Mimarlık yüksek lisans tezleri

Ders İçerikleri

 

 

EK-2

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
 

 

FA 101 – Temel Tasarım I  (3-6) 6

Bu ders stüdyo ortamında soyut ve kısa süreli projeler yoluyla temel tasarım kavram ve ilkelerini, iki ve üç boyutlu kompozisyon kurmanın temellerini aktararak öğrencileri tasarım pratiğinin biçimsel dayanaklarıyla tanıştırmayı amaçlar.

FA 102 – Temel Tasarım II  (3-6) 6

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu stüdyo dersinin amacı öğrencilerin bir önceki dönemde edindikleri biçimsel becerilerini arttırmayı, tasarıma kavramsal açıdan yaklaşarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi, ve bunların yanı sıra onlara çevresel ve yapısal veriler ışığında mekansal organizasyon yapabilme becerisi kazandırmayı ve bu yolla daha sonraki dönemlerde alacakları mimari tasarım stüdyoları için güçlü bir temel oluşturmayı hedefler.

FA 113 – Çizim ve Anlatım Teknikleri I (2-2) 3

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Tasarım alanlarının iletişimine esas oluşturan anlatım tekniklerinin öğretildiği bu ders öğrencilerin gerek serbest elle, gerekse teknik çizimin konvansiyonlarını kullanarak tasarım fikirlerini aktarma becerisi kazanmaları amaçlar.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Architectural Graphics, Frank Ching, John Wiley & Sons, NY, 2003.
 • Design Drawing, Frank Ching & Steven Juroszek, John Wiley & Sons, NY, 2010.
 • Drawing for Designers, Alan Pipes, Laurance King Publishing, London, 2007.
 • Keys to Drawing, Bert Dodson, North Light Books, Cincinnati, Ohio, 1990.

FA 114 – Çizim ve Anlatım Teknikleri II  (2-2) 3

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bir önceki dersin devamı niteliğindeki bu derste öğrencilerin çizimle anlatım tekniklerinin kullanımında yetkinleşmelerinin yanı sıra bilgisayar ortamını da kullanarak 2 ve 3 boyutlu çizim ve sunum tekniklerini öğrenerek bu teknikleri tasarımlarının iletişiminde etkin bir biçimde kullanmalarını hedefler.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 • Architectural Graphics, Frank Ching, John Wiley & Sons, NY, 2003.
 • Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2 and 3D Representation, Mo Zell, Barron’s Educational Series, London, 2008.
 • Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods, Rendow Yee, Wiley, London, 2007.

FA 121 – Sanat ve Tasarım Tarihi I  (3-0) 3

Sanatın tarihsel süreç içinde gelişiminin dönemsel ve tematik olarak incelendiği bu ders tasarım eğitimine kültürel ve kuramsal bir temel oluşturmak üzere kurgulanmıştır. İki döneme yayılan derste gerek batı gerekse batı dışı sanat üretimi, kültürel bağlamı içinde ele alınır.

 

Ders Kitabı:

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 • Art Fundamentals: Theory and Practice. Otto Ocvirk, Robert Stinton, Philip Wigg, Robert Bone, McGraw-Hill, New York, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 • Ways of Seeing, John Berger, Penguin Books, London, 1972.
 • Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Ernst Gombrich, Phaidon Press, London, 2002 (6th edition).
 • Frames of Reference: Art, History and the World, Janet Marquardt & Stephen Eskilson, McGraw-Hill, New York, 2005 (16th edition).
 • The Design History Reader, Grace Lees-Maffei & Rebecca Houze, Berg, Oxford, 2010.
 • Design Studies: A Reader, Hazel Clark & David Brody (der.), Berg, Oxford, 2009.

FA 122 – Sanat ve Tasarım Tarihi II  (3-0) 3

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bir öncekinin devamı niteliğindeki bu dersin amacı öğrencilerin sanat tarihi bilgilerini çağdaş sanatın dayanakları ve kuramsal tartışmalarını da kapsayacak şekilde öğrenmelerini, sanat konusunda entelektüel bir donanım sahibi olmalarını hedefler.

Ders Kitabı:

 • Art Fundamentals: Theory and Practice. Otto Ocvirk, Robert Stinton, Philip Wigg, Robert Bone, McGraw-Hill, New York, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 • Ways of Seeing, John Berger, Penguin Books, London, 1972.
 • Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Ernst Gombrich, Phaidon Press, London, 2002 (6th edition).
 • Frames of Reference: Art, History and the World, Janet Marquardt & Stephen Eskilson, McGraw-Hill, New York, 2005 (16th edition).
 • The Design History Reader, Grace Lees-Maffei & Rebecca Houze, Berg, Oxford, 2010.
 • Design Studies: A Reader, Hazel Clark & David Brody (der.), Berg, Oxford, 2009.

ARCH 100 – Mimarlığa Giriş (3-0) 3

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez

örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal

tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez

kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu ders öğrencileri mekân, form ve fonksiyon gibi mimari tasarım ve mimarlık düşüncesinin temellerini oluşturan kavramlarla tanıştırarak onların çevrelerine mimari bir gözle bakmalarını, gözlemlerini mimarlık kavramlarıyla aktarabilmelerini ve tartışabilmelerini hedefler.  Bunun yanı sıra ders, mimarlığın sanatsal ve kültürel bileşenlerini ve toplumla kurduğu ilişkileri okumalar ve örnekler üzerinden tartışarak mimarlığın dili, mimarlık düşüncesinin kapsamı ve mimarlık ürünlerinin anlamı üzerine bir altyapı oluşturmayı amaçlar.

Ders Kitapları:

 • A Visual Dictionary of Architecture, Francis Ching, New Jersey, John Wiley & Sons, 2004.
 • Architecture: Form, Space, and Order, Francis Ching, New Jersey: John Wiley and Sons, 2007.
 • Understanding Architecture: Elements, History, Meaning, Leland M. Roth, Westview Press, Boulder, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History, Hazel Conway and Rowan Roenisch, London, Taylor & Francis, 1994.
 • A Primer of Visual Literacy, Donis A. Dondis, Cambridge, The MIT Press, 1973.
 • Elements of Architecture: From Form to Place, Pierre von Meiss, Routledge, London, 1990.
 • Experiencing Architecture, Steen Eiler Rasmussen, The MIT Press, Cambridge, 1964.
 • Architectural Thought: The Design Process and the Expectant Eye. Michael Brawne, Architectural Press, Oxford, 2003.

ARCH 201 – Mimari Tasarım I  (3-6) 6

Bu stüdyo dersi öğrencileri kısa süreli, küçük ölçekli ve basit işlevli projeler aracılığıyla mimari tasarım süreciyle tanıştırmayı, ve biçimsel, çevresel ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik veriler ışığında mimari kararlar verebilmelerine ve yapılı çevreye dair temel değerler geliştirebilmelerine destek olmayı hedefler.

ARCH 202 – Mimari Tasarım II  (3-6) 6

Bu stüdyo dersi görece daha büyük ölçekli projeler aracılığıyla öğrencilerin işlevsel karmaşıklık ve mekânsal farklılık olgularıyla tanışmalarını, mimari programa doğrudan cevap verebilecek tasarım çözümleri yaratmanın yanı sıra malzeme ve bağlama yönelik bilinçlerini ve eleştirel yetilerini arttırmayı hedefler.

 

ARCH 211 – Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)  (2-2) 4

Bu ders öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım programları kullanarak tasarım fikirlerini sunma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Dönem sonunda öğrenciler projelerini mesleki alanda yaygın olarak kullanılmakta olan programlar aracılığıyla sunarlar.

 

Ders Kitapları:

 • Architecture’s New Media: Principles, Theories and Methods of Computer-Aided Design, Yehuda Kalay, The MIT Press, 2004.
 • Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011, George Omura, Wiley, Indianapolis, 2010.
 • CADD Primer: A General Guide to Computer Aided Design and Drafting, Vijay Duggal, Mailmax Publications, 2000.

 

ARCH 212 – Sayısal Tasarım Stüdyosu  (2-2) 4

Bu ders dijital teknolojinin sağladığı tasarım olanaklarının araştırılması ve öğrencilerin teknolojiyi etkin ve yaratıcı bir kapasitede kullanma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

 

Ders Kitapları:

 • Contemporary Architecture and the Digital Design Process, Peter Szalapaj, Architectural Press, Oxford, 2005.
 • The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition, William Mitchell, The MIT Press, Cambridge, 1990.
 • Shape: Talking about seeing and doing, George Stiny, MIT Press, Cambridge, 2008.
 • Programming Architecture, Paul Coates, Routledge, London, 2010.
 • Notes on the Sytnthesis of Form, Christopher Alexander, Harvard University Press, Cambridge, 1964.

 

ARCH 221 – Mimarlık Tarihi ve Kuramı I  (3-0) 3

İlk yerleşimlerden günümüze kadar yapılı çevrenin tarihini inceleyen ve iki döneme yayılan derste Avrupa ve dünya mimarlık tarihi, toplumsal ve kültürel bağlamı içinde ele alınır.

 

Ders Kitapları:

 • A History of Architecture: Settings and Rituals, Spiro Kostof, Oxford Universıty Press, Oxford, 1995.
 • A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, HannoWalter Kruft, Princeton Architectural Press, NY, 1996.
 • Theory and Design in the First Machine Age, Reyner Banham, The Architectural Press, London, 1960.
 • Modern Architecture: A Critical History, Kenneth Frampton, Thames and Hudson, London, 1980.
 • Modern Architecture since 1900, William Curtis, Phaidon Press, London, 2001.
 • Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, Ulrich Conrads, The MIT Press, Cambridge, 1970.
 • Principles of Modern Architecture, Christian Norberg-Schulz, Andreas Papadakis Publishers, 2000.

 

 

ARCH 222 – Mimarlık Tarihi ve Kuramı II  (3-0) 3

Önceki dönemin devamı niteliğindeki bu dersin içeriği günümüzün mimarlığını da kapsayacak şekilde güncel üretim ve tartışmaları içermektedir.

 

Ders Kitapları:

 • Modern Architecture, Alan Colquhoun, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 • Complexity and Contradiction in Architecture, Robert Venturi & Vincent Scully, The Museum of Modern Art, New York, 2002.
 • A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, HannoWalter Kruft, Princeton Architectural Press, NY, 1996.
 • Modern Architecture: A Critical History, Kenneth Frampton, Thames and Hudson, London, 1980.
 • The Theory of Architecture: Concepts, Themes and Practices, Johnson, John Wiley and Sons, New York, 1994.
 • Modern Movements in Architecture, Charles Jencks, Penguin Books, 1987.
 • The Language of Postmodern Architecture, Charles Jencks, Rizzoli, 1991.
 • Architecture and Disjunction, Bernard Tschumi, The MIT Press, Cambridge, 1996.

 

ARCH 231 – Statik ve Mukavemet  (3-0) 3

Yapı bilgisinin temelini oluşturan bu ders kuvvet kavramı, moment, mesnetler, yükler, sürtünme, gerilmeler gibi statik ve mukavemet konularını kapsar. Öğrencilerin bu kavramları örnekler üzerinde inceleyerek ve basit üretimler yaparak pekiştirmeleri hedeflenir.

 

Ders Kitapları:

 • R.C. Hibbeler, Statics and Mechanics of Materials, Second Edition. Pearson Prentice Hall.
 • Fa-Hwa Cheng. Statics and Strength of Materials. New York: McGraw Hill.

 

 

ARCH 232 – Strüktürel Sistemler  (3-0) 3

Strüktürel sistemlerin davranış esaslarının öğretildiği bu ders sabit yük hesapları, kolon, kiriş ve çerçeveler ve türlerini kapsar. Farklı taşıyıcı sistemler ve malzemelerin temel özellikleri ve strüktürel davranışları incelenir.     .

 

Ders Kitapları:

 • Mario Salvadori. Why Buildings Stand Up: The Strength of Architecture. New York: Norton and Company, (1980) 2002.
 • Russell Hibbeler. Structural Analysis.
 • Francis Ching, Barry Onouye, Douglas Zuberbuhler. Building Structures Illustrated: Patterns, Systems and Design. John Wiley and Sons.
 • Özlem Eren (2007) Çelik Yapılar. Arı Sanat Yayınları: 84, İstanbul.

 

ARCH 251 – Malzeme ve Yapı Bileşenleri  (2-2) 3

Bu derste mimarlık ve yapı teknolojisi kavramları, yapı alt-sistemleri, ve mimarlık alanında kullanılan geleneksel malzemeler teknik ve estetik özellikleri, uygulama ilkeleri ve performans değerleriyle tanıtılır.   Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; taşıyıcı sistem elemanları, duvarlar, döşeme sistemleri ve asma tavanlar; düşey sirkülasyon elemanları; çatılar, pencereler, kapılar ve benzeri yapı elemanları bu ders kapsamında ele alınır, ve Türkiye’den ve dünyadan çeşitli örnekler incelenerek öğrencilerin mimari tasarım projelerinde bu bilgileri değerlendirmeleri hedeflenir.

 

Ders Kitapları:

 • Building Construction Illustrated, Francis D. K. Ching, John Wiley & Sons, Inc., NY, 2003.
 • Construction Principles, Materials, and Methods, Leslie Simmons, John Wiley & Sons, Inc., NY, 2001.
 • Elementary Structıres for Architects and Builders, Ronald E. Shaeffer, Prentice Hall, New Jersey, 2006.
 • Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edward Allen & Joseph Iano, John Wiley and Sons, New Jersey, 2004.
 • Yapım, Çetin Türkçü, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • Temeller, Duvarlar, Döşemeler, Lemi Yücesoy, Yapı Yayın – 41, İstanbul, 2004.
 • Çatılar, Nihat Toydemir, Ülger Bulut, Yapı Yayın – 100, İstanbul, 2006.
 • Yapı Tasarımında Malzeme, Nihat Toydemir vd., Literatür Yayıncılık, 2000.

 

ARCH 301 – Mimari Tasarım III  (3-6) 6

Bu stüdyo öğrencilerin yerleşim ölçeğinden yapı ve iç mekan detayları ölçeğine varan ölçekte ve tüm döneme yayılan bir proje yoluyla konut problemine odaklanmalarını amaçlar. Konutun sadece barınmaya yönelik fiziksel bir mekan ihtiyacı olmanın ötesinde yer ve aidiyet olguları üzerinden ele alınabilmesi için öğrencileri gerekli kuramsal çerçeveyle de tanıştırmayı amaçlayan bu stüdyo, İstanbul’daki tarihi ve güncel konut alanlarına geziler ve okumalar yoluyla Türkiye’deki konut problemi üzerine bir farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin bu probleme mimari çözümler üretebilmelerini hedefler.

 

ARCH 302 – Mimari Tasarım IV  (3-6) 6

Bu stüdyoda tarihi bir kentsel bağlam içerisinde mimari tasarım yapmaya odaklanır. Öğrencilerin bu dönemde alacakları “Kent Mimarlığı” dersiyle paralel olarak küçük ölçekte bir kent mekanını analiz edebilmeleri ve anlamaları, tarihi doku, malzeme ve yapım biçimleri, insan-mekan ilişkisi, kentsel bellek gibi olgulara yönelik bir hassasiyetle mimari tasarım fikirleri oluşturmaları, ve küçük ölçekli tarihi bir kentsel doku içerisinde karmaşık işlevli bir programa dayanan ve bütün döneme yayılan bir projeyle bu fikirleri somutlaştırmaları hedeflenir.

 

ARCH 321 – Güncel Mimarlık Söylem ve Eleştirisi (3-0) 3

Mimarlık, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra gündeme gelen kuram ve söylemlerin ışığında tartışılır, çeşitli sosyal bilim disiplinleriyle kurduğu ilişkiler ve tartışmalar incelenir.

 

Ders Kitapları:

 • Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical Change, Alan Colquhoun & Kenneth Frampton, The MIT Press, Cambridge, 1985.
 • Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Manfredo Tafuri, The MIT Press, Cambridge, 1976.
 • Theorizing a New Agenda for Architecture, Kate Nesbitt (der.), Princeton Architectural Press, NY, 1996.
 • Histories of Immediate Present: Inventing Architectural Modernism, Anthony Vidler, The MIT Press, Cambridge, 2008.
 • Rethinking Architecture, Neil Leach (der.), Routledge, London, 1997.
 • The Architecture Reader: Essential Writings from Vitruvius to the Present, A. Krista Sykes, George Braziller, 2007.
 • Architecture Theory Since 1968, Michael Hays (der.), The MIT Press, Cambridge, 2000.
 • Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Charles Jencks & Kral Kropf (der.), Wiley, Sussex, 1997.
 • Critical Regionalism: Architecture and Identity in a Globalised World, Liane Lefaivre and Alexander Tzonis, Prestel Publishing, 2003.
 • Space and Power: Politics, War and Architecture, Paul Hirst, Polity Press, Cambirdge, 2005.
 • The Bungalow: The Production of a Global Culture, Anthony D. King, Oxford University Press, 1995.

 

ARCH 322 – Kent Mimarlığı (3-0) 3

Özellikle kent bağlamında üretilen mimarlık örnekleri, kentin fiziki ve toplumsal verilerinin mimarlığa getirdiği çerçeve ve mimarlığın kentle ilişkisi çeşitli boyutlarıyla ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak örnekler üzerinden tartışılır.

 

Ders Kitapları:

 • The Concise Townscape, Gordon Cullen, Butterworth Architecture, London, 1971.
 • The City Shaped, Spiro Kostof, Thames & Hudson, London, 1992.
 • The Image of The City, Kevin Lynch, The Technology Press, Cambridge, 1960.
 • Finding Lost Space, Roger Trancik, John Wiley & Sons, NY, 1986.
 • Urban Space, Rob Krier, Rizzoli, NY, 1988.
 • Urban Utopias in the Twentieth Century, Robert Fishman, MIT Press, London, 1991.
 • Collage City, Colin Rowe & Fred Koetter, The MIT Press, Cambridge, 1984.
 • The Architecture of the City, Aldo Rossi, Oppositions Books,Cambridge, 1984.
 • The Death and Life of Great American Cities, Jane Jacobs, Vintage Books, New York, 1961.
 • Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity, Anthony King, Routledge, London, 2004.
 • The City of Collective Memory: Its Historical Imaginary and Architectural Entertainments, Christine Boyer, The MIT Press, Cambridge, 1996.

 

ARCH 351 – Mimari Detayı (2-2) 4

“Yapı Bileşenleri ve Malzeme” dersinin devamı niteliğinde olan bu ders yapı detaylarına odaklanır, ve öğrencilerin ARCH 301 Mimari Tasarım stüdyosunda çalıştıkları konut projesinin bir bölümünün detay çizimlerini üreterek yapı detayı ve malzeme konusundaki bilgilerini pekiştirmeleri ve çevresel koşullara ve güncel kullanıcı ihtiyaçlarına uyumlu çağdaş ve yaratıcı detaylar tasarlamak üzere yetkinleşmeleri hedeflenir.

 

Ders Kitapları:

 • Building Details, Frank M. Snyder, Peter Pennoyer &Anne Walker, W.W.Norton and Company, New York, 2008.
 • Architectural Detailing: Function – Constructibility – Aesthetics, Edward Allen & Patrick Rand, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
 • Standard Handbook of Structural Details for Building Construction, Morton Newman, McGraw-Hill, 1993.
 • Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills, Rosemary Kilmer, John Wiley & Sons, NY, 2003.

 

 

ARCH 352 – Bina Sistemleri (2-2) 4

Derste öğrencilerin ısıtma, havalandırma, iklimlendirme gibi çevresel kontrol sistemleri ile aydınlatma ve akustik bilgileri edinmeleri hedeflenir. Örnekler ve alan çalışmalarıyla kullanım konforu ve bütüncül performans kavramları tartışılır.

 

Ders Kitapları:

 • The Building Environment: Active and Passive Control Systems, Vaughn Bradshaw, John Wiley and Sons, New Jersey, 2006.
 • Architectural Lighting Design, Gary Steffy, John Wiley and Sons, NY, 2002.
 • Architectural Interior Systems. Lighting, Acoustics, Air Conditioning, John Flynn et.al., Van Nostrand Reinhold, 1992)
 • Aydınlatma Ders Notları, Mehmet Küçükdoğu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1996.
 • Aydınlatma Tekniği, Muzaffer Özkaya, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
 • Isıtma Ders Notları, Ahmet Alphan, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1995

 

 

 

ARCH 372 – Çevresel Sürdürülebilirlik  (3-0) 3

Bu ders, günümüzün giderek önem kazanan sürdürülebilirlik konusunu, sınırlı kaynakların kullanımı, çevresel kirlilik, enerji, küresel ısınma gibi başlıklar çerçevesinde ve mimarlık disiplininin sorumlulukları kapsamında irdelemeyi hedefler. Öğrenciler mimari ürünlerin daha  çevre dostu, enerji sakınımlı, olumsuz etkileri azaltılmış, yüksek performanslı sonuçlara ulaşmasını örnekler üzerinden tartışır.

 

Ders Kitapları:

 • The HOK Guidebook to Sustainable Design, Sandra Mendler, William Odell, Mary Ann Lazarus, John Wiley and Sons, New Jersey, 2006.
 • Sustainable Construction – Green Building Design and Delivery, Charles Kibert, John Wiley and Sons, New Jersey, 2008.
 • Strategies for Sustainable Architecture, Paola Sassi, Taylor and Francis, NY, 2006.
 • Urban Green: Architecture for the Future, Neil B. Chambers, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2011.

 

ARCH 381 – Tarihi Çevrede Tasarım (3-0) 3

Bu ders tarihsel çevre niteliğindeki alanlarda koruma ve yenilemeye dair kuram ve yöntemlerin irdelenmesini ve Türkiye ve dünyadan örnekler yoluyla tarihi çevrelerde uygulanmış çağdaş tasarım yaklaşımlarının tartışılmasını hedefler.
Ders Kitapları:

 • Türkiye’de Tarihi Çevre Koruma, Nur Akın, Mimarlık, Ankara, 1988.
 • Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Zeynep Ahunbay, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Kültürel Gelişmeler ve Tarihi Çevrenin Korunması, Doğan Kuban, Mimarlık, Ankara, 1975.
 • The Future of the Past: A Conservation Ethic for Architecture, Urbanism, and Historic Preservation, Steven W. Semes, W. W. Norton & Company, 2009.
 • Historic Preservation: An Introduction to its History, Principles and Practice, Norman Tyler, W. W. Norton & Company, 2009.

ARCH 401 – Mimari Tasarım V  (3-6) 6

Bu stüdyo dersi, aynı dönemde yer alan “Mimarlıkta İleri Teknolojiler” ve “Sürdürülebilirlik” dersleriyle paralel olarak öğrencilerin sürdürülebilirlik teması üzerinden tanımlanacak büyük ölçekli ve karmaşık işlevli bir projeyi güncel yapım teknolojileri ve malzemelerini kullanarak çalışmalarını, ve önceki yıllarda edindikleri tüm bilgi ve yetkinlikleri bu proje yoluyla sergilemelerini hedefler.

 

ARCH 402 – Mimari Tasarım VI  (3-6) 6

Mimarlık eğitimin son döneminde gerçekleşen bu stüdyoda öğrencilerin kentsel tasarım ölçeğine geçmeleri, bu döneme kadar edindikleri yetkinlikleri kentsel ölçekte ele alınacak bir proje yoluyla sergilemeleri ve kentsel mekanın toplumsal ve politik içeriğine dair eleştirel bir söylem geliştirmeleri hedeflenir.

 

ARCH 422 – Mekan ve Toplum  (3-0) 3

Bu ders mekan-toplum-kültür ilişkilerini disiplinlerarası kuramsal bir çerçevede, ve kent ve konut gibi farklı ölçeklerden seçilen güncel örnekler üzerinden tartışarak öğrencilerin mimari söylem ve pratiğin toplumsal boyutları üzerine kapsamlı bir bilgi edinmelerinin yanı sıra eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini amaçlar.

 

Ders Kitapları:

 • The Production of Space, Henri Lefebvre, Blackwell Publisher, Oxford, 1991.
 • Housing, Culture, and Design: A Comparative Perspective, Setha Low &Eric Chambers, E. (der.)  Philadelphia University Press, Philadelphia, 1989.
 • Space, Place and Gender, Doreen Massey, Polity Press, Cambridge, 1994.
 • The Anthropology of Space and Place: Locating Culture, Setha M. Low and Denise Lawrence-Zuniga (der.), Blackwell, Oxford, 2003.
 • The Poetics of Space, Gaston Bachelard, Beacon Press, Boston, 1969.
 • Reconstructing Architecture: Critical Discourses and Social Practices, Thomas Dutton, Lian Hurst Mann (der), University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996.
 • The Social Logic of Space, Bill Hillier & Julienne Hanson, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.
 • The Practice of Everyday Life, Michel de Certeau, University of California Press, Los Angeles, 1984.
 • Justice, Nature, and the Geography of Difference, David Harvey, Blackwell, Massachusetts, 1996.
 • Spaces of Hope, David Harvey, University of California Press, Los Angeles, 2000.
 • Space and Power: Politics, War and Architecture, Paul Hirst, Polity Press, Cambirdge, 2005.

 

ARCH 451 – Çağdaş Mimarlık Teknolojileri  (3-0) 3

Bu ders, tasarım, malzeme ve çevresel kontroller açısından teknolojideki son gelişmelerin mimari düşünce, uygulama ve değerlere etkileri, teknolojinin sunduğu olanakların akılcı ve etik olarak kullanılmasına odaklanmaktadır.

 

Ders Kitapları:

 • Advanced Technologies: Building in the Computer Age, Valerio Travi, Basel, Birkhauser, 2001.
 • Advanced Building Systems: A Technical Guide for Architecs and Engineers, Klaus Daniels, Basel, Birhauser, 1999.
 • Intelligent Buildings: Design Management and Operation, Derek Clemens-Croome (der.), Thomas Telford Publising, 2004.
 • Intelligent Buildings and Building Automation, Shengwei Wang, Spon Press, NY, 2010.

 

© 2010 Kadir Has Üniversitesi. Her Hakkı Saklıdır.

Kadir Has Kampüsü (Cibali) Kadir Has Caddesi Cibali / İstanbul Telefon: (212) 533 57 65 / (212) 533 65 32

 

Tasarım ve Uygulama : Synergy İstanbul

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930