Mütercim Tercümanlık Tez Konuları

Ders İçerikleri
     mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (RUSÇA) BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. YarıyılTRK 101 Türkçe I (2-0-2) (3 ECTS Kredisi) 

Türk Dili I’in başlıca amaçları: (i) Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; (ii) Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; (iii) sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Türk Dili I’in temel konuları arasında: Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, vb); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri yer almaktadır

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

ÜNH 109 Bilgi Teknolojisi I (0-0-0) (0 ECTS Kredisi )

Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi gelişimi, bilgisayarın bugünkü kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, İnternet, e-Mail, çeşitli organızasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler. MS-DOS ‘a giriş, en çok kullanılan DOS komutları, Windows İşletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, açma, dosyalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilme, kopyalama, yapıştırma, uzun dosyaları idare edebilme, tablolar. MS Power Point sunu programı; Slayt hazırlanması, varolan slaytlar üzerinde değişiklikler yapma, zaman ayarlamaları, tablolar ve grafiklerin kullanımı, sunu programlarının Web üzerinden yayınlanması.

TRR 101 Çevirmenler için Türkçe I (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi )

Bu dersi Türkçe metinler üzerinde dilbilgisi ve üslup incelemeleri kapsamakta. Gelecekteki çevirmenlerin Türkçe dilbilgisi(morfoloji-sentaks-semantik) bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla Tekstler üzerinde çalışmalar yapılması.

TRR 103 Sözlü İletişim Becerileri I (2-1-2)  (3 ECTS Kredisi )

Sözlü anlatım dersi, sözlü çeviriye ön hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrencinin sözlü iletişim türlerinin farklı kullanım ortamlarını algılayabilmesi, dolayısıyla sözlü anlatım metin türlerinde söz konusu olan ortam ve amaca bağlı değişik dil kullanımı ve sunuş ögeleri konusunda duyarlılık ve bilinç geliştirmesi için bunlar hakkında teorik bilgi verilir ve konu metin örnekleriyle tartışılır. Öğrenciler farklı türde Rusça sözlü anlatım metinleri oluşturur, sunar ve derste çalışmalardaki güçlükler, alternatifler ve başarılar incelenir. 

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

TRR 105 Kompozisyon I (2-1-2)  (3 ECTS Kredisi)

Yazılı anlatım dersi yazılı çeviriye ön hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrencinin yazılı iletişim türlerinin farklı kullanım ortamlarını algılayabilmesi, dolayısıyla yazılı anlatım metin türlerinde söz konusu olan ortam ve amaca bağlı değişik dil kullanımı ve sunuş öğeleri konusunda duyarlılık ve bilinç geliştirmesi için açıklayıcı bilgi verilmekte, konu metin örnekleriyle tartışılmaktadır. Öğrencilerden farklı türlerde yazılı anlatım metinleri oluşturmaları, metinlerinin ilgili alıcılara ulaşma kanallarını belirlemeleri istenmektedir.

TRR 107 Rus Yazınına Giriş I (2-0-2)  (3 ECTS Kredisi)

Öğrencilerin yazınsal metin okuma alışkanlığının yoklandığı ve kendilerinin ilgi duyacakları metinleri okumaya özendiren bu derste, Edebiyat konusunda sevgi ve ilgi uyandırmak. Konuya girmeden önce öğrencinin eğilim ve birikimlerini öğrenmek için bir söyleşi ortamı yaratmak. İncelenen metin şiir ise zaman zaman ezberleme ödevleri vermek. Yazınsal metinlerden bölümler üzerinde sentaks (söz dizimi,cümle yapısı) ve morfoloji(sözcük anlamlarının kökenleri) alanlarında bütün sınıfın katılacağı çalışmalar yapmak.

TRR 109 Rusça Sesbilgisi I (3-0-3) (4 ECTS Kredisi) 

Bu derste Rusça Temel Sesbilgisi Dilbilim bir bölümü olarak incelenmektedir. Rus ve Türk Dillerinin ses sistemlerinde karşılaştırma yoluyla bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıdır. Teori dersi olarak öğretmenlerin anlatılması ve öğrencilerle incelenen konularının üzerinde tartışılması. Uygulama ise Rus Dili telaffuzunun düzeltilmesidir.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

TRR 111 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri 1 (2-1-2)  (3 ECTS Kredisi)

Öğrencinin anadil ve birinci yabancı dildeki dilsel bilincini ve yeterliliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların çeviri becerilerine yönelik modülün kapsamında birinci yarıyılda açılan yazılı ve sözlü anlatım derslerinde yapılması daha uygun görünmektedir. Bu derslerde öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım türleri/biçimlerinin çeşitliği konusunda bilinçlenmesi ve farklı türlere göre üretir hale gelmeleri amaçlanırken, anadil ve birinci yabancı dildeki eksikliklerin de uygulamalarla tamamlanması daha yararlı olacaktır. Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri 1 dersinde çevirmen adaylarına “dil” bilinci kazandırılması,  dilin kökeni, dil aileleleri, farklı dillerin dünyaya bakışı, dilin yaşamımızda kapladığı yeri ve gücü gibi konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflenmesi doğru görünmektedir.

ENG 107 Okuma ve Konuşma Becerileri Geliştirmesi I (0-4-2)   (4 ECTS Kredisi)

Bu derste çeviri eğitimi alan öğrencilerine Rusça dışında bir yabancı dilin (İngilizce) başlangıç düzeyinde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci en küçüğünden en büyüğüne zaman bölümlemelerini öğrenir, kendini tanıtabilir. Sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi verebilir. Boş zamanında neler yaptığı konusunda konuşabilir. Günlük yaşamda, selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğrenir.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

2. Yarıyıl

TRK 102 Türkçe II (2-0-2)    (3 ECTS Kredisi) 

Türk Dili II’nin başlıca amaçları: (i) Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; (ii) Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; (iii) sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Türk Dili II’nin temel konuları arasında: Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma ( tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri yer almaktadır

TRR 102 Çevirmenler için Türkçe II (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi)

Bu dersi Türkçe metinler üzerinde dilbilgisi ve üslup incelemeleri kapsamakta. Gelecekteki çevirmenlerin Türkçe dilbilgisi(morfoloji-sentaks-semantik) bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla Tekstler üzerinde çalışmalar yapılması.

TRR 104 Sözlü İletişim Becerileri II (2-1-2)   (3 ECTS Kredisi)

Birinci dönem dersindeki amaçlar da gözetilerek bu derste de sözlü anlatım türleri ve bu türlere dönük uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilerin her iki dilde sözlü metin türleri hakkında bilgisini geliştirmek, bu alanlarda sözlü metin oluşturabilme becerilerini geliştirerek dil bilinci ve birikimini arttırmaktır.

TRR 106 Kompozisyon II (2-1-2)   (3 ECTS Kredisi )

Birinci dönem dersindeki amaçlar da gözetilerek bu derste de yazılı anlatım türleri ve bu türlere dönük uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilerin her iki dilde yazılı metin türleri hakkında bilgisini geliştirmek, bu alanlarda yazılı metin oluşturabilme becerilerini geliştirerek dil bilinci ve birikimini arttırmaktır.

 TRR 108 Rus Yazınına Giriş II(2-0-2)   (3 ECTS Kredisi)

Öğrencilerin yazınsal metin okuma alışkanlığının yoklandığı ve kendilerinin ilgi duyacakları metinleri okumaya özendiren bu derste, Edebiyat konusunda sevgi ve ilgi uyandırmak. Konuya girmeden önce öğrencinin eğilim ve birikimlerini öğrenmek için bir söyleşi ortamı yaratmak. İncelenen metin şiir ise zaman zaman ezberleme ödevleri vermek. Yazınsal metinlerden bölümler üzerinde sentaks (söz dizimi,cümle yapısı) ve morfoloji(sözcük anlamlarının kökenleri) alanlarında bütün sınıfın katılacağı çalışmalar yapmak.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

TRR 110 Rusça Sesbilgisi II(3-0-3)   (4 ECTS Kredisi)

Birinci dönemde yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir.

TRR 112 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri II (2-1-2)  (3 ECTS Kredisi)

Birinci dönemde yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir.

ENG 102 Okuma va Yazma Becerileri Geliştirmesi (0-4-2)   (4 ECTS Kredisi)

Bu dersin amacı öğrencilerine dilin başlangıç düzeyinin  dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerini  kazandırmaktır. Bu ders güz yarıyılı dersinin devamı niteliğindedir. Öğrenci gelecekteki planları üzerinde konuşmayı öğrenir. Günlük yaşamda, telefon görüşmesi yapma, kamu görevlisiyle tartışma, yemek tarifi verme, bir şeyi ikram etme ve bir şey isteme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğrenir.

3. Yarıyıl

TRR 201 Çeviribilime Giriş (3-0-3)  ( 4 ECTS Kredisi)

Ortak olan bu derste, çeviribilim tanımlanarak bu bilim dalına değişik dillerde verilen adlar tartışılmakta ve ardındaki amaç irdelenmekte, bilim dalının yayılma alanı, ele aldığı konular ve sorunlar belirlenmektedir. Değişik çeviribilimcilerin bakış açıları arasındaki ayrımlar saptanmaktadır. Uygulama, kuram ve betimleyici alan gibi ayrı dalları vurgulayan görüşler tanıtılıp örneklenmektedir.

TRR 203 Çevirmenler için Dilbilim I (3-0-3)    (4 ECTS Kredisi)

Dilbilimin tanımlandığı bu derste dilbilimin ve Rus Diline ait olan inceleme alanları ve biçimleriyle ilgili genel bilgiler verilmekte ve dilin gerek yapısal, gerek işletimsel özellikleri incelenmektedir. Bu çerçevede temel dilbilim kavramları verilmekte ve öğrencilerden bu kavramlar ışığında somut dil ve metin çözümlemeleri yapmaları istenmektedir.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

TRR 205 Rus Kültürü I (2-1-2)   (3 ECTS Kredisi)

Dersin amacı, ilerde çeşitli alanlarda çevirmen olarak çalışacak öğrencilere olabildiğince geniş bir genel kültür yelpazesi, ayrıca herhangi bir konuda eleştirel bir düşünme yaklaşımı kazandırmaktır. Öğrenciler bir yandan farklı kültürel etkinliklere katılır, kendilerine kültür yelpazesinin genişliği tanıtılırken amaç, öğrencinin “kültür” kavramını sorgulaması ve tartışması ve bu kavram çerçevesinde güncel kuramsal yaklaşımlarla tanışması olmalıdır. Dersin sonunda çevirmen adaylarında dil ve kültür arasındaki yaşamsal ilişki konusunda farkındalık yaratılması ve bu bağlamdaki tartışmalar için kuramsal düşünme alışkanlığı kazandırılması amaçlanır

TRR 207 Sözlü Çeviri Türleri I (2-1-2)  (3 ECTS Kredisi)

Öğrencilerin sözlü çeviri becerilerini geliştirmek üzere Kompozisyon dersindeki amaçlara sözlü metinler ve sözlü anlatım araçları üzerinden ulaşılması hedeflenmektedir. Kazandırılmaya çalışılan temel bilgi ve beceriler, sözlü çevirinin ortamını tanıma, dinleme stratejisi, not tutma, hafızayı kullanma, esnek tepkidir.

TRR 209 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I  (3-0-3) (4 ECTS Kredisi)

Bu derste inceleme amaçları, farklı metin türlerine ve farklı zorluklar içeren metin örneklerine yansıtılmaktadır. Temel amaç, öğrencinin kendi deneyimlerinin bilincine varması ve karşılaşabileceği metin dünyasının çeşitliliğinin farkına varmasıdır. Böylece çeviri için bir metni ne düzeyde işlemiş olmak gerektiği ve bunu hangi metinlerde kendiliğinden, hangi metinlerde çabayla sağlayabileceği, hangi metinlerin çevirisinden uzak durması gerektiği bilgisi verilmeye çalışılmaktadır.

TRR 211 Rus Yazın I  (3-0-3)  (4 ECTS Kredsi)

Yazınbilim tanımlanarak edebiyata nesnel ve yöntemli bakış için temel oluşturulmaktadır. Bu çerçevede yazınbilimin temel kavramları ve farklı eleştiri yöntemleri bilgi olarak kısaca verilmekte, ayrıca edebiyat akımlarına da değinilmektedir. Dersin yoğunlaştığı çalışma biçimi yazın metinlerini yorumlama ve yapısal özelliklerini tanımlama yönünde hangi olanakların bulunduğunu öğrenciye göstermek ve öğrencinin severek okuduğu edebiyat metinlerini yöntem bilgileri ışığında nesnel gözle incelemektir.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

ENG 207 Yabancı Dil I (İnglizce) (0-4-2)   (6 ECTS Kredisi)

Bu derste 2. yabancı dilde temel bilgileri alan öğrencilerin bu bilgilerini de kullanarak öğrendikleri dilin ait olduğu ülke ve kültüre yönelik çalışmalarla bu alanlarda da  dil düzeylerine uygun yazma ve konuşma becerisi edinmiş olmaları beklenir.  Öğrenci daha geniş bir biçimde karşılaştırmalar yapabilir. Yaşam deneyimlerinden söz etmeyi öğrenir. Yaşamlarındaki zorunluluklar konusunda konuşmayı öğrenir. Günlük yaşamda, daha geniş çapta yol tarifi verme, birini davet etme, daha geniş bir biçimde telefon görüşmesi yapma gibi kültürel öğelerin de bilinmesini gerektiren dilsel davranışları öğrenir.

ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)  (3 ECTS Kredisi )

Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan).

4. Yarıyıl

 TRR 202 Çeviride Uzmanlık Alanları I (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi)

Uzmanlık alanları ile yazın dışındaki alanlarda çeviri uygulamaları yapılmakta ve sorunlar değerlendirilmektedir. Özel Alan Çevirileri 1 dersinde incelenmiş olan alanlardan farklı alanlara ve çeviri işlerine uygulamalı olarak yer verilmektedir. Alana ait elde var olan çeviriler de eleştirel gözle incelenmektedir. Çeviribilime Giriş dersinde edinilen temel kuramsal bilgilerin çeviribilim metin örnekleri üzerinden tekrarlanması ve bu şekilde öğrencilerin çevirinin kuramsal yönüyle ilgili bilgilerini pekiştirmeleri ve çeviribilimsel kaynaklardan yararlanma alışkanlıklarına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

TRR 204 Çevirmenler için Dilbilim II (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi)

Çevirmenler için Dilbilim I dersinin devamıdır.

TRR 206 Rus Kültürü II (2-1-2)   (3 ECTS Kredisi )

Rusya ve Türkiye’nın yakın dönemdeki kültürel gelişmeleri ve bunların arka plan bilgileri gözden geçirilerek  bu dönemde günümüz anlayışlarına ve konularına şekil veren düşünsel yaklaşımlar tanıtılmakta ve temel kavramlar açıklanmaktadır. Uygulama çalışması içinde somut metin örneklerinde ve tartışmalarda hangi anlayışların yansıdığı üzerinde durulmaktadır.

TRR 208 Sözlü Çeviri Türleri II (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi ) 

Sözlü çeviri türleri hakkında kuramsal bilgi verilir ve ilk aşamada özellikle yazılı çeviri türleri ile sözlü çeviri türleri arasındaki farklılıklar üstünde durularak, öğrencinin son derece farklı olan yöntemsel yaklaşımlar hakkında bilinçlendirilmesine çalışılır. Hangi türün, hangi amaca yönelik ve hangi koşullarda kullanıldığı, bunların kendi aralarında kıyasla avantaj, dezavantaj ve birlikte getirdikleri değişik sorunlar tartışılır.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

TRR 210 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi )

Ortak ders olarak yürütülen bu dersin amacı, metinleri (yazılı ve sözlü; Rusça ve Türkçe) kendi amaçları çerçevesinde değerlendirmeyi sağlamak ve yeniden kurgulayabilecek düzeyde metinlerle bütünleşmek ve kısa sürede konumlandırabilmektir. Çalışmalar öğrencilerin hazırladıkları ödevleri değerlendirilerek temel bilgilerin sunulması biçiminde yapılmaktadır.

TRR 212 Rus Yazın II (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi) 

Yazınbilim tanımlanarak edebiyata nesnel ve yöntemli bakış için temel oluşturulmaktadır. Bu çerçevede yazınbilimin temel kavramları ve farklı eleştiri yöntemleri bilgi olarak kısaca verilmekte, ayrıca edebiyat akımlarına da değinilmektedir. Dersin yoğunlaştığı çalışma biçimi yazın metinlerini yorumlama ve yapısal özelliklerini tanımlama yönünde hangi olanakların bulunduğunu öğrenciye göstermek ve öğrencinin severek okuduğu edebiyat metinlerini yöntem bilgileri ışığında nesnel gözle incelemektir.

ENG 208  Yabancı Dil II (İnglizce) (0-4-2) (6 ECTS Kredisi)

Bu ders öğrencilerin İngilizcenin farklı bilgi alanlarındaki yazılı ve sözlü kullanımlarına ait orta düzeyde kavram/terim bilgisi, yazışma ve konuşma becerilerini kazandırır. Bir önceki kurda üzerinde konuşmayı öğrendikleri önemli yaşam durumlarını belli bilgi alanlarına göre uygulamaya dönük çalışmalar yürütülür.

ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)  ( 3 ECTS Kredisi)

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk’ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi’nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

 5. Yarıyıl

TRR 301 Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar I (3-0-3)  (5 ECTS Kredisi )

Dersin temel amacı çeviriyle bilgi arasındaki ilişkinin kurulması ve yeterli ve güvenilir bilgiye ekonomik yoldan nasıl ulaşılabileceği konusunda yöntem bilgisi ve deneyim kazanılmasıdır. Öncelikle bilgi düzeyinin çeviriyi nasıl etkilediği ele alınmakta ve çeviri kararlarının neden bilgiye bağlı olduğu değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak nerede bilgi eksiğimizin olduğunun nasıl saptanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bütün bunlar yöntemli bir araştırma süreci içinde değerlendirilmektedir. Ayrıca bu dersin sonunda öğrencinin çevirmen üstlendiği çeviriyi tamamlamak için yapacağı araştırma ile çeviri araştırmacısının üst araştırmasını yaparken gözeteceği ve öğrenmesi gereken yöntemler arasındaki yaklaşım farklılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve böylece öğrencilerin son sınıfta yapacağı proje çalışması için düşünsel bir altyapı oluşturulması amaçlanır.

TRR 303 Çevirmenler için Dilbilim III (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi )

Bu derste yoğunlaşılan alanlar uygulamalı dilbilim alanlarıdır. Uygulamalı  dilbilimin kapsamında özellikle uzmanlık dili üzerinde durulmakta ve basit dilbilimsel çalışmalar için yöntem sorunları örneklemeli olarak el alınmaktadır. Ayrıca dilbilim derslerinde edinilen bilgilerin çevirmenlik açısından işlevi sorgulanarak çeviribilim-dilbilim ilişkisi değerlendirilmektedir.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

TRR 305 Çeviride Uzmanlık Alanları II (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi )

Özel Alan Çevirileri 1 dersinde incelenmiş olan alanlardan farklı alanlara ve çeviri işlerine uygulamalı olarak yer verilmektedir. Alana ait elde var olan çeviriler de eleştirel gözle incelenmektedir. Bu bağlamda farklı alanların gerektirdiği bilgi yoklanmakta ve her alanın kendine özgü iletişim ortamları konu edilmektedir. Ayrıca hangi alanda hangi tür metinlerin çevrildiği incelenmektedir.

 TRR 307 Ardıl Çeviri (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi)

Bu derste gerçek ortamlara yakın sözlü çeviri araştırmaları yapılmakta ve sorunlar üzerinde durularak başarılı sözlü çeviri için gereken koşullar incelenmektedir. Özellikle ardıl çeviri ve iki yönlü çeviri uygulamaları yapılmakta, ayrıca fısıltı çevirisi uygulamalarıyla öğrencinin anında sözlü çeviriye yatkınlığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin bireysel sorumluluğunda kendi düzeyine uygun bir veya birden çok sözlü çeviri işini gerçekleştirmesi ve özdeğerlendirmesini yapması da amaçlanmaktadır.

TRR 309  Bölüm Seçmelisi I (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi)

4 yarıyıl boyunca bağlantılı derslerle yürütülen bir modülün parçası olan bu ders belli bir dalda derinlemesine uzmanlaşmayı başlatmaktadır. Uzmanlık alanları ile yazın dışındaki alanlarda çeviri uygulamaları yapılmakta ve sorunlar değerlendirilmektedir.

TRR 311 Rus Kültürü III (2-1-2)   (3 ECTS Kredisi )

Rusya ve Türkiye’nın yakın dönemdeki kültürel gelişmeleri ve bunların arka plan bilgileri gözden geçirilerek  bu dönemde günümüz anlayışlarına ve konularına şekil veren düşünsel yaklaşımlar tanıtılmakta ve temel kavramlar açıklanmaktadır. Uygulama çalışması içinde somut metin örneklerinde ve tartışmalarda hangi anlayışların yansıdığı üzerinde durulmaktadır.

ENG 307 Yabancı Dil III (İnglizce) (0-4-2)    (6 ECTS Kredisi)

Bu dersin amacı seçilen yabancı dilin ileri düzeyinin dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Bu aşamada öğrenciler daha çok üst düzeyde ve farklı durum ve ilişkilere uygun dille konuşma ve yazma becerileri kazanırlar. Aynı düşünceyi farklı amaç ve ortamlara göre dönüştürerek anlatma türünden alıştırmalara yer verilir.

 6. Yarıyıl

 TRR 302 Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar II (3-0-3)  (5 ECTS Kredisi )

Dersin temel amacı çeviriyle bilgi arasındaki ilişkinin kurulması ve yeterli ve güvenilir bilgiye ekonomik yoldan nasıl ulaşılabileceği konusunda yöntem bilgisi ve deneyim kazanılmasıdır. Öncelikle bilgi düzeyinin çeviriyi nasıl etkilediği ele alınmakta ve çeviri kararlarının neden bilgiye bağlı olduğu değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak nerede bilgi eksiğimizin olduğunun nasıl saptanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bütün bunlar yöntemli bir araştırma süreci içinde değerlendirilmektedir. Ayrıca bu dersin sonunda öğrencinin çevirmen üstlendiği çeviriyi tamamlamak için yapacağı araştırma ile çeviri araştırmacısının üst araştırmasını yaparken gözeteceği ve öğrenmesi gereken yöntemler arasındaki yaklaşım farklılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve böylece öğrencilerin son sınıfta yapacağı proje çalışması için düşünsel bir altyapı oluşturulması amaçlanır.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

 TRR 304 Çevirmenler için Dilbilim IV (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi)

Bu derste yoğunlaşılan alanlar uygulamalı dilbilim alanlarıdır. Uygulamalı  dilbilimin kapsamında özellikle uzmanlık dili üzerinde durulmakta ve basit dilbilimsel çalışmalar için yöntem sorunları örneklemeli olarak el alınmaktadır. Ayrıca dilbilim derslerinde edinilen bilgilerin çevirmenlik açısından işlevi sorgulanarak çeviribilim-dilbilim ilişkisi değerlendirilmektedir.

TRR 306 Çeviride Uzmanlık Alanları III (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi)

Uzmanlık alanları ile yazın dışındaki alanlarda çeviri uygulamaları yapılmakta ve sorunlar değerlendirilmektedir. Özel Alan Çevirileri I ve II derslerinde incelenmiş olan alanlardan farklı alanlara ve çeviri işlerine uygulamalı olarak yer verilmektedir. Alana ait elde var olan çeviriler de eleştirel gözle incelenmektedir.

TRR 308 Deyimbilim (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi ) 

Dersin Amacı, ilerde çeşitli alanlarda Çevirmen olarak çalışacak Öğrencilere olabildiğince geniş bilgi almakta deyimlerinin kullanılmasıdır. Uygulamalı Deyimbilim Kapsamında özellikle Uzmanlık Dili üzerinde durulmakta ve Deyimbilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

TRR 310 Bölüm Seçmelisi II (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi )

Alanındaki temel bilgileri tamamlayıcı olarak seçilen alanın  temel ve genel kavramları açıklanarak yerleşmesi amaçlanmakta, ayrıca çeşitli alanlarının en genel kavram ve terimleri ele alınmaktadır. Gündelik dile giren kavramları ve bunların anlam ve kullanımlarındaki kaymalar da konu edilir ve öğrencinin kendi bilgisi yoklanır.

TRR 312 Rus Kültürü IV (2-1-2)  (3 ECTS Kredisi )

Rusya ve Türkiye’nın yakın dönemdeki kültürel gelişmeleri ve bunların arka plan bilgileri gözden geçirilerek  bu dönemde günümüz anlayışlarına ve konularına şekil veren düşünsel yaklaşımlar tanıtılmakta ve temel kavramlar açıklanmaktadır. Uygulama çalışması içinde somut metin örneklerinde ve tartışmalarda hangi anlayışların yansıdığı üzerinde durulmaktadır.

ENG 308 Yabancı Dil IV (İnglizce) (0-4-2)   (6 ECTS Kredisi )

Bu ders öğrencilere seçtikleri yabancı dilin ileri düzeyde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerini kazandırır. Bu ders dilin içinde bulunulan kültürle olan bağlantılarını incelemeye uygun metinlerle çalışılarak öğrencilerin  daha çok üst düzeyde  konuşma ve yazma becerilerini kazanmasını hedefler.Bir önceki kurlarda öğrendikleri temel dilbilgisi yanında yeni temeller ekleyerek bilgilerini pekiştirirler. Öğrenci çeşitli güncel olaylar konusunda kendi görüşlerini dışavurmayı öğrenir.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

7. Yarıyıl

TRR 401 Eşzamanlı Çeviri I (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi )

Öğrenciler belirli konularda kapsamlı araştırma gerektiren incelemeler yaparak seçtikleri uzmanlık alanlarına yönelik eşzamanlı sözlü çeviriye uygun konuşma metinleri oluşturur ve uygularlar. İş ortamlarında ve uluslararası toplantılarda halen kullanılan ve belirli alanlarda uzmanlık gerektiren metinlerden yararlanılarak, anında sözlü çeviriye yönelik metin incelemeleri yapılır, öğrencilerden özet çıkartmaları, terminoloji oluşturmaları istenir. Uygulamalar her iki dilde yapılır.

TRR 403 Rus Yazının Çevirisi I (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi )

Yazın(şiir-anlatı-deneme-tiyatro) alanında çevirilerde uygulanması gereken yöntemler bu derste de izlenir. Bu seminerde özellikle çeviri süreci ve mesleki uygulamada çevirinin yürütülmesi konularına,  öğrencinin yeteneğine ve eğilimlerine gore yönlendirilmesi ağırlık verilir. Çevirmenliğin mesleki koşulları ve uygulamadaki stratejiler gibi konular çeviribilimsel kavramlar ışığında ele alınarak somut gerçeklere yönelik değerlendirmeler yapılır.

 TRR 405 Proje I  (0-4-2)  (8 ECTS Kredisi)

Proje dersi, öğrencinin mezuniyet aşamasında 4 yıllık eğitiminden edindiği yetkinliği sergileyebileceği ve öğretim görevlilerinin bu sonucu somut olarak denetleyebilecekleri ve değerlendirebilecekleri Proje Sınavına hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrenciye bu amaçla seçtiği alanda bir konu belirleyerek araştırmalarını yapmasında, kaynak oluşturma, inceleme ve sağladığı birikimi elemede yardımcı olunur. Daha önce yapılmış tez örnekleri incelenerek tez yazma ve bu yönde araştırma yapma yöntemleri aktarılır.

TRR 407  Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi)

 Dersin temel amacı çeviriyle bilgi arasındaki ilişkinin kurulması ve yeterli ve güvenilir bilgiye ekonomik yoldan nasıl ulaşılabileceği konusunda yöntem bilgisi ve deneyim kazanılmasıdır. Öncelikle bilgi düzeyinin çeviriyi nasıl etkilediği ele alınmakta ve çeviri kararlarının neden bilgiye bağlı olduğu değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak nerede bilgi eksiğimizin olduğunun nasıl saptanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bütün bunlar yöntemli bir araştırma süreci içinde değerlendirilmektedir. Ayrıca bu dersin sonunda öğrencinin, çevirmenin üstlendiği çeviriyi tamamlamak için yapacağı araştırma ile çeviri araştırmacısının üst araştırmasını yaparken gözeteceği ve öğrenmesi gereken yöntemler arasındaki yaklaşım farklılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve böylece öğrencilerin son sınıfta yapacağı proje çalışması için düşünsel bir altyapı oluşturulması amaçlanır.

TRR 409   Bölüm Seçmelisi III (3-0-3) (4 ECTS Kredisi)

Alanındaki temel bilgileri tamamlayıcı olarak seçilen alanın  temel ve genel kavramları açıklanarak yerleşmesi amaçlanmakta, ayrıca çeşitli alanlarının en genel kavram ve terimleri ele alınmaktadır. Gündelik dile giren kavramları ve bunların anlam ve kullanımlarındaki kaymalar da konu edilir ve öğrencinin kendi bilgisi yoklanır.

TRR 407 Yabancı Dil V (İnglizce) (0-4-2)  (6 ECTS Kredisi)

  Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenmiş okudukları yabancı dili çeviri amaçlı kullanabilmeleridir. Basit düzeydeki ve çeşitli alanlara ait popüler bilgi gerektiren yazılı metinleri çevirme çalışmaları yapılır. Bu derste daha çok yabancı dilden anadiline çeviri çalışmaları amaçlanmaktadır.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

8. Yarıyıl

TRR 402 Çeviri Eleştirisi (3-0-3)   (4 ECTS Kredisi)

Yazılı çeviri alanında becerilerini derinleştiren öğrencilerin seçeceği bu derste çeşitli alanlardan mevcut çevirilerin değerlendirilmesi ve çeviri üzerine düşüncelerini ifade etme yeteneğini güçlendirme amacı güdülmektedir. Bir çeviri üzerine metnin çevirmenine, işverene veya metnin alıcısına dönük değerlendirmeler yapmak, çevirilerin iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak, redaksiyon yöntemi gibi uygulamalara yer verilmektedir. Ders içinde öğrencilerin birbirlerinin çevirilerini değerlendirmesi, yapılan değerlendirmelerin üzerinde tartışılması gibi alıştırmalar yapılır. Bu çalışmalarda nesnel bakış, başkalarıyla uyum, ölçütlere göre nitel değerlendirme gibi yetenekler geliştirilmeye çalışılmaktadır.  Somut çalışmalar arasında çeviri kalitesini değerlendiren rapor yazma da yer almaktadır.

TRR 404 Rus Yazının Çevirisi II (3-0-3)    (4 ECTS Kredisi)

Rus Yazının Çevirisi I dersindeki temel amaçlar (kuramı uygulama açısından değerlendirme) bu derste de izlenir. Yazın(şiir-anlatı-deneme-tiyatro) alanında çevirilerde uygulanması gereken yöntemler bu derste de izlenir. Bu seminerde özellikle çeviri süreci ve mesleki uygulamada çevirinin yürütülmesi konularına,  öğrencinin yeteneğine ve eğilimlerine gore yönlendirilmesi ağırlık verilir. Çevirmenliğin mesleki koşulları ve uygulamadaki stratejiler gibi konular çeviribilimsel kavramlar ışığında ele alınarak somut gerçeklere yönelik değerlendirmeler yapılır.

TRR 406 Proje II (0-4-2)   (8 ECTS Kredisi )

Öğrenci 7. dönemde seçtiği konuyu çeviri projesi olarak hazırlar. Dersin amacı öğrencinin  profesyonellik gerektiren bir işte sorumluluk üstlenerek çevirmenlik davranışı gösterip gösteremediğinin saptanmasıdır. Çalışma öğrencinin uzmanlaştığı alanda kapsamlı bir çeviri uygulamasını içermektedir. Ancak konuyla ilgili arka plan bilgisinin araştırılması, terimce çalışması ve çeviri ortamı ve sorunlarıyla ilgili gözlem ve değerlendirmeleri de kapsamaktadır.

TRR 408 Çeviride Uzmanlık Alanları IV (3-0-3) ( 4 ECTS Kredisi)

 Uzmanlık alanları ile yazın dışındaki alanlarda çeviri uygulamaları yapılmakta ve sorunlar değerlendirilmektedir. Ayrıca resmi yazışma çevirileri, iktisadın altalanlarına daha ayrıntılı girilmekte ve farklı alanların mevzuatı, uygulamaları ve kavramları işlenmektedir.

TRR 410 Bölüm Seçmelisi IV (3-0-3)  (4 ECTS Kredisi)

Bu seminerde özellikle çeviri süreci ve mesleki uygulamada çevirinin yürütülmesi konularına ağırlık verilir. Öğrenci uzmanlaşmaya dönük kendi çeviri uygulamalarındaki sorunları bu seminerde gözden geçirme ve süreçleri bilinçli olarak değerlendirme olanağı da bulur. Çevirmenliğin mesleki koşulları ve uygulamadaki stratejiler gibi konular çeviribilimsel kavramlar ışığında ele alınarak somut gerçeklere yönelik değerlendirmeler yapılır.

  mütercim tercümanlık,     mütercim tercümanlık nedir,     mütercim tercümanlık maaşları,     mütercim tercümanlık bölümü,     mütercim tercümanlık bölümü olan üniversiteler,     mütercim tercümanlık sıralama,     mütercim tercümanlık iş imkanları,     mütercim tercümanlık bölümü dersleri,      mütercim tercümanlık tez,     mütercim tercümanlık tez konuları,     mütercim tercümanlık tezleri,     mütercim tercümanlık tezsiz yüksek lisans,     almanca mütercim tercümanlık tez konuları,     ingilizce mütercim tercümanlık tez konuları,

ENG 408 Yabancı Dil VI (İnglizce) (0-4-2) (6 ECTS Kredisi)  

Bu dersin amacı, yabancı dilde daha önce edinilen sözlü ifade becerilerinin çeviriye aktarılması ve bu dilde sözlü çeviri çalışmalarına başlanmasıdır. Bu çeviri çalışmaları ardıl sözlü çeviri için ağırlıklı olarak yabancı dilden anadile doğru yapılır, ayrıca karşılıklı görüşme çevirisi (bilateral) uygulanır.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031