Maliye politikası Bitirme Tezi

Maliye Politikası

işletme yüksek lisans programları
iktisat yüksek lisans programları
maliye tez
bitirme tezi örneği
örnek bitirme tezi
bitirme tezi konuları
yuksek lısans basvuruları
işletme tez konusu
tez konuları işletme
mikro iktisat notları
işletme tez konuları

 

 

MALİYE POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Çalışmanın bu bölümünde maliye politikalarının sürdürülebilirliği ile ilgili literatürde geliştirilen yaklaşımlar özetlenecek ve bunlardan faydalanarak, Türkiye’de uygulanan maliye politikalarına sürdürülebilirlik testleri uygulanarak, sürdürülebilirlik göstergeleri hesaplanacaktır.

işletme yüksek lisans programları
iktisat yüksek lisans programları
maliye tez
bitirme tezi örneği
örnek bitirme tezi
bitirme tezi konuları
yuksek lısans basvuruları
işletme tez konusu
tez konuları işletme
mikro iktisat notları
işletme tez konuları
1.1. Teorik Çerçeve
1920’li yılların başında Fransa’nın karşılaştığı kamu borcu problemi için Keynes (1923) Fransız hükümetinin bütçe kısıtını sağlaması için sürdürülebilir politikaları uygulamaya başlaması gerektiğini vurgulayarak şöyle der:
“kamunun yükümlülüklerinin ulusal gelire oranı aşırı yüksek değerlere ulaşmıştır” (sayfa 54)
Bütçe gelirleri yeni borcun finansman maliyetini karşılayamıyorsa sürdürülebilirlik problemi oluşmuştur. Keynes (1923) bunu şöyle ifade eder:
“tahvil sahiplerinin alacaklarının, vergi verenlerin karşılayabileceğinin çok üstüne çıktığı aşikardır” (sayfa 55)
Bu durumda hükümet, sürdürülebilir maliye politikası için yeni önlemler almalıdır.
“hükümetin vergi artırmak veya harcamaları azaltmak veya sahip olduklarını azaltmak arasında karar vermesi gerekmektedir” (sayfa 59)
Maliye politikalarının sürdürülebilirliği konusunda fikirsel ve ampirik olarak geniş bir literatür bulunmaktadır. Literatürde sürdürülebilir maliye politikaları mevcut maliye politikalarının, kamunun gelecek dönemlerdeki ödeme gücünü tehlikeye sokmayacak şekilde olması olarak tanımlanmıştır.
Maliye politikalarının sürdürülebilirliğini analitik olarak inceleyen birçok çalışma başlangıç noktası olarak kamunun bütçe kısıtını (BK) sağladığı ve her
4 http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/ergunm/politika.pdf
Ergün Sürdürülebilir Maliye Politikası ve Maliye Politikasının Ekonomik Aktivite Üzerine Etkileri…
dönemde statik bir bütçenin olduğu, temsili ajan modelini benimsemiştir. Parasal kesimden arındırılmış basit kapalı bir ekonomi için bu modelin bütçe kısıtı şu şekildedir:
tttttBrTFDGB)1(11++++−= (1)

işletme yüksek lisans programları
iktisat yüksek lisans programları
maliye tez
bitirme tezi örneği
örnek bitirme tezi
bitirme tezi konuları
yuksek lısans basvuruları
işletme tez konusu
tez konuları işletme
mikro iktisat notları
işletme tez konuları
Burada, Bt t zamanındaki kamu borç stokunu, FDGt faiz dışı harcamaları, Tt vergi gelirlerini ve rt+1, t+1 ve t zamanları arasındaki reel faiz oranını ifade etmektedir. Bu eşitliğe göre, t+1 dönemindeki borç stoku, t dönemindeki faiz dışı harcamalalarla vergilerin farkının, bu dönemdeki borç servisi ile toplamıdır.
İskonto oranı, , olarak tanımlanırsa, R(t,t+j), t ve t+j dönemleri arasında uygulanan iskonto oranını da aşağıdaki şekilde olur. )1(ttrR+=
Π=+=+jkkjRjttR0),( (2)
tttTFDGFD−=+1 olarak alınır ve (1)’de tartışılan denklem ileriye dönük
çözülürse bütçe kısıtının şuanki değeri (BKŞD) şu şekilde olur:
11101),(),(lim++−∞→+−∞=++++=ΣTtTjtjtBTttRFDjttRB (3)
Burada Bt+T+1 son dönemdeki borç stokunu ifade etmektedir.
Eşitliğin sağ tarafındaki ilk ifade gelecek dönemdeki faiz dışı dengelerin bugünkü değerini ifade etmektedir. Eşitliğin sağ tarafındaki ikinci ifade ise “çaprazlama durumu” olarak da anılmaktadır. Mali sürdürülebilirliğin sağlanması için bu ifadenin sonsuzda sıfıra yakınsaması gerekmektedir. “No-Ponzi Oyun Kuralı” olarak da anılan ve bir ajanın borcunu çevirmek için sonsuza dek yeniden borçlanma yolunu seçemeyeceği anlamına gelen kural sayesinde çaprazlama durumu sonsuzda sıfır değerine yakınsamaktadır. Çaprazlama  işletme yüksek lisans programları
iktisat yüksek lisans programları
maliye tez
bitirme tezi örneği
örnek bitirme tezi
bitirme tezi konuları
yuksek lısans basvuruları
işletme tez konusu
tez konuları işletme
mikro iktisat notları
işletme tez konuları

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2023
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?