İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans tez

İngiliz Dili ve Edebiyatı
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatını Anglo-Sakson döneminden 20. yy’a kadar gelen tarihi bir çerçeve içinde öğretmeyi amaçlamaktadır.
ELIT 103 Edebiyat Araştırma Yöntemleri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders üniversite seviyesindeki öğrenciler için gerekli olan edebiyat araştırması yapabilme ve dili düzgün kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
ELIT 105 Batı Edebiyatına Giriş I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı Homeros’un Odysseia’ sından çağdaş edebiyata kadar uzanan bir çerçeve içinde Batı Edebiyatının en önemli metinlerini öğrencilere tanıtmaktır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatını Anglo-Sakson döneminden 20. yy’a kadar gelen tarihi bir çerçeve içinde öğretmeyi amaçlamaktadır.
ELIT 106 Batı Edebiyatına Giriş II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı Homeros’un Odysseia’ sından çağdaş edebiyata kadar uzanan bir çerçeve içinde Batı Edebiyatının en önemli metinlerini öğrencilere tanıtmaktır.
ELIT 108 Edebi Türler

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Öğrencilerin edebiyat terimlerini ve edebi metinleri okuma yöntemlerini öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu dersin ilk yarısı şiir ve drama üzerinde yoğunlaşırken, ikinci yarıda düzyazı türlerinde yazılmış eserler ele alınacaktır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders temel metinler üzerinden giderek sömürge döneminden günümüze kadar olan Amerikan edebiyatını işlemektedir.
TKL 201 Türk Dili I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 204 Amerikan Edebiyatına Giriş II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders temel metinler üzerinden giderek sömürge döneminden günümüze kadar olan Amerikan edebiyatını işlemektedir.
TKL 202 Türk Dili II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 301 Edebiyat Eleştirisi Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Edebiyat öğrencilerine Aristo’dan 19. yüzyıl’ın sonuna kadar gelişen sanat ve edebiyat kuramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.
ELIT 303 Shakespeare ve Dönemi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İki dönemlik bu derste Elizabeth dönemindeki sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde Shakespeare’in eserleri incelenecektir.
HTR 301 Türk Devrim Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 302 Edebiyat Eleştirisi Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Edebiyat öğrencilerine Aristo’dan 19. yüzyıl’ın sonuna kadar gelişen sanat ve edebiyat kuramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.
ELIT 304 Shakespeare ve Dönemi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İki dönemlik bu derste Elizabeth dönemindeki sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde Shakespeare’in eserleri incelenecektir.
HTR 302 Türk Devrim Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 401 Çağdaş Edebiyat Kuramları I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
20. yüzyılda ortaya çıkan birçok eleştiri akımı, önde gelen kuramcıların yapıtlarından seçmelerle ele alınmaktadır.
XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 402 Çağdaş Edebiyat Kuramları II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
20. yüzyılda ortaya çıkan birçok eleştiri akımı, önde gelen kuramcıların yapıtlarından seçmelerle ele alınmaktadır.
XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX SERBEST SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

XXX BÖLÜM SEÇMELİSİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ELIT 121 Yaratıcı Yazma

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilerin yazma yeteneklerini geliştirmeyi ve yaratıcı eserler verme konusunda yol göstermeyi amaçlar.
ELIT 211 18. Yüzyıl İngiliz Romanı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Roman türünün başlangıcı, ilk örneklerinden okumalar ve roman incelemesi üzerine kurulu bu derste her dönemde her yaştan
ELIT 212 19. Yüzyıl İngiliz Romanı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
19. yy. İngiliz Romanı genel hatlarıyla incelenir. Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy gibi yüzyılın önemli yazarlarının eserlerlerinden örneklemeler okunarak çalışmalar yapılır.
ELIT 214 17. Yüzyıl İngiliz Şiiri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Saray Taraftarı, Metafizik ve Carpe Diem şiirleri okunacak ve Milton’ın pastoral ve lirik şiirleri de ayrıca incelenecektir.
ELIT 253 16. Yüzyıl İngiliz Şiiri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
16. asırda üretilen özellikle soneler ve lirik şiirler üzerinde yoğunlaşır. Temel temalar Elizabeth sarayında egemen olan politik görüşler, aşk şiiri geleneği, pastoral şiir ve cinsiyet gibi konulardan oluşmaktadır.
ALIT 231 19. yüzyıl Amerikan Şiiri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste 19. yy’dan itibaren önemli Amerikan şairlerinin, özellikle de Walt Whitman ve Emily Dickinson’ın yapıtları ele alınacaktır.  Bu çerçevede, Transandantalizm, kölelik gibi kavramlar bağlamında Amerikan kimliğine ilişkin konular üzerinde durulacaktır.
ALIT 235 Modern Öykünün Doğuşu

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Modern kısa öyküye özellikle bir Amerikan buluşu olduğu bakış açısı ile yaklaşan bu ders kısa öykünün genel hatlarını çizerek geçmişini, başlangıcını sunar. Kısa öykünün temel ilkelerinin yanı sıra, bir öykünün nasıl okunması ve incelenmesi gerektiğini, inceleme ögelerinin detaylı açıklamasıyla verir. Seçilen öyküler bu alandaki ilk ustaların eserleri arasından seçilir: Washington Irving, Nathaniel Hawthorne ve Edgar Allan Poe.
CPLT 211- CPLT 212 Karşılaştırmalı Avrupa Kültürel Çalışmaları, I ve II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu iki dönemlik ders çerçevesinde Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin entellektüel ve kültürel gelişimleri karşılaştırmalı açıdan ele alınacaktır.
CPLT 215- CPLT 216 Dram Sanatına Giriş, I ve II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Tiyatronun doğuşu, gelişimi, farklı formlar ve yapılar ele alınarak dönemler çerçevesinde dram sanatı incelenecek, Avrupa ve İngiliz Edebiyatından tiyatro metinleri okutulacaktır.
CPLT 217- CPLT 218 Karşılaştırmalı Metin Analizinde Sanat ve Mimari, I ve II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere sanat ve mimarlık üzerine yazılmış metinlerdeki çeşitli düşünceleri tanıtmaktır. Bir dizi seçilmiş metnin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi hem sanat ve mimarlık terminolojisinin hem de metinlerdeki ana düşüncelerin ortaya konmasını sağlayacaktır.
CPLT 223- CPLT 224 Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş I ve II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Karşılaştırmalı Edebiyat alanının tarihsel gelişimi ele alınacak, seçilen metinler ışığında farklı yaklaşımlar incelenecektir.
CPLT 225 Yunan ve Roma Tiyatrosu

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Aeschylus, Sophocles, Euripides ve Aristophanes gibi klasik Yunan yazarlarıyla Seneca ve Plautus gibi bazı önemli Romalı oyun yazarları dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
CPLT 227-CPLT 228 Modern Dramada Seçmeli Konular I-II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ibsen’den başlayarak günümüzün önemli İngiliz ve Avrupalı oyun yazarlarının eserlerini kapsamlı ve derin bir şekilde incelemeyi amaçlar.
CPLT 281- CPLT 282 Selected Topics in Literature & Film Studies

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

A study of the art of the cinema from a historical perspective. There will be particular emphasis on contemporary films and their criticism.
CPLT 283 -CPLT 284 Seyahat Edebiyatında Seçmeli Konular I-II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders değişik amaçlarla yapılan yolculuklar sonucunda  üretilen ve “öteki” ülkeleri ve halklarını çeşitli açılardan betimleyen eserleri ele almaktadır. Bu dersin kapsamına gezi edebiyatı, coğrafi ve tarihi belgeler ve görsel malzemeler de girer
CPLT 285 – CPLT 286 Avrupa Edebiyatında Seçmeli Konular I-II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Çağdaş Avrupa Edebiyatı’nı farklı ülkelerden yazarların eserleri üzerine odaklanarak inceler.
ELIT 215 16. Yüzyıl İngiliz Yazını

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Thomas More’un Utopia’sı ve Sydney’nin Arcadia’sı gibi eserlerin yanı sıra dönemin politik ve dini metinleri incelenecektir.
ELIT 216 17. Yüzyıl İngiliz Yazını

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste 17. asırda üretilmiş, deneme, vaaz, siyasi risale, seyahatname ve romans gibi türler üzerinde durulacaktır. Ele alınacak eserler Bacon, Donne, Hobbes, Milton, Locke ve Behn’in eserleridir.
ELIT 217-ELIT 218 Elizabeth ve James Dönemi Tiyatrosu I ve II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Elizabeth Tiyatrosu’nun Marlowe, Peele, Kyd gibi önde gelen yazarları ele alınacak ve dönemin tiyatral ve edebi gelenekleri incelenecektir. Dersin ikinci yarısında Jonson ve Massinger gibi James döneminin belli başlı yazarlarının eserleri okunacaktır.
ELIT 219 18. Yüzyıl İngiliz Şiiri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste Dryden, Pope ve Johnson’a ait eserler, dönemin dini, politik ve sanatsal bakış açıları doğrultusunda tartışılarak incelenmektedir.
ELIT 253-ELIT 254 Edebi Metinlerde İngilizcenin Evrimi I ve II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin ilk bölümü Hint-Avrupa kökenlerinden yola çıkıp eski ve orta dönemleri de kapsayacak biçimde İngiliz dilinin tarihi gelişimini ele almayı amaçlar. Bu kapsamda, ses değişimi ve söz dizimi gibi konular üzerinden dilin geçirdiği evrim üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde İngiliz dilinin erken modern çağlardan günümüze kadar olan gelişimini ele alınır. İşlenecek konular arasında Rönesansın etkileri, sömürgeciliğin dil üzerindeki etkileri, “prestij telaffuzu” ve Kuzey Amerika’daki İngilizce gibi konular vardır.
ELIT 281 Kısa Öyküde Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Kısa hikayenin tarihsel gelişimi, kaynakları incelenecek, modern edebiyattaki konumu seçilen eserler çerçevesinde tartışılacaktır. Türün önemli yazarlarının öykülerinden seçilmiş öyküler okunur ve incelenir
ELIT 311 Ortaçağ dönemi İngiliz Edebiyatı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Belli başlı İngiliz Ortaçağ yazarlarının eserleri incelenecektir. Aynı zamanda, aliterasyon geleneğinin yeniden canlanışı, romans ve lirik gibi türler ve akımlar üzerinde durulacaktır.
ALIT 233 19. yüzyıl Amerikan Romanı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Cooper, Hawthorne, Melville, Twain, James ve Wharton gibi 19. yy. Amerikan yazarları ve eserleri detaylı olarak incelenecektir.
ALIT 281- ALIT 284 Amerikan Kısa Öyküsünde Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders kısa öykünün genel hatlarını çizerek geçmişini, başlangıcını sunar. Kısa öykünün temel ilkelerinin yanı sıra, bir öykünün nasıl okunması ve incelenmesi gerektiğini, inceleme ögelerinin özet açıklamasıyla verir. Seçilen öyküler dersin verildiği döneme ve dersi veren öğretim elemanına göre değişkenlik gösterebilir.
CPLT 227 Komedi Sanatı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Yunan ve Roma oyun yazarlarından 20. yüzyıl komedi ustalarına kadar komedi sanatının gelişimini inceler.
CPLT 291- CPLT 292 Karşılaştırmalı Kültür ve Edebiyat Çalışmalarında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Bu derste, sanatla politika ilişkileri gibi sorunsalların işleneceği, çeşitli kültürel bağlamlardan alınma metinlerin  analiz edilmesi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda kültürün edebiyat kanalıyla ifade edilmesinde karşılaşılan sorunlar da ele alınacaktır.
ALIT 315 Amerikan Tiyatrosu

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Eugene O’Neill, Arthur Miller ve Tennessee Williams’a ağırlık vererek 20. yy. Amerikan Tiyatrosu incelenecektir.
ALIT 331 Modern Amerikan Edebiyatı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Modern ve çağdaş Amerikan yazarlarının başlıca eserleri ele alınacak ve eleştirel açıdan incelenecektir
ALIT 335 Çağdaş Amerikan Şiiri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Modern akımların ışığında çağdaş Amerikan şairlerinin belli başlı eserleri tartışılacaktır.
ALIT 381- ALIT 388 Amerikan Romanı ve Öyküsünde Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, modernist dönemden başlayıp postmodern dönemi de içerecek biçimde Amerikan edebiyatı yapıtlarına yönelmektedir. Ele alınacak yapıtlar “Amerikan rüyası”, Amerikan bireyciliği ve kimliği gibi konular üzerinden ve sosyal-sanatsal bir bağlamda analiz edilecektir.
CPLT 311 19. Yüzyıl Avrupa Romanı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Rus ve Fransız edebiyatlarının ağırlıklı olarak ele alındığı bu derste Avrupa edebiyatlarının başyapıtları incelenecektir. Ders kapsamında Goethe, de Laclos, Flaubert, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky gibi yazarlar ele alınacaktır.
CPLT 312 Çağdaş Avrupa Romanı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Çeşitli ülkelerden modern kadın yazarlar karşılaştırmalı edebiyat kuramları çerçevesinde incelenecektir.
CPLT 313 – CPLT 314 Karşılaştırmalı Kadın Edebiyatı I ve II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Çeşitli ülkelerden modern kadın yazarlar karşılaştırmalı edebiyat kuramları çerçevesinde incelenecektir.
CPLT 315 Edebiyatta Feminizm Kuramları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya olmak üzere 1970’lerden günümüze gelişen farklı feminist edebiyat kuramlarına genel bir bakış verilecektir. Feminist edebiyat eleştirisinin en önemli temsilcilerinden metinler karşılaştırmalı incelenip tartışılacaktır.
CPLT 321-CPLT 322 European Drama I – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Covers the classical drama and the prominent playwrights of the late 19th and 20th centuries, including Ibsen, Chekhov, Shaw, and Sartre.
CPLT 325 Politik Drama

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste Batı’da ait oldukları dönemin politik sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi seçen tiyatro eserleri ele alınacak, erken modern dönemden günümüze kadar olan zaman dilimi içerisinde yazılmış çeşitli politik piyesler, tiyatronun politik bilincin oluşumuna ve sosyo-politik değişimin sağlanmasına olan katkısının araştırılması hedef alınarak incelenecektir.
CPLT 341- CPLT 342 Alman Edebiyatı ve Kültürüne Giriş I – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Alman edebiyatının temel eserlerini, modern dönem başyapıtlarını da ele alarak ana hatlarıyla incelemeyi amaçlar. Özellikle, belirli düzeyde Almanca bilen öğrenciler için açılmıştır
CPLT 345 Çocuk Edebiyatı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Çocuklar için yazılan edebi eserler ele alınarak çocuk edebiyatının genel edebiyat akımları arasındaki yeri tartışılacak, eserler üzerinde incelemeler yapılacaktır.
CPLT 361- CPLT 362 İtalyan Edebiyatı ve Kültürüne Giriş I – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ortaçağdan Erken Rönesans dönemine kadar uzanan dönem boyunca yazılan İtalyan eserlerinin incelendiği bu derste ilk bölümde Dante, Boccaccio, Petrarca, ikinci bölümde ise Ariosto, Tasso, ve Goldoni üzerinde durulacaktır.
CPLT 363 Rönesans İtalyasında Sanat ve Edebiyat

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders Rönesans dönemi İtalyan edebiyatçılarıyla, güzel sanatlar ve müzik alanında çalışan sanatçıları disiplinlerarası bir yöntemle ele almayı hedeflemektedir. 1600 yılına kadar uzanan bir devre içinde edebiyat, resim, müzik ve mimari alanındaki gelişmelerin incelenmesi yoluyla Rönesans döneminin özelliklerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
CPLT 381- CPLT 382 Sömürgecilik ve Sonrasında Edebiyatta Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Sinemaya uyarlanmış senaryo ve romanlar incelenecek, iki farklı anlatım tarzı üzerinde eleştirel yaklaşımlarda bulunulacaktır.
CPLT 387- CPLT 388 Çağdaş Avrupa Edebiyatında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Çağdaş Avrupa edebiyatı çerçevesinde yazı ve resim, edebiyatta kötü gibi farklı konular ele alınıp eserler ışığında incelenecektir.
CPLT 389 Frankfurt Okulunda Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Öğrencilere edebiyat ve kültürel kuramın sosyolojik, epistemolojik, felsefi ve psikanalitik alt yapısını vermeyi amaçlar. Bu farklı metodolojik yaklaşımlar, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Siegfried Kracauer, Hebert Marcuse ve Leo Löwenthal gibi, Frankfurt Okulu’nun ünlü filozoflarının eserleri üzerinden incelenecektir.
CPLT 393- CPLT 396 Modern Edebiyatta Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste, çağdaş edebiyatın gelişimi, özellikle edebi türler ve ulusal bağlamlar üzerinden gösterilecektir.
ELIT 312 Chaucer ve Dönemi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’nin yanı sıra yazara ait diğer eserler incelenecek, dönemin edebi akımları üzerinde durulacaktır.
ELIT 313 Milton

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
17. yy. İngiliz şairi John Milton’ın eserlerinden seçmeler. Özellikle Paradise Lost adlı eserinden seçmeler bu dersin kapsamına girmektedir.
ELIT 316 Hiciv Çağı Edebiyatı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dönemin şiir, hiciv ve eleştirel eserleri üzerinde durulacak, Dryden, Pope, Swift gibi yazarlar ve içlerinde bulundukları entellektüel ortam irdelenecektir.
ELIT 317- ELIT 318 Romantik Dönem Şiiri, I ve II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders Romantizm’i düşünsel ve edebi bir akım olarak ele alarak Blake, Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley ve Byron’dan seçilecek parçalar üzerinde durmaktadır.
ELIT 347 Restorasyon Dönemi Tiyatrosu

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste Restorasyon dönemi tiyatrosundan seçmeler ele alınacaktır.
ELIT 371- 372 Dilbilime Giriş, I ve II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Öğrencilere dilbilimle ilgili temel terminolojiyi verip dilin işleyişi ve yapısı üzerine temel bilgiler kazandırılacaktır.
ELIT 381- ELIT 382 Gotik Edebiyatta Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İngiliz Edebiyatı’nın temel Gotik eserleri tarihi bir çerçeve içinde ele alınacaktır. Eserler 1760 yılından 1830 yılına kadar olan bir süreci kapsar.
ELIT 383- ELIT 384 Romanda Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İngiliz romanında ifade bulan sosyal ve kültürel olguları incelemeyi amaçlamaktadır.
ALIT 333 Çağdaş Amerikan Romanı ve Öyküsü

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Konferans ve seminer çalışmalarından oluşan derslerde çağdaş Amerikan yazarlarının eserleri incelenecektir. Değişik dönemlerden seçilmiş üslup farklılıkları içeren eserler aracılığıyla öğrenciler Savaş Sonrası Amerikan edebiyatının önemli akımlarını öğreneceklerdir.
CPLT 327 Trajedi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Aristotle, Hegel, Nietzsche, Bradley tarafından geliştirilmiş trajedi kavramını, farklı eleştiri ekollerine-yeni tarihselciliğe, kültürel materyalizme, psikanalize-bağlı çağdaş yazarların yorumları çerçevesinde tartışır.
CPLT 337 Edebiyatta Zaman ve Mekan

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders zaman-mekan algısı ve aralarındaki ilişkiyi disiplinler arası bir bakış açısından incelemeyi hedefler. Mekan ve kültürel kimlik, zaman kavramı ve tarihsel bilinç, evrensellik, fanilik ve ölüm temalarını seçilmiş edebiyat metinleri üzerinden ele alır.
CPLT 339 Edebiyat ve Psikoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Edebiyatın psikolojik kuramlarla olan bağlantısını incelemeyi amaçlar. Freudiyen-Jungiyen ve/veya diğer psikolojik teknikler edebiyat eleştirisi olarak uygulanır, karşılaştırılır, değerlendirilir.
CPLT 371 Edebi Metinlerin Sinema Uyarlamaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Sinemaya uyarlanmış senaryo ve romanlar incelenecek, iki farklı anlatım tarzı üzerinde eleştirel yaklaşımlarda bulunulacaktır.
CPLT 383- CPLT 384 Sanatlararası Çalışmalarda Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Edebiyatın müzik, resim, heykel vb. gibi diğer sanat dallarıyla bağını incelemeyi amaçlayan bu derste farklı sanat biçimlerinin seçilen bakış açılarından birbirleriyle ilişkileri araştırılır.
CPLT 385- CPLT 386 Mitolojide Seçmeli konular I-II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders Batı edebiyatlarında mitolojinin yerini ve mitlerin çeşitli dönemlerde, özellikle çağımızdaki yorumlarını inceler. Batı edebiyatlarının mitolojiye dayanan temellerinin incelenmesinin ardından, başlıca mitolojik metinler ve bu metinlerin edebiyatta kullanımı üzerinde durulacaktır.
CPLT 391 – CPLT 392 Karşılaştırmalı Edebiyatta Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste karşılaştırmalı edebiyat alanını belirleyen kavramların incelenmesi yoluna gidilecektir. Bu kapsamda ulusal edebiyat, dünya edebiyatı ve kolonicilik sonrası edebiyatı gibi konular üzerinde durulacaktır.
CPLT 397- CPLT 398 Kültür ve Edebiyatta Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, sinema ve müzik gibi diğer sanat formlarını edebiyat çalışmalarına entegre etmeyi amaçlar. Bu çerçevede, söz konusu sanat formları arasındaki bağlantıları seçilmiş metinler aracılığıyla göstermeye yönelir.
ELIT 315 Restorasyon Dönemi Edebiyatı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
1660’lardan onsekizinci yüzyıl başlarına kadar yayılan bu dönemin başlıca eserleri ele alınarak edebi, felsefi, ve politik gelişmeler çerçevesinde incelenecektir.
ELIT 319 İrlanda Tiyatrosu

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders W. B. Yeats, Lady Gregory, J. M. Synge ve Sean O’Casey’in yapıtları çerçevesinde İrlanda Rönesansına ilişkin temel bilgileri vermeyi hedeflemektedir.
ELIT 341 Shakespeare’in Komedileri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Shakespeare’in komedileri dönemin edebi ve sosyal arka planı göz önünde bulundurularak incelenecek ve komedi türünün gelişimi Elizabeth Tiyatrosu dönemindeki başlangıcından itibaren ele alınacaktır.
ELIT 342 Shakespeare’in Trajedileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste Shakespeare’nın birkaç trajedisi hem şiirsel hem de dramatik özellikleri ele alınarak ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Oyunların tarihi konumu göz önünde bulundurularak çeşitli eleştirel yaklaşımlar oyunlara uygulanacaktır.
ELIT 391 İrlanda Edebiyatında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste İrlanda edebiyatının yeniden canlanması döneminden günümüze kadar olan yapıtlar ele alınacaktır. Bu kapsamda İrlanda edebiyat rönesansı ve kültürel milliyetçilik gibi konular politik bir bağlam içinde, Yeats, Shaw ve Joyce gibi yazarların yapıtları üzerinden işlenecektir.
CPLT 414 Ortaçağ Edebiyat Okumaları

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Aşk gibi bazı temaların Geç Ortaçağ dönemine ait metinlerde nasıl tasavvur edildiğini inceler. Okumalar romans ve lirik şiir gibi farklı yazın türlerini içerir. Her ne kadar aşk kavramına ağırlık verilecekse de edebiyatta alegori, şövalyelik ruhu, kimlik arayışı, zaman-mekan ve cinsiyet algısı gibi kavramlar da tartışılacaktır.
CPLT 421- CPLT 422 Çağdaş Tiyatro Akımları I – II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

Önemli çağdaş akımları ve tiyatro ile ilgili deneyimleri üretildikleri edebi, tiyatral, siyasi ve sosyal çevreye referanslarla incelemeyi amaçlar.
CPLT 427 Edebiyatta Şehir

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Şehir görüntüleri, kavramsal haritalandırma, kültür ve çevresel duyarlılık gibi konular İngiliz ve diğer Avrupa edebiyatından seçme metinler ve resim gibi diğer sanat formlarının ışığı altında tartışılacaktır.
CPLT 429 Toplumsal Gerçekçi Edebiyat

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Gorki, Brecht, Suat Derviş, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Vedat Türkali, Mahmut Makal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi toplumsal gerçekçi yazarların eserleri ele alınacaktır.
CPLT 433 Hiciv ve Komedi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Shakespeare komedilerinden günümüz sinemasına kadar olan geniş yelpazede tiyatro oyunları, filmler ve radyo piyesleri hiciv ve komedinin farklı temalarına referanslarla incelenir.
CPLT 481 Karşılaştırmalı Göç Edebiyatında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders çağdaş edebiyatın göç olgusunu işleyiş biçimini ele alır. Ulusal, kültürel ve cinsel kimliklerin, dil ve din farklılıklarının edebiyata nasıl yansıdığını inceler.
CPLT 487 CPLT 488 İtalyan Edebiyatında Seçmeli Konular

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İtalyan Edebiyatından seçilmiş bir edebi tür, yazar, dönem veya akım ele alınıp detaylı olarak incelenecektir.
ELIT 411- ELIT 412 Viktorya Dönemi Şiiri, I ve II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
19. yy. İngilteresinde Kraliçe Viktorya Dönemi olarak bilinen 1830’lardan başlayarak 20. yy’a kadar uzanan dönemdeki İngiliz şiirini inceleyen bu derste yaklaşık otuz önemli şair ve yapıtları incelenmektedir.
ELIT 415 20. yüzyıl İngiliz Şiiri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
20. yüzyıl İngiliz şiirini T.S. Eliot ve William Butler Yeats gibi şairlerin eserleri üzerinden ana hatlarıyla ele almayı amaçlar.
ELIT 416 Çağdaş İngiliz Şiiri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
“Movement” şairlerinden, Seamus Heaney’e kadar çağdaş İngiliz şairlerinin eserlerini inceler.
ELIT 417 20. yüzyıl İngiliz Romanı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Conrad, Joyce, Woolf, Lawrence ve Forster gibi yazarların romanları araclığıyla Modernizm kuramı ve uygulaması üzerine odaklanır.
ELIT 481- ELIT 484 Shakespeare Oyunlarında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Shakespeare’in eserleri farklı eleştirel bakış açılarından incelenecektir. Her dönem için farklı edebi türler seçilecektir.
ELIT 485- ELIT 486 Fantastik Yazında Seçmeli Konular

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste “fantastik edebiyat”ın başlıca özellikleri ele alınarak Freud’cu kuramlarla bağlantısının kurulması yoluna gidilecektir. Ayrıca “fantastik edebiyat”ın dönemin sosyal ve politik konularını yansıtma biçimi seçilmiş metinler üzerinden gösterilecektir.
CPLT 411 – CPLT 412 Psikanalitik Edebiyat Kuramları I – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
 

 

S. Freud’un ve Freud sonrası psikanalitik kuramın anahatları ve psikanalitik eleştirinin gelişimi anlatılacaktır. Ders kapsamında çeşitli edebi metinler psikanalitik kuramın ışığı altında incelenecektir.
CPLT 413 Dante ve Dönemi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dante’nin eserleri İlahi Komedya ve Yeni Hayat ağırlıklı olmak üzere incelenecektir.
CPLT 415- CPLT 416 Karşılaştırmalı İngiliz ve Türk Edebiyatı, I ve II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İngiliz ve Türk edebiyatının belirli dönemlerde ürettiği eserler yapısal ve tematik farklılıklar açısından ele alınıp karşılaştırmalı edebiyat kuramları çerçevesinde incelenecektir.
CPLT 423 İmagoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Karşılaştırmalı kültür ve edebiyat çalışmalarında kullanılan bir yöntemi benimseyen bu ders, çağdaş eleştirel, felsefi ve sosyolojik kuramlardan yararlanmaktadır. Yazılı ve görsel sanat yapıtlarından seçilecek örnekler, gezi edebiyatı, tanıtım metinleri vb. bu dersin uygulama alanını oluşturmaktadır.
CPLT 482 Karşılaştırmalı Sürgün Edebiyatında Seçmeli Konular

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Thomas Mann, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Rafael Alberti, Yannis Ritsos, Pablo Neruda, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Demir Özlü, Oya Baydar gibi zorunlu sürgün yazarlar; Henry James, Ernest Hemingway, Henry Miller gibi gönüllü sürgün yazarlar; ve Marcel Proust, R.M. Rilke, Franz Kafka, James Joyce, Ingeborg Bachmann, Tezer Özlü gibi kendi vatanlarında sürgün yazarlar ele alınacaktır.
CPLT 483 CPLT 484 Alman Edebiyatında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Goethe, Johann Gottfried Herder, Ludwig Tieck, Jacob Michael Reinhold Lenz and Friedrich Schlegel gibi Alman yazarlar ele alınacaktır.
CPLT 491 CPLT 492 Edebiyatta Cinsiyet Çalışmalarında Seçmeli Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste, 1970’li yıllardan itibaren İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya’da geliştirilen “cinsiyet çalışmaları”yla ilgili edebiyat kuramları ele alınarak, seçilmiş metin incelemeleri üzerinden uygulanması yoluna gidilecektir.
ELIT 413 Viktorya Dönemi Yazını

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Viktorya dönemi yazarlarının eserleri, edebiyat ile dönemin sosyal ve entelektüel akımları arasındaki ilişki vurgulanarak incelenecektir.
ELIT 414 Metafizik Şiir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İki Dünya Savaşı arasındaki dönemin edebiyatı dersin ana teması olacaktır. Birinci dersin devamı olarak, ikinci dönemde İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönem ve çağdaş edebiyat incelenir.
ELIT 441 Shakespeare’in Tarihi Oyunları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders tarihi oyunlardan seçilecek örneklerle öğrencilerin Shakespeare oyunlarını, dönemin siyasal ve ahlaki görüşleri açısından değerlendirmesini hedeflemektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031