İletişim Tasarımı tez hazırlama

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

 

 

I. YARIYIL

 

FAKÜLTE ORTAK DERSLERİ
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

CF 101 COMMUNICATION AND MEDIA (3+0+3)
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı iletişimin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin bakış açısıyla guncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır. Derste iletişimle ilgili temel kavramlar, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, ve temel iletişim modelleri öğretilecektir. Ayrıca kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu da derste ele alınacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: John Vivian, The Media of Mass Communication 8th edition Allyn & Bacon, 2008. Şermin Tekinalp ve Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul: Derin Yayınları, 2004.

 

CF 103 KEYWORDS IN SOCIAL SCIENCES (3+0+3)
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders, fakülte öğrencilerine beşeri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramları tanıtmayı, onların sorgulama ve analiz kapasitelerini genişletmeyi ve onlara araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Derste medeniyet, tarih, zaman, birey, toplum, aile, devlet, bilgi (çağı), medya ve küreselleşme gibi, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlara eğilinecek, bu kavramların geçirdiği değişimler incelenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Seçilmiş okumalar , R. Williams (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Oxford University Press., W. L.Neuman (2002).Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed. Pearson Allyn & Bacon.

EL 101 ENGLISH  I (3+0+3)
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Ders kitabı ve kaynaklar: John Langan. College Writing Skills, media edition. McGraw-Hill, 2002.

 

TD 121 TÜRK DİLİ I (2+0+2)

Türk Dili dersi, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı, öğrencileri Türk edebiyatının yapıtlarıyla tanıştırmayı, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, yapıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Türk Dili I dersinde yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçe’nin bağlı olduğu dil ailesi ve özellikleri, Türkçe’nin ses, yapı ve sözdizimi özellikleri, noktalama işaretleri ve yazım kuralları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin güzel konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır. Resmi yazılar dilekçe, resmi mektup ve özgeçmiş yazım kuralları; dipnot ve kaynakça gösterme teknikler üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.

Ders Kitabı ve Kaynaklar: ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Uygulamalı Türk Dili Dersleri, Papatya Yay., İst., 2006; ŞENBAY, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2007.

 

 

II. YARIYIL
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

FAKÜLTE ORTAK DERSLERİ

 

CF 102 COMMUNICATION AND ART (3+0+3)
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı güzel sanatları öğrencilere tanıtmak;resmin ne olduğu fikrini ve onu resim olarak adlandırdığımızı öğrencilere vermek; kültürel iletişim perspektifinden resme bakmak; kültürel sahada resmin örgütlenmesini ve kurumsallaşmasını baştan sona incelemek.  

Ders kitabı ve kaynaklar: Gombrich. Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Yayınları, 2006.

 

 

CF 104 WORLD HISTORY AND CIVILIZATIONS (3+0+3)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste sanat ve sanat ile ilgili temel kavramların tanımları, sanatın ortaya çıkışından, günümüze kadar sanatın gelişimini toplamlar ve uygarlıkların gelişimi ile eşzamanlı olarak incelemektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Philip J. Adler. World Civilizations: Volume II: Since 1500, Wadsworth Publishing, 2007.

 

CF 106 COMMUNICATIONSCAPES (3+0+3)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı her geçen gün gelişmekte ve değişmekte olan görsel, işitsel ve etkileşimli iletişim alanlarının temel işleme prensiplerin anlatmaktır. Ders iletişimin çeşitli geleneksel ve yeni türlerini dönem boyunca tanıyacaklar ve ilgili medya türüne örnek çalışmalar yapacaklardır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Roger Silverstone. Why Study the Media?, Sage, 1999.

 

EL 102 ENGLISH II (3+0+3)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

Ders kitabı ve kaynaklar: James G. Stovall. Writing for the Mass Media 7th Ed, Allyn & Bacon, 2008.

 

TD 122 TÜRK DİLİ II (2+0+2)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türk Dili II dersinde bilgilendirici yazım türleri olan makale, köşe yazısı, deneme, günlük, anı gibi yazılarla yaratıcı yazı türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yazım denemeleri yapılır. Ayrıca Türkçe’nin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için diksiyon eğitimi yapılır.

Ders Kitabı ve Kaynaklar: Yusuf Çötüksöken. Uygulamalı Türk Dili Dersleri, İstanbul: Papatya Yay. 2006. Nüzhet Şebnay. Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

III. YARIYIL

 

AT 211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0+2) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır

Ders Kitabı ve Kaynaklar: Bihterin Dinçkol. Atatürk Devrimi, Der, İstanbul, 2001.

 

CF 201 COMMUNICATION RESEARCH METHODS (3+0+3) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İletişim bilimlerinde inceleme ve araştırma yaklaşımlarının eleştirel bir incelemesinin yapıldığı derste öğrenciler bu farklı ve çeşitli yaklaşımları medya çalışmalarına uygular ve tartışırlar. Medya çalışmalarına bağlı içerik analizleri, metodları ve söylem analizi incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin araştırma projelerinde bu metod ve teknikleri uygulamalarıdır.

Ders kitabı ve kaynaklar: İrfan Erdoğan. Pozitivist Metodoloji ve Ötesi 
Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler, Ankara Erk, 2012.

 

IV. YARIYIL

AT 212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0+2)

Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Sina Akşin. Türkiye Tarihi 4, İstanbul: Cem, 2003.

 

CF 202 COMMUNICATION THEORIES (3+0+3) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders iletişimi temel iletişim kuramları ve kitle iletişimi kuramları çerçevesinde inceler. İletişim bilimlerindeki temel kuramsal ve epistemolojik yaklaşımların öğrenciye aktarılması hedeflenir. Ders, iletişim bilimleri kuramlarının tarihsel gelişimini de inceler.

Ders kitabı ve kaynaklar: Erol Mutlu. Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya, 2006.

 

V. YARIYIL

 

CF 301 MEDIA ETHICS AND LAW (3+0+3)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İletişim etiği ve hukukunun temel kavramları çerçevesinde medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğüyle ilgili sorunların yanı sıra medya kurum ve kuruluşlarıyla ilgili hukuki düzenlemeler ele alınacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Kayıhan İçel. Kitle İletişim Hukuku, İstanbul: Beta, 2006.

 

 

BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ

 

I. YARIYIL

 

CD 101 – TEMEL TASARIM (9+3+3)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Tanımı ve uygulamaları yapılmış olan sanatın temel öğe ve ilkeleri öğrenci tarafından yeni, kendi kuracağı tasarımlara yüzeysel ve üç boyutlu olarak uygulanmasıdır. Biçimde anlam ve çağrışımlar, görünenin farklı yorumu amaçlanır. Renk teorilerinin tanımı, renk sistemlerinin tasarımlara uygulanması, doku- yüzey ilişkileri, doğadan ve işlevsel nesnelerden kaynaklanan üç boyutlu tasarımlar, belirlenen herhangi bir bölgenin özelliklerini vurgulayan analitik desen ve kompozisyonlar ile yaratıcılığa açılan temel yöntemlerin araştırılması hedeflenir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Design Evolution: A Handbook of Basic Design Principles Applied in Contemporary Design, by Tim Samara

 

 

 

 

 

II. YARIYIL

 

CD 102 İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu giriş niteliğinde olan derste, öğrenciler obje, patern, boşluk gibi temel tasarım terimleriyle görsel anlamlandırma kazanacaklardır. Bu ders görsel iletişim tasarım tekniklerine, terimlerine ve dijital araçlarına giriş niteliğindedir. Bu ders ayrıca, öğrencilerin komposizyon, balans, renk ve çerçeve gibi kağıtdaki firkilerini dijital ortama aktarmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, görsel beceriler sadece komposizyon içinde değil  kavram (fikir ve mesaj) içinde de geliştirilecektir. Bu ders sadece pratik üstüne değil, temel tasarım teorisi üstüne bir stüdyo dersidir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Graphic Design Basics, Sixth Edition, Amy Arntson, 2012, Wadsworth, Cengage Learning.
The Fundamentals of Digital Art, Richard Colson, 2007, AVA Publishing SA
Visual Thinking for Design, Colin Ware, 2008, MK Publishing.

 

III. YARIYIL

CD 201 İLETIŞIM TASARIMI STÜDYOSU / 6 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev


Bu ders, biçimsel tasarım tekniklerinin kullanımı aracılığı ile öğrencilere görsel iletişimdeki görsel betimleme ve ifade problemlerini çözebilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.Ders kitabı ve kaynaklar: McAlhone, Berly and David Stuart, A Smile In The Mind: Witty Thinking in Graphic Design. Phaidon: New York, 2005.Arnston, E.Amy, Graphic Design Basics. Wadsworth: USA, 2003.

 

CD 203 – GD 211-1 TİPOGRAFİ / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders harf biçimlerine strüktürel bir yaklaşıma sahiptir; ilk ciddi tipografi ve harftipi tasarımı açılımıdır: tipografinin tarihi, kuralları, sınflandırmaları, uygulamaları ve tasarım temelleri. Bu ders öğrencilere proje ve örneklerin yardımıyla kavramsal, analitik ve işlenebilen beceriler öğretir. Uygun terminoloji kullanımı ve bilgisi önemlidir. İletişimde temiz ve net olmak, biçimi nasıl net ve kesin elde edebileceğimizi sorgular.

Ders kitabı ve kaynaklar: Typography by Gavin Ambrose, Paul Harris Ava Publishing (April 1, 2006)
Typographie =Typography by Emil Ruder Verlag Niggli AG; 7th Revised edition (March 1, 2001)

 

 

IV. YARIYIL

 

CD 202 MULTİMEDYA ARAÇLARI / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders multimedya tasarımı ve prodüksiyonuna bir giriş olarak tasarlanmıştır. Öğerncileri multimedya tasarımı alanında temel kavram ve konular ile tanıştırmayı amaçlar. Bu ders öğrencilere zaman tabanlı anlatım temelleri, ekran için arabirim, etkileşim tasarımının temelleri, görsel anlatım metodları konularına giriş sunacaktır. Öğrencilerden görsel anlatım, bilgi mimarisi, etkileşim, arayüz tasarımı ve grafik arabirim tasarımı ve multimedya için renk düzenleri konuları üzerinde bilgi toplamaları, süreçlerini planlamaları ve tasarım yapmaları beklenmektedir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Morgan Kaufmann; 1 edition (June 3, 2010)

Video Made on a Mac: Production and Postproduction Using Apple Final Cut Studio and Adobe Creative Suite, Peachpit Press; 1 edition (September 5, 2009)

 

CD 204 FOTOGRAFİ / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Fotoğrafçılığın temel ilkeleri üzerine bilginin aktarılması ve pratik yaparak pekiştirilmesi için fotoğraf makinaları, objektifler, sayısal görüntü işleme teknikleri, ışık ve kompozisyon bilgilerinin edinilmesi. Fotoğrafçılığın temel ilkeleri, araç, malzeme ve tarihini inceleyen giriş niteliğindeki dersleri takiben gerçekleştirilen uygulama projeleri, siyah-beyaz fotoğrafta portre, manzara ve diğer temel alıştırmaları, ve sonrasında da fotoğraf serilerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Langford Michael. Basic Photography 7th edition, Focal Press: London, 2004.

 

 

V. YARIYIL

 

CD 301 MULTIMEDIA ÜRETIM STÜDYOSU / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev


Multimedya üretim stüdyo dersi önemli meltimedya uygulamalarının yapılması ve araştırılması üzerine tasarlanmış bir stüdyo dersidir. Bu hayli pratiğe yönelik ve katılımcı olunması zorunlu derste, öğrencilerden talep edilen projelere yön vermeleri, kendi fikirlerini yanstımaları, verilen proje uygulamalarını yerine getirmeleri ve sınıf içinde paylasımını içerir. Bu ders temel mulimedya esaslarını yani ses, video, slideshow ve online formatları içerir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Video Made on a Mac: Production and Postproduction Using Apple Final Cut Studio and Adobe Creative Suite, Peachpit Press; 1 edition (September 5, 2009)

 

 

CD 303 TASARIM KAVRAMLARI VE KURAMLARI / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödevTasarım kavramları ve kuramlarına ait başlıca fikir ve yöntemlerin öğrencilere tanıtılması. Toplumsal yaşamla sürekli diyalog halinde olan bir anlam üretme etkinliği olarak tasarımın potansiyel rollerinin araştırılması. Göstergebilimsel kavram ve analiz yöntemlerinin tasarım bilgisi aracılığıyla kullanıma sokulması. Göstergebilimsel kuram, sorunsal ve yöntemlerin birer araç olarak tasarım analizi, eleştirisi ve düşünüm süreçlerinde kullanımı. Gösterge sistemlerinin başta sanat ve tasarım, fotoğraf, gazetecilik ve reklam gibi çeşitli güncel ortam ve türler üzerindeki etkisinin incelenmesi.

Ders kitabı ve kaynaklar: Grace Lees-Maffei and Rebecca Houze (eds.), The Design History Reader. Berg Publishers, 2010 [ISBN 1-84788-389-3].

Ken Smith, Sandra Moriarty, Gretchen Barbatsis, Keith Kenney (eds.), Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media. Lawrence Erlbaum Associates, NJ, London, 2005 [ISBN 0-80584-179-2].

 

 

VI. YARIYIL

 

CD 302 ARAYÜZ TASARIMI STÜDYOSU

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders, multimedya tasarımcılarına; Radyo-televizyon yayını grafikleri, logo animasyonu ve diğer multimedya tasarım üretimlerini, tasarım ve sayısal/dijital üretim konuları ile ilişkili olarak anlamayı amaçlar.

Ders kitabı ve kaynaklar: Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Morgan Kaufmann; 1 edition (June 3, 2010)

 

CD 304 GÖRSEL KÜLTÜR ANALİZİ / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı, endüstri devrimi ile değişen görsel kültür üzerine yoğunlaşarak, görselliğin kültürel ve tarihsel bağlamdaki önemi ve anlamını, detaylı bir biçimde analiz etmektir. Bu derste, fotoğraftan filme, resimden tasarım ve mimariye kadar uzanan geniş bir çerçevede yer alan örneklerden yola çıkılarak, 20. Yüzyıldan günümüze kadar uzanan sanat ve tasarım örnekleri tartışılacak ve çeşitli metodolojiler aracılığıyla incelenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Sturken, Marita and Lisa Cartwright eds. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University. Press: New York, 2009.

 

 

VII. YARIYIL

 

CD 401 ETKILEŞİMLİ TASARIM STÜDYOSU / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders öğrencilere multimedia/çoklu dijital ortamda projelerini geliştirebilmeleri için araçlar ve metodlar sunar. Proje geliştirme aşamasında üç ana elemana vurgu yapılacaktır: içerik geliştirmek, etkileşimli tasarım ve sunum tasarımı. Ders öğrencilere araç ve metodları ile multimedya / çoklu dijital ortamda proje geliştirme yetenekleri sunmayı amaçlar.

Ders kitabı ve kaynaklar: http://www.bbcmotiongallery.com/

http://www.bbc.co.uk/dna/filmnetwork/Filmmakingguide

http://motionographer.com/

http://www.blip.tv/learning/

http://motiongraphicslab.com/

 

 

VIII. YARIYIL

 

CD 440 MEZUNİYET PROJESİ/ 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin dersinin ana amacı, öğrenciyi kendi ilgi alanları doğrultusunda seçeceği, eğitimi boyunca öğrendiği teorik ve pratik bilgileri uygulamaya dökmesi beklenen büyük ölçekli bir multimedya projesini yürütme ve tamamlama konusunda yönlendirmektir. Bu derste öğrenciler kişisel ilgi alanları doğrultusunda bir mezuniyet projesi fikri seçecek, kavramlar, eskizler, maketler ve prototipler üzerine haftalık tartışmalarla bu fikri, proje fikir önerisinden orijinal ve kavramsal olarak olgun bir multimedya projesine doğru geliştireceklerdir.

 

 

 


BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

 

 

V. YARIYIL

 

CD 313 WEB TASARIMI

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders üç temel web sitesi tasarımı konusu üzerinden yürütülmektedir: Ürün tanıtım sitesi, banner tasarımı ve tipografik siteler ve portfolio sitesi. Dreamweaver ve Flash programları ile oluşturulacak web sitelerinde tasarım aşamalarında Photoshop ve Illustrator programları kullanılacaktır. HTML, CSS ve ActionScript konularında basit uygulamalar yapabilecek seviyeye geleceklerdir.

Ders kitabı ve kaynaklar: : Professional Web Design, Vol. 2 (Smashing eBook Series), Smashing Media GmbH; 1 edition (March 10, 2011)
Smashing HTML5 (Smashing Magazine Book Series) by Bill Sanders Wiley; 1 edition (November 5, 2010)

 

 

CD 311 VİDEO PRODÜKSİYON/ 3 KREDİ

Dersin amacı başta TV ve sinema sektörlerinde olmak üzere videonun var olduğu birçok alanda, video üretimi ve teknikleri konusundaki detayları öğretmek ve bu konuda uzmanlar yaratmaktır. Video teknolojileri ve tekniklerini en detaylı şekilde öğreterek, yayin için en uygun videoyu oluşturmaktır. Bunların yanı sıra video prodüksiyon içerisinde var olan yan temaların yani senaryo yazımı, hikaye tasarımı, karakter tasarımları, isik, kamera, ses gibi konularda da yeterince bilgiye ulaştırmak da diğer hedeflerdendir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Corporate Video Production: Beyond the Board Room (And OUT of the Bored Room), Focal Press; 1 edition (March 14, 2011)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

CD 363 1960 SONRASI TÜRKİYESİNDE SANAT VE KÜLTÜR/ 3 KREDİ

Bu ders 1960 sonrası Türkiye’sinin sanatsal ve kültürel üretim alanlarındaki gelişmelerini anlatır. Bu bağlamda, ders, son kırk yıl içerisindeki gelişmeleri anlamak ve tartışmak üzerinedir. Dersin konuları sadece sanatsal değil sosyal ve politik alanları da kapsayacaktır. Her onyıl sürecinin temel politik, sosyal, ve kültürel önemi ve özellikleri dönemleri içerisinde ayrıca incelenecektir. Dersin temel öğeleri edebiyat, görsel sanatlar ve sinemadır.

Ders kitabı ve kaynaklar:Hasan Bulent Kahraman, Beyazlar Kirli. Istanbul: Kavram Yayinlari, 1989.
Hasan Bülent Kahraman, Bir Surekli Cehennem. Istanbul: Kavram Yayinlari, 1990.
Hasan Bülent Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasinda Turkiye. Istanbul: Everest Yayinlari, 2002.
Deniz Kandiyoti&Ayse Saktanber, haz., Kultur Fragmanlari: Turkiye’de Gundelik Hayat. Istanbul: Metis, 2002.

 

CD 319 HAREKETLİ GRAFİK/ 3 KREDİ

Bu dersin amacı öğrencilerin tasarım yetenekleri doğrultusunda, multimedya tabanlı animasyonlar meydana getirmektir. Yazılmış bir senaryoya uygun olarak, dijital ortamda animasyonlar oluşturabilmek.

Ders kitabı ve kaynaklar: Tom Green/Jordan Chilcott Macromedia Flash Professional 8 Hands‐On Training
Meyer, Trish Creating motion graphics with after effects
Tufte, Edward R., Envisioning Information

 

VI. YARIYIL

 

CD 312 HAREKETLİ TİPOGRAFİ/ 3 KREDİ

 

Öğrencinin tipografik bilgisini zaman tabanlı kompozisyon, ses ve animasyon ile kullanarak ilerlemesini hedeflemektedir. Bu sınıfta öğrenciler, forma odaklanarak, kinetik elemanlar aracılığıyla görsel iletişim prensiplerini kullanacaklar; hız, ritim, hareket yönü, renk, doku ve kalite. Öğrenciler tipografik ifade potansiyellerini keşfetmiş olacaklar. Dinamik tipografi ve hareketli grafik ile ilgili alıştırmalar yapıp, Baskı ve hareketli tipografi arasındaki arasındaki farkları uygulayarak anlayacaklar.

Ders kitabı ve kaynaklar: Tom Green/Jordan Chilcott Macromedia Flash Professional 8 Hands‐On Training
Meyer, Trish Creating motion graphics with after effects
Tufte, Edward R., Envisioning Information

 

CD 316 VİDEO POST-PRODÜKSİYON/ 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Multimedya uzmanlık alanı öğrencileri için tasarlanan bu ders, video ve çeşitli hareketli görüntülerin post-prodüksyon (üretim sonrası) aşamasında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Çeşitli bilgisayar programları ile kısa deneysel videoların (örneğin, video klipleri) ham görüntülerinin basit seviyede edit edilmesi, rengin ve temel video efekt ve filtrelerin işlenmesi, grafik unsurların, hareketsiz görüntülerin ve benzer imajların bu görüntülere göre tasarlanması ve işlenmesi dersin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin filim ve televizyon için hareketli grafikler ve jenerik çalışmaları yapacakları profesyonel ortamlarda özellikle tipografi ve temel düzey animasyon tekniklerinin uygulanması dersin amaçları arasındadır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Audio Production And Postproduction, Jones & Bartlett Learning; Pap/Com edition (July 30, 2010)
Producing and Directing the Short Film and Video, Fourth Edition, Focal Press; 4 edition (March 18, 2010)

 

 

VII. YARIYIL

 

CD 411 ÜRETİM TASARIMI/ 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Her an değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, yasal ve etik çevrede, öğrencileri güncel iş hayatı ve modern ticari dünyaya alıştırmak. Sanayiden ve diğer kurumlardan gelen misafir konuşmacılara gore belirlenmiş bir ders akışı vardır. Ders, beyin fırtınasına sahip bir ortamda bir seri konuşmalar, sunumlar ve tasarım eğitimi ile ilgili toplantılar etrafında örülür. Dersin amacı, her an değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, yasal ve etik çevrede, öğrencileri güncel iş hayatı ve modern ticari dünyaya alıştırmaktır. Fikirlerin paylaşımı, eleştiriler/kritikler ve iş grubu atmosferine cesaretlendirilir. Dersin ana odak noktaları: düzeltme ve üretim, yenilikçilik, tasarımsal düşünme, kariyer planlama, tasarım yönetimi, grafik tasarıma yönelik tarih ve felsefe kuramları, reklamcılık, yayıncılık, fotoğraf, tipografi, yeni medya, UX, vb.

Ders kitabı ve kaynaklar: Sketching (12th printing): Drawing Techniques for Product Designers by Koos Eissen and Roselien Steur  (Apr 1, 2009)
Materials and Design, Second Edition: The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth-Heinemann; 2 edition (October 26, 2009)

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

CD 318 ŞEHİR ATÖLYESİ / 3 KREDİ

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Öğrenciler ile her akademik dönemde geliştirilecek şehir (İstanbul) odaklı sosyal, tarihi, kültürel, politik veya aktüel araştırmalara dayanan ortak projeler toplum ve şehir bilincini ve bireysel sorumluluk duygusunu güçlendirirken daha özgür ve çağdaş ifade olanaklarının ve çağdas tekniklerinin keşfedilmesini saglıyacaktır.  Ortak projeler çerçevesinde gelişecek çalısma programı, belli konular üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarının estetik kaygılarla seyirciye yansıtılmasına dayanan dinamik bir paylaşım ortamında gerçeklesmesini amaçlanmaktadır. Bu programın ana temasi olarak şehir ve kültürü hedef alan sonsuz bir çalışma ortamı sunan “İstanbul” olarak alınması, dönem çalışmalarının ardında bir referans serisi bırakacaktır. Her öğrenci portreler, mekanlar, araştırma metni ve röportajlardan bir portfolio oluşturacak.

 

CF 413 ÇAĞDAŞ SANATIN KONULARI

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders öğrencileri çağdaş sanat ve tasarımın konu ve kavramlarını tartışmaya açmayı, bu konuların yaşam, sanat ve üretim üzerindeki etkilerini araştırmaya  yöneltmeyi amaçlar. Konular arasında günümüz sanatçılarının değişen rolü, tasarımın yaşam pratikleri üzerindekli etkileri, sanat ve tasarım kuramlarının araştırılması, orijinallik, postmodernizm ve ötesi günümüz politikaları içerisinde tartışmaya açılacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar:Hugh Honour and John Fleming, The Visual Arts: A History. Laurence King Publishing, London, 2002 (2nd edition). [ISBN 1-85669-315-5].

CF 416 SANAT VE FİLMDE ÖLÜM

Bu ders sinema ve sanatta ölüm, taşam, melankoli, zaman ve mekanda anonaliler, metafor ile hakikatin yer değiştirmesi, yaşayanın hiç ölmemesi, ölülerin yaşaması gibi konuları tartışmaya açmayı hedefler.

Ders kitabı ve kaynaklar:Maurice Blanchot, Death Sentence , trans. Lydia Davis. Barrytown, NY: Station Hill Press, 1978.Maurice Blanchot, The Space of Literature , trans. Ann Smock. University of Nebraska Press, 1982.
William S. Burroughs, The Western Lands . New York: Penguin, 1987.

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

CD 420 GÖRSELLİK FELSEFELERİ

Bu ders imge kavramı,  farklı türden imge türleri ve bunları üretme pratikleri, ve görsellikle ilgili daha geniş felsefi problemler üzerine farklı perspektiflerden yazılmış, ileri seviyede, felsefi/teorik okumalardan oluşuyor. Dersin amacı, son yıllarındaki bölüm öğrencilerine alanları ve üretimleri üzerinde teorik düşünebilme ve araştırma yapabilme becerileri kazandırmaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar:Maurice Blanchot, The Space of Literature (University of Nebraska Press, 1982)
The Merleau-Ponty Reader, (eds.) T. Toadvine & L. Lawlor (Northwestern University Press, 2007)
Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Pyschoanalysis (Norton, 1981)

 

 

CF 422 MODERN’DEN ÇAĞDAŞA

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders öğrencilere modernismin konularını tartışmalarını, postmodern görsel sanat ve tasarım örnekleri ile tanıtmayı amaçlar. Bu konuların çağdaşlık düşüncesi içerisinde nerede durduğunu postmodernismi ve ötesini yine çağdaş sanat ve tasarım örnekleri ile incelenmesi dersin diğer bir amacıdır. Derste özellkile modernden çağdaşa sanat üretim pratiklerinin güncel sanatı nasıl etkilediği örneklerle tartışılacak, araştırılacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar:Edward R. Ford, The Details of Modern Architecture, Cambridge, Mass.:MIT Press, 1990
J.M.Nash, Cubism, Futurism and Constructivism. London: Thames and Hudson, 1974.
John Golding, ‘Cubism’, in Nikos Stangos, ed., Concepts in Modern Art. London: Thames and Hudson, 1988.
Thomas Crow, The Rise of the Sixties, London: The Everyman Art Library, 1996.
Irving Sandler, Art of the Postmodern Era. New York: Icon Editions, 1996. Chp. 16/17.

Lisans Programı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031