Kamu Yönetimi Tez Konuları

Fen Edebiyat Fakültesi
İletişim Bilimleri Bölümü
Ders İçerikleri
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 103 İletişim Çalışmalarına Giriş 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu derste çeşitli iletişim süreçleriyle birlikte iletişimin bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve kapsamı betimlenecektir. İçsel, kişiler arası, kültürler arası iletişimin yanı sıra grup ve örgüt iletişiminin süreçleri ve işlevleri incelenecektir. Ardından kitle iletişimi ve medya üzerinde durulacak, bunu yaparken temel kavramsal modeller ve kuramlar aktarılacaktır. Medya kurumlarının yapısı ve işleyişi irdelendikten sonra gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi kitle iletişim araçları analiz edilecektir. İzleyici araştırmaları, medya ve toplum ilişkisi ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.Zorunlu
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
PSY 100 Genel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, psikoloji alanı dışında eğitim alan öğrencilere psikolojiyi tanıtma amaçlı planlanmıştır. Ders, psikologların insanın düşünmesi,, algılaması, öğrenmesi, davranışları, gelişimi, korku, nefret ve aşk gibi duyguları hakkında şu zamana kadar öğrendiklerini tanıtmayı amaçlar. Bu alanlardaki çalışmalar yapımızı belirlemede doğamız mı yoksa çevrenin mi etkili olduğu, hür iradenin varlığı, mantığın doğası gibi birçok insanlık tarihi için önemli tartışmaya malzeme olmuştur ve bu tartışmalar da bu ders çerçevesinde tartışılacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 114 Görsel Kültür 3(2+2+0) ECTS 8,00Bu ders görsel materyallerin yazılı basında, reklamlarda, fotoğraf ve sinema eserlerinde nasıl farklı biçimlerde kullanıldıklarına dair öğrencilere genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Görselliğe dair temel unsurlar ve terimlerin aktarılmasından sonra öğrenciler görsel temsil konusu fotoğrafik gerçek miti, iktidar ve ideoloji konularıyla ilişkilendirerek inceleyeceklerdir.Zorunlu
CS 124 Türkiye Medya Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste medya ve demokrasi ilişkisi bağlamında Türkiye’de çeşitli medya teknolojilerinin gelişimi öğrencilere tanıtılacaktır. Basının gelişiminin ardındaki toplumsal, siyasi ve ekonomik dinamikler incelenecek ve televizyon ile radyonun Türkiye’ye girişine değinilecektir. Türkiye’deki çeşitli sosyo-politik olaylar karşısında medyanın sergilediği tavır, medya endüstrisinin özelleştirilmesi ve sansür de ders kapsamında irdelenecek konular arasında bulunuyor. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
ENG 122 Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu derste Sosyal Bilimlerin çeşitli alanlarında öğrenim gören öğrencilerin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere Sosyal Bilimlerle ilgili konularda kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 201 Haber Toplama ve Yazma 3(2+2+0) ECTS 7,00Bu derste haber içeriğinin nasıl belirlendiği ve belirlenen içeriğin nasıl haber formatına sokulduğu öğretilmektedir. Haber, bilgi toplamayı ve bunu sunmayı içerir. Bu doğrultuda derste yazılı basın ve televizyon gazeteciliğindeki bilgi sunma yöntemlerine odaklanılacaktır. Ayrıca öğrencilere olguları düzenleme, olayları metinle aktarma, Türkçe’yi doğru bir dilbilgisiyle düzgün bir tarzda kullanma, haber üretim sürecinde hızlı ve doğru bir biçimde çalışma yetileri kazandırılmaya çalışılacaktır.Zorunlu
CS 233 Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri 4(3+2+0) ECTS 7,00Bu derste toplumsal araştırmalardaki yöntemler ve tekniklerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan temel kavram ve teknikler öğrencilere gösterilir. Ders üç aşamada işlenecektir; bilimsel sosyal araştırma ve araştırma tasarımı; nicel veri toplama ve analizi; nitel veri toplama ve analizi. Dersi alan öğrencilerin araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini ve süreçlerini anladıklarını göstermesi ve hem nicel hem de nitel araştırmaları eleştiril biçimde değerlendirebilmesi gerekmektedir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 241 İletişim Kuramları 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı sosyal bilimler perspektifinden medyanın kuramsal temellerini sorgulamaktır. Medya kuramlarının gelişimi kitle iletişimine dair getirilen kuramların dört dönemi dahilinde ele alınacaktır; kitle toplumu kuramları, sınırlı etki görüşleri, eleştirel ve kültürel yaklaşımlar, anlam üretimine dair görüşler.Zorunlu
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 224 Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş 3(2+2+0) ECTS 7,00Bu ders kapsamında öğrencilere halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının temel tanımları ve ilkeleriyle birlikte, söz konusu alanlarda çalışan profesyonellerin rolleri ve sorumlulukları tanıtılır. Her iki alanın işleyişi analiz edildikten sonra derste bunlara ilişkin düzenlemeler, toplumsal etkileri, halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarının stratejik planlama süreçleri irdelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 232 Film Araştırmaları 3(2+2+0) ECTS 8,00Bu ders kapsamında öğrencilere halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının temel tanımları ve ilkeleriyle birlikte, söz konusu alanlarda çalışan profesyonellerin rolleri ve sorumlulukları tanıtılır. Her iki alanın işleyişi analiz edildikten sonra derste bunlara ilişkin düzenlemeler, toplumsal etkileri, halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarının stratejik planlama süreçleri irdelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 242 Radyo-TV Yayıncılığı 3(2+2+0) ECTS 8,00Bu derste temel terminolojisi, özet bir geçmişi, teknolojik gelişimi, temel teknik ve uygulamaları verilerek yayıncılığa genel bir giriş yapılır. Okumalar, tartışmalar, meslekten davetliler, kaydedilmiş yayınlarla birlikte derste alana ilişkin kuramsal ve pratik yaklaşımlar beraberce sunulur. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 315 Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Siyasi Kültür 4(4+0+0) ECTS 8,00Bu derste öğrencilere öncelikle siyaset bilimine dair temel terminoloji öğretilir. Özet biçimde kavramsal çerçevenin aktarılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin idari sistemi ve geleneklerine değinilir, Osmanlı İmparatorluğu’ndan itibaren kaydedilen önemli tarihsel gelişmelere vurgu yapılır ve Türkiye’deki önemli devlet kurumları, anayasal gelişmeler tanıtılır.Zorunlu
CS 321 Uluslararası İletişim 3(3+0+0) ECTS 7,00Bu derste karşılaştırmalı biçimde uluslararası/küresel haber akışı ve medya sistemlerine odaklanılır. Medyanın modernleşmesini takip eden değişimler, küreselleşmenin ülkeler üzerindeki etkisi, giderek artan ithal ürünler karşısında yerli medya içeriğinin kültürel karakterini koruma gayretleri, başta internet olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinin etkileri derste işlenen konular arasındadır.Zorunlu
CS 212 İletişim Sosyolojisi 3(3+0+0) ECTS 7,00Derste kitle iletişimiyle toplumsal hayat arasındaki karmaşık etkileşimin çok disiplinli bir yaklaşımla sorgulanması amaçlanmaktadır. Bireyler, aileler, cemaatler, şirketler, uluslar ve dünya sistemine vurgu yapılarak enformasyon akışının farklı yollarla toplumsal örgütlenmenin çeşitli katmanlarını biçimlendirip, bunlar tarafından biçimlendirilmesi ele alınır. Öğrenciler geleneksel yazılı basından, radyo-televizyona ve yeni enformasyon teknolojilerine kadar tüm kitle iletişim araçlarını eleştirel biçimde değerlendirirler.Zorunlu
CS 304 Yeni Medya ve Toplum 4(4+0+0) ECTS 8,00Bu derste enformasyon toplumu kavramına ilişkin bir girizgâhın ardından toplumsal ve ekonomik bağlam dahilinde medya-teknoloji ilişkisi incelenir. Medya teknoloji alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesiyle birlikte öğrencilere yeni medyaya ilişkin kuramsal yaklaşımlar anlatılır. Derste ayrıca etkileşim ve katılıma vurgu yapılarak medya-izleyici ilişkisinin değişen doğası irdelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 401 Popüler Kültür ve Medya 4(4+0+0) ECTS 7,00Bu derste Batı dünyası ve Türkiye’deki popüler kültür olgusu, kültürel çalışmalara ilişkin güncel tartışmalar eşliğinde eleştirel bir tarzda değerlendirilir. Derste ilk olarak yüksek kültür, kitle kültürü ve popüler kültür sınıflandırmasına dair tartışmalar irdelenir. Sonrasında popüler kültür ve medya metinlerinin çeşitli yönleri farklı kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulur.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
CS 433 Medya Araştırmaları 4(3+2+0) ECTS 8,00Öğrenciler bu derste medya kuramlarının ve medya araştırmalarında kullanılan yöntemlerin doğuşunu öğrenerek medya araştırmalarına giriş yaparlar. Öğrencilerin nicel, nitel, eleştirel kültür çalışmaları gibi farklı araştırma yöntemlerini tanıyabilmeleri amacıyla bunlara dair tartışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca farklı araştırma yöntemleri karşılaştırmalı analize tabi tutulur. Söz konusu araştırma yöntemlerinin kullanıldığı örnekleri okuyan öğrencilerin derste örnekteki araştırmacının tercihini tartışması beklenir. Bunun yanında öğrenciler kendi tasarladıkları bir araştırmayı yürütme sürecine vakıf konuma getirilmeye çalışılır. Nihayetinde öğrenciler medya araştırmalarının uygulandığı güncel alanları tanıyıp, kendi araştırma projelerini sunarlar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
HUK 414 İletişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste, özel hukuk-kamu hukuku, anayasa, temel haklar ve sorumluluklar gibi hukuk alanına ilişkin temel konular gösterildikten sonra, iletişim ve medyaya dair yasal çerçevenin tanımı yapılır. İfade özgürlüğü, sansür, mahremiyet konuları tartışılır ve bu konulara ilişkin Türkiye ve uluslararası plandaki düzenlemeler incelenir. İletişim etiği de derste ayrıntılı olarak ele alınan konular arasındadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Zorunlu
D00036 Bölüm Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 6,00 maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,
Bölüm Seçmeli
CS 311 Medya’da Yaratıcı Yazın 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste edebi ürünler de vermiş başarılı gazetecilerin eserleri incelenecektir. Değişik toplumsal katmanlardaki okuyucu ve izleyicilere seslenmenin yolları incelenecek ve haber, senaryo, reklam metni, belgesel ve drama gibi farklı medya metinlerinin temel yapıları karşılaştırmaları biçimde irdelenecektir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 341 İletişimde Seçme Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00İletişim alanındaki güncel tartışmalar ve yaklaşımlar ışığında iletişime ilişkin seçilen sorunlar, konular ve hareketler incelenir. Konular yıldan yıla değişebilir.Bölüm Seçmeli
CS 353 Web Tasarım I 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu derste öğrencilerin multimedya içerikli internet sitelerinin tasarımı için bir başlangıç yapması amaçlanır. Bu amaçla etkin bir sayfa tasarımı, site haritası, içerik yönetimi ve temel düzeyde HTML format bilgisi için gerekli teknik ve editoryal yetiler verilmeye çalışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 357 Temel Fotoğrafçılık 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu ders kapsamında ilk olarak fotoğrafın kökeni ve dönüşümü sorgulanır. Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisi irdelendikten sonra kuramsal yaklaşımlar anlatılır ve fotoğrafla diğer görsel sanatların bağı sorgulanır. Işık, kadraj ve film banyosuna ilişkin temel teknik bilgileri edinen öğrencilerin uygulama yapması da beklenir.Bölüm Seçmeli
CS 361 Halkla İlişkiler ve Medya 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste halkla ilişkilerde medya yönetimine, medya kuruluşlarının rutinine ve halkla ilişkilerin medya seçimi ve planlamasına dair temel bilgiler öğrencilere verilir. Bütçe planlama ve yürütme, etkili basın toplantıları düzenleme ve basın bültenleri yazma ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır. Halkla ilişkiler ve medyaya ilişkin etik endişeler ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.Bölüm Seçmeli
CS 367 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders toplumsal cinsiyet ve iletişim alanlarındaki çalışmalarda toplumsal cinsiyet, kültür ve kitle medyası temaları çevresinde gözlenen bazı güncel kesişimlere odaklanır. Öğrencilerin farklı kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları medya çalışmalarına tatbik edebilir hâle gelmesi, farklı medyalarda toplumsal cinsiyetin temsili hakkında eleştirel düşünebilmesi, daha genel toplumsal değişimler bağlamında toplumsal cinsiyetin temsilindeki değişimleri inceleyebilmesi amaçlanır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 375 Türk Sineması 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sinemanın Türk toplumuna girmesinden günümüze kadar genel bir tarihsel bilgi verilir ve seçilen filmler hakkında ayrıntılı tartışmalar gerçekleştirilir. Cumhuriyet filmlerinde tiyatronun etkisi, melodramlar, Yeşilçam’ın doğuşu, ulusal sinema tartışmaları, sinemanın sanayileşmesindeki dönemler ve yeni auteur sinema ele alınan konular arasındadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 383 Medya için Temel Grafik 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin ana temasını bilgisayar ortamındaki iletişimde farklı medya metinleri ve görüntü kullanımı arasındaki ilişki oluşturur. Öğrencilerin logo ve grafik tasarımları gerçekleştirmesi için gerekli yetilere ve yazılım bilgisine sahip olmasına çalışılır, bilgisayar destekli tasarım yapabilmeleri amacıyla çeşitli multimedya uygulamaları tanıtılır. Pratikte yeterlilik ve deneyim sağlayabilmek için derste örnek çalışmalara başvurulur. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 385 Film Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste önemli kuramsal ve eleştirel yaklaşımların tartışılması yoluyla karmaşık kültürel bir medya olarak görülen sinema filmleri üzerine üst düzey bir kavrayış geliştirilmesine çalışılır. Ele alınması muhtemel kuramsal ve eleştirel yaklaşımlar arasında realist kuram, tür eleştirisi, auteur kuramı, yapısalcılık, feminist kuram ve sinema eleştirmenliği bulunmakta. Ders kapsamında her hafta film gösterimi yapılmakla birlikte, okumalar, grup tartışmaları ve yazılı ödevler de gerçekleştirilir.Bölüm Seçmeli
CS 391 İletişim ve İkna 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders etki nosyonunu bilimsel ve psikolojik bir perspektiften öğretmek için tasarlanmıştır. Ders kapsamında ikna, uyma, propaganda ve zihin denetimi gibi alandaki bazı önemli başlıklara değinilir. Öğrenciler çeşitli durumlarda tutum ve davranış değiştirmede etkili olan basit ikna yöntemlerini öğrenir ve reklamcılar, sosyal eylemciler ve siyasal seçkinler gibi iletişimde uzmanlaşanların kullandıkları teknikleri incelerler.Bölüm Seçmeli
CS 421 Masaüstü Yayıncılık 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu ders sayfa tasarımına ilişkin temel yayıncılık yazılımlarının kullanımı üzerine odaklanır. Ders kapsamında tipografi, sayfa tasarımı ve temel grafik tasarımına dair zaruri terminoloji ve beceriyi kazanan öğrenciler profesyonel kalitede çok çeşitli nihai ürünler yaratmak için metinleri, grafikleri ve fotoğrafları bir araya getirme imkanına sahip olurlar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 423 Film Analizi 3(2+2+0) ECTS 6,00Öğrenciler bu derste sinema dünyasının başlıca filmlerini estetik ve toplumsal açıdan analiz ederler. Dünya sinema tarihine ilişkin bilgi edinip, çeşitli dönemlerin sinemasıyla toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları arasında ilişki kurma yeteneği kazanırlar. Klasik Hollywood filmleri, İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız yeni dalgası, önemli yönetmenler gibi konular derste ele alınır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 441 İletişimde Seçme Konular III 3(3+0+0) ECTS 6,00Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden iletişim ve medyayla ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir.Bölüm Seçmeli
CS 447 Belgesel Sinema 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste belgesel sinema, kuramları ve tarihsel gelişimi çerçevesinde ele alınacaktır. Belgesel kavramının “gerçeklik” ile temsil arasındaki ilişkiye getirdiği epistemolojik ve etik sorgulama derste nesnellik, öznellik, iktidar, bilgi, hakikat ve performans kavramları ve seçilen film örnekleri üzerinden tartışılacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 449 Medya ve Siyaset 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders öğrencilerin medyanın siyasi süreçteki rolüne dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini hedefler. Derste öncelikle medya ve siyaset kuramlarına dair önemli kavramlar ve tartışmalar gözden geçirilecektir. Medyanın gücü paradigması ve değişen küresel medya alanları tartışıldıktan sonra medya ve yurttaşlık ilişkisi bağlamında ‘halk iktidarı’ ve ‘yurttaş gazeteciliği’ gibi konular ele alınacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 451 Reklamda Yaratıcılık 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı hedefine ulaşan başarılı reklamlar için, medyada yaratıcı olmanın püf noktalarını uygulamalı olarak öğrencilere göstermektir. Dersin odak noktası reklamda yaratıcı sürecin en önemli aşaması olan stratejik planlamadır. Bu noktadan hareketle reklam tekniğinde, üründe, yazarlıkta ve medyada yaratıcılık süreçleri irdelenecek ve dünyadan ve Türkiye’den örneklerle yaratıcı ekoller tanıtılacaktır.Bölüm Seçmeli
CS 453 Senaryo Yazımı 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, öğrencilere film senaryosu hakkında temel bilgileri vermek ve filmin anlatı yapısını oluşturan öykü, karakter, hareket ve diyalog gibi unsurları öğretmektir. Bu bilgiler ışığında öğrencilerin seçecekleri herhangi bir konudaki öyküyü senaryo haline getirmeleri beklenmektedir.Bölüm Seçmeli
CS 455 Dergi Haberciliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders öğrencilerin bir dergiyi tasarlayıp üretecek becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilere öncelikle dergi haberciliğini tanıyacakları kavramsal çerçeve aktarılacak; ardından gerçek bir dergi çıkarabilmeleri için uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirilecektir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 457 Sinemada Seçme Konular 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders sinema çalışmaları alanındaki güncel konular, araştırmalar ve yaklaşımlara göre tasarlanır. Bu sebeple konular seneden seneye farklılık gösterir.Bölüm Seçmeli
CS 461 Reklamcılıkta Pazarlama Stratejisi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişimi ve reklamcılığın en önemli unsurlarından olan konumlandırma kavramını ve buna bağlı stratejileri ele alır. Ders kapsamında, reklamcılıkta yaratıcı stratejiyle bağlantılı olarak marka algılanırlığını, bilinirliğini en üst düzeyde sağlayabilmek amacıyla kullanılan konumlandırma stratejileri örnek olaylarla irdelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 463 Ulusaşırı Alan ve Medya 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste iletişim teknolojileri ve ulusaşırı kimlikler arasındaki değişen ilişkiler, özellikle neoliberalizm, küreselleşme ve yoğunlaşan göç dinamikleri ile kültürel akışlar çerçevesinde irdelenecektir. Ulus, ulusal sınırlar, dolayımlı bireysel ve toplumsal kimlikler, kamu ve kamusal alanlar, küreselleşme, kozmopolitanizm, ulusaşırılık ve diyaspora kavramları etrafında sorgulama yapılacaktır.Bölüm Seçmeli
CS 473 Haber Analizi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, iletişim öğrencilerine haber üretimi, haber metinleri ve haberin alımlanması konularında yapılmış önemli çalışmaları ve yaklaşımları tanıtmak ve bu bilgiler ışığında haber medyasını toplumsal bağlamı içinde ele alarak, günümüz haber üretim süreçlerini örnek haberler üzerinden tartışmaya açmaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 475 Gazetecilikte Seçme Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Gazeteciliğe dair önemli konular öğrencilere tanıtılacak ve ilgili literatürü okumaları sağlanacaktır. Öğrencilerden kuramsal okumasını yaptıkları konuları tartışmaları beklenmektedir.Bölüm Seçmeli
CS 477 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Seçme Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarındaki güncel araştırmaları, tartışma ve konuları öğrencilere aktarmak için tasarlanmıştır. Konular yıldan yıla değişebilir.Bölüm Seçmeli
CS 308 Kültürel Çalışmalara Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Kültürel çalışmalara genel bir giriş niteliğindeki bu derste Britanya ve ABD’deki kültürel çalışmalar geleneklerinin tarihine, kuramsal temellerine ve sınırlarına yer verilir. Kültürel süreçler ve ürünlerin hangi farklı şekillerde üretildikleri, biçimlendirildikleri, dağıtıldıkları, tüketildiklerini araştıran disiplinler arası yaklaşımlara vurgu yapılır. Yaptıkları tartışmalar, araştırmalar ve yazdıklarıyla öğrenciler kültürün farklı boyutlarını sorgular, konuyu daha genel toplumsal, estetik, etik ve siyasal bağlam dahilinde değerlendirmeyi öğrenirler. Böylelikle kültürel çalışmalar alanında daha ileri seviyedeki dersleri alacak düzeye erişirler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 342 İletişimde Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders iletişim ve medya çalışmaları alanındaki güncel araştırmaları, tartışma ve konuları tanıtmak için hazırlanmıştır. Konular yıldan yıla değişebilir.Bölüm Seçmeli
CS 346 Radyo Yapımcılığı 3(3+0+0) ECTS 6,00Derse katılan öğrenciler radyo yapımcılığına dair temel ekipmanları, terminolojiyi ve üretim tekniklerini öğrenirler. Dersin amacı radyo programcılığı yapmak için gerekli temel nitelikleri öğrencilere kazandırmaktır. Radyo yapımcılığı alanındaki üretim tekniklerinin eleştirel bir değerlendirmesi de öğrencilere sunulur ve üretimin esaslarının program formatlarıyla ilişkisini anlamaları sağlanır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 348 Dil ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste dil toplumsal bir pratik olarak incelenir ve farklı topluluklardaki dil kullanımı toplumsal, kültürel ve tarihsel geniş bir bağlam doğrultusunda incelenir. Dil ve toplum çalışmalarına dair ele alınan pek çok konu sayesinde dilsel verilerin araştırılmasındaki farklı kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar aktarılır. Derste dil ve toplumsal cinsiyet, sosyolinguistik uygulamalar ve söylem çalışmaları da incelenir.Bölüm Seçmeli
CS 354 Web Tasarım II 3(2+0+2) ECTS 6,00Derste öğrencilere internet sitelerine multimedya içerik eklemelerini sağlayacak gerekli teknik ve editoryal nitelikler kazandırılacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin ‘Web Tasarım I’ dersinde internet sitesi tasarımı ve işletimine dair edindikleri bilgiler geliştirilecektir. Fotoğraf işlemeye yönelik programlar öğrencilere tanıtılırken, internet sitelerinde ses ve görüntü kullanım olanakları gösterilecektir.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 356 Medyanın Ekonomi Politiği 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste öncelikle ekonomi politiğin temel ilkeleri ve kültür endüstri kavramı tanıtılır. Medya şirketlerinin mevcut yapısı ve üretim stratejileri incelendikten sonra tekelleşmeye, yoğunlaşmaya, medyaya dair siyasi ve ekonomik düzenlemelere değinilir. Dersin ana amacı öğrencilerin medya ve kültür ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi safhalarında iktidar ilişkilerinin rolünü düşünüp tartışmalarını sağlamaktır.Bölüm Seçmeli
CS 358 Dijital Fotoğrafçılık 3(2+0+2) ECTS 6,00Ders kapsamında öğrencilere dijital fotoğrafçılığın ortaya çıkışı ve uygulama alanları aktarılacak, klasik fotoğrafçılığa göre medya dünyasında nasıl bir dönüşüme neden olduğu irdelenecektir. Uygulama aşamasındaysa öğrencilere dijital fotoğraf makineleri ve özellikleri tanıtılacak ve bilgisayarlarda fotoğrafları nasıl farklı biçimlerde işleyebilecekleri gösterilecektir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 362 Halkla İlişkiler Kampanyaları 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders araştırma, örgütleme, programlama ve değerlendirme aşamalarını içerecek şekilde halkla ilişkiler sürecini tanıtmayı amaçlar. Öğrenciler halkla ilişkiler stratejileri geliştirmeyi, kampanya sonuçlarını değerlendirmeyi, özel etkinlikleri planlayıp icra etmeyi öğrenirler. İş yerindeki iletişim, resmi makamlarla ilişkiler, lobicilik, medya ilişkileri gibi konular derste ele alınır.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 368 Video Yapım 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste öğrencilere video eseri üretimine dair deneyim kazandırılır ve yayıncılık, sinema ve internet medyasındaki güncel gelişmelere özel vurgu yaparak medya kuramları anlatılır. Öğrencilerden dijital video üretimindeki uzlaşımları tatbik ederek ya da bunlara karşı çıkarak kendi eserlerini ortaya koymaları beklenir, böylelikle eleştirel ve kavramsal çerçevelerini genişletmeleri arzulanır.Bölüm Seçmeli
CS 394 Türkiye’nin Entelektüel Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders modern Türkiye tarihindeki önemli konulardan bazılarını kültür ve topluma özel vurgu yaparak aktarmak için tasarlanmıştır. 19’uncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndaki reform girişimlerinden ve Batılılaşma hareketinden başlayarak Türkiye’deki kültürel kurumlar ve üniversitelerin kronolojik kısa bir tarihi sunulur. Cumhuriyet yönetiminin kültürel değerleri, Türk aydınları arasındaki Doğu-Batı ikilemi derste son 50 yılda entelektüel hayat ve siyasal dönüşümler arasındaki ilişkiye önem verilerek ele alınır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 402 Siyasal İletişim 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders vatandaşlarla hükümet arasındaki iletişim süreçlerini ve kurumlarını öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Modern siyasal sistemlerde iletişimin kullanımı ve işlevini öğretmek, kitle medyası yoluyla siyasal bilgilerin iletilmesine dair çelişkileri aktarmak dersin ana amacıdır. Haber üretiminde siyasetin yeri, siyasilerin haber içeriğini denetleme girişimleri, siyasi ikna çabaları, kamuoyu kavramı, tutum değişiklikleri ve kitle medyasının politikaların şekillenmesindeki etkileri derste işlenen konular arasındadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 418 Reklam Analizi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders reklam çalışmalarını yalnızca profesyonel ve endüstri odaklı olmaktan çıkarıp, kurumsal, analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin pazarlama felsefesi, süreçleri, uygulamaları ve sonuçlarını toplumsal ve kültürel bağlamından koparmadan irdeleme olanağı tanımaktadır. Dersin odağında ise imgeye dayalı bir tüketim kültüründe, kapitalist bir ekonomik sistemde, gittikçe tekelleşen medya yapısında ve demokratik bir siyasal sistem içerisinde reklamın önemi yer almaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 442 İletişimde Seçme Konular IV 3(3+0+0) ECTS 6,00Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden iletişim ve medyayla ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 448 İnternet Gazeteciliği 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste, tam zamanlı çevrimiçi yayıncılığın etik ve yasal boyutları, haber web sitelerini geleneksel habercilik kanallarından ayıran özellikler, internette araştırma yapma, blogların yaygın medyada yer alan bireysel gazetecilik örnekleri ile karşılaştırılması gibi internet gazeteciliğine ilişkin konular işlenecektir. Ayrıca, öğrenciler gazetecilik bilgi ve becerilerini çevrimiçi ortamda uygulama olanağını elde edeceklerdir.Bölüm Seçmeli
CS 452 Kamuoyu 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders kamuoyu kavramını ve siyasal sistem içerisindeki yerini inceler. Ders boyunca hem yurttaşların siyasete ilişkin düşüncelerinin nasıl biçimlendiği hem de kamuoyunun siyasal kampanyalar, seçimler ve idari işlerde nasıl bir rol oynadığı tartışılacaktır. Yalnızca kamuoyunun güncel önemi üzerinde durulmayıp, aynı zamanda tarihsel olarak özellikle televizyon ve elektronik medyanın da gelişimiyle birlikte kamuoyu araştırmalarının da öneminin değişimi dersin içeriğinde yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin kamuoyunun demokrasilerde oynadığı rol gibi konularda normatif bir bakış açısı geliştirmeleri sağlanacaktır.Bölüm Seçmeli
CS 456 Radyo ve Televizyon Haberciliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, öğrencilere radyo ve televizyon haberleri üretimindeki görevleri ve rollerini, ayrıca araştırma, haberi yazma ve program fikirleri geliştirime tekniklerini aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin televizyon ve radyo için temel düzeyde haber yazma becerilerini geliştirmeleri ile yapımları planlama ve yürütmeleri hedeflenmektedir.Bölüm Seçmeli
CS 458 Marka İletişimi Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders öğrencilerin başarılı iletiler ve doğru iletişim kanalları aracılığıyla marka stratejileri geliştirebilmeleri için bir bilgi birikimi sağlar. Ders marka yönetimi işlevi için gerekli olan pazarlama teorisi ve uygulamaları ile iletişim stratejileri konularını kapsar.Bölüm Seçmeli
CS 462 Televizyon Yapımcılığı 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, öğrencilerin televizyon yayın ve program yapımına ilişkin becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda eleştirel bir gözle televizyon programlarını değerlendirmelerini sağlamaktır. Ayrıca derste ses, çekim, ışık, kurgu ve öykü anlatımı gibi uygulamaların üzerinde durulacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 464 Medya, Kültür ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders siyasal, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamları içinde medyaya (yeni bilgi ve iletişim teknolojileri de dâhil) ilişkin tartışmalar için bir forum niteliği taşımaktadır. Ayrıca öğrencilere sosyolojik düşünme becerisi ve medya ve kültürel çalışmalar disiplinleri içerisindeki kuramsal yaklaşımları öğrenme olanağı sağlar.Bölüm Seçmeli
CS 468 Televizyon Çalışmalarında Seçme Konular 3(3+0+0) ECTS 6,00Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden televizyon çalışmaları ile ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir.Bölüm Seçmeli
CS 472 Örgütlerde İletişim 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, örgüt kültürü ve örgütsel iletişim alanlarına ait kavramları öğrencilerle paylaşmaktır. Ayrıca, örgütlerde bilginin üretilmesi, iletilmesi ve paylaşılması için gerekli olan örgütsel iletişim modellerini ve gerekli örgüt kültürü oluşumlarını öğrencilere tanıtmaktır.Bölüm Seçmeli
CS 476 Diyaspora ve Film 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, diyaspora sinemasındaki görsel kültürü, diyaspora ve göç çalışmalarına ilişkin kuramsal yaklaşımlarla irdelemek amacıyla desenlenmiştir. Öğrencilerin kavramsal araçları öğrenerek ve örnekler izleyerek filmlerin yapımı, algılanması ve içeriğine ilişkin eleştirel analizler yapabilmeleri hedeflenmektedir.Bölüm Seçmeli
CS 478 Gazetecilikte Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden gazetecilik ile ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve kuramsal yaklaşımlar tartışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 480 Halkla İlişkiler Atölyesi 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu ders diğer Halkla İlişkiler seminer derslerinde öğrenilen bilgilerin uygulamasının gerçekleştirileceği haftalık bir atölye niteliğindedir. Böylelikle öğrenciler daha sonra çalışabilecekleri ortamlar ve halkla ilişkiler işinin niteliği hakkında da bilgi sahibi olabileceklerdir.Bölüm Seçmeli
CS 486 Kurgu ve Post-Prodüksiyon 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu ders öğrencilere post-prodüksiyon sürecini ve çeşitli aşamalarını ayrıntılı olarak aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler kurgu yazılımları (Final Cut Pro ve AVID) operatörleri olarak teknik beceriler edineceklerdir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 492 Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 6,00Belli bir araştırma sorunsalı belirleyen öğrencinin, buna uygun araştırma yöntemini seçmesi ve veri toplamaya başlaması beklenir. Eğitimleri sırasında öğrendikleri kuramlar ışığında topladıkları verileri analiz eden öğrencilerin en son aşamada yazılı akademik bir metin ortaya koyması istenir.Bölüm Seçmeli
CS 496 Medyada Sanat ve Kültür 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste gazetelerin, dergilerin kültür-sanat sayfaları ile özel ekleri analiz edilecektir. Ayrıca radyo ve televizyonlarda yer alan kültür ve sanat gazeteciliği ile yayınların var olan durumları incelenip, ileriye dönük saptamalarda bulunulacaktır. Bu analizler Türkiye’den ve diğer ülkelerden örneklerle karşılaştırmalı olarak yapılacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Bölüm Seçmeli
CS 498 Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve kuramsal yaklaşımlar tartışılır.Bölüm Seçmeli
ELIT 121 Edebiyat Çalışmalarına Giriş I 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı öğrencilerin yazınsal metinleri anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmektir. Değişik dönemlerden seçilen kısa öykü ve roman türleri biçimsel özellikler açısından ele alınıp incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 215 Çeviri 3(2+2+0) ECTS 7,00Bu ders farklı çeviri yöntemleri ve kuramlarını uygulamalı biçimde ele alır. Gazete makaleleri ve teknik metinler gibi çeşitli metin türlerinin çevirilme yöntemlerini tartışmaya açar. Dersin ikinci bölümünde edebi çeviriler üzerinde durulur ve farklı edebi türlerden seçilen metinlerin çevirileri yapılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 243 Amerikan Edebiyatına Giriş I 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste Sömürgecilik Döneminden 18. yüzyıl Akıl Çağına kadar süren dönemde üretilmiş olan eserler incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 291 Sinema 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, öğrencilere bir filmin analizi ve eleştirisi için gerekli temel kavramları ve sinemanın kendine özgü dilini tanıtmaktır. Kamera kullanım teknikleri, ışıklandırma, çerçeveleme, montaj, film kuramları ve yazılı metinlerin görsel metinler haline dönüştürülme süreci dersin önemli konuları arasındadır.Fakülte Seçmeli
ELIT 305 Retorik 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste retorik alanındaki güncel konular tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde hem retorik kuramı hem de retoriğin çeşitli alanlardaki uygulamaları dikkate alınarak incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 311 Mitoloji 3(2+2+0) ECTS 7,00Bu derste mitler simgesel bir sistem, edebi, dilsel ve kültürel bir olgu olarak incelenir. Dersin ilk bölümünde eski Mezopotamya,Yunan ve Roma mitleri üzerinde durulur. İkinci bölümde ise daha sonraki dönemlerin mitleri ele alınır ve mit, toplum, dil ve inanç kavramları arasındaki ilişikiler irdelenir.Fakülte Seçmeli
ELIT 349 Karşılaştırmalı Öykü 3(2+2+0) ECTS 6,00Öykü türünden seçilen eserler karşılaştırmalı edebiyat yöntemleri ile incelenir. Gogol, Chekhov, Borges, Marquéz, Poe, James, Lawrence, Joyce, Woolf, Mansfield, Porter ve Lessing gibi yazarlardan seçilen öyküler kısa öyküye ilişkin anlatı teknikleri ve estetik özellikler açısından ele alınıp tartışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 365 Sömürgecilik Sonrası Roman ve Çok- Kültürlülük Araştırmaları 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste edebiyat metinleri ırkçılık, etnik gruplar, ulusalcılık ve sömürgecilik gibi birbirini sorgulayan kavramları ve yaklaşımları tüm çelişkileriyle yansıtan bir kültürel olgunun ürünleri olarak tartışılır.Fakülte Seçmeli
HUM 201 (İNB 201) Sosyal Antropoloji 3(3+0+0) ECTS 5,00Derste insanlık durumu, zaman ve mekân eksenlerinde ele alınarak, gözlemlenen benzerlik ve farklılıklar antropoloji kuramları çerçevesinde irdelenecektir. Bütünsel bir yaklaşımın benimseneceği derste, dil, töreler, sembolik sistemler ve anlamlar, efsaneler ve masallar, dinler, doğaüstü güçlere inanışlar, bilim, sanat, sosyalleşme süreçleri, aile, evlilik ve akrabalık kurum ve kavramları, cinsiyet, yaş ve sosyal grupların kültürel boyutları, politik organizasyonlar, üretim, bölüşüm ve tüketimi içeren ekonomik faaliyetler ile tümünün birbirleriyle olan etkileşimi çok kültürlülük bakış açısıyla değerlendirilecektir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırFakülte Seçmeli
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz’in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
HUM 401 (İNB 401) Sosyal Bilimlerde Seçme Konular I 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.Fakülte Seçmeli
MATH 101 Sosyal Bilimler İçin Matematik 3(3+0+0) ECTS 5,00Kümeler ve küme işlemleri, reel sayılar, cebirsel işlemler ve temel eşitlikler, kartezyen koordinat sistemi, lineer ve ikinci dereceden denklemler, lineer fonksiyonlar, lineer ve kuadratik fonksiyonların grafikleri, limit, süreklilik, türev, üstel fonksiyonlara ve logaritma fonksiyonuna giriş, finans matematiği, matrisler, matris işlemleri, determinantlar, Cramer kuralı, lineer programlama problemleri. Üstel ve logaritma fonksiyonların türevleri, belirsiz integral, integral teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.Fakülte Seçmeli
PHIL 311 (FEL 311) Etik 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, etik kavramının ve etiğe ilişkin konuların Batı metafizik geleneğinde nasıl ve ne biçimde dile getirildiğini ele alıp tartışır. Bu geleneğin belli başlı metinlerini, “insan etosu (yaşam alanı) nedir?” sorusu bağlamında inceleyerek, etik kavramının ortaya çıkışını ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü öğrencilere göstermeyi amaçlar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 223 Sosyal Psikoloji 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders sosyal psikoloji alanına kapsamlı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, sevgi ve bağlanma, uyum, ikna, grup etkisi, önyargı ve kaynakları, saldırganlık, çatışma ve barış gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin bilimsel olarak incelenmesine ağırlık verilmektedir. Böylece, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri detaylıca incelenmektedir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 233 Öğrenme Psikolojisi 3(2+2+0) ECTS 8,00Bu derste, öğrenme ve şartlamanın temel ilkeleri üzerinde durulur. Öğrenme ile ilgili önemli kavramlara, önde gelen kuramlara ve güncel bilimsel araştırma bulgularına odaklanılarak, öğrencilerin öğrenme sürecini farklı bakış açılarından anlamaları sağlanır. Temel öğrenme ilkelerinin ve kuramlarının, insanoğlunun yaşam deneyimlerini açıklamada ne ölçüde yaralı olduğu tartışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,
PSY 301 Psikolojide Çağdaş Akımlar 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, toplumdaki çağdaş akımları ve konuları psikolojik perspektif kapsamında ele almak amacıyla tasarlanmıştır. Dersin ana teması, aralarında toplumsal cinsiyet araştırmaları, milliyetçilik, kimlik ve ayrımcılık, topluluk psikolojisi bağlamında ruh sağlığı alanında önleyici müdahaleler gibi geniş bir yelpazede yer alan konular arasından seçilmektedir. Güncel gelişmeler ve yönelimler, modern psikolojinin sunduğu teorik çerçeve ve güncel araştırmalar ışığında ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.Fakülte Seçmeli
PSY 305 Evrimsel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste insan davranışı ve bilişsel kapasiteleri adaptasyoncu bir bakış açısından incelenmektedir. Ele alınan konular arasında Darwin’in doğal seçilime dayalı evrim teorisi ve bunla ilgili daha yeni teorik gelişmeler, erkeklerin ve kadınların eş seçme stratejileri, çocuk yetiştirme ve akrabalık ilişkileri, gruplar arasında işbirliği ve rekabet, statü ve sosyal hiyerarşi, “modüler zihin” görüşü, insan beyninin kendine özgü yönlerinin evrimi, dilin ve diğer zihinsel kapasitelerin evrimsel temeli vardır. Ders ayrıca evrimsel düşüncenin psikolojinin geneli için nasıl bütünleştirici bir kavramsal çerçeve olabileceğini tartışmaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 307 Bilinç 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders bilinci felsefi, psikolojik, nörobiyolojik ve fenomenolojik perspektiflerden inceleyen bir giriş dersidir. Derste, bilincin filozoflar için neden bir “zor problem” olduğu; bilincin dikkat ve algıyla, benlik ve özgür irade ile ilişkisi; bilincin evrimi ve hayvanlarda bilinç; makinelerde bilincin varolmasının imkanı; bilincin beyinsel temelleri; insanlarda bilinçsiz bilgi işleme; duyu-ötesi algı ve diğer doğaüstü fenomenler; rüyalar, halüsinasyonlar, meditasyon ve diğer “başkalaşmış” bilinç durumları; fenomenoloji ve nöro-fenomenoloji gibi konular tartışılmaktadır.Fakülte Seçmeli
PSY 309 Nitel Araştırma Yöntemleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, Nitel araştırma yöntemlerine yeni başlayanlar için kurgulanmıştır. Bu çeşit araştırmaların altyapısını oluşturan teorik yaklaşımlar, alanda sık kullanılan veri toplama yöntemleri (görüşme ve gözlem teknikleri, notlama gibi) ve önde gelen veri analizi yöntemleri gözden geçirilecektir. Ders işlenişiyle el ele devam edecek olan saha uygulamaları ile ders bilgi birikiminin yanı sıra, kaliteli araştırmaların ayrılmaz unsuru olan uygulama becerilerinin gelişimini de desteklemeyi hedefler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 345 Duyum ve Algı 3(3+0+0) ECTS 5,00Duyum ve algı ile ilgili çeşitli konular, psikolojik, psikofizik ve fizyolojik yaklaşımlar çerçevesinde, incelenir. Görsel, işitsel ve kimyasal duyumlara odaklanılır.Fakülte Seçmeli
PSY 407 Toplumsal Cinsiyet ve Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste, psikoloji alanını ilgilendiren cinsiyet rolleri üzerine yapılmış olan çalışmalar ve bu konudaki kuramlar incelenir. Toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsel kimlik gelişimi, toplumsal cinsiyet rolleri ile zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler, aile yapısı ve ilişkilerini ilgilendiren konular, is hayati, cinsellik, duygular, ve kişiler arası ilişkiler gibi konular işlenecektir.Fakülte Seçmeli
PSY 443 Aile ve Grup Dinamikleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, aile ve grup sistemlerinin altında yatan temel ilkeler üzerinde durur ve bireysel davranışların grup dinamiği içinde nasıl algılanabileceğini inceler.Fakülte Seçmeli
SOC 311 (SOS 311) Kapitalizmin Osmanlı’ya Girişi 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders, Batı kapitalizminin Osmanlı’ya girişi ile birlikte klâsik Osmanlı toplumsal sisteminin dönüşümü, yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkışı ve yöneten/yönetilen ilişkisindeki değişimleri ele alacaktır. Kapitalizme eklemlenmenin idari ve kültürel boyutları “modernleşme” kapsamında analiz edilecek ve bu geniş çaplı toplumsal dönüşümün farklı toplum katmanlarında yol açtığı muhtelif tepkilerin ve toplumsal hareketlerin tartışılmasıyla ders son bulacaktır.Fakülte Seçmeli
ELIT 122 Edebiyat Çalışmalarına Giriş II 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı öğrencilerin yazınsal metinleri anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmektir. Değişik dönemlerden seçilen tiyatro ve şiir türleri biçimsel özellikler açısından ele alınıp incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 142 Klasik Dönem Edebiyatı 3(2+2+0) ECTS 6,00Eski Yunan ve Roma Edebiyatlarının başlıca yapıtları epik, lirik ve dramatik şiirin yapısal ve tematik özellikleri vurgulanarak incelenir.Fakülte Seçmeli
ELIT 244 Amerikan Edebiyatına Giriş II 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste Romantik dönemden günümüze kadar gelen Amerikan Edebiyatı incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 292 Sinema ve Edebiyat 3(2+2+0) ECTS 6,00Roman ve tiyatro gibi edebiyat metinlerinin sinemaya uyarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve uyarlama kuramları Shakespeare ve diğer yazarların sinemaya uyarlanmış eserleri aracılığıyla incelenir.Fakülte Seçmeli
ELIT 314 Hukuk Metinleri Çevirisi 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu ders hukuk metinleri ve hukuk ile ilgili resmi belgelerin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisine odaklanır. Çevirilen metinler arasında vekâletnameler, ihaleler, anlaşmalar, antlaşmalar ve beyannameler yer alır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 342 Modern Tiyatro 3(2+2+0) ECTS 6,00Strindberg, Chekhov, Ibsen, Shaw, Pirandello, Beckett, O’Neill, Miller ve Williams gibi çağdaş tiyatro yazarlarının oyunları kültürel ve tarihsel bağlamları içerisinde incelenip tartışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 364 Yaşam Öyküleri 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste yaşam öykülerinin otobiyografi, biyografi, günlük, anı, seyahat yazıları gibi değişik türleri karşılaştırmalı biçimde incelenir.Fakülte Seçmeli
ELIT 382 Amerikan Edebiyatında Kısa Öykü Geleneği 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu derste Amerikan Edebiyatı’nın belli başlı kısa öykülerinde gözlemlenen ortak özellikler incelenir. Hawthorne, Poe, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Bellow, Malamud, Baldwin, Morrison, Walker, Pynchon ve Updike eserleri incelenen yazarlardan bazılarıdır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 468 Fantezi Yazını 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu ders, gerçekdışı, gerçek ötesi, garip, ilginç, imkânsız veya hayali olarak tanımlanabilecek anlatım tekniklerinin kullanıldığı gerçek- kurgusal, yaşam-ölüm, kadın-erkek, insan-insan olmayan arasındaki sınırların aşıldığı metinleri inceler. Pearl şiirinin şairinden başlayarak, Swift, Carroll, Wells, Kafka, Borges ve Calvino gibi yazarlardan seçilen metinler tartışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
ELIT 472 Karşılaştırmalı Edebiyat 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu ders dünya edebiyatındaki belli başlı konular, eğilimler, akımlar ve eserlere genel bir bakış sunmayı amaçlar. Yazın türlerinin ve anlatım tekniklerinin farklı yazarların eserlerinde nasıl değiştiği seçilen örnek metinler incelenerek tartışılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
HUM 322 (İNB 322) Ulusal Kimliğe Tarihsel Yaklaşımlar 3(3+0+0) ECTS 5,00Türk çağdaşlaşma tarihi hiçbir şekilde sadece Cumhuriyet tarihi ile sınırlandırılamaz, bu nedenle kültürden siyasete farklı temaları içerir. Bu bağlamda, ulus inşa sürecinin dinamikleri, yönetici elitlerin bu süreçteki rolü, popüler kültür ile ulusal kimlik arasındaki ilişki ve modernitenin yerel özellikleri gibi temel temalar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Türk ulusal kimliğinin oluşumunun temellerini anlayabilmek için ilk iki derste ulusal kimlik teorileri ve Osmanlı modernleşme süreci incelenecektir. Daha sonra, geniş ve karşılaştırmalı bir bakışla içsel ve küresel dinamikler çerçevesinde Türk ulusal kimliği tartışılacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı’ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan “çok-merkezci” (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının “Doğu”ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı’nın dünyayı ve özellikle de “Doğu” yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dair “emperyalist” ve “oryantalist” imajlarının yanı sıra “Osmanlı Oryantalizmi” ve “Osmanlı Kolonyalizmi” kavramları bulunmaktadır.Fakülte Seçmeli
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More’un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı “eko-köy”lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PHIL 302 (FEL 302) Felsefeye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Derste Batı felsefe geleneğinin temel konuları, felsefenin tarihsel evrimi, belli başlı felsefe kuramları ve sorunları çerçevesinde ele alınarak irdelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 106 Psikoloji için İstatistik 3(2+2+0) ECTS 7,00Bu ders genel olarak psikolojide temel istatistik kavramlara ve istatistiksel akil yurutme yöntemlerine genel bir giris saglar. Ders kapsamynda su konular incelenecektir: betimsel ve cykarimsal istatistik, parametrik (t testi, ANOVA v.b.) ve parametrik olmayan (Mann-Whitney U or Wilcoxon test, Friedman iki yönlü ANOVA, Kruskal-Wallis tek yönlü ANOVA v.b.) maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 212 Gelişim Psikolojisi 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders gelişim psikolojisi alanındaki belli başlı teorilere ve bilimsel çalışmalara odaklanarak insan gelişiminin doğasını, gelişimsel süreçleri, gelişimle ilgili tartışmaları ve doğumdan ergenliğin sonuna kadarki fiziksel, motor, algısal, bilişsel, dil, kişilik, duygusal, sosyal ve ahlak gelişimini kapsamaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 232 Bilişsel Psikoloji 3(2+2+0) ECTS 7,00Bu derste, insanın bilişsel ve zihinsel süreçleri, bilgiyi işleme modeline ağırlık verilerek çeşitli yaklaşımlar ışığında ele alınır. Algı, dikkat, hafıza, guruplandırma, dil, akıl yürütme ve problem çözme süreçlerine, güncel kuramsal modeller ve bu modelleri destekleyen deneysel kanıtlar çerçevesinde odaklanılır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 304 Psikolinguistik 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders psikolojiyle dilbilim arasında disiplinler arası bir alan olan psikolinguistikte incelenen modern konuları tanıtmaktadır. Bu konular arasında dilin bilgisiyle ilgili teoriler, dilin biyolojik temelleri, çocuklukta dil edinimi, konuşmayı ve konuşulanı anlamayı sağlayan bilişsel süreçler, ve dil-düşünce ilişkisi vardır. Derste Chomsky’nin evrensel gramer fikri ve bunun alternatifleriyle ilgili teorik tartışmalar özel olarak vurgulanmaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 306 Davranış Genetiği 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders davranışın ve bilişsel kapasitelerin genetik temeliyle ilgili bir giriş dersidir. Ele alınan konular arasında Mendel’in kalıtım yasaları ve bunun istisnaları, DNA’nin yapısı, modern gen belirleme yöntemleri, ikiz araştırmalarının ve evlat edinme araştırmalarının metodolojisi, “kalıtsallık” kavramı, bilişsel yeteneklerin ve bozuklukların genetik temeli, kişiliğin ve psikopatolojik durumların genetik temeli vardır. Derste ayrıca genotip-çevre etkileşimi ve çetrefilli doğa-yetiştirme problemi ele alınmaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 334 Güdü ve Duygular 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste, dürtü, içgüdü, amaçlı davranış, sosyal ve bireysel güdüler, duyguların doğası, güdü ve duyguda fizyolojik değişkenler, güdülerde çatışma ve çözüm konularına ilişkin kavramsal ve deneysel yaklaşımlar üzerinde durulur. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 348 Topluluk Psikolojisi 3(1+4+0) ECTS 5,00Bu ders topluluk psikolojisi alanına bir giriş niteliğindedir. Topluluk psikolojisi, kişi-çevre etkileşimi ve toplumun, kişiler arası ve mahalli etkileşimleri ne şekillerde etkilediği ile ilgilenir. Alan, sosyal sorunlar, sosyal kurumlar ve sosyal sorumluluk etkileşimine odaklanır ve uygulamaları psikolojik yeterlilik ve yetkinleştirme programları ve toplumsal değişim projeleri olarak görülür. Bu ders, alanı tanıtmanın yanı sıra, deneyimsel öğrenme çerçevesinde öğrencilerin yakın çevrelerindeki mahalle ve gruplarla birebir çalışmalarını hedefler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
PSY 452 Örgütsel Psikoloji 3(2+2+0) ECTS 7,00Öğrencilere, kişilik, biliş, algı, insan gelişimi, davranış değişimi, grup dinamikleri, ekip organizasyonu, liderlik gibi psikolojik değişkenlerin örgütlerdeki rolü ve kurumsal işleyişi nasıl etkilediği aktarılır. Bu derste ayrıca, bireylerin örgütlerde etkin kullanımı, işverenlerin ve çalışanların tutumları, örgütsel davranış, iş ortamı ve etkileri gibi konularda psikolojinin rolü ele alınır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fakülte Seçmeli
SOC 312 (SOS 312) Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğlencenin Toplumsal Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste, Türkiye’de “Batılı” anlamda bir gece hayatının milâdı olarak Cumhuriyet Baloları başlangıç alınarak, zaman içersinde değişen kolektif eğlence kültürü irdelenecektir. Gece hayatının giderek daha geniş bir tabana yayılması gibi uzun dönemli değişimler, Türkiye’nin farklı dönemlerdeki siyasi konjonktürü ışığında tartışılacaktır.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Fakülte Seçmeli

U00036 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 6,00Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 Servismaliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3(3+0+0) ECTS 6,00İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3(3+0+0) ECTS 6,00Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.Üniversite Seçmeli
BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3(3+0+0) ECTS 5,00Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesimaliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

BA 345 (İŞ 345) Uluslararası İşletmecilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası işletmeciliğin doğası; tarihsel gelişimi; uluslararası ticaret teorileri; yabancı pazarlara giriş; uluslararası anlaşma süreci; uluslararası çevre; uluslararası organizasyonlar; ödemeler dengesi; yabancı çevresel güçler: sosyo-kültürel, politik, fiziksel, çevresel, ekonomik, insan gücü; finansal ve hukuksal güçler.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

BA 409 (İŞ 409) Araştırma Yöntemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Araştırmanın bilimsel çalışmalardaki yeri ve önemi; araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma sorusu ve varsayım; literatür tarama, örnekleme, güvenilirlik ve geçerlilik. Veri toplama, anket formları ve hazırlanması; verilerin değerlendirilmesi ve analizi; araştırma raporu ve sunumu.Üniversite Seçmeli
BA 449 (İŞ 449) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00İş hayatında girişimcilerin rolü; küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar; hükümet politikalarının küçük işletmeler üzerindeki etkileri; küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler; girişimcilerin kişisel nitelikleri; işletme planlarının geliştirilmesi.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları; ekonomik problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları.Üniversite Seçmeli
ECON 421 (EKON 421) Matematiksel İktisat 3(3+0+0) ECTS 6,00Matematiksel ekonominin temelleri, ekonomik modeller, statik (veya denge) analiz, doğrusal modeller ve matris cebir, karşılaştırmalı statik ve türevler, en-iyileştirme problemleri, ekonomik dinamikler ve entegral.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

ECON 423 (EKON 423) Çevre Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6,00Ekonomi ve çevre, ekonomik verimlilik ve piyasalar, çevre standartları ve ekonomi, kirliliğin toplumsal etkileri, çevre koruma maliyetleri, fayda – maliyet analizi, çevre politikaları analizi, uluslararası anlaşmalar, ekonomik kalkınma ve çevre.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

ECON 431 (EKON 431) Endüstriyel Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Tam rekabet, tekelci piyasalar, çok fabrikalı tekeller, tekel gücü ile fiyatlandırma, oligopol piyasa modelleri, kartelleşme, piyasa yoğunluğu ve birleşmeler, dikey bütünleşme, giriş engelleri, teknoloji ve yenilik yarışı, ARGE de ortaklık, patentler, reklam.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
INTR 411 Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme; küreselleşmede ve kurumsal değişikliklerde yeni akımlar; ekonomik kalkınma; yeni binyılın kalkınma hedefleri; insani gelişim ve sürdürülebilir kalkınma. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
INTR 421 Uluslararası Finans ve Finansal Kurumlar 3(3+0+0) ECTS 6,00Çok uluslu finansman ortamına genel bakış, fonların uluslararası akımı, döviz, vadeli işlemler ve opsiyon pazarları; parite riski yönetimi, çevrim, aktarım ve ekonomik risklerin ölçme ve yönetme; kısa dönem aktif ve pasif yönetimi; uzun dönem aktif ve pasif yönetimi; uluslararası bankacılık; uluslararası sermaye pazarları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
INTR 451 Uluslararası Perakendecilik ve Franchising 3(3+0+0) ECTS 6,00Parekendeciliğin uluslararasılaşma süreçleri. Uluslararası parekendecicilik fırsatları ve tehditleri. Yabancı uluslararası parekendecilik stratejileri ve giriş biçimleri. Türk parekendecilerin uluslararasılaşma süreçleri. Gelişen pazarlardaki parekendeci şirketlerin gelişmesinde imtiyaz anlaşması ve etkileri, imtiyaz veren ve imtiyaz alan ilişkileri, ürün/ticaret markası imtiyaz anlaşması, işletme biçimi imtiyaz anlaşması, imtiyaz anlaşması açıklama bildirimleri, mağazacılık, iletişim, fiyatlandırma, mekan konuları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 211 Diplomasi Tarihi I 3(3+0+0) ECTS 6,00Modern devletler sisteminin oluşumundan hareketle ‘Napolyon Savaşlarının’ yerlebir ettiği Avrupa düzeninin Viyana’da (1814-15) yeniden kurulmasından, düzenin yeniden altüst olduğu 1. Dünya Savaşı’na kadar olan süreci kapsar. Kırım Savaşı (1853-55), Prusya’nın İmparatorluğa dönüşümü (1871- Versailles töreni) ve oluşan yeni ‘güç dengeleri’ üzerinde önemli durulur. Ayrıca, emperyalizm, ulusçuluk, hegemonya ve ‘kuvvetler dengesi’ kavram olarak incelenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 221 Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 303 Dünya Politikasındaki Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası İlişkileri ayrı bir disiplin olarak çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri etrafımızdaki aşırı derecede karışık/karmaşık olan dünyaya açıklık kazandırmaktır. Ve dünya gittikçe daha da karmaşık, ele avuca sığmaz bir hal alıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz bilgi birikimlerini günün meselelerinin analitik olarak incelenmesinde uygulama alışkanlığını kazanmalıdır. Dersin amacı da budur. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 313 Uluslararası Örgütler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konuları inceler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 321 Siyasal Düşünce Tarihi I 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste siyaset teorisinin gelişimi incelenmektedir. Eski Yunan, Roma ve Ortaçağ Avrupa’sının klasik siyasi düşünürlerinin katkıları analiz edilmektedir. Doğal hukuk, sivil ahlak, Kilise, Devlet ve siyasal düzen gibi konular ele alınmaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 330 Bilim, Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte uluslararası alandaki aktörlerin işbirliği yapacağı ya da çatışacağı başka bir alan var: Bilim ve teknoloji. Uluslararası aktörlerin bilim ve teknoloji ile ilgili etkileşimleri hem güvenlik çalışmalarını hem de uluslararası siyasal ekonomiyi etkiledi. Bu ders, bilim ve teknoloji gibi hayati bir küresel/evrensel sektörün küreselleşmenin baskılarının zorladığı mutasyonlar ve permütasyonlardan kaçmayacağını açıklar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 341 Uluslararası Politik Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste uluslararası politika ve ekonomi arasındaki ilişki çalışılmaktadır. Siyasal iktisadın tarihi, gelişimi ve küresel ticaret, para, finans ve yatırım sistemlerine etkileri incelenmektedir. Gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler ve gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler de ele alınmaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 345 Uluslararası İlişkiler ve Çevre 3(3+0+0) ECTS 6,00Son on yıllarda neredeyse her gün gezegenimizin kaderini ilgilendiren şiddetli uyarılarla karşılaşmaktayız. Bu derste ozon tabakasının incelmesinden başlayarak CO2 gazının yayılması, bunun sonucu olarak su kıtlığı, Kuzey Kutbu’ndaki buzul tabakasının erimesi ve bir dizi başka probleme yol açan sera etkisi anlatılır. Çevre meseleleri ile ilgili problemler ve çözümleri analiz edilir. Aynı zamanda çevre meselelerine uluslararası işbiliği kapsamında da değinilir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 413 (Uİ 413) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye’de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO’nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye – ABD ilişkileri, Türkiye – İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 463 Filmlerle Uluslararası İlişkiler 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders, filmler ve filmler üzerine yapılan tartışmalar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde farklı kavram ve konuları inceler.Üniversite Seçmeli
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
STAT 201 (İSTA 201) İşletme İstatistiği I 3(3+0+0) ECTS 6,00İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin tahmini. Parametrelere ilişkin güven aralıkları.Üniversite Seçmeli
BA 102 (İŞ 102) İşletme Yönetimine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Çağdaş işletme ve ekonomik çevresiyle ilgili temel kavramlar: küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, işletme çeşitleri, küçük ve orta boy işletmeler, organizasyon ve yönetim süreci, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, üretim ve operasyonların yönetimi, pazarlama, yönetim bilgi sistemleri ve muhasebe ve finansal yönetim. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
BA 352 (İŞ 352) Uluslararası Pazarlama 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası pazarlama kavramları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası piyasalara giriş şekilleri; uluslararası pazarlarda pazar tanımı ve analizi; uluslararası pazarlamada pazarlama bileşenleri; yenilik yayılımı ve ürün yaşam eğrisi .Üniversite Seçmeli
BA 408 (İŞ 408) İş Ahlakı 3(3+0+0) ECTS 6,00Ahlaksal (etik) kuram ve yaklaşımlar: genel kavramlar, geleneksel kuramların çağdaş işletme kararlarına uygulanması; ahlaksal değerler, dinsel değerler ile işletme değerleri arasındaki ilişkiler, iş ahlakı ve işletmenin sosyal sorumlulukları; iş ahlakının işletme stratejisi, işletme fonksiyonları ve rekabet açısından değerlendirilmesi; ahlak ve çevre bilinci; küresel işletmelerde ahlak ve etik. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
BA 414 (İŞ 414) Denetim 3(3+0+0) ECTS 6,00Denetimin tarihsel gelişimi; iç denetim; denetim prosedürleri; örnekleme teknikleri; bilgisayar denetimi; gelir tablosu ve bilançonun denetimi; konsolide finansal tabloların denetimi; denetim raporu; denetçilerin yasal statüleri.Üniversite Seçmeli
BA 416 (İŞ 416) Banka Muhasebesi 3(3+0+0) ECTS 6,00Hesaplar ve işleyişlerinin gözden geçirilmesi; bankalar hesap planı (tek düzen hesap planı); banka işletmelerinde özellik arz eden hesapların ve işleyişlerinin incelenmesi; banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; mevduat-repo ve benzeri işlemlerin muhasebeleştirilmesi; finansal tabloların düzenlenmesi; banka finansal tablolarının analizi. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
BA 442 (İŞ 442) Yönetim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.Üniversite Seçmeli
BA 448 (İŞ 448) İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
BA 458 (İŞ 458) İşletmelerde İletişim 3(3+0+0) ECTS 6,00İş mektubu yazma (soruşturma, şikayet, tepki, satış, uygulama, ithalat, ihracat, kredi istekleri, promosyon, atama mektupları), kısa notlar yazma, elektronik posta ve faks mesajları, kişisel sunumlar yapma, mülakat yürütme (hem mülakatı yapan hem de mülakata giren olarak), yazım usulleri, toplantılar için gündem yazma ve gündemi tutma, uluslararası ticaret terimleri, rapor hazırlama ve yazma, anlaşmalar ve kontratlar hazırlama ve CV (özgeçmiş) hazırlama. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ECON 104 (EKON 104) Ekonomi II 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sorunlar; makroekonomik politika araçları.Üniversite Seçmeli
ECON 322 (EKON 322) Ekonometri 3(3+0+0) ECTS 6,00Klasik doğrusal regresyon modeli; klâsik doğrusal regresyon modeli varsayımlarından sapmalar; (çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon ve model belirleme hataları problemleri); gölge değişkenler ve kullanımları; ekonometride seçilmiş konular. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ECON 324 (EKON 324) İktisadi Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6,00Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.Üniversite Seçmeli
ECON 422 (EKON 422) Türkiye Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 6,00Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı, trendleri, problemleri ve politika uygulamaları; küreselleşme ve Türkiye ekonomisi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ECON 424 (EKON 424) Dünya Ekonomisinde Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6,00Dünya ekonomisindeki son gelişmeler analizi, küreselleşme, bölgeselleşme, ticaret, finans ve gelir dağılımı problemleri, ekonomik büyüme ve kalkınma, işsizlik ve enflâsyon sorunları.Üniversite Seçmeli
ECON 426 (EKON 426) Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Ekonomik bütünleşme teorileri ve ekonomik bütünleşmenin aşamaları, Avrupa Birliği’nin tarihçesi, kurumları ve çalışma sistemi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
ECON 432 (EKON 432) Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, lisans düzeyinde bir ders olarak, oyun kuramı ve uygulamasına ilişkin konuları giriş düzeyinde işleyecektir. Konular arasında, rekabet modelleri, işbirliği ve çok kişili karar verme konuları, ele alınacaktır. Bu kapsamda, tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji, mahkûmlar ikilemi oyunu, Nash dengesi ve uygulamaları, karışık strateji dengesi ve uygulamaları, ardışık türden oyunlar, tekrarlı oyunlar, açık artırma stratejileri, pazarlık oyunları ve oy verme oyunları üzerinde durulacaktır.Üniversite Seçmeli
FIN 328 (FİNS 328) Finansal Pazarlar ve Kurumlar 3(3+0+0) ECTS 6,00Finansal alacaklar; faiz oranları ve piyasalar; aracı kurumlar ve ekonomideki rolleri; mali piyasada devletin rolü; aracı kurumların yönetimleri, faiz oranı riski, kredi riski ve döviz kuru riski maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
INTR 212 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası 3(3+0+0) ECTS 6,00Klâsik öncesi dönem, merkantalizm, Klâsik doktrinin doğuşu, Mukayeseli Üstünlükler yasası, Uluslararası Ticaretin Standart Teorisi, Arz ve Talep modelleri, teklif eğrileri ve ticari koşullar, faktör donatımı teorisi, ölçek ekonomisi, tekelci rekabet, transport maliyetleri ve uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret. Ticarette devlet müdahalesi: Hedef ve araçlar, gümrük vergileri ve ithal kotaları, gümrük dışı engeller ve yeni korumacılık, ekonomik bütünleşme, Gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri, Dünya ekonomisinde bütünleşme hareketleri; Avrupa Birliği ve diğerleri, Uluslararası ticaretin. serbestleşmesi; GATT’tan WTO’ya, Türkiye’nin Dış ticaret rejimi. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
INTR 332 Uluslararası Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası dağıtım ve lojistik, kara, hava, demiryolu ve deniz taşımacılığı, taşıma çeşitleri ve sözleşmeler, sigortalama, serbest bölgeler, dağıtım ve maliyet konuları.Üniversite Seçmeli
IR 112 Uluslararası İlişkilere Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Programın temel derslerinden birisi olan bu ders öğrencilere Uluslararası İlişkiler dilini, kavramlarını ve düşüncelerini sunar. Uluslararası İlişkilerin doğasının açıklanmasında kullanılan farklı teorik bakış açıları, ana paradigmaları ve güvenlik, ulusçuluk, egemenlik, güç ve çatışma gibi kavramları inceler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 212 Diplomasi Tarihi II 3(3+0+0) ECTS 6,00I. Dünya Savaşı ve takip eden Anlaşmalar dizisi (Versailles, Sèvres ve diğerleri) 90 sene sonra bile dünya ve bölge düzenlerindeki aksaklıkları etkilemeye devam ediyor. İki savaş arası (1919-1939) olarak bilinen dönem, (kırılgan barış dönemi), II. Dünya Savaşı’na giden yol ve Savaş’ın kendisi, bu dersin kapsamına giren zaman dilimini oluşturuyor.Üniversite Seçmeli
IR 304 Türk Siyasi ve Sosyal Yapısı 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders öğrencilere erken Cumhuriyet Dönemi’nden bugüne geçen süredeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri için bir teorik altyapı sağlamayı amaçlar. Ders Türkiye’deki sosyal hareketlerle birlikte siyasi kurumları, siyasi kültürü ve sosyoekonomik gelişmeleri de sağlam bir demokrasinin oluşması ve ülkenin geçmişten kalan problemlerine vurgu yaparak inceler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 322 Siyasal Düşünce Tarihi II 3(3+0+0) ECTS 6,00Makyavel’den günümüze Batılı siyasal düşünürler üzerine çalışmalarla ilk dersin devamı niteliğindedir. Protestan reformu, özgürlük ve otorite, yükümlülük ve rıza, aydınlanma, faydacılık, idealizm, sosyalizm/komünizm işlenen konular arasındadır.Üniversite Seçmeli
IR 346 Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders Merkez ve Doğu Avrupa’da komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 362 Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik 3(3+0+0) ECTS 6,00Temelini IR 213 dersinden alan ders Uluslararası İlişkiler kavramı/teorisini bir sonraki seviyeye taşır, Realizm gibi asırlardır var olan daha eski teoriler (Thucydides, Machiavelli, Hobbes) kadar idealizm/kurumsalcılık ve Uluslararası İlişkilerdeki diğer kavramsal düşüncelerdeki daha yeni eğilimleri açıklar. Dersin diğer bir ilgi noktası da uluslararası ilişkiler teorisinin pratikte politika yapımına nasıl çevrildiği ve bunun sonuçlarıdır.Üniversite Seçmeli
IR 412 Türk Dış Politikası: 21. Yüzyılın Sunduğu Sınamalar 3(3+0+0) ECTS 6,00Dünya konjonktüründeki radikal değişikliklerle Ortadoğu gibi bu radikal değişiklikleri çevreleyen bölgelerdeki her zaman var olan tehlikeler bizi Türk dış politikasının temel, geleneksel bazı varsayımlarını tekrar düşünmeye zorlar. Dış politika iç ve dış faktörlerin vektörel bir kombinasyonundan oluştuğu için 21. yüzyılın ilk on yılında Türk dış politikasının yerini belirlerken iç değişiklikler de göz önüne alınacaktır. Türk dış politika denkleminin iç ve dış dengesi sabit bir biçimde ABD, Avrupa ve Rusya’nın öngörülemez hareketleriyle iç istikrarsızlıklara karşı tehdit edilirken Türk dış politika analizi buna uygun olmak zorundadır. Ders çok çeşitli senaryolarla analitik alıştırmalar yapar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
IR 424 (Uİ 424) Uluslararası İlişkiler ve Etik 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 436 (Uİ 436) Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş’ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Üniversite Seçmeli
STAT 202 (İSTA 202) İşletme İstatistiği II 3(3+0+0) ECTS 6,00İstatistik varsayımlar ve denetimleri (Z, t, x2, and F testleri); varyans analizi, basit regresyon ve korelasyon; çoklu regresyon ve korelasyon; eşdüzlemlilik, heteroskedastisite (değişken varyanslılık) ve otokorelasyon problemleri. Gösterge değişkenler; zaman-serileri analizine giriş; endeks sayılar. Parametrik olmayan istatistik.maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Üniversite Seçmeli

CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.Fazla Ders Yüklü Seçmeli
HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,Fazla Ders Yüklü Seçmeli

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031