Endüstri Ürünleri Tasarımı Tez projesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı
AFEC 001 Özel Amaçlı İngilizce – I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme
projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Bu dersin amacı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kendi meslekleri ile ilgili konularını, İngilizce olarak  ele almaya ve izlemeye yetkin kılmaktır. Bu dersin hedefi ise,  endüstri ürünleri tasarımı alanında sıkça kullanılan terminolojiyi öğrenciye tanıtırken, bunları  yazılı ve sözlü söylemlerde kullanabilmelerini  sağlamaktır.
ELEC 101 Teknik Seçmeli – I Ön Koşul:Yok
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FAR 111 Sanat Tarihi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Geçmiş klasik uygarlıklardan günümüz Batı Sanatı’ na kadar sanatın görsel ağırlıklı bir bakışla değerlendirilmesinde; sanatın gelişimi, bunu etkileyen faktörler, bunlar arasındaki ilişkiler ile aynı dönemdeki farklı sanat dallarından öncelikle resim, heykel, mimarlık ve müzik eserlerinden örneklerinin ele alınarak işlenmesi.
INDD 111 Çizim Anlatım Teknikleri – I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Araştırma, geliştirme ve projelendirme süreçlerinde hem hazırlık, hem de sonuç ürünün anlatımında yararlanılacak kurallı ve serbest çizim ve ifade teknikleri, plan, kesit, görünüş ve perspektifler. Tasarlama işlemine gereken basit taslak çizimlerinden renkli, ayrıntılı ve gerçekçi anlatımlara kadar tüm resimsel anlatım teknik ve yöntemlerinin uygulanması.
INDD 121 Tasarıma Giriş – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Tasarlama süreci ve projelendirme için gerekli bilgilerin verilmesi ve ürün tasarımına etki eden faktörlerin belirlenmesi. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
INDD 161 Teknik Çizim ve Perspektif – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Ürünlerin teknik ve konstrüktif yapılarının, üretim sürecinde kullanılabilecek standart bir anlatım diliyle projelendirilmesi için gereken teknik çizim ve bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması. Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması, belli başlı temel geometrik biçimlerin çizimi ile tasarım ürünlerinin çizim esaslarının verilmesi, plan, kesit, görünüş, ölçekler, ölçülendirme ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak verilmesi. Öğrenim sırası ve sonrasındaki uzmanlık çalışmalarında, yararlı olacak iki ve üç boyutlu, çizim ve anlatım yeteneğinin kazandırılması. Temel geometrik biçimlerin perspektifleri ile kavalyer, aksonometrik ve artistik perspektif yöntemlerinin uygulanması.
PLAS 109 Desen – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Füzen, pastel, desen kalemi gibi değişik resim araç ve malzemeleriyle, canlı ve cansız modelden, soyut, somut, eskiz ve desen çalışmaları ile desen becerisinin geliştirilmesi. Değişik sanat ekol ve dönemlerinden seçilmiş önemli örneklerin irdelenerek desenlendirilmesi. Bu disiplin, ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
PLAS 111 Temel Sanat Eğitimi – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Işık, renk, gölge, nokta, çizgi, biçim, mekan, doku vb. temel sanat ve tasarım elemanları ile denge, ritm, uyum, oran, ölçü, tekrar, bütünlük gibi kompozisyon ilkelerinin karşılıklı etkilerinin ele alınarak işlendiği teorik ve pratik çalışmalar. Tasarımın temel eleman ve ilkelerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar ile genel resimsel yeteneklerin verilmesi. Doğadaki nesnelerin biçim yönünden araştırılması ve değişik yöntemlerle plastik dilin ve bunu oluşturan elemanların incelenerek uygulanması.
AFEC 002 Özel Amaçlı İngilizce – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ESPFAR 101 Özel Amaçlı İngilizce – I
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Bu dersin amacı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin sanatsal ve kendi meslekleri ile ilgili konularını, İngilizce olarak ele almaya ve izlemeye yetkin kılmak ve cesaretlendirmektir. Bu ders ile verilmek istenen endüstri ürünleri tasarımı alanında sıkça kullanılan terminolojiyi öğrenciye tanıtmak olup, bunları eleştirel düşünerek yazılı ve sözlü söylemlerde kullanabilmelerini pekiştirmeyi sağlamaktır.
ELEC 102 Teknik Seçmeli – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

INDD 112 Çizim Anlatım Teknikleri- II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 111 Çizim Anlatım Teknikleri – I
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Araştırma, geliştirme ve projelendirme süreçlerinde hem hazırlık, hem de sonuç ürünün anlatımında yararlanılacak kurallı ve serbest çizim ve ifade teknikleri, plan, kesit, görünüş ve perspektifler. Tasarlama işlemine gereken basit taslak çizimlerinden renkli, ayrıntılı ve gerçekçi anlatımlara kadar tüm resimsel anlatım teknik ve yöntemlerinin uygulanması.
INDD 122 Tasarıma Giriş- II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 121 Tasarıma Giriş – I
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Tasarlama süreci ve projelendirme için gerekli bilgilerin verilmesi ve ürün tasarımına etki eden faktörlerin belirlenmesi. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
INDD 162 Teknik Çizim ve Perspektif – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:INDD 161 Teknik Çizim ve Perspektif – I
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Ürünlerin teknik ve konstrüktif yapılarının, üretim sürecinde kullanılabilecek standart bir anlatım diliyle projelendirilmesi için gereken teknik çizim ve bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması. Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması, belli başlı temel geometrik biçimlerin çizimi ile tasarım ürünlerinin çizim esaslarının verilmesi, plan, kesit, görünüş, ölçekler, ölçülendirme ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak verilmesi. Öğrenim sırası ve sonrasındaki uzmanlık çalışmalarında, yararlı olacak iki ve üç boyutlu, çizim ve anlatım yeteneğinin kazandırılması. Temel geometrik biçimlerin perspektifleri ile kavalyer, aksonometrik ve artistik perspektif yöntemlerinin uygulanması.
PLAS 110 Desen – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Füzen, pastel, desen kalemi gibi değişik resim araç ve malzemeleriyle, canlı ve cansız modelden, soyut, somut, eskiz ve desen çalışmaları ile desen becerisinin geliştirilmesi. Değişik sanat ekol ve dönemlerinden seçilmiş önemli örneklerin irdelenerek desenlendirilmesi. Bu disiplin, ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
PLAS 112 Temel Sanat Eğitimi – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
Işık, renk, gölge, nokta, çizgi, biçim, mekan, doku vb. temel sanat ve tasarım elemanları ile denge, ritm, uyum, oran, ölçü, tekrar, bütünlük gibi kompozisyon ilkelerinin karşılıklı etkilerinin ele alınarak işlendiği teorik ve pratik çalışmalar. Tasarımın temel eleman ve ilkelerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar ile genel resimsel yeteneklerin verilmesi. Doğadaki nesnelerin biçim yönünden araştırılması ve değişik yöntemlerle plastik dilin ve bunu oluşturan elemanların incelenerek uygulanması.
AFEC 201 İngilizce Güzel Sanatlar – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ESPFAR 102 Özel Amaçlı İngilizce – II
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin hedefi, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine gelişmiş bir İngilizce okuma, yazma ve konuşma özelliği kazandırmak, amacı ise donanmış oldukları bilgi ve mesleki terminolojiyi çalışmaları kapsamında İngilizce olarak da ifade edebilen ürün tasarımcıları yetiştirmektir. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
HUM 101 Uygarlık Tarihi – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
INDD 201 Proje – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:INDD 162 Teknik Çizim ve Perspektif – II ile INDD 122 Tasarıma Giriş – II birlikte
Kredi (8 + 4 + 0) 4
Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında, değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesinin sağlanması. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
INDD 231 Malzeme
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstride kullanılan malzemelerin genel ve fiziksel özellikleriyle bu malzemelerin yapım, kullanım ve üretim süreçlerindeki fiziksel, kimyasal ve görüntüsel davranışlarının tanıtılması. Endüstri ürünleri tasarımı alanına giren malzeme türlerinin ayrıntılı olarak irdelenmesi. Endüstri ürünleri tasarımı açısından malzeme, yapım yöntemi, sonuç ürün ilişkisinde temel kavramlar ve ilkeler, tasarım, malzeme ilişkisi. Malzemede mekanik etkiler ve bu etkilerin endüstri tasarımında malzeme kullanımıyla ilişkisi. Malzemede ısısal etkiler. Su etkisi, nem sorunları ve malzeme seçimi. Ses etkileri, akustik sorunlar ve malzeme seçimi. Malzemede fiziko – kimyasal etkiler sonucu görülen bozulmalar, endüstriyel ürünlerde ortaya çıkan sorunlar ve malzeme seçimi. Malzeme standartları. Polimer malzemeler . Tanımı, sınıflandırma, standart, kullanım tarihçesi. Fiziksel, mekanik, kimyasal özellikleri
INDD 241 Anlatım Teknikleri
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 112 Çizim Anlatım Teknikleri – II
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Tasarlama ve projelendirme süreçlerinde çizim, taslak ve renkli anlatımların yapılabilmesi için gerekli bilgi ve uygulamaların verilmesi. Soyut ve somut örneklerin belirlenerek bunların skeçler ve realist anlatımlarla uygulanması. Renklendirme tekniklerinin verilmesi.
INDD 251 Bilgisayar Destekli Tasarım – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bilgisayar Destekli Tasarımın anlamı ve kapsamı, bilgisayarların evrimi, bilgisayarın bileşenleri, bilgisayarın çalışması, tasarlama, çizim, modelleme işlemlerinde yararlanılan yeni bilgisayar yazılım ve donatımların tanıtılması ve bu alandaki uygulamalar yardımıyla ürün tasarım yol ve yöntemlerinin verilmesi. Gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve projelendirme etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanmak için iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve deney esaslarının uygulanması. AutoCad, RhinoCeros ve diğer CAD programlarıyla yapılan uygulamalar. Endüstri ürünleri tasarımı dışındaki yakın uzmanlıklarla ilgili diğer CAD yazılımları. Üç boyutlu çizimler ve bunların üretime geçirilmesi, CAM esasları ve örnekler.
INDD 261 Güncel Sanat
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu derste öğrenciye imla kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyondan başlayarak, ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerinin üzerinde durularak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılacak, bu arada Türk dilindeki önemli edebi eserlerin de tanıtılmasına çalışılacaktır.
AFEC 202 İngilizce Güzel Sanatlar – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ENGFAR 201 İngilizce Güzel Sanatlar – I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin hedefi, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine gelişmiş bir İngilizce okuma, yazma ve konuşma özelliği kazandırmak, amacı ise donanmış oldukları bilgi ve mesleki terminolojiyi çalışmaları kapsamında İngilizce olarak da ifade edebilen ürün tasarımcıları yetiştirmektir. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
FAR 202 Düşünce Tarihi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu ders, özellikle 20. yüzyıl  sanatını yönlendiren düşünce yöntemlerini, bu yöntemler arasındaki koşutlukları ya da farklılıkları konu etmektedir. Ele alınan her konu, gerektiğinde 20. yüzyıl öncesi düşüncelere de göndermeler yapmaktadır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır. HUM 101 – Uygarlık Tarihi – I dersinin devamı niteliğindedir.
INDD 202 Proje – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:INDD 201 Proje – I
Kredi (8 + 4 + 0) 4
Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında, değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesinin sağlanması. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
INDD 212 Ergonomi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tasarlama ve projelendirme konusunda karşılaşılan insan-çevre-donanım etkenleriyle ilgili sorunların, işbilimsel veri ve standartlar yardımıyla çözülmesi. İş, tasarım ortamı ve ürün kullanımında sağlıklı ve verimli eylemlerin sürdürülmesi, performans ve diğer tasarım kriterleriyle ile ilgili genel bilgiler. Arayüz kavramı. İnsan – makine sistemleri ve yeteneklerinin karşılaştırılması. İnsan veriminin temelleri. Antropometrik ve biyomekanik veriler. Hareket zaman çözümlemeleri. Bilgilenme ve bilgi süreçleme. İş güvenliği, otomasyon ve işte korunma.
INDD 222 Üretim Yöntemleri
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstri ürünlerinin üretilmesinde yararlanılan çeşitli üretim teknik ve yöntemleri. Bu yöntemlerin malzeme yapı ve özellikleriyle ilişkileri. Biçimlendirmenin üretim yöntem ve süreçlerine etkileri. Kitle üretimiyle üretim özellikleri, Manuel, mekanik, otomatik süreçler. Üretim araçları, üretim yöntemleri, karşılaştırmalar. Baskı, Pres, Döküm, Büküm, Döküm, Çekme, Kesme, Yapıştırma, Perçin vb. önemli üretim usul ve teknikleri. Uygulanmış örneklerin üzerindeki deneyler. Üretim ve malzeme seçim ve kullanım hataları. Üretim süreçlerinin denetimi. Atölye, Manifaktür, Fabrikasyon üretimi ve özellikleri.
INDD 242 Maket
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Öğrencilere modelleme ve maket yapım tekniklerinin, temel modelleme kriterlerinin, maket malzemelerinin, maket yapımında kullanılan araçların tanıtılması ve ilgili teknik terimlerin öğretilmesi. Tasarlanacak ürün ya da üretimin incelenmesi veya ön denetimini amaçlayan, deneylerin  üç boyutlu modellerle örneklenmesi. İşleyim ve uygulama sorunlarının modellenmesinden prototip yapımına kadar uzanan çeşitlemelerle sonuç ürüne varmak  üzere değişik malzeme ve tekniklerle yapılan örnek çalışmaları. Üç boyutlu çalışmanın tanımı, ilkeleri ve yöntemleri.
INDD 252 Bilgisayar Destekli Tasarım – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 251 Bilgisayar Destekli Tasarım – I
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bilgisayar Destekli Tasarımın anlamı ve kapsamı, bilgisayarların evrimi, bilgisayarın bileşenleri, bilgisayarın çalışması, tasarlama, çizim, modelleme işlemlerinde yararlanılan yeni bilgisayar yazılım ve donatımların tanıtılması ve bu alandaki uygulamalar yardımıyla ürün tasarım yol ve yöntemlerinin verilmesi. Gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve projelendirme etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanmak için iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve deney esaslarının uygulanması. AutoCad, RhinoCeros ve diğer CAD programlarıyla yapılan uygulamalar. Endüstri ürünleri tasarımı dışındaki yakın uzmanlıklarla ilgili diğer CAD yazılımları. Üç boyutlu çizimler ve bunların üretime geçirilmesi, CAM esasları ve örnekler.
TKL 202 Türk Dili – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu derste öğrenciye imla kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyondan başlayarak, ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerinin üzerinde durularak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılacak, bu arada Türk dilindeki önemli edebi eserlerin de tanıtılmasına çalışılacaktır. TKL 201 – Türk Dili – I dersinin devamı niteliğindedir.
AFEC 301 İngilizce Güzel Sanatlar – III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ENGFAR 202 İngilizce Güzel Sanatlar – II
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin hedefi, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine gelişmiş bir İngilizce okuma, yazma ve konuşma özelliği kazandırmak, amacı ise donanmış oldukları bilgi ve mesleki terminolojiyi çalışmaları kapsamında İngilizce olarak da ifade edebilen ürün tasarımcıları yetiştirmektir. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
ELEC 301 Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türk İnkılap Tarihi’nin aksiyon evresi, savaş dönemi ve hedefleri, siyasi ve hukuk alanında yapılan eğitim, kültürel ve toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Atatürk ve devlet hayatı. Türk Devleti’nin ana ilkeleri. Atatürk ve milli eğitim. Atatürk ve tarih. Atatürk ve güzel sanatlar. Atatürk ve dil. Atatürk ve hukuk. Atatürk ve iktisadi doktrini. Atatürk ve gençlik. Bir dünya görüşü olarak  Atatürkçülük. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu. Devrimler. Cumhuriyetin temel karakterleri. Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Devletçilik. Halkçılık. Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri. Bütünleyici Türk İnkılabı’nın evrensel değeri. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin işlenmesi.
INDD 301 Proje – III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 202 Proje – II
Kredi (8 + 4 + 0) 4
Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
INDD 311 Strüktür
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Uzay organizasyonunda soyut düşünebilme yeteneği kazandırılması , tasarımda işlev, strüktür, malzeme, teknoloji ve biçim arasındaki ilişkilerin araştırılması, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin iki ve üç boyutlu ürünlerin tasarımında kullanılması konularında gereken bilgilerin verilmesi, temel ilkelerin akatarılması ve uygulanması.
INDD 321 Tasarım Kuramları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstriyel ürün tasarımında tasarım süreçlerinin içeriklerinin açıklanması, sistematik sorun çözme yöntemleri hakkında bilgilenme, tasarım sorunun tanımlanmasındaki yöntemlerin araştırılmasını ve ürün tasarımcısı adaylarının mesleki uygulamalarının her alanında karşılaşabilecekleri durumların açıklanmasına yönelik teorik, kuramsal yaklaşımları tartışarak, kuramsal yaklaşımlar açısından donanımlı kılmak.
INDD 331 İletişim Kuramları
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilgilenme, iletişim ve haberleşme kuram ve yöntemleri ile ilgili veriler. Günlük kullanım nesnelerinin işleyene yönelik anlam aktarma biçim, yöntem ve kriterleri. İletişim türleri, çağdaş iletişim ortamı. Toplumsal anlam ortamında kullanıcı ürün ilişkileri. Bilgi iletimi ve sembol kullanımında temel önermeler. Temel iletişim kuramlarının endüstri ürünleriyle örneklenmesi.
INDD 361 Bilgisayar Destekli Tasarım – III

Ön Koşul: INDD 252 Bilgisayar Destekli Tasarım – II
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Tasarlama, çizim, modelleme teknikleri için uygun yazılımların ve tasarımda bilgisayar kullanımı. Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için üç boyutlu çizimin esasları ve uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının AutoCAD 2000 ve Robert McNeel firmasının Rhinoceros 1.0 genel amaçlı CAD yazılımlarının kullanımının öğretilmesi; farklı firmaların mesleki uygulama yazılımları tanıtılması.
AFEC 302 İngilizce Güzel Sanatlar – IV
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ENGFAR 301 İngilizce Güzel Sanatlar – III
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin hedefi, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine gelişmiş bir İngilizce okuma, yazma ve konuşma özelliği kazandırmak, amacı ise donanmış oldukları bilgi ve mesleki terminolojiyi çalışmaları kapsamında İngilizce olarak da ifade edebilen ürün tasarımcıları yetiştirmektir.
ELEC 302 Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – I
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türk İnkılap Tarihi’nin aksiyon evresi, savaş dönemi ve hedefleri, siyasi ve hukuk alanında yapılan eğitim, kültürel ve toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Atatürk ve devlet hayatı. Türk Devleti’nin ana ilkeleri. Atatürk ve milli eğitim. Atatürk ve tarih. Atatürk ve güzel sanatlar. Atatürk ve dil. Atatürk ve hukuk. Atatürk ve iktisadi doktrini. Atatürk ve gençlik. Bir dünya görüşü olarak  Atatürkçülük. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu. Devrimler. Cumhuriyetin temel karakterleri. Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Devletçilik. Halkçılık. Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri. Bütünleyici Türk İnkılabı’nın evrensel değeri. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin işlenmesi. HTR 301 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I dersinin devamı niteliğindedir.
INDD 302 Proje – IV

Ön Koşul: INDD 301 Proje – III
Kredi (8 + 4 + 0) 4
Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi. Araştırma- geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin ileriki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
INDD 312 Teknik Fizik
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstri ürünü tasarımında önemli ve belirleyici unsurlardan biri de ürünün teknik ve fiziksel özellikleridir. Bu bağlamda tasarımdan ürüne ve üründen tasarıma teknik fiziksel ilişkilerin analitik olarak irdelenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Temel fiziksel ve fizikokimyasal kavramların açıklanarak irdelenmesi, maddeden başlayarak, mekanik davranışlar, hareket, titreşimler, ses (akustik), ışık (optik), ısı ve sıcaklık, manyetik ve elektrik gibi fiziksel konuların, teknik ve teknolojik özellikler ve endüstriyel ürünlerle ilişkiler kurularak ele alınması ve irdelenmesidir
INDD 332 Tasarım Tarihi
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Başlangıçtan günümüze kadar endüstri ve tasarımının geçirdiği evreler ve bunların günümüz üretim ve plastik sanatları üzerindeki etkileri. Tasarımın tarihsel gelişiminin çeşitli yönleriyle irdelenmesi. Çağlar boyunca tasarım etkinliklerine değişik sosyo kültürel yapı özellikleriyle genel bakış. Tarih öncesi dönemlerde yaşanan gereksinim-araç üretme kavramının gelişimi. Tarih öncesi ortaçağ dönemlerin kullanım araçlarının gelişiminin uygarlıklar ve teknolojileri açısından ele alınması. Ortaçağ Dönemi’nden Rönesans’a ve Sanayi Devrimi öncesine kadar olan dönemlerin; kullanım araçları, dönemleri, özellikleri ve üretim kültürleri açısından ele alınması. Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasının özelliklerinin ve üretim anlayışlarının ele alınması. Rasyonelleşme. Bauhaus. Yeni buluşlar ve tasarım süreçlerine katkıları. 20. yüzyılın önemli tasarım anlayışları ve günümüz sanat ve tasarımına etkileri. Genel tasarım ekol ve yaklaşımları ile ilgili tarihsel olay, olgu ve gelişimler.
INDD 362 Bilgisayar Destekli Tasarım – IV
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 361 Bilgisayar Destekli Tasarım – III
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Tasarlama, çizim, modelleme teknikleri için uygun yazılımların ve tasarımda bilgisayar kullanımı. Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için üç boyutlu çizimin esasları ve uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının AutoCAD 2000 ve Robert McNeel firmasının Rhinoceros 1.0 genel amaçlı CAD yazılımlarının kullanımının öğretilmesi; farklı firmaların mesleki uygulama yazılımları tanıtılması.
ELEC 401 Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

INDD 401 Proje – V
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 302 Proje – IV
Kredi (8 + 4 + 0) 4
Kitlesel yöntemlerle üretilen ürünlerin malzeme, biçim ve üretim özelliklerinden yararlanarak yeni ve çağdaş kavramlara uygun olarak projelendirilmesi. Bu ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişimini değerlendirme. Tasarım ögelerinin belirlenmesi, özellikleri, değer yargıları ve tüm diğer kriterler. Basit ögeli tasarımlar, bu tasarımların kullanım ve algılama boyutlannın geliştirilmesi. İyileştirme ve yetkinleştirme çalışmaları. Yalın programlı ürünlerin geliştirilmesi ve tasarımı. Geniş ve karmaşık yapılı tüketim ve yatırım ürünlerin ya da sistemlerin tasarımı. Her düzeydeki proje çalışmaları için; geliştirilen ürünlerin ikinci ve üçüncü boyuttaki biçim, işlev ve insan ürün ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlarının çözümüne yönelik özgün projeler.
INDD 431 Bilgisayar Destekli Tasarım – V
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul: INDD 362 Bilgisayar Destekli Tasarım – IV
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Tasarlama, çizim, modelleme teknikleri için uygun yazılımların ve tasarımda bilgisayar kullanımı. Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için üç boyutlu çizimin esasları ve uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının AutoCAD 2000 ve Robert McNeel firmasının Rhinoceros 1.0 genel amaçlı CAD yazılımlarının kullanımı öğretilmesi; farklı firmaların mesleki uygulama yazılımları tanıtılması.
INDD 451 Lateral Teknikle Yaratıcı Düşünme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yaratıcılık açısından insan beyninin düşünme şeklini tanımlar. ‘Lateral düşünme yöntemi’ ve ‘Altı Şapkalı Düşünme Yöntemi’ hakkında bilgiler verir. Stratejik yaratıcılığı tanımlar. Yaratıcılık ve buluşçuluk arasındaki farkı ortaya koyar. Tüketici içgörülerine dayanan yaratıcılık hakkında bilgiler verir.
INDD 461 Seminer – I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 0
İş dünyasından ve farklı tasarım alanlarından profesyoneller ve firmalar, farklı çalışma alanlarından endüstri yöneticileri, araştırmacılar,  serbest tasarım ofislerinden konuşmacıların program çerçevesinde davet edilerek mezuniyet aşamasındaki endüstriyel tasarımcı adaylarının profesyonel yaşamla ilgili donanım almalarını, mesleki gelecekleriyle ilgili fikir sahibi olmalarını sağlamak.
INDD 471 Tasarım ve Marka Hukuku
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tasarım hukukunu detaylı ve pratik ihtiyaçlara yönelik olarak Türk ve uluslararası mevzuat çerçevesinde inceledikten sonra diğer ikincil unsurlar olan sınai haklara ( marka, patent ve faydalı model) ilişkin genel bilgi verilmesi ve bütün bu çalışmaların ingilizce hukuk kaynakları ile desteklenmesi.
ELEC 402 Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ELEC 412 Seçmeli
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

INDD 412 Pazarlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Pazarlama  biliminin temel ilkelerini tanıtmak, ilgili terminolojiyi öğretmek, bu bilimin, ekonomi, tüketici davranışları gibi yönetsel disiplinlerle ilişkilerini göstermek, Kentleşme ve tüketim. Pazarlama coğrafyası, üretici, dağıtıcı ve dağıtımın denetimi. Dağıtım İşletmeleri. Perakendeci ticaret, dağıtımda şirket türleri ve mali kaynaklar yeni teknikler. Dağıtım sisteminin gelişmesi. Devlet ve pazarlama ilişkisi. Organizasyon ve metod, siyasi ve ekonomik bünye ile ilgisi. Satış ve üretim politikaları ve stratejileri. Reklamcılık, Örgütlenme sorunları. Planlama ve geliştirme, bütçe, maliyetler. Strateji, çeşitli yenilikler, kararlılık.  Yapılacak projelerle öğrenciye ürün tasarımcısı olarak pazarlama bilimini kullanmasını öğretmek.
INDD 432 Bilgisayar Destekli Tasarım – VI

Ön Koşul: INDD 431 Bilgisayar Destekli Tasarım – V
Kredi (2 + 1 + 0) 2
Tasarlama, çizim, modelleme teknikleri için uygun yazılımların ve tasarımda bilgisayar kullanımı. Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin gerek eğitsel gerekse mesleki alanda çizim ve tasarım etkinliklerinde bilgisayar desteğinden yararlanabilmeleri için üç boyutlu çizimin esasları ve uygulanması. Bu amaçla yapılacak uygulamalarda araç olarak Autodesk firmasının AutoCAD 2000 ve Robert McNeel firmasının Rhinoceros 1.0 genel amaçlı CAD yazılımlarının kullanımının  öğretilmesi; farklı firmaların mesleki uygulama yazılımları tanıtılması
INDD 462 Seminer – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 0
Dersin temel amacı; mezuniyet öncesi, öğrencileri tasarım dünyamızın önde gelen tasarımcı ve firmaları ile bir araya getirmek, kişi veya kuruluşun tasarım yaklaşımlarını dinlemek ve soru cevaplar ile sektörlerdeki gelişmeleri güncel olarak takip etmelerini sağlamaktır.
INDD 492 Bitirme Projesi

Ön Koşul: INDD 401 Proje – V
Kredi (8 + 4 + 0) 4
Bitirme projesi endüstri tasarımı öğretim programından alınan uzmanlık derslerleriyle oluşan formasyonunun en üst düzeyde geliştirilmesine ve bunun sonucunu değerlendirmeye yönelik diğer projelere karşın daha az güdümlü bir çalışmadır. Ara projelere ve önceki yarıyıllara kıyasla daha gelişmiş ve karmaşık programlı tasarımların projelendirilmesi. Gelişmiş sistemler ve yöntemlerle tasarım, otomotiv ve ulaşım sistemleri tasarımında deneysel yaklaşımlar. Hertürlü üretim ve tüketim ürünlerinin tüm boyutlarına cevap verebilecek geniş ve karmaşık yapılı ürünlerin ya da sistemlerin tasarımı ve projelendirilmesi. Ayrıca gerek ilk gerekse son yarıyıl projelerinde olmak üzere; her düzeydeki proje çalışmaları için, geliştirilen ürünlerin ikinci boyuttaki biçim, işlev, boyut sorunlarıyla insan ürün ilişkilerinde ortaya çıkan performans, kullanım, bildirişim vb. oluşumların deneysel çalışma ortamında yeniden ele alınması. Sonuç ürünlerin yeni ve özgün çözümleri.
INDD 151 Mesleki Desen – I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İki dönemde tamamlanan ders, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrenim sürecine başlayan öğrencinin çizim yeteneklerini klasik resim çizgilerinden meslek için gerekli çizgilerin denetimine yönlendirmek ve öğrencinin çizim yeteneklerini meslek amaçlı yönetmesini sağlamaktır.  Tasarımcı adayının mesleki çizgi dilini oluşturmak bu dille evrensel bir iletişim kurabilmesini sağlamak , tasarımın çizimle iletişime dayanan sürecinde olası sorunların çözümünde karar verme yetkisinin göstergesi olarak tasarımcı adayına en önemli avantajı sağlayacaktır.
INDD 152 Mesleki Desen – II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İki dönemde tamamlanan ders, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrenim sürecine başlayan öğrencinin çizim yeteneklerini klasik resim çizgilerinden meslek için gerekli çizgilerin denetimine yönlendirmek ve öğrencinin çizim yeteneklerini meslek amaçlı yönetmesini sağlamaktır.  Tasarımcı adayının mesleki çizgi dilini oluşturmak bu dille evrensel bir iletişim kurabilmesini sağlamak , tasarımın çizimle iletişime dayanan sürecinde olası sorunların çözümünde karar verme yetkisinin göstergesi olarak tasarımcı adayına en önemli avantajı sağlayacaktır.
INDD 271 Tasarı Geometri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İki ve üç boyutlu çizim teknikleriyle ilgili geometrik teorem ve uygulamalar. Uzaysal düzenlemelerde soyut düşünebilme, geometrik kuram ve tekniklerin iki ve üç boyutlu ürünlerin tasarlanmasında kullanılması, cisimlerin görünüş ve açınım perspektivleri ve bunlarla ilgili uygulamalar. İzdüşüm kavram ve türleri. Geometrik elemanlar, eşlenik izdüşüm. Epür ve bölgeleri, geometrik elemanların epürde gösterilmesi. Gerçek büyüklüklerin bulunması, doğru ve düzlemlerin yatırma ve döndürülmesi. İzdüşüm düzlemlerinin döndürülmesi. Arakesitler. Perspektif çizimin temel ilkeleri. Paralel, eğik ve dik izdüşüm, aksonometrik perspektif; (izometnk, dimetrik, trimetrik). Merkezi izdüşüm yöntemleri (artistik perspektif). Düşey düzlemde (tek kaçışlı, çift kaçışli). Eğik düzlemde (üç kaçışlı) perspektifler.
INDD 281 İnsan Fizyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Fizyolojinin tanımı. Görevleri. Kısa tarihçe. Yöntem ve araçları. Çalışma alanı. Diğer bilimler ve tıp ile ilişkileri. İnsanın biyolojik yapısı ve çalışma prensipleri ile ilgili tanım ve veriler. Kalp ve dolaşım sistemi. Solunum sistemi. Sinir sitemi ve Nörofizyoloji. Duyular ve duyum. Fizyolojik bulguların tartışılması. İnsanın sınırları. Eşikleri. Fizyolojik standartlar. Kadın-Erkek arasındaki temel fizyolojik farklar. Saptama, tanı ve ölçüm yöntemleri ve araçları.
INDD 291 Tasarımda Sayısal Ortam

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders; endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine tasarımda sayısal ortamın tanıtılması ve en iyi şekilde kullanımın aktarılmasını amaçlar. Hızla değişen ve gelişen teknolojik dil ve araçların temel standartlarının yüzeye çıkartılması, olası gelişmelerin bu standartlar üzerinde takibinin sağlanması ve kullanılan programların tasarımcı açısından uygulamadaki anlamlarının kavratılmasını kapsar. Sayısal ortamın tanımı, kullanıldığı donanımın ve standartların tanıtımı basit ve gelişmiş örneklerle uygulamalı olarak aktarılır. Bu uygulamalar, el çizimi ve ölçülü çizimlerle başlayarak. Sırasıyla modelleme, canlandırma, kurgulama ve sunum ana başlıklarıyla tamamlanır. Her ana başlık kendi alt başlıklarında anlamak ve anlatmaya yönelik diğer eğitim disiplinlerine başvuruda bulunan ve konularla ilişkilerini açıklayan alt başlıklar içerir. Bu alt başlıklar öncelikle multimedia, web, fotoğraf ve sinema dilinin tasarım eğitimi ile çakışan başlıklarıdır.
INDD 351 Biçim Bilim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Genel biçim kavramları ile biçimle ilgili kavramların verilmesi, basit biçimleme süreçleriyle örneklenerek biçim oluşumunun aktarılması. Biçim ile ilgili tanımlar. Antik Çağ düşüncesinden örneklemeler. Genel biçim kavramları. Biçimlerin oluşum süreçleri. Doğal biçimler. Biçim Ögeleri. Biçim ögelerinin ayrıntılı irdelenmesi. Yapay biçimlerin tanımı. Yapay biçimlerin oluşum süreçleri. Modellemeler.
INDD 371 Mobilya Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Antik Çağ’dan 19. yüzyıla kadar mobilya tasarımı ve üretiminin, ait oldukları dönemlerin tarihsel, ekonomik, sosyo kültürel ve sanatsal bağlamlarında irdelenmesi.
INDD 381 Teknolojik Araştırmalar

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencilere, endüstride kullanılan, sanayiye entegre olmuş, ürün odaklı teknolojileri tanıtmak, ilgili terminolojileri öğretmek, endüstriyel ürün tasarımı disiplininin, malzeme ve üretim yöntemleri ile ilişkilerini kendilerine araştırma yaptırtarak göstermek, yapılacak işletme gezileriyle, öğrenciye ürün tasarımcısı olarak araştırma ve grup çalışması nosyonunu aşılamak. Araştırma konusunun ölçütlerini yerinde ve yaşayarak görebilmesini sağlamak. Ürün tasarımlarınının alt yapısı sayılabilecek kalıp, makine parkı, üretim yöntemi ve malzeme üzerine bilgilenmelerini sağlamak. Rapor hazırlama tekniklerini göstermek.
INDD 352 Otomotiv Tasarımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Otomotiv araç ve gereçleri ile ilgili tasarımlar, otomotiv endüstrisinin gelişimi ve bu konuyla ilgili donanım ve veriler.
INDD 372 Ürün Grafiği

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstriyel ürünün tüketici ile ilişkisinde önemli yeri olan isim, sembol, kodlama ve yerleşimleri ile ilgili pratiklerin gerçekleştirilmesi. Ürünün kullanımını tarifleyen grafik şekiller, piktogramlar, semboller ve renk kodları gibi ihtiyaçların orataya konarak cevaplar aranması. Gerekli grafik programların aktarılarak, logo tasarımı, görsel iletişim sembolleri, ürün ve renk ilişkisi gibi konuların uygulamalı olarak ortaya konması. Her öğrencinin kendi projesinin isim, logo, ürün ve sunum paftalarının grafik dili ile ele alınması.
INDD 441 Ürün Anlambilim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna getirdiği yeni yaklaşım ve açıklamalar. Biçim dilinde iletişim ve temsil düzlemleri. Tasarım göstergebilimi ve tasarım terimlerinin göstergebilimsel karşılıkları. Gösterge kavramı ve gösterge türleri. Ürün göstergesi ve gösterge türlerinin ürün göstergesinde konumlanma ilişkileri. Ürünlerin göstergesel karakteri. Ürün göstergesinin anlambilimsel işlevleri. Ürün anlam profilinin seçimi, ürün programının oluşturulması.
INDD 481 Tasarım Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tasarım süreçlerinde birimler ve birimlerarası ilişkiler, yönetsel kademeler ve tasarım işlemleri, Tasarımcı ve kurum içindeki konumları, kurum, ürün, marka ve diğer tasarım faktörlerinin ürünün planlanması ve sürecinin yönetimine katkıları. Tasarımın planlanmasında yönetim ve işletme etkenleri ve bunların yaratıcı süreçlerin etkinleştirilmesindeki rolleri. Kurumsal imaj, kurum kimliği, marka yönetimi ve benzeri diğer etkenlerin tasarımcının formasyonundaki önemi. Tasarımın ulusal ve uluslararası ekonomik boyutları. Tasarım yönetimi süreçlerindeki araştırma ve analizler. Proje yönetimi. Takım çalışması ve mültidisipliner bir alan olarak tasarım süreçlerinin yönetilmesi. Ar-Ge süreçlerinin yönetilmesi.
INDD 442 Akımlar/ Trendler ve Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tasarım ve sanat hareketleri, bunları yönlendiren eğilimler, ekoller ve yeni yaklaşımların yönetimi. Tarihsel süreçte tasarımın geçirdiği evreler ve bu evrelerin teknolojiler üzerindeki etkisi. Ürünlerin oluşum, tasarım, üretim aşamalarında rol oynayan dönemsel hareket, uslup ve akımlar ile toplumsal, ekonomik, düşünsel alt yapının bağıntıları. Sanayi Devrimi sonrası dönemde tasarımı etkiyen akımlar, değişimler.
INDD 452 Mekan Organizasyonu

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Herhangi bir endüstriyel tasarım ürününün, öğrencinin kendi seçtiği mekan içerisinde satış ve tanıtım amaçlı olmak üzere, sergileme konseptinin oluşturulması. Sergileme konsepti içerisinde ürünü en iyi şekilde tanıtma / sunma biçiminin irdelenmesi. Seçilen ürünün niteliği göz önünde bulundurularak, oluşturulacak mekan organizasyonu ve düzenlemenin ürün konsepti ile örtüşmesi amaçlanmaktadır.
INDD 472 Portfolyo Tasarımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı; tasarımcı adayların profesyonel meslek hayatlarına atılmaları arifesinde iş başvurusunun stratejik öğesi olan portfolyolarının hazırlanma sürecine katkıda bulunmaktır. Dönem sonunda bu dersi tamamlayan öğrenciler; ” Ürün tasarımcısı ” olarak portfolyolarını yaratıcı biçimlerde A4-A3 formatlarda hardcopy olarak tasarlamış ve hazırlamış, ” Ürün tasarımcısı ” olarak portfolyolarını yaratıcı biçimlerde dijital ortamda; html, flash veya Powerpoint sunum tasarlamış ve hazırlamış, profesyonel iş başvuruları için gerekli Türkçe ve İngilizce CV, kartvizit, cover letter vb. materyalleri- toplamış ve tasarlamış olacaklardır.
INDD 482 Tasarım Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tasarım, insanın dünya ve nesnelerle kurduğu bir temel iletişim tipidir, modusudur. Bu modus; kip, bilgi, etik, estetik ve teknoloji kategorileri içinde somutlaşır. Bu anlamda bilim, sanat ve endüstri ürünleri böyle bir tasarım varlığıdır. Bunların arasında özellikle endüstri ürünleri çağımızda  bir özel endüstri, ‘kültür endüstrisi’ oluşturur. Bilimi, etiği ve sanat olaylarını, estetik olayları nasıl felsefe bir temel bilim olarak araştırıyorsa endüstri ürünleri de kendilerine özgü varlık tarzlarıyla felsefenin konusu içine girerler ve felsefe tarafından araştırılırlar. Bu derste endüstri ürünleri tasarımı genel felsefe kapsamı içinde ele alınacaktır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829