Grafik Tasarım İle İlgili Tez Konuları

Lisans Dersleri

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

 

Bölüm Dersleri

İÇM 101 – Temel Tasarım I
Dersin amacı öğrenciye yaratıcı düşüncenin kazandırılmasıdır. Bu bağlamda, öğrencinin doğal ve insan-yapısı çevreyi gözlemlemesi, bu gözlemlerin analizinden, nesnel temellerini Geshtalt Psikolojisinden alan tasarım ilkelerine ulaşması ve bu tasarım ilkelerinin soyut geometrik tasarım ögeleri kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla içselleştirmesi beklenmektedir. Uygulamaların soyut ve kavramsal olması sayesinde öğrencinin düşünsel ve görsel şartlanmışlıktan uzaklaşması sağlanacaktır. Bu çalışmaların etkileşimli atölye ortamında eleştirilmesinden, öğrencinin eleştirilere karşı hoşgörü, kendine güven ve kişisel eleştiri becerisi kazanmasının yanısıra; bu çalışmaların öğrenciler tarafından savunulmasıyla, görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. (*)
İÇM 111 – Teknik Çizim I
Temel geometri bilgisi, teknik çizim araçlarının kullanımı, teknik çizim, ölçek ve ifade tekniklerinin öğrenilmesi ve bunun mesleki alanda kullanılması, iki ve üç boyutlu algılama ve anlatma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çizim gereçlerinin ve çizim kuralları doğru kullanımı ile, çizim tekniği ve ölçekli çizim, iki boyutlu (plan-kesit-görünüş) çizim, üç boyutlu (izometrik-aksonometrik) çizim, çizim üzerinde ölçülendirme ve bilgilendirme, pafta kullanımı, algılama, anlatma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi. (*)
İÇM 121 – İç Mimariye Giriş

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Meslek alanının tanıtılması ve diğer disiplinlerle ilişkisinin aktarılmasını içerir. Mekan problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi somut örnekler üzerinde tartışılır. Mekan bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi irdelenir.
İÇM 102 – Temel Tasarım II
İÇM 101 dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, öğrencinin kazandığı yaratıcı düşünme becerisinin iç mimarlık mesleğinin görsel, strüktürel ve işlevsel ihtiyaçlarıyla soyut bir bağlamda ilintilendirilmesidir. İlintilendirilmenin soyut olması, gene düşünsel ve görsel şartlanmışlıklardan uzaklaşılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Böylece, konvansiyonel ve şablonlara dayanan tasarım çözümlemelerinden uzaklaşılması sağlanacaktır. Artık kişisel eleştiri becerisi kazanmaya başlamış öğrenci, kendi projesini kendi başına eleştirebilecek ve dialektik bir gelişim sürecinin parçası olabilecektir. Görsel ve sözel sunum becerileri olgunlaşmış öğrenci daha sonraki yıllarda karşılaşacağı somut iç mimarlık problemlerine alışılmışın dışında çözümler üretme becerisine sahip olacaktır. (*) Ön koşul: İÇM 101 Temel Tasarım I
İÇM 112 – Teknik Çizim II
Teknik çizim normları, biçim, biçime uygun tarama, boyama ve gölge teknikleri, iç mekânlara ilişkin iki ve üç boyutlu çizimler ve ifade teknikleri, mekân ve yüzey ifadesinde doku, renk ve ışık kullanımı, mimari projelerde insan, bitki, çeşitli obje çizimleri ve bunların ifadelerinin tasarımlarında kullanım becerisinin geliştirilmesi. (*) Ön koşul: İÇM 111 Teknik Resim I
İÇM 114 – Serbest El Çizim
Tasarım sürecine ve sonucuna ait iki ve üç boyutlu çizim ve kompozisyonların üzerinde görsel anlatım teknikleri gösterilir. Bu anlatımlarda serbest el ve çeşitli boyama teknikleri geliştirilir ve uygulamaları yapılır. (*)
İÇM 190 – Stajı I (Şantiye)
İÇM 201 – İç Mekan Tasarımı I

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Bu ders iki küçük çalışmadan oluşur. Birinci uygulamanın hedefi, temel tasarımda elde edilen yaratıcılık alışkanlığının geliştirilerek sürdürülmesi ve mekânı çevresi ve dış kabuğu ile tasarlama sorunsallarının algılanmasının sağlanmasıdır: Küçük bağımsız bir yapının tasarımı (büfe, bungalov, v.b.); ölçek 1/20 – 1/10, maket. İkinci çalışma ise, malzeme ve detayları tanıma, tasarımı sınırlandırıcı basit sorunların üstesinden gelebilme üzerine yoğunlaşmaktadır: Bir yapı içinde yer alan tek bir mekânın tasarımı (dükkân, doktor muayenehanesi, v.b.); ölçek 1/20 – 1/5). (*) Ön koşul: İÇM 102 Temel Tasarım II
İÇM 211 – İnce Yapı ve Malzeme I
Ders, yapı elemanlarına ilişkin genel ve detay bilgileri, iç mekânlarda bu elemanların seçim ve kullanılışları, bunlara ilişkin uygulamayı sınırlayan ve belirleyen malzemelerin özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda verilen bilgilerin tasarım sürecindeki belirleyiciliği üzerine ince yapı kavramı ve ince yapı gereçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Mevcut yapıların ölçüm teknikleri hakkında özet bilgi. Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları + konstrüksiyonları + kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme, tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararları. 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerine uygun olarak sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi. (*) Ön koşul: İÇM 112 Teknik Resim II
İÇM 213 – Bilgisayar Destekli Çizim I
Bilgisayara giriş, öğrencinin tasarımda bilgisayarların kendilerine sunduğu avantajları ve fırsatları anlamalarını amaçlar. Bunun yanı sıra öğrenciler gerekli bilgi ve teknik destekle kendi tasarım önerilerini bilgisayar ortamında hazırlamayı öğrenirler. İki boyutlu plan, kesit, görünüş çizme, v.b. (*)
İÇM 221 – Ergonomi
İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları üzerinde durulur. İç mekan ve çevre tasarımının insanın boyutları ile uyum içinde olabilmesi için ergonomik ve antropometrik bilgiler aktarılır. Projeler yaptırılarak fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişkinin kavranması üzerinde çalışılır.
İÇM 231 – Yapı ve Strüktür

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Bu ders öncelikli olarak; öğrencilerin var olan binalara ilişkin onarım, yenileme, değiştirme, dönüştürme, ekleme, çıkartma vb. önermelerde bulunabilmeleri için gerekli olan temel kavramları ve strüktür prensiplerini öğrenmelerini amaçlar. Bunların yanı sıra başarılı bina, mekan ve objelerin strüktürlerinin incelenmesi ile proje okuma becerilerinin geliştirilmesi ve tasarımlarında yaratıcı fikirler oluşması amaçlanmaktadır. Strüktür temel kavramları, prensipleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler.
İÇM 241 – Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Bu ders, ilk çağdan başlayarak Mezapotamya, Mısır, Anadolu, Yunan, Avrupa, Erken İslamiyet, Romanesk, Gotik, Anadolu Selçuklu ve Asya kültürlerindeki mimari yapılar, iç mekanlar, cepheler, mobilya-tekstil, süslemeler, el sanatları, resimler ve heykellerin tanıtım ve analizini içermektedir.
İÇM 202 – İç Mekan Tasarımı II
Bu dersin amacı basit mekan organizasyonu, işlevsellik, etkili atmosfer yaratma becerilerinin geliştirilmesidir. Tipik uygulama konusu bir yaşam biriminin (ev, apartman dairesi, loft, ev-ofis, v.b.) yeni ihtiyaçlar veya yeni kişiler için dönüştürülmesidir; ölçek 1/50, 1/20. (*) Ön koşul: İÇM 201 İç Mekan Tasarımı I
İÇM 212 – İnce Yapı ve Malzeme II

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Ders, yapı elemanlarına ilişkin genel ve detay bilgileri, iç mekânlarda bu elemanların seçim ve kullanılışları, bunlara ilişkin uygulamayı sınırlayan ve belirleyen malzemelerin özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda verilen bilgilerin tasarım sürecindeki belirleyiciliği üzerine ince yapı kavramı ve ince yapı gereçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Pencere, kapı, camekân, vitrin, ayırıcı – bölücü partisyonlara ilişkin malzeme, konstrüksiyon, bitirmeler, ıslak hacimler, tesisat ve vitrifiye malzeme kullanımı, yerinde yapım ve katalog bileşen kararları ve kullanımı ve bunların 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerine uygun olarak sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi. (*) Ön koşul: İÇM 211 İnce Yapı ve Malzeme I
İÇM 214 – Bilgisayar Destekli Çizim II
Bilgisayar ile 3. boyutta iç mimari teknik çizimleri ve sunum paftalarını yapabilme becerisinin kazandırılması. İÇM 213’de öğrenilen program ile, 2 boyutlu tasarlanan projelerin, 3 boyutlu hale dönüştürülmesi, 3 boyutlu mekanda tefriş objelerinin tasarlanması ve yüzeylerin malzeme kaplanması, mekanların sahnelenmesi, projenin 3D teknikler ile (renklendirme, ışıklandırma ve gölgelendirme) görsel sunuma hazırlanması. (*) Ön koşul: İÇM 213 Bilgisayar Destekli Çizim I
İÇM 222 – Çevre Psikolojisi
İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri üzerinde durulur. İnsan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisi’nin temel kabullerine göre, insan algısını ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevre, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılır.
İÇM 242 – Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Bu ders içerisinde, Avrupa Rönesans döneminden başlayarak neoklasik ve barok dönemler, İslam, Osmanlı, ve Asya mimarisi de dahil 19. Yüzyıl ortalarına kadarki mimari yapılar, iç mekanlar, cepheler, mobilya-tekstil, süslemeler, el sanatları, resimler ve heykellerin tanıtım ve analizi ele alınmaktadır. Ön koşul: İÇM 241 Mimarlık ve Sanat Tarihi I
İÇM 252 – İklimsel Konfor ve Tesisat
İnsan ihtiyaçlarının ve konforunun incelenmesi, çevre koşullarının yapılarda tasarımı belirleyici bir kullanımı, kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesine ilişkin bilgiler. İklim kuşaklarına bağlı ısıl konfor ve çevre kontrolü, pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nemlendirme) ve iç mekân hava kalitesi. Yapılarda su tesisatının temel ilkeleri, ısıtma, soğutma, havaandırma ve iklimlendirme yöntemleri ve bunlara ilişkin mimari standartlar.
İÇM 290 – Staj II (Atölye)

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Ön koşul: İÇM 190 Staj I
GTM tSÇ – Teorik Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
GTM uSÇ – Uygulamalı Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
İÇM 301 – İç Mekan Tasarımı III
Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümleri (banka şubesi, butik otel, mağaza zinciri, restoran). Ölçek: 1/50, 1/20, 1/10. (*) Ön koşul: İÇM 202 İç Mekan Tasarımı II
İÇM 303 – Mobilya Tasarımı
Mobilya tasarım ilkeleri, mobilyayı oluşturan alternatif malzemeler, tasarımı etkileyen fiziksel, ergonomik, psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörler ile üretim sürecine ilişkin bilgiler. Uygulama: Tasarım önerilerinin hazırlanması, malzeme ve üretim için pazar araştırması, maket veya prototop üretimi, jüri değerlendirmesi (*)
İÇM 341 – Mimarlık ve Sanat Tarihi III

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Bu ders, 19. Yüzyıl sonlarından başlayarak 20. Yüzyıl ve günümüzde dünyada ve Türkiye’deki mimari akımlar ve yapılar, iç mekanlar, cepheler, mobilya-tekstil, süslemeler, el sanatları, resimler ve heykellerin tanıtım ve analizini içermektedir. Ön koşul: İÇM 242 Mimarlık ve Sanat Tarihi II
İÇM 351 – Aydınlatma
Aydınlanma ve aydınlatma kavramları, tekniği, iç mimarideki ve tasarımlardaki yeri, genel ve özel tasarım konuları, fizik ve fizyolojik açıdan ışık, ışınımlar, fototmetrik özellikler, göz ve görme olayı, doğal ve yapay aydınlatma, aydınlığın niteliği, niteliği ve ilgili terimleri, fiziği, dağılımı, renk oluşumu nedenleri, etkileri ve tasarımda kullanımı.
GMT uSÇ – Uygulamalı Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
GTM tSÇ – Teorik Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
İÇM 302 – İç Mekan Tasarımı IV
Aydınlatma, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümleri (müze, sergi salonu, spor ve yaşam merkezi, küçük ölçekli sağlık kuruluşu, v.b.). Ölçek: 1/50, 1/20, 1/5. (*) Ön koşul: İÇM 301 İç Mekan Tasarımı III
İÇM 304 – Islak Mekan Tasarımı
Islak mekânlarda tasarım ilkeleri, teknik sınırlayıcılar, su tesisatı, modüler sistemler ve ıslak mekân öğeleri üzerine kuramsal bilgiler. Örnek mekânlarda uygulamalar: rölöve, tesisat verileri, malzeme ve gereç seçimi için pazar araştırması, tasarım önerilerinin hazırlanması, jüri değerlendirmesi. (*)
İÇM 322 – Tasarımda Anlam

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu üzerinde durulur. Tasarım, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenir. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışılır. Başka bir deyişle; tasarım dili araştırılır.
İÇM 352 – Akustik ve Yangın Güvenliği
Bu dersin amacı, mekan akustiği, işitme koşulları, gürültü kontrolü, ve yangın güvenliğinin iç mekân tasarımı sırasında insan ihtiyaçları ve konforu açısından belirleyici yönlerini tanıtmaktır. Akustik ve yangın güvenliği konusunda ilkeler, normlar, sınırlandırıcı etkenler.
İÇM 390 – Staj III (Büro)
Ön koşul: İÇM 290 Staj II
GTM tSÇ – Teorik Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
GTM uSÇ – Uygulamalı Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
İÇM 401 – İç Mekan Tasarımı V
Yapı yakın çevresinin de iç mekân gibi ele alındığı tasarım sorunlarını, iç-dış mekân ilişkisini ve özgün detayları çözme becerisinin geliştirilmesi (avlulu yapılar, yarı açık çarşılar, v.b.). Ölçek: 1/100, 1/20, detaylar. (*) Ön koşul: İÇM 302 İç Mekan Tasarımı IV
İÇM 421 – Yapım Yönetimi
Bu ders kapsamında, yapı üretim kavramı, yapı üretim süreci ve evrelerinin özellikleri, yapı üretim teknikleri, yapı maliyeti, metraj, keşif yapı maliyetine etki eden faktörler üretkenlik, yapı üretiminde teknoloji, şantiye öncesi ve şantiye işlemleri, kamu ihale yasası ve ilgili yasaların yapı üretimi sürecindeki yeri, ülkemizde inşaat sektörü, proje yönetimi gibi konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanır. Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler gibi konular ise dersin başlıca içeriğini oluşturur.
İÇM 441 – Koruma ve Restorasyon
Tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgilenmenin sağlanması. Tarihi yapıların mimari bileşenleri ile kurgulanmış stiller arası ilişkilerini restitüsyon araştırmaları ile analiz etme kabiliyetinin geliştirilmesi, çağdaş koruma kuramı ve tekniklerinin anlaşılması, öğrencilerin koruma alanında çağdaş malzeme ve teknolojiyi, yasal ve etik kuralları öğrenmesi.
GTM tSÇ – Teorik Seçmeli Ders

grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

 

(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
GTM uSÇ – Uygulamalı Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
GTM uSÇ – Uygulamalı Seçmeli Ders
(Bkz. Seçmeli dersler listesi)
İÇM 402 – İç Mekan Tasarımı VI
Mimari ihtiyaç programı oluşturma, tasarım dili yaratma,bilimsel karar süreci kullanma gibi becerilerin üzerinde durulduğu tasarım sorunsalları (alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler, v.b.). Ölçek:1/100, 1/50, 1/20, detaylar. (*) Ön koşul: İÇM 401 İç Mekan Tasarımı V
İÇM 412 – Portfolyo Tasarımı
Amaç portfolyo hazırlama sürecinin kavranması. Portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgiler. Özgeçmiş hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar. Kütüphane kullanımı, fikirlerin grafiksel anlatımı, temel araştırma teknikleri, internet üzerinden araştırma yapılması, resmi yazışma teknikleri, rapor yazımı ve portfolyo hazırlanması hakkında temel bilgiler. (*)
ORY 400 – Sosyal Kültürel Etkinlik Katılımı

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?