Lisans Bitirme Tezi Konuları

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 101 MATEMATİK I 4 0 4 6
Ders İçeriği:
Fonksiyon ve limitler. Türevler, Türevin ileri uygulamaları. İntegral. Belirsiz integral, belirsiz integral kavramı, temel integrasyon formülleri, belirsiz integralin geometrik anlamı, kısmi integrasyon metodu. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. İntegrasyon yöntemleri. İntegralin ileri uygulamaları. 

 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 103 FİZİK I 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Boyut ve birim analizi. Vektörler. Bir, iki ve üç boyutta hareket. Parçacık dinamiği. Newton kanunları. Sürtünme kuvvetleri. İş ve enerji, enerjinin korunumu, enerjinin diğer biçimleri. Kütle merkezi. İç- dış kuvvet. impuls ve momentum. Dönme hareketi, dönme dinamiği. Tork. Katı cisimlerin dengesi. Evrensel çekim kanunu. Salınımlar, dalga hareketi. Akışkan mekaniği. Hidrostatik. Hidrodinamik. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 105 GENEL KİMYA I 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Anlamlı sayılar. Atom teorisine giriş. Stokiyometri. Termokimya. Atomların elektronik yapısı. İyonik ve kovalent bağ. Moleküler geometri. Gazlar, sıvılar ve katılar. Stokiometri. Atomik ve moleküler orbitaller. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
Çm 107 TEKNİK RESİM I 1 2 2 3
Ders İçeriği:
Teknik resmin önemi. Çizim aletleri. Çizgi çeşitleri. Çizimlerde dikkat edilecek hususlar. Tarama, ölçülendirme ve kesit çeşitlerinin detaylarda uygulanması. Geometrik temel çizimler, elips, parabol, spiral çizimleri. Daireyi içten ve dıştan teğetlerle birleştirmek. Helis çizimleri ve uygulamaları. İzdüşüm kavramı, çeşitleri ve kullanım yerleri. Cisimlerin üç boyutlu görünüşlerinin perspektif çizimleri. Çeşitli uygulamalar. Ölçek kavramı. Katlı ve çizgisel ölçülendirmeler. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 109 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Çevre mühendisliğinin tanımı ve kapsamı. Çevre korunması ve kirliliği. Çevre kirliliği kaynakları. Suların kirlenmesi ve kirleticilerin etkileri. Su kirlenmesi kontrolü. Hava kirlenmesi, etkileri ve kontrolü. Toprak kirlenmesi, etkileri ve kontrolü. Katı atıklar yönetimi ve kontrolü. Gürültü etkileri ve kontrolü. Radyoaktif kirlenme, etkileri ve kontrolü. Kirleticilerin taşınımı ve dönüşümü. Çevresel etki değerlendirmesi. Çevre envanterinin hazırlanması. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 111 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Bilgisayar bilimlerinin hayatımızdaki yeri ve önemi. Bilgisayar programlamaya genel bakış. Temel tanımlar ve kavramlar. Bilgisayarın işlevsel mimarisi. Programlama, programlama dili. Derleyici, derleme süreci. Yapısal programlama. Yapısal programlama diline giriş. Bilgisayarda temel yazılım ve donanım sistemleri. Bilgisayar dili ve işleme sistemi. Bilgisayar ağları ve güvenliği. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 102 MATEMATİK II 4 0 4 6
Ders İçeriği:
İntegral kavramı ve temel integrasyon formülleri. Belirsiz integralin geometrik anlamı. Kısmi integrasyon metodu. Rasyonel fonksiyonların integrali. Trigonometrik fonksiyonların integrali. Çeşitli değişken değiştirmeler. Belirli integral. Bir aralığın bölüntüsü. Belirli integral yardımı ile alan hesabı. Cisimlerin alan hesabı. Cisimlerin hacimleri. Diziler, seriler, dizi kavramı. Dizilerde limit, seriler. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar. Parametrik ifadelerle türev ve yay uzunluğu. Dik ve kutupsal koordinatlar arasındaki ilişki. Kutupsal koordinatlarda bazı özel eğriler ve kutupsal koordinatlarda alan. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 104 FİZİK II 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Elektriksel kuvvetler, yük ve madde. Elektriksel alan. Gauss yasası. Elektriksel potansiyel. Sığaç ve dielektrikler. Akım ve direnç. Elektromotor kuvveti ve devreler. Manyetik alan. Amper yasası. Faraday İndüksiyon yasası. Direnç içeren devreler. Manyetik alandaki enerji. Elektromanyetik spektrum. Enerji iletimi. Işırma basıncı. Polarizasyon. Işık hızı. 

 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 106 GENEL KİMYA II 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Kimyasal tepkimelerde kütle ilşkileri, sulu ortamda tepkimeler, gazlar, termodinamik, kimyasal bağlar, çözelti kimyası, kimyasal denge ve kinetik, asitler ve bazlar, atmosfer kimyası, entropi, serbest enerji ve denge.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 108 STATİK-MUKAVEMET 3 0 3 4
Ders İçeriği:
Mukavemetin temel kavramları ve ilkeleri, Gerilmenin tarifi, Basit çekme ve basit basınç, Tam elastik, Yarı elastik ve plastik cisimler, çekme ve basınç deneyi, Hook kanunu, emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, Yükleme çeşitleri ve yorulma, Isı tesiri, Düşey yüklü kirişlerde meydana gelen normal kuvvet, Kesme kuvveti ve eğilme momentinin tayini, MNT diyagramları, Atalet momenti, Atalet yarıçapı, Mukavemet momenti hesapları, Kesme ve kesme gerilmesi, Eğik kesitlerde meydana gelen gerilmenin tayini. Bir ve iki eksenli gerilme durumu, Basit eğilme, Elastik eğri, Morh teoremi, Çekmeli eğilme, Maddesel noktaların kinematiği. Maddesel noktaların eğrisel ve doğrusal hareketi. Maddesel doğruların kinematiği, düzlemsel hareket kuvvetler ve ivmeler, enerji, impuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği, düzlemsel hareket kuvvetler ve ivmeler. enerji ve momentum yöntemleri. maddesel noktaların statiği, düzlemsel kuvvetler. Uzay kuvvetler sistemi. rijit cisimler. eşdeğer kuvvetler sistemi. Rijit cisimlerin dengesi. Yayılı kuvvetler. Ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemlerin incelenmesi. Kiriş ve kablolardaki kuvvetler. Virtüel iş metodu.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 110 İSTATİSTİK 2 0 2 3
Ders İçeriği:
İstatistiksel temel kavramlar. Toplama kuralları, istatistiksel verileri tasnif etme ve tanımlayıcı ölçüler. Analitik olan ve olmayan ortalamalar. Mod ve medyan arasındaki bağıntılar. Tablo ve grafik yapım yöntemi. Dağılım yaygınlık ölçüleri. Korelasyon ve regresyon analizi. Örnekleme yöntemleri, önemlilik testleri. Olasılık teorisi, teorik dağılımlar. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 112 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Genel kavram ve tanımlar. Çalışma prensipleri, sistem elemanları, sayı sistemleri, disk işletim sistemleri, directory, file işlemleri, disket formatlama ve sistem disketi hazırlama. Disk ve disket veri alışverişi uygulamaları. Basic programlama dili, ekran kontrolü. Basit hesaplamalar, matris ve ekran grafik işlemleri. Yazıcı kontrolü, disk, disket dosyaları, basic program uygulamaları. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 201 ÇEVRE KİMYASI I 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Çevre kimyası ve temel konular. Kimyasal analiz ve kullanılan yöntemler. Çözelti ve kimyasal analiz. Organik kimya prensipleri, kolloid kimyası, nükleer kimya, termodinamik temel konuları, toprak kimyası. Çevrede eser elementler. Katılar ve askıda katı madde. Biyokimyasal tepkimeler. Siyanür kimyası. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 203 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI I 0 2 1 2
Ders İçeriği:
Yüzey suları tayinleri. Kromatografik yöntemler. İletkenlik tayini. Tuzluluk ve klorür tayini. Kalsiyum ve magnezyum. Sertlik tayini. Alkalinite tayini. Alev emisyon spektrofotometresi ile alkali element tayini. Türbidimetrik yöntem ile bulanıklık tayini. pH tayini ve asidite. 

 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 205 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 4 0 4 6
Ders İçeriği:
Temel kavramlar, diferansiyel denklemlerin elde edilişleri ve tanımları, diferansiyel denklemlerin çözümü, başlangıç ve sınır değer problemleri, türeve göre çözülebilen birinci basamaktan denklemler, değişkenleri ayrılabilen denklemler, homojen denklemler, birinci basamaktan lineer denklemler, lineer denkleme indirgenebilen türler (Bernoulli denklemi, Riccoti denklemi), tam diferansiyel denklemler, integral çarpanı, türeve göre çözülmeyen denklemler, çarpanlara ayrılabilen denklemler, yalnızca türevi içeren denklemler, bağımlı değişkene göre çözülebilen denklemler, bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre homojen olan denklemler, geometrik ve fiziksel uygulamalar. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 207 ÇEVRE EKOLOJİSİ 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanıtımı, bazı kuram ve kavramlar. Abiyotik faktörler ve organizmalara etkileri. Biyotik faktörler. Komünitelerin işlevsel özellikleri. Ekosistemler ve özellikleri. Dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları. İnsanlığın ekolojik sorunları.

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 209 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Akışkan olarak bilinen sıvı ve gazların fiziksel özellikleri, hidrostatiğin temel yasaları, paskal prensibi, hareketsiz sıvıların tabana ve yan yüzeylere yaptığı basınç, hidrodinamiğin temel prensipleri, süreklilik ve Bernoulli yasaları, Bernoulli eşitliğinin uygulamadaki kullanım yerleri, venturi borusu, pitot borusu ve diğer uygulamalar, orifis ve savaklarda akım ölçüleri. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 211 MALZEME 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Malzemenin özellikleri, maddenin yapısı, metallerin içyapıları ve davranışları, alaşımlar, demir-karbon alaşımları, demir-çelik, demir olmayan metaller, plastik (sentetik malzemeler), seramik malzemeler, sinter malzemeler, organik malzemeler, malzeme muayenesi, korozyon ve korunma yöntemleri, biyolojik malzemenin fiziksel ve yapısal özellikleri, mekanik zedelenmeler, biyolojik malzemelerin kuvvet altındaki davranışları, reoloji, sürtünme, biyolojik malzeme özelliklerinden mühendislikte yararlanma ve biyolojik malzemelere uygulanan işlemler. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 212 ÖLÇME BİLGİSİ 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Basit ölçme araçları ve kullanılması, basit ölçümler, nivelman hesapları, kesit hesapları, teodolit ve açı ölçümü, trigonometrik nivelman, poligon güzergahları ve hesapları, dik koordinat sistemleri ve hesapları, harita çizimi, aplikasyon. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 202 ÇEVRE KİMYASI II 3 0 3 5
Ders İçeriği:
İletkenlik ve ekstraksiyon. Kimyasal denge ve uygulamalar. pH ve pOH. Asitler ve Bazlar. Suların asiditesi ve alkalinitesi. Tampon çözeltiler ve hidroliz. Su sertliği ve kaynakları. Çözünmüş oksijen (ÇO) ve biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ). Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ). Klor kimyası. Azot, sülfür ve fosfatlı bileşiklerin yapıları ve döngüleri. Yağ ve gres yapıları. Bulanıklık.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 204 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI II 0 2 1 2
Ders İçeriği:
Atıksu tayinleri: Kimyasal oksijen tayini, Biyolojik oksijen ihtiyacı tayini. Yağ ve gres tayini. Amonyak tayini. Çözünmüş katı madde tayini. Kjeldahl yöntemi ile toplam azot tayini. Askıda katı madde tayini. Çözünmüş oksijen tayini. Fenol tayini. Deterjan tayini. Nitrit tayini. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 206 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Sularda mikrobiyal kirlilik. İndikatör mikroorganizmalar. Atıksuların mikrobiyal kompozisyonu. Atıksuların halk sağlığına etkileri. Atıksu mikrobiyolojisi. Aktif çamur mikrobiyolojisi. Archaea’nın biyoteknolojideki yeri. Biyo-ayrışmanın belirlenmesi. İçme suyu mikrobiyolojisi. Toprak mikrobiyolojisi. Patojen ve parazitlerin giderim yöntemleri. Toksik organik bileşiklerin biyo-ayrışması. Dezenfeksiyon. Enzimlerin biyoteknolojik kullanımı. Genetik mikroorganizmaların kullanımı. Mikrobiyal kinetik. Kirletici karışımlarda mikrobiyal metabolizma. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon. Atıksu arıtımında toksisite belirlenmesi. İçme suyunda ve yeraltı sularında virüsler. 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUARI 0 2 1 2
Ders İçeriği:
Mikroskobik preparatların hazırlanması. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin mikroskopla incelenmesi. Aktif çamur ve kompostun mikroskobik incelenmesi. Boyama yöntemleri (Basit ve gram boyama). Bakteriyolojik numune alma yöntemleri. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri. Besi ortamlarının hazırlanması. Bakteri ekim yöntemleri. Sularda membran filtre yöntemi ile koliform ve fekal streptokok tayini ve mikroorganizmaların sayımı. Sularda (içme-kullanma- yüzey suları ve atıksularda) çoklu tüp fermantasyon yöntemi ile koliform tayini. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 210 HİDROLİK 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Borulu sistemlerde hidrolik hesaplar (süreklilik ve enerji denklemi, sürekli ve yerel enerji kayıpları), su pompalarının kullanıldığı sistemler ve ilgili problemler. Şebeke hesapları. Açık kanal akımları. Hidrolik yapılar boyunca oluşan akımlar, orifisler ve savaklar. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 214 HİDROLOJİ 3 0 3 4
Ders İçeriği:
Hidrolojinin metodları, yağış oluşumu, yağış ölçerler, yağış yükselti ilişkisi, bir havzaya ait alansal ortalama yağışın hesaplanması. Buharlaşma miktarının ölçülmesi ve hesaplama teknikleri. Sızma, sızma kapasitesi ve sızma indisi ile ilgili uygulamalar. Akış, akarsularda debi ölçüm yöntemleri. Yüzeysel akım ve baz akımın ayrılması. Birim hidrograf. Hidrolojide istatistiksel yöntemler. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 216 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Developing skills to understand environmental engineering text materials to write a unified and coherent essays based on the ideas from their first hand or second hand experience, being able to use a variety of grammatical structures in their writing of academic studies (scientific reports or social assays, paragraph lay outs etc.), using dictionaries, being able to recognize types of materials and conceptions. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 301 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER I 3 0 3 6
Ders İçeriği:
Reaksiyon kinetiği ve reaktörler. Kimyasal çöktürme ve uygulamaları. Kimyasal arıtma. Nötralizasyon ve pH ayarlama. Dezenfeksiyon. Sertlik giderme ( su yumuşatma). Dengeleme, dengelemenin teorik analizi.

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 303 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yüzeysel sularda biyolojik mekanizmalar. Kirlilik unsurlarının sınıflandırılması. Hidrolojik çevrim sırasında su kalitesinde doğal ve antropojen değişimler. Askıda yüzücü ve koloidal maddeler. Isıl kirlenme. Toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler. Organik unsurlar. Su kirliliğinde azotlu maddelerin fosforun ve fotosentezin etkisi. Mikrobiyal kirlenme. Akarsu, göl, yeraltı suyu ve deniz kirlenmesi su kalite kriterleri ve standartları. Sucul ortamların korunmasında çevresel etkilerin değerlendirilmesi.

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 305 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Hava kirliliğinin tanımı, çeşitleri, etki ve kaynakları. Meteoroloji, duman davranışı ve dispersiyon. Hava kirliliği modellemesi. Hava kirliliği ölçümleri ve ölçüm cihazları. Partiküler madde toz kontrolü. Gaz ve buharların kontrolünde genel ilkeler. Filtrasyon teknikleri. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 307 BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Mikroorganizmaların metabolizması. Metabolik süreçler. Anoksik sorunu. Mikrobiyolojik sistemleri tanımlayan parametreler. Aerobik sistemlerde çoğalma kinetiği. Aktif çamur sistemleri. Oksidasyon havuzları. Biyofiltreler. Döner diskler. Anaerobik prosesler. Çamur stabilizayonu.

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 309 SU GETİRME VE KANALİZASYON 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Su ve çevre sağlığı, su ihtiyacının tespiti, nüfus tahmin yöntemleri, su kaynaklarının planlanması, su kaynakları, suların derlenmesi, yer altı suyu hidroliği, suların iletilmesi, hava kazanları ve boyutlandırılması, içme suyu hazneleri, dağıtım sistemlerinin hidrolik analizi.

 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 311 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Continue to developing skills to understand environmental engineering text materials to write a unified and coherent essays based on the ideas from their first hand or second hand experience\ being able to use a variety of grammatical structures in their writing of academic studies (scientific reports or social assays\ paragraph lay outs etc.), using dictionaries, being able to recognize types of materials and conceptions and having to develop oral skills to a certain degree.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 302 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER II 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Kimyasal oksidasyon. Havalandırma ve gaz transferi. Kimyasal kararlılaştırma. Kimyasal koagülasyon. flokülasyon, adsorpsiyon, adsorpsiyon kinetiği ve izotermler. İyon değişimi, yumaklaştırma ve uygulamalar. Sedimentasyon, flotasyon, vakum filtrasyonu. 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 304 İÇME SULARININ ARITILMASI 3 0 3 5
Ders İçeriği:
İçme sularının özellikleri. Arıtmanın amacı ve uygulanan temel işlemler. Biriktirme havuzları ve su kalitesi üzerine olan etkileri, havalandırma, hızlı karıştırma ve yumaklaştırma, çöktürme, filtrasyon, dezenfeksiyon, koku ve tat kontrolü, sertlik giderimi, demir ve manganın giderilmesi, iyon değiştirme. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 306 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Kullanılmış suların özellikleri, arıtma metotları,  fiziksel ve kimyasal yollarla temizlenmesi ile ilgili çeşitli yapı ve tesisler. Mekanik arıtma yöntemleri ile ilgili temel bilgiler. Biyolojik arıtma yöntemleri: Aktif çamur yöntemi ve uygulanması, aktif çamur sistemleri ve aktif çamur sistemlerinin havalandırılması, havalandırmalı lagünler, stabilizasyon havuzları, biyolojik filtrasyon ve damlatmalı filtreler, anaerobik arıtma, tabii biyolojik arıtma metotları, ileri arıtma sistemleri, fosseptikler. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 308 KATI VE TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Katı atık yönetimindeki genel prensipler (katı atıkların tanımı, sınıflandırılması, miktarı, bileşimleri); Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği; katı atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması; katı atık analizleri; katı atıkların bertarafında kullanılan metotlar (depolama, kompostlaştırma, yakma, geri kazanım, piroliz); tehlikeli atıklar. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 310 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME 2 0 2 3
Ders İçeriği:
Çevresel etki değerlendirilmesi, tarihçesi ve tanımı. Çevresel etki değerlendirme çalışmasının çerçevesi ve aşamaları. Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Biyolojik, kültürel, sosyo ekonomik çevreye etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Çevresel etki değerlendirme yöntemleri.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 312 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Endüstriyel çevre kirlenmesi ve uygulanabilecek kontrol yöntemleri; atıkların endüstri tiplerine göre sınıflandırılması ve genel özellikleri; endüstriyel atıksuların kirlilik yüklerinin ve hacimlerinin azaltılması; endüstriyel atıksuların kentsel kanalizasyon sistemine deşarj koşulları ve deşarj limitleri; çeşitli endüstri atıksularının özellikleri ve arıtılmaları; süt end., gıda ve meşrubat end., bitkisel yağ end., fermantasyon end., mezbaha ve entegre et tesisleri, sabun ve deterjan, deri sanayii, pamuklu ve yünlü tekstil sanayii, kağıt sanayii, metal sanayii, demir-çelik end., petrol rafinerisi.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 402 YAPI MÜHENDİSLİĞİ 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Yapı mühendisliğinin amacı, izlenen yol, yapı sistemleri sınıflandırılması, çubuk sistemlerde tarifler. Denge denklemleri. Kesit tesirleri. Sistemlerin sabit yüklere göre hesabı. Yüklerin kesme kuvveti, eğilme momenti arasındaki bağıntılar. Sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı. Dolu gövdeli sistemler. Basit kirişler, Gerber kirişleri. Üç mafsallı kemerler. Çerçeveler. Cross metodu. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 403 ARITMA ÇAMURLARI 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Arıtma çamuru tanımı, kaynakları, özellikleri, işlenmesi, bertaraf yöntemleri. Arıtma çamuru miktarının belirlenmesinde hesap yöntemleri. Stabilizasyon yöntemleri, kireç stabilizasyonu, ısıl işlem. Anaerobik ve aerobik çamur çürütme. Kompostlaştırma, çamur yoğunlaştırılması. Çamur şartlandırma işlemleri, nihai bertaraf yöntemleri. Arıtma çamurunun arazide bertaraf edilmesi. Çamur dezenfeksiyonu. Arıtma çamurlarının taşınması ve depolanması. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 405 ÇEVRE HUKUKU 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Çevre sorunları ve boyutları. Çevre hukukunun temel fonksiyonları. Çevre kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bugünkü çevre yasasının uluslararası boyutları. Çevre politikaları. Çevreci akımlar. Çevre yönetimi ve örgütlenmesi. Kalkınma planlarında çevre ile ilgili güncel tartışmalar. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 401 ATIKSU ARITMA TESİSİ TASARIMI 3 2 4 6
Ders İçeriği:
Arıtma tesisi genel tasarım esasları, proje planlaması, deşarj standartları. Izgara yaklaşım kanalı, kaba ve ince ızgara, kum tutucu ve Parshall savağı, ön çökeltim havuzu, aktif çamur sistemi, son çökeltim havuzu ve klorlama havuzu. Alternatif arıtma sistemleri. Tasarım esasları ve uygulama örneği. Proje çizim esasları, ölçeklendirme, örnek çizim paftalarının incelenmesi. Hidrolik profil hesabı ve çizimi. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 404 ÇEVRESEL MODELLEME 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Sistem analizi ve metotları; optimizasyon teknikleri: Lagrenge metodu, lineer programlama, birinci ve ikinci simplex metodu, dual teoremi, dual-simplex metodu, dinamik programlama; simülasyon teknikleri; PERT ve CPM metotları; çevre problemlerinde uygulanan matematik modeller: Su kirlenmesi modelleri, katı atıkların taşınması ile ilgili modeller, hava kirlenmesi modelleri, su temini ve kullanılmış suların uzaklaştırılması ile ilgili modeller. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 406 ÇEVRE EKONOMİSİ 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Çevre ekonomisine giriş. Büyüme ve çevre. Doğal kaynak ekonomisi. Ekonomik ve sosyal değer olarak çevre. Ekonomik etkinlik. Dışsal maliyet ve fayda. Çevresel zarar eğrisi. Çevresel kirliliğin azaltılmasının maliyeti. Ekonomik etkin emisyon seviyesi. Fayda-masraf analizi. Çevresel politikaların değerlendirilmesi kriterleri. Komuta-kontrol ve teşvik edici stratejilerin ekonomik analizi. 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 408 ÇEVRE TASARIMI VE UYGULAMALARI 0 4 2 4
Ders İçeriği:
Çevre Mühendisliği bilimi ve teknolojilerinin özel alanları ile ilişkili konularda proje hazırlanması ve değerlendirilmesi (Her bir proje bölüme yazılı olarak teslim edilecektir). 

 

 

Dersin Dönemi: YILLIK
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 410 BİTİRME PROJESİ 0 2 1 4
Ders İçeriği:
Çevre Mühendisliği alanında öğrenciler ders sorumluları gözetiminde tez hazırlarlar. Konular eğitim yılının birinci yarıyılı başlangıcında ilan edilir.

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 420 ZEMİN MEKANİĞİ 2 2 3 5
Ders İçeriği:
Zeminlerin temel özellikleri ve oluşumu. Tane boyu analizi. İnce taneli zeminlerin kıvam limitleri, faz ilişkileri. Zemin tanımlanması ve sınıflandırılması. Zemin kompaksiyonu. Permeabilite ve zemin içinde suyun akışı. Zeminlerin sıkışması ve konsolidasyon. Zeminlerin kayma dayanımı. Yanal toprak basınçları. Zeminde gerilme dağılışı. Temeller. Zemin şev stabilizesi. Uygulamada zemin mekaniği. Zeminlerde su içeriği, tayini, özgül ağırlığının belirlenmesi. Zemin tane boyu çözümlemesi. Teorik derste işlenen konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözümü. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 421 ÇEVRE JEOLOJİSİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Yeryuvarının genel özellikleri, atmosfer ve yer yuvarının yapısı. Yerkabuğu, mineraller, yerçekimi ve izostasi. Kayaçlar ve genel özellikleri. Jeolojik yaş kavramı. Toprak türleri ve özellikleri, yeraltı suları ve akiferler. Türkiye jeolojisine genel bir bakış. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 422 ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Arıtma tesislerinde personel ihtiyacı ve özellikleri. Atıksulardan numune alma yöntemleri. Tesis kontrolü, akım ve basınç ölçümleri. Atıksuların yükseltilmesi. Pompaların işletme problemleri. Izgara, kum tutucu ve ön çökeltim havuzlarının işletilmesi. Aktif çamur, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzlarının vb. işletme problemleri. Veri toplanması ve laboratuar kontrolleri. Planlı bakım programları. Çamur ve anaerobik çürütücülerin işletme problemleri ve bakım programları. Tesis işletme ve bakım maliyet analizleri. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 423 ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Arıtma teknolojileri. Fiziksel parametreler ve giderme yöntemleri. Terfi merkezleri. Dengeleme havuzları ve pompa sistemleri. Ön arıtma sistemleri. Kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma sistemleri.

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 424 TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLENMESİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Toprak ve yeraltı su kirlenmesinin sebepleri ve etkileri; katı atıklar ve sızıntı suları; yapı, ziraat ve çeşitli endüstriyel faaliyetlerin etkileri; sıvı atıkların arazide bertarafı; toprak ve yeraltı sularına kirletici transport modelleri, poroz ortamların özellikleri, poroz ortamlarda akım; kirlenme kontrolü ve önlemler. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 425 ANAEROBİK ARITMA TEKNOLOJİLERİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Anaerobik prosese giriş. Anaerobik prosesin mikrobiyolojisi ve biyokimyası. Gerekli ortam şartları. Anaerobik  reaktörler için kontrol parametreleri. Metanojenik aktivitenin ölçümü. İnhibisyon ve toksisitenin nedenleri ve kontrolü. Arıtılabilirlik çalışmaları. Atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılan reaktörler. Evsel atıksuların ve sızıntı sularının arıtımı. Anaerobik arıtımda özel konular. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 426 ÇEVRE YÖNETİMİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Çevre yönetimi kavramı ve kapsamı, global çevre problemleri, çevre yönetimi araçları, kirlilik kontrol stratejileri, Türkiye’de çevresel problemler ve politikalar, ulusal ve uluslararası standardlar, çevre ve endüstri ilişkileri, çevre teknolojisindeki gelişmeler, Çevre Yönetim Sistemleri. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 427 SU KALİTE KONTROL VE YÖNETİMİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Su kalitesi tanımı ve su kalitesi üzerinde insan etkisi, su kalitesinin değerlendirilmesinde ve alıcı ortamların karakterize edilmesinde hidrodinamik, fiziko-kimyasal ve biyolojik bileşenler, su kalitesinin zamansal ve boyutsal değişimi, izleme ve inceleme programlarının yürütülmesindeki temel aşamalar, veri kalitesi kontrolü ve verilerin değerlendirilmesi, su kalitesi yönetiminde havza bazında yönetim biçiminin değerlendirilmesi. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 428 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Tehlikeli atıkların tanımlanması ve belirlenmesi. Tehlikeli atıkların sınıflandırılması. Tehlikeli atıkların yönetimiyle ilgili konular. US EPA listeleme sınıflandırma sistemi. Tehlikeli  atıkların kontrolü yönetmeliği. Tehlikeli atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili teknikler. Arıtma, Depolama,  Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri. Termal metotlar, kimyasal sabitleştirme ve katılaştırma teknolojileri. Tehlikeli ve zararlı atıkların toksik etkileri. 

 

 

Dersin Dönemi: 1. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 429 KİMYASAL MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 5
Ders İçeriği:
Metabolizmanın düzenlenmesi ve biyosentezi. Enzim kinetiğine giriş, sürekli kültür kinetiğine giriş. Engellenmiş kinetiksel gelişme ve diğer kültür sistemleri.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 450 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KONTROL VE OTOMASYON 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Otomatik kontrole giriş, amacı, kontrol büyüklükleri. Kontrol sistemi, blok şeması, proses sıcaklık kontrol döngüsü. Proses reaksiyon eğrisi, gecikmeli sistemler. Proses transfer eğrisi, ekzotermik ve endotermik eğriler. Otomatik kontrol şekilleri. Tesislerde kullanılan çeşitli vanalar, basınç düşürücüler, pompalar. Kompresörler. Hidroforlar. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 451 ÇEVRE SAĞLIĞI 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Çevre sağlığının tarihsel gelişimi, tanımlar. Epidemiyolojik prensipler. Sağlığı koruma ve daha ileriye götürmenin ilkeleri. İnsan ve çevre arasındaki etkileşim. Hastalıklar ve çevre. Çevreye yönelik alınması gereken koruyucu hekimlik yöntemleri. Sağlığı etkileyen önemli fiziksel, biyolojik ve kimyasal etmenler ve bunların zarar vermesini önleme yöntemleri. Mikroorganizmaları öldürme yöntemleri. İnsan popülasyonları. Demografi ve sağlık. Toksikoloji. İş ve işçi sağlığı. 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 452 DENİZ DEŞARJLARI 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Denizsel ortam, deniz suyu özellikleri. Denizlerde akıntı, dip sularının yenilenmesi, alıcı ortam olarak denizler, bakteriyel yok olma, deniz suyu kalite kriterleri, deşarj parametreleri. Atıksuların deniz ortamında seyrelmesi, seyrelme hesapları. Deniz deşarjı tasarım kriterleri ve projelendirme esasları.

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 453 ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE PLANLAMA 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Kentlerin kademeleştirilmesi, nüfus büyüklüğüne göre kademeleştirme. Kentsel bölge, sosyal-kültürel ve ticari alanlar. Kentsel birim. Konut alanları. Komşuluk ünitesi. Yerleşme düzeni. Ortak kitle mekan özellikleri. Yaklaşım. Yönlenme. Teknik alt yapı, kentsel altyapı ve planlanması. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 454 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Çevresel gürültü kaynakları: Karayolu, demiryolu, uçak ve hava alanları, sanayi tesisleri, yol ve bina yapım şantiyeleri. Gürültü kirliliği ve çevreye yayılımı. Gürültü ölçüm teknikleri ve yöntemleri. Gürültü düzeylerini hesaplama ve tahmin yöntemleri. Kaynakta ve çevrede gürültü kontrolü teknikleri. Standartlar ve yönetmelikler. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 455 HAVA KİRLENMESİ KİMYASI 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Atmosfer ve bileşenleri. CO2, N ve S dönüşümleri. Atmosferde oluşan fotokimyasal reaksiyonlar, atmosfer kimyası modelleri. Aşağı ve yukarı seviyelerde ozon. Azot oksitlerin önemi. Ozonla oluşan reaksiyonlar. SO2 kimyası, duman ve kükürt kirliliği. Asit yağışları. Fotokimyasal smog, biyokütle yanmaları, atmosfer ve iklimsel değişim ve gelişimleri. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 456 ARAZİDE ARITMA 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Arazide arıtımın esasları. Arıtmanın mekanizması. Arazinin incelenmesi. Ön arıtma yöntemleri. Sızdırma sistemlerinin tasarımı. Yüzey altı toprak sistemleri. Doğal ve inşa edilmiş sulak alanlar. Yüzen su bitkili arıtma sistemleri. Arazide arıtma sistemlerinin çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkileri. 

 

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 457 ÇEVRE POLİTİKALARI 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Çevre politikalarının hedefi, çevre kaynaklarının kullanma ve kirletme maliyetlerinin politikalara yansıtılması. Ekonomik araçların tanıtılması. Avrupa Birliği çevre politikaları ve Türk çevre politikası. Uygulamada karşılaşılabilecek problemler. Türkiye’de kalkınma programlarında çevre politikası, temel çevre yasalarının amaç ve ilkeleri. 

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce, ,işletme yönetimi tez konuları, ,psikoloji tez konuları, ,bitirme ödevi, ,bitirme ödevi örneği, ,bitirme ödevi örnekleri, ,bitirme ödevi konuları, ,bitirme ödevi nasıl hazırlanır, ,doktora tezleri, ,örnek tezler, ,lisans tezleri, ,üniversite tezleri, ,yüksek lisans tezi nasıl yazılır, ,bitirme projesi örnekleri, ,bitirme projeleri, ,bitirme ödevleri, ,bitirme tez örnekleri, ,lisans bitirme tezleri ,tez ödevi nasıl hazırlanır, ,tez yardım, ,işletme tez konusu, ,örnek tez çalışması, ,tez yazılır istanbul, ,tez orneklerı, ,akademi tez merkezi, ,türkiye tez merkezi, ,tez konuları,özel ders,bitirme tezi,özel ders,bitirme tezi

 

Dersin Dönemi: 2. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı T P K ECTS-Cr
ÇM 458 KATI ATIK GERİ KAZANIMI 2 0 2 4
Ders İçeriği:
Tekrar kullanma, geri kazanma ve geri dönüşüm. Katı atık bileşenleri. Demir ve çelik, kağıt ve karton, plastik ve cam, demir ve alüminyum, diğer metaller. Bahçe arıkları. İnşaat ve yıkıntı atıkları, atık yağlar. Otomobil lastikleri, akümülatör ve piller. 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031