HALK SAĞLIĞI YÜKSEK LİSANS özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

HALK SAĞLIĞI  ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Dersin Kodu Dersin Adı Ders Durumu T P Kr.
HSL 501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma  Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 2 0 2
HSL 502 İleri Biyoistatistik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 2 0 2
HSL 503 Temel Halk Sağlığı özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 3 0 3
HSL 504 Sağlık Yönetimi İlkeleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 3 0 3
HSL 505 Temel Epidemiyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 3 0 3
HSL 506 Epidemiyolojik Araştırma Uygulama özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 0 4 2
HSL 507 Sağlık Eğitimi İlkeleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 1 0 1
HSL 508 Sağlık Eğitimi Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 0 4 2
HSL 509 Halk Sağlığı Semineri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 0 0 0
HSL 510 Toplum Beslenmesi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Zorunlu 3 0 3
HSL 511 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Kontrol özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli 2 2 3
HSL 512 Yaşlılık Sorunları Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 2
HSL 513 Kaza ve Özürlülerin Epimiyolojisi Seçmeli 2 0 2
HSL 514 Klinik Epidemiyoloji Seçmeli 2 4 4
HSL 515 Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi Seçmeli 2 4 4
HSL 516 Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Seçmeli 2 0 2
HSL 517 Beslenme Birimleri Semineri Seçmeli 0 0 0
HSL 518 Temel Sağlık Alışkanlıklarının Kazanılması Seçmeli 1 2 2
HSL 519 Koruyucu Ruh Sağlığı  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi
Seçmeli 2 0 2
HSL 520 Ana Sağlığı Seçmeli 2 0 2
HSL 521 Çocuk Sağlığı Seçmeli 2 0 2
HSL 522 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 2
HSL 523 İş Sağlığı Seçmeli 2 0 2
HSL 524 Tıp Sosyolojisi ve Tıp Antropolojisi Seçmeli 1 0 1
HSL 525 Ergonomi Seçmeli 1 0 1
HSL 700 Tez Danışmanlığı Zorunlu 0 1 0
HSL 7xx Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 0

ZORUNLU DERSLER 

HSL 501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Sağlık Bilimlerinde bilimsel araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma konusunun seçimi, araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, araştırmanın planlanması, deney düzeni bilimsel bir yayının hazırlanması. 

HSL 502 İleri Biyoistatistik ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, tablo ve grafik yapım yöntemi, teorik dağılımlar, önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler, örnekleme. 

HSL 503 Temel Halk Sağlığı ( 3 0 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Halk sağlığı tanımı, gelişimi ve konuları, sağlık yönetimi ve Türkiyedeki uygulama, demografi, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, toplum beslenmesi, çevre sağlığı, iş sağlığı tıbbi sosyoloji ve sosyal antropoloji, sağlık eğitimi, sosyal hizmetler. 

HSL 504 Sağlık Yönetimi  İlkeleri ( 3 0 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Yönetimin tanımı, sağlık ekibi, kaynakların kullanımı, temel sağlık hizmetlerini yöneltme planlama uygulama ve değerlendirme, sağlık insan gücü, toplumda sağlık durumunun saptanması, strateji, değerlendirme ve yeniden planlama. 

HSL 505 Temel Epidemiyoloji ( 3 0 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Epidemiyolojinin tanımı, tarihi gelişimi, epidemiyolojinin kullanım alanları, epidemiyolojik araştırmaların  sınıflandırılması, tanımlayıcı araştırmalar, analitik araştırmalar, müdahele araştırmaları, epidemiyolojide veri kaynakları ve özellikleri, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyolojide neden kavramı, ölçümlerde geçerlilik güvenirlirlik kavramları. 

HSL 506 Epidemiyolojik Araştırma Uygulama ( 0 4 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Temel epidemiyoloji dersi almış olanlar için sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri dersi ile birlikte alınarak epidemiyolojik bir araştırma planlanır ve uygulanır. 

HSL 507 Sağlık Eğitimi İlkeleri ( 1 0 1 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Sağlık eğitimi kavramı ve tarihsel gelişimi, sağlık eğitiminin amacı ve uygulama yöntemleri, eğitimde planlama, motivasyon, katılım, eğitim değerlendirme yöntemleri, görsel ve işitsel araçlar ve kullanma teknikleri. 

HSL 508 Sağlık Eğitimi Uygulamaları ( 0 4 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Uygulamada seçilen bir hedef grup için bir eğitim programı hazırlanıp uygulanarak değerlendirilir. 

HSL 509 Halk Sağlığı Semineri ( 0 0 0 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Halk Sağlığı sorunlarıyla ilgili konular tartışılacak ve bir seminer hazırlatılacaktır. 

HSL 510 Toplum Beslenmesi ( 3 0 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

             Toplumda beslenme hastalıkları tanımları temel sorunlar ve nedenlerinin araştırılması, cözümlemede ve alınacak önlemlerde uygulanacak yöntemler, Türkiye’de ve dünyada beslenme hastalıkları ve nedenleri. 

HLS 700 Tez Danışmanlığı (0 1 0)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

HLS 7xx Uzmanlık Alan Dersi (5 0 0)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

SEÇMELİ DERSLER 

HSL 511 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Kontrol ( 2 2 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Bulaşıcı hastalıklarda genel kontrol önlemleri, bulaşıcı hastalıklar ve çevre, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü, besinlerle bulaşan hastalıklar ve kontrolü, tüberküloz epidemiyolojisi ve kontrolü, su ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü, aşılar ve yenilikler cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kontrolü, AİDS ve viral hepatitler, zoonozlar ve kontrolü, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve sıtma kontrolü, salgın inceleme ve kontrolü. Pratik olarak bir surveyans raporu hazırlatıp değerlendirilecektir. 

HSL 512 Yaşlılık Sorunları Epidemiyolojisi ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Yaşlılığın tanımı, yaşlılık fizyolojisi, yaşlılık ve kronik hastalıklar, yaşlılıkta risk gruplarının saptanması, yaşlılık ve sosyal yaşam, yaşlı davranışı yaşlılık ve kazalar yaşlılık ve beslenme, yaşlılık ve ilaç kullanımı, yaşlılarla primer korunma, yaşlılarda sekonder korunma, yaşlılarda tersiyer korunma. 

HSL 513 Kaza ve Özürlülerin  Epidemiyolojisi ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Kazaların önemi, kaza tipleri, kazalardan korunma, özürlü tanımı ve sınıflandırılması, özürlülerin sosyal yaşamı, özürlülerin koruma programları, Türkiye’de ve dünyada özürlülerin durumu. 

HSL 514 Klinik Epidemiyoloji ( 2 4 4 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Epidemiyolojinin klinikteki yeri, teşhiste epidemiyolojinin rolü, tedavide epidemiyolojinin rolü, hastalıkların prognozunu belirlemede çeşitli testlerin geçerlilik ve güvenirliliğini saptama, hastalık taramaları ve korunma, klinik araştırmaların planlanması, yukarıdaki konularla ilgili problem çözümleri. Pratik olarak klinikte bir araştırma planlanarak uygulama ve sunum yapılacaktır. 

HSL 515 Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi ( 2 4 4 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Toplumda beslenme hastalıkları tanımları, temel sorunlar ve nedenlerinin araştırılması, beslenme alanında epidemiyolojik araştırma planlama yöntemleri. Uygulamada bir beslenme araştırma planlanarak uygulanacaktır. 

HSL 516 Beslenme  ve Metabolik Hastalıklar ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Normal metabolizma olayları, metabolizmada görülen hastalıklar, bulgular, protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması hastalıkları ve özel beslenme uygulamaları, doğuştan metabolizma hastalıkları, kistik fibrozis, fenil ketonüri, galaktozemi, diğer enzim eksiklikleri, diyabet tipleri. Dünyada ve ülkemizde bu hastalıkların durumları. 

HSL 517 Beslenme Bilimleri Semineri ( 0 0 0 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Beslenme sorunlarıyla ilgili konular tartışılacak ve bir seminer hazırlatılacaktır. 

HSL 518  Temel Sağlık Alışkanlıklarının Kazandırılması ( 1 2 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Bireysel ve toplumsal sağlık açısından temel sağlık alışkanlıklarının önemi, kazanılması gerekli temel sağlık alışkanlıkları, gelişim dönemleri, gelişim dönemlerine göre temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılması (beslenme, hijyen), zararlı alışkanlıklardan korunulması ile ilgili özüm yolları, kitle iletişim araçlarının temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılmasında rolü, ailenin önemi ve eğitim kurum ve kuruluşlarının rolü. Pratik olarak bir çocuk yuvası, okul vb. yerde uygulama yaptırılarak değerlendirilecektir. 

HSL 519 Koruyucu Ruh Sağlığı (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Toplumda en sık görülen ruhsal hastalıklar ve korunma,  ruh sağlığı alanında epidemiyolojik araştırma planlama, ruh sağlığıyla ilgili saha araştırmalarının değerlendirilmesi.

HSL 520 Ana Sağlığı (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Ana sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi, güvenli annelik projesi, doğum öncesi bakım ve önemi, gebelik ve doğum komplikasyonlarına birinci basamakta yaklaşım, ana ve çocuk sağlığında risk yaklaşımı, aile planlaması. 

HSL 521 Çocuk Sağlığı (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Çocuk sağlığında örgütlenme ve çocuk sağlığı programları, çocukluk dönemi ve özellikleri, çocuk beslenmesi, büyüme ve gelişmenin tabiki, immünizasyon, okul sağlığı, ev ziyaretleri, sakat çocuklar, sosyal problemler. 

HSL 522 Çevre Sağlığı (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Çevre sağlığının tmel konuları, içme ve kullanma suları, besin sanitasyonu, gıda katkı maddeleri, radyasyondan korunma. 

HSL 523 İş Sağlığı (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                İş sağlığı kavramı, işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, iş yerinde risk değerlendirme, iş yerlerinde korunma önlemleri. 

HSL 524 Tıp Sosyolojisi ve Tıp Antropolojisi (1 0 1) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Kültür ve sağlık, alternatif tıp, sağlığın ilerletilmesi, sağlığı ilerleten davranışları öğrenme, örgütsel gelişim, engeller ve sorunlar, kamu politikaları. 

HSL 525 Ergonomi (1 0 1) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Ergonomi kavramının genel olarak tartışılması ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ayrıntılı tartışılması.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031