İç Mimar Çalışmaları

MİM 105 Tasarı Geometri I
İzdüşüm Kavramı ve Kapsamı / Nokta, Doğru, Düzlem ve Değişik Konumlu Cisim İzdüşümleri ve İlişkileri / Aksonometrik Perspektifler. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 111 Yapı Bilgisi I
Kavramlar (Yapı, Strüktür, Konstrüksüyon, Sistem) / Geleneksel Strüktürde Yapılar (Yığma, Karkas, Karma) / Temeller : Zemin Türleri , Zemin İnceleme Yöntemleri, Temel Sistemleri , Kazılar, Su ve nem Yalıtımı / Duvarlar: Taş Duvarlar, Tuğla Duvarlar, Duvar Boşlukları / Bacalar.

MİM 101 Teknik Resim I
Mimarlık öğrencisinin mimari anlatımı sağlayacak çizim tekniklerini öğrenmesi ve projede uygulayabilmesinin sağlanması. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 121 Bina Bilgisi I
Mimaride konut teması ele alınarak, temel fonksiyonların işlendiği bir derstir. Genel olarak konutun gelişimi ile başlanıp, salon, mutfak, banyo ve uyuma mekanları için tasarım kriterleri, ölçülendirmeler ve ekipmanlar tanıtılmaktadır.

MİM 131 Sanat Tarihi I
Sezgi temeline dayanan sanat olgusunun kuramsal açıklanması ve özellikle yontu ve resim sanatının başlangıcından klasik çağ sonuna kadar geçirdiği değişimlerin görsel donatılar eşliğinde irdelenmesi

MİM 103 Temel Tasarım ve Maket
Mimarlık eğitimi ile ilk defa karşılaşan öğrenciye ileriki yıllarında kendisinden projelendirmesi istenecek olan konularda tasarlayacakları mekanların ve bu mekanları oluşturacak elemanların tanımı ve özel konumlarından oluşacak kullanım şekillerinin önce düşünce safhasında giderek de kağıt üzerinde oluşturulmasının öğretilmesi

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

İNG 101 İngilizce I
İngilizce’nin gramer, okuma, konuşma, yazma ve kelime bilgisi olarak kazandırılması.

MAT 103 Temel Matematik
Dersin kapsamında yer alan konularla ilgili kavram ve teoremlerin anlatılması ispatlanması ve uygulamalarla takviye edilmesi

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

TDB 101 Türk Dili I
Dilin tanımı ve önemi. Dil ve kültür ilişkisi. Dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama ve paragraflar). genel konuşma yanlışları. Düşünceyi açıklama yeteneği. Yazım çeşitleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vs.) Resmi yazışmalar.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

İNG 102 İngilizce I
Okuma, anlatma, diyalog kurma, örnekler verme ve alıştırma yaptırma.

MİM 102 Teknik Resim II
Mimarlık öğrencisinin mimari anlatımı sağlayacak çizim tekniklerini öğrenmesi ve projede uygulayabilmesinin sağlanması.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 104 Projeye Giriş
Mimarinin temel kavramları ile tanıştırma: kullanıcı gereksinmeleri, fonksiyon şemaları, ekipman ve ölçek kavramları, planlama bilgisi, tarihi çevreyi algılama becerisi, iç – dış mekan ilişkisi, sosyal ve kültürel çevrenin tasarıma etkisi, mimari ürün ve çevre ilişkisi, düşünce – biçim ilişkisi, karar verme becerisi, üç boyutlu düşünebilme konularında öğrencinin bilgilendirilmesi.

MİM 106 Tasarı Geometri ve Perspektif II
Kuramsal anlatım. Tahtada devamlı yapılan çizimlerin föyler halinde öğrencilere dağıtımı ve anlatımın uygulamalarla pekiştirilmesi.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 108 Sunum ve Anlatım Teknikleri
Çizim Tekniklerinin projede kullanılabilir hale getirilmesi.

MİM 112 Yapı Bilgisi II
Yapı prensiplerinin ve tüm yapı elemanlarının incelenmesi.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 122 Bina Bilgisi II
Bina Bilgisi I dersinde verilen mekan bilgileri doğrultusunda bir konut tasarımı

MİM 132 Sanat Tarihi II
Zamana, mekana ve toplumların değer yargılarına göre değişen sanat akımlarında, ünlü sanatçıların ve başyapıtlarını klasik çağdan günümüze değin kronolojik bir dizin içinde görsel donatılar eşliğinde irdelemek.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

TDB 102 Türk Dili II
Zamana, mekana ve toplumların değer yargılarına göre değişen sanat akımlarında, ünlü sanatçıların ve başyapıtlarını klasik çağdan günümüze değin kronolojik bir dizin içinde görsel donatılar eşliğinde irdelemek. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 190 Meslek Stajı I
30 iş günü Şantiye stajı.

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Atatürk’ün Türkiye’yi siyasal, toplumsal, ekonomik yönden dönüştürmeyi; akıl ve bilim ekseninde bir devlet ve toplum yaratmayı hedef alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişme ve kalkınma çabasının değerlendirilmesidir.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 201 Mimari Proje I
Öğrencinin mimari konularının projelendirilmesi konusunda bilgi ve yeteneğini geliştirmek üzere çok az mekanlı küçük konutlarda 1/500 ve 1/20 ölçekli çalışmalar yapması ve proje üretmesi

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 211 Yapı Bilgisi III
Yapı prensipleri ve tüm yapı elemanlarının incelenmesi.

MİM 213 Statik
Yapıların taşıyıcı sistem bakımından idealleştirilmesinde varsayımlar açıklanır ve teori kurulur. Bu teoriye göre çözüm denklemleri çözümü geliştirilir ve denklemlerin çözümü örneklerle açıklanır.

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 215 İnce Yapı I
Kaba yapısı tamamlanmış yapıların kullanıma hazır duruma getirilmesi için gerekli ince yapı işlerinin tasarlama ilke ve uygulama yöntemlerinin incelenmesi

dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 217 Yapı Malzemesi
Malzeme çeşitleri, üretim yöntemleri kullanım yer ve şekillerini inceleyen bilim dalı altında toplanır.

MİM 221 Bina Bilgisi III
Malzeme çeşitleri, üretim yöntemleri kullanım yer ve şekillerini inceleyen bilim dalı altında toplanır. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 203 Bilgisayarla Tasarım I
Bilgisayar kullanımı ve bilgisayar destekli çizim, Bilgisayarı tanıma ve kullanma, Dosyalama komutları, örnek projeler, Dosyalama komutları, örnek projeler, Autocad ile çalışmak temel çizim… v.b. konular işlenir.

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Atatürk’ün Türkiye’yi siyasal, toplumsal, ekonomik yönden dönüştürmeyi; akıl ve bilim ekseninde bir devlet ve toplum yaratmayı hedef alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişme ve kalkınma çabasının değerlendirilmesidir.

MİM 202 Mimari Proje II
Öğrencinin mimari konularının projelendirilmesi konusunda bilgi ve yeteneğini geliştirmek üzere çok katlı konutlar, karmaşık işlevli olmayan ticaret yapıları 1/100 ve 1/50 ölçekli çalışmalarla yapı strüktürü, malzeme, işlev konularını birlikte işleyen projeler yapılması.

MİM 204 Bilgisayarla Tasarım II
Bilgisayar destekli çizim sunum tasarım Bilgisayar kullanımı ve bilgisayar destekli çizim, Bilgisayarı tanıma ve kullanma, Dosyalama komutları, örnek projeler, Dosyalama komutları, örnek projeler, Autocad ile çalışmak temel çizim… v.b. konular işlenir.

MİM 212 Yapı Bilgisi IV
Yapı, konstrüksiyon, sistem kavramları ve Yapı Prensipleri ve tüm yapı elemanlarının incelenmesi.

MİM 214 Mukavemet ve Çelik Strüktürler
İzostatik sistemlerde yer değiştirmeler, Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemleri, Hiperstatik sistemlerin taşıyıcılık yönünden üstünlükleri Çelik yapıların tasarımına giriş, Bulonlu, Kaynaklı Birleşimler.

MİM 216 İnce Yapı II
Kaba yapısı tamamlanmış yapıların kullanıma hazır duruma getirilmesi için gerekli ince yapı işlerinin ve tasarlama ilke ve uygulama yöntemlerinin incelenmesi.

MİM 218 Yapı Fiziği
Yapıların neme, sıcaklık, soğukluk gibi dış tesirlere karşı korunma teknikleri ve bu amaçla kullanılan malzemeleri tanımlar.

MİM 222 Bina Bilgisi IV
Kültürel, fiziksel ve teknolojik faktörleri veri olarak ele alarak; mimari mekansal analiz ve değerlendirmeye ilişkin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini kullandırmayı ve mesleki yaratıcılığı artırmayı amaçlayan bir derstir.

MİM 290 Meslek Stajı II
30 iş günü büro stajı.

MİM 301 Mimari Proje III
Birkaç işlevi birlikte çözümleyen, az ve çok katlı birimlerin ilişkilerini inceleyen, yapının çevresi ile bütünlüğünü araştırma işlev ve strüktür konularına önemle eğilen 1/200, 1/100 ölçekli proje ve 1/50 ölçekli sistem detaylarını içeren projeler yapılması.

MİM 303 Uygulama Projesi I
Uygulaması yapılacak olan bir tasarımın imalata yönelik çizimi ve tasarımı tamamlanmış yapının uygulamaya esas olacak çizimlerin detay – bütün içinde hazırlanmasıdır.

MİM 311 Yapı Sıhhi Tesisatı
Bu disiplinde mimarlara yarayacak, kapsam ve içerikte sıhhi tesisat ve su ısıtma konuları işlenmektedir. Mimarlık öğrencilerine eğitim öğrenimleri sırasında proje disiplinlerinde yapacakları çalışmalarında ve mezuniyet sonrası meslek yaşamlarında sıhhi tesisat su ile ilgili olarak karşılaşacakları sorunların üstesinden gelebilecek bilgileri vermek ve bu konularda işbirliği yapacakları teknik elemanlarla anlaşabilmeleri ortak bilgi ve dili oluşturmak. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 313 Betonarme Kuramı
Betonarmenin malzeme olarak özellikleri: beton ve çelik Betonarme hesap ve konstrüksiyon ilkeleri Betonarme yapıların tasarım ilkeleri.

MİM 331 Mimarlık Tarihi
Mimarlık Tarihi ile ilgili bir takım temel kavramların ve terimlerin tanıtılmasından sonra, mimarlık etkinliğinin başlamasından klasik çağ sonuna kadar geçen süreç içinde farklı coğrafya ve farklı kültürlerde ortaya konmuş olan özgün yapıların kronolojik bir dizin içinde malzeme plan, teknoloji, biçim, estetik v.d. yönleriyle, görsel donatılar eşliğinde irdelenmesi.

MİM 333 Rölöve- Restorasyon I
Korunması gerekli mimari anıtların tarihi binaların incelenmesi, grafik olarak belgelenmesi.

MİM 341 Şehircilik
Yerleşmeler, kademeleri-Kırsal, Kentsel, Yerleşmeler, Planlama ve Kademeleri, Yoğunluklar, TAKS-KAKS, Yapılma Düzenleri, Donatı Alanları, Şehircilik İlkeleri, Planlama Teknikleri, Yer Seçimleri Arazi Kullanımı. Seçilen bir gerçek kent parçasında mimari tasarımından başlayarak tüm planlama tasarım süreci üzerinde uygulama çalışmaları.

MİM 302 Mimari Proje IV
Farklı strüktürleri içeren çok işlevli yapılar. Küçük oteller, büro ve çarşı yapıları, küçük sağlık merkezleri gibi konularda 1/200,1/100 ölçekli projeler yapılması.

MİM 304 Uygulama Projesi II
Uygulaması yapılacak olan bir tasarımın imalata yönelik çizimi ve tasarımı tamamlanmış yapının uygulamaya esas olacak çizimlerinin detay – bütün içinde hazırlanmasıdır.

MİM 312 Yapı Isıtma Tesisatı
Bu disiplinde mimarlara yarayacak, kapsam ve içerik ve nitelikte ısıtma tesisatı konuları işlenmektedir.

MİM 314 Betonarme Strüktürler
Betonarme yapı elemanlarının boyutlandırılması ve donatı düzeni Kesme kuvvetine göre donatı hesabı ve donatı yerleştirilmesi Betonarme döşemelerin hesap yöntemleri Deprem Yönetmeliğinin açıklanması ve yorumu.

MİM 332 Çağdaş Mimari
Sanayi devrimini takiben sosyo kültürel yaşamda ortaya konan çağdaş yaşam biçimine koşut olarak yeni gereksinimler, yeni yapı türleri, yeni yapı malzemeleri ve yeni mekan organizasyonlarını görsel donatılar eşliğinde irdelemek.

MİM 334 Rölöve- Restorasyon I
Koruma ve Restorasyon kavramlarının anlatılması, korunması gerekli mimari anıtların korunmalarının ve yaşatılmaları için gereken restorasyon süreci ve uygulama yöntemlerinin öğrenimi.

MİM 342 Kentsel Tasarım
Şehircilik İlkeleri ve Planlama Teknikleri Doğrultusunda Şehir Planlamasında Planlama Tasarım İlişkisinin Kurulması / Seçilen Gerçek Bir Kent Parçasında Mimari Tasarımdan Başlayarak Tüm Planlama – Tasarım Süreci Üzerinde uygulama Çalışmaları.

MİM 403 Mimari Proje V
İşlev ve strüktür yönünden arayışlara yönelten, yapının çevre mekanlarını çözümleyen 1/500, 1 /200 ölçekli genel projeler ile 1/100 ölçekli birim projelerinin yapılması.

MİM 405 Mekan Organizasyonu ve Donatımı
Mimari Projelerde İç mekanda uygulanacak olan sunum ve anlatım uygulaması.

MİM 411 Yapı Maliyeti
Mimar adayının mesleğinin tatbikinde işverenlerle, resmi mercilerle ve taşeronlarla ilişkileri ve metraj keşif ile araç, gereç ve işçilik rayiçlerinin hesaplama tekniklerinin kavratılması. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 413 Yapılarda Aydınlatma
Bu disiplinde mimarlık eğitimi yapan öğrencilere ve mimarlara yarayacak içerik ve nitelikte aydınlatma ve elektrik tesisatı bilgileri verilmektedir. Mimarlık öğrencilerine eğitim-öğretimleri sırasında aydınlatma elektrik konuları ile ilgili gerekli bilgileri vermek proje disiplinlerinde yapacakları çalışmaları ile mezuniyet sonrası mesleki çalışmalarında hazırlayacakları projeler yapacakları uygulamalarda aydınlatma, elektrik tesisatı yönünden bilmeleri gereken konuları işlemek. İlgili teknik elemanlarla yapacakları işbirliği için ortak dilin oluşturulması.

MİM 441 Fiziksel Çevre Sorunları
Fiziksel Çevreyi tanıyabilmek için yer bilimi ekosistemler, toprak tipleri, bitki örtüsü (Flora ve Faunalar), canlı ve cansız ortamlar arasındaki ilişkileri inceleyen disiplin.

MİM 412 Şantiye İşletmesi
Mimar adayının yapı tatbikatında şantiyede karşılaşacağı konuların incelenmesi

MİM 414 Yapı Havalandırma Tesisatı
Bu disiplinde mimarlık eğitimi gören öğrencilere ve mimarlara yarayacak içerik ve nitelikte havalandırma klima tesisatı bilgileri verilmektedir.dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 442 İmar Hukuku ve Mevzuatı
İmar planlarıyla bölgesel ve ulusal planlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, imar ve yapı faaliyetleriyle doğal, tarihsel, kültürel ve estetik değerleri koruma ve dengeli yürütme. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

MİM 498 Bitirme Projesi
Mekan bütünlüğünde yakın ve uzak çevrede proje konusu olarak verilen mimari tasarımın gerçekleştirilmesi. dış mimari örnekleri, kentsel tasarim,         büyük konut projeleri,         ekonomik konut projeleri,         konut mimari projeleri,         iç mimar çalışmaları,         iç mimari projeler,         mimari konut projeleri,         mimar projeleri,         mımarı projeler,         mimarlık projeleri,         iç mimar projeleri,         mimarlık yarışmaları,         ütopya mimarlık,         peyzaj mimarı,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031