lköğretim Fen Ve Teknoloji Dersinde Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinden Portfolyo (Ürün Seçki Dosyası) Ve İçeriğine İlişkin Öğretmen Adayları Görüşlerinin İncelenmesi Tezi

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı, Bilgisayar Destekli Öğrenme
Yöntemi, Akademik Başarı, Biyoloji Eğitimi, Fen Eğitimi

Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli
hücre biyolojisi dersinin öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir.
Çalışmanın örneklemini, 2012–2013 öğretim yılı Adana Melikşah Anadolu Lisesi
9.sınıf öğrencilerinden 30’u deney, 30 ’u kontrol grubundan olmak üzere toplam 60
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma; deneysel bir araştırma olup araştırmada ön test-son
test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 8 hafta süren araştırmada dersler
deney grubunda bilgisayar destekli öğrenme yöntemi ile, kontrol grubunda ise düz
anlatım ile soru-cevap yöntemi ile araştırmacı tarafından işlenmiştir. Veri toplama aracı
olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 30 soruluk Hücre Biyolojisi Akademik Başarı
Testi [HBABT] kullanılmıştır. Test öğrencilere uygulama öncesinde ön test ve
uygulama sonunda son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde
bağımsız gruplar t-testi ile bağımlı gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda
yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenen bilgisayar destekli öğrenme yönteminin
hücre biyolojisi konusunda öğrencilerin akademik başarısına olumlu yönde etki
sağladığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada akademik başarı alanında yapılandırmacı
yaklaşıma dayalı olarak işlenen bilgisayar destekli öğrenme yönteminin düz anlatım ile
soru-cevap yöntemine göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930