PSİKOLOJİ BİTİRME TEZİ

DERS İÇERİKLERİ

PSİ 101 Psikolojiye Giriş I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı Psikoloji’nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

PSİ 103 Fizyoloji:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı insan fizyolojisi konusunun, hücre, kan, kas, dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim, endokrin, sinir ve duyu sistemleri başlıkları altında incelenmesidir.

PSİ 105 İstatistiğe Giriş:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı Psikoloji’de kullanılan istatistiksel analizler için temel kavramların tanıtılmasıdır.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 107 Stres Yönetimi:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin kapsamı içinde, stresin ne olduğu, ne işe yaradığı, ne zamanlar olumlu, hangi koşullarda olumsuz olduğu değerlendirilecektir. Stresin çeşitli tanımları, kuramsal açıklamaları ele alınacak, nasıl ölçüldüğü ve araştırıldığı görülecektir. Dersin ikinci bölümünde de stresi yönetmeye yardımcı olan bedene ve zihne yönelik yöntemler ele alınacak, uygulamalar yaptırılacaktır.

PSİ 102 Psikolojiye Giriş II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde Psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmak dersin temel amacıdır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 104 İleri İstatistik:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı Psikolojide kullanılan bazı istatistiksel analiz tekniklerinin öğretilmesidir.

PSİ 106 Bilgi Toplama ve Kütüphane Kullanma:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı özellikle alana yeni adım atmış olan I. sınıf öğrencilerine, daha sonraki yıllarda ve tüm meslek yaşamları boyunca gerekli olacak olan bilimsel bilgi edinme ve toplama yollarından en önemlisi olan kütüphane kullanımı, internet kullanımı gibi bilgi toplama yollarını uygulamalı olarak göstermek, bu becerileri edinmelerini sağlamaktır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 108 İletişim Becerileri:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı, psikoloji öğrencileri daha birinci sınıfta iken iletişimin ne olduğunu öğrenmelerini sağlamak ve iyi iletişim becerileri konusunda egzersizler yapmalarına yardımcı olarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 201 Gelişim Psikolojisi I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı öğrenciye yaşamın başlangıcından ergenliğe kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır.

PSİ 203 Sosyal Psikolojiye Giriş I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.

PSİ 205 Araştırma Yöntemleri I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 209 Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Programları:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı Psikoloji’de en sık kullanılan istatistik programı olan SPSS’i tanıtmaktır.

PSİ 211 Psikolojide Çalışma ve Meslek Alanları:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı psikoloji öğrencilerine, bir meslek olarak Psikoloji’nin ne olduğu, uygulama alanları ve meslek örgütüne ilişkin bilgileri, alanda bizzat çalışan psikologları davet ederek, onların deneyim ve bilgileri ışığında tanıtmaktır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 204 Gelişim Psikolojisi II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı öğrencilere ergenlikten yaşamın sonuna kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır.

PSİ 206 Sosyal Psikolojiye Giriş II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı Sosyal Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 208 Araştırma Yöntemleri II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı niteliğinde öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

PSİ 210 Deneysel Psikoloji:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amaçları deneysel yöntemin temel doğasını anlamak ve psikoloji araştırmalarına uygulamak; bir deney deseni oluşturacak şekilde psikolojik değişkenleri seçmek, ölçmek, kontrol etmek ve değerlendirmek; ayrıca farklı deneysel desenlerde adım adım işlem yürütmek ve deney düzenlemektir.

PSİ 301 Psikometri:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Psikometride bilinmesi gereken temel kavramları kazandırmak ve seçilmiş bazı psikolojik ölçme araçlarını çeşitli yönleri ile tanıtmak bu dersin genel amacıdır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 303 Kişilik Kuramları I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı öğrenciye kişilik üzerine bilimsel bilgi vermek, farklı kuramların yapısını, kişilik tanımlarını, kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.

PSİ 305 Psikopatoloji I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesini yapabilmeleri için psikopatolojinin tanımı ve farklı psikoloji kuramlarına göre “normal dışı” kavramını formüle edebilmeleri amaçlanmıştır.

PSİ 307 Öğrenme Psikolojisi:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı bilişsel davranışın analiziyle ilgili kuram ve öğrenme stillerini vurgulamaktır
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 309 Psikoloji Tarihi I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında görmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamaktır.

PSİ 315 Bilişsel Psikoloji:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı bilişsel süreçlerin altında yatan krtik kuram ve kavramları vurgulamaktır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 313 Cinsiyet Rolleri:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı toplumsal cinsiyet konusunda bilgi vermek, farkındalığı ve duyarlığı artırmaktır.

PSİ 302 Kişilik Kuramları II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı öğrenciye kişilik üzerine bilimsel bilgi vermek, farklı kuramların yapısını, kişilik tanımlarını, kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.

PSİ 304 Psikopatoloji II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin davranış bozukluklarında temel tanıları koyabilmeleri ve koydukları tanının etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 306 Psikoloji Tarihi II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında görmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamaktır.

PSİ 308 Fizyolojik Psikoloji:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı insan davranışının fizyolojik ve nöroanatomik süreçlerini anlamaktır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 312 Psikolojide Etik İlkeler: Psikoloji bölümü öğrencilerini, psikolog ünvanı almadan önce, mesleki etik ilkeler konusunda bilgilendirmek.; Psikolojinin çeşitli alt alanlarında karşılaşılabilecek etik ilke ihlalleri konusunda bilgi kazandırmak; Psikoloji bölümü öğrencilerini, Türkiye’de psikoloji alanında uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgilendirmek dersin temel amaçları arasındadır.

PSİ 401 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin temel amacı toplumsal davranışın nedenlerini kavrayarak başkalarını ve kendini daha iyi anlayabilmektir.

PSİ 417 Kişilerarası İlişkiler:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amaçları kişilerarası ilişkiler alanının ve işlevlerinin öğretilmesi ve bu alanda kullanılabilecek temel mesleki becerilerin kazandırılmasıdır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

PSİ 403 Klinik Psikoloji:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Psikoloji bilimini en önemli uygulama alanı olan bu derste, öğrencilerin bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayırımı; klinik psikolojinin uluslararası ve Türkiye’deki gelişiminin tarihçesi; klinik psikolojinin klinik ekip içindeki görevlerini ve sınırları öğrenmeleri yanısıra alanda çalışacakları koşullarda neler yapabileceklerinin farkına varmaları, değişen gereksinimlere göre yeniden yapılanan alanı ve yeni tekniklerin kullanımı ile tanışmaları amaçlanmıştır.

PSİ 405 Psikoterapi Kuramları I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı alana ilişkin temel kuramlara ilişkin özgün bilgileri kazandırmaktır.

PSİ 407 Psikolojik Testler I:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Psikolojik testler ve uygulamaya aşinalık kazandırmak. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 409 Gözlem ve Görüşme Teknikleri:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı psikoloji öğrencisine farklı görüşme tekniklerini öğretmek, örneklerle pratik bilgilerini artırmaktır

PSİ 402 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı daha önce görülmeyen konular seçilerek olabildiğince gözden geçirilmemiş sosyal psikolojik konunun kalmamasına dolayısıyla toplumsal davranışın bütün yönleriyle kavranmasına olanak sağlamak.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
PSİ 404 Endüstri Psikolojisi:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı öğrencilere endüstri psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

PSİ 410 Psikoterapi Kuramları II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı alana ilişkin temel kuramlara ilişkin özgün bilgileri kazandırmaktır.
PSİ 406 Krize Müdahale Teknikleri:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin amacı öğrenciye çeşitli kriz durumları hakkında bilgi vermek ve krize müdahale tekniklerini öğretmektir.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

PSİ 412 Psikolojik Testler II:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı zeka testleri ve uygulamaya aşinalık kazandırmaktır

PSİ 414 Çocuk Psikopatolojisi:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı çocuk ruh sağlığı ve hastalıklarını tanımaktır.
PSİ 416 Travma Psikolojisi:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı psikolojik travma ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek travma sonrası belirtilere ilişkin temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930