KİMYA BİTİRME TEZİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0402101 Genel Kimya I (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kimya Bilimi,Tanımlar ve Maddenin Özellikleri,Birimler ve Dönüşüm Faktörleri,Anlamlı Sayılar,Ölçmede Hata ve Hata Analizi,Kütle Hacim ve Yoğunluk Ölçümleri,Atom,Molekül ve İyonlar,Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı,Elementlerin periyodik İlişkileri,Kimyasal Tepkimeler,Kimyasal denklemler ve Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler,Kütle İlişkileri,Kimyasal Bağlar,Maddenin Gaz Hali.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402102 Genel Kimya Laboratuvarı I (0-3) 2 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ölçüm Teknikleri,Hata hesabı,Aritmetik Ortalama,Standart Hata ve Sapma,Çözelti hazırlama,Gazların Bağıl Difüzyon Hızları,Maddenin Özelliklerinden yararlanarak Ayırt etme ,Maddenin hal değişimleri,Süblimleşme,Kristallenme,Metallerin Özgül Isılarının Tayini,Maddenin Korunumu,Metaller ile Sülfirik Asit arasındaki Tepkimeler,Eşdeğer Kütle Tayini,Stokiyometri,Katalizörün Tepkime Hızına Etkisi,Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi, bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402103 Genel Fizik I (4-0) 4 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ölçüm:Fiziksel büyüklükler,Fizik ve diğer Bilimlerle İlişkisi,Uluslar arası Birim sistemleri,Uzunluk-Kütle-Zaman Standartı, Birim Ve Boyutların Tutarlılığı,Vektörler: Vektörel Ve Skaler Büyüklükler, Vektörlerin Toplanması, Çıkarılması, Vektörlerin Çarpılması, Bir Boyutta Hareket:Parçacık Kinematiği,Ortalama Ani Hız,Üvme, Bir Boyutta Harekette Sabit İvme ve Değişken İvme,Serbest Düşen Cisimler,Düzlemsel Hareket:Sabit İvmeli Düzlemsel Hareket, Eğik atışiDüzgün Dairesel Hareket,Parcacık Dinamiği:Kuvvet, Ağırlık Ve Kütle,Newton’un Hareket Yasaları,Sürtünme Kuvvetleri,Newton’un Hareket Yasalarının bazı uygulamaları,İş, Güç ve Enerji:Sabit Kuvvetin Yaptığı iş,Değişken Kuvvetin yaptığı iş,Kinetik enerji,Potansiyel Enerji,Enerjinin Korunumu,Güç,Çarpışma, İmpuls ve Momentum:Çarpışma,İmpuls ve momentum Tanımları,Çarpışma sırasında Momentumun Korunumu,Tek Boyutta Çarpışma,Dönme Hareketi:Dönme Kinematiği (Açısal Hız,Açısal İvme,Sabit Açısal Hız ve Sabit Açısal İvme)Bir Parçacığın Doğrusal Ve dairesel kinematiği arasındaki bağıntılar,Açısal Momentum, Salınımlar: Salınımlar-Frekans ve Periyot,Basit Sarkaç,Basit Harmonik Hareket, Basit Harmonik Harekette Enerji,BASİT Harmonik Hareketin Uygulamaları, Isı Ve termodinamik:Isı, Isının Mekanik eşdeğeri,Termodinamiğin Yasaları, İdeal Gaz (Makroskopik tanım ve Mikroskopik Tanım )Termodinamik Yasaların Bazı uygulamaları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402105 Matematik I (4-0) 4 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Reel sayılar hakkında Genel Bilgiler,Fonksiyonlar,İşlemler,Grafikler,Limit Ve süreklilik,Sürekli Fonksiyonların Özellikleri,Teğet ve değişim Hızı,Türevlenebilme Türev alma teknikleri,Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri,Zincir Kuralı, Dferansiyeller, Türevlerin Uygulamaları,Maksimum ve Minimum ,Grafik Çizme, Ortalama değer Teorimi,Belirsiz İntegral,Yerine koyma Yöntemleri,Belirli İntegral,Analizin İlk Temel Teorimi, Belirli İntegral ile alan ve Döner Hacimlerin Hesabı,Düzlemsel Eğrinin Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402106 Laboratuvar Teknikleri (2-0) 2 (AKTS: 2) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bir kimya laboratuarı ile ilgili basit kurs, güvenlik, ilk yardım ve zehirlenme, çalışma teknikleri, rapor hazırlama, temizleme metotları, cam ve cam malzemeler, çözücü ve çözünürlük, pH, kristallendirme, kurutma.
0402121 Yabancı Dil I (3-0) 3 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nouns, Singuler and Plural Forms, Articles (a. an. the), Personel Pronouns (subject, obejct), Possesive Adjectives, Verb “To Be” Present-Affirmative and Negative Forms, Possesive “s”, Asking For Names (The Alphabet and Spelling) Prices & Jobs. Have Got, Some. Any, No, Every, Food and Drink. There is and There are. Countaible. Uncountable Nouns. Cardinal and Ordinal Numbers, “What Time Is It?” Dates. Prepositions Of Time and Place, Present Progressive Affirmative and Negative Forms, Questions Forms, Questions Words, İmperatives, Present Simples, Affirmative and Negative Forms, Questions Forms, Questions Words, Comparision of Present Simple and Present Continuous. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402122 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (3-0) 3 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı Devletinin Durumu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Kurtuluş Savaşı, T.B.M.M. Hükümeti ile İstanbul Hükümetinin Mücadelesi. Sevr Barış Antlaşması. Düzenli Ordunun Kurulması. Muhabereler ve Sonuçlar. Siyasi İlişkiler.
0402123 Türk Dili I (3-0) 3 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dil Nedir? Dil-Kültür Münasebeti. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Gelişmesi ve Tarihi Devreleri. Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları. Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması. Türkçe’nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi. Hece Bilgisi. İmla Kuralları ve Uygulaması. Noktalama İşaretleri Ve Uygulaması.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402124 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-2) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Masaüstü ve Özellikleri, Görev Çubuğu ve Özellikleri, Çöp Kutusu ve Özellikleri, Bilgisayar İç Yapısı + Browser Kullanımı, Klasör Ekleme, Dosya Kopyalama, Taşıma ve Silme, Disket Formatlama, Diskete Kopyalama ve Silme, Pencere ve Özellikleri, Masa Üstüne, Start Menüsüne ve Programlar Menüsüne Dosya Ekleme ve Kaldırma, Ekran Koruyucu, Masaüstü Desen ve Duvar Kağıdı, Hesap Makinesi, Ara Bul (Find), Genel Menüler (Tüm Menülerin Tanıtılması), Dosya Menüsü, Dosya ve Sayfa İşlemleri, Yazı Biçimsel Özellikler, Sayfa İçinde Hareket, Paragraf Ayarları, Madde İmleri-Numaralandırma, Kesme-Kopyalama-Yapıştırma, Sütun İşlemleri, Arama ve Değiştirme, Dip Not Ekleme, İçindekiler Tablosunu Oluşturma, Anahat Menüsü, Araç Çubukları ve Düğmeler, Alt Bilgi ve Üst Bilgi, Görüntü İşlemleri, Yazım Ve Dilbilgisi Denetimi, Otomatik Düzeltme, Makrolar, Menülerle İlgili Ayarlar, Çıktı Alma, Çizim, Wordart, Veri Kaynağı Oluşturma.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
BAHAR DÖNEMİ
0402201 Genel Kimya II (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Termodinamik: Entalpi, Entropi, Serbest Enerji, Kimyasal Denge, Asit ve Bazların Genel Özellikleri, Asit ve Baz Dengesi, Çözünme ve Çözünürlük Dengesi, Elektrokimya, Nükleer Kimya, Kimyasal Kinetik.
0402202 Genel Kimya Laboratuvarı II (0-3) 2 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Derişimin Tepkime Hızına Etkisi. ph, İndikatörlerin Duyarlı Oldukları Ph Sınırları Ve Bu Ksınırlardaki Renk Değişimleri. Asit Baz Titrasyonu. Hcl’ Nin Ayarlanması. Tampon Çözeltileri: Güçlü Asit Zayıf Baz Titrasyonu, Zayıf Asit Güçlü Baz Titrasyonu. Çöktürme Titrasyonu. Redoks: İndirgenme-Yükseltgenme Titrasyonu. Kmno4 İle Fe (II) Tayini. Piller: Volta Pili. Suyun Elektrolizi. Korozyon: Çivinin Paslanması, Katodik Koruma.
0402203 Genel Fizik II (4-0) 4 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yük ve Madde: Elektriksel Yük, İletkenler ve Yalıtkanlar, Coulomb Yasası, Coulomb Yasası’ nın Bazı Uygulamaları. Elektriksel Alan: Elektriksel Alan, Elektriksel Alanda Kuvvet Çizgileri, Elektriksel Alanın Hesabı, Elektriksel Alana Konmuş Nokta Bir Yük, Elektriksel Alana Konmuş Bir Dipol. Gauss Yasası, Gauss Yasası ile İlgili Bağıntı, Gauss Yasasının Bazı Uygulamaları. Elektriksel Potansiyel: Potansiyel ve Elektriksel Alan, Nokta Yükün Oluşturduğu Potansiyel, Bir Dipolün Oluşturduğu Potansiyel, Elektriksel Potansiyelden Elektrik Akımının Hesabı. Akım ve Direnç Kapasitörleri: Akım ve Direnç Kapasitörler. Akım ve Direnç, Ohm Yasasının Uygulamaları, Sığa ve Kapasitans. Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri: Elektromotor Kuvveti, Tek Halkalı Elektrik Devreleri, Çok Halkalı Elektrik Devreleri, R C Devreleri. Magnetik Alan: Magnetik Alan Vektörü, B’ nin Tanımı, Akım Üzerine Etkiyen Magnetik Kuvvet İçinden Akım Geçen Tek Halkalı Devreye Etkiyen Tork, E/M Oranının Ölçülmesi. Amper Yasası ve Faraday Yasası: Biot-Savart Yasası, Amper Yasası, Faraday’ ın İndüksyon Yasası, Amper ve Faraday Yasalarının Bazı Uygulamaları. Maxwell Denklemleri: Elektromanyetizmanın Temel Denklemleri. Alternatif Akım: Direnç Devresi, Sığa Devresi, İndüktans Devresi, Alternatif Akımda Güç.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402206 Atom ve Molekül Yapısı (2-0) 2 (AKTS: 2) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Kimya Kanunları. Dalton Atom Teorisi. Atomun Elektron Yapısı. Işık ve Madde. Hidrojen Atomunun Spektrumu. Thomson Atom Modeli. Rutherford Atom Modeli. Bohr Atom Modeli. Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri. Atomun Kuantum Modeli. Hidrojen Atomunun Kuantum Modeli. Çok Elektronlu Atomlar. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Molekül Yapısı. Lewis Nokta Yapısı ve Rezonans. VSEPR Kuramı. Bağ Enerjisi.
0402205 Matematik II (4-0) 4 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Logaritma ve Üstel Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Üstel Fonksiyonların Grafikleri, Hierbolik Fonksiyonlar. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Türev İntegral Alma Teknikleri, Has Olmayan İntegral, L’Hospital Kuralı, Sonsuz Seriler, Yakınsaklık, İntegral ve Diğer Yakınsaklık Testleri, Alternatif Diziler, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Yakınsaklık Serileri Hesaplama, Kuvvet Serilerinin Türev ve İntegrallenmesi. Çok Değişkenli Fonksiyonlara Giriş, Dizilerin Limitleri ve Fonksiyonların Sürekliliği, Fonksiyonların Seriye Açılımları, Serilerle İşlemler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402221 Yabancı Dil II (2-0) 2 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Past Simple of The Verb ‘‘To Be ’’, Regular and Irregular Verbs, Time Expressions and Question Words, A Lot of, (a) Little, (a) Few, Comparative and Superlative Forms of Adjectives, Adverbs and Adjectives, Past Continuous Tense (Past Progressive), Future ‘‘Going to’’, Future ‘‘Will’’.
0402222 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması, Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri, İnkilab’ ın Gelişimi, Atatürk Dönemindeki Dış Siyaset, Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeleri ve Büyük Önderin Vefatı.
0402223 Türk Dili II (2-0) 2 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkçe’ nin Yapım Ekleri ve Uygulaması, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, İsim ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri ve Uygulaması, Zarfların ve Edatların Türkçe’ deki Kullanış Şekilleri.
0402224 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-2) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Excel ve uygulamaları, tablo ve grafik çizimleri, data oluşturma, PowerPoint ve uygulamaları, PowerPoint da sunumlar hazırlama
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0402301 Analitik Kimya I (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Analitik Kimya ve Kalitatif Analiz. Su ve Kalitatif Analizdeki Önemi. Çözeltiler. Çözücüler ve Çözünenler. Çözelti Konsantrasyonları. Çözeltilerde Tanecik Özellikleri ve İyonlar Arası Kuvvetler. Kimyasal Reaksiyonlar. Denge Reaksiyonları. Asitler ve Bazlar. Hidroliz ve Tuzlar. Tampon Çözeltiler ve pH İndikatörleri.
0402302 Analitik Kimya Laboratuvarı I (0-4) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kalitatif Analizler. 1 – 5 Grup Katyonlarının Sistematik Analizi. 1 – 5 Grup Anyonlarının Sistematik Analizi. Anyon ve Katyonları İçeren Karışımın Sistematik Analizi.
0402303 Anorganik Kimya I (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atomun Elektronik Yapısı. Molekül Yapısı ve Moleküllerde Simetri. Kovalent Bağ, Valans Bağ Teoremi. Molekül Orbital Teoremi. Çok Atomlu Moleküllerde Molekül Orbital Teoremi. Elektronegatiflik. İyon ve Metal Bağı. İyon Bağı. Kristallerin Yapısı. Yarıçaplar Oranı. İyonik Katılar İçin Yaygın Kristal Türleri. Örgü Enerjisi. Metal Bağı. Kristallerde Düzensizlik.
0402304 Anorganik Kimya Laboratuvarı I (0-3) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Geçiş Metal İyonlarının Çeşitli Komplekslerinin Oluşumu. Bakır (I) Sülfat Pentahidratın Destilasyonu. Hidrat Suyu Çözünme Isısı Tayini. Potasyum Alüminyum Sülfat Eldesi. Hidrojen Peroksitin Yükseltgenme ve İndirgenme Özelliği.
0402305 Kimyacılar için Matematik (2-0) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sayıların Yuvarlatılması. Üslü Sayılar. Logaritma. Elektronik Hesap Makinelerinin Kullanılması. Deney Verilerinin Değerlendirilmesi. Grafik Çizilmesi. Grafiklerin Değerlendirilmesi. Verilen Bir Eğrinin Denkleminin Bulunması. Ekstrapolasyon. İnterpolasyon. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402306 Stokiyometri (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Problem Çözme Tekniği. Ölçü, Sistem ve Birimleri. Grafik ve Diyagramlarla Problem Çözümü. Temel Stokiyometrik Bağıntılar. Gaz Hali ile İlgili Bağıntılar.
0402308 Kimyada Bilgisayar Kullanımı (1-1) 2 (AKTS: 2) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bilgisayara giriş, Programlama Dillerine Genel Bakış, Chemwind, Chemdraw, Chemoffice

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
BAHAR DÖNEMİ
0402401 Analitik Kimya II (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çökeleklerin Meydana Gelmeleri, Kirlenmeleri ve Çözünmeleri. Kolloidler ve Analitik Kimya. Elektriksel Piller. Gravimetrik Analiz. Titrimetri. Nötralimetri. Susuz Ortamda Asit-Baz Titrasyonları. Yükseltgenme-İndirgenme Dengeleri. Manganometri. Kompleksimetrik Titrasyonlar. Kromatografi ve Kromatografik Ayırmalar.
0402402 Analitik Kimya Laboratuvarı II (0-4) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kantitatif Analizler. Gravimetrik Katyon Analizleri. Asit-Baz Titrasyonları. Volumetrik Anyon-Katyon Analizleri. Kompleksometrik Titrasyonlarla Anyon-Katyonların Kantitatif Tayinleri. Bazı Katyonların Spektrofotometrik tayinleri.
0402403 Anorganik Kimya II (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tanecikler Arası Etkileşmeler. Asit ve Bazlar. Geçiş Metalleri. Koordinasyon Bileşiklerinin Geometrisi, Koordinasyon Bileşiklerinde İzomeri. Koordinasyon Bileşiklerinde Kimyasal Bağ. Değerlik Bağı Kavramı. Kristal Alan Kavramı. Molekül Orbital Kavramı. Koordinasyon Bileşiklerinde Elektronik Spektrum. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402404 Anorganik Kimya Laboratuarı II (0-3) 2 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Geçiş Elementlerinin Diğer Metal İyonları ile Karşılaştırılması. Tepkimeye Girmeye Eğilimli Kompleksler, Tepkimeye Girmeye Eğilimli Olmayan Kompleksler. Metallerin Yükseltgenme Basamakları. Bağlanma İzomerleri. Diklorobis (etilendiamin)kobalt (III) klorür Kompleksinin Cis- ve Trans- İzomerlerinin Hazırlanması, Trans- İzomerin Asit Hidroliz Kinetiğinin İncelenmesi. Bazı Koordinasyon Bileşiklerinin Elektronik Spektrumları.
0402405 Fizikokimya I (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Kavramlar. Maddenin Halleri. Fazlar arası Denge Koşulları. Fazlar Arası İlişkiler. İdeal Gazlar, Kinetik Gaz Teorisi, Gerçek Gazlar. Maddenin Halleri. Termodinamiğin Temel Yasaları.
0402406 Organik Kimya I (3-0) 3 (AKTS: 5) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atomlar ve Moleküller. Orbitaller ve Kovalent Bağlanma. Yapı İzomerisi. Adlandırma. Alkanlar. Stereokimya. Alkil Halojenürler: Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. Serbest Radikal Tepkimeleri. Alkoller. Eterler. Epoksitler ve Sülfitler. Spektroskopi I: IR ve NMR. Alkenler ve Alkinler.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0402501 Organik Kimya II (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sterokimya, Kiral Moleküller, İyonik Tepkimeler, Alkil halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Tepkimeleri, Radikal Tepkimeler, Alken ve Alkinler, Sentezleri, Katılma Tepkimeleri, Polimerler, Karbenler, Alkol ve Eterler, Karbonil Bileşiklerinden Alkollerin Sentezi, Yükseltgenme-İndirgenme, Organometalik Bileşikler
0402502 Organik Kimya Laboratuarı I (0-4) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Erime Noktası Tayini, Destilasyon, Kristallendirme, Su Buharı Destilasyonu, Ekstraksiyon, Sodyum Eritişi, Hidrokarbonların Teşhisi, Alkoller, Aldehitler ve Ketonlar
0402503 Fizikokimya II (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kimyasal Potansiyel, fazlar ve Çözeltiler, Faz Dengeleri
0402504 Fizikokimya Laboratuvarı I (0-3) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Asetik Asitin Aktif Karbon Üzerine Etkisi, Kısmi Mol Hacimlerinin Belirlenmesi, Su Buharı Destilasyonu ile Molekül Ağırlığı Tayini, Amonyum Okzalatın Çözünürlüğü, Fenol-su Sistemi, Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi, Dağılma Metodu ile Denge Sabitinin Hesaplanması, Nernst Dağılma Yasası, Katalizörler bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402505 Enstrümental Analiz (3-0) 3 (AKTS: 5) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektromanyetik ışımalar, Yapısı, Bölgesi vb, Flueresans, Fosforesans, UV Cihazlarının Dedektörleri, Yapı Aydınlatması, Işın Kaynakları, Elektronik Geçişler, Dedektör Türleri ve Yapı Tayini, IR Cihazlarının Dedektörleri, Yapı Aydınlatması, Işın Kaynakları, Titreşimler, Cihazların Bölgeleri, Atomik Spektroskopi

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
BAHAR DÖNEMİ
0402601 Organik Kimya III (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Konjüge Doymamış Sistemler, Aromatik Bileşikler, Elektrofilik Aromatik sübstitüsyon, Aldehit ve Ketonlar, Karbonil grubuna Katılmalar, Aldol Tepkimeleri, Karboksilik Asitler ve Türevleri, Nükleofilik Katılmalar, Aminler, Önemli Biyolojik Aminler, Arendiazonyum Tuzları, Azo Boyaları, Fenoller ve Aril Halojenürler, Nükleofilik Aromatik Sübstitüsyon, Kinonlar
0402602 Organik Kimya Laboratuarı II (0-4) 2 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nitrobenzen, Aspirin, Sabun, Trifenilklormetan, Siklohegzanon oksim, Kaprolaktam, Ester, asetanilid, Aldol Reaksiyonu, Benzoik Asit Sentezi
0402603 Fizikokimya III (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektrolit Çözeltiler, Elektrokimyasal Hücreler, Elementel Proseslerin Kinetiği, Kompleks Reaksiyonlar ve Mekanizması
0402604 Fizikokimya Laboratuvarı II (0-3) 2 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nötralleşme Isısı, Seyrelme Isısı, Sıcaklık Katsayısının Belirlenmesi, İkinci Dereceden Bir Tepkimenin Hız Sabitinin Bulunması, Benzen-Aseton sisteminin Hal Diyagramı, Refraktometre Teori, Refraktometre ile Nicel Analiz, Yüzey Gerilimi, Viskozite bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402605 Enstrümental Analiz Laboratuvarı (0-3) 2 (AKTS: 5) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
IR, Atomik Absorbsiyon ve Emisyon, UV, Potansiyometri, Kromotografi (Kağıt, İnce Tabaka, Kolon)
4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0402701 Araştırma Projesi (0-2) 1 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Öğrencinin her hangi bir konuda araştırma yapması için literatür taraması ve metod seçimini belirleyerek düzenek kurmayı öğrenmesi .
0402702 Endüstriyel Kimya I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Giriş, Fabrika Organizasyonu, Üretim ve Üretime Etki Eden Etmenler, Sermaye İş ve İşletme, Sinai İşlemler Maddenin Taşınması, Karıştırma ve Karıştırıcılar, Ayırma İşlemleri, Nemlendirme, Nem Giderme ve Su Soğutma, Analizleri, Çeşitli Fabrikalara Teknik Geziler( Çimento, Tekstil Fabrikaları v.b. gibi.)
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402703 Biyokimya (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Biyokimyaya Giriş , Karbonhidratlar, Proteinler,Enerji Metabolizması, Lipitler, Vitaminler ve Koenzimler, Amino Asitler, Enzimler.
0402704 Biyokimya Laboratuvarı (0-2) 1 (AKTS: 2) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Karbonhidratlarda Analizler, Süt ve Süt Ürünlerinde Analizler, Karbonhidratların Tanınma Reaksiyonları, Açlık Kan Şekeri Tayini, Kağıt Kromotoğrafisi, Protein Analizleri, Serum Üre Analizi, Kreatinin Tayini , Kolestrol Tayini, İnorganik Fosfat Tayini.
0402705 Elektrokimya (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektrolit Çözeltiler: İyon –Çözücü Etkileşimleri, İyon-İyon Etkileşimleri, Ozmatik Etkiler, Kondüktometre ve Uygulamaları, Piller ve EMK: Elektro Kimyasal Denge, Pil Oluşumu, Pil Türleri, Difizyon Potansiyeli ,Yakıt ve Güneş Pilleri, Potansiyometri, Elektroliz ve Aşırı Gerilim ve Ayrışma gerilimi. Kimyasal Kinetic: Kolloit Kimyası, Sedimentasyon, Elektroliz
0402706 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-2) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bilgisayar donanım ve yazılımları, sürücüler, işletim sistemleri, DOS, ve WİNDOWS, bilgisayar kullanımını öğrenmek, Internet, e-posta, www işletim ağının kullanılması, dizinler, dosyalar, sistem tanıtılması, Microsoft Word.
0402707 Gıda Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Karbonhidratlar, Yağlar, Aminoasitler ve Proteinler, Nükleik Asitler, Mineraller, Vitaminler, Besinlerin Enerji, Protein, Yağ, Metal ve Vitamin İçerikleri, Besin Öğeleri (nutrient) İçerikleri, Temel Besin Öğelerinin Günlük Tüketim Miktarları (RDA) ve BKİ. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
BAHAR DÖNEMİ
0402801 Araştırma Projesi (0-2) 1 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Laboratuvar çalışmaları ve elde edilen deneysel veriler ile yorumları içeren, bir çalışmanın sunulması.
0402802 Endüstriyel Kimya II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kimyasal Üretimler, Sodyum ve Bileşiklerinin Üretimi, Potasyum Ve Bileşiklerinin Üretimi, Klor ve Bileşiklerinin Üretimi, Çimento Endüstrisi, Cam Endüstrisi, Kil Endüstrisi, Azot Endüstrisi, Fosfor ve Fosforik Asit Üretimi, Kükürt ve Sülfirik Asit Üretimi, Çeşitli Fabrikalara Teknik Geziler (Çinkur, Lastik Deterjan Fabrikaları v.b. gibi)
0402803 Endüstriyel Kimya Laboratuvarı (0-4) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Su Analizleri, Çimento Analizleri, Kömür Analizleri, Yağ Analizleri, Gaz Analizleri
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402804 Temel Bilgisayar Bilimleri (2-2) 3 (AKTS:4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Masaüstü ve Özellikleri, Görev Çubuğu ve Özellikleri, Çöp Kutusu ve Özellikleri, Bilgisayar İç Yapısı + Browser Kullanımı, Klasör Ekleme, Dosya Kopyalama, Taşıma ve Silme, Disket Formatlama, Diskete Kopyalama ve Silme, Pencere ve Özellikleri, Masa Üstüne, Start Menüsüne ve Programlar Menüsüne Dosya Ekleme ve Kaldırma, Ekran Koruyucu, Masaüstü Desen ve Duvar Kağıdı, Hesap Makinesi, Ara Bul (Find), Genel Menüler (Tüm Menülerin Tanıtılması), Dosya Menüsü, Dosya ve Sayfa İşlemleri, Yazı Biçimsel Özellikler, Sayfa İçinde Hareket, Paragraf Ayarları, Madde İmleri-Numaralandırma, Kesme-Kopyalama-Yapıştırma, Sütun İşlemleri, Arama ve Değiştirme, Dip Not Ekleme, İçindekiler Tablosunu Oluşturma, Anahat Menüsü, Araç Çubukları ve Düğmeler, Alt Bilgi ve Üst Bilgi, Görüntü İşlemleri, Yazım Ve Dilbilgisi Denetimi, Otomatik Düzeltme, Makrolar, Menülerle İlgili Ayarlar, Çıktı Alma, Çizim, Wordart, Veri Kaynağı Oluşturma.
0402805 Polimer Teknolojisi (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Giriş, Polimerlerin Sınıflandırılması, Polimerlerin Molekül Ağırlığı Tayini, Polimerlerin Mekanik Özelliklerini Belirleyen Faktörler, Zincir (katılma) Polimerizasyonu ve Mekanizması, Kondensasyon (basamak) Polimerizasyonu ve Mekanizması bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ
0402510 Tekstil Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yaş ve Kuru Terbiye İşlemleri, Yıkama ve Durulama, Kurutma,Haşıllama ve Haşıl Sökme,Ağartma ve Merserizasyon, Selüloz, Rejenere Selüloz , Yün ve Sentetik Tekstil Malzemesinin Terbiyesi, Tekstil Boyamacılığı, Elyafın Boyarmadde ile Kimyasal Etkileşmesi, Kimyasal Bitim İşlemleri (Apreleme).
0402516 Gıda Katkı Maddeleri (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Enzimler, Vitaminler ve aminoasitler, Antimikrobiyal gıda katkı maddeleri, Gıda düzenleyicisi olarak antioksidanlar, Asitlendiriciler, Sekestranlar, Sakızlar, Gıda endüstrisinde nişasta, Yüzey aktif maddeler, Polihidrik alkoller, Doğal ve yapay Aromalar, Aroma arttırıcılar, Yapay tatlandırıcılar, Renk verici maddeler, Gıda endüstrisinde fosfatlar
0402517 Eser Element Analizi (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Önemli zenginleştirme reaktifleri ve kullanım alanları, tek element analizleri, multi element eser analizleri, eser elementlerin mikrobiyolojik tayini.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402519 Kuantum Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Giriş, Kuantum Teorisi ve Dalga Mekaniği, Planck’ın Kuantum Teorisi, Einstein Teorisi, Fotoelektrik Olay, Compton Olayı, Işığın Dalga ve Tanecik yapısı, Schrödinger Denklemi, Kuantum Mekaniğinde Temel Postulatlar, Hidrojen Atomunun Kuantum Mekaniği, Atomik Orbitaller ve Hibritleşme Özellikleri, Kimyasal Bağların Kuantum Kimyası Yöntemleri ile İncelenmesi, Kimyasal Bağlarda Spektroskopik Yaklaşımlar.
0402522 Koordinasyon Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Koordinasyon bileşiklerinin okunması, Kovalent bağ, hibritleşme, Valens bağ teorisi, kristal alan teorisi, moleküler orbital teorisi, molekül orbital teorisi, geçiş metallerinin manyetik özellikleri, izomerler, koordinasyon sayıları.
0402711 Su Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun toprak tabakasına etkisi, doğal, deniz ve içme suları, sudaki toksiklik, suyun dezenfeksiyonu, suyun yumuşatılması ve analizi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402712 Kimyasal Kinetik (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Reaksiyon Hızları ve Hız Teorileri, Molekülerite ve Mertebe, Reaksiyon Hızına Sıcaklık ve Konsantrasyonun Etkisi, Kataliz, Katı Fazda reaksiyonlar
0402713 Polimer Kimyası I (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Polimer reaksiyon mekanizması, Katılma mekanizması, Emülsiyon, iyonik zincir polimerizasyonu.
0402714 Silikatlar ve Bor Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Silikatların sınıflandırılması, genel özellikleri, endüstrideki önemi. Bor’un fiziksel ve kimyasal özellikleri, endüstride kullanım alanları, Bor minerallerinin yeryüzünde dağılımı. Bor’un Türkiye ve Dünya için önemi.
0402715 Ayırma Metodları (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ayırma tekniklerinin sınıflandırması ve amacı, Çöktürerek ve damıtarak ayırma, solvent ekstraksiyonu, kromatografik teknikler, temel teorileri, pratik uygulamaları ve günümüzde kromatografi alanındaki gelişmeler.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402718 Petrol Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Petrolün kimyasal kompozisyonu, petrolün sınıflandırılmasında temel yöntemler, temel gruplarına göre petrolün sınıflandırılması, Petrol arıtımının genel prensipleri: Petrol arıtımında mevcut yöntemler, farklı petrol tiplerine uygulanacak olan yöntemler Petrol ürünleri ve özellikleri: Petrokimyasal hammaddeler,petrol ve ürünlerinin özellikleri , Petrol arıtımında uygulanan fiziksel ve kimyasal yöntemler: Rafinasyonun temel adımları, ayırma ve dönüştürme işlemleri, Reformlama, Hidrojen gazı ile işleme sokma, viskozite ayarlama. Petrolün işlenmesinde uygulanan temel yöntemler, molekül şeklini değiştirme, bazı hidrokarbonların aromatik hidrokarbonlara dönüştürülmesi, kükürt giderme, metal içeriğini giderme, depolama işlemi için ürünün uygun kararlılığa getirilmesi.
0402720 Organik Reaksiyon Mekanizması (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yapı, reaktivite, enerji, kinetik ve mekanizma araştırması, doygun karbon atomunda nükleofilik sübsitisyon, karbokatyonlar, elektronca fakir N ve O atomu ve reaksiyonları. Elektrofilik, nükleofilik sübsitisyon, C=C bağına adisyonlar, ayrılma reaksiyonları, radikaller ve reaksiyonları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402721 Enstrümental Analiz Laboratuvarı II (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Lüminesans, polarografi, elkroforez, döüşümlü voltametre, X-Ray difraksiyon teknikleri.
0402723 Organik Sentezler (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Organometalik reaktantlar, alifatik C-C bağ formasyonu, asit-baz katalizli reaksiyonlar, perisiklik reaksiyonlar, C-N bağ formasyonu.
0402725 Modern Organik Kimya Teknikleri (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Laboratuar çalışmasının kaydedilmesi, reaktant ve çözücülerin saflaştırılması ve kurutulması, vakum pompaları, bir reaksiyonun yapılması, reaksiyonun sonlandırılması, kimya literatürü.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
BAHAR DÖNEMİ
0402610 Mesleki Yabancı Dil (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Organik-inorganik- fiziko ve analitik kimya branşlarında kimya teknikleri, malzeme ve maddeler isimlendirmeleri. Ek olarak yayınlanmış makaleler ve içerisindeki deneysel çalışmalar.
0402611 Metal Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Metal kimyasına giriş, periyodik sistem ve özellikleri, periyodik sistemde bulunan elementlerin özellikleri doğada bulunuşları, metallerin fiziksel ve kimyasal davranışları.
0402618 Fotokimya (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fotolitik indirgeme, Fotolitik katılma, fotokimyasal aromatik yer değiştirme, fotokimyasal fragmentasyon.
0402622 Koloit Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kolloit kimyasının önemi, dispers sistemlerin özellikleri ve sınıflandırılmaları, adlandırma, kolloitlerin ve kolloidal sistemlerin sınıflandırılmaları, kolloidal dispersiyonların kararlılığı, kolloidal çözeltilerin hazırlanma ve saflaştırılmaları, kinetik özellikler, optik özellikler, yüzey olayları, elektrokinetik olaylar, reoloji, liyofobik ve liyofilik sollerin kararlılığı, emülsiyonlar, köpükler, aerosoller, katı soller, makromoleküler kolloitler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402627 Çevre Bilimi (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çevre ile ilgili kimya problemleri. Yeryüzündeki enerji dengesi, ozon ve stratosfer, mikro meteoroloji, asit yağmuru. Sera etkisi, çevresel fotokimyasal duman ve partiküller.
0402812 Çevre Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Su çevrimi, biosfer ve hidrosfer etkileşimi, sucul ortamda faz etkileşimleri, su kirleticilerinin tipleri ve özellikleri.
0402813 Boyar Maddeler (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Organik boyarmaddelerin tarihçesi, sınıflandırılmaları, sentezleri, uygulamaları ve haslık özellikleri.
0402814 Polimer Kimyası II (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kopolimerleşme: genel özellikleri, kopolimeleşme eşitliği, monomer reaktiflik oranları, Q-e eşitliği, blok ve aşı kopolimer sentezleri. Polimer Stereokimyası: yapı, yönlenme, konfigürasyon, geometrik izomerler, stereodüzenli polimerleşmeler. Polimer Çözeltiler: termodinamiği, ideal ve ideal olmayan çözeltiler, Flory-Huggins teorisi, termodinamiği, fraksiyonlama, polimer karışımları. Polimer Karakterizasyonu: mol kütlesi türleri ve tayin yöntemleri.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402816 Organik Spektroskopi (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ultraviyole spektrumları, Infrared spektrumları, Kütle Spektrumları, Nükleer, Magnetik Rezonans Spektrumlarının (Proton, Karbon-13, DEPT, Noe) analizleri ve çözünmeleri.
0402817 Mineral Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Mineral ve kristal tanımı, anorganik katılaşmanın temel prensipleri, Mineral kimyasının yapısal sistematiği, amorf ve kristalleşerek katılaşma, Minerallerdeki kafes türler; metal bağı kafesler, iyon bağı kafesler, atom bağı kafesler, kompleks gruplu kafesler, Elktronegatiflik, Kordinasyon prensibi, Minarellerde kimyasal denge, Kimyasal ayrışma, Minerallerin kimyasal sınıflandırılması, Silikat yapıları, Minerallerde kimyasal bileşim değişimleri, İzotip, izomorf, polimorf mineraller, Minerallerde katı çözelti, ekssolüsyon ve diadohi, Minerallerde sorpsiyon ve iyon değişimi, Kolloidler ve kolloidlerin özellikleri, Kollid olarak kil mineralleri, Mineral kimyasal analizleri ve kimyasal formül hesaplanması, Mineral tanımlanmasında uygulanan kimyasal testler.
0402819 Kimyasal Termodinamik (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
0., 1., 2., ve 3. yasalar, Gibbs enerjisi, Helmholtz enerjisi, Kimyasal denge, Bir bileşenli sistemlerde faz dengesi, Çok bileşenli sistemlerde faz dengesi, Elektrokimyasal denge, İyonik denge ve biyokimyasal reaksiyonlar. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402820 Kromatografi (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kromatografi, Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisi, Kromatografi Teorisi, Kolon Kromatografisi, Düzlemsel Kromatografi, İyon değiştirme kromatografisi, Ligand değiştirme Kromatografisi, Dağılma Kromatografisi, Adsorpsiyon Kromatografisi
0402823 Serbest Radikalik Reaksiyonlar (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Karbon-halojen bağ formasyonu, karbon-karbon bağ formasyonu, karbon-azot bağ formasyonu, radikalik sikloadisyon ve yeniden düzenlenme.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0402824 Organik Sentezler II (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Koruyucu gruplar, sentetik yöntemler, elektrofilik C-C bağ yapısı, radikaller ve karbenler, enolat anyonları, retrosentetik sentezler.
0402825 Kimya Tarihi (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ilkçagda Kimya Ugrasilari, Antik Dönemin Özellikleri ve Doga Düsünürleri, Helenistik Dönemde Iskenderiye Kimyasi, Simyanin Belirleyici Nitelikleri, Avrupa’da Ilk Kimya Çalismalari, Iatrokimya Dönemi, Endüstri Devrimi ve Modern Kimya, XX. Yüzyil Kimyasi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0402826 Polimer Kimya Laboratuar Teknikleri (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Uç grup analizleri, kolligatif özellikler, statik ışık saçılımı, kırılma indisi, ultrasantrfüj, viskozite, jel geçirgenlik kromatografisi, termal analiz. Mekanik Özellikler: viskoelastiklik, gerilim-gerinim ilişkileri ve çeşitli deformasyonlar. Yapı-Özellik ilişkileri: rastgele, blok kopolimerler, karbon lifler.
0402828 Biyokimya II (3-0) 3 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hücre yapısı, hücre zarından aktif ve pasif madde geçişleri, Nükleik asitlerin biyosentezi, nükleotitlerin biyosentezi, Protein biyosentezi, aminoasit ve diğer azotlu maddelerin metabolizması, fotosentez, karbonhidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Karbonhidrat ve lipidlerin biyosentezi. Karbonhidrat ve lipid metabolizması, Karbonhidrat ve lipid metabolizmalarının düzenlenmesi.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031