Hukuk Tezi Nasıl Yazılır

Semester

 hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

 

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 101 Hukuka Giriş 4 4
LAW 105 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 4 4
LAW 107 Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) 3 3
ECON 105 Mikro Ekonomi 2 2
TURK 101 Türk Dili I 2 2
Seçmeli Dersler
LAW 151
LAW 109
İngilizce
Hukukta Metot
3 3
Toplam 18 18

2. Semester

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 104 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 3 3
LAW 106 Aile Hukuku 4 4
LAW 108 Türk Anayasa Hukuku 3 3
ECON 106 Makro Ekonomi 2 2
TURK 102 Türk Dili II 2 2
LAW 110 Yargı Örgütü 3 3
Seçmeli Dersler
LAW 152 İngilizce 3 3
COMPE 103 Bilgisayara Giriş
Toplam 20 20

3. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler 5 5
LAW 207 İdare Hukuku 4 4
LAW 211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler 3 3
LAW 215 Kamu Maliyesi 3 3
Seçmeli Dersler 1
PSY 217
LAW 223
LAW 215
Sosyal Psikoloji
Spor Hukuku
Politika Bilimi
3 3
Seçmeli Dersler 2
LAW 251
SOC 105
LAW 219
Hukuk İngilizcesi I
Sosyolojiye Giriş
Karşılaştırmalı Hukuk
2 2
Toplam 20 20

4. Semester

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler 4 4
LAW 208 İdari Yargı 3 3
LAW 210 Kamu Hürriyetleri 3 3
LAW 216 Hukuk Sosyolojisi 2 2
LAW 218 Uluslararası Hukuk Sorunları 3 3
Seçmeli Dersler 1
LAW 220
LAW 222
Çevre Politikası
İletişim Hukuku
2 2
Seçmeli Dersler 2
LAW 252
HIST 201
Hukuk İngilizcesi II
Uygarlık Tarihi
2 2
Toplam 19 19

5. Semester

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 4 4
LAW 307 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 3
LAW 311 Ticari İşletme Hukuku 3 3
LAW 315 Medeni Usul Hukuku 4 4
Seçmeli Dersler 1
LAW 317
LAW 325
LAW 321
MATH 365
Stratejik Planlama
Fikri ve Sinai Haklar
Genel Muhasebe
Matematiksel Mantık
2 2
MATH 365 Matematiksel Mantık 2 2
Toplam 18 18

6. Semester

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 302 Eşya Hukuku 4 4
LAW 312 Şirketler Hukuku 3 3
LAW 322 Vergi Hukuku 4 4
LAW 326 Hukuk Felsefesi 2 2
LAW 336 Rekabet Hukuku 2 2
Seçmeli Dersler 1
LAW 324
LAW 328
LAW 330
Uluslarası Tahkim Hukuku
Eleştirel Düşünce
Sermaye Piyasası Hukuku
2 2
Seçmeli Dersler 2
LAW 332
LAW 352
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Hukuk İngilizcesi IV
2 2
Toplam 19 19

7. Semester

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 401 Çevre Hukuku 3 3
LAW 403 Ceza Usul Hukuku 4 4
LAW 413 İş Hukuku 4 4
LAW 417 Miras Hukuku 3 3
LAW 423 Genel Devlet Teorileri 3 3
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2
Seçmeli Dersler
LAW 429
LAW 431
LAW 433
İngilizce Çeviri
Deniz Hukuku
Finansman Hukuku
2 2
Toplam 21 21

8. Semester

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi
LAW 408 Kıymetli Evrak Hukuku 3 3
LAW 412 Uluslararası Özel Hukuk 4 4
LAW 414 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 2
LAW 420 İcra ve İflas Hukuku 3 3
LAW 434 Avrupa Birliği Hukuku 2 2
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
Seçmeli Dersler
LAW 424
LAW 426
LAW 428
Sigorta Hukuku
Adli Tıp
Siyasi Partiler
2 2
Toplam 18 18

 

Müfredat Toplamı

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,           hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,    özel ders,    bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?