Pskoloji bitirme ödevi

pskoloji odevi

Dersler

PSİ 110 Psikolojiye Giriş II

Bu derste, psikoloji alanında konu edilen bazı kavramlar ve teorilerden bahsedilecektir. Kişilik, psikoterapi, anormal davranışlar, sosyal psikoloji, bilişsel yetenekler ve testler, stres ve sağlık gibi konular üzerine tartışma ve bilgi edindirme amaçlanmaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 111 Psikolojiye Giriş I

Bu derste, temel psikolojik kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde,  öğrenme süreci, beyin, bellek, fizyoloji ve davranış, duyumlar ve algı, motivasyon ve duygular gibi kavramlar ele alınacak ve ayrıca farklı psikolojik alanların tanıtılmasına çalışılacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 112 Psikolojiye Giriş II

Bu derste, psikoloji alanında konu edilen bazı kavramlar ve teorilerden bahsedilecektir. Kişilik, psikoterapi, anormal davranışlar, sosyal psikoloji, bilişsel yetenekler ve testler, stres ve sağlık gibi konular üzerine tartışma ve bilgi edindirme amaçlanmaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 159 Fizyolojik Psikoloji

Bu dersin amacı, davranışın temel özellikleri ile nörofizyolojik ve bilişsel süreçler hakkında öğrencilere bilgi vermektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 163 Gelişim Psikolojisi (Çocuk)

Bu ders, öğrencilere döllenmeden çocukluk sonuna kadar geçen süreçte insanoğlunda gerçekleşen değişiklikleri aktarmayı amaçlamıştır. Süreç iki başlık altında toplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası (bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk). Sözü edilen evrelerde fiziksel, motor, bilişsel, psikososyal, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı, ahlaki yargılama gelişim özellikleri işlenecektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 165 Psikolojiye Giriş

Bu derste, temel psikolojik kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde,  öğrenme süreci, beyin, bellek, fizyoloji ve davranış, duyumlar ve algı, motivasyon ve duygular gibi kavramlar ele alınacak ve ayrıca farklı psikolojik alanların tanıtılmasına çalışılacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 201 Sosyal Psikoloji

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna yönelik uygulamaları desteklenecektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 202 Sosyal Psikoloji II

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna yönelik uygulamaları desteklenecektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 206 Araştırma Yöntemleri II

Öncelikle bilimsel düşünce, bilimsel tutum ve bilimsel yaklaşıma ilişkin ana ilkelerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırma teknikleri, araştırma yapmanın amacı, önemi, incelikleri ve etik boyutu üzerinde durulacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 208 Endüstri ve Örgut Psikolojisi

Endüstri ve organizasyonel psikoloji, iş yaşamıyla ilgili insan davranışları üzerinde uzmanlaşan bir davranış bilimidir. Endüstri ve organizasyonel psikolog, organizasyonel davranışı, grup ve bireyle ilgili prensipleri, araştırmalardan hareket ederek yapılandıran kişidir. Bu dersin amacı, iş yaşamında endüstride çalışacak olan psikoloji bölümü öğrencilerini alanla ilgili bilgilendirmektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSI 211 Motivasyon Kuramları

Bu dersin amacı, öğrencileri motivasyon ve duygular ile ilgili kavramsal ve deneysel yaklaşımlar konusunda bilgilendirmektir.  Dersin kapsamında, içgüdüler, dürtüler, amaca yönelik davranışların yanı sıra, motivasyonlarda ve duygularda fizyolojik değişkenler incelenmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 213 Gelişim Psikolojisi I

Bu ders, öğrencilere döllenmeden çocukluk sonuna kadar geçen süreçte insanoğlunda gerçekleşen değişiklikleri aktarmayı amaçlamıştır. Süreç iki başlık altında toplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası (bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk). Sözü edilen evrelerde fiziksel, motor, bilişsel, psikososyal, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı, ahlaki yargılama gelişim özellikleri işlenecektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 216 Gelişim Psikolojisi II 

Bu dersin amacı erinlik ve ergenliği psikolojik ve sosyal boyutlarını açıklamak,  bu dönemdeki bilişsel ve psikososyal davranış değişikliklerine dikkat çekmek genç ve aile; genç ve arkadaş grubu ilişkilerini kültürlerarası karşılaştırmayla ortaya koymak, gençlik döneminde sıkça rastlanılan risk davranışları ve şiddet davranışını analiz etmektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 217 Araştırma Yöntemleri I

Öncelikle bilimsel düşünce, bilimsel tutum ve bilimsel yaklaşıma ilişkin ana ilkelerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırma teknikleri, araştırma yapmanın amacı, önemi, incelikleri ve etik boyutu üzerinde durulacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 219 Psikoloji Tarihi

Psikoloji biliminin başlangıcından günümüze teorik gelişimini öğretmek; günümüzde tartışılan problemlerin ve araştırma konularının geri planını, bugünkü tartışmaları daha iyi kavramaya katkıda bulunacak şekilde öğretmek; bilimsel düşüncenin birikimci ve sürekli olduğu fikrini kazandırmak. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 274 Developmental Psychology from Cultural Orientation

Bu dersin ana hedefleri, insan gelişimini kültürel bir eğilim ile incelemek, aynı zamanda insanın, iradesi kendi kontrolünde olan ve çevresini etkileyebilen bir varlık olduğunu vurgulamaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 285 Ölçme ve Değerlendirme

Bu ders, ölçme kavramını, ölçek türlerini, psikolojinin konusu olan davranışların ölçülmesinde kullanılan başlıca ölçme araçlarını ve bunların geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini ve grup içinde bireysel farklılıkları belirleme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 288 Öğrenme Psikolojisi

Bu dersin temel amacı, öğrencileri öğrenme psikolojisindeki literatür çalışmaları hakkında bilgilendirmektir. Üzerinde durulacak başlıca konular: Klasik ve edimsel koşullanma, pekiştirme şekilleri, genelleme, ayrımcılık ve motivasyonda öğrenmenin etkisi olacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 301 Öğrenme Psikolojisi

Bu dersin temel amacı, öğrencileri öğrenme psikolojisindeki literatür çalışmaları hakkında bilgilendirmektir. Üzerinde durulacak başlıca konular: Klasik ve edimsel koşullanma, pekiştirme şekilleri, genelleme, ayrımcılık ve motivasyonda öğrenmenin etkisi olacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 302 Bilişsel Psikoloji

Zihin sistemini ve sistemin farklı işlevleri olan alt sistemleri (algı, dikkat, bellek gibi) süreç ve organizasyon açısından tanıtmak bu dersin amacını oluşturmaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 305 İletişim Psikolojisi

İnsanların değişik platformlarda farklı iletişim biçimlerini bilinçli kullanabilmeleri için gerekli teorik bilgilerin, çatışma ve beden dilinin temel yapısını içerir. Bu derste amaç, öğrencilere iletişim teorileri ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar hakkında bilgi sahibi yapmaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 307 Deneysel Psikoloji

Psikoloji biliminin davranışı açıklamak için kullandığı temel bir yöntem olduğunu; psikolojinin, “deneysel psikoloji” adında bir alt alanı olmadığını, deneysel yöntemin mümkün tüm psikoloji alanlarında kullanılabileceğini ve kullanılması gerektiğini ve deneysel yöntemin çeşitli şekillerini, hangi hâllerde kullanılmaları gerektiğini öğretmek. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 309 İş Psikolojisi

Bu dersin amaç ve hedefi, iş psikolojisi ve iş psikologunun çalışma hayatındaki önemini anlatmaktır. İş psikolojisinin alanları, iş hayatında sağlık hizmetleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları ve ergonomi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PSI 310 Psikopatoloji II

Bu dersin amacı, öğrencilere normal ve anormal davranış kavramlarını, anormal davranışa farklı teorik yaklaşımları, yetişkinlik döneminde rastlanan psikopatolojileri güncel sınıflama sistemleri çerçevesinde öğretmektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 311 Psikofizyolojide Araştırma Yöntemleri

Bu ders kapsamında psikofizyolojik araştırma yöntemleri ile ilgili kuram ve uygulamalar ele alınacak; bilişsel ve emosyonel işlevlere dair çeşitli çağdaş kuramlar fizyolojik temelleriyle tanıtılacaktır. Ders kapsamında seçilmiş bazı bilişsel ve emosyonel görevler eşliğinde yapılacak olan deri iletkenliği, deri sıcaklığı, nabız gibi heyecansal ölçümlerin yanı sıra olay ilişkili potansiyel ölçümlerinin de kaydedilmesi ile tüm bu ölçümlerin analizi ve değerlendirilmesi uygulamalı olarak yürütülecektir.

PSİ 312 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi

Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemlerinin bilişsel ve psiko-sosyal değişimleri ve psikolojik yansımaları hakkında bilgi aktarmaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 313 Kişilerarası İlişkiler

Bu dersin amacı, sosyal psikolojik bağlamda, çeşitli ilişki türlerine ve bu ilişkilerin dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları ve bilgileri sunmaktır. Dersin içeriğinde, sağlıklı ilişkilerin bileşenleri, ilişkilerdeki roller ve sorumluluklar, ilişkilerin bireyin yaşamındaki işlevleri ve bireylerin beklentileri, ilişkileri etkileyen etkenler, ilişkilerde yaşanan çatışmalar ve ilişkilerin sürdürülmesi gibi konular bulunmaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 314 Örgütsel Davranış

Bu dersin amacı, psikoloji bilgisinin Örgütsel organizasyonlarda karşılaşılan bireysel ve grup davranışlarının anlaşılmasından nasıl kullanıldığını öğretmektir. Bu dersin kapsamında, insan davranışı, değişim, liderlik, takım çalışmaları gibi konular bulunmaktadır.

PSİ 355 Özel Gereksinimi Olan Çocuklarla Çalışma

Olağan gelişim ve kritik gelişim farklılıklarının nedenleri, zihinsel yetersizlik nedenleri, çeşitleri, gelişim problemleri, otizm nedenleri, çeşitleri, gelişim özellikleri, görme problemli çocukların gelişim özellikleri, görme duyumu, görme kaybının nedenleri ve çeşitleri, işitme problemli çocukların gelişim özellikleri, işitme duyumu, işitme kaybının nedenleri ve çeşitleri, dil konuşma problemleri, öğrenme güçlüğü, tanıma ve çerçevesi, özel okuma bozukluğu dyslexia, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedenleri, çeşitleri, fiziksel problemleri olan çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar, üstün zekalı çocuklar. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 365 Davranış Bozuklukları

Bu dersin genel amacı, anormal davranışlar başlığı altındaki psikolojik bozuklukların öğretilmesidir.  Normal ve anormal kavramlarının ayırt edilebilmesi, anormal davranışların ve çeşitli psikolojik bozuklukların öğrenilmesini içermektedir.

PSİ 367 Contemporary Issues in Developmental Psychology I

Bu dersin amacı, öğrencilere elektronik medyanın gelişimin farklı boyutlarındaki olumlu ya da olumsuz etkilerini (bilişsel, psikososyal, rol-model gelişimi, vb.) aktarmaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 372 Aile Sistemini Anlamak

Aile, bireyin gelişiminde etkisi olan sosyal bağlamların başında gelmektedir. Aile sistemine ilişkin süreçlerin anlaşılması, bireylerin ve davranışlarının anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu dersin amacı, bir sistem olarak ailenin gelişimini incelemektir. Ders kapsamında, Aile Gelişimi Kuramı temel alınarak, aile yaşam döngüsündeki gelişimsel basamaklar ve bu basamaklara özgü örüntüler, süreçler ve dinamikler üzerinde durulmaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 373 Sosyal Duyarlılık Çalışmaları (Güz)

Bu dersin amacı, öğrencilerin “Sosyal Duyarlılık” kavramının anlamını ve sosyal duyarlılığın bireysel, mesleki ve toplumsal önemini kavramalarına katkıda bulunmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin, bir kurumda sosyal duyarlılık etkinliklerine katılmaları ve bu etkinliklere yönelik rapor sunmaları beklenmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 374 Sosyal Duyarlılık Çalışmaları (Bahar)

Bu dersin amacı, öğrencilerin “Sosyal Duyarlılık” kavramının anlamını ve sosyal duyarlılığın bireysel, mesleki ve toplumsal önemini kavramalarına katkıda bulunmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin, bir kurumda sosyal duyarlılık etkinliklerine katılmaları ve bu etkinliklere yönelik rapor sunmaları beklenmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 383 Evrimsel Psikolojiye Giriş

Bu dersin amacı, evrim kuramının insan davranışı ve beyninin incelenmesine uygulanması olarak tanımlanan Evrimsel Psikolojinin tanıtılmasıdır.

PSİ 385 Psikolojide Bilimsel Yayın Kuralları ve Etiği

Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel bir yayının yazımı sürecinde uyulması gereken kurallar ve etik ilkelerin tanıtılmasıdır.

PSİ 387 Bireysel Gelişim ve Farkındalık

Psikoloji, insanı anlamaya çalışan bir bilim dalı ve uygulama alanıdır. Bir başkasını anlamanın temelinde ise, bireyin öncelikle kendisini tanıması ve anlaması yatmaktadır. “Bireysel Gelişim ve Farkındalık” dersi ile psikoloji öğrencilerinin kendilerini daha iyi tanımaları ve anlamalarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

PSİ 389 Psikopatoloji I

Bu dersin genel amacı, anormal davranışlar başlığı altındaki psikolojik bozuklukların öğretilmesidir.  Normal ve anormal kavramlarının ayırt edilebilmesi, anormal davranışların ve çeşitli psikolojik bozuklukların öğrenilmesini içermektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 391 Kişilik Kuramları

Bu dersin amacı, temel kişilik kuramlarını anlatmak ve tartışmaktır. Derste kuramların temel kavram varsayımları ele alınmakta; davranışçı, bilişsel, varoluşçu, hümanistik ve fenomenolojik kuramlar açıklanmaktadır.

PSİ 392 Sosyal Psikoloji

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna yönelik uygulamaları desteklenecektir.

PSİ 395 Klinik Psikoloji

Klinik psikolojinin kapsam ve tarihsel gelişiminin aktarılması, klinik psikolojideki temel kuramların, araştırma yöntemlerinin, etik standartların tanıtılması, psikolojik değerlendirme konusunda bilgi verilmesi hedeflenmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 398 Öğrenmede Duygusal Faktörler

Bu program, sorun yaşayan her yaştan öğrenci davranışını anlama ve sorun davaranış ile başa çıkabilmek için gerekli olan alt yapıyı sağlar. Programın amacı öğrenme ve öğretme süreçlerinde etkili olan duygusal faktörler ile çocuk ve gençlerin gelişim süreçlerinde karşılatıkları psikolojik problemlere ilişkin farkındalığı arttırmayı amaçlar. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 401 Psikolojide Etik

Bu dersin genel amacı, öğrencilere etik kavramını ve etik ilkeleri tanıtmak; psikoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve uygulamalar bağlamında, etiğin ve meslek etiğinin rolüne ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır.  Öğrencilerin etik ilkeleri tanımalarının yanı sıra, bu ilkeleri hem bilimsel çalışmalarında hem de meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlar çerçevesinde, tıp etiğiyle ve özellikle insan haklarıyla olan bağlantıları da dikkate alarak uygulayabilme becerisini kazanmaları, bir diğer amacı oluşturmaktadır.

PSİ 402 Psikolojinin Kavramsal Yapısı

Psikoloji biliminin diğer bilimler arasında konu, yöntem ve amaç açısından kendisine özgü olmasını sağlayan teorik yapısını kavratmak.

PSİ 403 Psikodrama

Bu ders, psikodrama alanındaki çalışmaların bir sonucudur. Bilmenin ötesinde uygulamaya dayanan yaşantısal deneyimleri hedefler ve gücünü eylem metotlarından alır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 407 Mezuniyet Projesi I

Bu ders kapsamında, öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgi birikimini kullanarak bir araştırma deseni kurmaları amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerden bir araştırma önerisi geliştirmeleri beklenmektedir.

PSİ 408 Mezuniyet Projesi II

Bu dersin amacı, Mezuniyet Projesi I dersinin devamı olarak bir psikoloji öğrencisinin nasıl araştırma yapılacağını ve sonuçların nasıl rapor edeceğini uygulamalı olarak öğrenmesidir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 411 Görüşme Teknikleri

Bu dersin amacı, görüşme tekniklerinin temel kavramları ve ilkeleri ile teknikleri hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek yapmaktır.

PSİ 413 Nöropsikolojik Testler

Bu dersin amacı nöropsikolojinin tanımı ve kapsamının, nöropsikolojik değerlendirmenin kullanıldığı alanların, bu testlerin ne zaman, hangi amaçlarla uygulanabildiğinin öğretilmesidir. Ayrıca nöropsikoloji alanında kullanılan testlerin, test bataryalarınının tanıtılması, ders kapsamına alınan testlerin nasıl uygulandığının ve test sonuçlarının nasıl raporlandırılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 414 Stres ve Yönetimi

Bu derste, insan vücudunun verdiği stres tepkisiyle ilgili temel teoriler ve bilimsel çalışmalar ele alınacaktır. Zihin ile vücut ve birey ile çevre arasındaki etkileşim ön planda tutularak, strese bağlı fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel tepkiler incelenecek ve stresle başa çıkma yöntemlerine değinilecektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 416 Psikoterapi Yöntemleri II

Bu dersin amacı öğrencilere psikoterapi yöntemlerini tanıtmaktır. Çeşitli terapi yöntemlerinin gözden geçirilmesinin yanı sıra terapistler için gerekli etik standartlar irdelenecektir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 423 Psikoterapi Yöntemleri I

Temel psikoterapi yöntemlerinin, kuramsal temellerinin ve uygulama alanlarının tanıtılması. Kimi psikoterapi becerilerinin tanıtılmasına yönelik olarak ödev, araştırma, sunum ve sınıf-içi uygulamaların yapılması. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 424 Travma Psikolojisi

Bu dersin amacı, öğrencilere, günümüzde psikolojinin odak konularından biri durumuna gelen, Travma Psikolojisi alanını, kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler ışığında tanıtmaktır. Ders kapsamında doğal afetler, insan eliyle yaratılan afetler (savaş, terör vb.), yaşamı tehdit eden hastalıklar, şiddet ve istismar gibi travmatik olaylar psikososyal bir bakış açısıyla ele alınmakta; ayrıca travma sonrası stres belirtileri, travma karşısında koruyucu etkenler ve risk etkenleri ve müdahale yaklaşımlarına değinilmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 453 Nöropsikoloji

Nöropsikolojinin tanımları, nöropsikoloji tarihi, kognitif fonksiyonlar ve nöropsikoloji, psikoloji, biyoloji, nöropsikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişkiler, nöropsikolojinin amaçları, dikkat, Stroop testi ve bu testin amacı, Wisconsin testi ve bu testin amacı, yer, uzay, çekme algısı ve test kullanma, çocuklarda nöropsikoloji, nöropsikoloji araştırmalarında ihmal sendromu örneği, yaşlılarda nöropsikoloji, bunama-alzheimer hastalıklarında nöropsikolojik yaklaşımı kullanma, Türkiye’de  nöropsikolojik testlerin standardizasyonunun uygulanması bu dersin konularından bazılarıdır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 455 Çevre Psikolojisi

İnsanın çevre ve kültür içinde onunla etkileşimlerini inceleyen bu derste Çevre Psikolojisinin alanını tanımlamak, ana kavramlarını, kuramlarını ve yöntemini açıklamak, çevresel duyarlılık kazandırmak, İnsanı tüm sosyal ve fiziksel çevresi ile dünya ve evren ile ele alma anlayışının önemini vurgulamak, bütün bunların Psikolojide ve insan yaşamında anlam ve önemini içselleştirebilmek amaçlanmaktadır.

PSİ 456 Kültürel Psikoloji

Batı psikolojisinin geldiği noktaya eleştirel bir bakış, kültürlerarası psikoloji, araştırmalar ve farklı kültürleri kıyaslayan araştırma sonuçları, yerel ve kültürel psikolojinin ortaya çıkışı, ana kavramlar, metodoloji ve buna ilişkin tartışmaların sunulması, sosyo tarihsel kültürel psikolojinin kuramsal yaklaşımı, uygulamalar ve bu alanda deneyimler. Bu dersin en önemli amacı psikolojiyi yaşamın içinden yaratmak ve nitel teknik metotlarını araştırmaktır. Sosyo kültürel psikoloji yöntemi ile araştırma ve uygulama yapmak ve kültürel materyal geliştirmek bu dersin diğer hedefleridir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 458 Gelişimde Çağdaş Konular

Bu dersin amacı, öğrencilere elektronik medyanın gelişim alanlarına (bilişsel, psikososyal, cinsiyet rolü, ahlak gelişimi vb.) yoğunlaşmaktır.

PSİ 463 Interpersonal Communication

Dersin amacı, psikoloji öğrencilerinin kişilerarası iletişim teorileri ve araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. İletişim becerileri, çatışma ve çatışma çözümü, empati, duygusal zeka kuramı üzerinde durulacak konulardandır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 466 Cultural Psychology

Batı psikolojisinin geldiği noktaya eleştirel bir bakış, kültürlerarası psikoloji, araştırmalar ve farklı kültürleri kıyaslayan araştırma sonuçları, yerel ve kültürel psikolojinin ortaya çıkışı, ana kavramlar, metodoloji ve buna ilişkin tartışmaların sunulması, sosyo tarihsel kültürel psikolojinin kuramsal yaklaşımı, uygulamalar ve bu alanda deneyimler. Bu dersin en önemli amacı psikolojiyi yaşamın içinden yaratmak ve nitel teknik metotlarını araştırmaktır. Sosyo kültürel psikoloji yöntemi ile araştırma ve uygulama yapmak ve kültürel materyal geliştirmek bu dersin diğer hedefleridir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

PSİ 468 Interpersonal Communication in Practice

Dersin amacı, öğrencilerin “Kişilerarası İletişim” dersinde aldıkları teorik bilgileri uygulamaya geçirebilmeleridir. Bunu gerçekleştirebilmek için sunum ve mülakat becerileri üzerinde durulacak ve sinema filmleri üzerinden tartışmalar sürdürülecektir.

PSİ 478 Bebek Ruh Sağlığı

Bu dersin amacı  kişiliğin gelişimde belirleyici etkisi olan bebeklik yaşantılarının sonraki yıllarda yetişkin kişiliği ve davranışı üzerindeki etkileri konularında öğrencinin farkındalık kazanmasını sağlamaktır.

PSİ 488 Sosyal Sorumluluk Projesi (Bahar)

Bu dersin amacı, öğrencilerin “Sosyal Duyarlılık” kavramının anlamını ve sosyal duyarlılığın bireysel, mesleki ve toplumsal önemini kavramalarına katkıda bulunmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin, bir kurumda sosyal duyarlılık etkinliklerine katılmaları ve bu etkinliklere yönelik rapor sunmaları beklenmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

İST 271 İstatistik I

Bu dersin amacı; araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin (temel istatistiksel kavramlar, veri toplama, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, korelasyon vb.) verilmesidir.

İST 272 İstatistik II

Bu derste, araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgiler verilmektedir. Ders kapsamında, istatistiksel vardama ve hipotezin test edilmesinde olasılık işlemleri; normal dağılım eğrisi ve fonksiyonları; güvenirlik, geçerlilik; Binom dağılımı; İstatistik anlamlılık testleri; hipotezi test etme; “t” Test (tek yönlü ve iki yönlü test) gibi konular ele alınmaktadır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SOS 151 Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar

Üniversite öğrenimine başlangıç aşamasındaki öğrencilere, bilimsel bir bilgi alanı olan sosyolojinin dayandığı çeşitli kavramların anlam içeriklerinin açıklanması. Toplumsal yaşamın irdelenme ve değerlendirilmesinde, toplumsal sorunların çözümünde sosyolojinin bakış açısının yararlarının, işlevselliğinin ve öneminin -çözümleme örnekleriyle- kanıtlanması. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

ANT 154 Sosyal Antropoloji

Bu derste, insanı sosyo-kültürel bir varlık olarak dikkate alan Sosyo-Kültürel Antropoloji çalışılacaktır. Bu disiplinin dalları, terminolojisi ve anahtar kavramları ile ilkeleri ve süreçleri hakkında bilgiler sunulacak ve öğrencilerin insanların kültürel çeşitliliği hakkında fikir edinmeleri; diğer kültürlerin değerlerinin farklı olabileceğinin farkına varmaları ve insanların sosyal davranışlarını değerlendirme konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

FEL 157 Felsefede Temel Kavramlar ve Sorunlar

Dersin amacı, öğrencilerin felsefenin temel kuram ve problemleri üzerine fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

TRD 151 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

TRD 152 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

FEL 170 Mitoloji

Bu dersin konusu, mitolojinin ve mitolojik öykülerin ne olduğudur. Bu derste mitolojik öykülerin neden ve nasıl doğdukları, konularına gore nasıl sınıflandırılabileceği ele alınır. Buna ek olarak Eski Yunan ve Roma mitolojilerinde anlatılan öyküler incelenerek bir mitosun günümüzde nasıl yorumlanabileceği üzerinde durulur. Mitosları konu alan bazı edebi ve felsefi eserlerden örnekler ele alınarak incelenir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

FEL 207 İnsan Felsefesi

Çağımızın insana bakışını kavramak ve insana ilişkin sorunlar konusunda yaklaşım kazanmak bu dersin hedefleri arasındadır. İnsana ilişkin temel sorunlar felsefe tarihi bağlamında ele alınır. Ders kapsamında insanı insan yapan koşullar –insanın bütünselliği- üzerinde durulur.

FEL 272 Felsefe Tarihi II

“Felsefe Tarihi I” dersinin devamı niteliğindeki bu derste, 19. ve 20. yüzyıllara damgasını vuran felsefi akımlar, bu akımların önde gelen temsilcilerinin görüşleri ışığında değerlendirilir. Çağdaş felsefi akımların temel tartışma konuları incelenir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

FEL 351 Değer Felsefesi

Dersin amacı, öğrenciye, insan yaşamında sık ve yaygın şekilde karşılaşılan değer sorunları konusunda bilinç kazandırma ve bu sorunları felsefe açısından görerek çözüm üretme becerisi sağlamaktır. Bu bağlamda da değerlendirme fenomeni insan felsefesi ve etikle bağlantısı içerisinde ana sorun olarak ele alınır.

FEL 455 Felsefe-Edebiyat İlişkileri

Bu ders, iki ayrı etkinlik türü olan felsefe ile edebiyat arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlar. Bu doğrultuda öncelikle felsefe ve edebiyat nedir gibi temel soruların ele alınacağı derste ayrıca bu iki alan arasındaki ortaklık, Albert Camus’nün yapıtları aracılığıyla tartışılacaktır.

FEL 460 Hukuk Felsefesi

Hukuk felsefe ilişkilerini ele alan bu derste, doğal hukuk pozitif hukuk, hak, adalet, devlet ve yasa kavramları, filozofların görüşleri eşliğinde tartışılır.

FEL 467 Sinemada Felsefe

Bu derste sanat felsefesinin temel kavramları çeşitli sinema filmleri eşliğinde (özgürlük, nedensellik, iktidar, tahakküm, adalet vb.) incelenir.

İNG 355 Mesleki İngilizce I

Bu dersin amacı öğrenenlerin alanlarında İngilizce kullanımını rahatsa kullanabilmelerini sağlamaktır. Çeşitli materyal ve aktiviteler aracılığı ile öğrenenlerin alan terimlerini gerçek yaşamda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SHİ 203 Sosyal Sorunlar

Bu dersin içeriğini sosyal sorunlara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, sosyo-ekonomik yapı ve sosyal sorunlar, sosyal sorunların dinamikleri, önlenmesi ve çözüm yolları, yoksulluk, engellilik, göç, işsizlik, suç vb. sorun alanlarının incelenmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi oluşturur.

SHİ 221 Kentsel Sorunlar

Bu dersin içeriğini, kent toplumlarının dönüşümü, kentleşme süreçleri, Dünyadan kentleşme incelemeleri, Türkiye’deki kentleşme süreçlerinin ele alınması oluşturur. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SOS 207 Çağdaş Toplum ve Ekonomi

Sosyal bilimlerin bir alt disiplini ve bir toplumsal kurum olan ve aynı zamanda sosyal gerçekliğin; insanların üretim, tüketim ve işbölümü ilişkilerinin makro ve mikro düzlemlerdeki görünümü demek olan ekonominin, birey ve toplum arasındaki çeşitlenmeleri, tarihsel temelde incelenir.

SOS 211 Türkiye’de Toplumsal Sorunlar

Toplumsal sorunların belirlenmesine ve çözümlerine yönelik yaklaşımlar. Türkiye modernleşmesi ve toplumsal sorunlar. Mikro düzeydeki toplumsal sorunlar ve makro düzeydeki toplumsal sorunlar. Birey, hane, tabaka, sınıf, etnik grup bağlamlarında ortaya çıkan sorunlar. Toplumsal sorunların zaman ve mekan bağlamında değişmesi. Bölgesel toplumsal sorunlar.

SOS 213 Örgüt ve Kurumlar Sosyolojisi

İnsanların “sosyal ilişki” ve “ yapı” arasında inşa ettikleri ve yanı zamanda inşa edildikleri birlikte bulunma tarzlarının “örgüt”ler ve örgütleri kapsayıcı “kurumlar” altında tanımlanmasının, kurumların oluşum sürecinin, söz konusu süreçte insanların çeşitli statülerde aldıkları pozisyonlar ve pozisyonlar içinde oynadıkları rollerin, temel toplumsal kurumlar çatısı altında genel özellikleri ile birlikte incelenir. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SOS 215 Kültürel Değişme

Bu dersi alan öğrencilerin modernleşme, küreselleşme ve medeniyet/kültür tartışmalarını öğrenmeleri ve bu kuram ve yöntemlerle donanmaları dünyadaki ve bölgemizdeki değişmeleri gözlemlemeleri, anlamaları, araştırmaları ve analiz etmeleri bakımından çok önemlidir. Kültürün dinden ve medeniyetten farklı bir kavram olarak ortaya çıkması; ikinci ve üçüncü dünya toplumlarının modernleşmesinin tarihsel ve kuramsal çerçevesi ve kültürel değişme kuramlarına getirdiği sorunsallar.  Küreselleşme ve dünya sistemi kuramları ve kültür. Düz çizgisel olmayan sosyo-kültürel değişme süreçleri. Hiyerarşik ve ağ-yapısal toplumlar, Modernite, postmodernite, kültürel dönüşümler, kültürel melezlik, “küreselleşme”/ ”küreselleşme” ve diğer sosyo-kültürel alanlardaki dönüşümler. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SOS 303 Sosyal Değişme ve Küreselleşme

Toplumsal değişme kuramları, birinci, ikinci ve üçüncü dünya toplumlarının modernleşmesinin tarihsel ve kuramsal çerçevesi, modernleşme ve azgelişmişlik kuramlarının eleştirisi. Küreselleşme kuramları, dünya sistemi, enformasyonel kapitalist ağ toplumu, küresel imparatorluk, küresel karmaşıklık.  Düz çizgisel olmayan toplumsal değişme süreçleri. İletişimsel eylem kuramı açısından toplumsal değişme, sosyal bütünleşme ve sistem bütünleşmesi. Modern toplumda alanların farklılaşması ve kültürel, sosyal sermayelerin çeşitlenmesi. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SOS 306 Endüstri Sosyolojisi

Endüstri çağının başlangıcındaki toplumsal yapılar, endüstrileşme süreci, endüstrileşme sürecinde toplumsal yapılardaki değişmeler, endüstrinin iç dinamikleri ve post-endüstriel toplum tartışmaları. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

SOS 311 Kültürel Çeşitlilik

Çokkültürcülük kavramı, çokkültürcülük ve küresel vatandaşlık, çokkültürcülük: tarihi ve gelişimi, kültür, etnisite ve din, “ırk” ve çeşitlilik, çoğulculuk ve ideoloji, kültürel kimlik ve sorunları, sosyal dışlanma: engellilik, göçmenler, yetkilendirme (empowerment) ve değişim, sosyal hareketler ve sosyal değişim, toplumsal cinsiyet ve eşitlik, dil, kültür ve iletişim. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031