Reklamcılık tez ödevleri

Ders İçerikleri

AD 101 REKLAMCILIĞA GİRİŞ

Bu dersin amacı, öğrencilere reklamcılığın temel kavramlarını aktarabilmektir. Bu kapsamda, reklam mekanizması ve reklam süreci anlatılmakta, uluslararası ve ulusal reklamlar örnek olarak gösterilmektedir.


AD 102 REKLAM YAPIMINA GİRİŞ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İletişim Hukukunun temel kavramları çerçevesinde medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğüyle ilgili sorunların yanı sıra medya kurum ve kuruluşlarıyla ilgili hukuki düzenlemeler ele alınacaktır.

 

AD 201 REKLAMCILIK İÇİN PAZAR ARAŞTIRMA METODLARI
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, yönetim ve örgütsel davranış kavramı, işte bireylerin davranışları, grup ve örgüt dizaynı, örgütsel süreçler, çalışanları ve örgütü geliştirme anlatılmaktadır. Bu ders öğrenciler için örgütsel davranışın çağdaş ilkelerine bir giriş niteliğindedir. Derste bireysel davranış, grup süreçleri ve örgütsel dinamikler yönetim ve iş veren bakış açılarından sunulmaktadır.

 

AD 219 SANAT YÖNETMENLİĞİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, reklam yaratıcılık süreci olarak ele alınacak, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından detaylı bir şekilde işlenecektir. Aynı zamanda, Casting, dijital video imaj ve film çekimi hakkında temel bilgiler, Lineer Olmayan Kurgu sistemleri, sinematograf ve editör ile çalışma, film prodüksiyonu, prodüksiyonda yönetmenin rolü gibi konular işlenecektir. Derste, çeşitli reklam tasarım uygulamaları yapılacaktır, ayrıca, sanat yönetmenliği kavramı üstünde durulacaktır.

 

CF 208 YARATICI YAZARLIK
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste yaratıcı yazarlığın temel ilkeleri, yaratıcılık, yaratıcı yazarlığın temel biçimleri, yaratıcı yazarlıkta çalışma yöntemleri, gelenekten yararlanma, malzeme toplama, gözlem yapma, kurgulama, anlatı; kişiler, söylem yaratma gibi konular işlenmektedir.

 

AD 210 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste tüketici davranışı kavramı, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi ve özellikleri, tüketici davranışında disiplinler arası yaklaşım, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında etkili olan tüketici davranışları ve tüketici davranışları modelleri, tüketicilik, psikolojik etkiler, öğrenme ve bellek, güdülenme süreci, algılama süreci, kişiliğin yapısı, tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler anlatılmaktadır.

 

AD 201 REKLAMCILIK İÇİN PAZAR ARAŞTIRMA METODLARI

Pazar araştırması ile ilgili temel kavram ve bilgiler, araştırma süreci, bilgi toplama, bilgileri analize hazırlama, bilgilerinin analizi ve araştırma raporunun düzenlenmesi, sonuçların yorumu bu dersin kapsamı içindedir.

 

AD 309 METİN YAZARLIĞI
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Mesaj ve anlatım, reklam yazarlığı, yazma becerileri, reklam amaçlı mesaj oluşturma yöntemleri, görsel ve işitsel basına yönelik malzemeler hazırlaması, reklam ve metin ve slogan yazılarında dikkat edilmesi gereken başlıca kurallar, reklam filmlerinin diğer filmlerden metin ve senaryolarından farklılıkları, ürüne dikkat çekmek, reklam film senaryosu örnekleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

AD 311 REKLAM ANALİZİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste kampanya hazırlık sürecinin tüm aşamalarını analiz, araştırma, yaratıcı strateji, uygulama, medya planlama örnekler çerçevesinde uygulanmakta ve böylece kampanya geliştirmeye yönelik bilgi, beceri ve deneyimleri arttırmak hedeflenmektedir.

 

AD 317 SPONSORLUK VE PROMOSYON
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Öğrenciler bu derste sponsorluk ve promosyonun reklam iletişimi çerçevesindeki rolünü öğrenerek reklam kampanyası geliştirme ve yönetme, ve değerlendirme gibi konularda çalışmalar yürütürler.  Tüketici ve sektörel promostonlar bağlamında davranışsal değişimler oluşturmak için satış promosyonlarından nasıl faydalanacağını, tanıtım planı geliştirme ve yönetimi konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CF 305 MEDYA PLANLAMASI
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Medya planlamasının tanımı yapılarak, medya planlama faaliyetleri, medya araçlarının medya planlamasındaki rolü ve yeni planlama modelleri incelenecektir. Medya, reklam ve tüketici arasındaki ilişkinin içeriği, medya planlamacısının değişen rolü ve medya planlama endüstrisindeki değişim bu derste incelenecek konular içerisindedir. Pazarlama iletişiminde reklam, reklam şirketlerinde medyanın yeri ve önemi, pazarlama yönetimi ve medya planlama  ilişkisi; reklam medyası, tüketici, gazetelerde medya planlama method ve organizasyonu, görsel ve işitsel reklamlar ve yeni medya reklamları, reklam araçlarının güçlü ve zayıf yönleri, medya planlama örnekleri, Türkiye’ de medya planlaması bu derste tartışılacaktır.

 

CF 343 YENİ MEDYA: İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Geçtiğimiz 15 yıl içinde bilgi ve iletişim sektörlerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler, medya sektöründe de radikal değişikliklere yol açtı. Yeni Medya adıyla da anılan sözkonusu konsept, bir yandan medyanın kendi bünyesindeki iş süreçlerinde değişikliklere yol açarken, diğer yandan kendisi de bağımsız bir iletişim platformu olarak vücuda geldi. Son yıllarda giderek büyüyen yeni medya sektörü, internet, interaktif TV, mobil iletişim gibi tüm online ve interaktif platformları içermekte. Bu dersin sonunda, öğrenciler; Yeni Medyaya ilişkin genel bilgi sahibi olacaklar, Yeni Medyanın sosyal, teknolojik, politik, kültürel ve yasal etkilerini öğrenecekler, çeşitli Yeni Medya vakalarını dinleyecekler, Yeni Medya’nın geleceği hakkında bilgilenecekler.

 

AD 308 REKLAMDA YARATICILIK
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Reklamda araştırma, yaratıcı düşüncenin oluşturulması, örneklerin değerlendirilmesi, reklamcılıkla ilgili yayınların izlenmesi, reklam kampanyasının aşamalarının uygulamalarla gösterilmesi  bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

AD 314 KAMPANYA TASARIMI VE ANALİZİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders, öğrencilere reklam projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında ve tamamlanmasında yol gösterecektir. Ayrıca, reklam kampanyaları ve stratejileri, reklam yapımı ve iletişim kullanımı, kampanya çalışmalarıyla desteklenen uygulamalar da bu derste işlenecektir. Derste öğrencilere uluslararası reklam kampanyalarından örnekler verilecek; öğrenciler kampanyaları, reklam değerlendirme yöntemleri ve araştırma teknikleriyle inceleyeceklerdir.

 

AD 316 REKLAMDA PRODÜKSİYON
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste bir reklam ajansının yapısı; farklı birimlerin ajans içindeki işleyişleri, metin yazarlığı, sanat yönetimi, yapım öncesi ve yapım sonrası gibi konular işlenecektir.

 

AD 409 REKLAMCILIKTA PROJE VE ARAŞTIRMA
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Öğrencinin araştırma konusu ile ilgili bir proje / tez sunması ve savunması süreçlerini kapsayan bir derstir. Bu derste öğrenciler bir reklam kampanyası projesi hazırlayacaklardır.

 

AD 411 KURUMSAL KİMLİK VE MARKA YÖNETİMİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste kurumsal kimlik kavramı; kurumsal kimlik stratejisi; etkileri ve kurumsal kimliğin oluşturulması; kurumsal kimliğin öğeleri; kurum kimliği ve marka kavramı, markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolünün önemi, kurumların markalarını doğru yönetebilmeleri için yapmaları gerekenler konuları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı, ve nasıl kullanıldığı gibi konular da işlenerek çeşitli örnek çalışmalar incelenecektir.

 

AD 415 REKLAM YÖNETİMİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste reklamın rolü, planlama ve reklam yapma, reklam şirketleri, medya stratejisi, durulmaktadır. Etkili reklamcılık planlarının geliştirilmesi incelenmekte, reklamcılık faaliyetlerine odaklanabilmek için gerekli süreç ve kararların sonuçlarının değerlendirilmesi işlenmektedir. Ayrıca, reklam yönetimi ve promosyon faaliyetlerinde karşılaşılaşılan sorunlar hem yerel hem de küresel düzeyde örneklerle ele alınacaktır.

 

AD 440 MEZUNİYET PROJESİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bilgi için: Bkz. AD409

 
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Müşteri İlişkileri Yönetimi, günümüz şirketlerinin iş yapış şekillerinde yer alan ve alması gereken en temel yaklaşımlardan biridir. Değişen iş yapısında şirketler, organizasyon, üretim ve hizmet süreçlerini müşteri merkezli düşünerek şekillendirmektedir. Bu ders müşteri ilişkileri yönetiminin temellerini, stratejinin esaslılığını ve artan önemini incelemektedir.

 

FAKÜLTE ZORUNLU DERSLERİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

I. YARIYIL

 

CF101 İLETİŞİM VE MEDYA
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı iletişimin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin bakış açısıyla guncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır. Derste iletişimle ilgili temel kavramlar, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, ve temel iletişim modelleri öğretilecektir. Ayrıca kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu da derste ele alınacaktır.

 

CF103 SOSYAL BİLİMLERDE ANAHTAR KAVRAMLAR
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders, fakülte öğrencilerine beşeri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramları tanıtmayı, onların sorgulama ve analiz kapasitelerini genişletmeyi ve onlara araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Derste medeniyet, tarih, zaman, birey, toplum, aile, devlet, bilgi (çağı), medya ve küreselleşme gibi, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlara eğilinecek, bu kavramların geçirdiği değişimler incelenecektir.

 

CF105 TEMEL YAZILIM BİLGİSİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yazılım uygulamalarının basit kullanımı (bilgi işlem, hesap tablosu,veritabanı yönetimi ve grafikler),grafik-kullanıcı arayüzü çevresinde çalışmak (windows,macintosh): donanım hizmetinin karşılaştırması ve software (masaüstü yayıncılık, sunum grafikleri, bilgisayar destekli tasarım, gelişmiş iş uygulamaları, iletişim, multimedya ve bütçeleme); spesifik uygulamalara dayanarak yazılımların öğretimi.

 

EL101 İNGİLİZCE I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

 

TD121 TÜRK DİLİ I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türk Dili dersi, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı, öğrencileri Türk edebiyatının yapıtlarıyla tanıştırmayı, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, yapıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Türk Dili I dersinde yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçe’nin bağlı olduğu dil ailesi ve özellikleri, Türkçe’nin ses, yapı ve sözdizimi özellikleri, noktalama işaretleri ve yazım kuralları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin güzel konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır. Resmi yazılar dilekçe, resmi mektup ve özgeçmiş yazım kuralları; dipnot ve kaynakça gösterme teknikler üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

II. YARIYIL

 

CF102 İLETİŞİM VE SANAT
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı güzel sanatları öğrencilere tanıtmak;resmin ne olduğu fikrini ve onu resim olarak adlandırdığımızı öğrencilere vermek; kültürel iletişim perspektifinden resme bakmak; kültürel sahada resmin örgütlenmesini ve kurumsallaşmasını baştan sona incelemek.

 

CF104 SANAT VE UYGARLIKLAR TARİHİ
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste sanat ve sanat ile ilgili temel kavramların tanımları, sanatın ortaya çıkışından, günümüze kadar sanatın gelişimini toplamlar ve uygarlıkların gelişimi ile eşzamanlı olarak incelemektir.

 

CF106 İLETİŞİM ALANLARI
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı her geçen gün gelişmekte ve değişmekte olan görsel, işitsel ve etkileşimli iletişim alanlarının temel işleme prensiplerin anlatmaktır. Ders iletişimin çeşitli geleneksel ve yeni türlerini dönem boyunca tanıyacaklar ve ilgili medya türüne örnek çalışmalar yapacaklardır.

 

EL102 İNGİLİZCE II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

 

TD122 TÜRK DİLİ II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türk Dili II dersinde bilgilendirici yazım türleri olan makale, köşe yazısı, deneme, günlük, anı gibi yazılarla yaratıcı yazı türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yazım denemeleri yapılır. Ayrıca Türkçe’nin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için diksiyon eğitimi yapılır.

 

III. YARIYIL

 

AT211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır

 

IV. YARIYIL
AT212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.


Lisans Programı

© 2010 Kadir Has Üniversitesi. Her Hakkı Saklıdır.

Kadir Has Kampüsü (Cibali) Kadir Has Caddesi Cibali / İstanbul Telefon: (212) 533 57 65 / (212) 533 65 32

Tasarım ve Uygulama : Synergy İstanbul

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031