Elektronik Yüksek Lisans Tezleri

elektronik projeleri

ELK 201 Devre Teorisi

Elektriksel temel kavramlar: Akım, gerilim, ideal temel devre elemanları, pasif işaret kuralı, güç ve enerji. Bağımsız ve bağımlı gerilim ve akım kaynakları. Ohm yasası. Devre modelinin kurulması. Kirchhoff akım ve gerilim yasaları. Basit direnç devreleri. DC ampermetre, DC voltmetre ve ohmmetre devreleri. Akım, gerilim ve direnç ölçümü; ölçüm hataları. Wheatstone köprüsü. Üçgen-yıldız dönüşümü. Kaynak dönüşümü. Düğüm gerilimi ve göz akımı yöntemleri. Thevenin ve Norton Teoremleri. Maksimum güç aktarımı. Toplamsallık ilkesi. Dualite kavramı. İki kapılı devreler. RL, RC ve RLC devrelerin zaman alanında çözümlenmesi.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 202 Devre Analizi

Sinüzoidal kaynağın ve sinüzoidal işlev parametrelerinin tanımı. Alternatif akım ölçme devreleri. Fazör ve ters fazör dönüşümü. Empedans ve admitans. Fazör alanında devre çözümlemesi, fazör diyagramları. Alternatif akım devrelerinde güç hesaplamaları, güç çarpanı düzeltmesi, maksimum gerçel güç aktarımı. Öz endüktans, ortak endüktans, ortak endüktanslı devrelerin çözümü. Transformatörler, yansımış empedans, transformatörün eşdeğer devreleri. Basamak, yokuş ve dürtü işlevleri. Elektrik devrelerinin karmaşık frekans alanında (s-domain) çözümlenmesi. Aktarım işlevi. Pasif süzgeçler: Alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant durduran süzgeçler.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 204 Mantık Devreleri

Sayı sistemleri, çeşitli sayı sistemlerinde aritmetik işlemler, ikili kodlar, hata bulma kodu, Gray kodu, ASCII kodu. Boole cebri, Venn diyagramları, Boole fonksiyonları, kanonik ve standart biçimler, doğruluk tablosu, mantık kapıları, pozitif ve negatif mantık. Boole fonksiyonlarını basitleştirilme yöntemleri, Karnaugh diyagramı. Kombinasyonel mantık, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler, çok kademeli VEDEĞİL ve VEYADEĞİL devreleri, ÖZEL-VEYA fonksiyonu. İkili toplayıcı-çıkarıcı, onlu toplayıcı, BCD toplayıcı, genlik karşılaştırıcı, çoğullama (MUX) ve tekilleme (DEMUX) devreleri, kodlayıcılar ve kod çözücüler. Senkron ardışıl mantık: Kilitleme devresi, Flip-Floplar (FF), tetiklenmeleri ve doğruluk tabloları, RS, D, JK ve T Flip-Flop devreleri, usta çırak FF, kenar tetiklemeli FF, durum diyagramları. Frekans bölücüler. Sayıcılar. Yazıcılar, ötelemeli yazıcılar.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 205 Elektromanyetik Alan Teorisi

Temel kavramlar, vektörler ve özellikleri, skaler ve vektör alanlar, ortogonal koordinat sistemleri, bir skaler alanın gradyeni, bir vektör alanın diverjansı ve rotasyoneli, elektrostatik: elektrik yükü, elektrostatik kuvvet ve Coulomb kanunu, elektrik alan şiddetinin hesabı, Gauss kanunu, elektrik potansiyel, elektrostatik sınır koşulları, kapasite, elektrostatik enerji, manyetostatik: durgun akımlar, manyetik kuvvet, Biot-Savart yasası, Ampère kanunu, manyetostatik sınır koşulları, indüktans, manyetostatik enerji, malzemelerin elektrik ve manyetik özellikleri.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 206 Sinyaller ve Sistemler

Sinyaller ve sistemleri tanımlama ve sınıflandırma. Temel sistem özellikleri. Örnekleme. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler: Konvolüsyon integrali ve konvolüsyon toplamı.  Laplace dönüşümü ve özellikleri. Sürekli zamanlı, doğrusal zamanla-değişmeyen sistemlerin Laplace dönüşümü ile analizi. Sinyallerin ve sistemlerin Fourier çözümlemesi: Fourier Serisi ve Fourier Dönüşümü ile Özellikleri. z-dönüşümü ve özellikleri.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 208 Elektromanyetik Dalga Teorisi

Giriş. Elektromanyetik indüksiyon kanunu. Elektromanyetik dalgalar. Deplasman akımı. Maxwell denklemleri. Sınır koşulları. Elektromanyetik potansiyel. Düzlemsel dalgaların yayılımı. Zamanda harmonik Maxwell denklemleri.  Dalga denklemi. Kayıpsız ortamda düzlemsel dalga yayılımı. Kayıplı ortamda düzlemsel dalga yayılımı. Elektromanyetik güç yoğunluğu. Poynting vektörü. Elektromanyetik dalgaların yansıması ve iletimi. İletim hatları. Kayıpsız iletim hatları.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 210 Mantık Devreleri Tasarımı

Verilog HDL’e giriş, Kapı seviyesinde modelleme, Veri akışı seviyesinde modelleme, davranışsal modelleme. Birleşimsel devrelerin Verilog ile benzetimi. Ardışık devrelerin tasarımı, Yazmaç ve kaydırmalı yazmaç, ardışık devrelerde zamanlama, senkron tasarım metotları, Ardışık devrelerin Verilog ile tasarımı. Asenkron ardışık devreler. Sonlu durum makineleri ile tasarım. Bellekler.  Sahada programlanabilir kapı dizileri. Yazmaç seviyesinde tasarım.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 223 Bilgisayar Destekli Tasarım

Tasarım faaliyetinin başlıca aşamaları. Sorun belirleme ve beklentilerin çözümlenmesi, isterlerin hazırlanması, sorunun probleme dönüştürülmesi, blok diyagramlarla ifade edilmesi, akış şemasının çizilmesi, çözüm uzayının ve çözüm araçlarının belirlenmesi. Mantıksal tasarım ve yöntemleri. Katı nesnelerin geometrik nesneler topluluğu halinde gösterilmesi. Şekilsel tasarım yöntemleri ve teknik resim. Çizim araçları ve kullanımı. AutoCAD paketi ve uygulamaları. Mekanik parçaların ilişkilendirilmesi. İşlevsel tasarım ve PROTEUS devre tasarım paketi. Simülasyon kavramı ve tasarımda kullanılması.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 232 Elektronik Devre Elemanları

Temel Devre Elemanlarının tanıtılması ve elektronikte kullanılan bazı birim ve kısaltmaların tanıtılması. Yarıiletkenler, atomun yapısı, diyotlar, diyotların çalışma prensipleri. Diyot devreleri: Doğrultucu, yarım dalga doğrultucu, tam dalga doğrultucu, gerilim çarpıcılar, gerilim katlayıcılar, seviye kaydırıcı ve kırpıcı. Özel diyotlar (Zener, fotodiyot). Bipolar jonksiyon tranzistörlerin (BJT) fiziksel yapısının incelenmesi. Tipleri ve akım gerilim ilişkilerinin incelenmesi. BJT’li Kuvvetlendiriciler ve küçük işaret analizleri. BJT’lerin anahtar olarak kullanılması. Alan etkili tranzistörler (FET), fiziksel yapıları ve tipleri. Özeğrilerinin incelenmesi, FET’li Kuvvetlendiricilerin analizi ve küçük işaret eşdeğerleri. MOSFET’lerin anahtar olarak kullanılması. İşlemsel kuvvetlendiriciler.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 306 Sayısal Sinyal İşleme

Ayrık zamanlı sinyal işlemeye giriş. Ayrık zamanlı sistemler. Ayrık zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Sinyaller ve sistemlerin frekans bölgesi gösterimi. Örnekleme. z-dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümü.

ELK 307 İletişim Kuramı I

Haberleşme sistemlerine giriş. Sinyal analizi ve frekans spektrumu. Modülasyonun gerekliliği. Modülasyon türleri. Sürekli dalga modülasyonu ve demodülasyonu. Modülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması. Frekans bölmeli çoğullama. Gürültünün sürekli dalga modülasyonu sistemleri üzerindeki etkileri.

ELK 309 Kontrol Teorisi

Bir kontrol sisteminin elemanları. Geribeslemeli ve geri beslemesiz sistemler. Matematiksel temeller: Karmaşık sayılar, diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, kısmi kesirlere ayırma ile ters Laplace dönüşümü, doğrusal adi diferansiyel denklemlerin çözümünde Laplace dönüşümünden yararlanılması. Durum denklemlerinin vektör matris biçimi. Fark denklemleri. Doğrusal sistemlerde impuls yanıtı ve transfer fonksiyonları. Blok diyagramları. İşaret akış diyagramları.  Durum değişkenleri analizi. Karakteristik denklem. Özdeğerler ve özvektörler. Gözlenebilirlik. Kontrol edilebilirlik. Doğrusal kontrol sistemlerinin kararlılığı. Ruth-Hurwitz kriteri. Sınırlı giriş sınırlı çıkış kararlılığı. Kontrol sistemlerinin zaman tanım bölgesi analizi. Sürekli hal hatası. Geçici hal hatası. Bode diyagramları. Köklerin yer eğrisi tekniği.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 310 Endüstriyel Elektronik

Doğrusal ve anahtarlamalı güç kaynakları. Sensör ve aktuatörlerin fiziksel ve elektronik özellikleri. Schmitt tetikleme ve enstrumantasyon kuvvetlendirici devreleri. Programlanabilir Mantık Devreleri (PLC) ve PLC’nin analog ve sayısal giriş/çıkış modülleri. PLC yazılımı. Güç devresi elemanları.

ELK 311 Sistem Simülasyonu

Simülasyona giriş, simülasyon örnekleri, simülasyon yazılımı, matematiksel ve istatistiksel modeller, rasgele sayılar, simülasyon verilerinin analizi.

ELK 314 Elektrik Devreleri

Fiziksel sistemler. Devre ve devre teorisi. Matematiksel model. Kirchhoff yasaları. İşaretler. Devre grafı, graf matrisleri. Tellegen teoremi. Devre elemanları ve özellikleri. Lineer olmayan devre elemanlarının küçük işaret modelleri. Direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları, düğüm gerilimleri yöntemleri. Devre teoremleri: Çarpımsallık, toplamsallık, Thevenin, Norton, maksimum güç. Dinamik devreler. Durum değişkenleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin çözümleri. Kararlılık.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 318 İletişim Kuramı II

Sayısal haberleşmeye giriş. Bantgenişliği, örnekleme ve darbe modülasyonları. Bilgi içeriği, bilgi hızı ve sistem kapasitesi. Hat kodları, semboller arası girişim, darbe şekillendirme. Temel istatistiksel kavramlar. Sayısal modülasyon yöntemleri: ASK, FSK, PSK, QPSK ve QAM. Gürültünün ikili iletişim sistemleri (ASK, FSK, PSK) üzerindeki etkileri ve istatistiksel karar verme.

ELK 319 Devre Sentezi

Devre sentezi sorunu. Tasarım yöntemi.  1-kapılı pasif devre sentezi. Pozitif reel fonksiyonlar. LC, RC (RL), RLC devrelerinin sentezi. 2-kapılı pasif devre sentezi. Pozitif reel matrisler. 1-kapılı devrelerin sentezine indirgenmiş yöntemler. Dirençle sonlandırılmış basamaklı devre sentezi. Sıfır kaydırma yöntemi ve RC devrelerine uygulanması. Ölçekleme.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 320 Aktif Süzgeç Tasarımı

Aktif devre sentezi sorunu. Frekans karakteristikleri ve süzgeçler.  Yaklaşıklık sorunu: Butterworth ve Chebyshev türü yaklaşıklıklar. Frekans dönüşümleri. Aktif devre sentezi. Devre modelinin öncelikle seçildiği gerçekleme yöntemleri: Ayrışım yöntemi, katsayıları eşleştirme yöntemi. Devre modelinin seçilmediği yöntemler: Eşdeğer kullanılması, işaret-akış diyagramı yöntemi. Ölçekleme: Empedans ve frekans ölçeklemesi.

ELK 323 Olasılık ve Rasgele Süreçler

Olasılığın mühendislikteki yeri ve temel kavramları. Bağıl frekans yaklaşımı. Aksiyomatik yaklaşım. Rasgele değişkenler: Olasılık ve olasılık dağılım fonksiyonları, koşullu olasılık ve koşullu olasılık dağılım fonksiyonları, rasgele değişkenlerde dönüşüm. Beklenen değer ve momentler. Karakteristik fonksiyonlar. Rasgele süreçler: Durağan ve durağan olmayan Rasgele süreçler, ergodik ve ergodik olmayan rasgele süreçler, özilişki ve özdeğişinti fonksiyonları, çapraz ilişki ve çapraz değişinti fonksiyonları. Bağımsız, ilişkisiz ve dikgen rasgele süreçler. Spektral yoğunluk. Doğrusal sistemlerin rasgele giriş sinyallerine cevabı.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 333 Analog Elektronik

Kuvvetlendiricilerin düşük ve yüksek frekans cevaplarının incelenmesi, transfer fonksiyonu ve Bode diyagramlarının tanıtılması. Miller etkisi, kaskat ve kaskot kuvvetlendiricilerin incelenmesi. Diferansiyel kuvvetlendiriciler, işlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. Güç kuvvetlendiricileri ve türlerinin incelenmesi. Kuvvetlendiricilerde geribesleme ve osilatör devreleri ve temel prensipleri. RC ve op-amp osilatörler, monostabil ve bistabil multivibratörler.

ELK 334 Mikroişlemciler

Giriş-çıkış işlevleri, çevre birimlerle birlikte çalışması. Hafıza birimlerinin tanıtılması. Adres çözümleme devreleri. Intel 8051 mikroişlemci ailesinin tanıtımı. Assembly ve makine dillerinde programlama.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 361 Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Elektromekanik enerji dönüşümü temel prensipleri ve yasaları. Enerji denge denklemi. Enerji-koenerji ve moment ilişkisi. Transformatörler, doğru akım makineleri, senkron makineler ve asenkron makinelerin yapıları, çalışma prensipleri, eşdeğer devreleri ve modelleri.

ELK 362 Güç Sistemleri

Güç sistemlerindeki temel kavramlar, güç üretimindeki ve güç sistemindeki ana elemanları olan senkron generatör, transformatör, hatların modellenmesi. Yük akışı analizi.

ELK 399 Staj I

Bu ders 20 iş gününden oluşan bir staj çalışmasını kapsamaktadır. Staj yerinin nitelikleri, staj dönemi ve süresi, staj belgeleri, başvuru işlemleri, staj raporu, staj çalışmasının değerlendirilmesi ve stajla ilgili diğer konular Bölüm Staj Yönergesinde açıklanmaktadır.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 405 Gömülü Sistemler

Intel 8051 mikroişlemcisinin donanım ve yazılım özellikleri, Intel 8051 mikroişlemcisi ile yapılmış uygulama devreleri, CYPRESS PSoC 3 mikroişlemcisinin mimarisi ve donanım özellikleri, CYPRESS PSoC3 mikroişlemcisinin programlanması.

ELK 406 Antenler ve Yayılma

Anten parametreleri, küçük ve sonlu boyutlu antenler. Çeyrek dalga monopol, yarım dalga dipolden ışıma, halka ve helis antenler. Yer yüzünün anten ışıma diyagramına ve giriş empedansına etkisi, kablosuz yayılım link bütçesi. Anten dizileri, geniş bantlı antenler, açıklık antenleri, mikroşerit antenler.

ELK 411 Mikrodalga Sistemleri

İletim hatları. Dalga kılavuzları. Mikrodalga devre analizi ve S-parametreleri. Mikrodalga pasif devre elemanları. Mikrodalga filtre tasarımı. Mikroşerit devreler.

ELK 412 Telsiz ve Mobil Ağlar

Telsiz ve Gezgin Ağlara Giriş: Telsiz ve gezgin ağların tanımı, türleri, nesilleri, üstünlükleri, sınırlamaları ve güvenlik sorunları. Veri İletiminin Temelleri: Analog ve sayısal işaretlerin tanımı, analog ve sayısal iletimin tanımı, kanal kapasitesinin tanımı, iletim ortamı türleri, çoğullama yöntemleri. Telsiz İletişim Teknolojisi: Antenler ve yayılma, işaret kodlama ve yayılı izge (spread spectrum) tekniklerinin tanıtımı. Telsiz Ağlar: Uydu iletişimi, hücresel telsiz ağlar, kordonsuz sistemler ve telsiz yerel döngü, gezgin IP (mobile IP. Telsiz Yerel Alan Ağları: WLAN teknolojileri, IEEE 802.11 WLAN standartları. Bluetooth teknolojisi.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 418 Yüksek Frekans Elektroniği

Alıcı mimarisi ve tasarımı, verici mimarisi ve tasarımı, yüksek frekans tranzistörleri ve modelleri, yüksek frekans kuvvetlendirici tasarımı, düşük gürültülü kuvvetlendirici tasarımı ve gürültü kavramı, karıştırıcılar, osilatörler, faz kenetleme döngüleri, frekans sentezleyiciler, yüksek frekans modülatör ve demodülatör devreleri.

ELK 419 Sayısal İletişim

Sayısal iletişime giriş: Temel kavramlar, örnekleme, nicemleme, genlik sıkıştırma-genleştirme, darbe kod modülasyonu (PCM), bilgi içeriği, bilgi hızı, iletim hızı ve sistem kapasitesi. Sayısal modülasyon teknikleri: DPCM, ADPCM, DM, DSM, ADM, ASK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK, QAM, MFSK, MSK, GMSK, OFDM. Yayılı spektrum modülasyonu: Yayılı spektrum kavramı, FHSS, DSSS, CDMA, yayıcı dizilerin özellikleri. Temelbant darbe iletimi: Sayısal abone hattı (DSL, ADSL, XDSL), Optimum alıcılar, uyumlu süzgeç, uyarlamalı dengeleyiciler, göz diyagramları. Hata kontrol kodları: Hata düzeltme (eşlik kontrolü, çevrimsel fazlalık sınaması-CRC), blok hata düzeltme kodları (blok kodları, Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, Reed-Solomon kodları), blok serpiştirme. Evrişimsel kodlar (kafes kodları, turbo kodları).

 

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 421 İletişim Ağları

Bilgisayar ağlarının tanımı, kullanım yerleri ve sınıflandırılması, yerel alan ağları (LANs), kentsel alan ağları (MANs), geniş alan ağları (WANs), kablosuz ağlar, bağlantılı ağlar. Ağ Mimarisi Temelleri: Katmanlı ağ yapısı, arayüz ve hizmetler, OSI ve TCP/IP referans modelleri, ağ örnekleri, ağ standartlaştırması. Veri İletişim Hizmetleri: SMDS (Switched Multimegabit Data Services), X.25 ağları, FR (Frame Relay), ISDN (Integrated Services Digital Networks), ATM (Asynchronous Transfer Mode), BISDN (Broadband ISDN). Fiziksel Katman: RS-232, RS-449, X.21, ISDN ve V.35 arayüzleri. İletim ortamı türleri. Veri Bağı Katmanı (data link layer): Veri bağı katmanının işlevleri, çerçeveleme, akış kontrolü, hata kontrolü; HDLC, SLIP ve PPP protokolleri. Yayın ağlarında kanal atama yöntemleri. Ağ Aygıtları: Tekrarlayıcılar, bağlantı kutuları, köprüler, LAN anahtarları, yönlendiriciler, yönlendirme algoritmaları, 3. katman anahtarları, ağ geçitleri.

ELK 423 Sayısal Süzgeçler

Sayısal süzgeç tasarım tekniklerine giriş. z-dönüşümü, Laplace dönüşümü. Analog ve sayısal süzgeçler arasındaki ilişki. Sonlu Dürtü Cevaplı (FIR) süzgeçler. Sonsuz Dürtü Cevaplı (IIR) süzgeçler. FIR süzgeç tasarımı ve gerçeklemesi. IIR süzgeç tasarımı ve gerçeklemesi. Uyarlamalı süzgeçler.

 

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 425 Radar İlkeleri

Radar sistemlerinin temel bileşenleri, radar menzil denklemi, radar kesit alanı. Darbeli ve CW radarlar. MTI radarları. Gürültü ve radar algılama. Radar dalga formları, radar dalga yayılımı. Radar antenleri. Hedef izleme. Radar verici ve alıcı sistemleri.

 

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 427 Elektronik Seyir Sistemleri

Radyo dalgalarının yayılımı frekans spektrumu. Derinlik ölçme sistemleri. Hız ölçme sistemleri. Uzun mesafe denizciliği: Loran-C sisteminin temelleri (Long Range Nevigation). Uydu seyir sistemi: Uydu sistemleri; küresel konum belirleme sistemi (GPS). Entegre köprü sistemleri. Elektronik haritalar; otomatik tanımlama sistemi (AIS). Jiroskop sistemleri, jiroskopik pusula (cayro pusula). Otomatik dümen tutma (otomatik pilot) ilkeleri. Radyo dalgalarıyla yön bulma. Acil durum ve güvenlik sistemleri.

ELK 461 Elektrik Makinaları

Bir ve üç fazlı transformatörlerin konstrüksiyonu, eşdeğer devresi, boşta ve yükte çalışması, fazör diyagramları, kısa devre büyüklükleri, gerilim regülasyonu, paralel çalışması, üç fazlı transformatörlerin bağlantı gurupları, mıknatıslanma akımı, geçici rejimleri, bir ve üç fazlı asenkron makinaların konstrüksiyonu, bir ve üç fazlı sargılar giriş, sargı faktörleri, endüklenen e.m.k. ifadesi, döner alan, fazör diyagramları, güç akış diyagramı, verim, moment-hız karakteristikleri, yolverme, frenleme ve hız ayar yöntemleri. Senkron makinaların konstrüksiyonu, uyarma alanları ve bunların Fourier analizi, çıkık kutuplu makinaların iki eksen teorisi, reaktansları, senkron generatör ve motorlarda endüvi reaksiyonu, eşdeğer devreleri, yüksüz ve tam yükteki karakteristikleri, fazör diyagramları, kısa devre oranı, kısa devre akımı, senkronizasyon, senkron motorlara yol verme, aktif ve reaktif güç regülasyonu, uyarma yöntemleri, moment denklemleri. DA makinalarında endüvi reaksiyonu, komütasyon, generatör ve motor karakteristikleri, hız ayarı ve yol verme yöntemleri.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

ELK 463 Yüksek Gerilim Tekniği

Elektrostatik alanlar: Temel elektrot sistemleri. Maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesabı. Çok tabakalı elektrot sistemleri, konform dönüşüm, elektrostatik alan hesabı için sayısal yöntemler. Boşalma olaylarına giriş: Gazlarda boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri; korona, yıldırım ve yüzeysel boşalmalar); katı ve sıvı yalıtkanlarda boşalma olayları. Aşırı gerilimlerin kaynağı ve aşırı gerilimlerden korunma hakkında kısa bilgiler.

ELK 464 Aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

Işık görme olayı. Fotometrik büyüklükler ve yasalar. Fizyolojik-optik esaslar. Işık üretiminin temelleri; ışık kaynakları. Aydınlatma aygıtları. Aydınlatmanın bileşenleri. Aydınlatma hesabı. Gerilim düşümü ve iletkenlerin kesit hesaplarının yapılması.

ELK 483 Mezuniyet Projesi I

Öğrencilerin elektrik-elektronik mühendisliği eğitimi süresince edindikleri bilginin uygulamaya dönüştürülmesi bu derste temel amaçtır. Bu amaçla, özellikle toplumun, kamu ve özel sektörün ilgisini çekebilecek proje konuları belirlenir. Öğrenciler, proje danışmanlarının yönetiminde, seçtikleri projelerle ilgili literatür araştırması ile teorik ve deneysel hazırlık çalışmaları yapar; çalışmalarını rapor halinde hazırlar ve sözlü olarak sunar.

ELK 484 Mezuniyet Projesi II

Proje konuları olabildiğince kamu ve özel sektörün ilgisini çekebilecek uygulamalara yönelik konularda araştırma, saha çalışması, benzetim veya gerçekleme çalışmaları olarak seçilir. Öğrenciler, ELK 483 Mezuniyet Projesi I dersinde hazırlık çalışmalarını yaptıkları mezuniyet projelerini proje danışmanlarının yönetiminde tamamlar, çalışmalarını proje yazım kılavuzuna uygun bir rapor halinde hazırlar ve jüri önünde sunar.

ELK 499 Staj II

Bu ders 20 iş gününden oluşan bir staj çalışmasını kapsamaktadır. Staj yerinin nitelikleri, staj dönemi ve süresi, staj belgeleri, başvuru işlemleri, staj raporu, staj çalışmasının değerlendirilmesi ve stajla ilgili diğer konular Bölüm Staj Yönergesinde açıklanmaktadır.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

BÖLÜM DIŞI DERSLER

ATA 151 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için  yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA 152 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

BİL 133 Algoritma ve Programlama I

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

Bilişim sistemlerine giriş, donanım, yazılım. Sayısal veriler ve sayı tabanları. Temel ağ hizmetlerine giriş. Algoritmalar ve problem çözme. Hata ayıklama yaklaşımları. C/C++ değişkenleri, veri türleri, basit giriş/çıkış komutları. Aritmetik ve mantıksal operatörler. Koşullu denetim yapıları. Diziler. Döngü yapıları. Fonksiyonlar. Structure ve union tanımları. Bağlı listeler.

BİL 134 Algoritma ve Programlama II

Algoritmalarda fonksiyon, parametre olarak referans değişkenleri, referans değişkenleri ve bellek paylaşımı, statik ve otomatik değişkenler. Çok boyutlu diziler, vektörler, dinamik diziler, stringler. Dosya I/O. C pointer kavramı, pointer aritmetiği. Özyinelemeli fonksiyonlar. Kalıtım. OOP uygulamaları.

FİZ 181 Fizik I

Fiziksel nicelikler, standartlar ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, iş, güç, enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği ve çarpışmalar, dönmenin kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi, titreşimler, gravitasyon, akışkan mekaniği, ses dalgaları, ısı, sıcaklık ve termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci kanunu ve entropi.

FİZ 184 Fizik II

Elektrik yükü ve Coulomb kanunu, elektrik alan ve Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, akım ve direnç, kondansatörler ve dielektrikler, manyetik alan, Ampere ve Faraday kanunları, maddenin manyetik özellikleri, elektromanyetik titreşimler, ışık kaynakları, yansıma ve kırılma, girişim, polarizasyon.

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I (İNG 151) dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

KİM 151 Genel Kimya

Maddenin özellikleri, Atomlar ve atom yapısı, moleküller ve iyonlar, Kimyasal bileşikler, Sulu çözelti tepkimeleri, yükseltgeme – indirgeme, Gazlar, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Asitler ve bazlar, Kimyasal kinetik, Kimyasal dengenin ilkeleri.

MAT 181 Matematik I

Fonksiyon tanımı ve türleri. Grafiklerinin çizimi. Limit ve süreklilik. Türev tanımı, geometrik yorumu ve uygulama alanları, türev alma kuralları. İntegrasyon, belirli-belirsiz integraller, belirli integrallerin özellikleri ve uygulamaları, integrasyon teknikleri.

MAT 182 Matematik II

Belirli integrallerin uygulamaları. Cebirsel olmayan fonksiyonlar. Ters trigonometrik fonksiyonlar.  İntegrasyon teknikleri, genelleştirilmiş integraller. Sonsuz diziler ve seriler. Kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Teğet düzlemler.

MAT 283 Doğrusal Cebir

Lineer eşitliklerin tanımı, matrislerin tanımı, lineer eşitliklerin Gauss, Gauss-Jordan ve Matris tersi yöntemleri yardımıyla çözümünün elde edilmesi, determinantlar, kofaktörlerin elde edilmesi, Cramer yöntemi ile denklem sistemlerinin elde edilmesi ve Adjoint yöntemi yardımıyla matris tersinin elde edilmesi, rank kavramı, lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları, rank kavramı kullanılarak denklem sistemlerinin çözümünün elde edilmesi, homojen denklem sistemlerinin çözümü, eigen değerlerinin ve eigen vektörlerinin elde edilmesi, matrislerin ortogonal hale dönüştürülmesi, Gram-Schmidt yöntemi.

MAT 285 Diferansiyel Denklemler

Denklemlerin sınıflandırılması, oluşumu, başlangıç ve sınır değer problemleri. Birinci dereceden denklemler. Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı. Lineer denklemler, Bernoulli denklemi, homojen denklemler, yüksek dereceden lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, Euler diferansiyel denklemi. Laplace dönüşümleri ve lineer denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

TRD 157 Türk Dili I

Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde [deneme, makale, fıkra, vb] kompozisyon yazma; bir metnin planını çıkarma, bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler; hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, vb]; not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri); Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

TRD 158 Türk Dili II

Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları [tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma], anlatım biçimleri [açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım], çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma [tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

yüksek lisans doktora ilanları, yüksek lisansda ales, yüksek lisans doktora, yüksek lisans proje ödevi, yüksek lisans psikoloji, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans puanları, yüksek lisans rapor hazırlama, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezleri yök, yüksek lisans tezsiz, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tübitak bursu, yüksek lisans tez sunumu, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans ve doktora ilanları, yüksek lisans veren üniversiteler, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora farkı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930