İktisat Tez Ödevleri

Lisans Müfredatı

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ECON 101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
KAM 101 Siyaset Bilimine Giriş I 3 0 3 5
KAM 103 Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamaları 2 2 3 6
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 5
TÜRK 101 Türk Dili I 2 0 2 2
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
TİŞ 101* Temel İngilizce I 2 2 3 4
KAM 001 Kamusal Akıl Stüdyosu I 0 2 1 1
Toplam Kredi   20 30
* TİŞ 101 dersinden muaf olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 3 kredilik başka bir yabancı dil dersi alabilir.
II. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ECON 102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
KAM 102 Siyaset Bilimine Giriş II 3 0 3 5
KAM 104 Kamu Yönetimine Giriş 3 0 3 6
LAW 111 Hukukun Temel İlkeleri 3 0 3 5
TÜRK 102 Türk Dili II 2 0 2 2
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TİŞ 102* Temel İngilizce II 2 2 3 4
KAM 002 Kamusal Akıl Stüdyosu II 0 2 1 1
Toplam Kredi   20 30
* TİŞ 102 dersinden muaf olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 3 kredilik başka bir yabancı dil dersi alabilir.
İKİNCİ YIL

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

III. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
KAM 209 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 5
KAM 201 Anayasa Hukuku 3 0 3 5
KAM 203 Siyasi Düşünceler Tarihi I 3 0 3 5
KAM 205 Türkiye’nin Siyasi Yapısı I 3 0 3 5
HIST 201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 4
TİŞ 103* Temel İngilizce III 2 2 3 4
KAM 003 Kamusal Akıl Stüdyosu III 0 4 2 2
   
Toplam Kredi   20 30
* TİŞ 103 dersinden muaf olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 3 kredilik başka bir yabancı dil dersi alabilir.
IV. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
KAM 210 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 5
KAM 202 Örgüt Kuramı 3 0 3 5
KAM 204 Siyasi Düşünceler Tarihi II 3 0 3 5
KAM 206 Türkiye’nin Siyasi Yapısı II 3 0 3 5
KAM 208 Siyasi Tarih 3 0 3 4
TİŞ 104* Temel İngilizce IV 2 2 3 4
KAM 004 Kamusal Akıl Stüdyosu IV 0 4 2 2
   
Toplam Kredi   20 30
* TİŞ 104 dersinden muaf olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 3 kredilik başka bir yabancı dil dersi alabilir.
ÜÇÜNCÜ YIL

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

V. Yarıyıl 
 
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
KAM 303 Devlet ve Toplum Kuramı 3 0 3 5
KAM 305 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 5
KAM 331 Bilgi Edinme Amaçlı Okuma (İngilizce) 0 6 3 3
KAM 005 Kamusal Akıl Stüdyosu V 0 4 2 2
Çekirdek Seçmeli I 3 5
Çekirdek Seçmeli II 3 5
Serbest Seçmeli I 3 5
   
Toplam Kredi     20 30
 
VI. Yarıyıl

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
KAM 304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri 3 0 3 5
KAM 306 İdare Hukuku 3 0 3 5
KAM 332 Eleştirel Okuma (İngilizce) 0 6 3 3
KAM 006 Kamusal Akıl Stüdyosu VI 0 4 2 2
Çekirdek Seçmeli III 3 5
Çekirdek Seçmeli IV 3 5
Serbest Seçmeli II 3 5
   
Toplam Kredi     20 30
 
 
DÖRDÜNCÜ YIL
 
VII. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
KAM 431 Medya Okuryazarlığı (İngilizce) 0 6 3 3
KAM 007 Kamusal Akıl Stüdyosu VII 0 4 2 2
Çekirdek Seçmeli V 3 5
Serbest Seçmeli III 3 5
Serbest Seçmeli IV 3 5
Serbest Seçmeli V 3 5
Serbest Seçmeli VI 3 5
   
Toplam Kredi     20 30
 
VIII. Yarıyıl

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
KAM 432 Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) 0 6 3 3
KAM 008 Kamusal Akıl Stüdyosu VIII 0 4 2 2
Çekirdek Seçmeli VI 3 5
Serbest Seçmeli VII 3 5
Serbest Seçmeli VIII 3 5
Serbest Seçmeli IX 3 5
Serbest Seçmeli X 3 5
   
Toplam Kredi     20 30
  Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi
AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi Öğrenciler en az 6’sı çekirdek seçmeli ders grubundan olmak koşuluyla toplam 16 seçmeli ders almak zorundadırlar. Seçmeli derslerin en az 10’u Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden olmak zorundadır.
Çekirdek Seçmeli Dersler

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

KAM 302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi
KAM 303 Devlet ve Toplum Kuramı
KAM 311 Demokrasi Teorisi
KAM 314 Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri
KAM 315 Türk Yönetim Tarihi
KAM 317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
KAM 401 Çağdaş Siyaset Kuramları
KAM 402 Kamu Politikası
KAM 403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikaları
KAM 404 Kentsel Siyaset
KAM 415 Etik ve Siyaset
KAM 418 Toplumsal Hareketler
KAM 421 Küreselleşme ve Demokrasi
KAM 430 Kamu Maliyesi
 
Serbest Seçmeli Dersler
KAM 312 Bilim Felsefesi
KAM 313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum
KAM 316 Kent Sosyolojisi
KAM 318 Siyaset Psikolojisi
KAM 411 E-Devlet ve Uygulamaları
KAM 412 Politika Semineri
KAM 413 Kalkınma Politikaları
KAM 414 Eğitim Politikası
KAM 416 Çevre Politikası
KAM 417 Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi
KAM 419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti
KAM 420 Şiddet ve Siyaset
KAM 422 Sosyal Politika
KAM 423 İdari Yargı
KAM 424 Avrupa Birliği Hukuku
KAM 425 Oyun Teorisi
KAM 426 Borçlar Hukuku
KAM 427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
KAM 428 Medeni Hukuk
KAM 429 Medya ve Siyaset

DİĞER BÖLÜMLERDEN SEÇMELİ DERSLER

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Seçmeli derslerin en az 10 tanesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programından alınmalıdır. Öğrenciler, ders programında zorunlu tutulan veya muaf olunan zorunlu İngilizce derslerinin yerine alınan dil derslerinin haricinde seçmeli ders olarak en fazla üç tane yabancı dil dersi alabilir. Aynı dönemde aynı yabancı dilden iki farklı düzeyde ders alınmaz. Diğer Bölümlerden seçmeli ders alınabilmesi, danışmanın ve bölüm başkanının onayını gerektirir. Öğrenci Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi de dâhil olmak üzere üniversitemizdeki birimlerden, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile seçmeli ders alabilir.
ECON 204 İktisat Tarihi
ECON 304 Kamu Maliyesi
ECON 305 İktisadi Düşünce Tarihi I
ECON 306 İktisadi Düşünce Tarihi II
ECON 401 Türkiye Ekonomisi I
ECON 402 Türkiye Ekonomisi II
ECON 419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme
ECON 422 Uluslararası Politik İktisat
ECON 424 Oyun Teorisi
ECON 427 Kurumsal İktisat
ECON 428 Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
ECON 429 Etik ve İktisat
ECON 430 Para ve Siyaset
ECON 434 İktisat Sosyolojisi

MGMT 203 Muhasebe İlkeleri I
MGMT 204 Muhasebe İlkeleri II
MGMT 206 Örgütsel Davranış
MGMT 211 Borçlar Hukuku
MGMT 217 Ticari İşletme Hukuku
MGMT 322 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
MGMT 321 Kıymetli Evrak Hukuku
MGMT 422 Türk Vergi Sistemi
MGMT 433 Kooperatifler ve Kooperatif Yönetimi
MGMT 444 Proje Yönetimi

LAW 105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku
LAW 211 Uluslararası Hukuk Genel Hükümler
LAW 208 İdari Yargı
LAW 210 Kamu Hürriyetleri
LAW 211 Uluslararası Hukuk Sorunları
LAW 417 Miras Hukuku
LAW 319 Avrupa Birliği Hukuku
LAW 324 Uluslararası Tahkim Hukuku
LAW 326 Hukuk Felsefesi
LAW 330 Sermaye Piyasası Hukuku
LAW 336 Rekabet Hukuku
LAW 401 Çevre Hukuku
LAW 424 Sigorta Hukuku
LAW 434 Avrupa Birliği Hukuku

İNGİLİZCE DIŞINDA ALINABİLECEK YABANCI DİL DERSLERİ

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
FLF 001 French I 3
FLF 002 French II 3
FLF 003 French III 3
FLF 004 French IV 3
FLF 005 French V 3
FLF 006 French VI 3
FLS 001 Spanish I 3
FLS 002 Spanish II 3
FLS 003 Spanish III 3
FLS 004 Spanish IV 3
FLS 005 Spanish V 3
FLS 006 Spanish VI 3
FLG 001 German I 3
FLG 002 German II 3
FLG 003 German III 3
FLG 004 German IV 3
FLG 005 German V 3
FLG 006 German VI 3
FLR 001 Russian I 3
FLR 002 Russian II 3
FLR 003 Russian III 3
FLR 004 Russian IV 3
FLR 005 Russian V 3
FLR 006 Russian VI 3
LAN 101 Second Foreign Language I 3
LAN 102 Second Foreign Language II 3
LAN 103 Second Foreign Language III 3
LAN 104 Second Foreign Language IV 3

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?