İktisat Tez Örnekleri

İKTİSAT
iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin profesyonel olarak çalışmak istediği bir alanda uzmanlaşmasını, uzmanlaştığı alanda bağımsız iktisadi analiz ve araştırma yapabilmesini olanaklı kılacak bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamak ve eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere sağlam bir kuramsal altyapı kazandırmaktır. Programa 4 yıllık fakülte mezunları başvurabilir. Enstitüce gerekli görülmesi halinde İktisat bölümü mezunu olmayanların bilimsel hazırlık programına devam etmeleri gerekli görülebilir. Program 4 yarıyıllıktır. İlk 2 yarıyıl zorunlu derslere, 3 ve 4’üncü yarıyıllar seçimlik derslere ayrılmıştır. Seçimlik derslerden en az üçü seçilen uzmanlık alanı derslerinden oluşmak durumundadır. 600 kodlu dersler ileri düzeyde olup alınabilmeleri önkoşulların yerine getirilmesine ya da Enstitü iznine tabidir. Öğrenci kredili ya da kredisiz olarak Program’da belirtilenden daha fazla seçimlik ders alabilir. Tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapılabilir. Tezli yüksek lisans yapanlar tezlerini seçtikleri uzmanlık alanında yapmak, tezsiz yüksek lisans yapanlar bir mezuniyet projesi hazırlamak zorundadır.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof.Dr.Servet MUTLU

Yrd.Doç.Dr.Arzdar KİRACI

Dr.Selda ATİK

 
Dersler ve Ders Tasarımları
Tezli
1.Yarıyıl
iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri
Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 511
Mikroekonomi I
4 0 4
EKON 513
Küresel İktisadi Gelişmeler
3 0 3
EKON 519
Ekonomik Araştırma Yöntemleri
3 0 3

2.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 517
Makroekonomi I
4 0 4
EKON 520
Ekonomik Araştırma Yöntemleri II
3 0 3
EKON 514
Çağdaş İktisat Yaklaşımları
3 0 3

3.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 599
Yüksek Lisans Tezi
Seçimlik ders
3 0 3
Seçimlik ders
3 0 3

4.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 599
Yüksek Lisans Tezi
Seçimlik ders
3 0 3

Tezsiz
iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri
1.Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredisi

EKON 511

 

Mikroekonomi I
4 0 4
EKON 513
Küresel İktisadi Gelişmeler
3 0 3
EKON 519
Ekonomik Araştırma Yöntemleri I
3 0 3

2. Yarıyıl
 

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 517
Makroekonomi I
4 0 4

EKON 514

 

Çağdaş İktisat Yaklaşımları
3 0 3
EKON 520
Ekonomik Araştırma Yöntemleri II
3 0 3

3. Yarıyıl
iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
Seçimlik ders
3 0 3
Seçimlik ders
3 0 3
Seçimlik ders
3 0 3

4. Yarıyıl
 

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 598
Mezuniyet Projesi
0 0 0
Seçimlik ders
3 0 3
Seçimlik ders
3 0 3

 

Seçimlik Dersler
 iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 512
Mikroekonomi II
3 0 3
EKON 518
Makroekonomi II
3 0 3
EKON 526
Sağlık Ekonomisi
3 0 3
EKON 527
Eğitim Ekonomisi
3 0 3
EKON 528
Program ve Politika Analizi
3 0 3
EKON 529
Enerji ve Toplum
3 0 3
EKON 530
Hukukun Ekonomik Analizi
3 0 3
EKON 544
Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler
3 0 3
EKON 546
Küresel Ekonomi Politik
3 0 3
EKON 567
Sosyal Güvenlik Ekonomisi
3 0 3
EKON 576
Türk Finans Sistemi
3 0 3
EKON 577
Türk İktisat Politikaları
3 0 3
EKON 584
Güncel Makroekonomik Sorunlar
3 0 3
EKON 585
Yeni Ekonomi
3 0 3
EKON 521
Endüstriyel Organizasyon
3 0 3
EKON 522
Düzenleme ve Antitekel Ekonomisi
3 0 3
EKON 523
Yenilik Ekonomisi
3 0 3
EKON 524
Çalışma Ekonomisi
3 0 3
EKON 531
Finans Teorisi
3 0 3
EKON 532

İşletme Finansı

 

3 0 3
EKON 533
Uluslararası İşletme Finansı
3 0 3
EKON 541
Uluslararası İktisat
3 0 3
EKON 542
Uluslararası Finans
3 0 3
EKON 543
Avrupa Bütünleşmesinin Yönetimsel Yönleri
3 0 3
EKON 551
Ekonomide Nicel Yöntemler I
3 0 3
EKON 552
Ekonomide Nicel Yöntemler II
3 0 3
EKON 553
Oyun Teorisi
3 0 3
EKON 554
İşbirliksiz Oyun Teorisi
3 0 3
EKON 555
İşbirlikçi Oyun Teorisi
3 0 3
EKON 561
Üretim Ekonomisi
3 0 3
EKON 562
Tüketim Ekonomisi
3 0 3
EKON 563
Uygulamalı Optimizasyon Modellemesi
3 0 3
EKON 564
Örtüşen Nesiller Ekonomisi
3 0 3
EKON 565
Sigortacılık Ekonomisi
3 0 3
EKON 566
Uygulamalı Ekonometri
3 0 3
EKON 571
İktisadi Düşünce Tarihi
3 0 3
EKON 572
Modern İktisat Tarihi
3 0 3
EKON 573
Osmanlı İktisat Tarihi
3 0 3
EKON 574
Türkiye Ekonomisi
3 0 3
EKON 575
Finans Tarihi
3 0 3 
EKON 581
Para Ekonomisi
3 0 3
EKON 582
Kamu Maliyesi
3 0 3
EKON 583
Makroekonomik Politika
3 0 3
EKON 601
Mikrokonomik Teori
3 0 3
EKON 613
Makroekonomik Teori
3 0 3
EKON 615
Kontrat Teorisi
3 0 3
EKON 651
Matematiksel İktisattan Seçme Konular
3 0 3

                                                                                İKTİSAT

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

 

  • İktisat Teorisi ve Tarihi
  • Finans ve İktisat
  • Politik İktisat

Üçüncü yarıyıldan itibaren seçilecek olan uzmanlık alanları ve seçimlik dersler;

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) siyasi parti kapatmalarıyla ilgili kararları; özellikle AİHM’nin Türkiye ile ilgili kararları eleştirisel bir gözle değerlendirilecektir.

iktisat Teorisi ve Tarihi
Ekon 512 (Mikroekonomi II), Ekon 518 (Makroekonomi II), Ekon 544 (Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler), Ekon 551 (Ekonomide Nicel Yöntemler I), Ekon 552 (Ekonomide Nicel Yöntemler II), Ekon 553 (Oyun Teorisi), Ekon 571 (İktisadi Düşünce Tarihi), Ekon 572 (Modern İktisat Tarihi), Ekon 573 (Osmanlı İktisat Tarihi), Ekon 574 (Türkiye Ekonomisi), Ekon 577 (Türk İktisat Politikaları), Ekon 583 (Makroekonomik Politika), Ekon 584 (Güncel Makroekonomik Sorunlar)

Finans ve İktisat
Ekon 531 (Finans Teorisi), Ekon 532 (İşletme Finansı), Ekon 533 ( Uluslararası İşletme Finansı), Ekon 541 (Uluslararası İktisat), Ekon 542 (Uluslararası Finans), ) Ekon 544 (Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler), Ekon 546 (Küresel Ekonomi Politik), Ekon 575 (Finans Tarihi), Ekon 576 (Türk Finans Sistemi), Ekon 581 (Para Ekonomisi), Ekon 585 (Yeni Ekonomi)

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

Politik İktisat
Ekon 522 (Rekabet ve Düzenleme) ,Ekon 523 (Yenilik Ekonomisi) Ekon 524 (Çalışma Ekonomisi), Ekon 526 (Sağlık Ekonomisi), Ekon 527 (Eğitim Ekonomisi), Ekon 528 (Program ve Politika Analizi), Ekon 529 (Enerji ve Toplum), Ekon 530 (Hukukun Ekonomik Analizi), Ekon 544 (Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler) Ekon 546 (Küresel Ekonomi Politik), Ekon 567 (Sosyal Güvenlik Ekonomisi), Ekon 571 (İktisadi Düşünce Tarihi), Ekon  577 (Türk İktisat Politikaları), Ekon 582 (Kamu Maliyesi), Ekon 583 (Makroekonomik Politika)

iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,özel ders, bitirme tezleri

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031