Uluslararası İlişkiler Bitirme Tezi

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Nedenler, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu, Milli Mücadele İçin İlk Adım Kongreler Yolu İle Örgütlenme, Kuva-i Milliye Ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması.                statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler  Bitirme Tezi,

FİZ 101 Fizik I
Fizik ve Ölçüm, Tek Boyutlu Hareket, Vektörler, 2 Boyutlu Hareket, Hareket Kanunları, Newton Yasaları, Kinetik Ve Potansiyel Enerji, Yerçekimi Kanunu, Momentum, Dalga Hareketi, Isı, Termodinamik Kanunları, Gazlar, Isı, Entropi.

İKT 101 Mikro İktisada Giriş
Ekonominin Sorunları, Sunu ve İstem, Fiyat Oluşumu, Üretim ve Maliyetler, Piyasa Türleri, Çevre Ekonomisi, Mikroekonomik Denge, Az Gelişmişlik ve Azgelişmişliğin Ekonomisi, Ulusal Gelir, Devletin Fonksiyonu, Para.                statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

İNG 101 İngilizce I
Okuma ve yazma yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin akademik, yarı-teknik ve teknik İngilizcede kelime bilgilerini zenginleştirme, Endüstri Mühendisliği ile ilgili orta ve ileri seviyeli teknik okuma ve yazma çalışmaları, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviriler, Teknik raporlar, kısa yazılar, mektuplar ve teknik teklifler yazma.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

TDB 101 Türk Dili I
Dil Ve Diller, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları; Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Anlam Bilim, Cümle Bilgisi.

ATA 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler, Birinci Dünya Savaşı, İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu ve Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, TBMM’nin Açılması, Cephe Savaşları, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk ve Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, İktisadi Hayat, Laiklik ve Din.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

FİZ 102 Fizik II
Coulomb Kanunu, Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar, Optik, Nükleer Enerji.

İNG 102 İngilizce II
Sesli-Görsel Materyalleri Anlama ve Takip Etme Kabiliyetini Kazandırma, Teknik Ses Kayıtlarını Dinleme Yeteneğini ve Konuşmadaki Akıcılığı Geliştirme, Sözlü İletişim Teknikleri, Güzel Teknik Sunumlar Hazırlama ve Sınıf Ortamında Sunma, Teknik Toplantılar ve Tartışmalar.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

TDB 102 Türk Dili II
Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları, Kompozisyonun Tanımı ve Yazma Teknikleri, Kompozisyonda Başarılı Olmanın Yolları, Anlatım Özellikleri, Anlatım Bozuklukları, Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

İŞL 104 Davranış Bilimleri
Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri ve Tarihsel Gelişimi, Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Tutumlar ve İş Tatmini, Bireysel Farklılıkların Temelleri, Yetenekler ve Öğrenme, Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri, Katılımlı Yönetim, Güdüleme Süreci, Liderlik ve Kuramları, Örgütlerde Çatışma, Örgütlerde Stres ve Yönetimi, Örgütsel Çevre, Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları, Örgütlerde Güç ve Politika, Etik.

BİM 111 Bilgisayar Programlama I
Kodlama Formları, Basic Dilinin Özellikleri, Sabitler, Değişkenler ve İndisli değişkenler, Atama Deyimleri, Basic Giriş – Çıkış Deyimleri, Basic Kontrol Deyimleri, Dizi Kullanımı, Alt Programlar, Dosya Yapıları, Basic Dili Uygulamaları.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 111 Bilgisayarlı Teknik Resim
Giriş, Normlaştırma, Çizim Aletlerinin Tanıtımı, Norm Yazı, Çizgiler ve Görünüşlerin Açıklanması, Ölçülendirme ve Ölçüler, Basit Teknik Resim Çizimleri, İşleme İşaretleri, Malzeme Sembolleri ve Perspektif Resimler, Basit Tasarı Geometri Bilgileri, Arakesit ve Açınımlar, Auto CAD ile Tasarım ve Çizim, Geometrik Modelleme.

BİM 112 Bilgisayar Programlama II
Nesne tabanlı programlamaya giriş, Sınıflar (Classes), Nesne tabanlı sınıf tasarımı, Aşırı yük (Overloading) operatörler, Miras (Inheritence) ve sınıflar, Polymorphism, Şablonlar (Templates).

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 112 Endüstri Mühendisliğine Giriş
Mühendisliğin Tarihçesi, Genel Tanımlama, Türk Mühendisliğinin Yeri, Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi ve Tanımı, Sistemi, Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması ve Bilimsel Yönetim Esasları, Üretim Planlaması, Metot ve Zaman Etüdü Kavramları, İş Ölçümü, Kontrol, Proje Uygulaması, Fabrika Planlaması.

MAT 113 Lineer Cebir
Vektörler, Matrisler, Determinantlar, Bir Matrisin Rankı, Ters Matrisin Bulunması, Lineer Dönüşümler, Matris Formları, Gauss İndirgeme Yöntemleri, Jacobian ve Ters Matrisler Çarpım Formları ile Bulunması.

KİM 115 Kimya
Kimyanın Tanımı ve Sınıflandırılması, Kimyanın Temel Kanunları, Stokiyometrik Bağıntılar, Atom Yapısı, Periyodik Sistem, Redoks Reaksiyonları, Kimyasal Bağlar, Gaz Hali ve Kanunlar, Sıvı ve Katı Hal, Termokimya, Çözeltiler, Kimyasal Denge, Çözeltilerde Denge – Ph, Asit – Baz – Tuz Nötralizasyon Elektro Kimya, Ametaller, Metaller.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

MAT 115 Matematik I
Temel Ön Bilgiler, Fonksiyonların Limitleri, Diferansiyel Alma, Türevin Uygulamaları, Ters Diferansiyel Alma, İntegrasyon (Belirli İntegraller), Belirli İntegrallerin Uygulamaları.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

MAT 116 Matematik II
Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, İntegral Alma Teknikleri, L’Hospital Kuralı ve Has Olmayan İntegraller, Sonsuz Seriler Teorisi, Taylor Polinomları ve Kuvvet Serileri.

İŞL 203 İşletme Yönetimi
İşletmenin Temel Kavramları, İlkeleri, Modelleri ve Uygulamaları, Temel İşletme Fonksiyonları, Kritik Durumlarda Kullanılması Gereken Yönetim Becerileri, İşletme Etiği, İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları, Uluslararası Yönetim.

HUK 205 İşletme Hukuku
Tacir – İşletme – İşveren Şirket türleri Bono, Poliçe Çek Rekabet Hukuku, MarkaAkit Yapılması, İşçi İşveren Arasındaki Anlaşmazlık ve İlişkiler, Ekonomik ve Endüstriyel Zararlara Karşı İşçilerin Korunması için Sosyal Güvenceler.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 210 Malzeme
Malzemelerin Sınıflandırılması; Mekanik Özellikler, Mekanik Denemelere Göre Sınıflama, Çekme, Basma, Bükülme, Burulma Kuvvetleri, Sertlik, Akma, Yorulma, Sürtünme, Aşınma, Metaller, Metal Ve Alaşımların Katılaşma Etüdü, Denge Diyagramları, Demir-Karbon Alaşımların Denge Diyagramları Isıl İşlemler Karbon ve Alaşım Çelikleri. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 211 İş Etüdü ve Ergonomi
Ergonomi, İnsan-Makine Sistemleri, Çevre Faktörleri, Yorgunluk ve Önleme Yöntemleri, Mola Sürelerini Hesaplama Şekilleri, Monotonluk, Antropometri, İş Etüdünün Amacı, Hareket Etütleri, Zaman Ölçümleri, Faaliyet Şemaları, Zaman Etüdü Donanımı ve Zaman Etüdünün Yapılması, Bilgisayara Dayalı Zaman Etütleri, İş Örnekleme Yöntemi.

İNG 211 İngilizce Dilinde Okuma ve Konuşma
İngilizcenin Doğru Şekilde Telaffuz Edilmesiyle, Nefes Egzersizleri, Doğru Duruş, Topluluğa Karşı Konuşarak Kendini İfade Etme ve Çeşitli Konuşma Şekillerinin Öğrenilerek Bunların Yazılı Olarak Hazırlanıp, Sunulması.

İST 212 Olasılık ve İstatistik
Örnek Uzayı, Olasılık Kavramı ve Kuralları, Şartlı İhtimal, Bayes Kuralı, Rassal Değişkenler, Kesikli ve Sürekli Dağılım, Ampirik Dağılımlar, Birleşik Dağılımlar, Matematik Ümit+Varyans, Chebyshev Teoremi, Bazı Kesikli Dağılımlar, Bazı Sürekli Dağılımlar, Rassal Değişkenlerin Fonksiyonları: Değişken Dönüşümleri, Örnekleme Teorisi: Ortalama ve Örnekleme Dağılımları, Normal Dağılım, T – F – X Dağılımları, Hipotez Testleri, Lineer Regrasyon ve Korelâsyon, Varyans Analizleri, ANOVA.

END 213 Maliyet Analizi ve Kontrolü
Maliyet Kavramı, Hesapları ve Muhasebesi, Üretim İşletmelerinde Dönem Karının Ölçülmesi ve Gelir Tablosu, Üretim Giderlerinin Gider Merkezinde Toplanması ve Dağıtımı, Mamul Maliyetinin Hesaplanması, Sipariş Maliyet ve Safha Maliyeti Sistemleri, Ortak ve Yan Ürünler, Madde Stoklarının ve İşçiliğin Muhasebeleştirilmesi, Standart Maliyetler, Dolaysız Maliyet Yöntemi, Aktivite Tabanlı Yönetim Maliyet Sistemleri. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

FİZ 214 Termodinamik
Tanımlar ve Temel Kavramlar, İş, Isı, Boyutlar ve Birimler, Termodinamiğin 1. Kanunu, İdeal Gazlar, Termodinamiğin 2. Kanunu, Isı Transferi.

MAT 215 Diferansiyel Denklemler
Integral İşareti Altında Türev ve Uygulamaları, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklem Sistemleri, Vektör Analizi, Vektör Fonksiyonu, Limit, Süreklilik, Türev, Gradient, Doğrultu Boyunca Türev, Diverjans, Rotasyonel ve Uygulamaları. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

İŞL 216 Pazarlama
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Stratejik Pazarlama, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması, Nihai ve Endüstriyel Tüketici Davranışları ve Pazarları, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Talep Tahminleri, Mamul, Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım, Organizasyon, Uygulama ve Denetim, Uluslararası Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Doğrudan Pazarlama ve İnternette Pazarlama. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

EEM 217 Elektrik Mühendisliği Temelleri
Elektroteknik, Elektromagnetizma, Doğru Akım Elektrik Makinaları, Monofaze Alternatif Akım, Trifaze Alternatif Akım, Alternatif Akım Motorları (Bilhassa Sanayi Motorları Denilen Asenkron Motorlar), Transformatörler, Hat Hesabı, Reaktif Güç Kompanzasyonu.

END 299 Endüstri Stajı 1
Endüstri stajdaki beklenti, öğrencinin ürün veya hizmet üreten işyerlerinde fiilen görev alarak üretim ortamını tanıması ve iş yaşamı ile tanışmasıdır. İşletme fonksiyonlarının, işletmenin örgütsel yapı ve birimlerinin görev ve işleyişleriyle ilgili gözlem ve bilgilerin elde edilmesine ağırlık verilir. İşletmenin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve satın alma bölümleri incelenir, üretim planlama ve imalat departmanlarında görev alınır. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 302 Stokastik Süreçler
Tanımlar ve Kavramlar, Markov Zincirleri, Uzun Dönem Markov Zincirleri, Çeşitleri, Durumlarının Sınıflandırılması, Dağılımları, Poisson Süreci ve İlişkili Dağılımlar, İşaretlenmiş ve Bileşik Poisson Süreçleri, Doğum ve Ölüm Süreçleri, Kuyruk Teorisi, Kuyruk Teorisi Üstüne Bilgisayar Destekli Uygulamalar

İŞL 302 Finansal Yönetim
İşletmelerde Finans Fonksiyonu ve Finansal Amaçlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Sermaye Yapısı ve Kararları, Finansman ve Faaliyet Kaldıracı, Kar Dağıtım Politikaları, Finansal Piyasalar, Araçlar ve Kurumlar, Uluslararası Finans ve Piyasalar statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 304 Çizelgeleme
Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması, Çizelgelerin Ayırıcı Grafik Gösterimi ve Eniyilik ile Etkinlik Tanımları, Tek Makine Problemleri, Akış Alanları (Flow-Shops), Atölyeler, İlişkili Çözümleme, Yapısal Algoritmalar, Eniyileme ve Ortak Çözüm Yaklaşımları, Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme, Zaman Maliyet ve Zaman Süreç Değişim Problemleri.

END 306 İş Değerlendirmesi ve Ücret Sistemleri
İş Değerlemesi ve İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Primli Ücret Sistemleri, Örnek Olaylar. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

İŞL 306 Yönetim Bilgi Sistemleri
Veri Tabanı (Data Base), Veri Tabanı Değişkenleri, Orta, Büyük ve Küçük İşletmelerdeki Veri İletişimi, Organizasyon Yapısı, Organizasyonlara Bilgisayar Etkisi, Bilgi Teorisi, Bilgi Teorisinin Uygulamaları.

END 308 Ürün Geliştirme ve Yönetimi
Ürün ve Hizmetlerin Seçimi, Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme Fırsatları, Ürün Yaşam Çevrimi ve Stratejiler, Değer Analizi, Ürün Geliştirme Süreci, Sistem Mühendisliği ve Eş Zamanlı Mühendisliğin Ürün Geliştirmeye Uygulanması, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Ürün Tanımlama ve Belgeleme, Ar-Ge Yönetimi, İmalat Süreçlerinin Tasarımı, Süreç Planlama. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

İŞL 308 İnsan Kaynakları Yönetimi
Kadrolama (Personel İhtiyaç Planlaması, Personel Tedarik Kaynakları, Yöntemleri, Personel Seçme, Yerleştirme İşlemleri ve Psikoteknik Testler), Bireysel Performans Değerleme Teknikleri (Hedef ve Yetkinlik Bazlı), Personel Geliştirme Çalışmaları (Eğitim ve Kariyer Yönetimi), Endüstri İlişkileri, Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği)

END 311 Tesis Planlaması
Tesis Yerleşim Probleminin Tanımı, Kuruluş ve Tesis Tasarımı Çalışmaları, Kapasite Seçimi, Kuruluş Yeri Faktörleri ve Kuruluş Yeri Seçimi, Tesis Planlamada Amaçlar ve İlkelerin Belirlenmesi, Tesis Planlamanın Aşamaları, Tesis Planlama Probleminin Sayısal Yöntemler ve Modeller ile İncelenmesi, Tesis Planlama Projelerinin Yönetimi, Proje Uygulamaları.

END 312 Benzetim
Modeller ve Modellerin Sınıflandırılması, Simülasyon ve Analog Modeller, Zaman Akış Mekanizması, Belirli ve Rassal Simülasyon, Rassal Değerlerin Türetilmesi, Kesikli Sistem Simülasyonu ve Örnekler, ProModel Programı ve Örnekler, Sürekli Sistem Simülasyonu, Simülasyon Çıktılarının Analizi. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 313 Mühendislik Ekonomisi
Yatırım İmkânları, Sabit Sermaye Yatırım Çeşitleri, Nakit Akışları, Faiz Hesapları, Şimdiki Değer Analizleri, Yıllık Nakit Akışı Analizleri, Geri Ödeme Oranı Analizleri, Amortisman Metodları ve Uygulamaları, Gelir veya Kurumlar Vergisi Ödenmesi, Enflasyon Olduğu ve Olmadığı Durumlarda Nakit Akışlarının Düzeltilmesi ve Mühendislik Ekonomisi Analizlerine Etkilerinin İncelenmesi, Karşılıklı Engelli Tümleşik Yatırım Analizi Olasılığı. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 314 Üretim Yönetimi I
Üretim Yönetimi Temel Tanım ve Kavramlar, Üretim Kararları, Üretim Bölüm Organizasyonu, Üretim Sistemlerinin Planlanması, Üretim Sistemlerinin İşletilmesi ve Kontrolü, Talep Tahminleme ve Ürün Yönetimi, Kaynak Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi, Yerleştirme Düzeni, Fabrika Lojistiği ve Malzeme.

END 315 Yöneylem Araştırması I
Yöneylem Araştırması Felsefesi, Modelleme Kavramı, Lineer (Doğrusal) Programlama, Grafik Çözüm, Simplex Metodu, Dualite (Eşterslik), Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Lineer Olmayan Programlama. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

İŞL 315 Stratejik Yönetim
Strateji ve Stratejik Yönetim ile İlgili Temel Kavramları, Stratejik Yönetim Prosesi, SWOT Analizi, Strateji Formulasyonu, Misyon Ve Stratejinin Belirlenmesi, Karar Ortamı ve Amaçların Saptanması, Strateji Uygulaması ve Kontrol, Stratejik Yönetimde Örnek Uygulamalar.

END 316 Yöneylem Araştırması II
Karar Modelleri, Kuyruk Modelleri, Yenileme Modelleri, Envanter Modelleri, CPM-PERT Metotları, Hedef Programlama, Tam Sayılı Programlama, Konveks ve Konkav Programlama, Dinamik Programlama, Tam Sayılı Programlama, Şebeke Modelleri.

İŞL 317 Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Kavramı, Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri, Yönetim Biliminin Gelişimi, Modern Yönetim Akımları, Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı, Yönetimde Karar Alma, Yetki ve Güç Kavramları, Yetki Göçerimi, Organizasyon Kavramı, Bölümlendirme, Yöneltme Özellikleri ve Süreci, Organizasyon Yapıları, Koordinasyon, Denetim.

İNG 321 Mesleki İngilizce I
Öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminolojileri tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmak üzere endüstri mühendisliği temel derslerinden seçilmiş parça ve konuların İngilizce olarak işlenmesi.

İNG 322 Mesleki İngilizce II
Öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminolojileri tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmak üzere endüstri mühendisliği temel derslerinden seçilmiş parça ve konuların İngilizce olarak işlenmesi.

statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

PSİ 322 İletişim
Kişiler Arası İletişim Kavramı ve İletişim Becerileri, Kişiler Arası İletişimin Elemanları, Benlik ve Kişiler Arası İletişim Duygular (Tanıma, Paylaşma, Anlama, Kontrol Etme), Girişkenlik, İletişim Çatışmaları, İletişim Çatışmaları ile Başa Çıkma, Mizah, Kültür ve İletişim, İletişim Stratejileri.

İKT 378 Makro İktisat
Ekonomiye Mal Hizmet ve Para Akımı, Paranın Tanımı, İşlevleri, Çeşitleri, Sistemleri, Para Arzı ve Talebi, Para İle Fiyatlar Arasındaki İlişkiler, Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon ve Devalüasyon, Para Politikası, Milli Gelir ve Hesaplama Yöntemleri, İstihdam, Tüketim Harcamaları, Tasarruf, Yatırım Teorisi, Devlet ve Milli Gelir, İhracat.

END 399 Endüstri Stajı 2
Bu stajdaki beklenti, öğrencinin üretim ortamını tanıması, işletme yapılanmasını kavraması ve böyle bir ortamda fiilen görev alarak iş ve meslek yaşamına ilişkin gözlemlerde bulunması ve deneyim kazanmasıdır. Fabrikaların üretim, imalat, bakım ve onarım atölyeleri, ARGE ve proje tasarım bölümleri ile üretim planlama, satın alma, satış ve pazarlama, mali işler, kalite kontrol ve lojistik bölümlerinde endüstri mühendisliğine yönelik uygulamalara önem verilir.

END 402 Matematiksel Modelleme
Model ve Model Ağacı, Çeşitleri, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller, Ekonomik Modeller, Finansal Modeller, Sonlu ve sonsuz Modeller, Markov Modelleri ve Uygulamaları, Stokastik Modeller.

END 403 Oyun Teorisi
Belirsizlik ve Risk Ortamlarında Karar Verme, Bilgi ve Bilginin Değeri, Fayda Teorisi ve Fonksiyonları, Çatışma Ortamında Karar Verme, Oyunların Analitik ve Modellerle Çözümü.

END 404 Kalite Güvencesi ve Güvenilirlik
TKY Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması, Kalite Güvence Sistemleri, Kalite El Kitabı, Tedarikçinin Kalite Güvencesi, Kalite Denetimleri, Başarı Ölçümleri, Bilgi Sistemleri, Kayıt ve Belgelendirme. ISO 9000, Kalite Güvence Hizmetleri, Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi, Tasarımın Değerlendirilmesi, Kalite Felsefeleri, Kaizen, Sıfır Hata, Kalite Maliyetleri. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 405 Envanter Teorisi
Envanter sistemleri, Envanter Maliyetleri, Ekonomik Miktar Sipariş Modelleri, Sabit veya Değişken Yeniden Sipariş Aralığı ve Temin Süreli Belirli ve Stokastik Modeller, Çok Basamaklı Modeller, Bazı Envanter Modelleri İçin Sezgisel (Heuristic) Çözümler.

END 406 Dinamik Programlama
Yinelenen Eniyileme Yöntemleri ve Çok Aşamalı Karar Problemlerinin Çözümünde Kullanımı, Farklı Problem Türlerine Uygulanması, Markov Problemlerinin Çözüm Algoritmaları ve Uygulamaları.

İŞL 406 İş Etiği
Profosyonel Etik, Toplumsal Sorumluluk, Organik, Mekanik dayanışma, Küreselleşme, Neo-liberalizm, Risk Toplumu, Tüketim toplumu, Sürdürülebilirlilik, Öz Regülasyon, Ekonomik Spazm, Güvenilirlilik, Erdem etiği, Hedonizm, Moralite, Egoism, Görev Ahlakı

END 407 Karar Analizi
Kesinlik ve Belirsizlik Ortamlarında Karar Verme, Karar Ağaçları, Doğrusal Programlama ve Modelleme Aracı Olarak Kısıtları, Hassasiyet Çözümlemesi, Doğrusal Olmayan Programlama, Rastlantısal Modeller, Görev Planlama, Ağ Çözümlemesi Ve Oyun Kuramı, AHP, ANP. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 408 Tasarım Yoluyla Kalite
Temel İstatistiksel Kavramlar, Basit Karşılaştırmalı Deneyler, Sapma Analizi (ANOVA), Farklı Uygulamaları Kıyaslamak için Deneyler (Tek Yönlü Sapma Analizi), Engelleme ve Müdahale Faktörleri (Çift Yönlü Sapma Analizi) Faktöriyel ve Oransal Faktöriyel Deneyler, Kalite Mühendisliğine Taguchi Katkısı, Gerileme ve Kovaryans Analizi, Tepki Alanı Kavramları.

END 409 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri
Bilgisayar Destekli Tasarım, Eşzamanlı Mühendislik, Sabit Otomasyon, Yüksek Kapasiteli Seri Üretim Sistemleri, Sayısal Denetimli Üretim Sistemleri, CNC Tezgâhlar ve Parça Programlama, Sayısal Mantıksal Devreler, Programlanabilir Mantıksal Denetimciler, Otomatik Depolama, Grup Teknolojisi ve İmalat Hücre Tasarımı, Esnek İmalat Sistemleri

END 411 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Kavramı, Üretim Sırasında ve sonrasında Kalite Kontrol Aktiviteleri, Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Mühendisliği, Taguchi Kayıp Fonksiyonu.

END 412 İstatistiksel Kalite Kontrol
Süreç kontrol, İstatistiksel Stabilite Kavramı, Süreç Stabilitesinin Sağlanması için Kriterler, Ölçümlü Kontrol Usullerinin İstatistiksel ve Ekonomik Muayenesi, Güvenilirlik, Hassasiyet Tamlık Kavramı, Ürün Kontrolü, Tek, Çift ve Çoklu Örnekleme Planları, Kalite Kontrol Organizasyonu.

END 413 Proje Yönetimi
Endüstriyel Problemlerin Analizi, Projeleme Tekniği Teknolojik Fizibilite Sermaye Bütçe Modelleri, Belirsizlik ve Risk Analizi, Proje Yönetim Teknikleri, CPMPERT ve GERT.

END 415 Üretim Yönetimi II
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Optimizasyonu, Proje Yönetimi Teknikleri, Toplam Verimli Bakım (TPM), Bilgisayar Entegre Üretim (CIM) ve Temel Yapıtaşları, CAD, CAE, CAPP, CAM, IR, GT, CMS, FMS, PIS, Teknoloji Yönetimi, Tam Zamanında Üretim (JIT), 6S Temizlik, Düzen ve Güvenlik Prensipleri, Yalın Düşünce ve Yalın Üretim

END 416 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II
Bu dersin tanımı her dönem başında ilan edilir. Bu ders diğer Endüstri Mühendisliği derslerinde anlatılmayan, bilim ve/veya teknolojilerin son durumuyla ilgili konuları içerir. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 417 Tedarik Zinciri Sistemleri
Bir Sistem Olarak Tedarik Zinciri, Entegrasyon, Performans Ölçütleri, İnternet ve Bilgi Teknolojisinin Rolü, Tedarikçi Seçimi, Çok Kademeli Envanter, Depo ve Fabrika Yerleşimi, Üretim, Envanter, Yerleşim, Envanter ve Yerleşim, Rota için Bütünleşik Modeller, Ürün Kurtarma için Tedarik Zincirleri.

END 419 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I
Bu dersin tanımı her dönem başında ilan edilir. Bu ders diğer Endüstri Mühendisliği derslerinde anlatılmayan, bilim ve/veya teknolojilerin son durumuyla ilgili konuları içerir.

END 497 Bitirme Tasarım Projesi I
Bir Danışman Rehberliğinde Bitirme Konusunun Belirlenmesi, İçeriğin Biçimlendirilmesi, Bitirme Çalışması Uygulamalarının Yapılacağı İşyerinin Bulunması, Bitirme Çalışması için Gereksinim Duyulan Ölçümlere ve Literatür Araştırılmasına Başlanması. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

END 498 Bitirme Tasarım Projesi II
Bitirme Çalışması I’ de Belirlenmiş Olan Konunun Geliştirilmesi, Veri ve Kaynak Toplanmasına Devam Edilmesi, Çalışmanın Yazım Esaslarına Göre Yazılması ve Sunumunun Yapılması. statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları                Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031