Matematik Öğretmenliği Üniversite tez

Matematik Öğretmenliği
AFEA 159 İleri İngilizce I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3 ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 101 Uygarlık Tarihi I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH 101 Küme Kuramına Giriş ve Mantık
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Propositional and predicate calculus. Axioms of set theory. Cartesian product, relations and functions. Partial and total orderings. Zorn’s lemma. Peano axioms, construction of natural numbers, induction and recursion. Cardinality, finite, countable and uncountable sets. Cantor’s theorem. Isomorphisms of ordered sets. Arithmetic of cardinals and ordinals
MATH 155 Analiz I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 1) 4
Introduction to calculus, real and complex numbers, absolute value inequalities, sequences, series, convergence. Functions and models. Limits and derivatives. Differentiation rules, the chain rule, implicit differentiation,linear approximations. Applications of differentiation, minimum and maximum values, shapes of curves, applications to optimization,business and ecomomics. Integrals,areas, distances, definite integrals.
PSY 101 Psikolojiye Giriş
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Güdülenme, duygular, öğrenme, bellek, dil ve düşünce, gelişim, kişilik ve sosyal ilişkiler gibi temel psikolojik süreçleri inceler.
AFEA 160 İleri İngilizce II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 230 Gelişim Psikolojisi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:PSY 101
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH 102 Temel Cebirsel Yapılar
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 101
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Integers, divisibility, prime numbers, unique factorization theorem. Rings and fields. Polynomial rings over a field. Groups, subgroups. Group homomorphisms, cyclic groups. Constructions and properties of integers and rationals. Construction of the real numbers via Dedekind cuts and Cauchy sequences. Trichotomy, density. Archimedean, completeness, boundedness and uniqueness properties of the real numbers. Complex numbers. Continuum hypothesis.
MATH 154 Ayrık Matematik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Basic counting: The sum and product rules, the pigeonhole principle, generalized permutations and combinations. The binomial theorem. Discrete probability. Inclusion-Exclusion. Recurrence relations. Introduction to graphs and trees.
MATH 156 Analiz II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 155
Kredi (3 + 2 + 1) 4
General review.Integrals; Fundamental theorem of calculus, integration by parts, approximate integration, improper integrals. Applications of integration; Areas, volumes,arc lenght, average value of a function, other applications. Infinite sequences and series; sequences, series, convergence tests, representations of functions as power series Taylor and Maclaurin series. Functions of several variables; limits and continuity,partial derivatives, linear approximations, chain rule, directional derivatives, maximum and minimum values, Lagrange multipliers.
CET 103 Bilgisayar Uygulamaları
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri. İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme. Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma, menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi, makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, sayılar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel ve mantıksal işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film vb. nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik. Bilgisayar ve Etik.
EDSM 314 Öklid Geometrisi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel geometri kavramları: Nokta, doğru, ışın, düzlem, uzay, alan, hacim. Öklit geometrisinin temelleri: Aksiyomlar, teoriler, benzerlik, eşlik, açı, izdüşüm. Geometrik şekillerin çevre ve alanları. Katı cisimlerin alan ve hacimleri. Temel geometrik çizimler. Geometri ve ispat. Öklit dışı geometriler: Eliptik ve hiperbolik geometrinin temelleri.
MATH 231 Lineer Cebir I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Matrices and systems of linear equations. Vector spaces; subspaces, sums and direct sums of subspaces. Linear dependence, bases, dimension, quotient spaces. Linear transformations, kernel, range, isomorphism. Spaces of linear transformations. Representations of linear transformations by matrices. Determinants.
MATH 255 Analiz III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 156
Kredi (3 + 2 + 0) 4
General review. Vectors and the geometry of space; three dimensional coordinate systems, vectors, dot and cross product, lines and planes, functions and surfaces, Cylinderical and spherical coordinates. Vector functions; space curves, derivatives and integralsarc lenght and curvature, motion in space, parametric surfaces. Multiple integrals; double integrals over rectangles,general regions polar coordinates, applications of double integrals, surface area, triple integrals in rectangular, cylinderical and spherical coordinates, change of variables. Vector calculus; vector fields, line integrals, Green’s theorem, curl and divergence, surface integrals, Stokes’ theorem, the divergence theorem.
TKL 201 Türkçe I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

CET 204 Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı

Ön Koşul:CET 103
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Matematik öğretiminde bilgisayarla modelleme. Matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar ve uygulamaları (Graphing calculator, Geometers’ Sketchpad, Geogebra, Matlab, vb.). Bilgisayar destekli ders içerikleri hazırlama ve sunma.
MATH 232 Lineer Cebir II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 231
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Characteristic and minimal polynomials of an operator, eigenvalues, diagonalizability, canonical forms, Smith normal form, Jordan and rational forms of matrices. Inner product spaces, norm and orthogonality, projections. Linear operators on inner product spaces, adjoint of an operator, normal, self adjoint, unitary and positive operators. Bilinear and quadratic forms.
MATH 357 Karmaşık Analiz
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Algebra of complex numbers. Sequences and series with complex terms. Power series and convergence radius. Some elementary functions and mappings. Riemann surfaces. Regular functions and Cauchy – Riemann equations. Harmonic functions. Conformal mappings. Contour integrals and Cauchy theorem. Cauchy’s integral formula and some of its direct rusults. Residue concept. Taylor and Laurent expansions.
PHIL 112 Mantığa Giriş
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mantığın temel kavramları: önerme, argüman, akıl yürütme, çıkarım, biçim, doğruluk, içerim, geçerlilik, tümdengelimli ve tümevarımlı argümanlar. Önerme tipleri, Venn diyagramları. Klasik (Aristoteles) mantık: Doğrudan Çıkarım (Karşıtlık bağıntısı: Geleneksel Karşıtlık Karesi; Eşdeğerlik bağıntısı: döndürme, tersine döndürme, devirme) ve dolaylı çıkarım (Kategorik, koşullu ve ayrık kıyas). Geçerliliğin denetlenmesi.
Modern simgesel mantık. Önermeler mantığı: Doğruluk fonksiyonu bağlaçları; doğruluk çizelgeleri. Çıkarım kuralları ve teknikleri. Geçerlilik kanıtlamaları: Biçimsel geçerlilik kanıtlaması (doğal çıkarım).
TKL 202 Türkçe II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

EDSM XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

MATH 321 Grup Teorisine Giriş

Ön Koşul:MATH 102
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Binary operations, groups, subgroups, cyclic groups and generators. Permutation groups. Orbits, cycles and alternating groups. Cosets and Lagrange theorem. Direct products. Finitely generated Abelian groups. Isomorphism theorems. Cayley’s theorem. Factor groups, simple groups, series of groups, group action. Sylow theorems and applications. Free groups. Group representations.
PHIL 213 İleri Mantık
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:PHIL 112
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Önermeler mantığında Çözümleyici Çizelge (Ağaç yöntemi) yöntemiyle geçerlilik testi. Niceleme (Yüklemler) mantığı. Birinci basamak ve özdeşlik mantığı. Gündelik dilin mantık diline çevirilmesi. Çıkarım kuralları ve teknikleri. Kanıtlama yöntemleri: Çözümleyici Çizelge (Ağaç yöntemi). Aksiyomatik yöntem: Aksiyomatik yöntem gereksinimi. Eukleides geometrisi ve Eukleidesçi-olmayan geometriler.
Önermeler mantığının aksiyomlaştırılması: Bağımsızlık, tamlık, tutarlılık.
PHYS 101 Fizik I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Measurement, Motion Along a Straight Line, Vectors, Motion in Two and Three Dimensions, Force and Motion-I, Force and Motion-II, Gravitation, Kinetic Energy and Conservation of Energy, Systems of Particles, Collisions, Rotation, Rolling, Torque and Angular Momentum.
PSY 221 Öğrenme Psikolojisi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ED 230
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenme psikolojisindeki kuram ve araştırmaların tarihsel ve güncel konular etrafında incelenmesi. Şartlanma, deneme-yanılma, icgörüyle öğrenme, edinme ve unutma, transfer ve davranış değişimi gibi konular kapsanır.
EDSM 303 Düşünme Sürecinin Öğretimi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ED 421
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilimsel düşünme ve problem çözme süreçlerine yönelik kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar. Matematik eğitiminde akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi: Verilerin analizi ve değerlendirilmesi; problem önerme, çözüm yolları geliştirme, çözüm ve sonucun değerlendirilmesi.
HTR 302 Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

MATH 111 Analitik Geometri
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Vectors, linear operations with vectors. Products of vectors. Definition of Euclidean space. Lines and planes. Circle and sphere. Parametrizations of curves and surfaces. Conics and quadrics, their symmetries and classifications. Translations, orthogonal transformations, similarities and inversions.
MATH 256 Reel Analize Giriş
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 255
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Elements of point set theory. Intervals, open and closed sets in E1. Accumulation points. Bolzano-Weierstrass theorem in E1. Extensions to higher dimensions. Heine-Borel covering theorem. Compactness and connectedness. Continuity and uniform continuity.Sequences and series of functions.
PHYS 102 Fizik II

Ön Koşul:PHYS 101
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Electric Charge, Electric Fields, Gauss’ Law, Electric Potential, Capacitance, Current and Resistance, Circuits, Magnetic Fields, Magnetic Field Due to Currents, Induction and Inductance, Magnetism of Matter, Maxwell’s Equations, Electromagnetic Oscillations and Alternating Current, LC oscillator, RLC Phase diagrams
ED 114 Rehberlik

Ön Koşul:ED 477
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 421 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:PSY 221
Kredi (2 + 2 + 0) 3

EDSM 326 İstatistik I

Ön Koşul:EDSM 312
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İstatistik ve kullanıldığı anlamlar; değişken ve sabit, değişken türleri. Bilimsel ve vardamsal istatistik. Merkeze yığılma ölçüleri. Dağılma ölçüleri: binom dağılım, normal dağılım, standartlaştırma (z ve T puanları), t dağılımı. Güven aralığı ve hipotez testi kavramları: Ortalama ve iki ortalama farkı için güven aralığı ve hipotez testi, oran ve iki oran farkı için güven aralığı ve hipotez testi.
EDSM XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Fen Seçmeli Fen Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH 245 Adi Diferansiyel Denklemler
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:MATH 156
Kredi (3 + 2 + 0) 4
First order equations and various applications. Higher order linear differential equations. Power series solutions: ordinary and regular singular points. The Laplace transform: solution of initial value problems. Systems of linear differential equations: solutions by operator method, by Laplace transform.
ED 477 Sınıf Yönetimi

Ön Koşul:ED 101
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
EDGN 200 Sosyal Sorumluluk
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2

EDSM 411 İstatistik II

Ön Koşul:EDSM 326
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İki varyansın karşılaştırılması (ANOVA), bir ve iki yönlü varyans analizi, F dağılımı. dağılımı, bir ve iki değişken için testleri. Regresyon ve korelasyon, korelasyon katsayısının test edilmesi. Parametrik olmayan istatistik (Median test, Mann-Whitney test, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Kruskal-Wallis testi).
EDSM 476 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Ön Koşul:ED 421
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Eğitim teknolojisi kavram ve ilkeleri. Temel bilgi teknolojisi becerileri. Öğrenme kuramlarıyla ilişkili olarak öğrenme malzemelerinin seçimi, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Laboratuar kullanımı; görsel-işitsel araçlar, slaytlar, grafikler, filmler ve basılı malzemeler; benzeşimler, bilgisayar öğreticileri, alıştırmaları, etkileşimli öğrenme ortamları, mini dünyalar, akıllı sistemler ve çoklu ortamları içeren bilgisayar yazılımları.
FEN SEÇMELİ Fen Seçmeli
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH XXX Matematik Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 440 Ölçme ve Değerlendirme
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ED 450 & EDSM 411
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ölçme ve Değerlendirme Teorisi. Çeşitli tipteki sınav ve testlerle ilgili kavramlar. Notların istatistiksel analizi ve sonuçların yorumlanması.
EDSM 386 Fen ve Matematik Alanlarında Eğitim Araştırmaları

Ön Koşul:EDSM 411
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Eğitimde araştırma yöntemlerinin temel prensipleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Veri toplama ve veri analiz etme yöntemleri. Bilimsel öneri yazma ilkeleri ve uygulama: Alanyazın tarama, problem önerme, veri toplama, veri değerlendirme, kaynakça. Referans gösterme stilleri (APA, MLA, Chicago-Turabian, vb.)
EDSM 406 Okul Deneyimi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ED 421
Kredi (1 + 4 + 0) 3
Okul ve sınıf ortamının gözlenmesi: Rehber öğretmen tarafından okul ortamının ve öğrencilerin tanıtılması; okul kültürü, okul örgütü, okul yönetimi, okuldaki günlük işler, okul aile işbirliği, okulun kaynakları, sorunları vb. konularda bilgi toplanması, farklı sınıf seviyelerindeki matematik ve fen  derslerinin eleştirel bir biçimde gözlenmesi ve iyileştirmeye yönelik önerilerin geliştirilmesi.
EDSM 433 Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

Ön Koşul:ED 421 & ED 450
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenme-öğretme sürecine kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar, matematik ve fen alanlarına özel yöntem, strateji, teknik ve kurallar. Konu alanındaki malzeme ve kaynakların fen ve matematik öğretiminde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerle ilişkilendirilmiş eleştirel analizi.
EDSM XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SERBEST SEÇMELİ Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 450 Program Geliştirme

Ön Koşul:ED 421
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde oluşturulacak olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının planlanması, içeriklerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması, çeşitli örnek etkinliklerin oluşturulmasının öğrenilmesidir.

 
ED 454 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

EDSM 408 Matematik Öğretimi Uygulaması

Ön Koşul:EDSM 406
Kredi (2 + 6 + 0) 5
Okullardaki matematik derslerinin gözlenmesi. Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması. Portfolyo hazırlama.
EDSM 444 Matematikte Öğretim Yöntemleri
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDSM 433
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Matematik eğitimi alanında genel ve özel hedefler, matematik öğreniminde uygun yöntem ve ortamların seçilmesi ve uygulanması, matematik eğitiminde yeni eğilim ve gelişmeler, mikro öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi.
SERBEST SEÇMELİ Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2023
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?