Makine Bitirme Tezi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ (I. ÖĞRETİM)
AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ

1.DÖNEM

D.KODU

D

ERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

TDL-101

2

0

2

1

TAR-103

A.İ. İ.T.-I  Türk Dili-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi

2

0

2

1

YAD-107

Yabancı Dil-I Türk Dili-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi

3

0

3

3

EGT-101

Öğretmenlik Mesleğine Giriş Türk Dili-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAT-101

Matematik-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

1

4

5

KIM-101

Kimya özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK101

Teknik Resim özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

1

4

4

MAK-103

Tasarı Geometri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MAK-105

Malzeme Bilimi-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

1

4

4

ENF-101

Temel Bil. Teknoloji Kullanımı özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

2

4

3

Seçmeli Dersler(yalnız bir ders)  özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

BEG-105

Beden Eğitimi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

1

GSN-101

Güzel Sanatlar özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

1

2.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

TDL-102

Türk Dili-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

1

TAR-104

A.İ.İ.T.-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

1

YAD-108

Yabancı Dil-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

EGT-102

Okul Deneyimi-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAT-102

Matematik-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

1

4

5

FIZ-102

Fizik özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

ENF-102

Temel Bilgisayar Bilimleri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-102

Meslek Resmi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

1

4

4

MAK-106

Standartlar özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-108

Malzeme Bilimi-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

1

4

4

3.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

EGT-201

Gelişme ve Öğrenme özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

IST-201

İstatistik ve Kalite Kontrol özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MET-201

Mesleki İngilizce-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAT-201

Matematik-III özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-201

Statik özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-203

Akışkanlar Mekaniği özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-205

Üretim Yöntemleri-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

3

4

MET-207

Atölye ve Teknoloji-I (Makine Resmi-I)

2

4

6

8

4.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

EGT-202

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

2

5

4

MAK-210

Mesleki İngilizce-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAT-206

Sayısal Analiz özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-212

Dinamik özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-202

Cisimlerin Dayanımı-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-204

Üretim Yöntemleri-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

4

MAK-208

Atölye ve Teknoloji-II (Bilgis. Dest.Çizim)

2

4

6

8

MAK-206

Bilgisayar Destekli Çizim Programı özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

5.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

EĞT-301

Öğretimde Teknik ve Materyal Geliştirme özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

2

4

4

MAK-301

Cisimlerin Dayanımı-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-303

Makine Elemanları-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

4

MAK-305

Bilgisayar Destekli Tasarım özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

4

MAK-307

Elektrik Bilgisi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MAK-309

Termodinamik özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-313

Mekanizmalar  özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

4

0

4

4

MAK-311

Atölye ve Teknoloji-III (Hidr. ve Pnom. Sis.)

2

4

6

6

6.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

EGT-302

Sınıf Yönetimi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

2

4

4

EGT-304

Özel Öğretim Yöntemleri-I özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

2

4

4

MAK-306

Makine Elemanları-IIözel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

4

MET-304

Araştırma Teknikleri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MAK-306

Üretim Planlaması özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK -308

Isı Transferi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MET-310

Atölye ve Teknoloji-IV (Makine Tasarımı)

2

4

6

6

Seçmeli Dersler (yalnız iki ders)

MAK-312

Sistematik Tasarım özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MAK-314

Gerilme Analizi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MAK-316

Endüstriyel Ölçmeler özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MAK-318

Otomasyon Teknikleri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

7.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

EGT-403

Okul Deneyimi-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

1

4

5

4

EĞT-403

Özel Öğretim Yöntemleri-II özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

2

4

4

MAK-401

Makine Elemanları-III özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

4

MAK-403

Girişimcilik özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-407

Tasarımda Malzeme Seçimi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

MAK-413

Biomimetri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

2

MET-405

Atölye ve Teknoloji-V (Makine Tasarım.II)

1

2

3

4

Seçmeli Dersler (yalnız iki ders)

MAK-409

Seri Üretim Sistemleri Tasarımı özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-411

Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-412

Makine Dinamiği özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

OTO-413

Alternatif Enerji Sistemleri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

ISL-401

İşletme Organizasyonu özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

HUK-401

Hukukun Temel Kavramları özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

8.DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

TEOR.

UYG.

TOP.

ECTS

EGT-402

Rehberlik özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

3

EGT-404

Öğretmenlik Uygulaması özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

6

8

5

MAK-400

Mezuniyet Tezi özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

0

2

2

4

MAK-402

Bilgisayar Destekli İmalat özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

3

0

3

4

MAK-404

Takım Tezgahları Tasarımı özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-406

Atölye ve Teknoloji-VI (Makine Tasarımı-III) özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

1

2

3

5

Seçmeli Dersler (yalnız iki ders)

MET-408

Kompozit Malzemeler  özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-410

Mekanik Titreşimler özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-412

Kalıplama Tekniği özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

MAK-414

Transport Tekniği özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

OTO-312

İş ve Endüstri Makineleri özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

OTO-202

Yakıtlar ve Yanma özel ders,ödev,proje,bitirme tezi,tez yap

2

0

2

3

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930