Fizik tez konuları

Fizik
Fizik Lisans Ders Açıklaması
PHYS 101 FİZİK I (3+1+2) 4

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
ECTS 6Ölçüm, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki ve Üç Boyutta Hareket, Kuvvet ve Hareket I, Kuvvet ve Hareket II, Kinetik Enerji ve Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemleri, Çarpışmalar, Dönme, Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum

Math 151 Diferansiyel ve integral hesap -I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+2) 4                                                                        ECTS 6

Fonksiyonlar, gerçek ve karmaşık sayılar, mutlak değer eşitsizlikler. Limit ve süreklilik. Türevler, Diferansiyel Teknikleri. Diferansiyel Uygulamaları; bağıl Ekstramumlar, ortalama değerleri, Taylor serisi, L’Hospital kuralı, eğri çizimi, ilgili oranları, maksimum ve minimum problemleri uygulanır. Belirsiz integraller. Belirli İntegral. Hesabın temel teoremleri.

Chem 111 Genel Kimya I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+0)3                                                                          ECTS 6

Kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı, elementler arasındaki periyodik ilişkiler, nükleer kimya, kimyasal bağlar, bileşikler, kimyasal reaksiyonlarda kütlesel ilişkiler, gazlar, termokimya ve termokimyanın kuralları.

Chem 113 Genel Kimya Laboratuvarı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(1+0+2) 2                                                                                                ECTS 4

Öğrencilerin kimyasal ekipman ve laboratuvarda güvenlik kuralları hakkında bilgilendirilmesi. Hassas deneysel metodlara, sonuçları kaydedip rapor hazırlamaya giriş. Kimyasal ilkeleri gözlemleme, sonuçları yorumlama, bilinmeyenleri bulma, deneysel sonuçlar doğrultusunda hesaplama yapma. Öğrencilerin çeşitli deney tekniklerini kullanma becerilerini geliştirme. Deney düzeneklerinin kurulup uygulanmasının yanı sıra sonuçları inceleyip verileri yorumlama: Çözelti hazırlama, çözelti aktiviteleri, çözünürlüğü etkileyen faktörler, çözünürlük kuralları ve çökelme, sulu çözelti reaksiyonları, hacimsel analiz, kimyasal kinetik, kimyasal denge.

ES 106 Teknik Rapor Yazımı ve Sunum Becerileri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(1+0+2)2                                                                            ECTS 4

Teknik raporlama stilleri, unsurları ve yapıları ile rapor hazırlamanın araştırma, bilgi özümseme, değerlendirme ve raporun son yapılandırılması konuları işlenir. Etkili sunum yapmanın önemi ile etkili sunum için gerekler ve yöntemleri aktarılır. Öğrenciler tarafından dönem boyunca hazırlanan Teknik Rapor ve bunun sınıftaki sunumu ile ders içeriği pekiştirilir.

HUM 101 Uygarlık Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3 + 0 + 3) 3                                                                       ECTS 3

Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.

PHYS 104 FİZİK III

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+2)4                                                                           ECTS 6

Denge ve Esneklik, Kepler Yasaları ve Uydular, Akışkanlar, Bernoulli Denklemleri, Basit Harmonik Hareket, Sönümlü Basit Harmonik Hareket, Rezonans, Dalgalar I, Dalgalar II, Sıcaklık, Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası, Gazların Kinetik Kuramı, Entropi ve Termodinamiğin İkinci Yasası, Buzdolapları ve Motorlar

MATH 152 Diferansiyel ve integral hesap-II

(3 + 0 + 2)4                                                                      ECTS 6

Hesabın temel teoremi, kısmi integrasyon, yaklaşık integrasyon, genelleştirilmiş integraller. Entegrasyon uygulamaları; alanları, hacimleri, yay uzunluğu, bir fonksiyonun ortalama değeri, diğer uygulamalar. Sonsuz diziler ve seriler, diziler, seriler, yakınsaklık testleri, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri gibi işlevleri temsilleri. Çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türev, lineer yaklaşımları, zincir kuralı, yönlü türev, maksimum ve minimum değerler, Lagrange çarpanları

CHEM 112 Genel Kimya II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3 + 0 + 0) 3                                                                       ECTS 6

Moleküllerarası kuvvetler , sıvılar ve katılar; çözeltilerin fiziksel özellikleri; kimyasal kinetik; kimyasal denge, asitler ve bazlar , çözünürlük dengesi, elektrokimya.

ES 162 Malzeme Biliminin Temelleri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3 + 0 +0) 3                                                                       ECTS 5

Malzemeler Ve Özellikleri.Atomik Bağlar Ve Düzenlenmeleri. Yapısal Düzensizlikler. Atom Hareketleri. Malzeme Bozunumu. Endüstriyel Alaşımlar. Yapısal Değişim Yoluyla Malzeme Özelliklerini Modifikasyonu. Metalik Olmayan Malzemeler. Atomik Bağlar Ve Düzenlenmeleri.

HUM 102 Uygarlık Tarihi II

(3 + 0 + 0) 3                                                                      ECTS 3

Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.

PHYS102 FİZİKII

(3+1+2)4                                                                                                  ECTS 6

Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları.

MATH 241 Diferansiyel Denklemler

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3 + 0 + 2) 4                                                                     ECTS 6

Birinci basamaktan lineer adi diferansiyel denklemler (ODE) ‘nin, (homojen ve homojen olmayan durumlarda, doğrudan entegrasyon, entegre faktörler, değişken değiştirme) İkinci dereceden ODE, parametrelerin değişimi, mertebe düşürme, Laplace dönüşümü veuygulamaları. Ikinci dereceden lineer ODE Kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu. O.D.E. ‘s Sistemleri Birinci ve ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklemler.

MATH 221 Lineer Cebir

(2 + 2 + 0) 3                                                                     ECTS 5

Lineer denklem sistemleri. Matrisler. Gauss eliminasyonu. Vektör uzayları. Lineer bağımsızlık. Doğrusal dönüşümler. Lineer dönüşümün matrisi. Matris cebiri. Ters Karakterizasyonu. Belirleyicileri. Cramer kuralı. Özdeğer ve özvektörler. Çarpanlara ayırma. Köşegenleştirme. Benzerlik. Jordan kanonik formu.

TKL 201 Türkçe I

(2 + 0 + 0) 2                                                                     ECTS 1

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.

PHYS202 FİZİKIV

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+1+2) 4                                                                           ECTS 8

Elektromanyetik dalgalar, e-m dalgalarda girişim, Uzak-alan kırınımı, özel görelilik kuramı, Göreli enerji ve momentum, Uzay-zaman çerçeveleri, Foton ve madde dalgaları, Kuvantum Mekaniğine giriş, Kuvantum Mekaniğinde Kopenhag yorumu, Heisenberg belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalga denklemi, Kuvantum Mekaniksel Tünelleme, Radyoaktif parçacıklar.

PHYS 204 KLASİK MEKANİK

(3+1+0) 3                                                                          ECTS 8

Vektörel ve skaler büyüklükler, Koordinat dönüşümleri, Vektörlerin türevleri, Newton yasaları, Gözlem çerçeveleri, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Fourier çözümü, Kütle çekimi, Gelgit, Değişimlerin hesabı, Euler denklemi, Lagrange ve Hamilton dinamiği, Genelleştirilmiş bileşenler, Merkezi kuvvetler, Kütle merkezi, Doğrusal ve açısal momentum, Çarpışmalar, Eylemsiz olmayan gözlem çerçevesinde devinim, Merkezkaç ve Coriolis kuvvetleri, Eylemsizlik tensörü, Euler açıları, Simetrik topaç.

PHYS 206 İLERİ HESAPLAMALAR FİZİĞİ

(3+0+2)4                                                                          ECTS 8

Vektörler, Matris ve Tensörler, Gradyant, Diverjans, Curl, Gauss ve Stokes Teoremleri, Kartezyen ve Eğrisel Koordinatlar ve Koordinat Dönüşümleri, İki ve Üç Katlı İntegraller, Kontur İntegrali, Doğrusal Vektör Uzayları, Vektör Cebiri ve Özdeğer Problemleri, Sturm- Lioville Problemleri ve Fourier Analizi, Fourier Dönüşümü, Kompleks Analiz, Rezidü hesapları, Green Fonksiyonu, Pertürbasyon Teorisi

EE 211 Elektrik Devreleri

(3 + 0 + 2) 4                                                                      ECTS 7

Fiziksel devreler. Fiziksel devrelerde akımın ve gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Kirchoff yasaları; akım ve gerilim denklemleri. Yük ve akı bağıntıları. Devre grafları. Graf matrisleri. İdeal devre elemanları. Fiziksel devre elemanlarının modellenmesi. Lineer olmayan devre elemanlarının küçük işaret modelleri. Elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer ve lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Çarpımsallık ve toplamsallık, devre teoremleri. Dinamik devrelerin incelenmesi: Durum değişkenleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin çözümü.

TKL 202 Türkçe II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(2 + 0 + 0) 2                                                                     ECTS 1

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.

PHYS 303 METROLOJİYE GİRİŞ

(3+0+0) 3                                                                          ECTS 7

Ölçüm bilimi tarihi, ekonomik ve sosyal etkileri, ölçmenin temel kavramları, SI sistemi (tanımı, gerçekleştirilmesi, gösterimi), ISO kılavuzluğunda belirsizlik ifadesi, metre konvansiyonu, standartlar ve temel sabitler, ölçüm yöntemmleri: (sistem, araçlar, teknik ve kalibrasyon), istatistik (özgürlük derecesi, veri dağılımları, veri şekilleri), aygıt özellikleri, ölçüm parametrelerine giriş (global ticaret, ISO 9000), sayısal biçimleme (standart gösterim, yuvarlama ve birimler için belirlenen simgeler.

PHYS 203 İSTATİSTİKSEL FİZİK

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+1+0)3                                                                         ECTS 7

Olasılık, Rastgele yürüme, Binome, Gauss ve Poisson dağılımları, Ortalama değer ve standart sapma, İstatistiksel küme, Termodinamik yasaları, Entropi, Entalpi, Carnot döngüsü, Schottky kusuru, Helmholtz özgür enerjisi, Paramanyetizma, Curie yasası, Negatif sıcaklık, İdeal klâsik gaz, Bölüşüm fonksiyonu, Maxwell hız dağılımı, Kuantum istatistiği, Fermi-Dirac, Bose-Einstein, Maxwell-Boltzmann dağılımları, Siyahcisim ışınımı, Planck yasası, Termodinamik fonksiyonları.

PHYS 315 ELEKTROMANYETİZMAYA GİRİŞ

(3+0+0) 3                                                                                                  ECTS 7

Vector Analizi (gözden geçirme), Elektostatik ve Magnetostatik Temel İlkeleri, Maxwell Denklemleri ve Diferansiyel Biçimlerinin Türetilmesi, Vakumda Elektromanyetik Dalga Denklemi, Basit Çözümler ve Özellikleri, Karşılıklı ve Kendinden Endükleme, Manyetizasyon, Maddenin Işınımla Etkileşimi, Yalıtkan içinde elektrostatik alan, Laplace denklemi, Elektrostatik Enerji, Sabit akımların Manyetik alanları, Manyetik endüksiyon, Metallerle electromanyetik dalga etkileşimi.

PHYS 411 SAYISAL VE BİLGİSAYAR UYGULAMALI FİZİK

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+0) 3                                                                                                   ECTS 7

Hatalar ve Bilgisayar Aritmetiği, C-Programlamaya giriş, Taylor dizisi ve Taylor polinomları Lineer Denklemlerin Sayısal Çözümü, Sayısal Entegrasyon, Euler Yöntemi, Kapalı Metodlar, Runge-Kutta, Bir ve İki Boyutlu Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Başlangıç ve Sınır Değeri Problemleri, Kısmi Diferansiyel Denklemlerinin Sayısal Çözümleri; Fiziksel Uygulamaları: Schrödinger Denklemi, Isı Denklemi, Monte-Carlo yöntemi.

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(2 + 0 + 0) 2                                                                        ECTS 1

Aydınlanma Çağı Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali XIX.Yüzyılda Avrupa Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke ,Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
Milli Mücadele’nin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
Cepheler ve Cepheleri Kapatan Anlaşmalar Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi Lozan Barış Anlaşması Genel Değerlendirme

PHYS 304 UYGULAMALI METROLOJİ

(3+0+0) 3                                                                              ECTS 6

ISO kılavuzunu gözden geçirme, ISO yaklaşımının limitleri, interferometrik duyarlı uzunluk ölçümü, vakum laser dalgaboyu kullanılan metroloji, süperiletkenlik ve metroloji uygulaması: (kuantum Hall etkisi, Josephson etkisi, manyetik akı kuantizasyonu), optik frekans standartları, laser interferometresi, Fabry Perot oyuğu ve metrolojik uygulaması, kuantum mekaniğini gözden geçirme, manyetik akı ve Josephson etkisinin kuantum mekaniksel tanımı, ITS-90 termometrelerin uluslararası sıcaklık skalasının gerçekleştirilmesi (gaz, akustik, gürültü ve optik tipler), pratik sıcaklık ölçümleri.

PHYS 322 İLERİ ELEKTROMANYETİZMA

(3+1+0) 3                                                                                ECTS 8

Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, radyasyonun maddeyle etkileşimi: kırma indisinin fiziksel dayanağı, Fresnel denklemleri. Uzun dalgaboyu yaklaşımı, Fermat yasası ve Bruns eikonal. Hareketli yüklerin ışınımı, Radyasyon alanlarının çok kutuplu genişlemesi: elektrik dipol, manyetik dipol ve elektrik kuadrupol ışınımı, Dalga kılavuzu ve boşluk rezonatörü, Kırınım kuramı, Elektrodinamik, özel görelilik kuramı, göreli kinematik, elektrik ve manyetik alanların dönüşümü.

PHYS 305 İLERİ OPTİK

(3+0+2) 4                                                                         ECTS 8

Maxwell denklemleri, polarize ışık, madde içinde ışığın ilerlemesi (saçılması, çift kırınım, ışığın Jones Matris tanımı, optiksel aktivite), etkilenmiş optik etkisi (Faraday etkisi, Voight and Cotton-Mouton etkileri, Kerr etkisi, Kerr hücresi, Pockels etkisi, Pockels hücresi, elektro-optik sabitleri), elektromanyetik dalga olarak ışık: Fresnel denklemleri (Elekromanyetik yaklaşım, Fresnel formülü, dış yansıma, iç yansıma, kritik açı, yansımanın teknolojik uygulamaları: fiber optik, dalga kılavuzu modu), Kırınım (Huygens-Fresnel ilkesi, Küresel bir dalganın ilerlemesi, Fresnel yöntemi, Titreşim eğrisi), Girişim, Girişim denklemi, Halkaların görünürlüğü, interferometreler, Haidinger halkaları, Newton halkaları, Aynalı interferometreler, Michelson interferometresi, Fabry-Perot interferometresi

PHYS 311 KUVANTUM MEKANİĞİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(4+0+0) 4                                                                                                 ECTS 8

Schrödinger Dalga Denkleminin gözden geçirilmesi, Elektronun Tuzaklanması, Kuantum Parçacıkları ve Yakalayıcıları, Olasılık Yoğunluğu, Uyum Bağıntıları, Açısal Momentum, Spin, Zeeman Etkisi, Potansiyel Basamaktan Saçılma, Tedirgeme Kuramı ve Basit Çözümleri

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(2 + 0 + 0) 2                                                                     ECTS 1

Lozan Barış Anlaşması
Siyasal Alanda Yapılanma
a-Saltanatın Kaldırılması
b-Cumhuriyetin İlanı
c-Hilafetin Kaldırılması
Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri
Laik Hukuk Sisteminin Kurulması
Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar
Çağdaş Eğitim ve Bilim
Ekonomik Gelişmeler
Dış Politika
Atatürk İlkeleri
Atatürk’ten Sonra Türkiye
II.Dünya Savaşı’ndan XXI.Yüzyıla Türkiye
a-Siyasal Yaşam
b-Ekonomik Gelişmeler
c-Hukuk
d-Günlük Yaşam
e-Dış Politika
f-Avrupa Birliği
g-Küreselleşme

PHYS 310 STAJ

PHYS 401 METROLOJİ VE KALİBRASYON LABORATUVARI

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+4) 4                                                                                                ECTS 6

Kalibrasyon Malzemelerinin Kullanımı ve Saklanması, Buz Noktası Hazırlanması ve Ölçülmesi, Üçlü Nokta Hazırlanması ve Ölçülmesi, Tavlanmanın Platin Termometrelere (SPRT 25 Ohm, Pt 100 Ohm), Isılçiftlere, Sıvı Cam Termometrelere olan etkisi, -40°C ile +1200°C Sıcaklık aralığında Sayısal Termometrelerin, Cam termometrelerin, Isılçiftlerin ve Endüstriyel Platin Direnç termometrelerinin, Sıvı Banyolarda, Üç Bölgeli Kuru Fırında ve 81/2 Basamaklı Voltmetre kullanılarak Kalibrasyonları Termometrelerin Kalibrasyonu sonucu oluşan Toplam Belirsizliğin Hesaplanması, Müşteriler için Sertifika Hazırlanması

PHYS 407 PLAZMA FİZİĞİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+0) 3                                                                                                 ECTS 6

Plazma fiziğinin temelleri, Elektromanyetik birimler, Plazma sınıflandırması ve n-T diyagramı, Plazma frekansı ve Debye ekranlaması, Yüklü parçacıkların manyetik ve elektrik alanlarda hareketleri, Sabit manyetik alanda hareket, Manyetik olmayan kuvvetler ve sabit manyetik alanda hareket, Homojen olmayan manyetik alanda spiral hareket, DC ve RF ışıldama deşarjları, Plazma vakum sistemleri, DC ve AC ışıldama sistemleri ve ölçümler, Radyo frekans (RF) plazma sistemleri, Plazmaların Magnetohidrodinamik tanımı, MHD denklemleri, MHD plazmalarının temel özellikleri, MHD denge, MHD dalgaları, MHD şok dalgaları, Füzyon Fiziğine giriş, Füzyon tesir kesiti, Yanma ve Lawson kriteri, Manyetik çevrelenme

PHYS 312 ATOM ve LASERLER

(3+0+0) 3                                                                                                  ECTS 6

Manyetizma, Atomların kuvantum mekaniği, Hidrojen Atomu Dalga Fonksiyonları, Karmaşık atomlar, Pauli dışlama ilkesi, Periyodik çizelge, Manyetik dipol momentleri, Toplam açısal hız, Stern-Gerlach deneyi, spektroskopik gösterim, İnce Yapı, Floresan ve Fosforesan, Laserin çalışması, Elektromanyetik Dalgaların madde ile etkileşimi, Laser Aktivitesi, Laser Hız Denklemleri.

PHYS 491 SON YIL PROJE HAZIRLIĞI

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(2+0+0) 2                                                                                                 ECTS 2

Literatür taraması, teorik çalışma, yapılacak çalışmanın ayrıntılandırılması, çalışmanın yapılma yöntemi, sistemin hazırlanması, rapor.

PHYS 308 İLERİ FİZİK LABORATUVARI

(2+0+4) 4                                                                        ECTS 6

Fotoelektrik Etkisi, Güneş Pili, Bağlaşık Sarkaç, Dalgalar ve Faz Hızı, Stephan Boltzman Işınım Kuralı, Balmer Serisi, Milikan Yağ Deneyi, Sürüklenme Kuvveti, Franck-Hertz Deneyi, Rutherford Saçılması, Zeeman Etkisi, Elektron Spin Rezonansı, Mantık Devreleri, Yükselticiler.

PHYS 404 Bilgisayarlı Veri Edinme  Analizi

(3+0+0) 3                                                                                                  ECTS 6

Ölçmenin ilkeleri ve ilgili terminoloji, Veri toplama sistemlerinin ve bileşenlerinin tanımı, Analog/sayısal çeviriciler, çalışma aralığı, çok kanalı bire indirme, örnekleme ve tutma devreleri, tekli ve diferansiyel girişler, bilgisayarlar, yazılım, veri formatı ve saklama sığası, Önemli kavramlar: Örnekleme hızı, alçak frekans süzgeç çeşitleri, çakışma, sayısal/analog çevirimi, Algılayıcılar, Veri işlenmesi: Şekillendirme, ortalama ve gürültüden arındırma yöntemleri, ikili ve kendi kendine ilişkilendirme, sıfırdan geçme ve tepe algılama, kaos.

PHYS 402 ISO STANDARTLARI & AKREDİTASYON

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri,

yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

(3+0+0) 3                                                                                                   ECTS 6

Metrolojiyi gözden geçirme, izlenebilirlik ve ölçüm belirsizliğinin gözden geçirilmesi, ISO 9001: 2004, ISO 9002: 2004, ISO EN/IEC 17025:2005 test ve kalibrasyon laboratuvarı standartları, akreditasyon sistemi, süreci, altyapısı (TURKAK ve diğerleri), sertifikasyon, kalibrasyon laboratuvarları için değerlendirici eğitimi, değelendirme süreci.

PHYS 492 SON YIL PROJESİ & SEMİNER

(3+0+2) 4                                                                          ECTS 6

Sistemin çalıştırılması, sonuçların danışman ile tartışılması, ileri çalışmalar, son raporun hazırlanması, sunum.

PHYS 412 KATIHAL FİZİĞİ

(3+0+0) 3                                                                                                  ECTS 6

Kristal yapısı, Kimyasal bağlar, Örgü, Kusurlar, Bragg saçılması, Ters örgü, Brillouin bölgeleri, Bloch fonksiyonları, Fononlar, Durum yoğunluğu, Etkin kütle, Fermi-Dirac dağılımı, Bozonlar ve fermiyonlar, Fermi düzeyi, Einstein ve Debye modelleri, Fermi yüzeyleri ve metaller, Enerji kuşakları, Yarıiletkenlerde taşıyıcı yoğunlukları, Silikon ve germanyum, İletkenliğin sıcaklığa bağımlılığı (metaller ve yarıiletkenlerde), Yalıtkanların ısıl ve optik özellikleri, Kutuplanma, Maddenin manyetik özellikleri, Ferromanyetizma, Paramanyetizma, Üstüniletkenlik (I. ve II. türler), Meissner olayı, BCS kuramı, Amorf yarıiletkenler.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031