Japon Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi

010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
DERS İÇERİKLERİ
 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

1. SINIF  1. YARIYILJDE 101 Japonca Grameri

Öğrencilere giriş düzeyindeki temel cümle yapılarının verilmesi amaçlanmaktadır.

JDE 103 Gramer Uygulaması
“JDE 101 Japonca Grameri” dersinde işlenen konuların uygulaması yapılmaktadır.

JDE 109 Sözlü Anlatım

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 121 Dinleme

Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 113 Kana-Kanji

Modern Japoncanın yazım sistemini oluşturan kana heceleri ve kanji karakterlerinin okunması ve yazılması ele alınmaktadır.

JDE 123 Metin Çalışması

Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

 

 

1. SINIF  2. YARIYIL
JDE 102 Japonca Grameri
Öğrencilere giriş düzeyindeki temel cümle yapılarının verilmesi amaçlanmaktadır.

JDE 104 Gramer Uygulaması
“JDE 102 Japonca Grameri” dersinde işlenen konuların uygulaması yapılmaktadır.

JDE 110 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 122 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 114 Kana-Kanji
Modern Japoncanın yazım sistemini oluşturan kana heceleri ve kanji karakterlerinin okunması ve yazılması ele alınmaktadır.

 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

JDE 124 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

 

 

2. SINIF  1. YARIYIL

 

JDE 201 Japonca Grameri
Öğrencilerin düzeylerine uygun gramer konuları detaylı olarak ele alınmakta, öğrencilerin Japonca gramerine olan hakimiyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 203 Gramer Uygulaması
“JDE 201 Japonca Grameri” dersinde işlenen konuların uygulaması yapılmaktadır.

JDE 207 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 209 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 217 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 213 Kana-Kanji
Modern Japoncanın yazım sistemini oluşturan kana heceleri ve kanji karakterlerinin okunması ve yazılması ele alınmaktadır.

JDE 219 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

 

2. SINIF  2. YARIYIL
JDE 202 Japonca Grameri
Öğrencilerin düzeylerine uygun gramer konuları detaylı olarak ele alınmakta, öğrencilerin Japonca gramerine olan hakimiyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 204 Gramer Uygulaması
“JDE 201 Japonca Grameri” dersinde işlenen konuların uygulaması yapılmaktadır.

JDE 208 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 210 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 218 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 214 Kana-Kanji
Modern Japoncanın yazım sisteminde önemli bir yeri olan kanji karakterlerinin doğru olarak okunması, yazılması ve bileşenlerinin tanımlanması ele alınmaktadır.

JDE 220 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

 

 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

3. SINIF  1. YARIYIL
JDE 301 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

JDE 303 Gramer Uygulaması
Çeşitli gramer konuları teorik ve pratik olarak ele alınmakta, öğrencilerin Japonca gramerine olan hakimiyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 305 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı dilde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 307 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 319 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 311 Kanji
Modern Japoncanın yazım sisteminde önemli bir yeri olan kanji karakterlerinin doğru olarak okunması, yazılması ve bileşenlerinin tanımlanması ele alınmaktadır.

JDE 313 Japon Edebiyatı
Japon edebiyatının tarihsel gelişim süreci içerisinde önemli ekoller, yazarlar ve yapıtlar tanıtılmaktadır. Derste edebi eserlerden alıntılar okunmakta anlam, içerik ve dil kullanım özellikleri ele alınmaktadır.

JDE 315 Dilbilimine Giriş
Dilbiliminin temel kavram ve kuramları verilmekte, genel dilbiliminin yanı sıra Japoncanın diğer dünya dilleri arasındaki yeri irdelenmektedir.

 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

 

3. SINIF  2. YARIYIL
JDE 302 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

JDE 304 Gramer Uygulaması
Çeşitli gramer konuları teorik ve pratik olarak ele alınmakta, öğrencilerin Japonca gramerine olan hakimiyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 306 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı dilde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 308 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 320 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 312 Kanji
Modern Japoncanın yazım sisteminde önemli bir yeri olan kanji karakterlerinin doğru olarak okunması, yazılması ve bileşenlerinin tanımlanması ele alınmaktadır.

JDE 314 Japon Edebiyatı
Japon edebiyatının tarihsel gelişim süreci içerisinde önemli ekoller, yazarlar ve yapıtlar tanıtılmaktadır. Derste edebi eserlerden alıntılar okunmakta anlam, içerik ve dil kullanım özellikleri ele alınmaktadır.

JDE 316 Dilbilimine Giriş
Dilbiliminin temel kavram ve kuramları verilmekte, genel dilbiliminin yanı sıra Japoncanın diğer dünya dilleri arasındaki yeri irdelenmektedir.

 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

 

4. SINIF  1. YARIYIL
JDE 401 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

JDE 403 Gramer Uygulaması
Çeşitli gramer konuları teorik ve pratik olarak ele alınmakta, öğrencilerin Japonca gramerine olan hakimiyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 405 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 407 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 415 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması, aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 411 Kanji
Modern Japoncanın yazım sisteminde önemli bir yeri olan kanji karakterlerinin doğru olarak okunması, yazılması ve bileşenlerinin tanımlanması ele alınmaktadır.

JDE 413 Japon Edebiyatı
Japon edebiyatının tarihsel gelişim süreci içerisinde önemli ekoller, yazarlar ve yapıtlar tanıtılmaktadır. Derste edebi eserlerden alıntılar okunmakta anlam, içerik ve dil kullanım özellikleri ele alınmaktadır.

JDE 429 Bitirme Tezi
Araştırma ve materyal kullanma yöntemleri tanıtılmakta, öğrencilerin tez ile ilgili çalışmaları danışmanları tarafından değerlendirilmektedir.

 

4. SINIF  2. YARIYIL
JDE 402 Metin Çalışması
Öğrencilerin düzeyine uygun olarak seçilen metinler okunmakta, içerik, anlam, gramer, sözcük varlığı açısından detaylı olarak incelenmektedir.

JDE 404 Gramer Uygulaması
Çeşitli gramer konuları teorik ve pratik olarak ele alınmakta, öğrencilerin Japonca gramerine olan hakimiyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 406 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 408 Sözlü Anlatım
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü dilde doğru ve akıcı olarak ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

JDE 416 Dinleme
Öğrencilerin video ve ses kasetleri, CD-ROM gibi görsel materyaller aracılığı ile dinlediğini anlama becerisinin artırılması , aynı zamanda Japon toplumu ve kültürünü tanıması amaçlanmaktadır.

JDE 412 Kanji
Modern Japoncanın yazım sisteminde önemli bir yeri olan kanji karakterlerinin doğru olarak okunması, yazılması ve bileşenlerinin tanımlanması ele alınmaktadır.

JDE 414 Japon Edebiyatı
Japon edebiyatının tarihsel gelişim süreci içerisinde önemli ekoller, yazarlar ve yapıtlar tanıtılmaktadır. Derste edebi eserlerden alıntılar okunmakta anlam, içerik ve dil kullanım özellikleri ele alınmaktadır.

 ,        bitirme projesi,  ,        bitirme tezi izle,  , bitirme tezi konuları, , bitirme tezi kuralları,  , bitirme tezi örnekleri,  , bitirme tezi örneği,  , bitirme tezleri,  , bitirme ödevi,  , lisans bitirme tezi,  , tez konuları, , ,        bitirme tezi örneği, , bitirme tezi örnekleri, , bitirme tezleri, , lisans bitirme tezi, , bitirme tezi izle, , bitirme tezi konuları, , bitirme ödevi, , örnek bitirme tezi, , bitirme projesi, , bitirme tezi kuralları, ,tez yazım kuralları ,tez yazım kılavuzu ,tez yazım merkezi ,tez yazım ,tez yazım klavuzu ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım yönergesi ,tez yazım örnekleri ,tez yazım örneği ,tez yazım formatı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım programı,özel ders,bitirme tezi

JDE 430 Bitirme Tezi
Araştırma ve materyal kullanma yöntemleri tanıtılmakta, öğrencilerin tez ile ilgili çalışmaları danışmanları tarafından değerlendirilmektedir.

 

 

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

 

 

3. SINIF  1. YARIYIL
JDE 321 Japonolojiye Giriş
Japon kültürü, tarihi ve toplum yapısına ilişkin temel bilgiler verilerek, öğrencilerin çeşitli yönleriyle modern Japonya’yı tanıması amaçlanmaktadır.

3. SINIF  2. YARIYIL
JDE 322 Japonolojiye Giriş
Japon kültürü, tarihi ve toplum yapısına ilişkin temel bilgiler verilerek, öğrencilerin çeşitli yönleriyle modern Japonya’yı tanıması amaçlanmaktadır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031