Mimari Proje Paftaları Ödev

mimarlik proje

ARCH 101 Tasarım Stüdyosu I

Yaratıcı gücü ve estetik duyuyu geliştirme amacıyla temel tasar ve mimari tasarımın ana kavramların ve genel ilkelerinin verilmesi,  bu süreçte mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilere özgün düşünceyle tasarımlar yapabilmesi, yeni uyarılara açık olması, rasyonel ve artistik çözümlere ulaşabilmesi için tasarım yöntemlerinin verilmesi.  “Sanat” kavramının tartışılması. Farklı teknik ve malzemelerle görsel anlatım ve üç boyutlu çalışmalar; ışık, renk, doku, oran-kompozisyon, zemin-şekil ilişkisi v.b. temel tasar ilkeleri kullanılarak üç boyutlu mimari form arayışlarını içeren pratik çalışmalar yapılması. Serbest el çizim yeteneklerinin geliştirilmesi. Tasarımda insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekân tasarımında kullanılacak bilgiye dönüştürülmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 102 Tasarım Stüdyosu II

Öğrencilerin üç boyutlu görme ve düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi  amaçlanmıştır. Mimari tasarımla ilgili kavramlarının anlatılması, üç boyutlu örneklerin gösterilmesi ve yaratıcı tasarımlar için uygulama çalışmalarının yaptırılmasını kapsar.

Mimarinin ve mekân tasarımının oluşumunda rol oynayan fiziksel ve sosyal çevre verilerinin tasarıma etkilerinin incelenmesi. Çevre kapsamı içinde eylem alanlarına uygun mekânların oluşturulması için gerekli bilgilerin verilmesi. Çevre ilişkileri dikkate alınarak tasarımda çevre+mekân+strüktür ilişkisinin kurulması. Mekân ve mobilyanın işlev-form-uygulama-kullanım sürecinin kavratılması.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 111 Tasarım İletişim Teknikleri I

Ders; öğrenimleri sırasında ve mesleki yaşamlarında bilmeleri ve kullanmaları gereken çizim standartlarını ve tekniklerini öğreterek öğrencilerin bu konulardaki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mimarlık ve tasarım ürünlerinin durağan bir nesne olmaktan çıkıp bir kültürel iletişim aracı olduğu çağımızda türlü iletişim, anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğreterek mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak, öğrencilere var olan veya tasarladıkları bir objeyi iki veya üç boyutlu anlatabilme ve kavrayabilme alışkanlığını kazandırarak tasarım süreci içinde çözüm olanaklarını bulmalarında yardımcı olmaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 112 Tasarım İletişim Teknikleri II

Ders; öğrencilerin tasarım ile ilgili disiplinlerdeki öğrenimlerine yardımcı olacak şekilde, tasarladıklarını çizim haline getirebilme becerisi kazandırarak anlama, algılayabilme, anlatabilme yeteneklerini geliştirmek, tasarımlarını çizimle aktarabilecek bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin grafik ifade ve mekansal tasarım alanlarında yetenek ve bilgilerini geliştirerek tasarımlarını perspektif çizimlerle herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatabilme becerisini kazandırmalarını sağlamaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 131 Sanat Tarihi

Prehistorya. Mısır Sanatı, Mezopotamya, Anadolu Kültürleri, Truva-Girit Uygarlığı ve Yunan Kültürü-Sanatı, Roma sanatı ve etkileşimler. Ortaçağ, Bizans, Anadolu Selçuklu,, Avrupa Gotik ve Romanesk Sanat. Rönesans ve Manierizm. Barok Sanatı ve Avrupa. Sanayi Devrimi ve Avrupa Sanatı.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 172 Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri

Ders grafik görselleştirmelerin temel tekniklerini 2 ve 3 boyutta tanıtır ve bu tekniklerin uygulanmasını bilgisayar destekli tasarım gibi sanal teknolojilerle geliştirir.

 

ARCH 174 Ölçme Bilgisi

Giriş, Ders Hakkında Genel Bilgi, Kaynaklar. Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi. Ölçme Birimleri, Ölçü Hataları. Basit Ölçü Aletleri ve Yatay Ölçmeler. Uzunluk Ölçüsü. Alan Hesapları. Teodolit ve Açı Ölçümü, Koordinat Hesapları. Koordinat Hesapları, Poligon Hesapları. Yükseklik Hesabı. Yükseklik Hesabı, GPS Tekniği Yöntemi ile Konum Belirleme. Aplikasyon, Paftaların Açılması ve Planların Çizilmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ARCH 190 Staj I

Staj, öğrencilerin genel mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ARCH 190 ve ARCH 191 bir bütün olarak mimarlık öğrencilerinin konvansiyonel yapı malzemeleri ve teknikleri, topografik ölçümleri, arazi çalışmaları, haritalandırma çalışmaları üzerine bilgilendirilmesini ve uygulamalı pratik yapılmasını hedefler.

 

ARCH 191 Staj I

Staj, öğrencilerin genel mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ARCH 190 ve ARCH 191 bir bütün olarak mimarlık öğrencilerinin konvansiyonel yapı malzemeleri ve teknikleri, topografik ölçümleri, arazi çalışmaları, haritalandırma çalışmaları üzerine bilgilendirilmesini ve uygulamalı pratik yapılmasını hedefler.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ARCH 201 Tasarım Stüdyosu III

Bu stüdyoda, birinci yılda temel sanat ve tasarım becerileriyle donatılan mimarlık fakültesi öğrencilerinin, temel kavram ve becerilerini geliştirmeleri için ortam hazırlayacak bütüncül projeler verilmektedir. Çevreyi anlamak, grup çalışmalarıyla analizler yapmak, serbest el, teknik çizim ve maket tekniklerini geliştirmek, okuma, yazma ve görsel sunum becerileri kazandırmak dersin kapsamındadır.

 

ARCH 202 Tasarım Stüdyosu IV

Bu stüdyo estetik, strüktür, fonksiyon ve çevre düşünülerek; verilen yer, kullanıcı ve bağlamlar için tasarımlar geliştirmeyi içerir. Biçim arayışları, taşıyıcı sistem ve detay geliştirmek stüdyo kapsamındadır. Öğrenciler tasarladıkları yapı ile onun çevresi ve kullanıcıları arasındaki ilişkileri kurarak çeşitli öneri tasarımlar geliştirirler.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ARCH 221 Yapı-Malzeme

Yapı, strüktür ve yapı malzemesi ile ilgili kavramların tanıtılması ve ilkelerinin elemanter olarak açıklanması ve yapı elemanlarının (duvar, döşeme, merdiven, çatı vb.) birer sistem olarak ele alınarak, yapım yöntemlerinin örnekler ile ortaya konulması amaçlanmaktadır.  Söz konusu yapı elemanlarının yapım yöntemleri, malzeme ve tasarım ile de ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, yapıya etkiyen yükler (statik ve dinamik yükler), taşıyıcı sistem elemanlarının (kolonlar, kirişler-çerçeveler, döşemeler, duvarlar) tanımlanması ile yapı malzemelerinin sınıflandırılması da bu ders kapsamında işlenmektedir. Geleneksel ve iskelet yapım sistemleri, geleneksel çatı konstrüksiyonları ve düşey sirkülasyon elemanları konstrüksiyonları ile ilgili temel bilgiler, detaylandırma ve uygulama ilkelerinin verilerek, yapım yöntemlerinin tanıtılması hedeflenmektedir.

 

ARCH 222 İnce Yapı ve Malzeme

İnce yapı kavramının verilmesi, ince yapı elemanlarının ve malzemelerinin tanıtılması, detaylandırma sistem ve yöntemlerinin incelenmesi, uygulama prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yüzeylerin kaplanması, yüzey kuruluşları ve doğramalar (pencere, kapı) gibi ince yapı elemanlarının detaylandırılması ile ilgili ilkeler verilir.

 

ARCH 223 Statik ve Mukavemet

Giriş. Bir noktada kesişen kuvvetler. Moment ve kuvvet çifti. Düzlemsel kuvvet sistemleri ve eşdeğerlilik. Serbest cisim diyagramı. Denge denklemleri. Kafes sistemler. Kirişler ve iç kuvvetler. Yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri ve atalet momentleri. Gerilme ve şekil değiştirmeler. Normal kuvvet. Kesme kuvveti. Burulma momenti. Basit eğilme. Elastik eğri. Burkulma.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ARCH 224 Yapı Statiği

Giriş. Çubuk sistemler ve kolonlar. Kesit tesirleri, kesit tesiri diyagramları. Basit kiriş. Konsol kiriş. Çıkmalı kiriş. Gerber kirişleri. Üç mafsallı kemer ve çerçeveler. Kafes sistemler. Hiperstatik sistemlerin analizi.

 

ARCH 231 Mimarlık Tarihi I

İlk Çağdan itibaren, insanların yerleşik düzene geçmeleri sonrası ilkel yapılar ve yapım teknikleri, Eski Anadolu uygarlıklarındaki yerleşmeler, Antik Mısır mimarisi, Mezopotamya’da Mimarlık, Hitit Mimarlığı, Pers Mimarlığı, Eski Ege Mimarlığı, Yunan Mimarlığı, Eski İtalya Mimarlığı: Etrüsk Dönemi, Roma Mimarlığı, İlk Hıristiyanlık Dönemi Mimarlığı, Bizans Mimarlığı: İstanbul, Gotik Mimarlık.

 

ARCH 232 Mimarlık Tarihi II

Rönesans Mimarisi, Barok Dönem, Neoklasizm Dönemi, Endüstri devrimi ve Çelik inşaatlar, Arts and Krafts hareketi ve Art Nouveau üslûp, Amerika Birleşik Devletleri’nde Mimari, Eklektisizm’e karşı Avrupa’da tepkiler, II. Dünya Savaşı sonunda Mimari, Rasyonalizm –  Organik Mimari çekişmesi, Post Modernizm ve Dekonstruktivizm. Osmanlı Dönemi Mimarlığı: Osmanlı Dönemi öncesi mimarlığa kısa bakış, Dönemin Ticari ve Eğitim Yapıları, Klasik Dönem, Sinan Sonrası Klasik Dönem, Lâle Devri ve Barok Dönemler, Batılılaşma etkisi ve Ampir Dönem’in başlangıcı, Yeni Osmanlı üslûbunun doğması, Cumhuriyet sonrası çağdaş mimarlığa yöneliş.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ARCH 262 Fiziksel Çevre Denetimi

Ekolojik sorunlar ve mimarlık ilişkisi, iklim ve mikro-iklimin tanım ve öğeleri, bina geometrisinin iklimle ilişkisi, yönlenme, plan organizasyonu ve zonlama,  yapı çevresi ve içinde hava hareketleri, rüzgar analizi, bağıl nem. Güneş diyagramları, biyoklimatik grafikler, gölge açı ölçeri. Yapıda güneş kontrolü, güneş kontrol elemanları. Rüzgâr kontrolü. Enerji etkin tasarım. Yenilenebilir enerji kaynakları. Isıl performans hesaplanması. İlgili yönetmelikler. Geleneksel mimarimizde iklimsel özellikler. Biyoiklimsel uygulama örnekleri. Aydınlatma tasarımı hakkında temel bilgilerin ve teknolojik gelişmelerin aktarılması. Mekânların işlevlerine ve hacim özelliklerine uygun teknik ve estetik aydınlatma düzenleri tasarlama aynı zamanda enerji etkin kullanımı sağlama becerisinin kazandırılması. Mimari ile ışık arasındaki ilişkinin en uygun şekilde tasarıma yansıtılmasının yöntemlerinin verilmesi. Mimari Akustiğin Temelleri ve Tanımlar. Geometrik Hacim Akustiği, Akustik Tasarım Kriterleri ( Doğrudan Ses için Tasarım, Konuşma Mekanları için Tasarım,  Müzik Mekanları için Tasarım, Çınlama Zamanı), Ses Yansıtıcıları, Yutucuları ve Rezonatörler, Bilgisayar Yardımıyla Mimari Akustik Benzetim Yöntemleri, Gürültü kontrolü ve Ses Yalıtım Kriterleri, Uygulamalar.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ARCH 290 Staj II

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ARCH 290 ve ARCH 291 bir bütün olarak öğrencilerin iki yıllık eğitimde öğrendikleri teorik bilgilerini şantiye uygulamaları ile pekiştirmelerini hedefler.

 

ARCH 291 Staj II

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ARCH 290 ve ARCH 291 bir bütün olarak öğrencilerin iki yıllık eğitimde öğrendikleri teorik bilgilerini şantiye uygulamaları ile pekiştirmelerini hedefler.

 

ARCH 301 Tasarım Stüdyosu V

Çeşitli ölçek, büyüklük ve karmaşıklıkta çevre tasarımlarının ve peyzaj projelerinin, mimari tasarım yöntemleriyle ele alınarak geliştirilmesini kapsar. Öğrenciye biçimlendirme tekniklerini mimari tasarım projelerine uygulama becerisi kazandırılır. Öğrenciler mimari tasarım problemlerini, bilgisayar kullanarak ve elle yapılan sunumlarla çözümlerler.

 

MİMB 302 Tasarım Stüdyosu VI

Orta ölçekli mimari tasarım projelerinin yanı sıra kentsel tasarım ve çevre planlamasının temellerini vermek, araştırma yaptırmak, kavram geliştirmek için deneyim kazandırmak bu stüdyonun kapsamındadır. Bu dersi başaran öğrenciler, tasarım tabanlı biçimsel deneyleri gerçekleştirebilecek, verilen bir projeyi kentsel analiz tekniklerini kullanarak alana uygulayabilecek ve mimari konseptler yaratarak çözümler yapabilecektir.

 

ARCH 321 Betonarme

Giriş. Betonarmenin temel kavramları ve davranışının incelenmesi. Taşıma gücü yöntemi. Eksenel kuvvet altındaki elemanlar. Basit eğilme etkisi altındaki elemanların taşıma gücü hesabı. Kesme kuvveti ve burulma etkileri.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 322 İleri Yapım Teknikleri

Taşıyıcı sistem kavramları. Strüktür sistemlerinin sınıflandırılması, katlanmış plak ve kabuk sistemlerin özelliklerinin mimarlık öğrencilerine yönelik aktarımı. Çekmeye çalışan taşıyıcı sistemler. Kablo, kablo ağları, membran ve pnömatik sistemler. Uzay kafes sistemlerin geometrik ve strüktürel özellikleri.

 

ARCH 324 Yapım Yönetimi

Yapı üretiminde temel kavramlar, aktörler, yetki ve sorumlulukları, Türkiye’de yapı sektörünün gelişimi,  yapı üretim sürecinin yönetimsel ve ekonomik boyutu, sistem olarak inşaat sektörü ve bileşenlerinin örgütlenme biçimine yönelik bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Maliyet yönetimi, süre ve kaynak yönetimi, şantiye yönetimi, risk yönetimi ve enformasyon yönetimi tanıtılarak incelenecektir. Yapı maliyet hesabı (keşif ve metraj uygulamaları, fayda-maliyet analizi), iş usulleri, örgütlenme biçimleri ve sözleşmeler ile proje planlaması ve fizibilite çalışmalarına yönelik uygulamalar irdelenecektir.

 

ARCH 325 Tesisat Bilgisi

Mimarlıkta tasarım ve teknoloji ilişkisini yapı tesisatı bağlamında irdelemek, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılarda sıhhi-ısıtma-havalandırma ve elektrik tesisatlarının mimari tasarım ve uygulamalara etkilerini ortaya koymak, etkin enerji kullanımını sağlamak.

 

ARCH 331 Rölöve ve Restorasyon

Bu ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve projelendirme yöntemlerini öğretmeyi ve bunu seçilen bir yapı üzerinde gerçekleştirmeyi, ayrıca analitik bir yaklaşımla yazılı olarak da desteklemeyi amaçlar. Yapıların mevcut durumlarının ayrıntılarına kadar ölçülüp çizilmesi, bu belgelemenin en önemli aşamasıdır. Bununla birlikte  bu ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapıların ve tarihi çevrelerin korunması ve onarılması  için öğrencileri özel beceriler ile eğitmeyi amaçlamaktadır. Tarihi yapıların, tarihi kent ve alanların bütününün ya da bir kısmının, arkeolojik ve doğal sitlerin korunması, onarılması ve yönetimi için gerekli teknikler ile  uygulama ve teoriye yönelik tüm geçmiş deneyimler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenciler ayrıca restorasyon malzeme ve teknikleri konusunda da bilgilendirilmektedir.

 

ARCH 341 Kentbilim

Kentbilime giriş ve çevre kavramı, kentlerin evrimi ile ilgili bilgilenme. Kentsel bölgelerden ulaşıma, kentin yapısal özelliklerinin, fiziki düzenleme ilkelerinin öğretilmesi. Öğrenciyi çevre düzenleme ve çevre kalitesi konusunda bilgilendirmek. Kentleşme sürecinin, Türkiye de kentleşme sorunları, göç ve kentleşme politikalarının tanımı. Planlama hiyerarşisi, kent planlaması özellikleri, araştırma, planlama yöntemleri ve politikaları ile ilgili bilgilenme. Kent yenileme koruma ilke ve yönteminin öğrenilerek dönüşüm uygulamalarının irdelenmesi. Kültür mirasının korunması ve kamusal alan kalitesi bilincinin geliştirilmesi.

 

ARCH 390 Staj III

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ARCH 390 ve ARCH 391 bir bütün olarak öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini büro ortamında farklı tasarım, proje geliştirme ve uygulama deneyimleri ile pekiştirmelerini hedefler.

 

ARCH 391 Staj III

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ARCH 390 ve ARCH 391 bir bütün olarak öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini büro ortamında farklı tasarım, proje geliştirme ve uygulama deneyimleri ile pekiştirmelerini hedefler.

 

ARCH 401 Tasarım Stüdyosu VII

Bu derste mimarlık öğrencileri önceki yıllarda öğrenilen tüm mimari araçları kullanarak, güncel bir teorik söylemle tutarlı bir tasarım çalışması yaparlar.

 

ARCH 402 Tasarım Stüdyosu VIII

Bu ders mimarlık öğrencilerinin tasarım eğitimini profesyonel bir standartta tamamlamaları için önceki yıllarda öğrenilen tüm mimari araçları da kullanarak, bir mimari söylemle kurgulanmış tutarlı bir bitirme projesini ve raporunu hazırlamalarını kapsar.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

ARCH 404 Bitirme Tezi

Ders izlencesinde belirlenen mesleki konulardan, öğrencinin ilgi duyduğu ve tercih ettiği birinde yapılan araştırmaları ile bu araştırmanın raporunu kapsamaktadır.

 

ARCH 274 Mimaride Bilgisayar

Tasarımın ilk adımından itibaren sayısal ortamın kullanılması ve hesaplamalı tasarım yöntemlerinin aktarılması. Geleneksel Tasarım kriterleri doğrultusunda, bilgisayar destekli tasarım yöntemleri ile iki ile üç boyutlu tasarımların oluşturulması / Sayısal ortamda iki boyutlu bir modelin gelişim süreci ve bu süreç sonunda üçüncü boyuta geçiş ilkeleri / Tasarım kriterlerinin parametrik verilere dönüştürülmesi / Hesaplamalı Tasarım Yönteml

eri / Parametrik Tasarım yazılımları ve uygulamaları /  Sayısal tasarım alternatiflerinin oluşturulması.

 

ARCH 343 Kentsel Kamusal Alan Gelişiminde Politik, Sosyal Ve Kültürel Dinamikler

Mimarlık eğitimi süresince yapılı çevre, kentsel kamusal mekân ilişkisi, kamusal ve özel alan diyalektikleri, bu mekânların oluşmasında sosyal ve kültürel dinamikler ve mekân politikaları öğrencinin kazanması beklenen tasarım yaklaşımında oldukça önemlidir. Bu sebeple kentsel kamusal mekân oluşumu, kullanımı ve toplumsal dinamikler ders kapsamında analiz edilecek, farklı saha çalışmaları ve araştırma konuları ile kültürel bağlamlara dayalı olarak çözümlenecektir.

 

FAS 101 İnsan ve Toplum Bilimleri I

Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve entelektüel gelişimleri için insan ve toplum bilimlerini öğrenmenin önemi açıktır. Bu dersin amacı, insanların yaşadığı çeşitli problemlere ve sosyal olgulara duyarlı olmalarını sağlayacak çalışma alanları ile öğrencileri tanıştırmak ve böylece onların ufkunu genişletmektir. Bu yarıyılda Felsefe ve Sosyal Antropoloji disiplinleri dikkate alınmaktadır.

 

FAS 102 İnsan ve Toplum Bilimleri II

Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve entelektüel gelişimleri için insan ve toplum bilimlerini öğrenmenin önemi açıktır. Bu dersin amacı, insanların yaşadığı çeşitli problemlere ve sosyal olgulara duyarlı olmalarını sağlayacak çalışma alanları ile öğrencileri tanıştırmak ve böylece onların ufkunu genişletmektir. Bu yarıyılda Sosyoloji ve Psikoloji disiplinleri dikkate alınmaktadır.

 

MAT 153 Matematik I

Dersin amacı; Öğrenciye örnekler ve alıştırmalar yoluyla Calculus’ un daha kolay bir şekilde öğretilmesi, Öğrenciye Calculus’ un güzelliğinin çeşitli alanlardan verilen örnekler yoluyla hissettirilmesi. Ön bilgiler: Reel sayılar ve reel doğru; koordinatlar, doğrular ve artmalar; fonksiyonlar; grafikleri öteleme; trigonometrik fonksiyonlar. Limit ve süreklilikler: Değişim Oranları ve limitler; limitleri bulmak için kurallar; hedef değerler ve limitlerin formal tanımlamaları. Türevler: Bir fonksiyonun türevi; türev alma kuralları; değişim oranları; trigonometrik fonksiyonların türevleri; zincir kuralı; kapalı türev alam ve kesirsel üsler; ilişkili değişim oranları.

 

MAT 154 Matematik II

Türevlerin uygulamaları: fonksiyonların maksimum ve minumum değerleri; ortalama değer teoremi; yerel maksimum ve minumum değerler için birinci türev testi; x→±°° iken limitler; asimptotlar; optimizasyın; lineerizasyon ve diferansiyeller. İntegrasyon: Belirsiz integraller; belirli integraller; sayısal integrasyon. İntegrallerin uygulamaları: Eğriler arasındaki alanlar; dilimleme ile hacim bulma; dönme ile oluşan katıların hacimleri; disk, pul ve silindirik kabuk yöntemleri. Transandantal fonksiyonlar: Ters fonksiyonlar; doğal logaritma fonksiyonu; üstel fonksiyon; a* ve loga x fonksiyonları; L’Hopital kuralı; ters trigonometrik fonksiyonlar;hiperbolik fonksiyonlar.

 

TRD 157 Türk Dili I

Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde [deneme, makale, fıkra, vb.] kompozisyon yazma; bir metnin planını çıkarma, bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler; hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, vb.]; not alama, not tutma, özet çıkarma teknikleri); Türkçe dilbilgisi (ses bilim, biçim bilim); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

TRD 158 Türk Dili II

Dünya ve Türk dillleri; bilgilendirici ve öyküleyeci metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları [tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma], anlatım biçimleri [açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım], çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıksı ve hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd.]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım ögeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

 

ING 141 Akademik Amaçlı İngilizce I

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda paragraf yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce’yi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.

 

ING 142 Akademik Amaçlı İngilizce II

Anlatım, gösterme,beyin fırtınası,tartışma, soru-cevap, problem çözme (tümevarım), grup çalışması.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

 

LAW 461 Çevre Hukuku

Çevre hukukunun doğuşu ve gelişimi, çevre hukukunun temel ilkeleri, çevre hukukunun uluslararası boyutları ve insan hakları açısından çevre hakkı, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve uygulaması, çevrenin korunmasında idarî usuller ve yaptırımlar, enerji ve çevre sorunlarından doğan uyuşmazlıkların  çözüm yolları, çevrenin korunmasında yetkili düzenleyici ve denetleyici idari kurullar, çevresel etki değerlendirmesi,kentleşme ve çevre, çevreyi kirletenin idari, cezai ve hukuki sorumluluğu.

 

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarından 1924 tarihine kadar olan dönem, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Batılılaşma çabaları ve reformları, sosyal ve ekonomik değişimler, I. Dünya Savaşı, Türkiye’de milliyetçiliğin yükselmesi, Kurtuluş savaşı; savaşlar, iç ve dış politika; Lozan Antlaşması ve Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı, dersin yoğunlaştığı ana noktalardır.

 

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tarihİ II

Bu ders Lozan Antlaşmasın’dan Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Atatürk ilkeleri içindeki devrimler, sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik değişimler, iç ve dış politikadaki deneyimler ile Türkiye’nin dünya siyasetindeki rolü, dersin odaklandığı temel başlıklardır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği, tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031