Küreselleşme ve Uluslararası Politika Bitirme Tezi

Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
İnsan Hakları ve Demokrasi,

Küreselleşme ve Uluslararası Politika,

Önce, biçime ilişkin bir not: Ben derse zil çalar çalmaz zamanında gelirim ve zil çalınca da çıkarım. Lütfen benden sonra sınıfa girmeye çalışmayınız. Öteki derse kadar bekleyiniz. Burası önemli. Çünkü dikkatler dağılıyor. En başta da benimki.

Derste sorumlu olacağınız birtakım kaynaklar olacak. Eğer onları daha önceden okuyup gelirseniz sizin için büyük rahatlık olur; nasıl olsa sınav için mecburen okuyacaksınız.

Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
İnsan Hakları ve Demokrasi,

Derslerde ben konuyu Powerpoint yöntemi (projeksiyon) kullanarak kısaca özetleyeceğim, sizin kendi başınıza anlamanızın zor olacağını düşündüğüm yerler ve kavramlar üzerinde daha fazla duracağım, arada da küçük küçük sorular soracağım, tartışacağız, sizin verdiğiniz yanıtlar üzerine yeni şeyler anlatacağım, tahtaya çizeceğim, siz bunlar üzerine yeni sorular soracaksınız. Dersin temel yöntemi bu. Yoksa, kendi kitaplarımı oturup uzun uzun size anlatmamı hiç beklemeyin.

Benim ders anlayışım şudur: Bir hoca sınıfta ne kadar az konuşuyorsa ve öğrenciyi ne kadar çok konuşturuyorsa, o kadar başarılı bir hocadır. Sınıfta konuşmaktan, soru sormaktan, benimle (tabii, saygılı tartışma sınırları içinde kalarak) tartışmaktan, varsa yanlışımı çıkarmaktan asla çekinmeyin. Bazı öğrenciler “Hocanın söylediğinin tersini söylersem hoca bana takar” diye çekinir. Doğrusu, ben de öğrenim hayatımda böyle kimi “hoca”lara rastlamadım değil. Ama bu konuna zırnık kadar endişeniz olmasın. Tam tersine. Ne kadar tartışmaya katılırsanız sizi o kadar benimserim ve sıkıştığınız zamanlar o kadar yardımcı olurum. Eğer yanlış bir bilgi vermişsem, eğer sizin sorduğunuz bir soruya cevap verememişsem, doğrusunu öğrenir ve ertesi ders gelir söylerim.

Derste bir soracağınız, bir itiraz edeceğiniz, bir fikir beyan edeceğiniz durumlar olunca el kaldırarak söz alın. Eğer o anda cevap vermek gerekiyorsa o anda cevap veririm. Eğer bazı şeyleri dinledikten sonra cevap almanız daha uygunsa, o noktaya kadar beklemenizi rica ederim ve o nokta gelince mutlaka yanıtlarım. Ama siz sınıf içi diyaloga her zaman hazır olmalısınız.

Anlamadığınız ya da aklınıza takılan yeri atlamayın; sonra başka şeyleri anlamayı engelleyen kara delikler haline dönüşür bunlar.

Biraz önce söylediğim gibi, dersin kaynak kitaplarını şimdiden okuyunuz. Çünkü soru sorabilmeniz, itiraz edebilmeniz ve özellikle de yorum yapabilmeniz önceden bilgi sahibi olmanız gerek. Bilgi sahibi olmadan yorum yapılmaz. Olsa olsa, “ağzı kalabalıklık” gösterisi yapılır. Ama üniversite, mahalle kahvesi değildir; böyle öğrencilerin sınıfın vaktini işgal etmesine izin verilmez. Eğer okumazsanız, o gün tartışamazsınız. Kaval dinler gibi dinlersiniz ve ben sınıfta sizin sınavda sorumlu olacağınız her şeyden söz etmeyeceğim için de, sınav zamanı gelince fena zorlanırsınız. Ben sınavda hem sınıftaki tartışmaları sorarım, hem de verdiğim kaynaklardaki bilgileri. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz.

Eğer yüzlerce ve yüzlerce sayfayı sınavdan hemen önce okumaya kalkarsanız, işiniz zordur; baştan söyleyeyim. Size tavsiyem, bu kaynakları sınavdan önce dersler sırasında birkaç kere devirmenizdir. Çekinmeyin; okuyacaklarınızın üslubu rahattır. Tatilde bile okunabilir.

Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
İnsan Hakları ve Demokrasi,

Eğer bu kitapları almak isteyenler bir liste yapıp bize getirirlerse, bunları size doğrudan doğruya yayıncıdan yüzde 35 indirimle sağlayabiliriz. Eğer o kitap piyasada kalmamışsa aynı şeyi fotokopiciyle görüşerek yapabiliriz.

Sınavlar:

Sınavlar, kısa ve öz olarak cevap vereceğiniz 10 sorudan oluşacaktır. Sınav soruları önünüze basılı olarak gelecektir.

Bundan iki amaç güdülüyor: 1) Okumanızı istediğim tüm kaynaklardan eşit oranda soru sorabilmek. Böylece, sizin bütün kaynakları okuduğunuzu ve derste anlatılanları dinlediğinizi denetlemek. 2) Bir bilgiyi ayrıntılarından arındırarak özünü anlamış biçimde kısaca ifade etmeye sizi alıştırmak. Artık modern dünyada kimsenin fazla laf okumaya ne vakti var, ne de niyeti. Bu gerçeği, mesleğe girdiğinizin, çok değil, haftasına anlayacaksınız. Amacım, size bunu şimdiden anlatmak.

Sınavda ayrıntı sorulmaz; amaç sizi “çaktırmak” değil size öğretmek. Temel şeyler, öze ilişkin şeyler, nedenler, sonuçlar, sınıflandırmalar, karşılaştırmalar, tartışmalar sorulur. Ama verdiğim her kaynaktan mutlaka ve dengeli bir dağılımla sorarım; bunu iyi bilin. Böylece hem sadece bir-iki yeri okumuş olan öğrenci haksız yere sınıf geçemez, hem de sadece bir-iki yeri ihmal etmiş öğrenci haksız yere sınıfta kalmaz. Tesadüflerin rolü son derece azalır. Bu, tabii, 100 almayı zorlaştıracaktır. Ama çalışan bir öğrencinin 60’ın altında almasını da engeller.

Yanıtlarınız gerektiğinde a, b, c, … diye alt bölümlere ayrılmış olmalıdır. Zaten, basılı olarak önünüze gelecek sınav soru kağıdı bunu gerektirecektir. Böylece, “atmak” isteyenler bir bakışta ortaya çıkar. Lütfen atmayınız. Ben de eski bir öğrenciyim. Atmasyon işini iyi bilirim.

 

Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
İnsan Hakları ve Demokrasi,

 

Dersin Tanıtımı

Türkiye üniversitelerinde yalnızca Mülkiye’de okutulan bu dersi 1996’da koyduk ve bugüne kadar her yıl ciddi biçimde geliştirerek yürüttük. Amacı, bir yandan uluslararası politikanın şu andaki kesinlikle en güncel ve önemli olguları olan milliyetçilik, küreselleşme ve azınlıklar konularını derinliğine öğretmek ve tartıştırmak; bir yandan da, Türk Dış Politikası dersinde mutlaka bilinmesi gereken ama anlatıldığı takdirde konuyu dağıtıp zaman sorunu yaratabilecek bilgileri sağlamak. Asistan arkadaşım Dr. Elçin Aktoprak her an okuldadır; size ihtiyaç duyabileceğiniz her desteği sağlayacak.

I –  Dersin Kaynakları:

Powerpoint dışında bu dersin vizeye kadar olan bölümünde kullanacağınız kitaplarım şunlar:

– Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği, Kara Afrika Modeli, güncelleştirilmiş 3.basım, Ankara, Bilgi Yayınevi., 1997, 395 s. (piyasada kalmamışsa fotokopiciye bırakılacaktır)

Atatürk Milliyetçiliği, Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme, genişletilmiş 5. basım, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, 312 s. (piyasada bulunamadığı için fotokopiciye bırakılacaktır)

Küreselleşme ve Azınlıklar, 5. Basım, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009, 180s.

Bunların yanı sıra zaman zaman dağıtacağım veya fotokopiciye bırakacağım kısa teksirler ve tablolar da olabilir.

Vizeden sonra kullanacağınız kitaplarım şunlar:

Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, 5. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008.

– (ed.) Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I ve II içindeki kimi kutular.

 

II – Dersin Planı:

Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
İnsan Hakları ve Demokrasi,

Bu konuda yukarıda verilen kaynakların İçindekiler’ine bakınız. Bununla birlikte, bu plan şöyle de özetlenebilir:

– Vizeden önce:

* Milliyetçilik teorilerinin durumu

* Milliyetçiliğin Üç Görünümü: Duygu, İdeoloji, Hareket.

* “Ortaçağ’dan Bugüne Tutunum İdeolojileri ve Yüce Sadakat Odağı” tablosu ve açıklanması

* “Ortaçağdan Bugüne Milliyetçilik Hareketleri” tablosu ve açıklanması

* Milliyetçi Duygunun B.Avrupa, Atatürk Türkiyesi ve azgelişmiş ülkelerde karşılaştırılması.

* İdeolojinin Türkiye’de ve azgelişmiş ülkelerde karşılaştırılması.

* Milliyetçi ideolojinin günümüz Türkiyesinde durumu

* Küreselleşme kavramı ve Türkiye.

* Küreselleşmenin dinamikleri ve Türkiye.

– Vizeden sonra:

* Azınlık kavramı, tanımı ve ilgili kavramlar.

* Azınlıkların uluslararası korunmasının tarihçesi.

* Türkiye’de azınlıklar üzerine temel bilgiler

* Lozan ve azınlıkların korunması

* Türkiye’de azınlık mevzuatı, içtihadı, uygulaması

* AB reformları ve uygulanmaları

* Türkiye’deki azınlık uygulamasının tahlili

Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
İnsan Hakları ve Demokrasi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031