İşletme Lojistiği

10-2011 AkademikYılı Öncesi Ders Icerikleri

1. Yarıyıl

IS 101T3 Matematik I T=2, U=2, Kr=3
Reel Sayılar, Rasyonel İfadeler, Üslü Sayılar, Köklü İfadeler, Oran, Orantı, I. and II. Derece Denklem ve Eşitsizlikler, Kümeler, Fonksiyonlar, Polinomlar, Mutlak Değer, Doğrunun Analitik İncelenmesi, Çemberin Analitik İncelenmesi.

,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 101T3 İktisada Giriş T=3, U=0, Kr=3
İktisat Biliminin Tanımı, Arz ve Talep Kanunları, Talep Değişimi ve Kayması, Arzı ve Talebi Etkileyen Faktörler, Tam Rekabet Şartları ve Fiyatların Oluşumu, Paranın Fonksiyonları ve Çeşitleri, Likidite Tercih Eğrisi, Enflasyon, Devalüasyon incelenecektir.

IS 102T3 İşletmeye Giriş T=3, U=0, Kr=3
İşletmecilik ile İlgili Genel Bilgiler; İşletme, Girişimci, Yönetici Kavramları; Üretim Faktörleri ve Sistem Yaklaşımı ile İşletmecilik; İşletmenin Amaç ve Sorumlulukları; İşletmenin Sınıflandırılması; İşletmenin Büyüklüğü ve Kapasite; İşletmenin Kuruluşu, Yönetim Fonksiyonları; Alt Sistemler: Muhasebe, Finans, Ar-Ge, Halkla İlişkileri İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satış.

IS 103T2 Hukuka Giriş T=2, U=0, Kr=2
Hukukun Temel Öğeleri, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları, Hukuk ve Kanun, Kanunların Yapılması, Uygulanması; Hukuksal Kişilik, Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu, Hak ve Fiil Ehliyetleri; Hak ve Borç Kavramları, Borç İlişkisi, Sorumluluk, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hakların Kullanılmasında Hüsnüniyet; Dava ve Cebri İcra , Taleğ. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 104T3 Bilgisayar Bilimlerine Giriş T=2, U=2, Kr=3
Bilgisayarlara Genel Bakış, Bilgisayar Yazılımı, İşletim Sistemleri, Merkezi İşlem Birimi (CPU), Bilgisayar Giriş/Çıkış Cihazları, Bilgisayar Dosyaları ve Verilerin Saklanması, Bilgisayar Ağları, İnternet, Kullanım Hakkı, Virüsler, Bilgisayar ve Sağlık, Kelime İşlem Programı, Yazma ve Düzenleme Araçları, Biçimlendirme Araçları, Çizimler ve Sayfa Tasarımı, Veri İş Birliği. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 105 Business English I (Yeterlilikten Kalanlar) T=2, U=2, Kr=3
İnsanlar (İnsanların Fiziksel Görünüşlerini ve Karakterlerini Tasvir Etme, Şimdiki Zaman/Geniş Zaman Kullanımları, Sıfatlar), Gündüz ve Gece (Geçmiş Zaman), Alışveriş (Mekan, Şehir Tasvir Etme, Kıyaslamalar), Hatıralar (Farklı Geçmiş Zaman Kullanımları), Geleceği Planlamak (Gelecek Zamanlar), Yiyecek (Yiyecek Çeşitleri, Yemek Tarifleri). ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 105 Business English I (Yeterlilikten Geçenler) T=2, U=2, Kr=3
Firma Yapısı, İşe Alma ve Yerleştirme, Perakendecilik, Franchizing, Uluslar Arası İş Kültürü, İş ve Çevre, Borsa, Makale Yazımı, Rapor Yazımı.

UN 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I T=2, U=0, Kr=0
İstiklal Savaşı, Mondros Mütarekesi, Amasya Tamimi, Milli Kongreler, Misak-I Milli, TBMM Açılışı, Antlaşmalar, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Ankara İhtilafnamesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kalkması, Lozan Ant., Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kalkması, Devrimler, Laikliğin Kabulu, Atatürkçü Düşünceye Yöneltilen Tehditler, Milli Mücadele Sürecinde Tehdit, Gericilik, Yıkıcı Bölücü Akımlar.

UN 102 Türkçe I T=2, U=0, Kr=0
Türk Dilinin Özelliklerini, Ana Dil, Lehçe Şive Ağız, Konuşma / Yazı Dili, Millet Olmada Dilin Önemi, Dilbilim, Dünya Dilleri, Yapılarına Göre Kelimeler, Hazırlıksız Konuşmalar, Anlamlarına Göre Kelimeler, Deyimler, Terimler, Türkçenin Sadeleşmesi, İmla ve Noktalama Kuralları, Metin İnceleme, Yazım Çalışması, Onuncu Yıl Nutku Eksen Alınarak Çözümleme, Serbest Konuşma Çalışmaları, Hazırlıklı Konuşma, Anlatım Biçimleri, Hikaye, Tasvir, Tartışma, Nesir ve Nazım ve Tanımları, Teşbih, Mecaz, Kinaye, Türkçenin Ölümsüz Eserleri, Proje Sunumu. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

2.Yarıyıl

IK 201T3 Mikro İktisat T=3, U=0, Kr=3
Fiyatların tam rekabette ve günümüz piyasalarında oluşumu, fiyatları etkileyen faktörleri, kısa ve uzun dönemde maliyet fiyatlarını, monopol ve duopol fiyatları, fiyatlar, maliyetler ve piyasa şekilleri incelenecektir.

IK 202T3 İktisatçılar İçin Matematik T=2, U=2, Kr=3
Setler; fonksiyonlar, denklemler ve eşitsizlikler, grafik analizleri ve uygulamaları, türev kavramı, integral, belirli integral, kısmi türev, Lagrange çarpanı ve iktisat alanındaki uygulamaları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 202T4 Muhasebe İlkeleri T=3, U=2, Kr=4
Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebede Kullanılan Belgeler, Hesaplar ve Hesapların Açılması ve İşleyişi, Tekdüzen Hesap Planı ve İşleyişi, Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ve Amortismanlar, Kesintiye Tabi İşlemlerle Muhtasar Beyanname Tanzimi, Kesintiye Tabi İşlemler ve TDHP Uygulamaları, Katma Değer Vergisi Uygulamaları ve TDHP İle Kayıt Uygulamaları, Temel Mali Tablolar ( Bilanço ve Gelir Tablosu)’ın Düzenlenmesi ve Kullanımı. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 203T2 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve İletişim T=2 U=0, Kr=2
İletişimin Tanımı, Örgütsel İletişim, İletişim Süreci, İletişim Engelleri, İletişim Yöntemleri, Beden Dili, Sözlü İletişim: Etkin Konuşma (Yüzyüze ve Telefonda) ve Dinleme, Toplantı Yapma Becerileri, Yazılı İletişim Becerileri ve Çeşitleri, Raporlar (Çeşitleri, Raporlama Teknikleri), İş Mektupları, Ofis İçi Memolar; Araştırma Yöntemleri, Outline Hazırlama, Bilimsel Yayın Tarama ve Alıntı Yapma, Tablo ve Grafik Hazırlanması, Kaynakça Hazırlama.

IS 204T3 Bilgisayar Uygulamaları T=2, U=2, Kr=3
Hesap Tablosu Programı, Çalışma Sayfaları, Grafikler ve Yazdırma, İşlevler, Veriler ve Listeler, Veri İş Birliği, Sunu Programı, İleri Düzeyde Powerpoint Belge Oluşturma/Açma Yöntemleri, Slaytlar ile Çalışmak, Powerpoint Sunusunu Bir Ekip İle Hazırlamak, Sunuyu Başka Bilgisayarlara Taşımak, Web Sayfası Hazırlama, Dinamik Web Sayfaları Hazırlama. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 206 Business English II (Yeterlilikten Kalanlar) T=2, U=2, Kr=3
An Offer (Upstream Pre-Int, Modal Fiillerin Tekrarı), Happy Days(Upstream Pre-Int, Gelecek Zamanların Tekrarı), Eating Out (Geçmiş Zamanların Tekrarı), Fit For Life ( Etken /Edilgen Yapılar), Going Out (If Conditional Type 2,3), Fast Forward (Direct/Indirect Yapılar), Dil Bilgisi, Okuma, Yazma, Dinleme Becerilerini Geliştirici ve PETEK Sınavına Yönelik Testler). ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 206 Business English II (Yeterlilikten Geçenler) T=2, U=2, Kr=3
Ticari İşletmeler (Girişimciler, İş Kurmak), Stres (İşyerinde Strese Neden Olan Faktörler), Gözde Meslekler, Resmi Ortamlarda Sohbet Başlatma Teknikleri, İşe Alma ve İşten Atma, Zaman (Zaman Yönetimi), E-Ticaret, Şirketi İçi İletişim. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

UN 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II T=2 U=0, Kr=0
Atatürkçülük İdeolojisi, Atatürk’ün Düşün Yapısı, Atatürkçü Metodoloji, Atatürk İdeolojisinin Laiklik İlkesi, Devletin Esasları, Çağdaş Atatürkçülük, 21. Yy’da Türkiye’nin Karşılaşacağı Sosyal ve Siyasal Konulara Atatürkçü Yaklaşım.

UN 202 Türkçe II T=2 U=0, Kr=0
Kütüphaneden Yararlanma Yöntemleri, Anlatım Türleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım; Hikâye, Deneme, Şiir, Makale Analizi; Biyografi, Monografi, Mektup, Dilekçe, İlan-Reklâm, Tebrik ve Kartvizit, Özet ve Not Alma, Sözlü Anlatım Türleri: Konferans, Bildiri, Röportaj/ Mülâkat, Açık Oturum, Sempozyum, Kurultay, Danışma Kurulu (Şura), Komisyon. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

3.Yarıyıl

IK 301T3 Makro İktisat T=3 U=0, Kr=3
İktisadi Olayların Analizi, Toplam Arz ve Talep, Milli Gelir, İstihdam ve İşsizlik, Efektif Talep, Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonu, Sermayenin Marjinal Etkinliği, Deflasyonist ve Enflasyonist Açık, Gelir Dağılımı, Üretim Faktörleri, Faktör Maliyetleri, Eksik Rekabet Piyasalarında Üretimin Belirlenmesi, Büyüme Hızı ve Sermaye Hasıla Oranı, Faiz Teorileri incelenecektir.

IS 301T3 Olasılık ve İstatistik I T=2 U=2, Kr=3
Frekans Dağılımları, Verilerin Merkezi Ölçüleri (Ortalama, Mod, Medyan,…), Sınıflanmış Verilerde Ortalama, Mod, Medyan Hesabı, Olasılık, Permütasyon ve Kombinasyon Hesabı, Bayes Teoremi, Kesikli Dağılımlar (Binom, Poisson), Sürekli Rassal Değişken ve Normal Dağılım, Örnekleme Teorisi, Güven Aralıkları. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 302T3 Finansal Muhasebe T=2 U=2, Kr=3, ECTS=5
Finansal Muhasebeye Giriş, Temel Finansal Tablolar, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Gerçekleşme ve Nakit Esası, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Finansal Sonuçların Raporlanması, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu.

IS 303T3 İşletme Yönetimi T=3 U=0, Kr=3
İşletme Yönetiminin Temelleri, Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi, İnsan İlişkileri Yaklaşımı: Hawthorne Araştırmaları, Modern Örgüt Teorisi ve Yaklaşımlar, Örgüt – Çevre İlişkileri: Durumsallık Yaklaşımı, Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı Teknoloji – Çevre İlişkileri – Yeni Teknolojik Çevrenin Yönetimi Planlama – Kıyaslama Tekniği – Kriz ve Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Küçülme, Stratejik İşbirlikleri, Şebeke Örgütler, Sanal Örgütler, Stres Yönetimi. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 306 Business English III (Yeterlilikten Kalanlar) T=2 U=2, Kr=3
İnglizce’nin İş Dili Olarak Uluslararası Arenada Rolü, İşyerinde İngilizce İletişim Kurma, Telefon Konuşmaları, İş Toplantılarında İngilizce Konuşma, İş Seyahatleri.

IS 306 Business English III (Yeterlilikten Geçenler) T=2 U=2, Kr=3
Şirketiniz ve Siz (Şimdiki/Geniş Zaman Kullanımları, Şirket Aktiviteleri, Tipik Çalışma Günü Anlatımı), Seyahati Hazırlığı (Taşımacılık, Otelde Konaklama Terimleri), İş Seyahati (Lokasyon, Hareket Edatları, Emir Cümleleri, Yol/Yön Tarif Etme), Şirket Yapıları.

IR 304 AB’ye Giriş: Tarihi, Kurumları, Politikası T=3, U=0, Kr=3
AB Tarihçesi, AB’nin Kurumları, AB’nin İşleyişi, AB’nin Genişleme Politikaları, AB Politikaları, AB-Türkiye İlişkileri, Gelecek Perspektifleri. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

Seçimlik Kültür Dersleri
UN 003 Polifoni T=2, U=0, Kr=0
Kayıtlar, Ses ve Müzik Sanatı, Çokseslilik, Org, Operanın Tanıtımı, Türkiye’de Opera, Orkestranın Tanıtımı, Bale’nin Tanıtımı, Müzikaller, Folklor (Halk Bilimi), Vivaldi ve Dönemi, Mozart Hayatı ve Eserleri, Mozart Saraydan Kız Kaçırma Operası, Geleneksel Müziğimiz. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

UN 025 Yaşam Kültürü T=0, U=2, Kr=0
Protokol Davranışı, Sosyal Davranış – Temizlik – Giyim – Sözlü ve Yazılı İlişkiler, Ev Dekorasyonu, Eşya Stilleri, Renk Uyumları, Törenler, Hitap, Nezaket Kuralları, Kortej, Davetler, Davet Çeşitleri, Masa Kurmak, Masa Çeşitleri, Oturma Düzeni, Menu Seçimi, Sofra Görgüsü.

Seçimlik Dersler
IK 030T2 Lineer Cebir T=2, U=0, Kr=2
Dersin ana amacı öğrenciye ileriki iktisat derslerinde gerekli olacak matris cebiri için bir altyapı oluşturmaktır. Matrisler; determinantlar; doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; Öklid uzayı; iç çarpım uzayı; doğrusal dönüşümler; özdeğerler ve özvektörler ve bunların uygulamaları dersin kapsamına alınan ana konulardır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 031T2 Felsefe T=2, U=0, Kr=2
Temel felsefe sorunlarının giriş düzeyinde incelenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IR 101T2 Siyaset Bilimine Giriş T=2, U=0, Kr=2
Siyaset Biliminin konusu, yöntem ve yaklaşımları; iktidar ve devlet kavramları; siyasal iktidarın sınırlandırılması; demokrasi, siyasal güçler ve seçim sistemleri dersin konularını oluşturmaktadır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 304T2 İşletme Hukuku T=2, U=0, Kr=2
Ticari İşletme Kavramı, Ticari İşletmenin Kurulması, Tacir Sıfatı, Tacirlerin Tabi Oldukları Özel Hükümler, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Ticari İşletmenin Örgütlenmesi. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

4. Yarıyıl

IK 401T3 Para Teorisi ve Politikası T=3 U=0, Kr=3
Paranın fonksiyonları, çeşitleri, değerinin değişmesi, para politikaları, para politikalarının etkinliği, Merkez Bankaları, Merkez Bankalarının kalkınmadaki rolü, bir ülkenin parasının değerindeki değişme sebepleri, döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, enflasyon teorileri, devalüasyon ve revalüasyon, modern para teorileri, stagflasyon, faiz teorileri, maliye politikası, para ve maliye politikalarının etkinlik dereceleri incelenecektir.

IK 402T2 Anayasa Hukuku T=2 U=0, Kr=2
Anayasa, devlet, demokrasi, siyasal partiler ve seçimler, kamu özgürlükleri, yasama, yürütme, yargı, Türkiye’de anayasa hareketleri: Osmanlı Dönemi – Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi, 1876, 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları incelenecektir.

IS 402T3 Olasılık ve İstatistik II T=2, U=2, Kr=3
Hipotez Testi, Korelasyon, En Küçük Kareler, Regresyon Analizi, Modeller ve Kabuller, Tahminler, Testler, Tahmin Güven Aralıkları, Hataların Dağılımı, Çoklu Regresyon, Lineer Olmayan Regresyon, İndeksin Tanımı, İndeks Serileri, İndekslerin Hesabı, İndeks Türlerinin İncelenmesi, Türkiye’deki İndeks Çeşitleri. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 404T3 AB Ekonomisi T=3, U=0, Kr=3
AB’nin ticaret, sanayi, tarım, rekabet, parasal politikası ve Ar-Ge gibi AB’nin temel ekonomi politikaları ve bu politikaların Avrupa ekonomik entegrasyonuna gelecekteki etkileri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IS 406 Business English IV (Yeterlikten Geçenler) T=2, U=2, KR=3, ECTS=6
Şirket İçi Gelişimler (Trendlerin İfade Edilmesi, Şimdiki/Geçmiş Zaman Kullanımları), Organizasyon, Tarif Etme ve Kıyaslama (Müşteri Hizmetleri Bölümü, Etken/Edilgen), Başarı Hikayeleri (Finansal Terimler), Problem Çözme (Gelecek Zaman Kullanımları), İşyerinde İnsanlar (Şirket Düzenlemeleri), İşe Alınma, Çalışma Dünyası (İstihdam, İş Arama).

IS 406 Business English IV (Yeterlikten Kalanlar) T=2, U=2, KR=3, ECTS=6
Şirket İçi Gelişimler (Trendlerin İfade Edilmesi, Şimdiki/Geçmiş Zaman Kullanımları), Organizasyon, Tarif Etme ve Kıyaslama (Müşteri Hizmetleri Bölümü, Etken/Edilgen), Başarı Hükayeleri (Finansal Terimler), Problem Çözme (Gelecek Zaman Kullanımları), İşyerinde İnsanlar (Şirket Düzenlemeleri), İşe Alınma, Çalışma Dünyası (İstihdam, İş Arama). ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

Seçimlik Kültür Dersleri
UN 003 Polifoni T=2, U=0, Kr=0
Kayıtlar, Ses ve Müzik Sanatı, Çokseslilik, Org, Operanın Tanıtımı, Türkiye’de Opera, Orkestranın Tanıtımı, Bale’nin Tanıtımı, Müzikaller, Folklor (Halk Bilimi), Vivaldi ve Dönemi, Mozart Hayatı ve Eserleri, Mozart Saraydan Kız Kaçırma Operası, Geleneksel Müziğimiz.

UN 025 Yaşam Kültürü T=0, U=2, Kr=0
Protokol Davranışı, Sosyal Davranış – Temizlik – Giyim – Sözlü ve Yazılı İlişkiler, Ev Dekorasyonu, Eşya Stilleri, Renk Uyumları, Törenler, Hitap, Nezaket Kuralları, Kortej, Davetler, Davet Çeşitleri, Masa Kurmak, Masa Çeşitleri, Oturma Düzeni, Menu Seçimi, Sofra Görgüsü.

Seçimlik Dersler

IK 040T2 İktisat Metodolojisi T=2, U=0, Kr=2
Bu ders belirli ekonomik teorilerin doğuşunu incelemektedir. Kavramların, teorilerin ve temel ekonomik ilkelerin hangi ekonomik disipline ait olduğunu ele almaktadır. İktisat ve iktisat metodolojisini birbirinden ayrı ancak çok yakından ilişkili iki alan olarak incelemektedir. Bu doğrultuda ekonominin normatif ve pozitif yönü; teorilerin bilimselliğinin ölçülmesi; paradigmaların oluşumu; pozitif ve normatif ekonomilerdeki rasyonalite; ahlaki kuralların ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 042T2 İleri Bilgisayar Uygulamaları T=2, U=0, Kr=2
Kelime işlemci ve sayısal işlemci paketlerinin ve ofis programlarının iktisat üzerinde uygulanmaları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IS 401T2 Yöneylem Araştırması I T=2, U=0, KR=2
Doğrusal (Lineer) Programlama (DP) Problemi ve Modelleme, DP Modellerinin Çözüm Yöntemleri, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri, Atama Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

IS 403T2 Davranış Bilimleri T=2, U=0, KR=2
Davranış Bilimlerine Giriş, Öğrenme, Güdülenme, Kişilik, Algılama, Tutumlar, Gruplar, Önderlik, Güç Yönetimi, Çatışma, Karar Verme, Kültür, Sosyal Davranış ve Örgütler.

IS 404T2 Uluslararası İşletmecilik T=2, U=0, KR=2
Uluslararası İşletmeciliğe Genel Bakış, Tarihsel Gelişim, Ticaret ve Yatırım Teorileri, Uluslararası İşletmeciliğin Çevresi, Uluslararası Pazara Giriş, Uluslararası Organizasyonlar, Ödemeler Dengesi, Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim Fonksiyonu ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

5. Yarıyıl

IK 501T2 Bankacılık ve Finansal Kurumlar T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4
Finansal sisteme giriş, temel finansal araçlar, vade yapısı teorileri, faiz oranı – risk ilişkisi I, vade yapısı teorileri, faiz oranı – risk ilişkisi II, TCMB işlemleri – banka ilişkileri, TCMB bilanço analizi, Türk bankacılık sistemi, temel banka işlemleri, bilançosu ve yönetim prensipleri, bankacılıkta finansal rasyo analizleri, bankalarda aktif – pasif yönetimi, Basel II ve temel risk yönetimi, finansal regülasyon ve denetim faaliyetleri, finansal kurumlar, Menkul Kıymetler Borsası ve işlemleri, finansal türev enstrümanlar ve korunma yöntemleri I, türev enstrümanlar ve korunma yöntemleri II konuları incelenmektedir.

IK 503T2 İdare Hukuku T=2, U=0, Kr=2
İdare Hukuku dersinde idare hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri ve özellikleri, idare rejiminin nitelikleri ve hukuk devletinin geçirdiği gelişme anlatılmakta, hukuka bağlı idare (devlet) kavramının zorunlu unsurları üzerinde durularak idari yapı hukukunda temel bilgiler, merkezden yönetim, yerinden yönetim, merkezden yönetim teşkilatı: devletin merkez teşkilatı – devletin mülki teşkilatı, yerinden yönetim teşkilatı: mahalli yerinden yönetim teşkilatı – hizmet yerinden yönetim teşkilatı incelenmektedir

IK 504T2 Uluslararası İktisat I T=2, U=0, Kr=2
Klasik, Neoklasik ve Hecksher-Ohlin-Samuelson modellerinde yer alan uluslararası ticaret teorileri, ticaretin üretim yapısına etkisi ve mal ve faktör fiyatlarının ticaret öncesi oluşumu bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 506T3 Ekonometri I T=2, U=2, Kr=3
Ekonometri metodolojisine ve bazı istatistik konuları ve matris formundaki regresyon modellerine giriş, eşit varyanslılık, otokorelasyon, çoklu doğrusallık, değişkenlerdeki hatalar ve kukla değişkenlerle kurulan regresyon modelleri, gecikmeli değişkenler ve dağıtılmış gecikme modelleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IS 506 Business English V Türkçe Grup T=2, U=2, KR=3
Merkezcil ve Merkezcil Olmayan Yönetim Şekilleri, İş Yerinde İletişim, Liderlik, Çok Uluslu Şirketlerde Yönetim, Sosyal Sorumluluk.

Seçimlik Dersler

IK 050T2 Kamu Ekonomisi ve Maliyesi
Derste, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçe dengesi aletlerini kullanarak, Kaynak Dağılımı Etkinliği, Makro Ekonomik İstikrar, Büyüme, Gelir Dağılımı Adaleti ve Dış Ödemeler Dengesi amaçlarına ulaşma olanakları araştırılmaktadır. Klasik, Keynesçi, Yeni Liberal ve Yeni Keynesçi Maliye Politikaları incelenmektedir. Değişen ulusal ve uluslararası koşulların maliye politikalarının biçimlenişindeki etkileri tartışılmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerde maliye politikası uygulamaları ele alınmaktadır ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der
.
IK 051T2 Sistem Analizi T=2, U=0, KR=2
Sistem kavramları ve tanımları, sistem analizinin temelleri; sistem tasarımı, hazırlık ve uygulaması, sistem geliştirmede yeni olanaklar, sistem denklemlerinin kurulması; sistemin ömrü ve yaşam döngüsü, sistem isteklerinin tesbit edilmesi ve yapılandırılması, sistemin planlanması; sisteme alternatif oluşturacak yapıların seçimi-araştırılması-incelenmesi; sistemin fizibilite raporunun oluşturulması ve sistem geliştirmenin aşamaları incelenmektedir.

IK 052T2 Uluslararası Maliye T=2, U=0, KR=2
Dünya ekonomik sisteminin yapısı, küreselleşme süreci ve bu süreci hızlandıran unsurlar, küresel düzeyde olumlu ve olumsuz dışsallıklar, küresel kamusal malların finansman sorunları ve olası çözüm yolları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IK 053T2 Oyun Teorisi T=2, U=0, KR=2
Ders iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm anlaşmasız oyun teorisi tekniklerine ayrılmıştır. Oyun teorisindeki temel çözüm kavramları açıklandıktan sonra dersin ikinci bölümü, oyun teorisinin ulusal veya uluslararası boyuttaki ücret belirleyicileriyle ilgili makro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır.

IS 501T2 İşletme Finansı T=2, U=0, KR=2
Dersin temel amacı; işletmenin sürekliliğini sağlamak ve piyasa değerini maksimum kılmak amacına yönelik olarak, finansal analiz, kontrol, uzun ve kısa vadeli finansal planlama ve işletme sermayesi yönetimine ilişkin temel kavramların açıklanması ve bu konuların işletmelere yönelik uygulamalarla pekiştirilmesidir.,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

 

IS 502T2 Pazarlama İlkeleri T=2, U=0, KR=2
Pazarlamanın Amacı ve Önemi , Değişen Dünyada Pazarlama,Pazarlama Çevresi , Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları, Tüketici ve Endüstriyel Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazar Bölümleme , Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma, Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi, Pazarlama Yönetimi, Pazarlamada Kontrol / Sosyal Sorumluluk

IS 040T3 Almanca I T=2, U=2, KR=3

IS 041T3 Fransızca I T=2, U=2, KR=3, ECTS=4

6. Yarıyıl

IS 601T3 Yönetim Muhasebesi T=2, U=2, KR=3
Yönetim Muhasebesine Giriş, Maliyet Kavramları ve Sınıflandırma, Maliyet-Hacim-Kâr İlişkileri, Direkt Maliyetleme, Kâr Planlaması, Esnek Bütçeler ve Fark Analizleri, Sorumluluk Muhasebesi ve Kârlılık Analizleri, Standart Maliyetleme ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 605T3 Türk Vergi Sistemi T=3, U=0, KR=3
Türk Vergi Sistemi dersinde vergilemenin mahiyeti ve fonksiyonları, vergi hukukunun ilkeleri, vergileme işlemlerinde genel kavramlar ve Türk Vergi Sisteminin genel yapısı ile vergi sistemi içinde yer alan temel vergi yasalarının gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde yer alan vergilendirme usul ve esasları, vergilemenin genel ilkeleri, vergi cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları incelenmektedir.

IK 602T3 Borçlar Hukuku T=3, U=0, Kr=3
Borçlar Hukukunun kaynakları ve temel kavramları, sözleşmeler hukuku, haksız fiiller, borcun yerine getirilmesi, yerine getirilmemesi ve sona ermesi konuları dersin kapsamını oluşturmaktadır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 604T2 Uluslararası İktisat II T=2, U=0, Kr=2
Bu ders Uluslararası İktisat I dersinin devamı niteliğindedir. Uluslararası ticaretin parasal yönü ve özellikle döviz piyasasının organizasyonu ve işleyişi, temel döviz kuru rejimleri altında ödemeler dengesi, iç ve dış dengeye yönelik mali ve parasal politikalar bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IK 606T3 Ekonometri II T=3, U=0, Kr=3
Eşanlı denklem modelleri, problemin tanımlanması, dolaylı en küçük kareler ve iki aşamalı en küçük kareler gibi bazı tahminleme yöntemleri, alet değişkenler yöntemi, en çok olabilirlik tahminlerine giriş, indirgenmiş form denklemler, geleceğe yönelik tahminler, üretim fonksiyonları ve makroekonomik modeller, döviz kuru sistemleri, iç ve dış dengeyi amaçlayan maliye ve para politikaları konusunda uygulamalı analizler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IS 608 Business English VI Türkçe Grup T=2, U=2, KR=3
Ekonominin 3 Sektörü, Yönetim, Şirket Yapısı, Yönetim ve Kültürel Farklılıklar, İş ve Motivasyon, İşe Alma, Sendikalar, Üretim, Ürünler. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

Seçimlik Dersler

IK 060T2 Uygulamalı İstatistik ve Paket Programlar T=2, U=0, Kr=2
Derste güncel olarak kullanılan istatistik paket programlarının tanıtımı yapılmakta ve genel işlevleri anlatılmaktadır.

IK 061T2 Karar Alma Teknikleri T=2, U=0, Kr=2
Kazanç ve zarar tablolarının düzenlenmesi, maksimin, maksimaks, minimaks gibi karar alma kriterleri, Bayes gibi olasılığa dayanan karar alma kriterleri , ek bilgi toplama, ek bilgi ile karar alma, süreksiz ve sürekli dağılımlar , eşlenik dağılımlar.

IK 062T2 Karar Destek Sistemleri T=2, U=0, Kr=2
Karar verme, grup karar verme methodları, yönetim destek sistemleri, karar destek sistemleri, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemlerinin yapısı ve bileşenleri, yeni bir karar destek sisteminin tasarımı, imalat karar destek sistemleri uygulamaları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 604T2 Endüstri İlişkileri T=2, U=0, Kr=2
Endüstri İlişkileri, Ferdi ve Kolektif İş Hukukunun Temel Kavramları.

IS 009T2 E_Ticaret T=2, U=0, Kr=2
Internet Ekonomisi; Elektronik Ticaret ve İşletme Modelleri; Elektronik İş Dünyasında Pazarlama; Elektronik Ticaret İçin Teknik Bileşenler; Elektronik Ticaretin Yönetimi.

IS 042T3 Fransızca II T=2, U=2, KR=3

IS 043T3 Almanca II T=2, U=2, KR=3

7. Yarıyıl

IK 701T3 İktisadi Büyüme ve Kalkınma T=3, U=0, Kr=3
Büyüme, kalkınma , büyüme ve kalkınma hızı ve ilgilili kavramlar, klasik ve modern teoride iktisadi büyüme ve kalkınmaya bakış açıları ve ulaşma teknikleri, büyüme ve kalkınma modelleri; Hicks Tipi büyüme modeli, Cobb-Douglas Modeli, Harrod-Domar Modeli, Kalkınma Politikası, amaç ve araçları, Türkiye’de uygulanan kalkınma planları, dışa açık büyüme, iktisat politikaları ve büyüme stratejileri ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 703T2 İktisadi Düşünceler Tarihi T=2, U=0, Kr=2
Ilkçağlardan, yüzyılımızın sonlarına kadar “İktisadi Düşünce Tarihi”nin kronolojik gelişimi, klasik iktisat, marksist iktisat, neo-klasik iktisat, keynesyen iktisat, monetaristler, neo-liberalizm incelenmektedir.

IK 704T3 Ticaret Hukuku T=3, U=0, Kr=3
Ticari hükümler; ticari iş; ticari yargı; ticaret şirketleri; kıymetli evrak ve ticari kavramların açıklanması,ticaret şirketlerin özellikleri, kuruluşları, faaliyetleri ve tasfiyeleri, Ticaret Şirketlerine uygulanacak hükümler ve uygulama sırası. ticaret şirketlerinin sınıflandırılması, birleşme, katılma ve nev’i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerinin kuruluş faaliyetleri, kanuni organları ve bu organların yetki, görev ve sorumlulukları. Söz edilen şirketlerin sona erme sebepleri.

IK 706T3 Maliye Teorisi ve Politikası T=3, U=0, Kr=3
Makro ekonomik teori ve maliye politikası. Dışa açık bir ekonomide maliye, para ve kur politikalarının etkinlik koşulları, temel ekonomik amaçlar açısından maliye politikasının etkinliğine yönelik yaklaşımlar, maliye politikası, yöntemleri gelişmekte olan ülkelerde vergi, harcamalar ve borçlanma politikaları ve kamu maliyesi, istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü, iç ve dış borç yönetimine ilişkin teknik yaklaşımlar.

IS 704 Business English VII (Yeterlilikten Kalanlar) T=3, U=0, KR=3
Hikaye Anlatma, İş Stresi,Yardımcı Fiiller, Present Perfect Tense, Konuşma Becerileri, Koşul Cümleleri, İşe Alma-Çıkarma, Genel Gramer Tekrarı, Firma Geçmişiyle İlgili Proje.

IS 704 Business English VII (TR) (Yeterlilikten Geçenler) T=2,U=2, KR=3
Yöneticilik, Ekonominin 3 Sektörü, Şirket Yapısı, İş ve Motivasyon, İşe Alma, Üretim, Ürünler, Pazarlama.

Seçimlik Dersler

IK 070T2 Teknoloji İktisadı T=2, U=0, Kr=2
Farklı ekonomik teorilerde teknoloji ve teknolojik değişme, teknolojik değişim ve kurumları, Ar-Ge’nin mikro açıdan incelenmesi, yenilik, öğrenme ve bilgi yönetimi, firma üretim ve teknoloji politikaları ve teknolojik gelişme sürecine devlet müdahalesi bu dersin kapsamında incelenmektedir. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 071T2 Kamu Bütçesi T=2, U=0, Kr=2
Bütçenin tanımı ve tarihsel gelişimi, bütçenin fonksiyonları (siyasal – hukuksal – ekonomik), bütçelemenin ilkeleri-istisnaları, bütçe türleri (genel, katma, özerk, yerel), bütçeleme sürecinin aşamaları (hazırlanma, onaylanma, görüşülme, uygulanma, denetim), bütçesel belgeler, bütçeleme sürecinde (gelir ve gider) rol alan görevliler, bütçe gelir ve gider işlemleri, kesin hesap kanunu, hazine işlemleri, bütçe politikası, devlet muhasebesi: tanımı ve kapsamı, tarihçesi, devlet ve özel kesim muhasebesi farklılıkları, yetki ve sorumluluklar, kullanılan hesaplar, bütçe ve muhasebe denetimi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

IK 072T2 Lineer Programlama T=2, U=0, Kr=2
Lineer programlama problemi ve grafik çözümleri, simpleks ve iki faz yöntemi, dualite, dual simpleks programlama, taşıma problemi, atama problemi bu dersin kapsamında ele alınacak konulardır.

IS 015T2 Finansal Tablolar Analizi T=2, U=0, Kr=2
Mali tablolar (gelir tablosu, bilanço, diğer mali tablolar), mali tablolar analizine genel bakış (bilanço ve gelir tablosunun analize hazırlanması, analiz yöntemleri, mali tabloların analizi, fon akış ve net işleme sermayesi tabloları ve analizi, analiz sonuçlarını değerleme ve rapor yazma bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

8. Yarıyıl

IK 804T2 Türk İktisat Tarihi T=2, U=0, Kr=2
Cumhuriyetim başlangıcından günümüze dönemler halinde ülke ekonomisinin gelişimi tüm sektörler açısından incelenmekte ve izlenen iktisat politikaları analiz edilmektedir: 1923-1927 Cumhuriyetin ilk yılları, 1927 İzmir iktisat kongresi ve sonrası, 1930-1935 buhran yılları, 1936-1945 savaş yılları, 1950-1960 açık ekonomi koşullarında kalkınma, 1960-1979 ithal ikamesi kalkınma dönemi, 1980 ve sonrası ihracata yönelik kalkınma dönemi. Ayrıca dünya ekonomisi bağlamında Türkiye ekonomisinin değişim dinamikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

IK 805T2 Sermaye Piyasası ve Borsalar T=2, U=0, Kr=2
Finansal varlıklar ve piyasalar, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasasının getirdiği yenilikler ve faaliyetleri, menkul yatırımlarında beklenen getiri ve risk, sermaye artırımı ve hisse senetlerine etkisi, yatırım kararları, hisse senedi değerlemesi, analiz türleri, çoklu büyüme oranı varsayımı, risk türleri ve ölçülmesi, fiyat kazanç oranı yaklaşımı, piyasa değeri defter değeri yaklaşımı, teknik analiz göstergeleri, teknik analizde kullanılan grafikler, trend dönüş formasyonları, teknik göstergeler, portföy yönetimi, beklenen getiri ve riskinin ölçümü.

IK 806T3 Türkiye Ekıonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar T=3, U=0, Kr=3
Türkiye iktisat politikaları tarihi, ulusal gelirin yapısı ve gelişimi, yatırımların yapısı ve gelişimi, imalat sanayinin yapısı ve gelişimi, Türkiye ekonomisinin tarımsal yapısı ve gelişimi, kamu ekonomisinin yapısı ve gelişimi; dünya ekonomisi içinde Türkiye: Dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları: spekülatif büyüme ve kriz, dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik kounular bu dersin kapsamındadır.

IK 807T2 Dünya Ekonomisi T=2, U=0, Kr=2
Bu ders, dünyanın önde gelen pek çok ülkesinin (Japonya, Kuzey Amerika, Rusya ve Avrupa gibi) 18. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen iktisadi tarihi üzerine odaklanmaktadır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IS 803 Business English VIII (Yeterlilikten geçenler) T=2, U=2, KR=3
Muhasebe ve Finansal Tablolar, Bankacılık Hisse Senetleri, TOEFL Hazırlık Çalışmaları.

IS 803 Business English VIII (Yeterlilikten Kalanlar) T =2, U=2, KR=3
Yaşanmış Olayları Anlatabilme, İş Hayatında Stres, Yardımcı Fiiller, Present Perfect Tense, Konuşma Becerileri, Şart Cümleleri, İşe Alma – İşten Ayrılma, Genel Gramer Testi, Firma Geçmişi İle İlgili Proje Çalışması.

Seçimlik Dersler

IK 081T2 Diferansiyel Denklemler T=2, U=0, Kr=2
Temel Tanımlar, diferansiyel denklemlerin çözümleri için temel varlık ve teklik teoremleri, birinci basamaktan denklemler ve çözüm yöntemleri, yüksek mertebeden doğrusal diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemlerin seri çözümü, denklem sistemleri. Laplace dönüşümleri bu dersin kapsamında yer alan konulardır. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 082T2 Türkiye’de İktisadi Planlama Uygulamaları T=2, U=0, Kr=2
Ulusal planlamanın evrimi, iktisadi planlamayı gerektiren unsurlar, iktisadi planlama ve kalkınma, kalkınma planlamasında temel sorunlar, planlama teknikleri, Türkiye’de planlamanın evrimi bu dersin kapsamı dahilindedir.

IK 083T2 İktisat Teorisinde Yeni Yaklaşımlar T=2, U=0, Kr=2
Bu ders ekonomi teorisindeki güncel tartışmaları ele almaktadır. Dersin odak noktası iktisat teorisindeki gelişmeler ışığında yıldan yıla değişecektir. Keynesyen bakış açısındaki makro dinamiklerin mikro temelleri, iktisat teorisinin içsel eleştirisi olarak neoklasik kurumsallaşma ve Fransız Düzenleme Okulu tarafından oluşturulan Düzenleme Teorileri (Aglietta, Boyer, Lipietz’in çalışmaları) bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

IS 070T2 Yönetimde Güncel Uygulamalar T=2, U=0, Kr=2
Her hafta farklı profesyonel yöneticinin konuk olarak katılacağı derste, yönetim uygulamaları örnek olaylar ve vaka analizleri şeklinde işlenir.

IS 019T2 İşletme Etiği T=2, U=0, Kr=2
Ahlak ve Etik Kavramları, Etik Vizyonu, Etik Standartları, Etik Olmanın ya da Olmamanın Avantaj ve Dezavantajları, Kurumsal Yönetim, Etkik ve Kanunların İlişkisi, Siyah-Beyaz Olmayan Gri Alanlarda / Çıkar Çatışması Olduğu Durumlarda / Etik İkilem Olduğu Durumlarda / Etik Farklılık Olduğu Durumlarda Karar Almak, İşletme Etik Programı Tasarımı, Etik Programının Özellikleri, Etik Kodları, Etik Karar Süzgeci, Etik Gözlüğü, Etik Vakaları: Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Parmalate, Egebank, İmar Bankası.

,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 014T2 Kriz Ekonomisi T=2, U=0, Kr=2
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, 1980 sonrası dönemde yaşanan iktisadi krizler, 1994 Türkiye krizi, 2000-2001 Türkiye krizi, kriz yönetimi, uluslararası kurumların krizlere etkisi, kriz göstergeleri, 20. yy’da dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizler, nedenleri, etkileri, kriz göstergeleri ve IMF, Dünya Bankası, WTO gibi uluslararası kurumların finansal krizlere etkisi irdelenmektedir.

IK 041T2 Matematiksel İktisat T=2, U=0, Kr=2
Matematiksel yöntemlerin iktisada uygulanmasında bir giriş niteliği taşımaktadır, bu çerçevede statik denge modelleri, karşılaştırmalı durağanlık modelleri ve dinamik modeller incelenmektedir. Iktisat dersinde; temel iktisat teorisi, para ve mali ve politikalarına ilişkin konular matematiksel boyuta ağırlık verilerek incelenmektedir. ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

IK 080T2 Tarım Ekonomisi ve Politikası T=2, U=0, Kr=2
Tarımın tarihsel gelişimi, tarımın artan önemi, üç kesim ayrımı, tarım reformu, tarımsal gelişmelerde öngörülen çelişkiler, tarımda üretim fonksiyonu, toprak faktörü, emek faktörü, sermaye faktörü, gizli işsizlik, yatırımlar, makineleşme, teknolıjik gelişmeler, tarım piyasaları, monopol piyasaları, tarımsal fiyatlar, tarım işletmeleri ve kooperatifleri ,işletme yönetimi  ,işletme taban puanları  ,işletme mühendisliği  ,işletme açıköğretim  ,işletme anadolu  ,işletme bilgi yönetimi  ,işletme defteri  ,işletme defteri nedir  ,işletme lojistiği  ,işletme lisans tamamlama  ,işletme lisans  ,işletme ne iş yapar  ,işletme nerede okunur  ,işletme projesi  ,işletme rehni  ,işletme rehni kanunu  ,işletme raporu  ,işletme soruları  ,işletme sınav soruları  ,işletme taban puanları  ,işletme tez konuları  ,işletme uzmanı  ,işletme ve finans dergisi  ,web tabanlı işletme oyunları  ,işletme yüksek lisans  ,işletme yönetimi ders notları  ,işletme yönetimi dersleri  ,işletme yönetimi bölümü  ,işletme yüksek lisans bölümleri  ,işletme zor mu  ,bitirme tezi,özel der

T: Teori U: Uygulama Kr: Kredi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031