Malzeme Mühendisliği Doktora

ans Dersleri

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    


Bölüm Dersleri

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

MATE 101 – Mühendisliğe Giriş
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
MATE 102 – Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi
Öğrencilere Malzeme Mühendisliği ve Türkiye’de mevcut malzeme sanayii tanıtılması. Çağdaş toplumda malzemelerin önemi ve malzemelerin insan uygarlığının gelişmesindeki etkisi. Malzeme içyapı-özellik ve üretim süreçleri arasındaki ilişkilerin kısaca işlenmesi. Fabrika gezilerinin yapılması. Malzemeler ve malzeme üretim prosesleri üzerine dönem ödevleri
MATE 201 – Malzeme Mühendisliği I
Malzemelerin sınıflandırılması, katılarda atomik bağlar, kristal malzemelerin yapısı, katılarda yapısal hatalar; bozluklar, dislokasyonlar, yüzey hataları, erime ve katılaşma, tekli ve ikili sistemlerde faz dengesi, katılarda difüzyon, faz dönüşümlerine giriş, metal alaşımlarında ısıl işlem ve yüzey sertleştirilmesi
MATE 203 – Malzeme Termodinamiği I
Hal kavramı, basit denge, ideal gaz hali, ekstansif ve entansif özellikler. İç enerji ve termodinamiğin birinci kanunu, proses, ısı kapasitesi, entropi ve tersinmezlik, termodinamiğin ikinci kanunu, termodinamiğin ilk ve ikinci kanununun birleşimi. Taşınım mekanizmaları; ısı transferi. Entropi kavramının istatistiksel yorumu, termal denge ve Boltzmann eşitliği. Entropi tanımı, Helmholtz serbest enerjisi, Gibbs serbest enerjisi, Maxwell eşitlikleri. Termodinamiğin üçüncü kanunu, tek bileşenli sistemlerde faz dendesi. Gazların davranışı, gazlarda P-V-T ilişkisi
MATE 202 – Malzeme Mühendisliği II

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Katı malzemelerin özellikleri. Mekanik Davranış: elastisite, plastik deformasyon ve kırılma. Yetmezlik mekanizmaları; yorulma ve sürünme, korozyon. Metal alaşımları ve prosesleri; Malzeme Seçimi ve Tasarımı. Ekonomik, Çevre ve Toplumsal konular
MATE 204 – Malzeme Termodinamiği II
Çözeltilerin davranışı; Raoult ve Henry Kanunu, Gibbs Duhem eşitliği, çözelti termodinamiği. Gibbs serbest enerjisi ve ikili sistemlerin faz diyagramı; sıradan çözeltiler için faz dengesi kriterleri, sıvı ve katı standart halleri, faz diyagramları, Gibbs serbest enerjisi ve termodinamik aktivite. Gazları içeren reaksiyonlar; gaz karışımında reaksiyon dengesi ve denge sabiti, entalpi-entropi ve reaksiyon dengesi. Gaz faz ve saf kondens fazları içeren reaksiyonlar; Ellingham Diyagramları, faz dönüşümlerinin etkisi. Kondens çözelti bileşenleri içeren sistemlerde reaksiyon dengesi; Gibbs faz kuralı, gazların metaller içerisindeki çözünürlüğü. Elektrokimya; İyon oluşum Gibbs serbest enerjisi ve standart indirgenme potansiyeli
MATE 300 – Staj I
MATE 301 – Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları
Mühendislik malzemelerinin makroskopik plastisitesi; akma kriterleri, plastik gerilme-gerinme ilişkileri, gerinmede instabilite, gerinme hızı ve sıcaklık etkisi. Plastisite analizi, ideal iş, slab analizi, üst sınır değer analizi, akma Hattı Alan Analizi Teorisi, sonlu elemanlar analizi, işlenebilirlik, biçimlendirilebilirlik, çok fazlı malzemelerin deformasyon işlemleri, deformasyon proseslerinde mikroyapı kontrolü
MATE 302 – Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler
Atom ve moleküllerin kristal, kristal hataları ve kristal olmayan malzemelerdeki yayınımı; Dislokasyon ve Ara yüzlerin hareketi; Kimyasal reaksiyon hız teorisi; Fazların çekirdeklenme ve büyümesi; Faz dönüşümleri ve mikroyapısal değişim; Spinodal ve Düzen-Düzensizlik dönüşümleri, Çökelme ve Büyüme; Martensitik dönüşümler. Metaller, alaşımlar, iyonik ve metaller arası bileşikler, camlar, yarı iletkenler ve polimerlerin faz dönüşümleri acısından benzerlikleri ve farklılıkları
MATE 305 – Demir-Çelik Üretim Teknolojileri
Demir cevheri hazırlama, zenginleştirme, sinterlerme ve peletleme prosesleri, demir oksitlerin indirgenmesi, boş ve hazne reaksiyonları, curuf oluşumu, yüksek fırın işletme pratikleri, sıcak metal işlemleri, diğer demir üretim yöntemleri. Çelik üretim prosesinin tanımı, C-O reaksiyonu, çelik üretiminde S, P, N, H, DRI (sünger demir) üretimi ve çelik üretiminde kullanımı, alaşımlı çelik yapımı, oksijen giderme, ikincil metalurji, sürekli döküm teknolojileri ve temel prensipleri
MATE 307 – Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri
Metal numuneleri hazırlama; dağlama yöntemleri çökelti ve evre tanıma; içyapıları çözümleme sayısal çözümleme
MATE 304 – Metal Malzemeler
Çelik standartları ve standart çelikler; demir dışı alaşım türleri; metal gereçlerin niteliğini belirleyen nitelik etmenleri; içyapının mekanik özellikler üzerindeki etkileri
MATE 306 – Demirdışı Metalbilimi ve Demirdışı Metal Sanayii
Demir-dışı metallerin eldesi ve saflaştırılmasının genel prensipleri. Önişlem, indirgenme, ergitme, rafinasyon, hidrometalurjik ve elektrometalurjik proseslerin termodinamik ve kinetiği. Bakır, çinko, kurşun ve aluminyum gibi elementlerin doğada mevcut bulunan cevher ve konsantrelerden pirometalurjik ve hidrometalurjik yöntemlerle elde edilmesi. Bu elementlerin rafinasyonu. Diğer demir-dışı metallerin eldesi
MATE 308 – Metaldışı Malzemeler

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Polimerik malzemelerin çeşitleri, önemi ve uygulamaları hakkında giriş seviyesinde bilgi; Polimerlerin yapısı ve özellikleri; Polimerlerin karakteristik özellikleri, uygulamaları ve üretim yöntemleri; Seramik malzemelerin çeşitleri, yapısı ve özellikleri; Atomsal Bağlanma; Faz kuralları; Faz diyagramları; Cam ve kristalik olmayan yapılar; Mekanik özellik ve davranışlar; Termal özellik ve davranışlar; Komposit malzemelerin sınıflandırılması; Fiber takviyeli kompozitler; Partikül takviyeli kompozitler; Karışım kuralları; Ayrılma Mukavimleşmesi; Yapısal kompozitler; Kompozit malzemelerin mekanik özellikleri ve uygulamaları
MATE 309 – Katılaşma Süreçleri
Sıvılar ve Katılar. Saf metallerin katılaşması. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Alaşımların katılaşması, süper soğuma, ötektik katılaşması. Yapısal süper soğuma. Saf metal ve alaşımlarda büyüme. Dağılım katsayısı. Makroyapı oluşumu. Katılaşma aralığına göre alaşımların sınıflandırılması. Merkez hattı besleme direnci. Katılaşma hızı, katılaşmada ısı transferi. Segregasyon, tek kristal üretimi, bölgesel arıtım, hızlı katılaştırma
MATE 400 – Staj II
MATE 401 – Döküm Süreçleri ve Uygulamaları

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Kalıplama kumları ve kum kalıba döküm; refrakterlik testi; kalıplama pratiği, CO2 ile kalıplama, organik bağlayıcılı kalıp ve maça yapımı, ısıya duyarlı bağlayıcılar, maça yağları ve maça reçineleri, metilen mavisi deneyi. Dökme demir üretimi. Aşılama, çil testi; demirdışı metal ve alaşımlarının dökümü. Sürekli döküm ve ince slab dökümü
MATE 403 – Malzeme Karakterizasyonu
Kristalografinin temelleri, x-ışınları ve elektron demetlerinin özellikleri, spektroskopi, x-ışınları kırınımı, elektron kırınımı, kristal yapı belirlenmesi, kırınıma uğrayan ışınların şiddeti, kristal kafes parametresi ve faz diyagramı belirlenmesi
MATE 405 – Malzemelerin Isıl İşlemleri ve Yüzey Sertleştirmesi
Metal gereçlerin ısıl işlemlerinin önemi; ısıl işlem fırınları ve atmosferleri; çözündürme ve Ostenitleme; soğutma hızı etkileri; suverme ve menevişleme; çökelme sertleşmesi; yüzey sertleştirme yöntemleri; nitelik denetimi
MATE 410 – Malzeme Seçimi ve Tasarım
Tasarım Süreci. Tasarım Evreleri. Tasarım Araçları. Yetmezliğe karşı tasarım. Tasarımda malzeme ve proses seçimi. Malzeme ve Proses seçimi için örnekler.Kalite, Emniyet, Ekonomik konular. Kalite Fonksiyonlarının Yayımı. Ardışık ve Çakışık Tasarım Kavramları
MATE 420 – Bitirme Projesi
Metalürjik/Malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamalar üzerine bolum öğretim üyesince danışmanlığı yapılan bitime ödevi. Proje sonunda kapsamlı bir rapor ve sonuçların sunumu istenir

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

COMPE 101 – Bilgisayarlar ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
ENG 111 – İletişim Becerileri I
Temel çalışma becerileri. Okuduğunu anlama çalışmaları. Haftanın konusuyla ilgili sınıfiçi tartışmaları. Kelime bilgisi geliştirme çalışmları. Okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi. Serbest yazma. Araştırma ödevleri. Belli bir yazıyı farklı biçimde yazma ve özet çıkarma. İngilizce dil yapılanının gözden geçirilmesi. Noktalama ve büyük harf kullanma çalışmaları. Dinleme ve not alma. Paragraf incelemesi. Yazı planı çıkarma. Akademik paragraf yazma. Sebep-sonuç paragrafı yazma. Kendi yazdığı paragrafı düzeltme. Çalışma portföyü tutma.
ENG 113 – Dinleme ve Not Alma Becerileri

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme.
MATH 157 – İleri Matematik I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev Uygulamaları, İntegral, İntegral Uygulamaları, Transandantal Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, L’Hopital Kuralı, Has olmayan İntegraller, Diziler
MFGE 156 – Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri. Parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme. Montaj tasarımı temelleri
PHYS 101 – Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik
TURK 101 – Türkçe I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama
CHEM 106 – Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Modern Malzemeler. Kimyasal Hız. Kimyasal Denge. Asit Baz Dengesi. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya. Koordinasyon Bileşiklerinin Kimyası.
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).
ENG 104 – İletişim Becerileri II
Akademik okuma ve kompozisyon yazmaya giriş; kelime dağarcığı geliştirme; dil kullanımı ve mekaniği; uyum & tutarlılık; bütünlük & tamlık; sözdizimi & yapı; aşamalı yazma ve retorik yapılar; kompozisyon yazma; neden-sonuç ve problem çözme kompozisyonları: parçaları & taslak
MATH 158 – İleri Matematik II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı
PHYS 102 – Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans
ENG 211 – İletişim Becerileri III

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Eleştirel okuma beceri ve teknikleri kullanmak,bir okuma parçasının yapısını belirlemek ve örneklemeleri kavrarmak. Metnin ya da durumun anafikrini ve önemli noktalarını çıkarmak. Bir metne izlenim yazısı yazmak. Bir okuma parçasının özetini çıkarmak. Tartışmalı kompozisyonun taslağını=planını çıkarmak ve yazmak. Alınılama tekniklerini kullanmak.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.
MATH 275 – Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler
MFGE 203 – Mühendislik Mekaniği
Mekaniğin genel prensipleri ve vektörler. Kuvvet vektörleri. Parçacık dengesi. Rijit cisimlerin dengesi. Kafes sistemler ve çerçevelerin analizi. İç kuvvetler. İç kuvvet diagramları. Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme, burulma, eğilme. Basit yüklemeler altında yer değiştirmeler. Bileşik yüklemeler. Mohr dairesi
ENG 212 – Teknik Rapor Yazma ve İletişim
Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Gecici ve son hali verilmis tez cümlelerinin biçimlendirilmesi.Bölümle ilgili calısma konuları.Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslagının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların degerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
IE 220 – Olasılık ve İstatistik
Olasık ve istatistiğin mühendislikteki kapsamı. Olasılığa giriş. Olasılık kuralları . Kesikli dağılımlar. Sürekli dağılımlar. Tanımlayıcı istatistikler. Tahmin. Ortalama için çıkarsama. Iki örneğin karşılaştırılması. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon.
MATH 276 – Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler
TURK 102 – Türkçe II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama
ECON 211 – Temel Ekonomi
Bu derste mikroiktisat evreninin iki temel unsuru, hanehalkları ve firmaların yarar ve kar ençoklamacı davranışları ve birbirleriyle etkileşimleri ve bu etkileşimin ekonomide ortaya çıkarttığı sonuçlar incelenmektedir. Günümüz dünyasındaki hakim piyasa biçimleri kuramsal ve gündelik yaşamdan örneklerle anlatılmaktadır. Makroekonomi kısmında ise ‘GSYİH, deflatör,‘iş çevrimleri,’ ‘milli gelir,’ ‘daralma,’ ‘işsizlik’ vb. temel kavramlar üzerinden makroiktisada bir anlamda giriş yapılmaktadır.
EE 234 – Elektrik Mühendisliğine Giriş

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.
IE 305 – Mühendislik Ekonomisi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.
ORY 400 – Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir

Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

MATE 440 – Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarsa korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme secim ve dizaynında korozyon
MATE 442 – Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi
Kaynak tekniğiyle ilgili terim e tanımlamalar. Kaynak proseslerinin sınıflandırılması. Yaygın kullanılan kaynak prosesleri, bunların uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları. Tipik kaynak süreksizlikleri. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler. Kalite güvencesi. Demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi. Kaynak parametrelerinin mikro yapı üzerindeki etkileri. Mikro yapı değişimlerine bağlı mekanik özellikler. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan ısıl işlemler
MATE 444 – Malzemelerin Yüksek Sıcaklıkta Davranışı
MATE 446 – Kompozit Malzemeler
MATE 448 – Toz Metalurjisi
MATE 450 – Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi
MATE 452 – Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi
MATE 454 – Malzeme Mühendisliğinde Bilgisayarla Modelleme ve Simülasyon
MATE 456 – Cam Bilimi ve Teknolojisi

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

MATE 458 – Kalite Yönetim Sistemleri
MATE 460 – Biyomalzemeler
Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk, ev sahibi sistemin cevabı, sentetik ve biyolojik malzemeler, sentetik biyomalzemelerin sınıflandırılması, polimerler, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları, implantların tarihçesi, biyomalzeme alanında günümüzdeki çalışmalar, eğilimler. Malzemelerin yığın ve mekanik özelikleri. Yüzey analiz metodları. Metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler. Extrakoporal cihazlar için sterilizasyon yöntemleri
MATE 462 – Nanomalzemeler
MATE 464 – Malzemelerin Yüzey İşlemleri
MATE 466 – Polimer Bilimi ve Teknolojisi
MATE 468 – Seramik Malzemeler
Bağlanma Teorisi, Seramik Yapılar, Hatalar, Seramiklerin Fiziksel Özellikleri, Seramiklerin Elektriksel ve Dielektriksel Özellikleri, Seramiklerin Mekanik ve Optik Özellikleri, Seramik ve Cam Üretimi
MATE 470 – Elektronik Malzemeler

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

MATE 472 – Katıların Deformasyonu
MATE 474 – Seramik Malzeme Üretim Süreçleri
Toz hazırlanması, Önkonsolidasyon, Şekil Verme İşlemi, Sentezleme, Sinterleme Teorisi, Modifiye Edilmiş Yoğunlaşma Yöntemi, Son İşleme, Zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, Cam Üretim Yöntemi
MATE 476 – Malzemelerin Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikleri
MATE 478 – Malzemelerin Mekanik Muayenesi
MATE 480 – Malzemelerin Mekanik Davranışları
MATE 482 – İkincil Çelik Metalurjisi
Pota metalurjisinin tarihçesi and çelik kalitelerinde yeni talepler, termodinamik temeller, sıvı çelikte akışkan davranışı, fazlar arası reaksiyonların kinetiği, çelikte oksijen giderme, çelikte gaz ve karbon giderme, ikincil metalurjide kükürt giderme, pota metalurjisinde fosfor kontrolü, çelik üretiminde azot kontrolü, kalıntılar ve kalıntı şekil kontrolü, temiz çelik üretimi teknolojisi

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

MATE 207 – Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar
MATE 208 – Malzeme Mühendisliğine Giriş (Mekatronik Mühendisliği Öğrencileri için)
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar
MATE 320 – Mühendislik Malzemeleri
Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Metallerin Üretim Yöntemleri ve Uygulamaları, Cam Üretimi, Plastik ve Kompozitler için Şekil Verme Yöntemleri, Seramik ve Sermetlerin Üretimi, Mikro Üretim Teknolojileri, Nano Üretim Teknolojileri

metalurji ve malzeme mühendisliği tez konuları,     metalurji ve malzeme mühendisliği bitirme tezi,  malzeme mühendisliği doktora, metalurji ve malzeme mühendisliği doktora,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği tez konusu,     makina mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     makine mühendisliği bitirme tezleri ,        makine mühendisliği tez konuları,     makine mühendisliği tez örnekleri,     makine mühendisliği tez,     makine mühendisliği tez konusu,     makine mühendisliği tezleri,     makine mühendisliği bitirme tezi,     makine mühendisliği tezi,     makine mühendisliği bitirme tezleri,     makina mühendisliği tez konuları,     makina mühendisliği tez,       özel ders,     bitirme tezi,    

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?