Radyo Televizyon ve Sinema bitirme projesi

Ders İçerikleri

CF 103 SOSYAL BİLİMLERDE ANAHTAR KAVRAMLAR

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevv

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Ders tipi: Ders
Sınıf: 1
Dönem: Güz
Kredi: 3(3+0+0)

Amaç + İçerik:

Bu ders, fakülte öğrencilerine beşeri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramları tanıtmayı, onların sorgulama ve analiz kapasitelerini genişletmeyi ve onlara araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. İlk dönemde medeniyet, tarih, zaman, birey, toplum, aile, devlet, bilgi (çağı), medya ve küreselleşme gibi, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlara eğilinecek, bu kavramların geçirdiği değişimler incelenecektir. İkinci dönemde ise öğrencilerin günlük yaşamda karşılarına çıkan konular ee alınacak. Ders, popüler müzik, edebiyat, roman, şiir, seyahat, keşif, yoksulluk, zenginlik, şehir, çevre, supermarket, marka ve moda gibi genel konulardan yola çıkarak, zevk, algı, estetik, tür, tüketim, şehir, kimlik gibi konulara kuramsal yaklaşımları sorgulayacaktır. İki dönemde de öğrenciler kütüphane ve internet gibi değişik mecralarda araştırmalar yapacaktır.

Önşart Konuları: Yok

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar , R. Williams (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Oxford University Press., W. L.Neuman (2002).Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed. Pearson Allyn & Bacon.

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Ödevler

Öğretim Dili: İngilizce

 

CF 206 POPÜLER KÜLTÜR
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Ders tipi: Ders
Sınıf: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3(3+0+0)

 

Amaç + İçerik: Bkz. CF 103

Önşart Konuları: Yok

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar, J. Seabrook (2000). Nobrow: The Culture of Marketing + the Marketing of Culture, Vintage Books., P. Iyer (2000). The Global Soul: Jet Lag, Shopping Malls, and the Search for Home, Vintage Books.

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Ödevler

Öğretim Dili: İngilizce

RC 121 RTS’ YE GİRİŞ I

Ders tipi: Ders + Atölye
Sınıf: 1
Dönem: Güz
Kredi: 3 (1+4+0)
Öğretim Üyesi: Tevfik Başer, Özer Bereket ve diğer öğretim elemanları


yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev


Amaç + İçerik:
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Dersin amacı, öğrencilere temel sinema-televizyon bilgilerini kazandırmaktır. Ders, sinema ve televizyon olarak iki module bölünmüştür. Öğrenciler hem günümüz sinema ve televizyonunun tarihçesini, hem de bu mecraların gelecekteki eğilimleri öğrenecektir. Bu modüller, teknik kamera ve kurgu atölyeleriyle desteklenecektir ve öğrencilere dijital kamera ve kurgu programları (Avid and FinalCutPro) kullanma becerisi kazandırılacaktır. İkinci dönemde ise, öğrencileri radio programcılığıyla tanıştırmak için atölyeler düzenlenecektir. Ayrıca film ve televizyon yapımcılığının üç evresi: yapım öncesi, çekim, ve post-prodüksiyon da öğrencilere tanıtılacaktır. Gruplar dahilinde çalışacak öğrenciler, kendi videolarını yazıp yönetirken, yönetmenlik, çekim ve kurgu becerilerini geliştirecektir. Ders, kendi dallarında uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından ortaklaşa yürütülecektir.

Önşart Konuları: Yok

Kaynaklar: J. Monaco (2000). How to Read a Film,3rd ed., Oxford Press, London.N. Montfort, N. Wardrip-Fruin (2003).The New Media Reader, MIT Press.

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma, projeler / ekip çalışması

Değerlendirme : Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

RC 122 RTS’ YE GİRİŞ II

Ders tipi: Ders + Atölye
Sınıf: 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (1+4+0)
Öğretim Üyesi: Tevfik Başer, Özer Bereket ve diğer öğretim elemanları


yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Amaç + İçerik: Bkz. RC 121

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: J. Monaco (2000). How to Read a Film,3rd ed., Oxford Press, London. N. Montfort, N. Wardrip-Fruin (2003).The New Media Reader, MIT Press.

 

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma, projeler / ekip çalışması

 

Değerlendirme: Proje

 

Öğretim Dili: Türkçe

 

CF 124 GÖRÜNTÜYÜ ANLAMAK


yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders tipi: Ders
Sınıf: 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

 

Amaç + İçerik:
Bu ders, öğrencilere imgelere dair temel bir kuramsal çerçeve ve fikirlerini geliştirip ifade edebilmelerini sağlayacak bir kelime dağarcığı kazandırmayı hedefler. Aynı zamanda, öğrencilerin düşüncelerini imgeler aracılığıyla aktarabilmelerine yardımcı olmak da amaçlanmaktadır. Öğrenciler dijital ortamda ve fotograf, çizim gibi daha geleneksel mecraları kullanarak farklı imgeler ürettikleri ödevler hazırlayacaklardır.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: J. Berger (1995). Ways of Seeing,  Penguin Boks. R. Barthes (1982). Camera Lucida: Reflections on Photography, Hill and Wang, USA.

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler / ekip çalışmaları

 

Değerlendirme: Final ödevi, proje

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

RC 201 FİLM TARİHİ VE KURAMLARI I


yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders tipi: Ders
Sınıf: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Melis Behlil


Amaç + İçerik:
Bu ders, sinemanın başlangıcından İkinci Dünya Savaşı’ na kadar olan dönemin önde gelen akım, kişi, film ve kuramlarını, çeşitli örneklerle öğrencilere tanıtmayı amaçlar.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: R. Stam. Film Theory: An Introduction. Malden / Oxford: Blackwell Publishing, 2000. , D. Bordwell and K. Thompson. Film History: An Introduction, Second Edition. Boston: McGraw-Hill, 2003.

 

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Ödevler, vize sınavı, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

RC 202 FİLM TARİHİ VE KURAMLARI II


yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders tipi: Ders
Sınıf: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Murat Akser

 

Amaç + İçerik:
Bu ders, İkinci Dünya Savaşı’ ndan günümüze kadar olan dönemde sinemanın önde gelen akım, kişi, film ve kuramlarını, çeşitli örneklerle öğrencilere tanıtmayı amaçlar.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: R. Stam. Film Theory: An Introduction. Malden / Oxford: Blackwell Publishing, 2000. , D. Bordwell and K. Thompson. Film History: An Introduction, Second Edition. Boston: McGraw-Hill, 2003.

 

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Ödevler, vize sınavı, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

RC 209 RTS TEKNOLOJİLERİ

Ders tipi: Ders + Atölye çalışması
Sınıf: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)

 

Amaç + İçerik:
Bu ders, radyo, televizyon ve sinemanın teknolojik yönü ve çağdaş RTS donanımını öğrencilere tanıtmayı amaçlar.Atölye çalışmalarıyla öğrenciler analog ve dijital kameralar, mekanik ve dijital kurgu aletleri, akustik ve manyetik ses kayıt cihazları ve farklı mikrofonların çalışma sistemlerini öğreneceklerdir.  Her dönemin sonunda, radyo, TV ve film stüdyolarıyla enstitülerine geziler düzenlenecektir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Ders, atölye çalışmaları, geziler

 

Değerlendirme: Vize ve final sınavı

Öğretim Dili: Türkçe

 

 

RC 210 DİJİTAL GÖRÜNTÜ VE ÜRETİM

Ders tipi: Atölye çalışması
Sınıf: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevv

Amaç + İçerik:
Giderek dijitaleşen dünyada ve medyada, dijital teknoloji sinemanın da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Analog ve mekanik teknolojiler etkinliklerini yitirirken, dijital, günlük hayatın için tamamen nüfuz etmektedir. Bu ders, iki-boyutlu ve üç-boyutlu dijital görüntü, üç-boyutlu canlandırma, görüntü manipülasyonu ve dijital ortamda ses efektlerinin kullanımı gibi çeşitli konuları kapsayacaktır. Öğrenciler, dijital görüntü üretimi için gerekli temel programların kullanımının eğitimini göreceklerdir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: J. Pilling, (1999).A Reader in Animation Studies, John Libbey & Company Ltd. , P. A. Mayer, (1999). Computer Media and Communication: A Reader, Oxford University Press, Oxford.

 

Öğretim Yöntemleri: Bilgisayar kullanımı, ekip çalışması, projeler

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

RC 221 SENARYO YAZIMI

Ders tipi: Ders + Atölye çalışması
Sınıf: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Tevfik Başer

 

Amaç + İçerik:

Derste, senaryo yazım kuraları, öykü anlatımında izlenmesi gereken yollar, sinemada senaristin konumu, original ve uyarlama senaryolar arasındaki farklar ve sahne metinleri ile senaryolar arasındaki farklılıklar gibi konular ele alınacaktır. Öğrenciler kısa öyküler ve film senaryoları yazacaklardır.

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevv

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar, D. Howard (1995).  The Tools of Screenwriting: A Writer’s Guide to the Craft and Elements of a Screenplay, St. Martin’ s Griffin. , D. Howard (2004). How to Build a Great Screenplay: A Master Class in Storytelling for Film, St. Martin’ s Press. , L. Egri (1972). The Art of Dramatic Writing, Touchstone.

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler, ekip çalışması

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

 

RC 223 KURGU

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevv

Ders tipi: Ders + Atölye çalışması
Sınıf: 2
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Çiçek Kahraman

 

Amaç + İçerik:
Dersin amacı, öğrencilere görsel anlatımın teknikleri ve kuramsal bilgilerini sunmaktır. Derslerde öğrenciler çeşitli sahne ve sekansları bir araya getirerek nasıl anlam yaratılacağını öğreneceklerdir. Sinemasal zaman ve uzam, gerçeklik, ritm ve devamlılık gibi konulara özellikle eğilinecektir. Öğrenciler dijital kurgu yazılımlarını kullanarak her bir planın sure ve sırasını düzenlemek, ve görsel devamlılık sağlamak konusunda deneyim edineceklerdir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar, W. Murch. In the Blink of an Eye Revised 2nd Edition, Silman-James Press, 2001.

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler/ekip çalışması

 

Değerlendirme: Projeler, vize sınavı

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

RC 222 IŞIK VE SES

Ders tipi: Ders + atölye çalışması
Sınıf: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Murat Erün

 

Amaç + İçerik:
Bu ders, öğrencilere ışık ve ses tekniklerinin temellerini öğretmeyi hedefler.Öğrenciler set ortamında karşılarına çıkabilecek farklı durumlarla başa çıkabilecek teknik becerileri geliştirir. Farklı türlerden filmler gösterilip tartışılarak, ışık ve sesin filmin atmosferine olan etkileri tanımlanacak. Öğrenciler farklı ışık ve ses donanımlarıyla sahneler ve kısa filmler çekecek. Ses mühendisliğine ayrıca önemli bir bölüm ayrılacak.

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevv

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar , K. Malkiewicz (1989). Cinematography, Fireside Publishing, USA. ,H. Zettl (2004). Sight Sound Motion, Wadsworth Publishing Company.

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler,ekip çalışması

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: İngilizce


RC 228 YÖNETMENLİK

Ders tipi: Atölye çalışması
Sınıf: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Tevfik Başer

 

Amaç + İçerik:
Bu derste öğrencilere yönetmenliğin temelleri öğretilecek ve öğrencilerin kısa filmler yöneterek bu temelleri hayata geçirmeleri sağlanacaktır. Bu sürece senaryo geliştirme toplantıları, mekan arama, oyuncuları sahneleme ve yönetme, mizansen, kamera yerleşimlerinin tartışılması ve kimi sahnelerin storyboardlarının hazırlanması, teknik ve estetik kısıtlamalar, ve kurgu ile bitirme üzerine tavsiyeler dahil olacaktır. Her öğrenci, bir yönetmen olarak yapım öncesi, çekim, ve post-prodüksiyon aşamalarından geçecek ve temel beceriler edinecektir. Ayrıca, tanınmış Türk yönetmenleriyle düzenlenecek atölye çalışmaları aracılığıyla öğrenciler yönetmenlik dünyasını daha yakından tanıyacaklardır.

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevv

Önşart Konuları: Yok

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar, S. Katz (1991). Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, Michael Wiese Productions., D. Ablan (2002). Digital Cinematography and Directing, New Riders Press.

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler,ekip çalışması

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

 

RC 304 RTS’ DE AKIM, DİL VE TÜR

Ders tipi: Ders
Sınıf: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Elif Akçalı

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Amaç + İçerik:
Derste, film akımları, dili ve türleri, dil ve sosyal hareket çerçeveleri içerisinde tartışılacaktır. Bu sayede öğrencilerin ürettikleri ve inceledikleri RTS ürünlerine analitik bir yaklaşım kazanmaları sağlanacaktır. Sinemada değişim sağlama yönünde harekete geçmiş Yeni gerçekçilik ve Dogme gibi akımlar ve manifestoları bu çerçevede incelenecek, filmlerden örneklerle ders desteklenecektir. .

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar, B. K. Grant (2003). Film Genre Reader III, University of Texas Press.

 

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, final ödevi

Öğretim Dili: İngilizce

 

RC 305 FELSEFE, ESTETİK, SİNEMA

Ders tipi: Ders
Sınıf: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)

 

Amaç + İçerik:
Aristo ve Eflatun’ dan Kant, Lukacs ve Wittgenstein’ a çeşitli dönemlerden filozofların eserlerine odaklanan bu derste, felsefenin sanat ve estetiğe nasıl yaklaştığı, sinema çerçevesinde ele alınacaktır. Ders, öğrencilerin kendi ürünlerini bu estetik perspektifinden inceleyebilecek konuma gelmelerini hedefler.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: P. Maynard, S. Feagin, (1998). Aesthetics, Oxford University Press. , B. Gaut, D. McIver Lopes, (2002). The Routledge Companion to Aesthetics, Routledge.

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, final ödevi

Öğretim Dili: İngilice

 

RC 306 PSİKOLOJİ VE SİNEMA

Ders tipi: Ders
Sınıf: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

 

Amaç + İçerik:
Ders, psikoloji ve sosyal psikolojinin temel kuram, metod ve kavramlarını öğreterek, öğrencilerin psikoloji ve sanat ilişkisi, seyirci tepkisi ve kitle davranışı gibi konulara analitik yaklaşımlarını sağlamayı hedefler.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, final ödevi

Öğretim Dili: İngilizce

 

RC 311 RTS SEMİNERİ

Ders tipi: Seminer
Sınıf: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Melis Behlil

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Amaç + İçerik:
Bu ders, anlatı sinemasının farklı unsurlarının işleyişini inceler. Dersin ilk haftalarında sinemasal zaman ve uzam, mizansen ve kurgu gibi biçim unsurları incelenecek, ilerleyen haftalarda ise farklı stiller tartışılacaktır. Önemli sanat manifestoları tartışılarak, Türk sineması için bir manifesto yazılması hedeflenmektedir. Bir filmin neden kötü olduğu da filmin işle(me)yişinin bir parçası olduğundan, öğrenciler ‘ iyi’ sahneler kadar ‘ kötü’ sahneleri de analiz edeceklerdir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar, D. Bordwell & K. Thompson. Film Art: An Introduction. Boston: McGraw-Hill.

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler,sınıf içi tartışması

 

Değerlendirme: Projeler, vize sınavı, final sınavı

Öğretim Dili: İngilizce

 

RC 323 RTS PROJE ARAŞTIRMA SEMİNERİ

Ders tipi: Proje
Sınıf: 3
Dönem: Güz
Kredi: 6 (3+6+0)
Öğretim Üyesi: Tevfik Başer

 

Amaç + İçerik:
Bu derste öğrenciler bitirme projelerini geliştirmek üzere bir danışman ile ön çalışma yapacaklardır. İlk dönemde proje konuları bulunacak, proje önerilerinin yazılması ve geliştirilmesi ile zaman çizelgelerinin hazırlanması üzerinde durulacaktır. İkinci dönemde ise projeler gerçekleştirilecektir. Bu derste yapılan projeler, bitirme projeleri için birer model oluşturacaktır.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Saha çalışması, projeler

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

RC 324 RTS PROJE ÇALIŞMASI II

Ders tipi: Proje
Sınıf: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 6 (3+6+0)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

 

Amaç + İçerik: Bkz. RC 323

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Saha çalışması, projeler

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

RC 325 RTS’ DE BELGESEL: KURAM

Ders tipi: Seminer
Sınıf: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Prof. Louise Spence

 

Amaç + İçerik:
Bu ders, öğrencilere farklı RTS mecralarında belgesel yapmayı öğretir. İlk dönemde belgesel tarihsel ve kuramsal açılardan incelenecek, belgesel ile kurmaca arasındaki ilişki ve farklı belgesel tipleri üzerinde durulacak. İkinci dönemde ise öğrenciler seçtikleri alanda kendi belgesel projelerini geliştirecek ve gerçekleştireceklerdir.

 

Önşart Konuları: Yok

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar ,B. Nichols (2001). Introduction to Documentary, Indiana University Press., B. Nichols (1991). Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary, Indiana University Press. , A. Rosenthal (1988). New Challenges for Documentary, University of California Press. A. Rosenthal (2002). Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos, Southern Illinois University Press.

 

Öğretim Yöntemleri: Film gösterimleri, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, final sınavı, proje

Öğretim Dili: İngilizce

 


RC 326 RTS’ DE BELGESEL: UYGULAMA

Ders tipi: Seminer
Sınıf: 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (2+2+0)
Öğretim Üyesi: Özer Bereket

 

Amaç + İçerik: Bkz. RC325

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Film gösterimleri, sınıf içi tartışma

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Değerlendirme: Vize sınavı, final sınavı, proje

Öğretim Dili: İngilizce

 

RC 327 ÜRETİM, DAĞITIM, BÜTÇE

Ders tipi: Atölye çalışması
Sınıf: 3
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)

 

Amaç + İçerik:
Dersin amacı, proje gelişiminden bütçelemeye ve dağıtıma kadar RTS’ de üretim sürecini kavramaktır. Öğrenciler öğretim elemanlarının gösetimi altında çeşitli vaka çalışmaları yapacaklardır.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Projeler, ekip çalışması

 

Değerlendirme: Proje
Öğretim Dili: Türkçe

 

 

RC 401 GÜNLÜK HAYAT, KÜLTÜR VE TOPLUM

Ders tipi: Ders
Sınıf: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+0)

 

Amaç + İçerik:
Dersin amacı, öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca günlük hayat, kültür ve toplum konusunda kazandıkları kuramsal ve kavramsal bilgilerle çağdaş dünyanındaki yerel, ulusal ve global tartışmaları bağdaştırmalarını sağlamaktır. Bu kuramsal ve kavramsal bilgiler, yeni kuramsal gelişmeler, entelektüel ve toplumsal hareketler çerçevesinde ele alınacaktır. RTS konusundaki gelişmelere özel ağırlık verilecektir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: L. Grossberg, C. Nelson,  P. Treichler, (1991). Cultural Studies, Routledge. , C. L. Harrington, D. D. Bielby, (2000). Popular Culture: Production and Consumption,   Blackwell Publishers.

 

Öğretim Yöntemleri: Ders, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, ödev

Öğretim Dili: İngilizce

 

RC 402 POLİTİKA, DEĞİŞİM, ÜTOPYA

 

Ders tipi: Ders
Sınıf: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

 

Amaç + İçerik:
Derste politika, değişim ve utopia arasındaki ilişki kuramsal ve kavramsal çerçevede incelenecektir. Medya ürünleri, tarihi ütopyalar ve normative politik projeler bağlamında tartışılacaktır. Dersin amacı, günlük yaşamın siyaseti ile evrensel değerler arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: J. Inda, R.Rosaldo (2001). The Anthropology of Globalization: A Reader, Blackwell Publishers. , C. Calhoun, J.Gerteis, J.Moody, S.Pfaff , K.Schmidt, I.Virk (2002). Contemporary Sociological Theory, Blackwell Publishers.

 

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, ödev

Öğretim Dili: İngilizce

 

CF 404 SANAT, DÜŞÜNCE, GELECEK

Ders tipi: Seminer
Sınıf: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+0)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

 

Amaç + İçerik:
Bu derste, Türkiye ve dünyanın ilgilendiği problem ve paradigmalardan yola çıkarak, ‘ gelecek’ için sanat dünyası ve entelektüeller tarafından geliştirilmiş, ya da öğrenciler tarafından derste geliştirilen önergeler tartışılacaktır. Öğrenciler gruplar halinde uzmanlar, sanatçılar ve farklı sektörlerden insanlarla tanışarak etkileşim içine girecekler ve gelecekteki projelerini tartışacaklardır.

 

Önşart Konuları: Yok

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Kaynaklar: S. Duncombe, (2002). Cultural Resistance Reader, Verso. , D. Trend (2001). Reading Digital Culture (Key works in Cultural Studies), Blackwell Publishers.

 

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Vize sınavı, ödev

Öğretim Dili: İngilizce

 

RC 439 RTS ARAŞTIRMA SEMİNERİ

 

Ders tipi: Proje
Sınıf: 4
Dönem: Güz
Kredi: 3 (3+0+3)

 

Amaç + İçerik:
Bitirme ödevi olarak, öğrencilerin seçtikleri bir dalda bir medya ürünü (film, TV programı, radyo programı, vs.) ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Bu derste, öğrenciler böyle bir süreç için gereken araştırma ve planlamayı gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler bireysel veya grup olarak, öğretim elemanlarının danışmanlığında çalışacaklardır.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Ekip çalışması

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

RC 440 MEZUNİYET PROJESİ

Ders tipi: Proje
Sınıf: 4
Dönem: Bahar
Kredi: 3 (3+0+3)
Öğretim Üyesi: Öğretim elemanları

 

Amaç + İçerik:
Bitirme ödevi olarak, öğrencilerin seçtikleri bir dalda bir medya ürünü (film, TV programı, radyo programı, vs.) ortaya çıkarmaları gerekmektedir.Bu derste, öğrenim hayatları boyunca edindikleri bilgileri hayata geçirecekleri bu projenin başından sonuna tüm aşamaları gerçekleştirilecektir.

 

Önşart Konuları: Yok

 

Kaynaklar: Seçilmiş okumalar

 

Öğretim Yöntemleri: Ekip çalışması

 

Değerlendirme: Proje

Öğretim Dili: Türkçe

 

FAKÜLTE ZORUNLU DERSLERİ

I. YARIYIL

 

CF101 İLETİŞİM VE MEDYA (3-0) 3
Bu dersin amacı iletişimin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin bakış açısıyla guncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır. Derste iletişimle ilgili temel kavramlar, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, ve temel iletişim modelleri öğretilecektir. Ayrıca kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu da derste ele alınacaktır.
Ders kitabı ve kaynaklar: John Vivian, The Media of Mass Communication8th edition Allyn & Bacon, 2008. Şermin Tekinalp ve Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul: Derin Yayınları, 2004.

 

CF103 SOSYAL BİLİMLERDE ANAHTAR KAVRAMLAR (3-0) 3
Bu ders, fakülte öğrencilerine beşeri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramları tanıtmayı, onların sorgulama ve analiz kapasitelerini genişletmeyi ve onlara araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Derste medeniyet, tarih, zaman, birey, toplum, aile, devlet, bilgi (çağı), medya ve küreselleşme gibi, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlara eğilinecek, bu kavramların geçirdiği değişimler incelenecektir.
Ders kitabı ve kaynaklar: Seçilmiş okumalar , R. Williams (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Oxford University Press., W. L.Neuman (2002).Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed. Pearson Allyn & Bacon.

 

CF105 TEMEL YAZILIM BİLGİSİ (2-2) 3
Yazılım uygulamalarının basit kullanımı (bilgi işlem, hesap tablosu,veritabanı yönetimi ve grafikler),grafik-kullanıcı arayüzü çevresinde çalışmak (windows,macintosh): donanım hizmetinin karşılaştırması ve software (masaüstü yayıncılık, sunum grafikleri, bilgisayar destekli tasarım, gelişmiş iş uygulamaları, iletişim, multimedya ve bütçeleme); spesifik uygulamalara dayanarak yazılımların öğretimi.
Ders kitabı ve kaynaklar: Long (2005), Computer: Brief Edition, Prentice Hall.

 

CF107 GÖRSEL DENEYİMLEME (3-0) 3
Bu ders kapsamında öğrencinin, resim, heykel, mimarlık ve müziğin başlangıcından günümüze kadar uzanan gelişmesini izleyerek görsel ağırlıklı bir bilgi birikimi oluşturması amaçlanmıştır. Sanatın zaman içindeki değişimi ve farklılaşması uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak ele alınacak ve bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler üzerinde durulacaktır.
Ders kitabı ve kaynaklar: Graeme Sullivan. Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts, Sage, 2004.

 

EL101 İNGİLİZCE I (3-0) 3
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.
Ders kitabı ve kaynaklar: John Langan. College Writing Skills, media edition. McGraw-Hill, 2002.

 

TD121 TÜRK DİLİ I (2-0) 2
Türk Dili dersi, Türkçe�in doğru ve güzel kullanımını sağlamayı, öğrencileri Türk edebiyatının yapıtlarıyla tanıştırmayı, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, yapıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Türk Dili I dersinde yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçe�in bağlı olduğu dil ailesi ve özellikleri, Türkçe�in ses, yapı ve sözdizimi özellikleri, noktalama işaretleri ve yazım kuralları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin güzel konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır. Resmi yazılar dilekçe, resmi mektup ve özgeçmiş yazım kuralları; dipnot ve kaynakça gösterme teknikler üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.
Ders Kitabı ve Kaynaklar: ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Uygulamalı Türk Dili Dersleri, Papatya Yay., İst., 2006; ŞENBAY, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2007.

 

II. YARIYIL

 

CF102 İLETİŞİM VE SANAT (3-0) 3
Bu dersin amacı güzel sanatları öğrencilere tanıtmak;resmin ne olduğu fikrini ve onu resim olarak adlandırdığımızı öğrencilere vermek; kültürel iletişim perspektifinden resme bakmak; kültürel sahada resmin örgütlenmesini ve kurumsallaşmasını baştan sona incelemek.
Ders kitabı ve kaynaklar: Gombrich. Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Yayınları, 2006.

 

CF104 SANAT VE UYGARLIKLAR TARİHİ (3-0) 3
Bu derste sanat ve sanat ile ilgili temel kavramların tanımları, sanatın ortaya çıkışından, günümüze kadar sanatın gelişimini toplamlar ve uygarlıkların gelişimi ile eşzamanlı olarak incelemektir.
Ders kitabı ve kaynaklar: Philip J. Adler. World Civilizations: Volume II: Since 1500, Wadsworth Publishing, 2007.

 

CF108 İLETİŞİM ALANLARI (3-0) 3
Bu dersin amacı her geçen gün gelişmekte ve değişmekte olan görsel, işitsel ve etkileşimli iletişim alanlarının temel işleme prensiplerin anlatmaktır. Ders iletişimin çeşitli geleneksel ve yeni türlerini dönem boyunca tanıyacaklar ve ilgili medya türüne örnek çalışmalar yapacaklardır.
Ders kitabı ve kaynaklar: Roger Silverstone. Why Study the Media?, Sage, 1999.

 

CF124 GÖRÜNTÜYÜ ANLAMAK (3-0) 3
Bu ders, öğrencilerin görüntü, görsel dünya, temsil ve kültürle ilgili temel meselelerle farklı düzlemlerde yakınlık kurmasını amaçlar. Görmek nedir, duymak nedir ve görsel-işitsel algı sürecinde etkin olan kültürel belirlenimler nelerdir? Seyircilik üzerinde önemle durulacak ve ‘görünüş’ geniş çapta tartışılacaktır. Sanat ve teknoloji çerçevesinde fotoğraf ve hareketli görüntünün önemi de incelenecektir.
Ders kitabı ve kaynaklar: John Berger (1995). Ways of Seeing,  Penguin Books. Roland Barthes (1982). Camera Lucida: Reflections on Photography, Hill and Wang, USA.

 

EL102 İNGİLİZCE II (3-0) 3
Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.
Ders kitabı ve kaynaklar: James G. Stovall. Writing for the Mass Media 7th Ed, Allyn & Bacon, 2008.

 

TD122 TÜRK DİLİ II (2-0) 2
Türk Dili II dersinde bilgilendirici yazım türleri olan makale, köşe yazısı, deneme, günlük, anı gibi yazılarla yaratıcı yazı türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yazım denemeleri yapılır. Ayrıca Türkçe’nin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için diksiyon eğitimi yapılır.
Ders Kitabı ve Kaynaklar: Yusuf Çötüksöken. Uygulamalı Türk Dili Dersleri, İstanbul: Papatya Yay. 2006. Nüzhet Şebnay. Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

 

III. YARIYIL

 

AT221 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0) 2
Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır
Ders Kitabı ve Kaynaklar: Bihterin Dinçkol. Atatürk Devrimi, Der Yayınevi, İstanbul: 2001.

 

IV. YARIYIL
AT222 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2
Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.
Ders kitabı ve kaynaklar: Sina Akşin. Türkiye Tarihi 4, İstanbul: Cem, 2003.

 

CF204 İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR (3-0) 3
İletişim Hukukunun temel kavramları çerçevesinde medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğüyle ilgili sorunların yanı sıra medya kurum ve kuruluşlarıyla ilgili hukuki düzenlemeler ele alınacaktır.
Ders kitabı ve kaynaklar: Kayıhan İçel. Kitle İletişim Hukuku, İstanbul: Beta, 2006.

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

© 2010 Kadir Has Üniversitesi. Her Hakkı Saklıdır.

Kadir Has Kampüsü (Cibali) Kadir Has Caddesi Cibali / İstanbul Telefon: (212) 533 57 65 / (212) 533 65 32

 

Tasarım ve Uygulama : Synergy İstanbul

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031