Gazetecilik Yüksek Lisans Tez Örneği

gazetecilik bitirme tezi

Dersler

GZT101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak bilimsel araştırma yöntemleri incelenir. Bilim, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, bilim kavramının doğuşu ve gelişimi, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları dersin kapsamındadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 102 Gazetecilikte Temel İlkeler

Bu dersin amacı; gazetecilik mesleği ile ilgili temel kavram, ilke ve kurallarla ilgili olarak temel bilgileri aktarmaktır. Ders; basım teknolojisi, gazete, dergi, süreli yayın kavramlarının açıklanması, gazete sahipliği, yazı işleri ve gazete çalışanları kavramlarının irdelenmesi, bir kamuoyu yapıcısı olarak basının temel ekonomik, toplumsal ve siyasi işlevlerinin anlatılması, haber ve habercilik kavramları, haberin temel özellikleri, çağdaş gazetecilik endüstrisi ile Türkiye’deki gazetecilik mesleği gibi konuları kapsamaktadır.

GZT 103 İletişim Semineri

İletişim Semineri, hem kuramsal hem uygulamaya dönük bir derstir. Kuramsal boyutta, kitle iletişiminin özelliklerinin, medya sorunlarının ve bu sorunlar karşısında izler kitlenin konumunun tartışıldığı, dahası böyle bir tartışmayı olanaklı kılacak iletişim kavramlarının tanıtıldığı bir zemin söz konusudur. Uygulama saatlerinde ise, medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren profesyonellerin, deneyimlerini ve görüşlerini öğrenciyle paylaştıkları etkileşimli bir konferans ortamı söz konusudur. Dersin amacı, birinci sınıf öğrencisini kitle iletişimini değerlendirebileceği eleştirel ve etkin bir konuma davet etmektir. Derste, haber değeri, rating, hedef kitle, sanal gerçeklik gibi kavramlar sorgulanır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 104 Siyaset Bilimine Giriş

Bu derste öğrencilere siyaset kavramını temel alan toplumsal süreçler hakkında bilgi sunulmaktadır. Dersin amacı öğrencilerin siyaset biliminin temel kavramları, aktörleri ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirmeleridir. Derste siyaset biliminin temel kavramları, siyasal alanda yer alan aktörler, kurumlar, siyasal yaşamın etkenleri, boyutları, siyasal partiler, demokrasi kuramları tartışılmaktadır.gazetecilik bölümü, gazetecilik dersleri, gazetecilik bölümü, gazetecilik alanı, gazetecilik bölümü ekşi, gazetecilik dersleri, gazetecilik fakültesi, gazetecilik kursu, gazetecilik staj, gazetecilik tezleri, gazetecilik tez konuları, gazetecilik tezsiz yüksek lisans, gazetecilik uzaktan eğitim, istanbul universitesi gazetecilik, gazetecilik (uzaktan eğitim) nedir, gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni, gazetecilik ve halkla ilişkiler, gazetecilik ve iletişim kursu, gazetecilik ve fotoğrafçılık, gazetecilik ve muhabirlik, gazetecilik ve muhabirlik puanları, gazetecilik yüksek lisans, gazetecilik yüksek lisans programları, gazetecilik yüksek lisansı, gazetecilik yüksek lisans mülakat soruları

GZT 201 Haber Toplama ve Yazma

Gazetecilik ve haberciliğe ilişkin olarak verilen teorik bilginin pratiğe geçirilmesi için haber toplama ve yazma tekniklerinin anlaşılması ve uygulamalı çalışmalara yer verilmesi önem kazanmaktadır. Ders kapsamında; haberin içerik unsurları, haber çeşitleri ve medya organizasyonuna göre farklılıkları, rutin-özel haber üretimi ve unsurları, gündem yaratma, gündem tekniği, gerçeklik boyutu, haberin kurgusal boyutu, soru sorma teknikleri vb. gibi konular uygulamalı olarak işlenecektir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 202 Haber Editörlüğü

Haber editörlüğü dersi, gazetecilik öğrencilerine haber editörlüğü pratiklerini ve haber editörlüğüne ilişkin teorik çerçeveyi ayrıntılarıyla öğretmeyi amaçlamaktadır. Editoryal açıdan haber kavramı, temel nitelikleri- unsurları, haber değerlendirmesi, bileşenleri, metnin yazılı ve görsel öğeleri, gazetecilik türleri, haber editörünün temel nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, gazetenin hazırlanma sürecinde editörün muhabirler, editörler ve diğer çalışanlarla profesyonel ilişkileri gibi konular dersin ana konularını oluşturmaktadır. Haber Editörlüğü dersi, gazeteciliğe ilişkin birden fazla alanda bilgi ve beceri sahibi olmak zorunda olan editörlük pozisyonuna uygun olarak, farklı uzmanlık alanlarına dair bilgileri tek bir ders kapsamında bir araya getirmektedir.gazetecilik bölümü, gazetecilik dersleri, gazetecilik bölümü, gazetecilik alanı, gazetecilik bölümü ekşi, gazetecilik dersleri, gazetecilik fakültesi, gazetecilik kursu, gazetecilik staj, gazetecilik tezleri, gazetecilik tez konuları, gazetecilik tezsiz yüksek lisans, gazetecilik uzaktan eğitim, istanbul universitesi gazetecilik, gazetecilik (uzaktan eğitim) nedir, gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni, gazetecilik ve halkla ilişkiler, gazetecilik ve iletişim kursu, gazetecilik ve fotoğrafçılık, gazetecilik ve muhabirlik, gazetecilik ve muhabirlik puanları, gazetecilik yüksek lisans, gazetecilik yüksek lisans programları, gazetecilik yüksek lisansı, gazetecilik yüksek lisans mülakat soruları

GZT 203 Türk Basın Tarihi

Gazeteciliğin içerisinde şekillendiği toplumsal-tarihsel süreçler boyunca ne yönde geliştiğinin incelenmesi, çağdaş basının ve basın mensuplarının güncel deneyimlerinin anlaşılması için bir rehber niteliği taşımaktadır. Türk Basın Tarihi dersi kapsamında, Türkiye’de Tanzimat’tan bu yana basın – yayın organlarının ve gazetecilerin günümüze taşıdıkları mesleki birikimin aktarılması amaçlanmaktadır. Türkiye’de gazeteciliğin ortaya çıkışı, alanın kurucu gazetecileri ve önemli basın kuruluşları, Türkiye’nin politik ve kültürel tarihinde yaşanan gelişmeler ışığında değerlendirilmektedir. Haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, haberleşme ağları, bilgisayar teknolojisinin gelişimi, haberleşmede bilgisayarın yeri, network kavramı ve yeni medya tasarımları gibi konular da tarihsel bir perspektifle işlenmektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 204 Röportaj Teknikleri ve Örnekler

Bu dersin amacı; iletişimin oldukça önemli bir dalı olan röportajın ne şekilde yapılacağını anlatarak, başarılı yazım kurallarını öğretmektir. Ders kapsamında; röportajın tanımı ve röportaj türünün özellikleri, konularına ve sunuş biçimlerine göre röportajlar, doğru röportaj yaparken ve röportajı yazarken kullanılan teknikler, Türkiye’de röportaj, röportaj ve söyleşiyi birbirinden ayıran temel farklılıklar aktarılmakta ve röportaj uygulama çalışmalarına yer verilmektedir.

GZT 205 Gazete Yazı Türleri

Bu dersin amacı; öğrencilere, gazeteciliğin haberden farklı olarak köşe yazarlığı, söyleşi, röportaj, makale gibi yoruma dayalı yazı ve incelemelere yönelik temel bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Ders kapsamında, iç ve dış politika ağırlıklı köşe yazarlığının temel ilkeleri, meslek ve araştırma yazıları, röportaj teknikleri, dizi yazılar ve bilim haberciliği gibi birbirinden çok farklı disiplinlerle ilgili olarak teorik bilgiler aktarılmakta ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 206 İletişim ve Kültür Tarihi

Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişimin kültürel gelişim üzerindeki etkisini ve önemini kavramalarıdır. Ders kapsamında ulusal ve uluslararası iletişim sistemlerinin yerel ve küresel kültürün oluşmasındaki etkisi, iletişim bilimi, toplum bilim ve uygarlık tarihi gibi farklı disiplinlerden yararlanılarak teorik olarak anlatılmaktadır.

GZT 251 Medya Tarihi

Bu ders; ülkemizde bugünkü medyayı daha sağlıklı ve doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze gelişiminin ve geçirdiği süreçlerin bilinmesini amaçlamaktadır. Ders; Türkiye’de basının doğuşu, ilk gazeteler, geçmiş dönemlerde basının yasal durumu, Tanzimat döneminden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ve oradan da günümüze kadar olan dönemde basınımızın gelişimi ile basın sektöründeki holdingleşme gibi konuları kapsamaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 253 Medyada Kriz Yönetimi

Bu dersin amacı; iş yaşamında karşılaşılan kriz kaynaklarını kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koymak, kriz yönetimine ilişkin bilgileri detaylı olarak aktarmak ve kriz dönemlerinde medyanın nasıl kullanılması gerektiğini anlamaktır. Ders; işletmelerde beklenilmeyen, önceden tahmin edilemeyen ve mevcut durumu tehdit ederek imaj zedeleyen durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan faaliyetler ve çalışmalar, kriz ortamında nasıl bir yöntem uygulamak gerektiği, mevcut krizin ortadan kaldırılması için nelerin yapılması gerektiği ve kriz dönemlerinde etkin bir kriz yönetimi için medyanın nasıl kullanılması gerektiği gibi konuları kapsamaktadır.

GZT 260 Haber Sosyolojisi

Medya ürünleri, medya alanının içinde yer aldığı toplumsal yapının “alan dışından” etkileri ile alanın kendine özgü üretim pratikleri çerçevesinde “alanın içerisinden” kaynaklı etkilerin etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. Ders, bu süreç sonucunda farklı medya ortamlarında (gazete, televizyon, internet vb.) ortaya çıkan farklı medya ürünlerini (haber, program, portal vb.) analiz etme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Medya alanını ve ürünlerini çözümlenmesi, medya ürünlerinin üretim süreçleri, medya ürünlerinin analizleri ve farklı yaklaşımlar tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 262 Gazetecilik Uygulamaları

Bu dersin amacı; gazeteciliğin temel ilke ve kuralları çerçevesinde haber yazımına ilişkin yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak ve bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatarak bir gazetenin nasıl yapılması gerektiğinin uygulamalı bir şekilde öğretilmesidir. Dersin kapsamında; gazetecinin temel ilke ve görevleri, gazetecilik mesleğinin özellikleri ve işlevleri, haber kavramının önemi ve haberlerde kullanılan anlatım biçimi, haber yazmanın temel kuralları ile haberlerin analiz edilmesi gibi konular yer almaktadır. Bu çerçevede de, üniversiteye ait yayın organı olan öğrenci odaklı uygulama gazetesi ‘GençİZ’in çıkarılmasına yönelik uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

GZT 301 İnternet Gazeteciliği

Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet olmak üzere birçok yeni iletişim aracı toplumsal iletişim süreçlerinde ve gazetecilik mesleğinde dönüşümlere neden olmaktadır. Bu dönüşümlerin kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi ise, iletişim, teknoloji ve toplum kavramlarının çerçevelediği ve internet teknolojisini merkeze alan bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle ders kapsamında, yazılı basından internet gazeteciliğine geçişte temel dayanaklar, teknolojik gelişmeye uyum, okuyucu beklentileri, bilgisayarlaşma süreci, internet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, etik kurallar, internetin sosyo-psikolojik etkileri ve internet gazeteciliği açısından değerlendirilmesi gibi konular işlenecektir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 302 Araştırmacı Gazetecilik

Gazetecilik sadece apaçık/göz önünde olanlar ya da kolayca izlenebilecek olaylar çerçevesinde tanımlanamaz. Gazeteciliğin, ancak belli bir araştırma ve inceleme gerektiren alanlarda da kendisini var etmek zorunda olduğu açıktır. Bu boşluğu doldurmak ise araştırmacı gazeteciliğe düşmektedir. Araştırmacı gazetecilik, kasıtlı olarak gizlenen yasal ya da etik yanlışların ortaya çıkarılmasını sağlayan ve böylece geniş ölçüde toplumun gelişmesinin yanında aydınlanmış ve aktif yurttaşlığa da katkıda bulunmaktadır. Ders kapsamında; açık toplum-bilgi edinme hakkı, katılım ve demokrasi gibi çağdaş dünyanın sıklıkla başvurduğu kilit olguların varlığı için de son derece önemli olan araştırmacı gazeteciliğin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.

GZT 303 Uluslararası Gazetecilik

Bu ders kapsamında uluslararası gazetecilik, dünyadaki dönüşüm ve küreselleşme süreçleriyle birlikte ele alınmaktadır. Yeniden şekillenen dünyanın geldiği küresel aşamada iletişimin ve gazeteciliğin oynadığı rol tarihsel olarak ortaya konmakta ve modernleşme kuramları ile uluslararası iletişim düzeni arasındaki ilişki gözden geçirilmektedir. Serbest bilgi akışı, enformasyon devrimi, enformasyon toplumu, dengesiz iletişim akışı, kültür emperyalizmi gibi kavramlar, iletişim endüstrisinin temel dinamiklerine ve farklı ülkelerin gazetecilik pratiklerine ilişkin karşılaştırmalar ekseninde tartışılmaktadır. Dersin öğrencilere, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla uluslar arası gazetecilik düzeninin özelliklerini, küreselleşme koşullarıyla bağlantılı değerlendirmeye olanak verecek bir bakış kazandırması amaçlanmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 304 Sağlık Gazeteciliği

Sağlık gazeteciliği/tıbbi gazetecilik medya metinleri üzerinden sağlıkla ilgili bilgilerin yayılmasıdır. Sağlık ve hastalık olguları günümüz medyasının en popüler konuları arasında yer almaktadır. Sağlık gazeteciliği dersi ise, sağlık gazeteciliği alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için referans oluşturmak ve alanla ilgili entelektüel birikim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bir bütün olarak bu ders genel gazetecilik bilgi ve becerilerine dair mesleğin gerektirdiği temelleri geliştirirken, sağlık ve sağlık politikası alanlarında öğrencilerin ilgi alanlarına ilişkin uzmanlık eğitimi sağlamaktadır.gazetecilik bölümü, gazetecilik dersleri, gazetecilik bölümü, gazetecilik alanı, gazetecilik bölümü ekşi, gazetecilik dersleri, gazetecilik fakültesi, gazetecilik kursu, gazetecilik staj, gazetecilik tezleri, gazetecilik tez konuları, gazetecilik tezsiz yüksek lisans, gazetecilik uzaktan eğitim, istanbul universitesi gazetecilik, gazetecilik (uzaktan eğitim) nedir, gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni, gazetecilik ve halkla ilişkiler, gazetecilik ve iletişim kursu, gazetecilik ve fotoğrafçılık, gazetecilik ve muhabirlik, gazetecilik ve muhabirlik puanları, gazetecilik yüksek lisans, gazetecilik yüksek lisans programları, gazetecilik yüksek lisansı, gazetecilik yüksek lisans mülakat soruları

GZT 305 Politika Gazeteciliği

Siyasal sistemlerle gazetecilik pratiklerinin birbirleriyle ilişkilerinin sıklıkla tartışıldığı günümüzde, gazeteciliğin en önemli alanlarından birini politika gazeteciliği oluşturmaktadır. Ders kapsamında, politika gazeteciliğinin iyi anlaşılması için öncelikle siyaset bilimi ve siyasal kurumlar bağlamında; politika-iktidar-otorite-meşruluk kavramları, siyasal iktidar, politik kültür, politik ideolojiler, siyasal partiler, devlet ve sivil toplum örgütlerinin anlamları, türleri ve etkileri üzerinde durulmaktadır. Politika gazeteciliğinin olmazsa olmazlarından biri de, içerisinde yaşanılan toplumun kendine has siyasi kültür ve kurumlarının irdelenmesi gerekliliğidir. Bu amaçla; Türk anayasalarına göre idari ve siyasi yapılanmanın evrimi; çağdaş Türkiye’nin idari ve siyasi yapısı; yasama, yürütme ve yargı kurumları ile ilgili yasal düzenlemeler; metropol kentlerin yönetimi gibi konular da ders kapsamında ele alınmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 306 Haber Analizi

Gazetecilik mesleğinin temel özeliklerinin anlaşılabilmesi için teorik ve pratik bilgi birikiminin yanı sıra, var olan habercilik anlayışının eleştirisi ve metinlerin analizi de önem taşımaktadır. Bu ders kapsamında, iletişimde haberin önemi, medya organizasyonlarının yapısına göre haber üretimi, haber üretimindeki temel değişkenler, haber değeri, haber seçimi-işleyişi, makro ve mikro çözümleme modelleri gündemdeki haber örnekleri ile anlatılacaktır.

GZT 307 Magazin Gazeteciliği

Batılı toplumlarda sanayi devrimini takip eden süreçte yerleşen temel üretim tarzı ve ilişkileri, aynı zamanda tüketim kültürünün ve popüler kültürün yükselişine taban sağlamıştır. Yeni ilişkiler ağı ve kültürel tüketimin seri üretimi ise ortaya magazin gazeteciliği olgusunu çıkarmıştır. Bu ders, günümüz gazeteciliğinin de en çok ilgi çeken alanlarından biri olan magazin gazeteciliği ile ilgili kuramsal eğitimi amaçlamaktadır. Magazin gazeteciliğinin tarihsel olarak ortaya çıkışı, magazin basının ilk dönemlerdeki özellikleri, Türkiye’de Osmanlı dönemi ve magazin gazeteciliğinin ortaya çıkışı, küreselleşme hareketleri ve yeni magazin basını gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 308 Ekonomi Gazeteciliği

Ekonomi gazeteciliği dersi kapsamında, ekonomi ile ilgili temel kavram ve kurumların tanıtılması ve bunların habere yansımalarının gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin ekonomik yapısının ve bu yapıyı oluşturan kurumların da işlendiği derste ele alınan bir diğer önemli konu ise işletmeler ile ilgili yapılacak haberlerde dikkat edilecek unsurların belirtilmesidir.

GZT 360 Arayüz Tasarımı

Öğrencilere temel arayüz tasarımı kavramlarının ve yöntemlerinin uygulamalı olarak bilgisayar yardımıyla anlatımının yanında web, mobil ve kiosk gibi farklı ortamlar için arayüz tasarımı ile ilgili temel bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Arayüz tasarımının temel kavramları, yöntemleri, farklı ortamlardaki kullanımları, arayüz tasarımında kullanılan temel programlar örnekler üzerinden tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 362 Medya ve Sanat

Dersin amacı iletişim, toplum, kültür kavramlarının ayrılmazlığını saptamak, sanatın tarihsel süreç içinde farklı sosyo- kültürel, siyasal ve ekonomik yapılardaki işlevini, topluma etkisini incelemektir. Ders kapsamında, sanat kavramının tanımı, sanatın dalları, medya sanat ilişkisi, sanat sosyolojisi ve sanatın toplum üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.

GZT 364 Gazete Hazırlama Teknikleri

Dersin genel amacı gazetecilik yapacak ya da iletişim alanında çalışacak öğrencilerin profesyonel hayata atılmadan önce daha küçük ölçekte pratik yapmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bir gazete çıkarma sürecinin başından sonuna kadar tüm evreleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Haber toplama ve yazma, editörlük, fotoğraf çekme gibi temel gazetecilik pratiklerini tartışılmakta ve öğrenciler kendi çıkaracakları gazete ile gazetecilik alanında bir gazete çıkarma sürecinin nasıl yaşandığı görmektedirler.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 366 Gazetecilik ve Yeni Medya

Dersin genel amacı yeni iletişim teknolojileri ile gazetecilik arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Derste öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerinin etkisiyle gazetecilik alanında yaşanan dönüşüm sürecini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. İletişim ve teknoloji arasındaki ilişki, yeni medyanın tanımı, geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklar, yeni medyanın gazetecilik pratikleri üzerindeki etkileri, yeni medyaya ilişkin kavramlar ve yaklaşımlar tartışılmaktadır.

GZT 370 İnternet Haberciliği

Ders; internetin, bir haber toplama ve yayma aracı olarak kullanılmasına yönelik becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ders süresince; internet haberciliğinin teknik, sosyal, etik ve hukuki boyutu da irdelenecektir. İletişim ve teknoloji arasındaki ilişki, yeni medyanın tanımı, geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklar, yeni medyanın gazetecilik pratikleri üzerindeki etkileri, yeni medyaya ilişkin kavramlar ve yaklaşımlar tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 401 Bitirme Projesi I

Bu dersin amacı; gazetecilik anabilim dalı kapsamında, öğrenilen bilimsel araştırma tekniklerini uygulayarak bitirme projesi hazırlamak ve bulguların yazılı sunumunun sağlanmasıdır. Ders; Bitirme Projesine uygun olabilecek konu seçimi için ön çalışma, öğrencinin çalışmayı hedeflediği saha üzerinde çalışma, yönlendirme, kaynak araştırması, proje konusunun seçimi ve uygulamaya yönelik olası durumların araştırılması gibi konuları kapsamaktadır.

GZT 402 Bitirme Projesi II

Ders kapsamında, sorun tanımlanır, projenin amacı belirlenir ve projenin dosya halinde danışmana sunulması sağlanır. Dönem sonunda, proje tamamlanarak, jüriye sunulur hale getirilir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 403 Yerel Gazetecilik

Yerel Gazetecilik dersinde; küreselleşmeye paralel gelişen yeni yerelleşme kavramını irdelemek, küresel medyayı ve yerel medya ilişkisini sorgulamak, Türkiye’deki yerel yönetimler ve özellikle İstanbul’daki yerel gazeteler hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yerel gazeteciliği ulusal ve hatta küresel gazetecilikten ayıran belli başlı konular ve özellikler üzerinde durulmaktadır.

GZT 405 Spor Gazeteciliği

Muhabirlerin uzmanlaşma alanları bağlamında en çok dikkat çeken alanların başında spor gazeteciliği gelmektedir. Dünyanın küreselleşmesi, spor organizasyonlarının her geçen gün daha fazla talep ediliyor oluşu ve yeni iletişim teknolojilerinin spor alanında da kullanılıyor oluşu gibi özellikler, sporu ve spor muhabirliğini her geçen gün daha da önemli kılmaktadır. Spor muhabirliğinin temel özelliklerinin anlatıldığı bu dersin amacı, öğrencilere spor basını olgusunun özelliklerini ve gazetecilik alanındaki yerini örneklerle aktarmak, spor basınının işleyişini, spor muhabirliğinin mesleki inceliklerini öğrencilere sunmaktır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GZT 450 Güncel Konular ve Basın

Bu dersin amacı, öğrencilerin güncel konular/haberler ile basının işlevleri/sorumluluğu arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

GZT 499 Staj

Dersin genel amacı gazetecilik yapacak ya da iletişim alanında çalışacak öğrencilerin profesyonel hayata atılmadan önce profesyonel ortamda deneyim kazanmalarıdır. Öğrencilerin pratik yaparak gazetecilik alanında farklı pozisyonlarda çalışmaları ve gazeteciliğin farklı boyutlarını kavramaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler ders kapsamında ulusal ya da yerel gazetelerde profesyonel mesleki deneyimler edinmektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

ATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

FEL 454 İletişim Etiği

Bu ders, öğrencinin iletişim etiğine ilişkin edindiği teorik çerçeveyi uygulamaya dönüştürmeyi amaçlar. Bu amaç için katılımcılar seçtikleri bir medya temsilini yapıbozuma uğratıp daha sonra ise yeniden yapılandırırlar. Dönem sonunda bu süreçte elde edilen ürünler sergilenir.

GİT 102 Temel Fotoğraf

Görsel iletişim sistemi içinde araç olarak fotoğrafın kullanım alanlarının yoğunluk kazanması ve bu alanlarda gösterdiği dil çeşitliliği fotoğrafın önemini artırmaktadır. Bu ders ile öğrencilerin fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, sanat ve eğitim alanlarında görüntü üretimi, aktarımı ve iletişimine yönelik bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.Eğitim programında bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç olmak üzere birbirlerini tamamlayan üç temel kavram üzerine yapılandırılan dersin içeriği: Fotoğraf Makineleri: Türleri ve birimleri, Objektifler: Türleri ve genel özellikleri, Pozlama ve Değişkenler: Diyafram,Pozlama ve Değişkenler: Enstantane, Alan Derinliği, Fotoğrafta Hareket, Fotoğraf Çekiminde Kullanılan Aksesuarlar, Işık ve Aydınlatma ve Kompozisyon Oluşturma.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GİT 107 Bilgisayar Uygulamaları

Ders süresince PC tabanlı yazılım kullanımı için temel kavramlar incelenecektir. Bilgisayar donanımı ve çalışması, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, bilgisayar üzerinden sunum yapabilme ders kapsamında ele alınacaktır. Bilgisayar destekli tasarımın uygulama araçları ve programlarının temel işlevleri üzerinde durulacaktır. Bilgisayarların iş ve sosyal hayat üzerindeki etkisi de ayrıca tartışılacaktır.

GİT 108 Görüntü İşleme

Fotoğraf görüntüsü üzerinde çeşitli müdahale olanakları sağlayan yazılımlar sayesinde görüntüde bir takım düzenlemeler ve müdahaleler yapabilme olanakları gelişmiştir. Bu derste öğrenciler yazılımlar aracılığıyla görüntü üzerinde yapılan temel müdahaleler, düzenlemelerin yanı sıra birden fazla görüntüyü tek görüntü halinde dönüştürme işlemlerini gerçekleştirme yöntemlerini öğrenerek becerilerini geliştireceklerdir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GİT 205 Fotoğraf Teknikleri

Bu ders ile öğrencilerin görsel bir iletişim dalı olan fotoğrafın farklı tekniklerini kullanarak görsel ifade ve görsel algı gibi yeteneklerin geliştirilmesi, değişik konuların fotoğraflarının çekim teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.

GİT 252 Masaüstü Yayıncılık

Grafik Tasarımın temel ilkelerinin ve prensiplerinin öğrenilmesi ve bunların broşür ve poster tasarımı gibi proje çalışmalarıyla uygulamalarının yapılması.  Bu derste dergi ilanları, el ilanları ve broşürlerin tasarımı için sayfa düzenlerinin yapılması öğretilmektedir. Aynı zamanda tipografi, grafik ve yazı düzenlemeleri ile çizim araçlarının kullanılması öğretilmektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

GİT 404 Yeni İletişim Teknolojileri

Yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeni ortamların belirlenmesi, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen oluşumların hem kuramsal farklılıkların hem de teknolojik altyapıdaki değişmelerin kavranmasıdır. Ders içinde şu konular işlenir; İletişim kavramı ve iletişim modelleri Bilgi toplumu, bilgi toplumunun teknolojik dinamikleri, Yeni Medya, yeni medyanın özellikleri, Analog ve Sayısal teknolojiler,İletişimin alt yapıları, Multimedya, Bilgisayar ağları, Nano teknoloji ve iletişim teknolojileri, İletişim teknolojilerine alternatif yaklaşımlar ve tartışmalar.

HİT 404 İletişim Hukuku

İletişim hukukunun temel kavramların aktarılması, iletişim özgürlüğünün tartışılması ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.İletişim hukukuna ilişkin temel kavramlar, kural ve kurumları, fikri haklar alanındaki hukuki düzenlemeleri ve hak arama yollarını tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

İNG152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

RST 103 İletişim Bilimine Giriş

Dersin amacı, fakültenin ilk yılında, öğrencinin iletişim bilimi alanında temel olan kavramları, yaklaşımları, sorun ve tartışmaları öğrenerek, sonraki yıllarda bu alanda uzmanlaşmış derslere hazırlık yapmasını; alanla ilgili bilgilerini sistematize ederek, alan hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır.  İletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, modern toplum-kitle toplumu, kitle iletişim araçları ve kitle iletişiminin toplumsal işlevleri , iletişimin temel fikirleri, konuları ve gelişimi, kitle iletişiminin anlamı, kitle iletişiminin sosyal fonksiyonları işlenmektedir.

RST 107 Medya ve Toplum

Ders kapsamında Medya, toplum, kültür ve politika arasındaki karmaşık ilişkiyi açıklamak üzere çağdaş sosyal hayatta medyanın rolü sorgulanmaktadır. Medya ve Toplum arasındaki ilişkinin doğası teknolojik gelişme, din, siyaset,ekonomi gibi daha büyük sosyal güçler bağlamında gündelik hayatımızda yaşanan kırılmalar bağlamında değerlendirilmektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

RST 203 Kitle İletişim Kuramları

Dersin amacı, öğrencilere, kitle iletişimi ve medyanın ortak alanlarını öğretmek ve disipline ait farklı yaklaşımları sunmaktır. Medya ve kurumları hakkındaki fikirler, modeller, medya işletmeleri,  medyanın içerdikleri ve medyanın etkileri dersin içeriğini oluşturan unsurlardır.

RST 208 Siyasal İletişim

Derste siyaset ve iletişim kavramları arasındaki ilişki incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin siyasal kampanyalardan kamusal alana uzanan geniş bir alanı kapsayan siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları öğrenmesidir. Öğrencilerin bu kavramları tarihsel bağlamları içerisinde öğrenmeleri ve medya, siyaset ve demokrasi başlıkları altındaki güncel tartışmaları değerlendirebilecek yorumlayabilecek bir birikime ulaşmaları hedeflenmektedir. Siyasal iletişim kavramı, siyasal iletişimin tarihçesi, siyasal iletişim alanına ilişkin farklı yaklaşımlar, medya ve demokrasi arasındaki ilişki, basın özgürlüğü ve medyanın siyasal iletişim süreçlerindeki konumu tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

RST 222 Radyo TV Haberciliği

Öğrencilere  Radyo Televizyon haberciliği  teorik  ve uygulamalı olarak  anlatılmaktadır. Haber toplama ve röportaj teknikleri, haber dili ve yazımı,  gazetecilik etiği, haber analizi, kamera ve montaj unsurları dersin içeriğini oluşturmaktadır.gazetecilik bölümü, gazetecilik dersleri, gazetecilik bölümü, gazetecilik alanı, gazetecilik bölümü ekşi, gazetecilik dersleri, gazetecilik fakültesi, gazetecilik kursu, gazetecilik staj, gazetecilik tezleri, gazetecilik tez konuları, gazetecilik tezsiz yüksek lisans, gazetecilik uzaktan eğitim, istanbul universitesi gazetecilik, gazetecilik (uzaktan eğitim) nedir, gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni, gazetecilik ve halkla ilişkiler, gazetecilik ve iletişim kursu, gazetecilik ve fotoğrafçılık, gazetecilik ve muhabirlik, gazetecilik ve muhabirlik puanları, gazetecilik yüksek lisans, gazetecilik yüksek lisans programları, gazetecilik yüksek lisansı, gazetecilik yüksek lisans mülakat soruları

THP 210Medya Ekonomisi

Dersin kapsamında; medya ekonomisinin kapsamı, medyanın ekonomik özellikleri,  medyanın mülkiyet yapısı, medyada üretim ve dağıtım maliyetleri, medya sahipliği ve sermaye ilişkileri, medya ürünlerinin üretim ve dolaşımı, medya işletmelerinde tekelleşme, küreselleşmenin medyada yarattığı etkiler ve medyanın finansmanı gibi konular yer almaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

TRD151 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

TRD152 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi, ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler

UAB 251Siyasal Düşünceler Tarihi

Bu derste modern siyasal teoriler ele alınmaktadır. İdeoloji kavramını sorgulayan dersin amacı temel siyasal eğilimler ve bunların temelleri hakkında bilgi vermektir. Bu ders siyaset felsefesinin temel kavramlarını, siyaset felsefesi tarihinde yer alan filozofların görüşlerinin ışığında tartışarak, çağdaş siyasal yönelimler ve ideolojiler konusunda bilgi içerir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930