Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Tezi Konuları

 

Gemi makine bitirme teziB 101 Tasarım Stüdyosu I

Yaratıcı gücü ve estetik duyuyu geliştirme amacıyla temel tasar ve mimari tasarımın ana kavramların ve genel ilkelerinin verilmesi,  bu süreçte mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilere özgün düşünceyle tasarımlar yapabilmesi, yeni uyarılara açık olması, rasyonel ve artistik çözümlere ulaşabilmesi için tasarım yöntemlerinin verilmesi.  “Sanat” kavramının tartışılması. Farklı teknik ve malzemelerle görsel anlatım ve üç boyutlu çalışmalar; ışık, renk, doku, oran-kompozisyon, zemin-şekil ilişkisi v.b. temel tasar ilkeleri kullanılarak üç boyutlu mimari form arayışlarını içeren pratik çalışmalar yapılması. Serbest el çizim yeteneklerinin geliştirilmesi. Tasarımda insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekân tasarımında kullanılacak bilgiye dönüştürülmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 102 Tasarım Stüdyosu II

Öğrencilerin üç boyutlu görme ve düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi  amaçlanmıştır. Mimari tasarımla ilgili kavramlarının anlatılması, üç boyutlu örneklerin gösterilmesi ve yaratıcı tasarımlar için uygulama çalışmalarının yaptırılmasını kapsar.

Mimarinin ve mekân tasarımının oluşumunda rol oynayan fiziksel ve sosyal çevre verilerinin tasarıma etkilerinin incelenmesi. Çevre kapsamı içinde eylem alanlarına uygun mekânların oluşturulması için gerekli bilgilerin verilmesi. Çevre ilişkileri dikkate alınarak tasarımda çevre+mekân+strüktür ilişkisinin kurulması. Mekân ve mobilyanın işlev-form-uygulama-kullanım sürecinin kavratılması.

tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 111 Tasarım İletişim Teknikleri I

Ders; öğrenimleri sırasında ve mesleki yaşamlarında bilmeleri ve kullanmaları gereken çizim standartlarını ve tekniklerini öğreterek öğrencilerin bu konulardaki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mimarlık ve tasarım ürünlerinin durağan bir nesne olmaktan çıkıp bir kültürel iletişim aracı olduğu çağımızda türlü iletişim, anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğreterek mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak, öğrencilere var olan veya tasarladıkları bir objeyi iki veya üç boyutlu anlatabilme ve kavrayabilme alışkanlığını kazandırarak tasarım süreci içinde çözüm olanaklarını bulmalarında yardımcı olmaktır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 112 Tasarım İletişim Teknikleri II

Ders; öğrencilerin tasarım ile ilgili disiplinlerdeki öğrenimlerine yardımcı olacak şekilde, tasarladıklarını çizim haline getirebilme becerisi kazandırarak anlama, algılayabilme, anlatabilme yeteneklerini geliştirmek, tasarımlarını çizimle aktarabilecek bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin grafik ifade ve mekansal tasarım alanlarında yetenek ve bilgilerini geliştirerek tasarımlarını perspektif çizimlerle herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatabilme becerisini kazandırmalarını sağlamaktır.

 

MİMB 131 Sanat Tarihi

Prehistorya. Mısır Sanatı, Mezopotamya, Anadolu Kültürleri, Truva-Girit Uygarlığı ve Yunan Kültürü-Sanatı, Roma sanatı ve etkileşimler. Ortaçağ, Bizans, Anadolu Selçuklu,, Avrupa Gotik ve Romanesk Sanat. Rönesans ve Manierizm. Barok Sanatı ve Avrupa. Sanayi Devrimi ve Avrupa Sanatı.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 172 Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri

Ders grafik görselleştirmelerin temel tekniklerini 2 ve 3 boyutta tanıtır ve bu tekniklerin uygulanmasını bilgisayar destekli tasarım gibi sanal teknolojilerle geliştirir.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 174 Ölçme Bilgisi

Giriş, Ders Hakkında Genel Bilgi, Kaynaklar. Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi. Ölçme Birimleri, Ölçü Hataları. Basit Ölçü Aletleri ve Yatay Ölçmeler. Uzunluk Ölçüsü. Alan Hesapları. Teodolit ve Açı Ölçümü, Koordinat Hesapları. Koordinat Hesapları, Poligon Hesapları. Yükseklik Hesabı. Yükseklik Hesabı, GPS Tekniği Yöntemi ile Konum Belirleme. Aplikasyon, Paftaların Açılması ve Planların Çizilmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 190 Staj- I

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, MİMB 190 ve MİMB 191 bir bütün olarak mimarlık öğrencilerinin konvansiyonel yapı malzemeleri ve teknikleri, topografik ölçümleri, arazi çalışmaları, haritalandırma çalışmaları üzerine bilgilendirilmesini ve uygulamalı pratik yapılmasını hedefler.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 191 Staj- I

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, MİMB 190 ve MİMB 191 bir bütün olarak mimarlık öğrencilerinin konvansiyonel yapı malzemeleri ve teknikleri, topografik ölçümleri, arazi çalışmaları, haritalandırma çalışmaları üzerine bilgilendirilmesini ve uygulamalı pratik yapılmasını hedefler.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 222 İnce Yapı ve Malzeme

İnce yapı kavramının verilmesi, ince yapı elemanlarının ve malzemelerinin tanıtılması, detaylandırma sistem ve yöntemlerinin incelenmesi, uygulama prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yüzeylerin kaplanması, yüzey kuruluşları ve doğramalar (pencere, kapı) gibi ince yapı elemanlarının detaylandırılması ile ilgili ilkeler verilir.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 223 Statik ve Mukavemet

Giriş. Bir noktada kesişen kuvvetler. Moment ve kuvvet çifti. Düzlemsel kuvvet sistemleri ve eşdeğerlilik. Serbest cisim diyagramı. Denge denklemleri. Kafes sistemler. Kirişler ve iç kuvvetler. Yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri ve atalet momentleri. Gerilme ve şekil değiştirmeler. Normal kuvvet. Kesme kuvveti. Burulma momenti. Basit eğilme. Elastik eğri. Burkulma.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

İÇMB 321 Mobilya Konstrüksiyon

Basit ve karmaşık strüktürel elemanların görünüşleri, yapısal bağlantıları ve geçmeler, birleştirme yöntemleri, kapak, çekmece gibi hareketli elemanların bağlantı aksesuarları ile birlikte 1/1 çizimleri yaptırılarak dersin içeriğine uygun eğitim verilir. Büyük ve çok fonksiyonlu mobilyaların strüktürel elemanlarının tanımını gerekli ilkelerini ve kesit çizimlerin yapılabilmesini amaçlar. Mobilyayı oluşturan elemanların kesit görünüşleri, yapısal bağlantıları, geçme birleştirme yöntemleri öğretilirken dolap, masa, sandalye, karyola gibi büyük boyutlu ve çok fonksiyonlu mobilyaların kesit çizimleri öğretilir.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 201 Tasarım Stüdyosu III

Kavram, ön ve ayrıntılı tasarım süreçlerinin tanıtımı ve proje uygulanmasına başlanması. Prensip şeması, sirkülasyon şeması ve eskizlerle projenin ilerletilmesi. Verilmiş karina üzerine üstyapı ve iç mekan tasarlanması. Karina üstyapı ilişki tiplerinin eskizler yapılarak tanınması.

Eğrilerin ve yüzeylerin bilgisayar yardımıyla geometrik tasarımı. Ön tasarım ve deniz aracı tipinin seçimi. Ana boyutların belirlenmesi ve form tasarımı. Yat tasarımında kullanılan paket yazılımlar ve kullanımı. Karina form tasarımında bilgisayar uygulamaları. Yat tasarımı hesaplarında bilgisayar uygulamaları. Bilgisayar destekli yat tasarımında hidrodinamik düşünceler.

Küçük bir yat projesinin geliştirilmesi. Sıfırdan, karina, üstyapı ve iç mekanın tasarlanması. Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımların bütünlüğü içinde irdelenmesi. Seçilecek yatın derinliğine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Atelye düzeni içinde geçen çalışmalarla, öğrencide eleştirel düşüncenin geliştirilmesinin sağlanması. Böylelikle öğrencinin özgün bir yapısal sistem, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratmasına katkı sağlanması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 202 Tasarım Stüdyosu IV

Orta büyüklükte bir yat projesinin geliştirilmesi. Sıfırdan, karina, üstyapı ve iç mekanın tasarlanması. Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımların bütünlüğü içinde irdelenmesi. Seçilecek yatın derinliğine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Atelye düzeni içinde geçen çalışmalarla, öğrencide eleştirel düşüncenin geliştirilmesinin sağlanması. Böylelikle öğrencinin özgün bir yapısal sistem, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratmasına katkı sağlanması.

Yatların bilgisayar ortamında boyutlandırılması, fiziksel davranış koşullarının gerçeğe yakın modelleme teknikleriyle öngörülmesi. Bilgisayar yardımıyla iki boyutlu tasarımdan ve modellemeye geçiş. Karina ve üstyapı modelleme yaklaşım ve teknikleri. İki boyutlu tasarım aşamasında planimetrik düzenlemeler. Üç boyutlu tasarımda biçimsel ilişkiler. Mevcut uygulama örneklerinin incelenmesi.

Mobilya tasarımında genel çağdaş yaklaşımlar. Mobilyada ölçü ve form; renkler ve mobilya stilleri, karakteristik özellikleri ve bu özelliklerin mobilya tasarımına uygulanması. Yat mobilyası.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 211 Gemi Teorisi

Karina formu, alan, alan merkezi, alan atalet momenti, hacim ve hacim merkezleri hesapları, stabilite parametreleri. Yatların direnç-sevk, stabilite ve manevra karakteristikleri, modern sevk sistemleri, araç-sevk elemanı etkileşimi, serbest su yüzeyi etkisi, optimizasyon.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 224 Endüstriyel Malzeme

Kompozit malzeme tanımı, kompozit üretiminde kullanılan malzemeler, genel özellikleri, sınıflandırılması, avantaj ve dezavantajları. Yat yapımında kullanılan kompozit malzeme, tarihçesi, günümüz yat inşaatı endüstrisinde en çok kullanılan kompozit türleri.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 231 Denizcilik Tarihi

Denizciliğin uygarlıkla ilişkisi ve tarihsel birlikteliği. Önemli deniz keşifleri. Denizciliğin askeri ve sivil boyutu. Deniz aracı tiplerinin kronolojik sırasına göre anlatılması. Denizciliğin siyasetle ilişkisi. Tarihteki önemli deniz savaşları ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 281 Temel Denizcilik Eğitimi

Navigasyon, meteoroloji, beka ve güvenlik bilgisinin verilmesi. Deniz araçlarının sınıflandırılarak tanıtımı. Denizcilik terimlerinin öğretilmesi. Denizciliğin sosyokültürel, sosyoekonomik, ulusal ve uluslararası niteliğinin anlatılması. Denizcilik ve uygarlık ilişkisinin anlatılarak öğrencide denizcilik bilincinin oluşumunun sağlanması. Öğrencide genel denizcilik bilgisinin oluşmasının sağlanması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 282 Yelken Eğitimi

Denizde pratik eğitimin sonunda, yelkencilik terimlerinin önemli bir kısmının, gerekli olan denizcilik düğümlerinin, tramola, kavança vb. manevra ve seyirlerin öğrenilmesi. Gerekli navigasyon, meteoroloji, astronomi, haberleşme ve ilk yardım bilgisinin verilmesi. Yelkenli yatla güvenli seyir koşullarının denizde uygulamalarla anlatılması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 283 Gemi Geometrisi I

Deniz araçlarının iç mekanının geometrisinin tanıtımı. Ofset tablosu oluşturulması. Endaze bilgisinin örneklerle tanıtılması. Karina form planlarının çizim esasları. Karina formunun 3 boyutlu cisimden 2 boyutlu koordinat eksenlerine izdüşümü.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 284 Gemi Geometrisi II

Posta kesitlerinin çizimi. Profil resminin çizimi. Su hatları resminin çizimi. Kontrol eğrilerinin çizimi (batoklar, diyagonal, çene vs.). Meyilli ve trimli su hatlarının çizimi. En kesit alanları eğrisi. Özel karina formlarının tanıtılması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 290 Staj- II

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda GYAT 290 ve GYAT 291 bir bütün olarak öğrencilerin iki yıllık eğitimde öğrendikleri teorik bilgilerini şantiye uygulamaları ile pekiştirmelerini hedefler.

tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 291 Staj- II

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda GYAT 290 ve GYAT 291 bir bütün olarak öğrencilerin iki yıllık eğitimde öğrendikleri teorik bilgilerini şantiye uygulamaları ile pekiştirmelerini hedefler.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 301 Tasarım Stüdyosu V

Bir power yat projesinin geliştirilmesi. Sıfırdan, karina, üstyapı ve iç mekanın tasarlanması. Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımların bütünlüğü içinde irdelenmesi. Seçilecek yatın derinliğine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Atelye düzeni içinde geçen çalışmalarla, öğrencide eleştirel düşüncenin geliştirilmesinin sağlanması. Böylelikle öğrencinin özgün bir yapısal sistem, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratmasına katkı sağlanması.

Yat iç mekanının geometrik özelliklerinin kavranması. Çeşitli boy ve geometrik özelliklerde karina ve üstyapıların iç mekanında modelleme teknikleri. Mobilya ve çeşitli yat iç mekan nesnesinin modellenmesi, renderinge geçiş.

İç mekan ve dış mekan mobilyası. Bağımsız mobilyalar. Hizmet servis elemanları, depolama elemanları. Masif mobilyalar, mobilya konstrüksiyonu, yüzey oluşturma teknikleri. Kullanıcı-mekan ara kesitinde mobilyanın anlamının sorgulanması.

Detay bilgisinin tanım ve önemi. Kapı, döşeme, pencere, tavan, duvar ve mobilya sistem detaylarının tasarım ve çizimi.

 

GYAT 302 Tasarım Stüdyosu VI

Bir güneş güverteli yat projesinin geliştirilmesi. Sıfırdan, karina, üstyapı ve iç mekanın tasarlanması. Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımların bütünlüğü içinde irdelenmesi. Seçilecek yatın derinliğine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Atelye düzeni içinde geçen çalışmalarla, öğrencide eleştirel düşüncenin geliştirilmesinin sağlanması. Böylelikle öğrencinin özgün bir yapısal sistem, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratmasına katkı sağlanması.

Üç boyutlu programlarda organik formların tasarımı. İç ve dış mekanda ileri modelleme ve rendering teknikleri. Işık, gölge, malzemede gerçeğe uygun çalışmaların yapılması. İki boyutlu görsel pafta hazırlama tekniklerinin anlatılması.

Yatlarda su, nem, ısı, gürültü ve titreşim yalıtım detayları. Stor panjur, kepenk vb. koruyucu elemanların detay tasarımları. Değişik ölçeklerde detaylandırma.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 311 Ergonomi

Yatlarda insan-makine sistemlerinde işle ilgili standart verilerin tanıtılması. Deniz koşullarında çevresel etkenlerin derinliğine tanıtılarak, iş yasalarının bilinmesi. Çevre ve araç tasarımı için insan bedeninin görgül ölçümlerinin kullanımı. Antropometrinin görev alanı; antropometrik veriler. Notik çevrenin boyutlandırılmasında temel tutum ve davranışlar. Deniz yaşamında iş sistemlerinin gelişimi. Özellikle toplu insan ulaştırma eksenli denizcilik endüstrisinde psikofizyolojik ve sosyo-kültürel kapasiteye bağlı verim kavram ve ilkeleri.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 322 Üretim Teknikleri

Karina ve üstyapılarının tesis edilmesi. İleri CTP uygulama teknikleri. Türkiye’deki tersane ve atelyelerin üretim koşullarına yakından bakış. Kompozit üretim teknikleri için hammadde kaynaklarının araştırılması. Karbon, kevlar gibi malzemenin kimyasal özellikleri. Kalıp, elle yatırma, püskürtme vb. teknikler. Alaşımlar, standartları, birincil ve ikincil kaynaklardan üretim ve rafinasyon teknikleritez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 324 Standartlar ve Klasifikasyon

Klas kuruluşları ve işlevleri. Belgelendirme, ulusal ve uluslararası standartlar. CE belgesi ve AB uyum sürecindeki uygulamaları. Akredite kuruluşlar ve akreditasyon. Denizde çatışma ve ilgili yönetmelikler. INMARSAT, MARPOL, COLREG, SOLAS gibi kurum, kuruluş ve yönetmeliklerin incelenmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 390 Staj- III

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda GYAT 390 ve GYAT 391 bir bütün olarak öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini büro ortamında farklı tasarım, proje geliştirme ve uygulama deneyimleri ile pekiştirmelerini hedefler.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 391 Staj- III

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda GYAT 390 ve GYAT 391 bir bütün olarak öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini büro ortamında farklı tasarım, proje geliştirme ve uygulama deneyimleri ile pekiştirmelerini hedefler.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 401 Tasarım Stüdyosu VII

Eğitim programında tasarlama süreçleri ile ilgili verilen tüm bilgilerin uygulamalı oalarak ortaya koyulacağı proje dersi. Dizayn spirali kurallarının uygulanarak bir süperyat projesinin geliştirilmesi. Konunun tanımlanması, mevcut örneklerin incelenmesi ve işlev çözümlemesi, ürün pazar araştırması, kullanıcı profili tayini, malzeme ve üretim yönteminin öngörülmesi. Konsept tasarımın ortaya çıkarılması. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Öğrencinin özgün bir strüktürel dizge, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratma yolunda, programın başından beri kat ettiği mesafenin değerlendirilmesi. Geliştirilen projeyle birlikte ayrıntılı bir raporun teslim edilmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

GYAT 402 Tasarım Stüdyosu VIII

Eğitim programında tasarlama süreçleri ile ilgili verilen tüm bilgilerin uygulamalı oalarak ortaya koyulacağı proje dersi. Dizayn spirali kurallarının uygulanarak bir süperyat projesinin geliştirilmesi. Konunun tanımlanması, mevcut örneklerin incelenmesi ve işlev çözümlemesi, ürün pazar araştırması, kullanıcı profili tayini, malzeme ve üretim yönteminin öngörülmesi. Konsept tasarımın ortaya çıkarılması. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Öğrencinin özgün bir strüktürel dizge, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratma yolunda, programın başından beri kat ettiği mesafenin değerlendirilmesi. Geliştirilen projeyle birlikte ayrıntılı bir raporun teslim edilmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

GYAT 404 Bitirme Tezi

Ders izlencesinde belirlenen mesleki konulardan, öğrencinin ilgi duyduğu ve tercih ettiği birinde yapılan araştırmaları ile bu araştırmanın raporunu kapsamaktadır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 211 Mimari Tasarımda Mekan ve Doğal Işık

Mimarlığın mekan organizasyonu sanatı olduğu ve asıl problem alanının mekan ve onun biçimlendirilmesi olarak görülmesi yaygın paylaşılan bir düşüncedir. Ders kapsamında, sözü edilen öneme sahip “mekan”ın objektif ve subjektif yönleriyle anlaşılması hedeflenmektedir. En genel tanımıyla sınırlandırılmış boşluk olan mekanın kimliğinin belirlenmesinde doğal ışık önemli bir rol oynamaktadır. Mimari mekanın ve tasarımın önemli boyutlarından biri olan doğal ışık, mekanın algılanması, okunması, etkisi ve estetik değerine yaptığı katkılar bağlamında tartışılacaktır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 214 Peyzaj Tasarımı

Peyzaj tasarım süreci ve tasarım yaratıcılığı; Konsept tasarımı; Skeç tasarımı; tasarım fikirleri yaratabilmek için Metaforlar. Peyzaj çizim becerileri ve temel tasarım teorisine geniş anlamda bir giriş. Peyzajı anlama ve sunma yöntemi olarak gözlemlere dayalı çizimler hazırlama. Tasarım araştırmaları ve iletişimi kolaylaştırmada peyzaj tasarımının yeri ve önemi. Gözlemlere dayalı çizimler hakkında bilgiler; mevcut peyzajı tespit edebilme amacıyla skeç perspektiflerinin kullanımı; yapılaşmış peyzajın unsurları hakkında bilgi edinme. Tasarımın görselleştirilmesi ve telekomünikasyonu; teknik çizimler, ölçekli çizimler, planlar, kesitler, aksonometrik çizimler, bilgisayar kullanımı örnekleri. Arazi formları ve eşyükselti eğrileri; eşyükselti eğrilerinin değişiklikleri, gardyanlar ve arazi gözlemleri. Arazinin, toprak ve su kaynakları, bitki örtüsü ve diğer tüm peyzaj elemanları, potansiyel ve sorunları, kullanıcı profilinin ortaya konması, peyzaj tasarım sürecinin örnek bir alanda uygulaması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 226 Yüksek Yapılar

Yüksek yapı tasarımında etkili faktörlerin ortaya konarak, günümüze kadar uygulanmış ve uygulanmakta olan çok katlı yüksek yapıların örnekleriyle tanıtılması amaçlanmaktadır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 228 Yapılarda Yangın Güvenliği

Yangın, tarihin her döneminde insanlar için bir yıkım, bir felaket olmuştur. Dünya tarihinde Tokyo ve San Francisco yangınları, Osmanlı tarihinde büyük İstanbul yangınları söylenebilir. Günümüzde Yangın söndürme teknolojisinin gelişmesin rağmen tehlikeden bütünü ile kurtulmuş değiliz. Korunması gereken tarihi yapılar, iç içe girmiş eski ve yeni yerleşim alanları, yapı teknolojisinin gelişmesi ile çoğalan yüksek yapılar, gökdelenler, büyük oteller ve hastaneler, alış veriş merkezleri göz önüne alındığında tehlikenin ciddiyeti açıkça görülür. Bu konu mimarlık ve içmimarlık eğitiminde ele alınmalı, gereken önlemlerin yapının tasarım aşamasında gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Dersin işlenmesinde yangının nedenleri,  yangına dayanıklı malzemeler, söndürme sistemleri, yangından kaçış ve kurtulma çözümleri ele alınmakta, bu konudaki yasal düzenlemeler incelenmektedir.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 234 Koruma Uygulama

Korunacak nesnelerin tanımı, bu nesneleri tehdit eden nedenler. Koruma ve restorasyon yöntemleri. Geleneksel kârgir ve ahşap yapı sistemleri. Sistem detayları ve yapı sistemlerine kısmi müdahaleler.Kendi özgün ahşap malzemesi ile yapılmış restorasyon örnekleri.Kendi özgün ahşap malzemesi ile yeniden yapılmış örnekler.Kendi özgün kârgir malzemesi ile yapılmış restorasyon örnekleri.Farklı malzeme ile yapılmış restorasyon örnekleri: Kandilli Edip Efendi Yalısı.  Pera Müzesi. Kanlıca Ethem Pertev Yalısı. Kendi özgün kârgir malzemesi ile yeniden yapılmış  örnekler: Arnavuköy Mimar Feyhan İnkaya Evi. Kentsel Koruma ve yenileme örnekleri: Selânik Ladadika Bölgesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 235 Arkeolojik Alanlarda Koruma Yöntemleri

Dersin amacı, arkeolojik sit  alanların koruma ilkeleri bağlamında irdelenmesi olacaktır. Türkiye’deki arkeojik sit alanları örnekleri anlatılacak, yapılan restorasyon çalışmaları ve kazılar değerlendirilecektir. Dünya ve Türkiye üzerinde arkeolojik sit alanları örneklerinin ve arkeolojik buluntuların incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Arkeolojik sit alanlarında restorasyon çalışmalarının, koruma kuram ve tüzükleri doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 239 Türk İslam Sanatında İkonografya

Çeşitli sanat eserleri üzerindeki semboller, simgeler, geometrik geçmeler ve de Mitolojik anlatımların yan anlamları ile gösterge bilim dalının açtığı pencereden bakmak.

 

MİMB 251 Geleneksel Konut Mimarisi

Geleneksel konutların planlama ilkeleri, yöresel özellikleri, malzeme ve yapım teknikleri, cephe düzenleri ile odanın işlevsel ve fiziksel biçimlenmesi konularının kuramsal olarak irdelenmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 254 Türkiye’de Konut Gelişimi

Bu derste Türkiye’de Cumhuriyet öncesi ve sonrası konut gelişimi irdelenecektir. Türkiye’deki konut örüntülerinin bu süreç içinde farklılaşmaları tartışılacaktır. Yakın zamana kadar gelişen konut değişimi anlam, mekân, fonksiyon ve süre gelen akımların etkisi vb. açılardan ele alınacaktır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 271 Mimarlıkta 3 Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Bina Modelleme programlarını kullanmakta olan öğrencilere bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme, geometrik formların kurallarına göre çizilebilme mantığını öğrenmeleri sağlanır. Mimari projelerin çizimi tamamlandıktan sonra, dijital üç boyutlu modelleme ve animasyon tekniklerinin kazanılmasını hedefler.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 272 Yapı Bilgisi Modelleme

Geleneksel tasarım sürecinin bütünleşik tasarıma dönüşüm ilkelerinin paylaşılması. Tasarım sürecinde bilgisayar destekli tasarım ve yapı bilgisi sistemleri / Bütünleşik tasarım ilkeleri ve stratejiler / Bütünleşik veri ilişkileri  / CAD, BIM gibi sayısal modelleme yazılımlarının kullanım ve sunum yöntemleri / Yapı Bilgi Sistemlerinin tasarım sürecindeki yeri / Yapı üretiminde CAD ve BIM uygulamaları.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 274 Mimaride Bilgisayar

Tasarımın ilk adımından itibaren sayısal ortamın kullanılması ve hesaplamalı tasarım yöntemlerinin aktarılması. Geleneksel Tasarım kriterleri doğrultusunda, bilgisayar destekli tasarım yöntemleri ile iki ile üç boyutlu tasarımların oluşturulması / Sayısal ortamda iki boyutlu bir modelin gelişim süreci ve bu süreç sonunda üçüncü boyuta geçiş ilkeleri / Tasarım kriterlerinin parametrik verilere dönüştürülmesi / Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri / Parametrik Tasarım yazılımları ve uygulamaları /  Sayısal tasarım alternatiflerinin oluşturulması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 332 Galata 19. Yüzyıl Eklektik Mimarileri

19.yy Avrupa Sanayi Devrimi sonrasında, Barok, Ampir, Rokoko, Oryantalist ve de Neoklasik Mimari tarzlarının Osmanlıya etkileri sonrasında, Galata ve çevresindeki mimarilerin incelenmesi.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 334 Rönesans Dönemi Sanatçıları ve Eserleri

Erken, klasik Rönesans ve de Manierizm dönemlerinin örnekler vererek anlatılması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

MİMB 344 Kent Okumaları ve Yeniden Haritalandırma

İstanbul üzerine yoğunlaşacak olan derste, yoğun ve devingen bir dönüşüm ve gelişim sürecinden geçen kentin ve kentlinin, kimlik, kültür, yerellik, küresellik, aidiyet ve ötekilik ifadelerinin olduğu kadar kentin mimarlık kültürünün de farklı kademe ve haritalamalarla görsellenmesi hedeflenmektedir. Yapılı çevre, kentsel mekan ve güncel kentsel oluşum dinamikleri çerçevesindeki dersin önceliği, mimarlık öğrencisini disiplinler ve katmanlar arası bir yaklaşım ile kentsel kullanım ve okumaları üzerine yetiştirmektir. Bu sayede mimarlık eğitiminde mimari ve çevresel oluşum, etkileşim, kent ve kentsel mekan yaklaşımları, bu ilişiklerin kullanıcılar tarafından güncellenmesi ve değişimi bir mekan tasarımcısı tarafından açıklıkla okunabilmeli, anlaşılabilmeli ve farklı biçimlerde ifade edilebilmelidir. Kent Okumaları ve kentin yeniden haritalanabilmesi, kent ve mimarlık, kent ve mimar, kent ve kullanıcı katmanlarının yeniden irdelenmesi açısından önem kazanmaktadır. Ders içerisinde bu bağlamda çeşitli kentsel alanlarda, farklı kent okumaları ve farklı katmanlara yönelik yeni bölgesel haritalar oluşturulması beklenmektedir.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MİMB 362 Ekolojik Planlama ve Mimarlık

Mimarlıkta çevreci düşünceler. Planlama ve mimari tasarıma ekolojik yaklaşımlar. Yeşil tasarım öğretisi. Çevreci mimaride estetik sorunlar. Sürdürülebilir tasarm için yerel ve teknolojik çözümler. Bio-mimetik ve genetik mimari. Yeşil Sertifikalandırma sistemleri (BREEAM, LEEDS vb.).Ekolojik planlama ve tasarım örnekleri, Örneklem çalışmalar.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

İÇMB 211 Görsel Elemanlar ve Estetik Etkileşimler

Derste insanın çevresini görsel olarak algılarken fizyolojik olanın psikolojik sezgisel olana dönüşmesi ele alındıktan sonra bu etkileşimlerin yapılan işe göre farklılıklar gösterme nedenlerinin irdelenmesi yapılacaktır. Bu inceleme ve tartışmalarda görsel olanlar yanı sıra nesneye bağlı estetik kavramının tanımı açıklanacak, sanat felsefesi ile olan yargılama ilişkileri araştırılacak, dolayısı ile sanat esrinin maddi yapısı ile kültürel kurgu  içerisindeki durumuna bakılacaktır. tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

İÇMB 212 Sanatsal Dışavurum ve Sanat Eserlerindeki Farklılığı Meydana Getiren Etkenler

Sanatsal dışavurumda insan faktörü, onun yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerinin  gelişmesi ile tasarım yapabilme şartlarının irdelenmesi yapılacak. Dışavurum sırasında ortaya çıkan işlerin farklılıkları, onları etkileyen nedenlerle birlikte  sanat ve kültür yanı sıra diğer toplumsal ve sanatsal düşüncelerin etkenlikleri araştırılacak. Bu amaçla kültürler, mitolojik anlatılar, sanat nesneleri ile kullanım araçları ve mimari yapıların görsel-yapısal özellikleri tartışılacaktır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

İÇMB 213 Görsel Algılama ve Yüzey-Mekan Etkileşimleri

Görsel algılamayı oluşturan fiziksel niteliklerin değişmezlikleri ele alınırken, görsel oluşumların algılanmaları sırasında oluşan dinamizmin nedenleri ve insanı etkilemesi üzerinde durulacaktır. Yüzey ve mekân algılaması arasındaki farklılıkların neler olduğu ele alınırken karşılıklı etkileşimler de ele alınacaktır. Konuya yaklaşım yalnızca fizik ve fizyolojik bakımdan değil aynı zamanda psikolojik ve kültürel sezgilerin irdelenmeleri yönünde olacaktır.

 

İÇMB 217 Mekan Tasarımında Yaratıcılığı Geliştirme Metodları

Ders kapsamında, yaratıcılığın doğuştan gelen, genetik bir özellik, hatta bir yetenek olmadığı; yaratıcılığın hayatın her alanında kullanılan ve herkeste var olan, geliştirilebilir bir potansiyel olduğu görüş temel alınmaktadır. Doğuştan gelen bazı özellikler, bazı insanların bir iki adım öne geçmelerini sağlar ancak yaratıcılık, öğrenilebilen ve çalışmayla geliştirilebilen bir özelliktir. İnsanların yaratıcılıklarını sistematik bir şekilde geliştirebilmeleri mümkündür. Yaratıcı bir fikir elde etmek ya da bir sorunu çözmek için, çözüm getirebilme özellikleri, bilimsel çevreler tarafından kabul edilmiş, çeşitli yaratıcı düşünme teknikleri kullanılır. Çeşitli yöntemlerle yaratıcılığını keşfeden ve geliştiren insanlar, yaratıcı düşünme tekniklerini kullanarak fikirler üretebilir ve sorunlara farklı yaklaşımlar getirebilirler.Tasarım probleminin genel özelliklerine bağlı olarak, tasarım süreci boyunca izlenilen yol, yaratıcılığı geliştirmeye yönelik olarak ele alınmaktadır. Tasarlama süreci boyunca, tasarımcının, tasarım öğelerini ve ilkelerini kullanarak kurduğu, biçimsel ilişkilendirmelerin oluşum evreleri, ortaya konmaya çalışılmaktadır. “Tasarlama eylemi nasıl gerçekleştirilir?” problemine cevap aranırken, öğrencinin yaratıcılık potansiyelini arttırmak, farklı tasarlama yöntemlerini kurumsal açılardan irdeleyerek deneysel fikir projeleri üretmeyi içermektedir.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

İÇMB 311 İç Mekan Bitkilendirmesi

İç mekan bitkilendirmesinin tarihi gelişimi ve önemi. İç mekanlarda kullanılabilecek bitkilerin tanınması: İç mekan bitkilerinin orijinleri, İç mekan bitkilerinin teşhisi, yetişme ortamı istekleri, İç mekanlarda bitki kullanımı, Işık istekleri, tasarımı, bitkilerin büyümesi ve gelişimi, bitki. İnsan İlişkileri, Fiziksel, ruhsal ve çevresel açıdan iç mekan bitkilendirmelerin gerekliliği. Bitkinin gelişimini sınırlayan çevresel faktörler ve iç mekanların bakımı. Işık; yoğunluğu, süresi, kaynağı, etkileri, modifikasyonları. Sıcaklık, nem, hava hareketi ve kalitesi. Su; su kalitesi, miktarı, sulama yöntemleri, izolasyon. İç mekan bitkilerinin yetişme ortamı seçimi; besin maddeleri, tuzluluk seçimi. İç mekan bitkileriyle bitkilendirme; bitki seçimi ve bakımı, İç mekan bitkilerinde sorunlar; teşhisi, önleme ve kontrolü, bakıma yönelik uygulama ve programlar. İç mekan tasarımında, iç mekan bitkilerinin yeri ve önemi. İç mekan bitkilerinin çeşitli alanlarda tesisi ve bakım koşulları. Konut, rezidanslar, AVM, çarşı, iş merkezleri, hastane, huzurevi, üniversite, okul gibi özel ve resmi kurum iç mekan tasarımlarında bitki kullanımının irdelenmesi, örnek alanlarda gözlemlerin yapılması.

 

GYAT 225 Tesisat ve Makine Elemanları

Yatların alt sistemleriyle ilgili sıhhi, elektrik ve elektronik tesisat bilgisinin verilmesi. Hava şartlandırma ilkeleri. Mekanik ve elektrik donatım sistemlerinin yatların mimari kurgusu ve uygulama projesi ile bütünleştirilmesi. Makineleri ve onları oluşturan elemanlar hakkında bilgiler. Miller ve akslar, mil-göbek bağlantıları, yataklar, cıvata bağlantıları vb..tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

FEF 101 İnsan ve Toplum Bilimleri I

Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve entelektüel gelişimleri için insan ve toplum bilimlerini öğrenmenin önemi açıktır. Bu dersin amacı, insanların yaşadığı çeşitli problemlere ve sosyal olgulara duyarlı olmalarını sağlayacak çalışma alanları ile öğrencileri tanıştırmak ve böylece onların ufkunu genişletmektir. Bu yarıyılda Felsefe ve Sosyal Antropoloji disiplinleri dikkate alınmaktadır.

 

FEF 102 İnsan ve Toplum Bilimleri II

Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve entelektüel gelişimleri için insan ve toplum bilimlerini öğrenmenin önemi açıktır. Bu dersin amacı, insanların yaşadığı çeşitli problemlere ve sosyal olgulara duyarlı olmalarını sağlayacak çalışma alanları ile öğrencileri tanıştırmak ve böylece onların ufkunu genişletmektir. Bu yarıyılda Sosyoloji ve Psikoloji disiplinleri dikkate alınmaktadır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

MAT 153 Matematik I

Dersin amacı; Öğrenciye örnekler ve alıştırmalar yoluyla Calculus’ un daha kolay bir şekilde öğretilmesi, Öğrenciye Calculus’ un güzelliğinin çeşitli alanlardan verilen örnekler yoluyla hissettirilmesi. Ön bilgiler: Reel sayılar ve reel doğru; koordinatlar, doğrular ve artmalar; fonksiyonlar; grafikleri öteleme; trigonometrik fonksiyonlar. Limit ve süreklilikler: Değişim Oranları ve limitler; limitleri bulmak için kurallar; hedef değerler ve limitlerin formal tanımlamaları. Türevler: Bir fonksiyonun türevi; türev alma kuralları; değişim oranları; trigonometrik fonksiyonların türevleri; zincir kuralı; kapalı türev alam ve kesirsel üsler; ilişkili değişim oranları.

 

MAT 154 Matematik II

Türevlerin uygulamaları: fonksiyonların maksimum ve minumum değerleri; ortalama değer teoremi; yerel maksimum ve minumum değerler için birinci türev testi; x→±°° iken limitler; asimptotlar; optimizasyın; lineerizasyon ve diferansiyeller. İntegrasyon: Belirsiz integraller; belirli integraller; sayısal integrasyon. İntegrallerin uygulamaları: Eğriler arasındaki alanlar; dilimleme ile hacim bulma; dönme ile oluşan katıların hacimleri; disk, pul ve silindirik kabuk yöntemleri. Transandantal fonksiyonlar: Ters fonksiyonlar; doğal logaritma fonksiyonu; üstel fonksiyon; a* ve loga x fonksiyonları; L’Hopital kuralı; ters trigonometrik fonksiyonlar;hiperbolik fonksiyonlar.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

TRD 157 Türk Dili I

Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde [deneme, makale, fıkra, vb.] kompozisyon yazma; bir metnin planını çıkarma, bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler; hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, vb.]; not alama, not tutma, özet çıkarma teknikleri); Türkçe dilbilgisi (ses bilim, biçim bilim); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

 

TRD 158 Türk Dili II

Dünya ve Türk dillleri; bilgilendirici ve öyküleyeci metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları [tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma], anlatım biçimleri [açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım], çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıksı ve hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd.]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım ögeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

 

ING 151 İngilizce I

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda paragraf yazmak yoluylagerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce’yi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.

 

ING 152 İngilizce II

Anlatım, gösterme,beyin fırtınası,tartışma, soru-cevap, problem çözme (tümevarım), grup çalışması.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarından 1924 tarihine kadar olan dönem, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Batılılaşma çabaları ve reformları, sosyal ve ekonomik değişimler, I. Dünya Savaşı, Türkiye’de milliyetçiliğin yükselmesi, Kurtuluş savaşı; savaşlar, iç ve dış politika; Lozan Antlaşması ve Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı, dersin yoğunlaştığı ana noktalardır.

 

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders Lozan Antlaşmasın’dan Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Atatürk ilkeleri içindeki devrimler, sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik değişimler, iç ve dış politikadaki deneyimler ile Türkiye’nin dünya siyasetindeki rolü, dersin odaklandığı temel başlıklardır.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri

 

HUK 457 Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku’nun Kaynakları. Geminin ve yatın tanımı ve ayırıcı unsurları. Gemi sicili, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği, deniz ödüncü, intifa hakkı vb. Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku’nun önemli kavramları. Deniz sigortaları, karasuları, kıta sahanlığı, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, su yollarından geçişler ile ilgili önemli düzenlemeler, Türk Boğazlarının hukuki statüsü.tez nasıl hazırlanır, sosyoloji tez konuları, tez tarama, tez destek, ösym tez, tez yapan yerler, tez formatı, tez merkezleri, ulusal tez merkezi, tez konuları, tez yaptırma, tez ödevleri,gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme, gemi makineleri işletme mühendisliği puanları, gemi makine mühendisliği, gemi makine arızaları, gemi makine elemanları, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, gemi makine işletme mühendisliği, gemi makine mühendisliği, gemi makine simülatörü, gemi makine videoları, gemi inşaatı ve makine mühendisliği 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031