Tez Ödevleri

elektronik odevleri

ND 102-Teknik Çizim

Amaç ve tanımlar, teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtılması, teknik resim standartları, standart yazı ve şekiller, standart yazı ve çizgi uygulamaları, temel geometrik çizimler, geometrik çizim uygulamaları, standart paralel perspektifler, perspektif çizim uygulamaları, izdüşümler ve izdüşüm yöntemleri, Avrupa ve Amerikan yöntemi ile görünüş çizimi, tek ve çok görünüşlü parçaların teknik resimlerinin çizimi, yeterli görünüş çıkarma, cıvata ve vidalar, ölçülendirme ve ölçülendirme kuralları, kesit görünüşler, montaj ve imalat yöntemleri.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

 

END 204-Mühendislik İstatistiği

İstatistik ve yaşamımızdaki yeri, mühendislikte istatistiksel sorunlar, temel kavramlar, istatistik uygulama süreci, veri derleme yöntemleri, veri işleme, grafiksel araçlar, temel istatistiksel ölçütler, endüstriyel uygulamalar. Olasılık teorisinin gözden geçirimi, Normal dağılım, Kabul örnekleme planı, Kütle parametrelerinin tahminlemesi, İstatistik Testleri, Uyum derecesini ölçme metodu, Sıra istatistiği, Regresyon analizi

 

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

 

END 218-Malzeme ve Üretim Yöntemleri

Malzemenin tanımı, malzemelerin atom yapısı, malzemelerin gruplandırılması: metaller, plastik malzemeler, seramik malzemeler, kompozit malzemeler. Korozyonun tanımı, çeşitleri, önleme yöntemleri, zararları, malzeme muayenesi: 1) Tahribatsız muayeneler 2) Tahribatlı muayeneler, mühendislikte malzemenin önemi ve malzeme seçim kriterleri, malzeme taşıma sistemleri, malzeme depolama, Teknoloji ve imalat kavramları, imal usulleri, döküm yöntemleri, kaynak yöntemleri, talaşsız şekil verme yöntemleri, talaşlı şekillendirme yöntemleri, uygulamalar, takım tezgahları, araç gereçler.

 

END 220-Yöneylem Araştırması

Yöneylem araştırmasının tanımı, temel kavramlar ve matematiksel modeller, doğrusal programlama ve doğrusal programlama modellerinin geliştirilmesi, grafiksel yöntem, simpleks yöntemi, dual simpleks yöntemi, dualite ve duyarlılık analizi.

 

END 299-Staj I 

Bu ders 20 iş günlük bir staj çalışmasını kapsamaktadır. Staj yerinin nitelikleri, staj dönemi ve süresi, staj belgeleri, başvuru işlemleri, staj raporu, staj çalışmasının değerlendirilmesi ve stajla ilgili diğer konular Bölüm Staj Yönergesinde açıklanmaktadır. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için Bölümün Staj Yönergesindeki kurallara uymaları gerekmektedir.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 300-Karar Analizi

Karar kuramı, olasılıksal alt yapısı ve yöntemleri, risk analizi ve fayda kuramı.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 304-Kalite Mühendisliği

Kalite, kalite kontrolu/kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi sistemi, ISO9000 kalite güvence sistemi, istatistiksel süreç kontrolu, kabul örneklemesi, kalite geliştirme süreçleri, kalite ekonomisi, güvenilirlik.

 

END 305-İs Sistemi Analizi ve Tasarımı

Verimlilik Kavramı ve Tanımlar, Verimlilik Tanımları, Verimliliğin Önemi, Metod Mühendisliğine Bakış, Metod etüdü ve grafiksel analiz araçları, Metod Geliştirme, Zaman Etüdü, Tempo takdiri, Tolerans hesaplama, Standart zaman, İş örneklemesi, Önceden saptanmış zaman standartları, Davranışsal Teknikler, Uygulamalar

 

END 309-Yöneylem Araştırması II

Ulaştırma algoritması, Atama Modeli, Taşıma modeli, Tamsayılı doğrusal programlamaya giriş, Tamsayılı doğrusal programlama algoritmaları, Şebeke modelleri, doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama, hedef programlama.

 

END 315-Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Sistemleri ve Üretim Yönetimi, Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması, Çağdaş Üretim Sistemleri, Üretim Yönetimi Kavramı ve Alt Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Talep Tahminleri, Teknikleri ve Üretim Planlamadaki Önemi, Toplu Üretim Planlama, Kapasite Planlama, Uzun Dönemli Planlama Faaliyetleri, Orta Dönemli Planlama Faaliyetleri MPS, DRP, DRP II, Kısa Dönemli Planlama Faaliyetleri MRP, Malzeme Yönetimi ve Toplu Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması ve MRP uygulama, MRPII Uygulama

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 318-Simülasyon

Simülasyon kavramı, sistem simülasyonu, simülasyon modelleri, kesikli olay simülasyonu, rasgele sayı ve rasgele değişken üretimi, girdi olasılık dağılımının belirlenmesi, çıktı analizi, simülasyon yazılımları.

 

END 323-Ergonomi

Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, İnsan-makine sistemleri ve özellikleri, Çevre faktörleri, Aydınlatma, gürültü, ortam ısısı, Titreşim, zararlı maddeler, Yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri, Yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri, Mola sürelerini hesaplama şekilleri, İş eğitimi kavramı, Monotonluk kavramı, Öğrenme kavramı, Antropometri kavramı

 

END 325-Kurumsal Kaynak Planlaması

İşletmelerde entegre kaynak yönetimi sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi, Tedarik zinciri yönetimi sistemleri, Şirketlerde kurumsal kaynak planlaması yazılımları seçimi ve ilgili proje yönetimi, danışmanlık hizmetleri, analiz, uyarlama, test ve entegrasyon

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 328-Mühendislikte Veri Analizi

Patternleri izlemek ve tahminler yapmak için istatiksel ve istatiksel olmayan yöntemler, veri madenciliği algoritmaları, veri madenciliği tekniklerinin güçlü ve zayıf yönleri

 

END 399-Staj II 

Bu ders 20 iş günlük bir staj çalışmasını kapsamaktadır. Staj yerinin nitelikleri, staj dönemi ve süresi, staj belgeleri, başvuru işlemleri, staj raporu, staj çalışmasının değerlendirilmesi ve stajla ilgili diğer konular Bölüm Staj Yönergesinde açıklanmaktadır. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için Bölümün Staj Yönergesindeki kurallara uymaları gerekmektedir.

 

END 401-Mezuniyet Projesi I

Endüstri Mühendisliği alanındaki lisans eğitim-öğretim planı ile edinilen kazanımların uygulamaya dönük bir proje şeklinde hazırlanması ve savunulması amaçlanmaktadır.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 402 -Mezuniyet Projesi II

Bu ders, END 401 dersinin devamı niteliğindedir. Endüstri Mühendisliği alanındaki lisans eğitim-öğretim planı ile edinilen kazanımların uygulamaya dönük bir proje şeklinde hazırlanması ve savunulması amaçlanmaktadır.

 

END 403-Tesis Planlama

Tesis Planlamaya Giriş, Stratejik Tesis Planlama, Yer Seçimi, Malzeme Taşıma, Depo Operasyonları, Tesis Servisleri, Tesis Planlarının Değerlendirilmesi ve Seçimi, Tesis planının Detaylandırılması ve Uygulanması, Tesis Planlama Yöntemleri.

 

END 405-Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi Sistemlerine Giriş, Kurumsal Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Stratejide Bilişim Sistemleri, E-iş ve Elektronik Ticaret, Bilişim Sistemleri ve Etik/ Sosyal Sorunlar, Bilişim Teknolojisi Altyapısı, Veri Tabanları ve İş Zekası, Telekomünikasyon, Şebekeler ve İnternet, Kablosuz Sistemler ve Güvenlik, Kurumsal Uygulamalar, Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Sistemleri, Yeniden Yapılanma ve Süreç İyileştirme, Değişim Yönetimi, Küresel Sistemler

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 408-Değişim Mühendisliği

Süreç Yönetimi ve Değişim Mühendisliği, Değişim Mühendisliğinde Kullanılan Teknikler ve Araçlar, Değişim Yönetimi, Bilgi Teknolojilerinin Değişim Mühendisliğindeki Rolü, Simülatörler, İş Akışları

 

END 416-Bilgisayarla Bütünleşik Üretim

Bilgisayarların ve veritabanlarının üretim sistemlerindeki rolü, bütünleşik üretim yönetimi sistemi geliştirilmesinde temel kavramlar, bilgisayarla bütünleşik üretim sistemi uygulamaları.

 

END 420-Proje Yönetimi

Proje ve proje yönetimi süreci, bütçe ve nakit akışı analizi, proje takımı oluşturma ve kurma, CPM, PERT, GERT gibi çizelgeleme yöntemleri, kısıtlı kaynaklarla proje çizelgeleme algoritmaları, projelerin ilerleme ve maliyet kontrolü, yeni ürün geliştirmeye yönelik projelerinin yönetimi.

 

END 421-İşgücü Planlaması

İş gücü planlaması kavramı ve ilgili kavramların açıklanması, Planlama. İş gücü planlaması ve işletmelerde için iş gücü planlamasının yeri ve önemi, İş gücü planlama süreci, İş gücü gereksinmesinin hesaplanması: İş gücü gereksinimini belirleyen etmenler ve İşgücü Gereksinmesinin Türleri, İş Analizi, Zaman ve Hareket Etütleri, İş gücü Devir Oranı, İş Gücü Devamsızlık Oranı, İş gücü gereksinimi analizinde kullanılan modeller, İş gücü teminin planlanması. İç kaynaklar ve dış kaynaklar, Personel Envanteri, İş gücü Eğitiminin Planlanması. Eğitim türleri, İş gücü adayı temin yöntemleri. İş gören seçim süreci, başvuru formları, test ve sınav, seçim mülakatları, Seçim kararı ve işe yerleştirme, Kariyer planlama.

 

END 422-Lojistik ve Tedarik Zinciri

Stratejik lojistik yönetimi, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, malzeme elleçleme ve paketleme, tersine lojistik, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı, tedarik zinciri stratejileri, ağ tasarımı, tedarikçi yönetimli envanter, ortaklaşa tahmin planlama ve ikmal, tedarik zinciri yönetimi yazılımları

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 423-Yatırım Planlama

Yatırım ve çeşitleri, yapılabilirlik çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, talep tahmini, kapasite planlaması, yatırım tutarının belirlenmesi, yatırımın finansmanı, fiyatlandırma, pazarlama teknikleri, gelir-gider etüdü, projenin değerlendirilmesi.

 

END 427-Verimlilik Yönetimi

Verimlilik Kavramı ve Tanımlar, Verimliliğin Önemi, İşletme Verimliği ve Yükseltilmesi Olanağı, İşletme Verimliliğini Etkileyen İç Faktörler, İşletme Verimliliğini etkileyen Dış Faktörler, Verimlilik Analizi, Toplam Verimlilik ve Emek Verimliliği, Verimlilik Karşılaştırma Analizi, İşletme Düzeyinde Verimlilik Analizi, Kurosawa -Lawlor-Gold ve Diğer Yaklaşımlar, Örgüt Etkinliği ve Yükseltilmesi Olanağı, Stratejiler, Programlar, Örgütsel Yaklaşımlar, Verimlilik Yükseltme Teknikleri, Endüstri Mühendisliği Teknikleri, Davranışsal Teknikler, Verimliliğin Ulusal Ölçekte Geliştirilmesi, Hükümetlerin Rolü ve Ulusal Politikalar, Ulusal Kampanyalar, Eğitim Öğreti Politikaları, Çalışan Yöneten İlişkileri ve Verimlilik Hareketi, Uluslararası İşbirlikleri ve Verimlilik Hareketleri.

 

END 428-Karar Destek Sistemleri

Yönetimde karar verme türleri ve düzeyleri, karar verme teknikleri, karar destek sistemi ve bileşenleri, karar destek sistemi tasarımı, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemi uygulamaları, uzman sistemler, uzman sistem bileşenleri ve tasarımı.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

END 431-Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

Endüstri mühendisliğinde ele alınan özel bir konu derinlemesine işlenir.

 

FİZ 181-Fizik I

Fiziksel nicelikler, standartlar ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, iş, güç, enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği ve çarpışmalar, dönmenin kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi, titreşimler, gravitasyon, akışkan mekaniği, ses dalgaları, ısı, sıcaklık ve termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci kanunu ve entropi.

 

FİZ 184-Fizik II

Elektrik yükü ve Coulomb kanunu, elektrik alan ve Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, kondansatörler ve dielektrikler, akım ve direnç, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri, elektromanyetiktitreşimler, ışık kaynakları, yansıma ve kırılma, girişim, polarizasyon.

 

KİM 151-Genel Kimya

Kimyasal bağıntılar, kimyasal tepkimeler, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler, kimyasal denge, asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri, termodinamik, elektrokimya, radyoaktiflik, organik kimya.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

KİM 155-Genel Kimya Laboratuarı 

Laboratuar hakkında genel bilgiler ve gerekliliği, Rapor yazım kuralları, Genel Laboratuar Teknikleri, Laboratuar ortamında uyulması gereken kurallar, Laboratuar ortamında karşılaşılacak tehlikelere karşı alınacak tedbirlerin öğrenilmesi, Karışımlar- Bileşikler: Nitel gözlemler, faz ayrımları, Çözeltiler: Hazırlama – Miktarların belirlenmesi ve hesaplamalar, Çözeltiler: Pratik olarak çözeltilerin hazırlanması, derişim kontrolleri, kalibrasyon, Maddenin Üç Hali: Nitel ve nicel gözlemler- Sıcaklık ilişkileri, Asidik Bazik Çözeltiler: Hazırlama, pH Skalası ve pH Ölçümleri, Asit Baz Titrasyonları (indikatörlü, potansiyometrik), Titrimetrik Demir Tayini, Difüzyon Hızı ve Molekül Ağırlığı İlişkisi, Sanal Laboratuar Deneyleri.

 

MAT 181-Matematik I

Fonksiyonlar, gerçek ve kompleks sayılar, mutlak değer ve eşitsizlikler, limit ve süreklilik, türev ve türev alma teknikleri, türev uygulamaları, bağıl ekstrem, ortalama değer, Taylor serileri, L’Hospital kuralı, temel fikirler, limit ve süreklilik, türevler, rölativite ve ortalama değer teoremleri, L’hospital kuralı, eğri çizimleri, bağıl türevsel değişim, uygulamalı minimum ve maksimum problemleri, sınırsız integraller, belirli ve belirsiz integral, integral alma metodları.

 

MAT 182-Matematik II

Cebirsel Olmayan Fonksiyonlar, integrasyon teknikleri, integrasyonun diğer uygulamaları, konikler ve kutupsal koordinatlar, sonsuz diziler ve seriler, vektörler ve uzay geometri, vektör fonksiyonlar, kısmi türevler, çok katlı integraller, vektör alanlarda integrasyon.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

MAT 283-Doğrusal Cebir

Lineer eşitliklerin tanımı, matrislerin tanımı, lineer eşitliklerin Gauss, Gauss-Jordan ve Matris tersi yöntemleri yardımıyla çözümünün elde edilmesi, determinantlar, kofaktörlerin elde edilmesi, Cramer yöntemi ile denklem sistemlerinin elde edilmesi ve Adjoint yöntemi yardımıyla matris tersinin elde edilmesi, rank kavramı, lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları, rank kavramı kullanılarak denklem sistemlerinin çözümünün elde edilmesi, homojen denklem sistemlerinin çözümü, eigen değerlerinin ve eigen vektörlerinin elde edilmesi, matrislerin ortogonal hale dönüştürülmesi, Gram-Schmidt yöntemi.

 

MAT 284-Olasılık ve İstatistik

İstatistik, veri, değişken, frekans dağılımları, grafikler, merkezsel eğilim ölçüleri, merkezsel dağılım ölçüleri, olasılık: Temel olasılık aksiyomları, rasgele değişkenler ve çeşitleri, moment kavramı, bilinen bazı dağılımlar, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, iki değişkenli olasılık dağılımları, kesikli rasgele değişkenler, sürekli rasgele değişkenler, hipotez testleri, tahmin.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

MAT 285-Diferansiyel Denklemler

Denklemlerin sınıflandırılması, oluşumu, başlangıç ve sınır değer problemleri, birinci basamaktan denklemler, tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı, lineer denklemler, Bernoulli ve Ricatti denklemleri, homojen denklemler, yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, Euler diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümleri ve lineer denklemlerin Laplace dönüşümü, lineer denklemler ile çözümü, ikinci basamaktan lineer denklemlerin serisel çözümleri, adi nokta komşuluğundan serisel çözümler ve düzgün aykırı nokta komşuluğundan serisel çözümler.

 

ING 151-İngilizce I

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

ING 152-İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

 

ATA 151-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

 

ATA 152-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

TRD 157-Türk Dili II

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını, onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158-Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

BİL 133-Algoritmalar ve Programlama I

Bilişim sistemlerine giriş, donanım, yazılım. Sayısal veriler ve sayı tabanları. Temel ağ hizmetlerine giriş. Algoritmalar ve problem çözme. Hata ayıklama yaklaşımları. C/C++ değişkenleri, veri türleri, basit giriş/çıkış komutları. Aritmetik ve mantıksal operatörler. Koşullu denetim yapıları. Diziler. Döngü yapıları. Fonksiyonlar. Structure ve union tanımları. Bağlı listeler.

 

BİL 134-Algoritmalar ve Programlama II

Algoritmalarda fonksiyon, parametre olarak referans değişkenleri, referans değişkenleri ve bellek paylaşımı, statik ve otomatik değişkenler. Çok boyutlu diziler, vektörler, dinamik diziler, stringler. Dosya I/O. C pointer kavramı, pointer aritmetiği. Özyinelemeli fonksiyonlar. Kalıtım. OOP uygulamaları.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

BİL 301-Veri Tabanı ve Yönetimi

Veri Tabanı Sistemleri, Temel Kavramlar, Veri Modelleri, İlişkisel Veritabanı Modeli, Varlık – İlişki Modeli, Veritabanı Tabloları ve Normalleştirme, SQL Yapısal Sorgulama Diline Giriş, SQL Operatörleri, İleri SELECT Sorgulamaları, Sanal Tablolar, İleri Dizi Operatörleri, SQL Fonksiyonları, DML İşlemleri, T-SQL İfadeleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

 İŞL 208-Maliyet Analizi

Bu derste, maliyet analizi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır. Ayrıca finansal bilgi sistemi, yönetim muhasebesinin fonksiyonları, gider analizi, değişken gider, sabit gider, karışık gider anlamı, analizi, yorumu, maliyet-hacim-kâr analizi, alternatif seçim kararları, işletme bütçeleri ve kontrol, standart maliyet uygulaması ve kayıt düzeni konularını içermektedir.

 

İŞL 369-Mühendislik Ekonomisi

Ekonomi biliminin konusu, kapsamı, temel ekonomik sorunların neler olduğu, fiyat teorisi,  piyasa türleri, bölüşüm teorisi, enflasyon, işsizlik, milli gelir, iktisadi büyüme ve kalkınma gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

İKT 152-İktisat

Bu ders iktisat teorisine bir giriş niteliğinde olup iktisat politikası çıkarımları ve iktisadi kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaya yardımcı olmaktadır. Ders ana çizgileri ile mikro ve makro iktisada odaklanmaktadır.

 

İNG 231-Expository Reading and Writing

Bu dersin amacı öğrenenlerin bilimdeki önemli kavram eğilimlerini ele alan okuma parçalarını anlamalarını, ikna edici bir makale yazabilmek için gereken fikir ve kavramları irdeleyebilmelerini sağlamaktır. Okunulan parçalarla öğrenenler hayal güçlerini ve yaratıcı güçlerini kullanmayı öğrenerek bu bilgilerini ikna edici makale yazmada kullanabileceklerdir. Bu ders öğrencilerin akademik çalışmalarında karşılarına çıkacak metinlerle başa çıkabilmelerini sağlamakta ve onları daha zorlayarak ve esnek düşünmeye ve daha güzel yazmaya yöneltmektedir.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

İNG 232-Analytical Reading and Writing

Bu dersin amacı öğrencilerin bilimdeki önemli kavram eğilimlerini ele alan okuma parçalarını anlamalarını, ikna edici bir makale yazabilmek için gereken fikir ve kavramları irdeleyebilmelerini sağlamaktır. Okunulan parçalarla öğrenciler hayal güçlerini ve yaratıcı güçlerini kullanmayı öğrenerek bu bilgilerini ikna edici makale yazmada kullanabileceklerdir. Bu ders öğrencilerin akademik çalışmalarında karşılarına çıkacak metinlerle başa çıkabilmelerini sağlamakta ve onları daha zorlayıcı ve esnek düşünmeye ve daha güzel yazmaya yöneltmektedir.

 

BFN 410 Sigortacılık

Dersin başlıca konuları arasında; sigorta ve sigortacılığın tanımı, sigorta çeşitleri, sigortada taraflar, sigortacılığın işlevleri, risk analizi, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması vardır.

 

BİL 302 İşletim Sistemleri

Bu derste bellek yönetimi, doğrudan bellek erişimi, çoklu işlemler, yapay bellek, zamanlama, zaman bölümü ve öncelikler, işlemci senkronizasyon teknikleri, işlemciler arası kilitlenme, dosyalama sistem yönetimi gibi işletim sistemlerinin temel prensipleri anlatılır.

 

BİL 311 Linux ile Web Programlam

Linux, PHP, Apache yükleme ve optimizasyon, web uygulamalarına giriş, phrases, veri türleri, operatörler, fonksiyonlar, diziler, HTML formları, shell scripting, mail, talep gönderme, sessions, cookies, MySQL, web servisleri, döngüler, login ve session yönetimi, açık kaynak PHP-MySQL uygulamaları.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

BİL 333 Sistem Programlama I

Derste Unix/Linux ortamının tanıtımı, dosya sistemi, unix ortamında kullanılan derleyiciler ve yorumlayıcılar, Unix araçları ve bunları kullanarak temel sistem yönetimi ve Unix süreç yönetimi konuları işlenecektir.

 

BİL 418 Elektronik Ticaret

Elektronik ticarete genel bakış, dijital ekonomi, firmadan müşteriye (B2C) e-ticaret, firmadan firmaya (B2B) e-ticaret, diğer e-ticaret modelleri ve uygulamaları, e-ticaret sistemleri kurma ve gerçekleme.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

ELK 421 İletişim Ağları

Bilgisayar ağlarının tanımı, kullanım yerleri ve sınıflandırılması, yerel alan ağları (LANs), kentsel alan ağları (MANs), geniş alan ağları (WANs), kablosuz ağlar, bağlantılı ağlar. Ağ Mimarisi Temelleri: Katmanlı ağ yapısı, arayüz ve hizmetler, OSI ve TCP/IP referans modelleri, ağ örnekleri, ağ standartlaştırması. Veri İletişim Hizmetleri: SMDS (Switched Multimegabit Data Services), X.25 ağları, FR (Frame Relay), ISDN (Integrated Services Digital Networks), ATM (Asynchronous Transfer Mode), BISDN (Broadband ISDN). Fiziksel Katman: RS-232, RS-449, X.21, ISDN ve V.35 arayüzleri. İletim ortamı türleri. Veri Bağı Katmanı (data link layer): Veri bağı katmanının işlevleri, çerçeveleme, akış kontrolü, hata kontrolü; HDLC, SLIP ve PPP protokolleri. Yayın ağlarında kanal atama yöntemleri. Ağ Aygıtları: Tekrarlayıcılar, bağlantı kutuları, köprüler, LAN anahtarları, yönlendiriciler, yönlendirme algoritmaları, 3. katman anahtarları, ağ geçitleri.

 

İNŞ 222 İş Güvenliği Yönetimi

İş güvenliği kavramı. İş güvenliği yönetimi, programı ve entegrasyonu, endüstriyel tehlikeler ve önlemleri. Risk değerlendirmesi. iş güvenliği eğitimi. Yönetim sistemlerinin entegrasyonu

 

İŞL 464 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Yönetimi

Bu dersin amacı, girişimcilik ve yenilik hakkındaki teorik ve pratik bilgileri aktarmak, öğrencilerin girişimcilik ve yenilik yapma becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencileri bir taraftan girişimcilikte kullanılan temel kavramlar ile tanıştırırken, diğer taraftan da alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmaktadır.

 

MAT 282 Sayısal Analiz

Mühendislik problemlerinin sayısal çözümü, hata ve hata analizleri, lineer ve non-lineer denklem sistemleri, optimizasyon, interpolasyon teknikleri, eğri uydurma, regresyon analizi, sayısal türev ve sayısal integrasyon, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

UTL 308 E-Ticaret

Bu ders, sanal ortamda yapılan ticaret uygulamalarını anlayabilme-kavrayabilme ve Türkiye-dünyada yapılan elektronik ticaret uygulamalarını öğrenme imkanı verir.

 

YZM 207 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Temel insan ve bilgisayar etkileşim kavramları, kullanıcı ara yüz prensipleri ve tasarım yöntemleri, grafik ve kullanıcı arayüzü özellikleri, ekran tasarım prensipleri, yazılı iletişim, uluslararasılaştırma ve erişebilirlik.

 

YZM 353 Web Programlamaya Giriş

Web-tabanlı sistemlere ilişkin örnekler, HTML’e giriş, HTML tagları kullanımı, ileri HTML kullanımı ve CSS dosyaları, HTML medya, XHTML, Java Script, FTP, WinHtTrack, Java Applets, içerik yönetim sistemleri (Content Management Systems-CMS), Macromedia Flash kullanımı, CMS kullanımı, web sunucuları.

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

 

YZM 363 Java Programlama

Java’ya giriş, değişkenler, operatörler, yöntemleri, nesneleri ve nesne yönelimli programlama, dizge operatörleri, istisnalar ve özel durum işleme, swing denetimlerini kullanma yöntemleri, veri yapıları, Dosyalar ve Akımlar, Ağ programlama, swing GUI nesnelerini kullanarak GUI programlama, JDBC bağlantıları, Java appletleri.

 

YZM 441 Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kriptografi teori ve kavramı, şifreleme algoritmaları ve sistemleri, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken tek

bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu,  bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi.özel ders.bitirme projesi ,ödev

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031