Ösym Tez Merkezi

Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Ders İçerikleri
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 6,00Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).  ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Servis
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 6,00Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler). ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Servis
PHYS 111 Mekanik 4(3+0+2) ECTS 7,00Ölçme, vektörler, kinematik (1, 2, ve 3 boyutta), Newton’un hareket yasaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, kütle merkezi, çizgisel momentum ve korunumu, katı cisimlerin sabit eksen etrafında dönmesi, açısal momentum ve korunumu, denge ve kütle çekimi.Zorunlu ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PHYS 112 Dalgalar, Akışkanlar, Termodinamik 3(2+0+2) ECTS 6,00Yoğunluk, basınç, Paskal ilkesi, Arşimed ilkesi, akışkanlar dinamiği, salınımlar, basit harmonik hareket, elastik ortamda dalgalar, ses dalgası, sıcaklık, ısı ve termodinamiğin 1. yasası, gazların kinetik teorisi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 122 Elektrik ve manyetizma 4(3+0+2) ECTS 7,00Elektriksel yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampére yasası, Faraday yasası, elektromanyetik salınımlar ve değişken akım, Maxwell denklemleri, maddenin manyetizması.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 201 Fizik III 3(2+2+0) ECTS 5,00Kristal yapı, yarıiletkenliğin bağ modeli, yarıiletkenliğin bant modeli, asal yarıiletkenler, katkılı yarıiletkenler, yarıiletkenlerde iletkenlik, p – n kavşaklı diyotlar, MOSFET’ler, çift kutuplu transistörler.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Servis

PHYS 223 Işık ve Optik 3(2+0+2) ECTS 6,00Elekromanyetik dalgalar, Poynting vektörü, ışık ve yayınımı, polarizasyon, yansıma, kırılma, geometrik optik, aynalar, lensler ve optik aletler, girişim, eşevrelilik, tek ve çift yarıklı girişim deneyleri, kırınım, ışığın dalga teorisi, tek ve çift yarıklı kırınım deneyleri, ağ ve tayf.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 6,00Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Servis

PHYS 300 İstatistik ve Deneysel Teknikler 3(1+0+4) ECTS 7,00Olasılık dağılımları, beklenen değer, ortalama ve varyans, hata kaynakları, hata yayılımı, maksimum olabilirlik yöntemi, ağırlıklı otalama, en küçük kareler yöntemi, eğri uydurma. Deneylerin kurulumu ve enstrumantasyonu, veri takdimi ve analizi, deneylerin raporlanması. Fotoelektrik etki, elektronun yükünün kütlesine oranı, Cavendish burulma terazisi, radyoaktivite, yarıiletkenlerde Hall etkisi, gamma ışını azalması, lazer uygulamaları, ve diğer modern fizik deneyleri görülecektir. Parçacık detektörleri ve hızlandırıcılarına giriş.Zorunlu
PHYS 301 Klasik Mekanik I 3(3+0+0) ECTS 6,00Klasik mekaniğin temel yasalarının vurgulanması, Newton yasalarının matematiksel olarak etraflıca ele alınması, korunum teoremleri, salınımlar, kütle çekimi, varyasyonlar hesabı, Lagrange denklemleri ve uygulamaları, Hamilton dinamiği.Zorunlu
PHYS 302 Klasik Mekanik II 3(3+0+0) ECTS 6,00Merkezi kuvvet etkisinde hareket, yörüngesel dinamik, eylemsiz olmayan gözlem çerçevelerinde hareket, parçacık sistemlerinin dinamiği, çarpışmalar ve saçılma, katı cisim dinamiği, Euler denklemleri, bağımlı salınımlar, sürekli sistemler ve dalgalar.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 311 İstatistiksel Fizik 5(4+2+0) ECTS 9,00Makroskopik ve mikroskopik durumlar, termodinamiğin istatistiksel temeli, olasılık konusu, olasılığın kuantumsal ve istatistiksel yapısı, topluluk teorisinin elemanları, makrokanonik, kanonik ve büyük kanonik topluluklar, kuantum ve klasik istatistik, Fermi Dirac ve Bose Einstein sistemleri ve bazı uygulamaları.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 322 Elektromanyetik Teori I 4(4+0+0) ECTS 8,00Vektör analizi, elektrostatik: Poisson ve Laplace denklemleri ve imaj metodu, madde içindeki elektrik alanlar, elektrostatik enerji, elektrik akım, manyetostatik: manyetostatik enerji, madde içindeki manyetik alanlar, elektrodinamik, korunum yasaları.Zorunlu
PHYS 325 Modern Fizik II 3(3+0+0) ECTS 6,00Özel görelilik teorisi, nükleer yapı ve radyoaktivite, nükleer tepkimeler (fizyon, füzyon), yüksek enerji fiziği (temel kuvvetler, parçacıkların sınıflandırması, parçacık etkileşim ve bozunmaları, hızlandırıcılar, dedektörler), genel görelilik teorisi, astrofizik (yıldızlar, nükleosentez, beyaz cüceler, nötron yıldızları, kara delikler, evrenbilim (genişleyen evren, kozmik mikrodalga ışınımı, karanlık madde, büyük patlama modeli).

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Servis

PHYS 332 Kuantum Mekaniği I 4(4+0+0) ECTS 8,00Kuantum mekaniğinin temel ilkeleri, Dirac delta fonksiyonu ve Dirac notasyonu, üç boyutta Schrödinger denklemi, açısal momentum, radyal denklem, hidrojen atomu, elektronların elektromanyetik alanla etkileşimi, operatörler, matrisler ve spin, açısal momentumların toplanması, zamandan bağımsız pertürbasyon teoremi.Zorunlu
PHYS 423 Elektromanyetik Teori II 4(4+0+0) ECTS 8,00Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik dalgaların sınırlı bölgelerde yayılması, potansiyeller ve alanlar, elektromanyetik radyasyon, radyasyon alanının çokkutuplu açılımı: elektrik dipol ve kuadropol radyasyonu, elektrodinamik ve görelilik: elektromanyetik dalgaların Lorentz dönüşümü.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 431 Hesaplamalı Fizik 3(2+2+0) ECTS 6,00Temel hesaplama tekniklerine giriş ve Schrödinger denklemleminin çözümleri, klasik mekaniksel gezingeler, difüzyon, çok parçalı etkileşen sistemler ve saçılma gibi çeşitli fizik uygulamaları.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Bölüm Seçmeli

PHYS 433 Kuantum Mekaniği II 4(4+0+0) ECTS 8,00Zamana bağlı pertürbasyon teoremi ve uygulamaları, saçılma teoremi, Born yaklaşımı, kısmi dalgalar, faz değişimleri ve tesir kesitleri, spin bağımlı saçılım büyüklükleri, göreli kuantum mekaniğine giriş.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Bölüm Seçmeli

PHYS 442 Fizikte Araştırma Metodları 2(0+4+0) ECTS 6,00Bu ders verilecek çeşitli proje çalışmalarıyla öğrencilerin araştırma metotlarıyla tanışmasını hedeflemektedir. Literatür taraması; güncel deneysel sonuçlara erişim; fizikte teorik, deneysel ve fenomenolojik araştırma kavramları. Öğrenciler öğretim üyelerinin araştırma projelerinde çalışabileceklerdir.

ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Zorunlu

PHYS 451 Parçacık Fiziği 3(3+0+0) ECTS 6,00Modern parçacık fiziği üzerine Standart Model odaklı bir giriş dersi. Kapsanan konular içerisinde ayar değişmezliği, elektrozayıf teori ve kuantum kromodinamiği, Higgs mekanizması, etki kesitleri ve bozunma genişlikleri, fermiyon kütleleri ve karışımları, CP bozumu, nötrino kütleleri ve büyük birleşme kuramları bulunmaktadır. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 452 Kuantum Elektrodinamiği 3(3+0+0) ECTS 6,00Kuantum alan teorisine kuantum elektrodinamiği ve zayıf etkileşim üzerine odaklı kısa bir giriş dersi. Kapsanan konular arasında tek parçacık göreli dalga denklemleri, kanonik kuantizasyon, Feynman diyagramları ve kuralları, en düşük mertebe kuantum elektrodinamiği süreçleri, radyatif düzeltmeler, zayıf etkileşmeler ve elektrozayıf teori bulunmaktadır. Önkoşullar: PHYS 433 veya danışman onayı. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 454 Parçacık Detektörleri ve Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 6,00Nükleer süreçler, radyasyonun maddeden geçişi, veri işleme, detektörlerin özellikleri, iyonizasyon detektörleri, sintilasyon detektörleri, fotoçoğaltıcılar, yarıiletken detektörler, sinyal işleme, detektör sistemleri ve uygulamaları. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 456 Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 6,00Parçacık hızlandırıcı sistemleri, lineer hızlandırıcılar, dairesel hızlandırıcılar, elektromanyetik alanda yüklü parçacıklar, ışın dinamiği, odaklama sistemleri, sinkrotron radyasyonu, parçacık ışın parametreleri, hızlandırıcı uygulamaları. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 461 Evrenbilime Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Homojen ve isotropik evren, genişleyen evren ve termal kalıntılar, kozmik şişme ve ivmelenen evren.Bölüm Seçmeli
PHYS 462 Genel Görelilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Uzay-zamanın metrik tasviri, özel görelilik ve düz uzay-zaman, göreli mekaniğin unsurları, eşdeğerlik ilkesi, eğri uzay-zamanın metrik tasviri, geometrik bir kütleçekimi teorisi olarak genel görelilik, küresel bir yıldızın dışarısında genel görelilik. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 471 Katıhal Fiziği 3(3+0+0) ECTS 6,00Kristal yapısı ve ters örgü, fononlar, serbest elektron Fermi gazı, enerji bantları, yarıiletken kristaller, Fermi yüzeyleri ve metaller, plazmonlar, polaritonlar ve polaronlar, süperiletkenlik. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 472 Optoelektronik ve Fotonik 3(3+0+0) ECTS 6,00Dielektrik dalga kılavuzları ve optik fiberler, yarıiletken bilimi ve ışık yayıcı diyotlar, zorlanmış emisyon ve lazerler, fotodetektörler, fotovoltaik aletler, ışığın kutuplaşması ve kiplenmesi. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 474 Kristalografi 3(3+0+0) ECTS 6,007 kristal grubu, kristal dışsal simetrisi, birim hücreler, Miller indisleri, konum örgüleri, konum grupları, x-ışını saçılımı, kristal kırınımı, yapı faktörü, Bragg kanunu ve Fourier dönüşümü gibi ana başlıkları kapsayan bir kristalografiye giriş dersi. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli
PHYS 482 Biyomedikal Fizik 3(3+0+0) ECTS 6,00Tıbbi teşhis ve tedavide kullanılan araştırma çalışmaları ve teorik fizik tekniklerini kapsayan genel fizik dersinin içerdiği konular; görüntüleme fiziği, biyomedikal alanında lazer kullanımı, nükleer tıp, radyasyon detektörleri, radyasyon korunumunda temel prensiplerdir. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
Bölüm Seçmeli

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031