Tarih Tez Ödevleri

Tarih
AFEA 159 Edebiyat Bölümleri için İngilizce I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3 HIST 111 Osmanlıca I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

 

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı öğrencilerin basit seviyedeki Osmanlıca metinleri okuyup anlamalarını sağlamaktır. Arap alfabesinin ve harflerinin tanıtılması, bitişme ve ses özelliklerinin tanıtılması ile başlanarak, öncelikle Türkçe kelimelerin yazımı üzerinde durulacak, çekim ve yapım ekleri konusu tamamlanacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler basit, basılı metinleri okumaya başlayacaklardır, ikinci yarıyıl sonunda basılı dergi ve gazete okuması yapılabilmesi hedeflenmektedir.
HIST 123 Klasik Dönem Osmanlı Siyasi Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve yerleşmesini kapsamaktadır. Dersin temel odak noktası, “klasik” Osmanlı yönetim biçimine uzanan sosyal, ekonomik ve kurumsal gelişmeleri içermektedir.
HIST 125 İlk Müslüman Türk Devletleri I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türklerin İslam öncesi ve İslamın ortaya çıkışı sırasında Ortadoğu’daki varlığı, Emevi ve Abbasi devletlerinde Türkler, Kuzey Afrika, Kuzey İran, Horasan’da Türk devletleri ve diğer Müslüman hanedanlarda Türklerin konumu, Karahanlılar ve Gaznelilerin yanısıra Müslüman olmayan Türk devletlerinde Müslüman Türk nüfusu ve konumu, Müslüman olan Türk devletlerinde ise gayrimüslimlerin durumu, İdil-Ural Bulgarları incelenecektir.
HIST 127 İslam Öncesi Türki Halkların Siyasi Tarihi ve Uygarlığı I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin erken dönem Türki halkların tarihlerini kavramalarına yardımcı olmaktır. Ders özellikle Türklerin kökeni, yaşadıkları ülkeler ve Türklerin siyasi ve sosyal örgütlenmeleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
HIST 131 Klasik Akdeniz Uygarlıkları: Yunan ve Roma

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders Klasik Akdeniz’in politik, ekonomik ve kültürel tarihini bilhassa kültürlerin karşılıklı etkileşimi yönünden ele almaktadır. Akdeniz Kültürü içinde Antik Yunan ve Roma uygarlıkları bölge içindeki siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler paralelinde incelenecektir.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFEA 160 Edebiyat Bölümleri için İngilizce II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST 104 Tarih Metodolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tarih yazma ve araştırma yöntemlerinin tanıtılması. Verilen okumalarla farklı tarih yaklaşımlarının sergilenmesi. Kütüphane araştırmasına ağırlık veren bir dönem ödevinin hazırlanması.
HIST 112 Osmanlıca II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:HIST 111
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı öğrencilerin basit seviyedeki Osmanlıca metinleri okuyup anlamalarını sağlamaktır. Arap alfabesinin ve harflerinin tanıtılması, bitişme ve ses özelliklerinin tanıtılması ile başlanarak, öncelikle Türkçe kelimelerin yazımı üzerinde durulacak, çekim ve yapım ekleri konusu tamamlanacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler basit, basılı metinleri okumaya başlayacaklardır, ikinci yarıyıl sonunda basılı dergi ve gazete okuması yapılabilmesi hedeflenmektedir.
HIST 122 İslam Öncesi Türki Halkların Kültür Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, İslam öncesi Türki halklarının kültürel mirası ve geleneklerini tanıtmaktır. Türk bozkır kültürünün temel unsurları, sosyal yapı, aile, urug, boy, budun, devlet teşkilatı, meclis, hükümet, Hakan-Hatun, din, sözel ve yazılı edebiyat üzerine yoğunlaşılacaktır
HIST 124 Modern Dönem Osmanlı Uygarlığı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, klasik Osmanlı kurumlarının geçirdiği dönüşümü ve imparatorluğun sonlarına doğru yaşanan Reformlar Çağını kapsamaktadır. Dersin konuları III. Selim’in reform girişimlerinden başlayarak II. Mahmud’un reformlarına ve Tanzimat’ın mimarlarınca gerçekleştirilen modernleşme çabalarını içermektedir.
HIST 126 İlk Müslüman Türk Devletleri II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türklerin İslam öncesi ve İslamın ortaya çıkışı sırasında Ortadoğu’daki varlığı, Emevi ve Abbasi devletlerinde Türkler, Kuzey Afrika, Kuzey İran, Horasan’da Türk devletleri ve diğer Müslüman hanedanlarda Türklerin konumu, Karahanlılar ve Gaznelilerin yanısıra Müslüman olmayan Türk devletlerinde Müslüman Türk nüfusu ve konumu, Müslüman olan Türk devletlerinde ise gayrimüslimlerin durumu, İdil-Ural Bulgarları incelenecektir.
HIST 132 Klasik Akdeniz Uygarlıkları: Orta Çağlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin konuları Bizans, Fatimiler, Memlükler ve Frank Levant’ı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi toplumlarının Orta Çağ’daki serüveni ele alınacaktır
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST 211 Osmanlıca III

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:HIST 211
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı öğrencileri orta ve ileri derecede Osmanlı metinlerini okuyup anlamalarını sağlamaktır. Dilbilgisi konularının devamı olarak, mezidun fih masdarların ism-i fail ve ism-i meful şekilleri, illetli özelliği olanların aldıkları kalıplar işlenecek, Arapça kelimelerin keyfiyyet ve kemmiyet durumları hakkında bilgi verilecektir. Arapça ve Farsça düzenli ve düzensiz çoğullar ve vezinleri işlenecektir. İkinci dönem sonunda ise elyazması metinlere örnekler verilecek, bu konuda tecrübe kazanmaları sağlanacaktır. Özellikle son dönemlerin rik’a ile yazılmış arşiv belgeleri ve kişisel yazılardan okumalar yapılacaktır.
HIST 217 Selçuklu Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Siriderya, Oğuz Yabgu Devleti, Selçuklu boy birliğinin oluşumu, Cend’e göç, Karahanlı ve Gazneliler ile ilişkiler, Horasan’a geliş, Selçuklu birliğinin bir devlet yapısı kazanması ve Büyük Selçuklu Devleti üzerinde durulacak, Selçuklu devletleri (Irak, Kirman, Suriye-Filistin Selçukluları) özet halinde işlenecektir.

 
HIST 229 Karşılaştırmalı Kurumlar Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kurumlaşma, devlet ve imparatorlukların kuruluşunda çok önemli bir adım niteliğindedir. Bu ders, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin geleneksel ve modern kurumlarının kuruluşunu kapsamaktadır.
HIST 231 Avrupa’da Rönesans ve Reform

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar olan Avrupa Tarihini kapsamaktadır ve başlıca konuları Avrupa’da Rönesans ve Reformasyon dönemleri, Katolik-Protestan çatışmaları ve  ulus devletlerin ortaya çıkışı üzerine yoğunlaşacaktır. Dante, Pico della Mirandola, Niccolo Machiavelli, Deciderius Erasmus, Martin Luther gibi dönemin ünlü aydınları ile tanışılacaktır.
HIST 237 Doğu Avrupa Türk Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’nın ortalarına kadar uzanan geniş sahada M.S. 374-1500 yılları arasında Türk kökenli toplulukların tarihi ele alınacaktır. Avrupa Hunları, Avarlar, Bulgarlar, Sabarlar, Peçenekler, Uzlar, Hazarlar, Kuman-Kıpçaklar gibi Türk devlet ve boylarının oluşturduğu siyasi tarihleri ve kültürel etkileri, çağının uluslararası ilişkileri incelenecek, dünya tarihi içindeki durumları değerlendirilecektir.
HIST 241 Bizans Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İznik Konsülü’nden İstanbul’un Fethi’ne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak imparatorluğun sosyo-politik tarihi incelenecektir. Özellikle 8. Yüzyıldaki İkonoklazma dönemi 1204’teki 4. Haçlı Seferi’nin sonucu söz konusu olan Latin İstilası üzerinde durulacaktır. Devlet ideolojisi ve diplomasi, sosyal yapı, ekonomi, şehir ve kırsal hayat ayrıca dersin kapsamındadır.
TKL 201 Türk Dili I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2

HIST Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST 212 Osmanlıca IV

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:HIST 211
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı öğrencileri orta ve ileri derecede Osmanlı metinlerini okuyup anlamalarını sağlamaktır. Dilbilgisi konularının devamı olarak, mezidun fih masdarların ism-i fail ve ism-i meful şekilleri, illetli özelliği olanların aldıkları kalıplar işlenecek, Arapça kelimelerin keyfiyyet ve kemmiyet durumları hakkında bilgi verilecektir. Arapça ve Farsça düzenli ve düzensiz çoğullar ve vezinleri işlenecektir. İkinci dönem sonunda ise elyazması metinlere örnekler verilecek, bu konuda tecrübe kazanmaları sağlanacaktır. Özellikle son dönemlerin rik’a ile yazılmış arşiv belgeleri ve kişisel yazılardan okumalar yapılacaktır.
HIST 218 Selçuklu Atabegleri Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Selçuklular’da Atabeglik kurumu, ortaya çıkması ve memluk sistemi, Selçuklu atabeglikleri, onların devlet teşkilatı, sosyal durumu, kültürel konumu araştırılmakta, Selçuklu beylikleri ve meliklikleri hakkında da bilgiler verilmektedir

 
HIST 224 19. Yüzyıl Düşünce Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğunun düşünsel tarihine odaklanarak ve İbrahim Şinasi’den Ziya Gökalp’e uzanan yazılı kaynaklar kullanılarak, imparatorluğun karşılaştığı sorunlara Osmanlının tepkisinin analizi işlenecektir.
HIST 228 10.-20. Yüzyıllar Arası Orta Asya Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
20. Yüzyılın başlangıcına kadar bölgenin siyasi tarihi işlenecektir. Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Harzemşah devletleri, Cengiz Han ve Türk-Moğol İmparatorluğu ve sonrasındaki imparatorluklar (Altın Ordu, Çağatay, İlhanlı, Timurlu, Babür) bu dersin kapsamındadır. Ayrıca Rus İstilasının başlangıcına değin ortaya çıkan küçük hanlıklar üzerinde de durulacaktır.
HIST 232 1789-1919 Arası Avrupa Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ondokuzuncu yüzyıl Avrupa’sını ilgilendiren temel konuların Batı Avrupa ülkeleri göz önüne alınarak incelenmesi. Kapsanacak konulardan bazıları: 1848 devrimleri, İtalya ve Almanya’nın birleşmeleri, emperyalizm ve Avrupa’yı Birinci Dünya Savaşına götüren etkenler. Endüstrileşme ve etkileri, çeşitli entellektüel ve sosyal yaklaşımlar ile kültürel hayatın değişiminin de bu süreç içinde tartışılması.

 
TKL 202 Türk Dili II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HIST 311 Sanat ve Uygarlık Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tarihöncesi çağdan Barok dönemin sonuna değin çeşitli Akdeniz kültürlerinin karşılaştırmalı sanatsal ve kültürel tarihi. Sanatın bu dönemlerde kavram olarak birey, toplum ve şehir temelinde ele alınması. Avrupa ve Ortadoğu’dan değişik dönemlere ait seçilmiş tablo, heykel ve mimari örnekler üzerinde tartışmaları içermektedir.
HIST 321 Osmanlı Diplomasi Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Osmanlı diplomasisinin geçici elçiler döneminden 18. yüzyılda süreklilik arzeden kurumlara nasıl dönüştüğü ele alınmaktadır. Ağırlıklı olarak tarih boyunca Osmanlı diplomasi ilkeleri ve uygulamaları işlenmektedir.
HIST 325 Türkiye Selçukluları Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Anadolu’nun Selçuklular tarafından Türkleştirilmesi, Türkiye Selçukluları’nın ortaya çıkışı, Anadolu’da Türk kimliği, sosyo-kültürel yapısı, ticari ilişkileri, toplum yapısı, inançları, Türk halk İslam anlayışının şekillenişi, evreleri ve diğer Selçuklu devletleri (Saltuklu, Mengüçüklü, Artuklular ve diğerleri) anlatılmaktadır.
HIST 327 Çağdaş Ortadoğu Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin odak noktası, Arap medyası ve uluslararası medyada çıkan haberler incelenerek günümüz Ortadoğu ilişkilerinin incelenmesi, tarihi olayların analizi ve bu olayların bugünün Ortadoğu’sunu nasıl şekillendirdiğinin araştırılmasıdır. HIST 327 dersi 19. yüzyıl sonlarından I. Dünya Savaşı’na kadar olan olayları ele almaktadır.
HIST 333 Karşılaştırmalı Doğu-Batı İlişkileri Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Disiplinler arası bir yaklaşım kullanılarak, Avrupa ile İslam Dünyası arasındaki karmaşık ilişkiler sanatsal, diplomatik, ekonomik ve askeri yönleriyle analiz edilmektedir. Ders, Doğu ile Batı arasındaki tarih içindeki tüm kesişmelere yoğunlaşmaktadır.
HIST 335 1919’dan Günümüze Avrupa Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’sının siyasi ve toplumsal tarihi, Soğuk Savaş

dönemi ve Birleşik Avrupa’nın temellerinin atılması işlenmektedir.
HIST Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST 312 Sanat ve Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
HIST 311 dersinde kalınan Aydınlanma Dönemi’nden devam edilerek Postmodernizm Çağına kadar olan konuları kapsamaktadır. Sanat ve toplum arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
HIST 322 Osmanlı Diplomasi Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Osmanlı diplomasisinin geçici elçiler döneminden 18. yüzyılda süreklilik arzeden kurumlara nasıl dönüştüğü ele alınmaktadır. Ağırlıklı olarak tarih boyunca Osmanlı diplomasi ilkeleri ve uygulamaları işlenmektedir.
HIST 324 Çağdaş Ortadoğu Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin odak noktası, Arap medyası ve uluslararası medyada çıkan haberler incelenerek günümüz Ortadoğu ilişkilerinin incelenmesi, tarihi olayların analizi ve bu olayların bugünün Ortadoğu’sunu nasıl şekillendirdiğinin araştırılmasıdır. HIST 324 dersi I. Dünya Savaşı sonrasını ele almaktadır. 
HIST 328 Anadolu Beylikleri Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Türklerin politikası, bölgede kurulan Türk beylikleri, onların siyasi, sosyal, kültürel konumu, birbirleri ile ve bölge dışı devletlerle (Eyyübiler, Bizans, ve diğerleri) ilişkileri üzerinde durulacaktır.
HIST 334 Karşılaştırmalı Doğu-Batı İlişkileri Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Disiplinler arası bir yaklaşım kullanılarak, Avrupa ile İslam Dünyası arasındaki karmaşık ilişkiler sanatsal, diplomatik, ekonomik ve askeri yönleriyle analiz edilmektedir. Ders, Doğu ile Batı arasındaki tarih içindeki tüm kesişmelere yoğunlaşmaktadır.
HIST Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST 401 Araştırma Teknikleri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencilerin dördüncü sınıfın ikinci yarıyılında hazırlayacakları “Bitirme Tezi”ne hazırlık amacıyla, araştırma ve yazma yöntemlerine genel teorik girişten sonra, örnek konular üzerinde uygulamalı olarak çalışılması hedeflenmektedir. Bu derste öğrenciler genelde araştırma yöntemleriyle ilgili İngilizce ve Türkçe değişik kitaplardan okumalar yaptıktan sonra, önceden verilen konularda genel kurallara uygun bilimsel makaleler yazacaklar ve ikinci yarıyılda üzerinde çalışmayı düşündükleri tez konusunun bibliyografyasını tamamlayacaklardır.
HIST 413 İslam Uygarlıkları Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
1258 Moğol istilasına değin tüm açılımlarıyla İslam Uygarlıkları tarihi. Hazreti Muhammed, dört Halife, Emevi ve Abbasi dönemleri.
HIST 421 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin konuları İkinci Meşrutiyetten başlamakta ve ağırlıklı olarak Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır.
HIST 425 Timurlu Sonrası Türkmen Devletleri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Timur sonrası Ortadoğu ve Yakındoğu coğrafyasında oluşan Türkmen devletlerinin (Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Afşar ve Kaçar) siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal, ticari ilişkileri anlatılmakta, bu devletlerin bölgede ve dünyadaki önemine dikkat çekilmektedir.
HIST 402 Bitirme Tezi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bir yıllık bir süre zarfında birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak tarihi bir meselenin araştırılması ve tez olarak sunulması.
HIST 412 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, dünya üzerinde yaşayan farklı dinler, bilhassa ortak konuları üzerinde durularak karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Farklı dinsel uygulamalar, ritüeller, farklı dinsel örgütlenmeler, dinlerin yayılış biçimleri ve etki alanları bu dersin kapsamındadır.
HIST 426 Türk Tarihinde Kadın

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türklerde kadının konumu, geleneksel Türk toplum yapısında kadın ve yüklendiği misyon, kadının devlet başkanlığı dahil tüm siyasal alanlarda söz sahibi olması, Türk inanç yapısı ve mitolojisinde kadının yeri ve diğer konular işlenmektedir.
HIST 432 Çağdaş Dünya Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, belli başlı global toplumlar arasındaki etkileşimleri ve bunlar arasında paralel gelişmeleri işlemeyi amaçlamaktadır. Ders konuları tematik ve kronolojik olarak üç geniş konuya eğilmektedir: “Halklar ve Çevre” konusu  göç, hastalıklar ve global ısınma gibi konuları inceleyerek insan ırkının gerek doğal, gerekse insan yapımı bir çevre içerisindeki yerini anlamayı amaçlamaktadır. “Devletler ve Toplumlar” konusu, toprak bütünlüğü temelli imparatorluklardan ulus devletlere geçiş ve bu devletlerin kendi aralarındaki çatışmaları incelemektedir. “Kültür ve Değerler” konusu ise 20 ve 21. yüzyıllar boyunca dini ve laik inanç sistemlerinin dayanımı, yükselişi veya çöküşlerini incelemektedir.
HIST 213 Plastik Sanatlar Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çağlar boyunca plastik sanatların gelişimi, Eski Çağlar, Antik, Orta Çağ, Rönesans, Barok, Aydınlanma, Modern ve Postmodern dönemlerde resim, heykel ve mimari örneklerin, Anadolu, Doğu Akdeniz ve Avrupa özelinde ele alınması. Çağdaş Amerikan Sanatı’na kısa bir bakış.
HIST 215 Türkiye’de Modern Sanat ve Mimarlık Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Geç Osmanlı toplumu ve Erken Cumhuriyet döneminin kültürel atmosferinin görsel sanatlar ile mimarlık göz önüne alınarak incelenmesi. Dönemin sosyo-politik gelişmeleri ışığında Batının sanatsal üsluplarıyla tanışan bir kuşağın modernizm ve endüstrileşmeye verdiği cevapların örneklerle tartışılması: İlk modern ressamlar, fotorealizm, oryantalizm ve egzotizm gibi akımlar, yabancı ressamlar, Pera çevresi, ilk sergiler ve kurumlar.
HIST 214 Plastik Sanatlar Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çağlar boyunca plastik sanatların gelişimi, Eski Çağlar, Antik, Orta Çağ, Rönesans, Barok, Aydınlanma, Modern ve Postmodern dönemlerde resim, heykel ve mimari örneklerin, Anadolu, Doğu Akdeniz ve Avrupa özelinde ele alınması. Çağdaş Amerikan Sanatı’na kısa bir bakış.
HIST 246 Amerikan Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste 1500-1800 arası Erken Amerikan Tarihi, Amerikan İç Savaşı’nı kapsayacak şekilde incelenecektir. Ana konular kölelik, kimlik ve dinsel-kültürel tartışmalardır. Dersin ikinci bölümünde, 1800’den günümüze Amerikan politikası, toplum ve kültürünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Dersin konuları Soğuk Savaş, banliyöleşme ve kitlesel tüketim, Amerikan Liberalizminin evrimi, Medeni Haklar Hareketi, Vietnam Savaşı ve savaş karşıtı hareketler, İkinci Dalga Feminizm ve Refah Devleti üzerine tartışmaları kapsamaktadır.
HIST 248 Cumhuriyet Dönemi Basın Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders Türk Basın Tarihi’ne özellikle Cumhuriyet Dönemi basınına dair genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Ders süresince ilk gazeteler ve 1919’dan günümüze basın incelenecektir. Ders içerisinde Cumhuriyet ve geçiş dönemlerindeki basını ve günümüz Türk medyasının devleri Cumhuriyet Dönemi basını ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bunların yanı sıra Türk siyasi tarihinin dönüm noktaları basın tarihine paralel olarak incelenecek ve basın tarihinin önemli gazete ve mecmuaları ile birlikte önemli gazetecilerinin yaşamları irdelenecektir.
HIST 351 Paleografya I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu seçmeli dersin amacı tarih öğrencilerimizin tez ve araştırmalarında kullanacakları birinci el kaynaklardan faydalanmaları için yeterli donanımı sağlamaktır. Arşiv belgelerini okumaya giriş dersi olarak, daha önce edindikleri Osmanlıca dilbilgisi ve basılı metin okumalarındaki tecrübelerini elyazması evraklarla çalışarak pekiştirmektir. Öğrencilerin ilgi ve araştırma alanları dikkate alınarak, çeşitli dönem ve kalemlere ait yazı türleri tanıtılarak vesika örneklerini kolaylıkla okumaları sağlanacaktır. Ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinden, divani, sülüs ve özellikle rik’a yazısı örneklerinden yararlanılacak, irade, berat, tezkire, ferman gibi çeşitli resmi evrak, ayrıca telgraf ve özel mektuplar incelenecektir.
HIST 326 Balkan Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HIST 338 Rusya Tarihi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Osmanlı Devletinin başlıca rakiplerinden biri olan Rusya’nın ve barındırdığı Türki unsurların tarihi. Rusya’nın küçük bir düklükten mutlak bir monarşiye ve sonrasında Türki devletleri bertaraf ederek dünya çapında bir imparatorluğa ulaşmasının öyküsü ve proleterya diktatörlüğüne gidişin incelenmesi.
HIST 348 İstanbul’un Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İstanbul’un sosyal ve kültürel tarihine giriş niteliğinde olan bu ders, birincil ve ikincil kaynaklardan, kentin historiografisinin gelişmini ele almaktadır. Bizans dönemini de içeren  bir girişten sonra, özellikle ondokuzuncu ve yirminci yüzyıla odaklanacak olan derste, öğrenciler, metinler, sanatsal üretim, mimarlık ve görsel malzemeleri inceleyerek, kentsel mekanın geçmişteki ve bugünkü algılanış biçimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirme olanağı bulacaklardır. Bu dersin temel yaklaşımı, kentin bugünkü algısının hem kentin yaşayanları hem de  ziyaret edenler tarafından geçmişi ile birlikte yan yana geliştiğidir. Kültürel ve tarihi mekanlara yapılacak geziler, derste ele alınacak malzemeye eşlik eder.
HIST 352 Paleografya II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu seçmeli dersin amacı tarih öğrencilerimizin tez ve araştırmalarında kullanacakları birinci el kaynaklardan faydalanmaları için yeterli donanımı sağlamaktır. Arşiv belgelerini okumaya giriş dersi olarak, daha önce edindikleri Osmanlıca dilbilgisi ve basılı metin okumalarındaki tecrübelerini elyazması evraklarla çalışarak pekiştirmektir. Öğrencilerin ilgi ve araştırma alanları dikkate alınarak, çeşitli dönem ve kalemlere ait yazı türleri tanıtılarak vesika örneklerini kolaylıkla okumaları sağlanacaktır. Ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinden, divani, sülüs ve özellikle rik’a yazısı örneklerinden yararlanılacak, irade, berat, tezkire, ferman gibi çeşitli resmi evrak, ayrıca telgraf ve özel mektuplar incelenecektir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930