Hukuk Yüksek lisans Tamamlama

HUKUK

     hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

[KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK ve EKONOMİ HUKUKU]

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında Hukuk Yüksek Lisans programı açmaktadır. Bu programlarda, öğrencilerimize dört yıllık hukuk öğrenimlerinin ötesinde, Özel Hukuk ve Kamu Hukukunun belirli konularında daha derinlemesine çalışma ve araştırma yapabilme olanağı verilecektir. Öğrencilerimiz Özel Hukuk veya Kamu Hukukunda kendilerini geliştirebileceklerdir. Yüksek Lisansın iki temel amacı bulunmaktadır: Bunlardan ilki, öğrencilerimize hukuk alanındaki gelişmeleri karşılaştırmalı hukukun da göz önüne alınmasıyla daha geniş açıdan öğretmek ve farklı yönlerden değerlendirme yapabilme özelliğini kazandırmaktır. İkincisi de kendilerinin doktora çalışmalarına hazırlanmasıdır.Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans ders programlarında öğrencilerimizin belirli alanlarda uzmanlaşmaları ve böylece yoğun mesleki rekabet ortamında öne geçmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimizin yaşamlarında başarılı hukukçular olmalarında önemli olduğuna inandığımız öz güvenlerinin arttırılması için ders ve seminerlerin tartışmalı ve örnek olay çalışmalarının ele alındığı bir ortamda gerçekleştirilmesine önem verilecektir.Ekonomi Hukuku yüksek lisans programında hukukçular, işletmeciler, iktisatçılar ve mühendisler gibi uygulamaya yönelik meslek mensuplarının mesleklerinin icrasında yardımcı olacağı düşünülen, daha çok uygulamaya yönelik güncel konularda bilgilendirmeleri amaçlanmaktadır.

     hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Prof. Dr. Kudret Güven

Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları

Prof. Dr. Abdurrahman Akdoğan

Prof. Dr. Ahmet Mumcu

Prof. Dr. Fikret Eren

Prof. Dr. Mehmet Ünal

Prof. Dr. Güven Vural

Prof. Dr. Hasan Pulaşlı

Prof. Dr. Ülker Gürkan

Prof. Dr. C. Tayyar Sadiklar

Prof. Dr. Atilla Özer

Doç. Dr. Sadi Çaycı

Yrd. Doç. Dr. Mürsel Başgül

Yrd. Doç. Dr. Bülent Kent

Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbek

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

Dersler ve Ders Tasarımları

Tezli

1.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 543

Siyasi Parti Kapatma Davaları

3  0  3

HUK 547

Vergi Hukukunun Analizi

3  0  3

HUK 545

  Yerel Yönetimler Hukuku

3  0  3

HUK 549

  Hükümet Sistemleri

3  0  3

2.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 544

  İfade Özgürlüğü

3  0  3

HUK 548

  Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi

3  0  3

HUK 546

İhale Hukuku

3  0  3

HUK 550

  Ekonomik Suçlar

3  0  3

HUK 598

Seminer

3  0  3

3.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 599

  Tez Dersi
 

4.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 599

Tez Dersi

 

 

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS

Tezli

1. Yarıyıl (5 dersten 4’ü seçilecektir)

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 577

Borçlar Hukukunda İsimsiz Sözleşmeler      

3  0  3

HUK 579

Emre Yazılı Senetler

3  0  3

HUK 521

Reklam Hukuku

3  0  3

HUK 509

  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları I

3  0  3

HUK 581

Üst Hakkı

3  0  3

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 576

Kişilik Haklarındaki Gelişmeler

3  0  3

HUK 588

Aile Reisinin Sorumluluğu

3  0  3

HUK 542

  Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Son Gelişmeler

3  0  3

HUK 510

  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları I

3  0  3

HUK 598

Seminer

 

 hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 599

  Tez Dersi
 

 

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 599

  Tez Dersi
 

 

EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin

Ekonomi ve İşletme Bölümü Mezunları İçin

Mühendislik ve Diğer Fakülte Mezunları İçin  

Tezsiz

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

1.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 537

  İşletme Hukuku (Hukukçu Olmayanlar İçin)1

3 0 3

HUK 551

  Hukukçular İçin İktisat, İşletme ve Finans 2

3 0 3

HUK 575

  Türkiye Ekonomisi

3 0 3

İŞLE 545

Kurumsal Yönetim

3 0 3

HUK 553

Güncel Sözleşmeler

3 0 3

HUK 557

  Antitröst Ekonomisi

3 0 3

HUK 559

Haksız Rekabet Hukuku

3 0 3

HUK 555

Fikri Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri I

3 0 3

HUK 542

Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Güncel Gelişmeler

3 0 3

HUK 587

Hukukun Ekonomik Analizi

3 0 3

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

2.Yarıyıl (3 ders seçilecek)

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 556

Enerji Hukuku

3 0 3

HUK 554

Rekabet Hukuku

3 0 3

HUK 558

Fikri Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri II 3

3 0 3

HUK 528

Sermaye Piyasasının Kavram ve Kurumları

3 0 3

HUK 574

İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı

3 0 3

HUK 524

  Vergi Hukuku

3 0 3

HUK 560

Türk İş Hukukunun Güncel Sorunları

3 0 3

HUK 578

Adli Yazışma

3 0 3

HUK 562

  Ekonomik Suçlar

3 0 3

HUK 586

Halka Açık Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri

3 0 3

HUK 590

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat

3 0 3

1.Hukukçu olmayanlar için zorunlu derstir.
2.Hukukçular için zorunlu derstir.
3.HUK  555 bu dersin ön koşuludur.

3.Yarıyıl (3 ders seçilecek)

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 563

  Muhasebe Hukuku

3 0 3

HUK 561

Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

3 0 3

HUK 527

  Avrupa Ekonomi Hukuku

3 0 3

HUK 535

  Ekonomik ve Hukuki Açıdan Birleşme ve Devralmalar

3 0 3

HUK 565

Telekom Hukuku ve Telekom Piyasasının Düzenlenmesi

3 0 3

HUK 567

Mali Analiz

3 0 3

HUK 531

Franchise Sözleşmeleri

3 0 3

HUK 533

  Banka Hukuku

3 0 3

HUK 569

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükler

3 0 3

HUK 589

Rekabet ve Regülasyon İktisadı

3 0 3

HUK 591

Oyun Teorisi ve Hukuk

3 0 3

 

4.Yarıyıl (1 ders seçilecek)

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

HUK 566

  Teminat Hukuku

3 0 3

HUK 526

Tüketici Hukuku

3 0 3

HUK 552

Uluslararası Enerji Hukuku

3 0 3

HUK 580

Bankacılık Düzenlemesi

3 0 3

HUK 582

  Türk Vergi Hukuku

3 0 3

HUK 570

Enerji Piyasasının Düzenlenmesi

3 0 3

HUK 546

İhale Hukuku

3 0 3

HUK 515

Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları

3 0 3

HUK 572

Anonim ve Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

3 0 3

HUK 584

  Proje
 

 

HUKUK

[KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK ve EKONOMİ HUKUKU]

                                                                                 KAMU HUKUKU

                                                                   Ders Kapsamları – Temel Dersler 
HUK 543 Siyasi Parti Kapatma Davaları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) siyasi parti kapatmalarıyla ilgili kararları; özellikle AİHM’nin Türkiye ile ilgili kararları eleştirisel bir gözle değerlendirilecektir.

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

HUK 544 Vergi Hukukunun Analizi
Vergi hukukunun genel esasları, vergilendirme ile ilgili usul ve esaslar; Türk vergi sistemini oluşturan vergiler mevzuat ve uygulama açısından incelenecektir.

HUK 545 Yerel Yönetimler Hukuku
Merkezî yönetim ve yerel yönetimler; yerel özerklik, yerel yönetimlerin kurulması; il özel idaresi, belediyeler, büyükşehir belediyesi, köy idaresi görev yetkileri, gelirleri ve bütçeleri anlatılacaktır.

HUK 546 Hükümet Sistemleri
Kuvvetler ayrılığı kuramı; kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri; başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistemler; bunların çeşitleri; Türkiye’de hükümet sistemleri tartışmaları değerlendirilecektir.

HUK 547 İfade Özgürlüğü
Demokrasilerde ifade özgürlüğü; Türk Anayasalarında ifade özgürlüğünün düzenlenişi; Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin ilgili kararları değerlendirilecektir.

HUK 548 Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi
1876, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında insan haklarının nasıl yer aldığı; bu konudaki görüşler, Batı’nın etkisi ve son dönemde insan hakları konusundaki gelişmeler incelenecektir.

HUK 549 İhâle Hukuku
Kamu ihale usulü; ihale süreci ve ihaleye ilişkin temel ilkeler; ihale usulleri, ihalenin sonuçlanması ve sözleşme yapılması, kamu ihale sözleşmeleri; kamu ihale kurumu ve kurulu incelenecektir.

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

HUK 550 Ekonomik Suçlar
Türk Ceza Kanununda ticari hayatla ilgili suçlar ve özellikle Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu gibi özel kanunlarda ekonomik hayatı düzenleyen suçlar anlatılacaktır.

   

                                                                                ÖZEL HUKUK

                                                                  Ders Kapsamları – Temel Dersler

 

HUK 588 Aile Reisinin Sorumluluğu

 Bir ailenin reisinin yönetiminde küçük, akıl hastası kimseler bulunabilir. bu kimselerin üçüncü kişilere verdikleri zararlardan sorumluluğu ve bunun şartları, bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Medeni Kanun ile karı-koca ve çocuklardan ibaret ailede reisliğin kime ait olduğuna dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan sorumlu aile reisinin kim olduğu konusu da tartışma konusu yapılacaktır.

HUK 577  Borçlar Hukukunda İsimsiz Sözleşmeler

 Borçlar Kanunu’nda ve diğer özel kanunlarda düzenlenmemiş olan sözleşmelere “isimsiz (atipik) sözleşmeler” denir. Taraflar, “sözleşme serbestesi” ilkesi çerçevesinde gerek ticari gerekse ticari olmayan amaçlar doğrultusunda, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarında bir hukuki ilişki kurmak amacıyla isimsiz sözleşmeler kurup, akdedebilirler. Özellikle günümüzde gelişen sosyal ve ekonomik yaşamda, bu sözleşmelerin önemi ve uygulanması  zaruri bir nitelik arz etmektedir. Bu açıklanan sebeplerle bu dersin içeriğini; isimsiz sözleşmelerin hukuki niteliği ve günümüzde sık sık uygulanan ve büyük öneme sahip belli başlı isimsiz sözleşmeler oluşturmaktadır.

HUK 579 Emre Yazılı Senetler

Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu’nun kabul ettiği sistem, kıymetli evrakın devir şekillerine göre sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma içerisinde yer alan ve bu dersin konusunu oluşturan emre yazılı senetler, kambiyo senetlerinden sonra yer alan ve “Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler” başlığını taşıyan beşinci fasılda düzenlenmiştir. Emre yazılı senedin tanımı TTK.m.736’da yapılmıştır. Buna göre; emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdir. Kural olarak bütün kıymetli evrak türleri emre yazılı olarak düzenlenebilir. Bu kıymetli evrak türleri ve bunlara ilişkin uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kanun ve tebliğlerde emre yazılı olamayacağı belirtilen kıymetli evraklar ise şunlardır: Hisse senetleri, ilmuhaber, kupon ve talon, kurucu intifa senetleri, katılma intifa senetleri, ipotekli borç senetleri, irat senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikası, kâra iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ile kâr ve zarar ortaklığı belgeleri.

hukuk yüksek lisans,     hukuk yüksek lisans programları,     hukuk yüksek lisans ,     hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim,     hukuk yüksek lisans başvuruları,     hukuk yüksek lisansı,     hukuk yüksek lisans ilanları,     hukuk yüksek lisans faydası,        hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır

HUK 581 Üst Hakkı

Eşya hukukunun temel ilkeleri ve ayni haklar, sınırlı ayni haklar, üst hakkı, üst hakkının kurulması, üst hakkında yükümlülükler, üst hakkının sona ermesi; uygulamada üst hakkına ilişkin davalardan doğan sorunlar değerlendirilecektir.

HUK 521 Reklâm Hukuku
Avrupa Hukukunda reklamlara ilişkin düzenlemeler, Türk hukukunda öncelikle haksız rekabet ve tüketici hukuku ve diğer yasal düzenlemeler açısından reklamlar, aldatıcı ve karşılaştırmalı reklamlar ile televizyon ve ürün reklamları, sponsorluk, haksız rekabet ve tüketici hukukunda müeyyideler ile özdenetim.

HUK 509 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları I
Müzakere, uzlaştırma ve tahkim gibi yargı dışı uyuşmazlık çözüm yollarından oluşan Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün (ADR) faydaları, amaçları, tarihçesi, “adalete ulaşma hareketi” kapsamında ADR’nin mukayeseli hukuktaki gelişimi, genel özellikleri, uygulaması, sözleşmelere koyulan ADR şartları ve ADR yollarının işleyişi incelenecek; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin konuyla ilgili tavsiye kararları ve Avrupa Birliği Müktesebatında uzlaştırmaya ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ışığında, Medeni Usul Hukukunda ADR yolları üzerinde durulacaktır.

HUK 543 Kişilik Haklarındaki Gelişmeler
Kişilik haklarındaki, özellikle tıbbî teknolojideki gelişmelere uygun olarak ortaya çıkan müdahaleler konu edinilmiş olup, bu konudaki yeni müesseseler ve çözüm yolları anlatılacaktır.

HUK 540 Rekabet Hukuku Açısından Fikri Mülkiyet Hukuku
Avrupa ve Türkiye’de fikrî mülkiyet hakları, bu hakların kapsamı (patent, marka, tasarım, entegre devre topoğrafyaları, telif hakları, veri tabanları bilgisayar programları vs.), Gümrük Birliği’ndeki fikrî mülkiyet ve rekabet hukuku, fikrî mülkiyet hakları açısından Türk rekabet hukukunda rekabet kısıtlamaları, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar ile muafiyet sistemi; rekabet hukuku ihlâllerinde müeyyideler.

HUK 542 Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Son Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabını oluşturan, sigorta sözleşmesi ile ilgili kuralların yeniden, hatta ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi uzun süredir gündemdedir. Bu yönde, Adalet Bakanlığı’nın eşgüdümünde yeni bir Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (taslağı) hazırlanmıştır. Mevcut kanunun ve tasarının bölümler hâlinde çağdaş gelişmelerin araştırılarak değerlendirilmesi, dersin temel amacıdır. Derste özellikle, konu ile ilgili Avrupa Birliği’ndeki çalışmalar da incelenecektir.

HUK 510 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları II
ADR yollarından müzakere ve uzlaştırmanın (arabuluculuk) işleyiş usulü, temel özellikleri ve uzlaştırıcılara ilişkin etik kurallar incelenecek, örnek uzlaştırma toplantıları yapılacak, uzlaştırma tutanağı düzenlenecek; Türk Hukukunda ADR’ye ilişkin düzenlemelerden Avukatlık Hukukunda uzlaşma (uzlaştırıcı avukatlık), Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma ve İdarî Usul Kanunu Taslağında ADR yolları üzerinde durulacak; Mahkeme kökenli ADR, aile hukukunda uzlaştırma ve online uyuşmazlık çözümü üzerinde inceleme yapılacaktır.

                                                                            EKONOMİ HUKUKU

                                                                  Ders Kapsamları – Temel Dersler 

HUK 507 İşletme Hukuku (Hukukçu Olmayanlar İçin) (1)
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukunun ekonomist ve işletmeciler için gerekli olan ve uygulamaya dönük konuları anlatılacaktır.

HUK 551 Hukukçular İçin İktisat, İşletme ve Finans (2)
Arz ve talep; firmanın maliyet ve getirileri; çeşitli piyasalarda firma davranışı; doğal tekel; işletmenini temel işlevleri; işletmede karar verme yöntemleri: paranın zaman değeri, yatırım ölçütleri; risk, getiri ve sermayenin fırsat maliyeti; belirsizlik altında karar; işletmelerin borç ve temettü politikaları incelenecektir.

HUK 575 Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisinin bulunduğu aşama ve hedefleri değerlendirilecektir.

İŞLE 545 Corporate Governance (Kurumsal Yönetim)
Tarihçe, kavram, unsurları ve işlevi; karşılaştırmalı olarak Türk hukukundaki durum: Özellikle uluslararası alandaki çalışmalar ile AB, ABD, İngiltere ve Almanya’daki sistemler ve düzenlemeler, Türk hukukundaki çalışmalar ve düzenlemeler anlatılacaktır.

HUK 553 Güncel Sözleşmeler
Güncel ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkardığı tek satıcılık, leasing, barter, finansal kiralama gibi sözleşmeler anlatılacaktır.

HUK 554 Antitröst Ekonomisi
Rekabet ekonomisi ve rekabet hukuku açısından işletmeler arası anlaşmalar sonucunda ortaya çıkacak piyasa ekonomisine ilişkin olumsuzlukların değerlendirilmesi yapılacaktır.

HUK 555 Fikrî Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri (3)
Fikrî ve özellikle sınaî hakların hukukî korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamalar açıklanacaktır.

HUK 542 Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Güncel Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabını oluşturan, sigorta sözleşmesi ile ilgili kuralların yeniden, hatta ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi uzun süredir gündemdedir. Bu yönde, Adalet Bakanlığı’nın eşgüdümünde yeni bir Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (taslağı) hazırlanmıştır. Mevcut kanunun ve tasarının bölümler hâlinde çağdaş gelişmelerin araştırılarak değerlendirilmesi, dersin temel amacıdır. Derste özellikle, konu ile ilgili Avrupa Birliği’ndeki çalışmalar da incelenecektir.

HUK 556 Enerji Hukuku
Enerji sağlama sözleşmeleri bağlamında enerji alanında ortaya çıkan hukukî çekişmelerin genel esaslar çerçevesinde incelenmesi üzerinde durulacak ve enerji sağlama sözleşmelerinin borçlar teorisindeki yeri incelenecektir.

HUK 557 Rekabet Hukuku
Rekabet hukukunun Türk hukuk sistemindeki yeri; AB-Türkiye ilişkisinin Türk rekabet hukukuna etkileri; AB rekabet hukuku; Türk rekabet hukuku: Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemler, muafiyet sistemi, hâkim durumun kötüye kullanma, yoğunlaşma ve müeyyideler anlatılacaktır.

HUK 558 Fikrî Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri II (4)
Fikrî ve özellikle sınaî hakların ulusal ve uluslararası platformda korunması esas ve usulleri incelenecektir.

HUK 528 Sermaye Piyasasının Kavram ve Kurumları
Tasarrufların menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılarak, halkın ekonomik kalkınmaya daha etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlayan, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenleyen ve denetleyen kuralların bütününü inceleyen, gerek özel, gerekse kamu hukuku karakterli bir hukuk dalı incelenecektir.

HUK 559 İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı
İdari mahkemeler, idari yargı yetkisinin kapsam ve sınırları, idari davalar, özel idari usullerin idari yargı denetimine etkileri özellikli idari uyuşmazlıklar ve yargılama usulleri uygulamalı olarak incelenecektir.

HUK 525 Vergi Hukuku
Vergi hukukunun genel esasları; vergilendirme esas ve usulleri ve uygulama analizi incelenecektir.

HUK 560 Türk İş Hukukunun Güncel Sorunları
İş hukukunda esneklik, atipik iş sözleşmeleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, iş güvencesi, işçinin feshe karşı korunması, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu anlatılacaktır.

HUK 561 Legal Writing (Adlî Yazışma)
Hukuk ve ceza mahkemelerinde uygulanan usul hükümleri çerçevesinde adlî yazışma metinleri konusunda bilgiler anlatılacaktır.

HUK 562 Ekonomik Suçlar
Türk Ceza Kanununda ticari hayatla ilgili suçlar ve özellikle Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu gibi özel kanunlarda ekonomik hayatı düzenleyen suçlar anlatılacaktır.

HUK 563 Muhasebe Hukuku
Muhasebe standartları konusunda bilgi verilmek suretiyle muhasebeleştirmede önem taşıyan hukukî esaslar anlatılacaktır.

HUK 546 Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
Başta ticarî uyuşmazlıklar olmak üzere, tüketici, banka, sigorta, inşaat, iş ve ceza uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulan müzakere, uzlaştırma ve tahkim gibi yöntemlerden oluşan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının (Alternative Dispute Resolution Processes) tanımı, faydaları, amaçları, tarihçesi, mukayeseli hukuktaki gelişimi, genel özellikleri, müzakere hünerleri ışığında uygulaması, sözleşmelere koyulan ADR şartları, Avrupa Birliği Müktesebatında ADR’ye ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ve Türk hukukunda uzlaştırmayı düzenleyen hükümler incelenecektir.

HUK 526 Tüketici Hukuku
AB hukukunda tüketici haklarının düzenlenişi; Gümrük Birliği’nde tüketici; Türk hukukunda tüketici haklarının düzenlenişi: İlgili kanun ve yönetmelikler, kuruluşlar, tüketici kavramı ve müeyyideler; tüketici sözleşmeleri; reklâm hukuku

HUK 535 Ekonomik ve Hukukî Açıdan Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve devralmaların ekonomik ve mali analizi ile sonuçları; birleşme ve devralma sayılan haller; rekabet hukuku açısından birleşme ve devralmaların denetlenmesi, Rekabet Kurulu incelemesi ve izin süreci; Rekabet Kurulu ve Danıştay’ın ilgili kararlarının değerlendirilmesi yapılacaktır.

HUK 565 Telekom Hukuku ve Telekom Piyasasının Düzenlenmesi
AB’deki düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak Türk hukukundaki telekomünikasyon alanındaki düzenlemeler; Telekomünikasyon Üst Kurulu, Kurul yetkileri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar; telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi ve özel kişilere devri yöntemleri, telekomünikasyon hizmetlerinin türleri ve temel ilke ve kurallar,uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alınacaktır.

HUK 566 Mali Analiz
Finansman tablolarının analiz esasları incelenecektir.

HUK 531 Franchise Sözleşmeleri
Franchising kavramı ve avantajları; franchise sözleşmesinin tanımı ve unsurları; franchise sözleşmesinde tarafların sisteme ve sistemin korunmasına ilişkin hak ve borçları; sözleşmesinin sona ermesi ve tarafların sözleşme sonrası hak ve borçları incelenecektir.

HUK 533 Banka Hukuku
Bankalar Kanunu açısından bankacılık işlemleri ve bankacılıkta geçerli temel prensipler anlatılacaktır.

HUK 552 Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükler
Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler 1982 Anayasasının İkinci Kısmın Üçüncü bölümünde yer almaktadır. İlk kez 1961 anayasasıyla anayasa hukukumuzun bir parçası haline gelen sosyal hak ve özgürlükler bazı açılardan diğer hak ve özgürlüklerden farklıdır. Sosyal ve ekonomik hakların niteliği, bu hakların nasıl sınıflandırılabileceği ve sınırlanabilecekleri, devletin olumlu edim gerektiren ve olumsuz edim gerektiren haklar karşısındaki durumu ve Anayasanın 65. maddesinin nasıl yorumlanacağı bu derste incelenecek konular arasındadır.

HUK 567 Teminat Hukuku
Borçlar hukukunda geçerli genel teminat prensipleri incelendikten sonra, özellikle bankalarca alınan teminatlar anlatılacaktır.

HUK 527 Avrupa Ekonomi Hukuku
AB Hukukuna Giriş: Kurumsal ve maddî hukuk ayırımı; Tek Pazar, AB-Türkiye ilişkileri de dahil olmak üzere Gümrük Birliği’nde temel serbestiler: Malların, kişilerin (emeğin), hizmetin ve sermayenin serbest dolaşımı ile yerleşim yeri serbestisi; AB rekabet hukuku; AB düzeyinde yapılan uyumlaştırma alanları: ticarî işletme, şirketler, fikrî mülkiyet, reklâm hukuku vd. anlatılacaktır.

HUK 563 Uluslararası Enerji Hukuku
Enerji hukukunun uluslararası boyutu, esasları ve temel ilkeleri incelenecektir.

HUK 569 Bankacılık Düzenlemesi
Bankaların denetimi ve BDDK görev ve yetkileri incelenecektir.

HUK 525 Türk Vergi Hukuku
Türk vergi sistemi incelendikten sonra, vergi mevzuat ve uygulamaları ele alınacaktır.

HUK 570 Enerji Piyasasının Düzenlenmesi
Enerji piyasasının denetim ve düzenlenmesi esasları anlatılacaktır.

HUK 571 İhale Hukuku
Kamu ihale usulü; ihale süreci ve ihaleye ilişkin temel ilkeler; ihale usulleri, ihalenin sonuçlanması ve sözleşme yapılması, kamu ihale sözleşmeleri; kamu ihale kurumu ve kurulu incelenecektir.

HUK 515 Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları
Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının kuruluşu ve yönetimi, bu ortaklıkların işletebilecekleri portföyün konusu ve niteliği, Sermaye Piyasası Kurulu denetimi ele alınacaktır.

HUK 572 Anonim ve Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler
Bu alana ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu Tasarısında getirilen yenilikler Avrupa Birliği, Almanya ve İsviçre hukukları ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir

HUK 586 Halka Açık Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri

Bugün dünyada 115 ülkede uygulanan Kurumsal yönetim ilkeleri, hisseleri borsada işlem gören halka açık anonim şirketlerde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, denetiminde kontrol ve gözetimi kolaylaştıran; pay sahipliği değerini yükseltmeye yönelik; “uygula ya da açıkla” ilkesi geçerli olan düzenlemelerdir.

HUK 587 Hukukun Ekonomik Analizi Hukukun ekonomik analizi günümüzde özellikle ABD ve AB hukuk sistemlerinde baskın düşünce akımlarından biri olarak kabul edilmektedir. Dersin amacı bu alanı öğrencilere tanıtarak Türk hukukundaki temel müesseselere nasıl uygulandığını göstermektir. Derste, hukuk kural ve yaptırımlarının kişilerin davranışları ve sosyal refah üzerindeki etkileri incelenecektir. Dersin ilk kısmında, davranış teorileri (rasyonel seçim teorisi, beklenen fayda teorisi), sosyal refah ve ekonomik etkinlik (Pareto etkinliği, Scitovsky etkinliği, Kaldor-Hicks etkinliği), Coase teoremi konuları anlatılacaktır. İkinci kısımda ise, haksız fiil hukukunun ekonomik analizi temel alınmak suretiyle; eşya, sözleşmeler, tüketici ve ceza hukukunun ekonomik analizi anlatılacaktır.

 

HUK 589 Rekabet ve Regülasyon İktisadı Derste, regülasyonun söz konusu olduğu endüstriler ve buralarda uygulanan kural ve kurumsal yapıların ortak nitelikleri tespit edilecek ve öğrenciye iktisadi regülasyonu amaçlayan hukuk kurallarının anlaşılması için gerekli olan temel formasyon kazandırılacaktır.

 

 

HUK 590 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Derste, kamusal karar almanın normatif ve pozitif analizi incelenektir. Bu bağlamda normatif analizde; sosyal seçim teorisi; bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş süreçleri: Condorcet Paradoksu, Arrow teoremi, Black teoremi, sosyal refah fonksiyonları değerlendirilecektir. Kamusal karar almanın pozitif analizi: Kamu Tercihi teorisi; politik tercih sürecinin iktisadi analizi: seçmenlerin fayda maksimizasyonu, siyasal partilerin oy maksimizasyonu, bürokrasinin bütçe maksimizasyonu, çıkar ve baskı gruplarının rant maksimizasyonu, ortak rasyonellik, oylama ve seçimler, koalisyon ve hükümet, stratejik oy kullanma, oy ticareti, kamu tercihi ve oyun teorisi, rant kollama, bürokratik üretim modelleri, etkinlik ve anayasal iktisat konuları işlenecektir.

 

HUK 591 Oyun Teorisi ve Hukuk Oyun teorisi ikili stratejik etkileşimler biçiminde ortaya çıkan, matematiksel modelleme araçlarıyla sosyal olguları açıklamaya ve bireylerin davranışını anlamaya çalışan sosyal bir bilimdir. Oyun teorisinin en önemli fonksiyonu, disiplinlerarası çalışmaların ortaya çıkmasına aracı olma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu nedenle, oyun teorik modelleme sosyal olanı daha sağlıklı anlamaya yardımcı olmaktadır. Dersin amacı, temel oyun teorisi kavramlarını hukuk ve ekonomi alanlarına uygulamaktır. Derste, tam bilgili statik oyunlar, karma stratejiler, tam bilgili dinamik oyunlar, eksik bilgili statik oyunlar, eksik bilgili dinamik oyunlar, cezalandırma stratejileri ve tekrarlı oyunlar, pazarlık teorisi araçlarıyla hukuki müesseselerden kaynaklanan sosyal olgular açıklanmaya çalışılacaktır.


Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031