesi, yılsonu işlemleri, günlük-haftalık pozisyon, aylık mizan, bilanço ve gelir tablosu, banka finansal tablolarının analizi konuları incelenecektir.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

MUD 316 İnşaat Muhasebesi

Dersin içeriğinde inşaat taahhüt işlerinin ana öğeleri: inşaat, inşaat sahibi, inşaat müteahhidi, inşaat taahhütlerinde izlenen süreç; inşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel yapısı; inşaat-taahhüt maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi; malzeme giderlerinin muhasebeleştirilmesi; işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi; genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi; taşeronlara yaptırılan işlerin maliyeti; taşeronlara yaptırılan işlerin ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi; avans ve hak edişler ve muhasebeleştirilmesi; yıllara yaygın inşaat ve onarım; dönem sonu işlemleri gibi konular yer almaktadır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

MUD 310          İç Denetim

Dersin içeriğinde İç denetimin tanımı, gelişimi, iç denetim standartları ve planlaması, iç denetimde kullanılan teknikler, iç denetim ve risk değerlemesi, iç denetim ve çalışma kâğıtları, iç denetim ve test çalışmaları, iç denetim ve bilgi sistemleri, iç denetim uygulamaları konuları yer almaktadır.

HUK 358           Kıymetli Evrak Hukuku

Ders Kıymetli Evrak Terimi ve Türk Mevzuatında Kıymetli Evrak: Tanımı, Özellikleri, Devri; Kıymetli Evrakın Türleri; Kıymetli Evrakta Nev’i Değiştirme; Kıymetli Evrakın Ziyanı ve İptali; Kambiyo Senetleri: Tamını, Türleri; Kambiyo Senetlerinin Özellikleri; Poliçe: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Devir, Kabul, Ödeme, Aval; Bono: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Uygulanacak hükümler; Çek: Tanımı, Hukuki niteliği, Ekonomik önemi, Şekil şartları, Devir, İbraz ve ödeme, Zamanaşımı konularını incelemektedir..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 342            Yönetim Muhasebesi

Ders finansal bilgi sistemi, yönetim muhasebesinin fonksiyonları, gider analizi, değişken gider, sabit gider, karışık gider anlamı, analizi, yorumu, maliyet-hacim-kâr analizi, alternatif seçim kararları, işletme bütçeleri ve kontrol, standart maliyet uygulaması ve kayıt düzeni konularını içermektedir.

MUD 314          Muhasebe Bilgi Sistemleri

Derste hesap planı, girdi süreçleri ve belgelendirilmesi, verilerin elde edilmesi, bunların işlenmek suretiyle muhasebede ihtiyaç duyulan miktar ve tutar bilgilerinin elde edilerek, yönetime sunulmasını sağlayan sistem incelenmektedir..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 344 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu derste, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri incelenmektedir.

BFN 308 İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesi yönetimin önemi, işletme sermayesinin özellikleri, çeşitleri ve finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler ve işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan yöntemler, işletme sermayesi yeterliliğinin analizi, nakit ve nakit benzeri varlıkların, kısa vadeli alacakların, stokların ve kısa vadeli borçların yönetimi.bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 368 KOBİ’ler için Finansman Teknikleri

Bu derste, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımı, Türkiye ve dünyada bu işletmelere verilen önem ve sağlanan destekler, alternatif finansman tekniklerinden faktöring, forfaiting, finansal kiralama, risk sermayesi, söz konusu tekniklerin tanımları, gelişimleri, birbirlerine göre üstünlük ve sakıncaları konuları örnek uygulamalarla ele alınacaktır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

BFN 310 Finansal Ekonomi

Ders kapsamında finansal piyasaların yapısı, bu piyasalarda ticareti yapılan bono, hisse senedi ve türev ürünler gibi menkul kıymetlerin özellikleri hakkında bilgiler, portföy teorisi, varlık fiyatlandırmasında denge ve finansal varlıkların değerlerinin belirlenmesi konusundaki temel ilkeleri yer almaktadır. .

UTL 302 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi stratejisi oluşturulurken gündeme gelen yönetimsel konular ile problemler hakkında derinlemesine bir bilgi sağlamaktadır. Bu derse katılan öğrenciler, işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve anlamlandıracaktır. Bu ders ayrıca, lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi, konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme paketleme konularıyla ilişkisini ele alır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 407 Araştırma Yöntemleri

Bu ders araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve tekniklerini, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problem tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.

MUD 401          Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Dersin içeriğinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan uluslar arası muhasebe standartları (UMS) ve tüm uluslar arası finansal raporlama standartları (UFRS) açıklanmaktadır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 445            Finansal Tablolar ve Analizi

Dersin içeriğinde bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır.

İŞL 452 Kurumsal Yönetim ve Finans

Bu ders, firmaların yönetim ve finansal seçimleri ile ilgili tüm konuları kapsayan, genişletilmiş ve ileri seviyede bir finans dersidir. Daha spesifik olarak, bu derste gelişmiş sahiplik yapısına sahip modern şirketlerin ortaya çıkışı ile ilgili finans teorisi ve bununla ilgili uygulamalara yer verilecektir..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

HUK 458           İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku’nun amacı; alacaklı, borçlu ilişkisinin anlaşmasını sağlamak,Türk İcra Hukuku’nun temel kurumlarının öğrenciye tanıtılmasıdır. Bu derste, Türk İcra İflas Hukuku’nda alacaklı ve borçlunun sahip olduğu imkanlar, ilamsız ve ilamlı icra takibi, iflas yoluyla takip kurumları ile şirketlerin yeniden yapılandırılması ve iflasın ertelenmesi konuları ele alınacaktır.

HUK 451           İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ders Bireysel iş hukuku (1475 sayılı iş kanunu), iş hukukunun konusu ve nitelikleri, doğuşu dünya da ve Türkiye de gelişimi, iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler ile yasal düzenlemelerinin anlatılması; İş hukukunda temel kavramları; işçi, çırak ve stajyer, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme kavramları, Hizmet akdinin tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, Hizmet akdi çeşitlerinin sona ermesi ve sonuçlarına (kıdem-İhbar tazminatları ve hesaplama yöntemleri) yönelik örnek olay çözümleri, İşin düzenlenmesi; çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti ve iş hayatının teftişi, Toplu iş hukuku, toplu iş hukukunun konusu, tarafları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler; Toplu iş hukukunda işçi ve işveren kuruluşları kavram ve unsurları, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Sosyal güvenlik hukuku; Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, evrensel boyutları ve çağdaş eğilimler gibi konuları ele almaktadır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İŞL 427 Proje Yönetimi

Bu ders kapsamında proje tanımı; kalite, zaman ve maliyet açısından proje planlaması; proje organizasyonu ve yürütmede kaynak tahsisi; sonuçlandırma ve kontrol konuları ele alınacaktır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

İKT 310            Türk Bankacılık Sistemi ve Mali Piyasalar

Derste, Türkiye’de bankacılık sisteminin özellikleri ve ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler anlatılacaktır.

İŞL 446 İşletme Bütçeleri ve Kontrol Sistemleri

Derste Bütçe türleri, bütçelerin fonksiyonları, işletme bütçe sistemleri, farklı bütçeleme yaklaşımları, bütçeleme teknikleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, bütçe kontrol gibi konular ele alınmaktadır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

MUD 410          Uluslararası Denetim Standartları

Dersin içeriğinde;  Denetim Genel Yapısı; Denetimin Türleri; Denetçilerin Türleri; Denetim Firmalarının Yapısı; Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği; Uluslar arası Muhasebeciler Birliği, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları; Kalite Kontrol Standartları; Meslek Ahlakı Standartları; Denetçinin Yasal Sorumlulukları ve Yetkileri; Denetim Standartlarının Denetim Sürecine Uygulanışı; Türkiye’deki Denetime İlişkin Standartlar ve Uygulamalar; Örnek Olay Çalışmaları; Muhasebe Mesleği ile İlgili Meslek Sınav Sorularına Yönelik Örnekler, gibi konular yer almaktadır.

İŞL 408 Mezuniyet Projesi

Bu ders, İşletme Bölüm başkanının belirlediği bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirilecek bireysel bir çalışmadır.  Bu ders öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilme becerisini geliştirmeyi hedefler.

MUD 416 Stratejik Maliyet Yönetimi

Dersin içeriğinde Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi Kavramları, Başarının Stratejik Ölçüleri,Stratejik Maliyet Yönetimi, Geleneksel Maliyetleme ile Stratejik Maliyet Yönetim Sistemleri arasındaki farklar..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

BFN 412 Uluslararası Finans

Dersin içeriğinde çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem, döviz ve eurocurrency piyasaları, uluslararası parite koşulları, kur riskinin doğası, ülke riski, çokuluslu hazine yönetimi, parasal varlık ve yükümlülüklerin değerinde kur riskine bağlı değişiklikler, reel varlıkların değerinde kur riskine bağlı değişiklikler gibi konular yer almaktadır.

İŞL 448 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Risk ve getiri ilişkisi, portföy riskinin ölçülmesi, risk ve çeşitlendirme, portföy teorisi ve uygulamalı yatırım analizi anlatılacaktır..bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği,finans bölümü, finans bölümü puanları, finans bölümü nedir, finans bölümü ne iş yapar, finans bölümü taban puanları, finans bölümü olan üniversiteler, bankacılık ve finans bölümü bilkent, bankacılık ve finans bölümü başarı sırası, bankacılık finans bölümü bilkent, bankacılık ve finance bölümü, bankacılık ve finans bölümü dersleri, ekonomi finans bölümü, ekonomi ve finans bölümü hakkında bilgi, bankacılık ve finans bölümü hakkında bilgi, uluslararası finans bölümü hakkında, bankacılık ve finans bölümü maaşları, bankacılık ve finans bölümü maaşı, finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nedir, uluslararası finans bölümü nasıl, uluslararası finans bölümü dersleri, ekonomi ve finans bölümü iş olanakları, ekonomi ve finans bölümü, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllık, bankacılık ve finans bölümü 4 yıllık, uluslararası finans bölümü yeditepe

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930