Plastik sanatlar özel ders

Plastik Sanatlar
ELEC 101 TEKNİK ELEKTİF I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ESP 131 İNGİLİZCE SEMİNER I
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (6 + 0 + 0) 3

FAR 101 DÜŞÜNCE TARİHİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PLAS101 DESEN I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini çizimi oluşturan deseni ve çizimi, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üreteceğini

– to know / bilmek: klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, desen tekniklerini ve desenin çeşitliliğini

– to discuss / tartışmak: klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını
PLAS111 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 6 + 0) 4
Ders İçerikleri;

Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü farkedip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek. Temel karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir organizasyonla biraraya gelişlerini sağlamak. Bu çalışmalar yapılırken titizlik, mükemmeliyetci bir yaklaşım, konsantrasyon, sabır gibi yetenek dışı olan meziyetleri geliştirmek. Aynı anda karakalem ve diğer malzemelere karşı yatkınlığı arttırmak. Ayrıca yavaş yavaş hayal gücünü de devreye sokabilmek.

Tüm bu bilgilenme, teknik geliştirme, algılanma süresinin farkında olmak, kavramları, nesneleri, etüdleri tanımlayabilir, tartışabilir bir düzeye gelmek.
PLAS131 PLASTİK SANATLARA GİRİŞ
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Plastik Sanatların sorunları, Plastik Sanatların yaşamla bütünlüğü, Resim, Heykel ve Seramik sanatlarında yararlanılan her türlü malzemenin tanıtılması ve hazırlanması ile ilgili teknik bilgiler ve uygulamalar.

At the end of this course you will be able:

  • – to understand / anlamak: Plastik Sanatlarla ilgili bütün kavram, önemli deyim ve isimler

to know / bilmek:          klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, plastik sanatlar terminolojisini ve sanat tarihine bir sanatçı bakış açısıyla bakmak için gerekli olan görsel arşivi
TKL 201 TÜRK DİLİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ELEC 102 TEKNİK ELEKTİF II
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ESP 132 İNGİLİZCE SEMİNER II

Ön Koşul:Yok
Kredi (6 + 0 + 0) 3

FAR 102 KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS102 DESEN II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.

At the end of this course you will be able:

  • to understand / anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini çizimi oluşturan deseni ve çizimi, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üreteceğini
  • to know / bilmek: klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, desen tekniklerini ve desenin çeşitliliğini
  • to discuss / tartışmak: klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını

PLAS102 Desen II
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

 

Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.

At the end of this course you will be able:

  • – to understand / anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini çizimi oluşturan deseni ve çizimi, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üreteceğini

 

  • – to know / bilmek: klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, desen tekniklerini ve desenin çeşitliliğini

to discuss / tartışmak: klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını

 
PLAS112 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 6 + 0) 4
DERS İÇERİĞİ

Renk valörü, ana-ara renkler, kontrastlık, modülasyon, renk perspektifi, renk armonileri gibi renge dair teorik bilgiler, bu kavramlara yönelik soyut;somut uygulamalar, kompozisyona dair teorik bilgiler, iki boyutlu kompozisyon çalışmaları (kolaj), karışık teknik ve gereçlerle üç boyutlu kompozisyon çalışmaları (asamblaj), üç boyutlu strüktürel çalışmalar.

Bu dersi alan öğrencide;

-Boya ve fırça ilişkisine bir giriş yaparak, malzeme kullanım becerisinin gelişmesi

-Renk ilişkileri ve kompozisyon konusunda teorik bilginin oluşması ve içselleşmesi

-Malzeme ile olan pratik ilişkinin gelişmesi

-Sabır, konsantrasyon, perfeksiyon gibi kişisel özelliklerin gelişmesi

-Soyutlama, yabancılaştırma (metamorfoz) becerisinin gelişmesi

-Hayalgücünün gelişmesi

-Artistik özgür düşünümün oluşması ve gelişmesi

beklenmektedir.
PLAS122 MODELAJ
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 2
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Öğrencilerde 3 boyutlu algılama ve biçimleme becerisini geliştirmek. Etüdler ve araştırmalar yapmalarını sağlamak, kil malzemeyi kullanma ve biçimlendirmeyi öğretmek amaçlanır. Aynı zamanda modle/şekillendirme teknikleri ile yapılan çalışmalarda (düz, piramit, konkav, konvex planlar gibi) elin ve gözün koordine olarak eğitilmesi sağlanırken malzemenin olanakları ve sınırlarını araştırılır, modelden negatif/pozitif kalıp alma teknikleri, alçı malzeme kullanılarak deneyimlenir.
TKL 202 TÜRK DİLİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ELEC 201 ELEKTİF I
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FAR 231 İNGİLİZCE SEMİNER III
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 131 UYGARLIK TARİHİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS 221 KISITLANMIŞ SEÇMELİ (HEYKEL veya SERAMİK)

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4

PLAS 241 ÖZGÜN BASKI RESİM I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 4

PLAS 251 ESTETİK SANAT FELSEFESİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS201 DESEN III

Ön Koşul:PLAS101 ve PLAS102’den geçmiş olmak.
Kredi (4 + 4 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Füzen, pastel, desen kalemi, çini mürekkebi ve tarama ucu  gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi. Bu ders çizginin, mekanı belirleyen sanatsal bir araç olarak kullanılmasını amaçlamaktadır.. Desende yüzeyin değerlendirilmesi, oran-orantı, boşluk gibi akademik temel bilgiler kazandırıldıktan sonra, desenin özgün bir anlatım aracı olarak, öğrencinin kendisine has çizim ve ifade biçmini açığa çıkarmayı hedeflemektedir.
ELEC 202 ELEKTİF II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FAR 232 İNGİLİZCE SEMİNER IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 132 UYGARLIK TARİHİ II
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS 202 TÜRK SANAT TARİHİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS 222-232 KISITLANMIŞ SEÇMELİ II (HEYKEL veya SERAMİK)

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4

PLAS 242 ÖZGÜN BASKI RESİM II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 4

PLAS212 RESİM I

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 4
DERS İÇERİĞİ
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

 Daha önce yapılan ölü-doğa (natürmort) ve iç mekan (enteriyor) çalışmalarındaki kompozisyon ve renk bilgilerinin ışığında, Görünü (açık hava resmi) çalışmaları için kurşun kalem, füzen veya pastel gibi araç ve gereçler yardımı ile ön çalışmalar yapıp, bu çalışmlardan hareketle tuval veya benzeri bir yüzey üzerine uygulanır. Bu uygulamalarda  kompozisyon ve renk konusunda edinilen bilgiler ile resim malzemelerinin kullanım becerisi geliştirilmiş olacaktır. Benzer uygulamaları farklı konu ve kompozisyonlarda denenerek konu pekiştirilmiş olur. Ayrıca her öğrenci kendisinin veya dersin hocasının önereceği Sanat Tarihinden önemli bir ressamın çalışmasını kopya edecektir. Bu çalışmada öğrencinin kullanması için hazır bulunan birçok rengi paletinde karıştırıp araştırarak bulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca hem renk araştırması hem de kompozisyon şemasının incelenmesi bakımından da öğrencinin kendi gelişim çizgisine ışık tutacaktır.

Bu dersin sonucunda (at the end of this course):

Bu uygulamaların tamamında amaç öğrencinin kendisine özgü bir resim dili geliştirmesinin önünü açmak ve meslek insanı olmasında gerekli alt yapıyı hazırlamaktır.    
FAR 331 İNGİLİZCE SEMİNER V
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PLAS 321 TEKNOLOJİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2

PLAS 331 KSISTLANMIŞ SEÇMELİ (DUVAR RESMİ veya ÖZGÜN BASKI RESİM)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3

PLAS 341 ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR YORUMU I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS 361 PLASTİK SANATLAR TARİHİ I
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PLAS301 DESEN IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
DERS İÇERİĞİ:

Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, boya resim çalışmalarına yönelik soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini çizimi oluşturan deseni ve çizimi, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üreteceğini

– to know / bilmek: klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, desen tekniklerini ve desenin çeşitliliği

– to discuss / tartışmak: klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını
PLAS311 RESİM II

Ön Koşul:PLAS212’den geçmiş olmak.
Kredi (3 + 3 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES / DERS İÇERİĞİ: Boya (yağlı boya – akrilik) ile, canlı ve cansız modelden, soyut-somut etüdler, düzenlemeler. Çalışmaların topluca eleştirisi, resim sanatı ile ilgili malzeme, boya, tuval bilgisi ve renk kuramları. Bu ders beş dönemde yoğun olarak öğrencilerin görsel bir dil geliştirmesini hedefler.
FAR 232 İNGİLİZCE SEMİNER VI

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 ATATÜRK İLKE VE INKILAP TARİHİ II
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PLAS 322 TEKNOLOJİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 2
DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Teknoloji derslerinde, öğrencilerin, resim sanatının tarihsel gelişim çizgisi içerisinde teknolojik gelişimini, uygulamalarla öğrenmesi amaçlanır. Sanatta malzeme, etki ve anlam ilişkisinin öğretilmesi amaçlanır.

At the end of this course you will be able:

-to understand / anlamak: Hangi resimsel malzemenin nasıl sonuçlar vereceğini, farklı tekniklerin birarada kullanımı ve doğurabileceği sorunlar ve sanat teknolojisi

-to know / bilmek: –  kağıt kullanımı, tuval kullanımı, kolaj-asamblaj, yapıştırıcı malzemeler, fotoğraf ve basılı materyallerin resim diliyle kullanımı, çerçeve ve paspartu çeşitleri, boya çeşitleri ve özellikleri, koruyucular, fırçalar, rulolar, doku yaratan araçalar, sanayi tipi malzemeler
PLAS 332-352 KISITLANMIŞ SEÇMELİ IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
PLAS332 Kısıtlanmış Zorunlu Seçmeli Duvar Resmi / DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Mimari ve sanat ilişkisinin inceleneceği ve bu ilişkiler üzerinden projelerin gerçekleştirileceği bu derste ayrrıca duvar üzerine yapılabilecek çeşitli uygulamalarda kullanılan tekniklerle ilgili bilgi verilmektedir.

At the end of this course you will be able:

–     to understand / anlamak:     Disiplinler arası bir çalışma olarak duvar resmi, mimari ve sanat ilişkisi proje sunumu,mekanın seçiminin ve tanımlanmasının proje açısından önemi

– to know / bilmek: Sipariş edilmiş alanlar için proje hazırlamanın aşamaları, öneri proje önerisi sunma yöntemleri, uygulamaya yardımcı olacak teknikler

PLAS 352 Kısıtlanmış Zorunlu Seçmeli Özgün Baskı / DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Özgün baskı dersi yapısı gereği öğrencilerin aktif katılımı ile atölyede uygulanmaktadır. Teknik ve uygulama çalışmalarının yanı sıra Özgün Baskı Resm’in tarihsel sürecini içeren örneklerle de öğrencilerin bu konudaki bilgileri arttırılmaktadır. Derste öğrencinin yaratma sürecini özgün baskı tekniklerinin imkanları çerçevesinde hızlandırmak, farklı malzeme ve tekniklerle bu sürece katkıda bulunmak. Ders, tüm bunların beraberinde gravür, ahşap baskı, linolyum gibi baskı tekniklerinde kompozisyon ve teknik problemlerin öğretim ve uygulamasını kapsamaktadır.
PLAS 342 ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR YORUMU II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PLAS 362 PLASTİK SANATLAR TARİHİ II
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Barok ve Rokoko sonrası Batı sanatındaki gelişmeler, sanat akımları, yeni yüzyılın sanata yansımaları ve bu akımları temsil eden sanatçıların eserleri üzerinden incelenecektir.

Örnekler üzerinden mimarlık, resim ve heykelin sanatsal süreç bağlamında konumu ve üslup kavramı. Bu bakış doğrultusunda sanat yapıtını okuma  terimleri. Sanat yapıtlarına konu, içerik ve anlatım bağlamında bakışlar. Sanat yapıtını tanıma yöntemleri.
PLAS302 DESEN V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

 Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, boya resim çalışmalarına yönelik soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini çizimi oluşturan deseni ve çizimi, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üreteceğini

– to know / bilmek: klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, desen tekniklerini ve desenin çeşitliliğini

Klasik sanat eserleri, sanatçılar, farklı yaklaşımları, güncel sergiler ve sanat olayları tartışılacaktır.
PLAS312 RESİM III
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES

III.Sınıf bahar dönemi resim dersi tüm diğer dönemlerden farklı bir öneme sahiptir. Bu dönemde öğrencinin daha önceki teorik bilgilerini ve uygulamalarını kendi yaratma sürecinden geçirerek, özgün bir dil yakalamaya yönelik adımlar atması hedeflenmektedir.
PLAS401 DESEN VI

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES / DERS İÇERİĞİ:

Üç yıl boyunca görülen öğrenim sonunda öğrencilerin gelişmekte olan kişiliklerini bir anlamda pekiştirmek (belki garanti altına almak) amacıyla dünya sanatının örnekleriyle önce doğrudan, daha sonrada yorum kopyalarının yapılması. Öğrenciye verilen ve her hafta yapılmakla yükümlü oldukları ödev çalışmaları kendileri ile birlikte eleştirilip, görebilme düşüncesini özgürce ifade edebilme yetileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Branşımızın özelliği olan teker teker bireyin özellikleri ve performansı gereği programda değişiklikler oluşabilir.
PLAS411 RESİM IV
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:PLAS311 VE PLAS312
Kredi (3 + 3 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES / DERS İÇERİĞİ:

Boya (yağlı boya – akrilik) ile, canlı ve cansız modelden, soyut-somut etüdler, düzenlemeler. Çalışmaların topluca eleştirisi, resim sanatı ile ilgili malzeme, boya, tuval bilgisi ve renk kuramları. Bu ders beş dönemde yoğun olarak öğrencilerin görsel bir dil geliştirmesini hedefler. Ayrıca resim dersinde son sınıf olan öğrenciyi mezuniyet sonrası çalışmalrına hazırlamak, okul dışı faliyetlere katılımını artırmak( sergi, yarışma, sempozyum, work-shop, vb..)
PLAS421 UYGULAMA

Ön Koşul:YOK
Kredi (3 + 3 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Öğrencilerin, kendi gelişim çizgileri içinde, konularını belli bir disiplin çerçevesinde projelendirerek uygulama yetisi kazanmaları amaçlanır.

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Seçilen ve önerilen kavram ve mekanlar çerçevesinde farklı teknik ve malzemeleri kullanarak uygun sanatsal dilin geliştirilmesinin yöntemleri
PLAS431 KISITLANMIŞ ZORUNLU SEÇMELİ V DUVAR RESMİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

 At the end of this course you will be able:

  • – to understand / anlamak: Mimari ve sanat ilişkisi, proje sunumu, uygulamaya dönük grup çalışması,mekanın seçiminin ve tanımlanmasının proje açısından önemi
  • – to know / bilmek: Sipariş edilen alanlar için proje hazırlama, boya ve maket çalışmalarının teknikleri, önceden hazırlanmış projelerin gerçek mekanlara uygulanması sürecindeki aşamalar

PLAS441 PLASTİK SANATLAR ANALİZİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

 Bir sanat yapıtını hem plastik, hem toplumsal, düşünsel ve artistik çevresel arka planıyla bir fenomen olarak görmek ve değerlendirmek.

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Sanat eserlerini; ait oldukları dönemin sosoyo- kültürel-politik-ekonomik koşulları, görsel buluşlar, kompozisyon anlayışları ve sanatçısının düşünce ve yaşantısı bağlamında analiz etmeyi

– to know / bilmek:Pop-Art, Soyut Expresyonizm, Dada, Kübizm, Post- Empresyonizm, Gerçeküstücülük, Barbizon Okulu gibi yüzyılın önemli düşünsel ve sanatsal hareketlerini
PLAS451 KISITLANMIŞ ZORUNLU SEÇMELİ V ÖZGÜN BASKI RESİM (Litografi)
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES / DERS İÇERİĞİ:

Özgün baskı tekniklerinden biri olan Taşbaskının teknik olanaklarını, kendine özgü malzemeleriyle (kireç taşı, yağlı kalem ve boyaları) öğrenciye tanıtmak ve uygulatmak. Özel bir kireç taşı ile yüzeyinde oluşturulan soyut-somut resimsel ve grafik çalışmaların sınırlı sayıda kağıda aktarılmasını sağlamak. Öğrencinin, plastik sanatlar ve grafik gibi görsel sanatlarla ilgili eğitimini, farklı teknik ve uygulamalarla desteklemek. Sanatsal üretimin, özgün çoğaltımlarla, daha çok kitleye, daha kolay ulaşılabilirliği bilincini hedefler.
PLAS461 ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR TARİHİ I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

 Öğrencinin çağdaş sanat kavramı üzerine düşünüp yorum yapma kabiliyetini geliştirmek amaçlanmıştır.
PLAS402 DESEN VII

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES:

Üç yıl boyunca görülen öğrenim sonunda öğrencilerin gelişmekte olan kişiliklerini bir anlamda pekiştirmek (belki garanti altına almak) amacıyla dünya sanatının örnekleriyle önce doğrudan, daha sonrada yorum kopyalarının yapılması. Öğrenciye verilen ve her hafta yapılmakla yükümlü oldukları ödev çalışmaları kendileri ile birlikte eleştirilip, görebilme düşüncesini özgürce ifade edebilme yetileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Branşımızın özelliği olan teker teker bireyin özellikleri ve performansı gereği programda değişiklikler oluşabilir.
PLAS412 RESİM V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES:

Boya (yağlı boya – akrilik) ile, canlı ve cansız modelden, soyut-somut etüdler, düzenlemeler. Çalışmaların topluca eleştirisi, resim sanatı ile ilgili malzeme, boya, tuval bilgisi ve renk kuramları.

At the end of this course:

Son sınıf olan öğrenciyi mezuniyet sonrası çalışmalarına hazırlamak, okul dışı faliyetlere katılımını artırmak( sergi, yarışma, sempozyum, work-shop, vb..)
PLAS432-452 KISITLANMIŞ ZORUNLU SEÇMELİ VI (Duvar Resmi veya Özgün Baskı Resim)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
PLAS432  COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Mimari ve sanat ilişkisi, proje sunumu, uygulamaya dönük grup çalışması,mekanın seçiminin ve tanımlanmasının proje açısından önemi

– to know / bilmek: Sipariş edilen alanlar için proje hazırlama, boya ve maket çalışmalarının teknikleri, önceden hazırlanmış projelerin gerçek mekanlara uygulanması sürecindeki aşamalar

PLAS 452 COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES

Özgün baskı tekniklerinden biri olan Taşbaskının teknik olanaklarını, kendine özgü malzemeleriyle (kireç taşı, yağlı kalem ve boyaları) öğrenciye tanıtmak ve uygulatmak. Özel bir kireç taşı ile yüzeyinde oluşturulan soyut-somut resimsel ve grafik çalışmaların sınırlı sayıda kağıda aktarılmasını sağlamak. Öğrencinin, plastik sanatlar ve grafik gibi görsel sanatlarla ilgili eğitimini, farklı teknik ve uygulamalarla desteklemek. Sanatsal üretimin, özgün çoğaltımlarla, daha çok kitleye, daha kolay ulaşılabilirliği bilincini hedefler.
PLAS442 PLASTİK SANATLAR ANALİZİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

Bir sanat yapıtını hem plastik, hem toplumsal, düşünsel ve artistik çevresel arka planıyla bir fenomen olarak görmek ve değerlendirmek.

At the end of this course you will be able:

– to understand / anlamak: Sanat eserlerini; ait oldukları dönemin sosoyo- kültürel-politik-ekonomik koşulları, görsel buluşlar, kompozisyon anlayışları ve sanatçısının düşünce ve yaşantısı bağlamında analiz etmeyi
PLAS462 ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR TARİHİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR

1. sınıf öğrencilerinin Karşılaştırmalı Sanat Tarihi dersi ile başladıkları sanat tarihi süreci bu derste sonlandırılmaktadır. “Modernizm”, modern sanat, Post-modernizm kavram ve akımları üzerinden dünya ve batı sanat tarihinin incelenmesi ve kavranması amaçlanmıştır. Ayrıca, öğrencinin çağdaş sanat kavramı üzerine düşünüp yorum yapma kabiliyeti hedef alınmıştır.
PLAS492 BİTİRME PROJESİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 4
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES-DERS İÇERİĞİ VE AMAÇLAR
türkçe ödev kapaklar,tez ödevi,matematik özel ders,matematik özel ders ankara,özel ders istanbul,istanbul özel ders,özel ders

veren , ders veren ,matematik ögretmeni,matematik dersleri,özel matematik dersleri, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme

tezi,dönem projesi yap

Öğrencilerin, kendi gelişim çizgileri içinde, konularını belli bir disiplin çerçevesinde projelendirerek uygulama yetisi kazanmaları amaçlanır. Bitirme projesinin hazırlığı hemen hemen bir kişisel sergi ve ona bağlı  açıklamalar ve araştırmaları içerir. Bu çalışma boyuca öğrenciler danışmanları tarafından yönlendirilirler.

Categories:

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Open chat
Yardımcı olabiliriz.
Merhaba
Yardımcı olabiliriz.