Makine Mühendisliği Tez Örnekleri

 

Lisans Dersleri

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 


Bölüm Dersleri

ME 103 – Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I
BDT sistemleri. Bilgisayar destekli çizimin elemanları. Geometrik konstrüksiyonlar. Ortografik çizimler. Kesit alma ve kuralları. Çalışma çizimleri ve montaj çizimleri. Vida dişleri, vidalı bağlantılar. Kilitleme elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler. Toleranslar ve yüzey kalitesi işaretleri.
ME 102 – Makine Mühendisliğine Giriş
Makina mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri. Alt dalları, tasarım, malzeme, mekanik ve ısıl birimler. Yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler. Makina mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik makina mühendisliği projeleri ve problemleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Kütüphane kullanımı, bilgisayar kullanımı, internet ve diğer bilgi kaynakları. Bilgisayarın makina mühendisliğindeki yeri. Makina mühendislerinin çalıştığı iş alanları. Profesyonel yaklaşım ve meslek ahlakı. Makina mühendisinin teknik ve hukuki sorumlulukları. Yürürlükte olan mevzuat. Meslek kuruluşları.
ME 201 – Statik

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.
ME 203 – Termodinamik I
Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Tersinir ve tersinmez süreçler. Süreçlerin termodinamik analizi, termodinamiğin üçüncü yasası.
ME 202 – Dinamik
Bir parçacığın kinematiği ve kinetiği. Hareketin kuvvet denklemi. İş-Enerji teoremi. Çarpışma kinematiği, rijit cismin doğrusal ve açısal momentumu. Rijit cismin kinetiği. Euler’in hareket denklemi. Rijit cisim için iş-enerji ve impuls-momentum teoremi.
ME 204 – Termodinamik II
Saf maddeler, ideal gazlar, ideal gaz karışımları ve atmosferik hava için özelik bağıntıları incelenecektir. Buharlı güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli motorlar ve türbin çevrimleri performans ve enerji verimliliğini belirlemek için değerlendirmektedir.
ME 210 – Mukavemet

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Normal ve Kesme gerilmesi kavramları, gerinim. Eksenel yükleme, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar. Burulma, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar. Kirişlerin eğilmesi. Birleşik yüklemeler. Gerilme-gerinim dönüşümleri. Basit yükleme gerilmesi, burulması ve eğilmesi. Basit yükleme ile sehim, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler.
ME 301 – Akışkanlar Mekaniği I
Akışkan hareketinin, akışkan özelliklerinin, akış rejimlerinin, basınç değişimlerinin, akış kinematiği temel yönleri ve akış tanımlarının yöntemleri ve analizi. Korunum kanunlarının diferansiyel ve integral formu ve akış problemlerinin analizi ve çözümü. Borularda ve kanallarda laminer ve türbülanslı akış, yerel ve sürekli kayıplar.
ME 303 – Isı Transferi
İletim, taşınım, ışınım ile ısı transferinin ve enerji korunumunun ilkeleri. Sürekli şartlarda ve süreksiz şartlarda problemler. Isı değiştiricilerinin analizi ve seçimi.
ME 305 – Makine Elemanları I

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Statik zorlanma için tasarım. Değişken zorlanma için tasarım. Çözülemeyen bağlama elemanları; kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları. Çözülebilen bağlama elemanları; civata bağlantıları ve güç civataları, pimler, pernolar ve mil-göbek bağlantıları. Yaylar.
ME 307 – Makine Teorisi
Mekanizmalara Giriş: Temel kavramlar, mekanizmaların temel tipleri. Grafik ve analitik yöntemlerle konum, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli takımları.
ME 309 – Sayısal Yöntemler
A basic knowledge of numerical methods including: root finding, solving systems of linear equations, curve fitting, numerical quadrature, and numerical solutions to ordinary differential equations.
ME 399 – Yaz Stajı I
Öğrenciler uygun bir fabrikanın atölyesinde en az dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin talaşlı üretim, dökümhane işleri, metal şekillendirme, kaynak, geleneksel olmayan talaşlı imalat, ısıl işlem, mükemmelleştirme vb. gibi imalat işlemlerini uygulamaları beklenmektedir. Öğrenci tarafından yapılan işlerin bir rapor ile anlatılması gerekmektedir.
ME 302 – Akışkanlar Mekaniği II
Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş. Süreklilik, momentum ve enerji denklemleri. Sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış. Hız ponsiyeli. Akım fonksiyonu. Temel düzlemsel akış. Boyut analizi ve benzerlik. Sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta sınır tabaka. Daldırılmış cisimler etrafında akış. Sıkıştırılabilir akışa giriş. Zamandan bağımsız tek boyutlu sıkıştırılabilir akış.
ME 306 – Makine Elemanları II
Yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar. Dişli çarkların tasarımı; düz, helisel ve konik dişli çarklar, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları. Kaplinler, kavramalar ve frenlerin tasarımı. Kayış – kasnak mekanizmalarının tasarımı, zincir – dişli mekanizmalarının tasarımı. Sürtmeli çarklar.
ME 326 – Deneysel Tasarım ve Analizi
Mühendislikte deney tasarımı. Temel prensipler ve kavramlar. Deneysel tasarım için kılavuz. Deneyin önemi ve etkili parametreler. Hata türleri ve analizi. Deneysel verilerin istatiksel analizi. Farklı deneysel tasarım yöntemleri. Çoklu regresyon analizi. Faktoriyel tasarım (tek ve çok faktörlü), kısmi faktöriyel tasarımı (2k or 3k faktoriyel tasarım). Yüzey cevap tekniği (YCT), Taguchi method (L9, L16, L27, L54 vb.). Parametrik tasarım, tahmini sonuçların eldesi ve optimizasyon sağlanması. Varyans analizi. Bu metodlardan birisinin (MINITAB veya MATHlab) ile ilgili alana (kuvvet, tork, aşınma, yüzey kalitesi vb.) uygulanarak deneyin gerçekleştirilmesi veri toplanması ve değerlendirilmesi. Rapor yazma ve sunma.
ME 401 – Tasarım Projesi
Methods and skills for the engineering design process, consisting of four stages: concept design, detail design, analysis, and manufacturing. The course covers the engineering design process in a holistic fashion by discussing theories and practices of the four stages and inter-relating them. Open ended capstone term projects will be assigned to the teams of students practice engineering design.
ME 405 – Isıl Sistem Tasarımı
Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı.
ME 499 – Yaz Stajı II
Öğrenciler uygun bir fabrikada veya bir mühendislik tasarım ve müşavirlik ofisinde en az dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Onlardan aktif katılım ile çeşitli yönetsel ve mühendislik uygulamaları incelenerek gerçek bir iş dünyası ile tanışmaları bekleniyor. Öğrenci tarafından yapılan işlerin bir rapor ile anlatılması gerekmektedir.
ME 406 – Mekanik Sistem Tasarımı
Systems design cencepts. Mathematical modeling. Optimization methods. Static and dynamic analysis and failure analysis of large systems;
ME 410 – Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı
Experimental design; statistical analysis of data; computerized data acquisition and reduction; experiments on signature analysis, fluid flow, heat transfer, material properties, and vibrations; individual experimental design projects..

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

COMPE 101 – Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
E 101 – Mühendislik Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
ENG 111 – İletişim Becerilerine Giriş

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Temel çalışma becerileri. Okuduğunu anlama çalışmaları. Haftanın konusuyla ilgili sınıfiçi tartışmaları. Kelime bilgisi geliştirme çalışmları. Okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi. Serbest yazma. Araştırma ödevleri. Belli bir yazıyı farklı biçimde yazma ve özet çıkarma. İngilizce dil yapılanının gözden geçirilmesi. Noktalama ve büyük harf kullanma çalışmaları. Dinleme ve not alma. Paragraf incelemesi. Yazı planı çıkarma. Akademik paragraf yazma. Sebep-sonuç paragrafı yazma. Kendi yazdığı paragrafı düzeltme. Çalışma portföyü tutma.
ENG 113 – Akademik Dinleme ve Not Alma
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.
MATH 157 – Genişletilmiş Matematik I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L’Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller.
PHYS 101 – Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.
TURK 101 – Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
CHEM 102 – Genel Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).
ENG 104 – İletişim Becerileri II
Akademik okuma ve kompozisyon yazmaya giriş; kelime dağarcığı geliştirme; dil kullanımı ve mekaniği; uyum & tutarlılık; bütünlük & tamlık; sözdizimi & yapı; aşamalı yazma ve retorik yapılar; kompozisyon yazma; neden-sonuç ve problem çözme kompozisyonları: parçaları & taslak
MATH 158 – Genişletilmiş Matematik II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.
PHYS 102 – Genel Fizik II

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.
EE 234 – Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.
ENG 211 – İletişim Becerileri III
Eleştirel okuma beceri ve teknikleri kullanmak,bir okuma parçasının yapısını belirlemek ve örneklemeleri kavrarmak. Metnin ya da durumun anafikrini ve önemli noktalarını çıkarmak. Bir metne izlenim yazısı yazmak. Bir okuma parçasının özetini çıkarmak. Tartışmalı kompozisyonun taslağını=planını çıkarmak ve yazmak. Alınılama tekniklerini kullanmak.
MATE 207 – Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.
MATH 275 – Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler
ENG 212 – Teknik Rapor Yazımı ve İletişim
Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Gecici ve son hali verilmis tez cümlelerinin biçimlendirilmesi.Bölümle ilgili calısma konuları.Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslagının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların degerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
MATH 276 – Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.
MFGE 205 – Üretim Yöntemleri
Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Metal Dökümü, Mekanik Deformasyon Metotları, Talaşlı İmalat ve Birleştirme Operasyonları, Polimer Şekillendirme, Toz Metalurjisi
TURK 102 – Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
IE 305 – Mühendislik Ekonomisi Analizi
Economic analysis for engineering and managerial decision-making. Cash flows, effect of time and interest rate on money and physical assets. Methods of evaluating alternatives: present worth, future worth, annual worth, rate-of-return and benefit/cost ratios. Depreciation and taxes. Effects of inflation.
MECE 306 – Kontrol Sistemleri

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Otomatik kontrolün temel kavramları. Kontrol işlemleri. Zaman cevabı. Kararlılık ve Routh-Hurwitz kriteri. Köklerin yer eğrileri. Frekans cevabı metodları ve Bode diyagramları.
ORY 400 – Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Seçmeli Bölüm Dersleri

AE 302 – İçten Yanmalı Motorlar
Thermodynamic cycle analysis of gas exchange, compression, expansion and combustion processes with dissociation. Mechanism of combustion. Fuel and additive characteristics. Real cycles. Performance characteristics. Brief analysis of the fuel metering and ignition systems. Spark Ignition Engines, Compression Ignition Engines. Induction and Exhaust Processes exhaust emissions and control systems. Two-stroke Engines. In-cylinder Motion. Heat Transfer in Internal Combustion Engines. Mechanical Design Considerations. Friction and lubrication systems. Turbocharging. Engine Modeling.

 

ENE 426 – Nükleer Teknoloji

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Nükleer Malzemeler, Nükleer Güç Santralleri ve çeşitleri, Nükleer prosesler, nükleer füzyon reaksiyonları, nükleer enerji sistemleri, nükleer korunma ve zırhlama, zenginleştirme.

 

IE 310 – Tesis Planlama
Facilities Planning and its relation to Supply Chain Management. Definition and modeling solutions of single and multi-facility location problems. Relative location and layout of facilities/departments in production and service industries. Use of computerized layout techniques to generate and evaluate layout alternatives. Introduction to material handling and warehousing

 

IE 314 – Proje Yönetimi
Elements and phases of project management. Functions (planning, staffing, scheduling, monitoring, and control) and techniques (CPM, PERT, etc.) of project management. Software tools for project management. Project cost control and time/resource management. Leadership styles, conflict and risk management.

 

MATE 305 – Demir-Çelik Üretim Teknolojileri

 

MATE 308 – Metaldışı Malzemeler

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

This unit provides an introduction to non-metallic materials commonly used in engineering applications including advanced ceramics, polymers and their composites. It investigates the relationships between property and material structure, processing and application of those non-metallic materials, and highlights the interactions between property, material selection, stress analysis and design. Topics include ceramic, polymer and composite processing; property design and microstructure influence; and applications of non-metallic materials.

 

MATE 320 – Mühendislik Malzemeleri
Mühendislik malzemelerinin sınıflandırması. Demir-çelik üretimi. Çelik, dökme demir çeşitleri ve kullanım yerleri. Metal ve alaşımların ısıl işlemleri. Demir dışı metaller ve kullanımı. Seramik, polimer ve Kompozit malzemelerin türleri, özellikleri ve imalat yöntemleri. Malzemelerde hasar.Tahribatsız muayene yöntemleri. Mühendislik tasarımında malzeme seçimi.

 

MATE 440 – Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
The objective is to introduce the student to aqueous corrosion, hot corrosion, and high-temperature oxidation. The course is intended to a practical course, and when finished the student should be able to look at something that is corroding (or oxidizing) know why it is corroding (or oxidizing), and how the corrosion (oxidation) can be prevented.

 

MATE 442 – Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi
Kaynağın tanımı, kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması. Kaynak kabiliyeti. Gaz ergitme kaynağı, elektrik ark kaynağı, tozaltı ve gazaltı (TIG, MIG ve MAG) kaynakları, elektrik direnç kaynağı, doldurma ve sürtünme kaynağı, elektron bombardımanı ve laser ışını ile kaynak. Kaynak hataları. Sert lehimleme, termik kesme ve metal püskürtme. Kaynak ile ilgili işlemlerde iş emniyeti.

 

MATE 448 – Toz Metalurjisi
Fabrication of metallic powders and methods for their characterization. Compaction and sintering of iron based powder and cemented carbide powder. Compaction by uni-axial and isostatic pressing and the use of pressing aids. Thorough analysis of chemical equilibria and diffusion processes during sintering of sinter steel and cemented carbides. Sintering theory and the influence of different processing conditions, wetting and surface diffusion. Solid phase as well as liquid phase sintering are exemplified by applications on sinter steel and cemented carbides. Advantages and limitations of powder metallurgy materials are discussed from technical and economical point of views.

 

MATE 450 – Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Overview the concepts, principles, and methods employed for nondestructive evaluation (NDE) of materials. While emphasis is on inspection methods employed to ensure structural integrity of aerospace vehicles, course content has application to a broad class of high performance structures. Major NDE techniques covered include X-rays, ultrasonic, eddy currents, penetrates, magnetic flux, and visual/optical methods. Further topics such as damage-tolerant design, retirement-for-cause, factors affecting NDE reliability, and structural “aging” are discussed in the context of NDE engineering

 

ME 425 – Mekanik Titreşimler
Basic definitions. Single degree of freedom systems. Vibration isolation. Two degree of freedom systems: Equations of motion, coordinate transformation, principal coordinates, vibration modes. Torsional vibration. Multi degree-of-freedom systems. Coordinate transformation and normal coordinates. Modal analysis. Response to harmonic excitation. Continuous systems.

 

ME 431 – Hata Analizi
Types of failures. Macro and microfracture mechanisms. Causes of failures:defective material, faulty design, improper material selection, faulty manufacturing and construction, etc. Analysis of failures. Case studies.

 

ME 435 – Kırılma Mekaniği
Types of fracture in metals. Griffith theory of brittle fracture, crack propagation, ductile fracture, elastic-plastic fracture mechanics, notch effects. Energy-temperature curves. Determination of stress intensity factor, fracture design philosophy; temper brittleness, hydrogen embrittlement, Unstability of lineer elastic and elastic-plastic fracture, fatigue crack propagation, corrosion fatigue, stress corrosion cracking.

 

ME 441 – Gaz Dinamiği

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow. One-dimensional isentropic flow, nozzles, diffusers, normal and oblique shocks. Flow with friction and heating. Two-dimensional Prandtl-Meyer flow and method of characteristics. Computer solutions to general gas dynamic flow.

 

ME 452 – Akışkan Güç Kontrolüne Giriş
Elements of hydraulic and pneumatic systems, their characteristics and fields of application. Pumps and their performance characteristics. Hydraulic and pneumatic valves and their flow characteristics. Direction, flow and pressure control valves. Reservoirs, accumulators, actuators. Filtering. Hydraulic and pneumatic circuit design. Elements of electro-hydraulic control.

 

ME 472 – Enerji Mühendisliği
Energy and energy economy. Economical and environmental analyses of energy conversion systems. Thermal power plants with steam, gas and steam-gas cycles. Cycle analysis, synthesis and optimisation of thermal power plant design. Fossil fuels, combustion and steam production systems. Nuclear fuels, nuclear reactions and nuclear power plants. Solar energy and applications. Building elements of thermal power plants and operational problems.

 

MFGE 303 – İmalat Teknolojisi Teorisi I
Basic theory of plasticity and metal forming. Hot and cold rolling of strip materials. Theory of extrusion, forging, wire drawing and deep drawing

 

MFGE 304 – İmalat Teknolojisi Teorisi I
Theory of casting process. Machine tools and machining operations. Mechanics of metal cutting. Temperatures in metal cutting. Tool life and tool wear. Cutting fluids and surface roughness. Economics of metal cutting. Machine tool vibrations. Solidification of metals, riser and gate design, metal fluidity, mold materials and design, mechanism of cutting processes, friction and tool wear in cutting, economics of cutting, CNC techniques.

 

MFGE 403 – Takım ve Kalıp Tasarımı
Introduction. Tools used in manufacturing. Jig and fixture design. Die design for sheet metal work. Die design for forming and extrusion. Die design for injection molding. Computer aided die design applications. Techniques used in tool manufacturing. Tool economy.

 

Lisans Dersleri

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,


Bölüm Dersleri

ME 103 – Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I
BDT sistemleri. Bilgisayar destekli çizimin elemanları. Geometrik konstrüksiyonlar. Ortografik çizimler. Kesit alma ve kuralları. Çalışma çizimleri ve montaj çizimleri. Vida dişleri, vidalı bağlantılar. Kilitleme elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler. Toleranslar ve yüzey kalitesi işaretleri.
ME 102 – Makine Mühendisliğine Giriş
Makina mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri. Alt dalları, tasarım, malzeme, mekanik ve ısıl birimler. Yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler. Makina mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik makina mühendisliği projeleri ve problemleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Kütüphane kullanımı, bilgisayar kullanımı, internet ve diğer bilgi kaynakları. Bilgisayarın makina mühendisliğindeki yeri. Makina mühendislerinin çalıştığı iş alanları. Profesyonel yaklaşım ve meslek ahlakı. Makina mühendisinin teknik ve hukuki sorumlulukları. Yürürlükte olan mevzuat. Meslek kuruluşları.
ME 201 – Statik
Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.
ME 203 – Termodinamik I
Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Tersinir ve tersinmez süreçler. Süreçlerin termodinamik analizi, termodinamiğin üçüncü yasası.
ME 202 – Dinamik
Bir parçacığın kinematiği ve kinetiği. Hareketin kuvvet denklemi. İş-Enerji teoremi. Çarpışma kinematiği, rijit cismin doğrusal ve açısal momentumu. Rijit cismin kinetiği. Euler’in hareket denklemi. Rijit cisim için iş-enerji ve impuls-momentum teoremi.
ME 204 – Termodinamik II
Saf maddeler, ideal gazlar, ideal gaz karışımları ve atmosferik hava için özelik bağıntıları incelenecektir. Buharlı güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli motorlar ve türbin çevrimleri performans ve enerji verimliliğini belirlemek için değerlendirmektedir.
ME 210 – Mukavemet
Normal ve Kesme gerilmesi kavramları, gerinim. Eksenel yükleme, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar. Burulma, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar. Kirişlerin eğilmesi. Birleşik yüklemeler. Gerilme-gerinim dönüşümleri. Basit yükleme gerilmesi, burulması ve eğilmesi. Basit yükleme ile sehim, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler.
ME 301 – Akışkanlar Mekaniği I
Akışkan hareketinin, akışkan özelliklerinin, akış rejimlerinin, basınç değişimlerinin, akış kinematiği temel yönleri ve akış tanımlarının yöntemleri ve analizi. Korunum kanunlarının diferansiyel ve integral formu ve akış problemlerinin analizi ve çözümü. Borularda ve kanallarda laminer ve türbülanslı akış, yerel ve sürekli kayıplar.
ME 303 – Isı Transferi
İletim, taşınım, ışınım ile ısı transferinin ve enerji korunumunun ilkeleri. Sürekli şartlarda ve süreksiz şartlarda problemler. Isı değiştiricilerinin analizi ve seçimi.
ME 305 – Makine Elemanları I
Statik zorlanma için tasarım. Değişken zorlanma için tasarım. Çözülemeyen bağlama elemanları; kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları. Çözülebilen bağlama elemanları; civata bağlantıları ve güç civataları, pimler, pernolar ve mil-göbek bağlantıları. Yaylar.
ME 307 – Makine Teorisi
Mekanizmalara Giriş: Temel kavramlar, mekanizmaların temel tipleri. Grafik ve analitik yöntemlerle konum, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli takımları.
ME 309 – Sayısal Yöntemler

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

A basic knowledge of numerical methods including: root finding, solving systems of linear equations, curve fitting, numerical quadrature, and numerical solutions to ordinary differential equations.
ME 399 – Yaz Stajı I
Öğrenciler uygun bir fabrikanın atölyesinde en az dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin talaşlı üretim, dökümhane işleri, metal şekillendirme, kaynak, geleneksel olmayan talaşlı imalat, ısıl işlem, mükemmelleştirme vb. gibi imalat işlemlerini uygulamaları beklenmektedir. Öğrenci tarafından yapılan işlerin bir rapor ile anlatılması gerekmektedir.
ME 302 – Akışkanlar Mekaniği II
Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş. Süreklilik, momentum ve enerji denklemleri. Sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış. Hız ponsiyeli. Akım fonksiyonu. Temel düzlemsel akış. Boyut analizi ve benzerlik. Sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta sınır tabaka. Daldırılmış cisimler etrafında akış. Sıkıştırılabilir akışa giriş. Zamandan bağımsız tek boyutlu sıkıştırılabilir akış.
ME 306 – Makine Elemanları II
Yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar. Dişli çarkların tasarımı; düz, helisel ve konik dişli çarklar, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları. Kaplinler, kavramalar ve frenlerin tasarımı. Kayış – kasnak mekanizmalarının tasarımı, zincir – dişli mekanizmalarının tasarımı. Sürtmeli çarklar.
ME 326 – Deneysel Tasarım ve Analizi
Mühendislikte deney tasarımı. Temel prensipler ve kavramlar. Deneysel tasarım için kılavuz. Deneyin önemi ve etkili parametreler. Hata türleri ve analizi. Deneysel verilerin istatiksel analizi. Farklı deneysel tasarım yöntemleri. Çoklu regresyon analizi. Faktoriyel tasarım (tek ve çok faktörlü), kısmi faktöriyel tasarımı (2k or 3k faktoriyel tasarım). Yüzey cevap tekniği (YCT), Taguchi method (L9, L16, L27, L54 vb.). Parametrik tasarım, tahmini sonuçların eldesi ve optimizasyon sağlanması. Varyans analizi. Bu metodlardan birisinin (MINITAB veya MATHlab) ile ilgili alana (kuvvet, tork, aşınma, yüzey kalitesi vb.) uygulanarak deneyin gerçekleştirilmesi veri toplanması ve değerlendirilmesi. Rapor yazma ve sunma.
ME 401 – Tasarım Projesi
Methods and skills for the engineering design process, consisting of four stages: concept design, detail design, analysis, and manufacturing. The course covers the engineering design process in a holistic fashion by discussing theories and practices of the four stages and inter-relating them. Open ended capstone term projects will be assigned to the teams of students practice engineering design.
ME 405 – Isıl Sistem Tasarımı
Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı.
ME 499 – Yaz Stajı II
Öğrenciler uygun bir fabrikada veya bir mühendislik tasarım ve müşavirlik ofisinde en az dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Onlardan aktif katılım ile çeşitli yönetsel ve mühendislik uygulamaları incelenerek gerçek bir iş dünyası ile tanışmaları bekleniyor. Öğrenci tarafından yapılan işlerin bir rapor ile anlatılması gerekmektedir.
ME 406 – Mekanik Sistem Tasarımı

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Systems design cencepts. Mathematical modeling. Optimization methods. Static and dynamic analysis and failure analysis of large systems;
ME 410 – Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı
Experimental design; statistical analysis of data; computerized data acquisition and reduction; experiments on signature analysis, fluid flow, heat transfer, material properties, and vibrations; individual experimental design projects..

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

COMPE 101 – Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
E 101 – Mühendislik Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
ENG 111 – İletişim Becerilerine Giriş
Temel çalışma becerileri. Okuduğunu anlama çalışmaları. Haftanın konusuyla ilgili sınıfiçi tartışmaları. Kelime bilgisi geliştirme çalışmları. Okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi. Serbest yazma. Araştırma ödevleri. Belli bir yazıyı farklı biçimde yazma ve özet çıkarma. İngilizce dil yapılanının gözden geçirilmesi. Noktalama ve büyük harf kullanma çalışmaları. Dinleme ve not alma. Paragraf incelemesi. Yazı planı çıkarma. Akademik paragraf yazma. Sebep-sonuç paragrafı yazma. Kendi yazdığı paragrafı düzeltme. Çalışma portföyü tutma.
ENG 113 – Akademik Dinleme ve Not Alma
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.
MATH 157 – Genişletilmiş Matematik I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L’Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller.
PHYS 101 – Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.
TURK 101 – Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
CHEM 102 – Genel Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).
ENG 104 – İletişim Becerileri II
Akademik okuma ve kompozisyon yazmaya giriş; kelime dağarcığı geliştirme; dil kullanımı ve mekaniği; uyum & tutarlılık; bütünlük & tamlık; sözdizimi & yapı; aşamalı yazma ve retorik yapılar; kompozisyon yazma; neden-sonuç ve problem çözme kompozisyonları: parçaları & taslak
MATH 158 – Genişletilmiş Matematik II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.
PHYS 102 – Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.
EE 234 – Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.
ENG 211 – İletişim Becerileri III
Eleştirel okuma beceri ve teknikleri kullanmak,bir okuma parçasının yapısını belirlemek ve örneklemeleri kavrarmak. Metnin ya da durumun anafikrini ve önemli noktalarını çıkarmak. Bir metne izlenim yazısı yazmak. Bir okuma parçasının özetini çıkarmak. Tartışmalı kompozisyonun taslağını=planını çıkarmak ve yazmak. Alınılama tekniklerini kullanmak.
MATE 207 – Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.
MATH 275 – Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler
ENG 212 – Teknik Rapor Yazımı ve İletişim
Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Gecici ve son hali verilmis tez cümlelerinin biçimlendirilmesi.Bölümle ilgili calısma konuları.Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslagının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların degerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
MATH 276 – Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.
MFGE 205 – Üretim Yöntemleri
Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Metal Dökümü, Mekanik Deformasyon Metotları, Talaşlı İmalat ve Birleştirme Operasyonları, Polimer Şekillendirme, Toz Metalurjisi
TURK 102 – Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
IE 305 – Mühendislik Ekonomisi Analizi
Economic analysis for engineering and managerial decision-making. Cash flows, effect of time and interest rate on money and physical assets. Methods of evaluating alternatives: present worth, future worth, annual worth, rate-of-return and benefit/cost ratios. Depreciation and taxes. Effects of inflation.
MECE 306 – Kontrol Sistemleri

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Otomatik kontrolün temel kavramları. Kontrol işlemleri. Zaman cevabı. Kararlılık ve Routh-Hurwitz kriteri. Köklerin yer eğrileri. Frekans cevabı metodları ve Bode diyagramları.
ORY 400 – Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Seçmeli Bölüm Dersleri

AE 302 – İçten Yanmalı Motorlar
Thermodynamic cycle analysis of gas exchange, compression, expansion and combustion processes with dissociation. Mechanism of combustion. Fuel and additive characteristics. Real cycles. Performance characteristics. Brief analysis of the fuel metering and ignition systems. Spark Ignition Engines, Compression Ignition Engines. Induction and Exhaust Processes exhaust emissions and control systems. Two-stroke Engines. In-cylinder Motion. Heat Transfer in Internal Combustion Engines. Mechanical Design Considerations. Friction and lubrication systems. Turbocharging. Engine Modeling.

 

ENE 426 – Nükleer Teknoloji
Nükleer Malzemeler, Nükleer Güç Santralleri ve çeşitleri, Nükleer prosesler, nükleer füzyon reaksiyonları, nükleer enerji sistemleri, nükleer korunma ve zırhlama, zenginleştirme.

 

IE 310 – Tesis Planlama
Facilities Planning and its relation to Supply Chain Management. Definition and modeling solutions of single and multi-facility location problems. Relative location and layout of facilities/departments in production and service industries. Use of computerized layout techniques to generate and evaluate layout alternatives. Introduction to material handling and warehousing

 

IE 314 – Proje Yönetimi
Elements and phases of project management. Functions (planning, staffing, scheduling, monitoring, and control) and techniques (CPM, PERT, etc.) of project management. Software tools for project management. Project cost control and time/resource management. Leadership styles, conflict and risk management.

 

MATE 305 – Demir-Çelik Üretim Teknolojileri

 

MATE 308 – Metaldışı Malzemeler

  makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,        makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,     makina mühendisliği tezleri,         makine mühendisliği bitirme tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

This unit provides an introduction to non-metallic materials commonly used in engineering applications including advanced ceramics, polymers and their composites. It investigates the relationships between property and material structure, processing and application of those non-metallic materials, and highlights the interactions between property, material selection, stress analysis and design. Topics include ceramic, polymer and composite processing; property design and microstructure influence; and applications of non-metallic materials.

 

MATE 320 – Mühendislik Malzemeleri
Mühendislik malzemelerinin sınıflandırması. Demir-çelik üretimi. Çelik, dökme demir çeşitleri ve kullanım yerleri. Metal ve alaşımların ısıl işlemleri. Demir dışı metaller ve kullanımı. Seramik, polimer ve Kompozit malzemelerin türleri, özellikleri ve imalat yöntemleri. Malzemelerde hasar.Tahribatsız muayene yöntemleri. Mühendislik tasarımında malzeme seçimi.

 

MATE 440 – Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
The objective is to introduce the student to aqueous corrosion, hot corrosion, and high-temperature oxidation. The course is intended to a practical course, and when finished the student should be able to look at something that is corroding (or oxidizing) know why it is corroding (or oxidizing), and how the corrosion (oxidation) can be prevented.

 

MATE 442 – Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi
Kaynağın tanımı, kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması. Kaynak kabiliyeti. Gaz ergitme kaynağı, elektrik ark kaynağı, tozaltı ve gazaltı (TIG, MIG ve MAG) kaynakları, elektrik direnç kaynağı, doldurma ve sürtünme kaynağı, elektron bombardımanı ve laser ışını ile kaynak. Kaynak hataları. Sert lehimleme, termik kesme ve metal püskürtme. Kaynak ile ilgili işlemlerde iş emniyeti.

 

MATE 448 – Toz Metalurjisi
Fabrication of metallic powders and methods for their characterization. Compaction and sintering of iron based powder and cemented carbide powder. Compaction by uni-axial and isostatic pressing and the use of pressing aids. Thorough analysis of chemical equilibria and diffusion processes during sintering of sinter steel and cemented carbides. Sintering theory and the influence of different processing conditions, wetting and surface diffusion. Solid phase as well as liquid phase sintering are exemplified by applications on sinter steel and cemented carbides. Advantages and limitations of powder metallurgy materials are discussed from technical and economical point of views.

 

MATE 450 – Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi
Overview the concepts, principles, and methods employed for nondestructive evaluation (NDE) of materials. While emphasis is on inspection methods employed to ensure structural integrity of aerospace vehicles, course content has application to a broad class of high performance structures. Major NDE techniques covered include X-rays, ultrasonic, eddy currents, penetrates, magnetic flux, and visual/optical methods. Further topics such as damage-tolerant design, retirement-for-cause, factors affecting NDE reliability, and structural “aging” are discussed in the context of NDE engineering

 

ME 425 – Mekanik Titreşimler
Basic definitions. Single degree of freedom systems. Vibration isolation. Two degree of freedom systems: Equations of motion, coordinate transformation, principal coordinates, vibration modes. Torsional vibration. Multi degree-of-freedom systems. Coordinate transformation and normal coordinates. Modal analysis. Response to harmonic excitation. Continuous systems.

 

ME 431 – Hata Analizi
Types of failures. Macro and microfracture mechanisms. Causes of failures:defective material, faulty design, improper material selection, faulty manufacturing and construction, etc. Analysis of failures. Case studies.

 

ME 435 – Kırılma Mekaniği
Types of fracture in metals. Griffith theory of brittle fracture, crack propagation, ductile fracture, elastic-plastic fracture mechanics, notch effects. Energy-temperature curves. Determination of stress intensity factor, fracture design philosophy; temper brittleness, hydrogen embrittlement, Unstability of lineer elastic and elastic-plastic fracture, fatigue crack propagation, corrosion fatigue, stress corrosion cracking.

 

ME 441 – Gaz Dinamiği
Dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow. One-dimensional isentropic flow, nozzles, diffusers, normal and oblique shocks. Flow with friction and heating. Two-dimensional Prandtl-Meyer flow and method of characteristics. Computer solutions to general gas dynamic flow.

 

ME 452 – Akışkan Güç Kontrolüne Giriş
Elements of hydraulic and pneumatic systems, their characteristics and fields of application. Pumps and their performance characteristics. Hydraulic and pneumatic valves and their flow characteristics. Direction, flow and pressure control valves. Reservoirs, accumulators, actuators. Filtering. Hydraulic and pneumatic circuit design. Elements of electro-hydraulic control.

 

ME 472 – Enerji Mühendisliği
Energy and energy economy. Economical and environmental analyses of energy conversion systems. Thermal power plants with steam, gas and steam-gas cycles. Cycle analysis, synthesis and optimisation of thermal power plant design. Fossil fuels, combustion and steam production systems. Nuclear fuels, nuclear reactions and nuclear power plants. Solar energy and applications. Building elements of thermal power plants and operational problems.

 

MFGE 303 – İmalat Teknolojisi Teorisi I
Basic theory of plasticity and metal forming. Hot and cold rolling of strip materials. Theory of extrusion, forging, wire drawing and deep drawing

 

MFGE 304 – İmalat Teknolojisi Teorisi I
Theory of casting process. Machine tools and machining operations. Mechanics of metal cutting. Temperatures in metal cutting. Tool life and tool wear. Cutting fluids and surface roughness. Economics of metal cutting. Machine tool vibrations. Solidification of metals, riser and gate design, metal fluidity, mold materials and design, mechanism of cutting processes, friction and tool wear in cutting, economics of cutting, CNC techniques.

 

MFGE 403 – Takım ve Kalıp Tasarımı
Introduction. Tools used in manufacturing. Jig and fixture design. Die design for sheet metal work. Die design for forming and extrusion. Die design for injection molding. Computer aided die design applications. Techniques used in tool manufacturing. Tool economy.

 

MFGE 404 – Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
General system theory for CIM: delineation of key concepts to include system components, emergent properties, boundaries, hierarchy, negentropy and control (to include Ashby model of requisite variety and use of the Viable Systems Model). Systems Methodologies: hand and soft systems’ methodologies and their use in designing systems. CIM as a complex information system: the application of systems concepts to CIM to assist in its design and implementation. Designing and Implementing CIM systems: An overview of CIM: the development of CIM, its concepts and models, the importance of standards. Communication Protocols: The need for communication protocols; the role of the ISO OSI seven-layer model, common protocols. Physical and Data Link Communications: point-to-point links (parallel and serial, capabilities, limitations and standards), local area networks and field- bus’ (physical medium, media access and topology). Application Layer Issues: Modeling Information flows, ERP, PDM.
MFGE 404 – Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
General system theory for CIM: delineation of key concepts to include system components, emergent properties, boundaries, hierarchy, negentropy and control (to include Ashby model of requisite variety and use of the Viable Systems Model). Systems Methodologies: hand and soft systems’ methodologies and their use in designing systems. CIM as a complex information system: the application of systems concepts to CIM to assist in its design and implementation. Designing and Implementing CIM systems: An overview of CIM: the development of CIM, its concepts and models, the importance of standards. Communication Protocols: The need for communication protocols; the role of the ISO OSI seven-layer model, common protocols. Physical and Data Link Communications: point-to-point links (parallel and serial, capabilities, limitations and standards), local area networks and field- bus’ (physical medium, media access and topology). Application Layer Issues: Modeling Information flows, ERP, PDM.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?