Yeni Medya Bölümü yüksek lisans tezi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders İçerikleri

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

FAKÜLTE ORTAK DERSLERİ

 

I. YARIYIL

 

CF101 İLETİŞİM VE MEDYA (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

Bu dersin amacı iletişimin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin bakış açısıyla guncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır. Derste iletişimle ilgili temel kavramlar, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, ve temel iletişim modelleri öğretilecektir. Ayrıca kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu da derste ele alınacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: John Vivian, The Media of Mass Communication 8th edition Allyn & Bacon, 2008. Şermin Tekinalp ve Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul: Derin Yayınları, 2004.

 

 

CF103 SOSYAL BİLİMLERDE ANAHTAR KAVRAMLAR (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders, fakülte öğrencilerine beşeri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramları tanıtmayı, onların sorgulama ve analiz kapasitelerini genişletmeyi ve onlara araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Derste medeniyet, tarih, zaman, birey, toplum, aile, devlet, bilgi (çağı), medya ve küreselleşme gibi, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlara eğilinecek, bu kavramların geçirdiği değişimler incelenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Seçilmiş okumalar , R. Williams (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Oxford University Press., W. L.Neuman (2002).Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed. Pearson Allyn & Bacon.

 

 

CF105 TEMEL YAZILIM BİLGİSİ (2+2+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yazılım uygulamalarının basit kullanımı (bilgi işlem, hesap tablosu,veritabanı yönetimi ve grafikler),grafik-kullanıcı arayüzü çevresinde çalışmak (windows,macintosh): donanım hizmetinin karşılaştırması ve software (masaüstü yayıncılık, sunum grafikleri, bilgisayar destekli tasarım, gelişmiş iş uygulamaları, iletişim, multimedya ve bütçeleme); spesifik uygulamalara dayanarak yazılımların öğretimi.

Ders kitabı ve kaynaklar: Long (2005), Computer: Brief Edition, Prentice Hall.

 

EL101 İNGİLİZCE I (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Ders kitabı ve kaynaklar: John Langan. College Writing Skills, media edition. McGraw-Hill, 2002.

 

 

TD121 TÜRK DİLİ I (2+0+2)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türk Dili dersi, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı, öğrencileri Türk edebiyatının yapıtlarıyla tanıştırmayı, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, yapıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Türk Dili I dersinde yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçe’nin bağlı olduğu dil ailesi ve özellikleri, Türkçe’nin ses, yapı ve sözdizimi özellikleri, noktalama işaretleri ve yazım kuralları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin güzel konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır. Resmi yazılar dilekçe, resmi mektup ve özgeçmiş yazım kuralları; dipnot ve kaynakça gösterme teknikler üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.

Ders Kitabı ve Kaynaklar: ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Uygulamalı Türk Dili Dersleri, Papatya Yay., İst., 2006; ŞENBAY, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2007.

 

 

 

II. YARIYIL

 

CF102 İLETİŞİM VE SANAT (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı güzel sanatları öğrencilere tanıtmak;resmin ne olduğu fikrini ve onu resim olarak adlandırdığımızı öğrencilere vermek; kültürel iletişim perspektifinden resme bakmak; kültürel sahada resmin örgütlenmesini ve kurumsallaşmasını baştan sona incelemek.  

Ders kitabı ve kaynaklar: Gombrich. Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Yayınları, 2006.

 

 

CF104 SANAT VE UYGARLIKLAR TARİHİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste sanat ve sanat ile ilgili temel kavramların tanımları, sanatın ortaya çıkışından, günümüze kadar sanatın gelişimini toplamlar ve uygarlıkların gelişimi ile eşzamanlı olarak incelemektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Philip J. Adler. World Civilizations: Volume II: Since 1500, Wadsworth Publishing, 2007.

 

 

CF106 İLETİŞİM ALANLARI (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı her geçen gün gelişmekte ve değişmekte olan görsel, işitsel ve etkileşimli iletişim alanlarının temel işleme prensiplerin anlatmaktır. Ders iletişimin çeşitli geleneksel ve yeni türlerini dönem boyunca tanıyacaklar ve ilgili medya türüne örnek çalışmalar yapacaklardır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Roger Silverstone. Why Study the Media?, Sage, 1999.

 

 

EL102 İNGİLİZCE II (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

Ders kitabı ve kaynaklar: James G. Stovall. Writing for the Mass Media 7th Ed, Allyn & Bacon, 2008.

 

 

TD122 TÜRK DİLİ II (2+0+2)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türk Dili II dersinde bilgilendirici yazım türleri olan makale, köşe yazısı, deneme, günlük, anı gibi yazılarla yaratıcı yazı türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yazım denemeleri yapılır. Ayrıca Türkçe’nin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için diksiyon eğitimi yapılır.

Ders Kitabı ve Kaynaklar: Yusuf Çötüksöken. Uygulamalı Türk Dili Dersleri, İstanbul: Papatya Yay. 2006. Nüzhet Şebnay. Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

 

 

 

III. YARIYIL

 

AT211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0+2)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır

Ders Kitabı ve Kaynaklar: Bihterin Dinçkol. Atatürk Devrimi, Der, İstanbul, 2001.

 

 

CF201 İLETİŞİM ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İletişim bilimlerinde inceleme ve araştırma yaklaşımlarının eleştirel bir incelemesinin yapıldığı derste öğrenciler bu farklı ve çeşitli yaklaşımları medya çalışmalarına uygular ve tartışırlar. Medya çalışmalarına bağlı içerik analizleri, metodları ve söylem analizi incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin araştırma projelerinde bu metod ve teknikleri uygulamalarıdır.

Ders kitabı ve kaynaklar: İrfan Erdoğan. Pozitivist Metodoloji ve Ötesi 
Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler, Ankara Erk, 2012.

 

 

IV. YARIYIL

AT212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0+2)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Sina Akşin. Türkiye Tarihi 4, İstanbul: Cem, 2003.

 

 

CF202 İLETİŞİM KURAMI (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu ders iletişimi temel iletişim kuramları ve kitle iletişimi kuramları çerçevesinde inceler. İletişim bilimlerindeki temel kuramsal ve epistemolojik yaklaşımların öğrenciye aktarılması hedeflenir. Ders, iletişim bilimleri kuramlarının tarihsel gelişimini de inceler.

Ders kitabı ve kaynaklar: Erol Mutlu. Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya, 2006.

 

 

V. YARIYIL

 

CF301 MEDYA ETİĞİ VE HUKUKU (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İletişim etiği ve hukukunun temel kavramları çerçevesinde medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğüyle ilgili sorunların yanı sıra medya kurum ve kuruluşlarıyla ilgili hukuki düzenlemeler ele alınacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Kayıhan İçel. Kitle İletişim Hukuku, İstanbul: Beta, 2006.

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ

I. YARIYIL

 

NM101 YENİ İLETİŞİM ORTAMINA GİRİŞ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, bilişim teknolojilerinin gelişiminin sonucu olarak ortaya çıkan ve siberortam adıyla kavramlaştırılan yeni iletişim ortamının tanımlanması ve özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. “İletişim, geçmişten günümüze nasıl bir gelişme göstermiştir? Kişisel ve kitlesel iletişim hangi ortamlardan nasıl yapılır?”, “Gazete, radyo ve televizyonların geleneksel tek yönlü iletişiminden internet ve mobil telefonların etkileşimli iletişim ortamına nasıl geçildi?” Geleneksel iletişim ortamı ile yeni iletişim ortamı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Siberortam nasıl oluşmuştur?” gibi temel sorular ve yanıtları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, siberortamda etkileşim, kişisellik, sanallık gibi özelliklerin kişisel ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiğinin ve dönüştürdüğünün değerlendirmesi yapılacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Martin Lister, Kieran Kelly, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant (2003). New Media; A Critical Introduction, London: Routledge.

 

 

 

II. YARIYIL

 

NM102 İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin temel bilgi sahibi olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yakınlaşması sonucu ortaya çıkan yeni  sistemler  ve bu sistemlerin çeşitli alanlardaki kullanım ve etkileri de derste işlenecek konular arasındadır. Ders sürecinde, “Teknoloji ve sistem nedir? Aralarındaki farklılık nedir?”, “Bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki yakınlaşma hangi alanlarda ilerleme sağlamıştır?”, “Teknoloji nasıl etkin kullanılır?” gibi sorular dünya ve yerel örnekleriyle değerlendirilerek yanıtları aranacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: William H. Dutton (1996). Information and Communication Technologies: Visions and Realities,  Oxford University Press, UK.

 

 

 

III. YARIYIL

 

NM201 MEDYA TEKNOLOJİSİ TARİHİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde geliştirilen medya ortamının tarihi incelenecektir. Ders boyunca tek yönlü geleneksel medya ortamından etkileşimli siber iletişim ortamına geçiş süreci ve siber iletişim ortamının zaman-mekan ilişkisine getirdiği yeni boyutların değerlendirilmesinin yanısıra,  “Bilgi toplumu nedir ve neyi amaçlamaktadır?”, “Teknolojinin iletişime etkileri nelerdir?”, “Bilgisayar ve cep telefonları hayatımızı nasıl etkilemektedir?”, “Siberortamda bireylerin kimlik sorunu”, “Siberortam bireylerde, ailede, kadın-erkek ilişkilerinde, toplumsal yaşamda ve toplumlar arası ilişkilerde ne tür değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır?” sorularının yanıtları verilecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Jay David Bolter, Richard Grusin (2000). Remediation; Understanding New Media Boston: MIT Press.

 

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

NM202 DİJİTAL TASARIM STÜDYOSU (2+2+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin videonun teknolojik yapısını anlamak ve hareketli görüntüyü dijital ortamda kurgulamaktır. Ders kapsamında güncel örnekler gösterilerek, günümüz medyasına yönelik projeler yapılmaktadır. Final Cut Pro ve After Effects yazılımları öğrencilerin dönem boyunca kullanacakları araçlar olacaktır. Dönem, öğrenci projelerinin derlenip sergilenmesiyle tamamlanmaktadır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Videomaker. Videomaker Guide to Digital Video and DVD Production, Third Edition, Boston: Focal Press, 2004. Diana Weynard. Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 6, Peachpit Press, 2007. Trish ve Chris Meyer. Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques, 4th Edition, Boston: Focal Press, 2007.

 

 

 

NM204 BİLGİ GÜVENLİĞİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bilişim teknolojileri günümüz hayatında gittikçe daha önemli roller edinmektedir. Bu dersin önceliği öğrencilere bilişim teknolojilerinin günlük hayatı nasıl etkilediğini anlatmak, siber ortamda işlenen suçların etik, hukuksal ve sosyo-ekonomik açılardan incelenmesini öğretmek ve bilgi güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair fikirler üretmelerini sağlmaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Richard Spinello. Readings in CyberEthics (Jones and Bartlett Publishers, 2004).

 

 

 

V. YARIYIL

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

NM301 DİJİTAL BİLGİ YÖNETİMİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu dersin amacı, öğrencilere teknoloji, bilişim, piyasa ve sosyal ilişkiler arasındaki bağlantıyı inceletmektir.  Dersin üç ana bölümü olacaktır.  Birinci bölüm, öğrencilere bilgi çağı ve bilgi toplumu kavramlarını tanıtıp, bunlara eleştirel açıdan bakmayı öğretecektir.  İkinci bölüm, günümüz toplumunda teknolojinin toplumsal ve piyasa ilişkileri içindeki rolunu inceleyecektir.  Üçüncü bölümde, bilişim teknolojilerinin sosyal sonuçları incelenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Frank Webster. The Information Society Reader (New York, NY: Routledge, 2003)

August Grant and Jennifer Meadows. Communication Technology Update 11th Edition (Focal Press, 2008)

Eric Bucy. Living in the Information Age: A New Media Reader (Wadsworth Publishing, 2004)

 

 

VI. YARIYIL

 

NM302 DİJİTAL KÜLTÜR (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste öğrencilere siber ortam üzerinde oluşmaya başlayan sanal cemiyet/topluluk kültürü ve bu kültürün dinamikleri öğretilecektir. Ayrıca, fiziksel ortam ile siber ortam arasındaki farklılıklar ve bu farklılıklardan türetilen sanal ilişkiler, siber örgütlenmeler, secondlife.com gibi yaygın siber dünyalar, World of Worldcraft gibi dünyanın her tarafından aynı anda oynanabilen online oyunlar ders sürecinde anlatılacak ve bu örnekler üzerinden siber kültürün özellikleri tanımlanacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: David Bell and Barbara M. Kennedy (2000), The Cyberculture Reader, Routledge, UK.

 

 

NM304 SİBER SANATLAR (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste öğrenciler siberortamda kullanılan çeşitli görsel ve işitsel malzeme üretimini tanıyacaklar ve haftalık alıştırmalarla web için ürün vereceklerdir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Frank Popper. From Technological to Virtual Art, Boston: The MIT Press, 2007. Oliver Grau. MediaArtHistories, Boston: The MIT Press, 2007. Bruce

Wands. Art of the Digital Age, London: Thames and Hudson, 2007.

 

 

VII. YARIYIL

 

NM401 YENİ MEDYA SÜREÇLERİ VE POLİTİKALARI (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Dersin amacı medya alanını yönlendiren süreçleri devlet, özel sektor ve birey arasındaki işleyişini kurallarla düzenleyen kurumları tanımaktır. Bu amaçla RTÜK, Telekomünikasyon Kurumu gibi ulusal ve uluslararası yayıncılık ve telekomünikasyon düzenleme kurumlarının işleyişi, bilginin küresel olarak akışını yönlendiren siyasal, iktisadi, hukuksal ve etik yaklaşımlar işlenecek ve öğrencilerden Türkiye ve dünya şartlarında nasıl bilgi, iletişim ve medya politikaları üretileceğini araştırmaları istenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Jonathan E. Nuechterlein. Digital Crossroads, The MIT Press, 2007.

Stuart Minor Benjamin. Telecommunications Law and Policy, Carolina Academic P., 2006.

Erik Brynjolfsson. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research, The MIT Press, 2000.

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

NM402 YENİ MEDYA PROJESİ (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Öğrencinin odaklandığı eğitim konusu ile ilgili bir uygulama proje veya tez sunması ve savunması süreçlerini kapsayan bir derstir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Elaine England ve Andy Finney. Managing Interactive Media: Project Management for Web and Digital Media, Addison Wesley, 2007.

 

 

 

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

 

III. YARIYIL

 

NM211 ELEKTRONİK VE MOBİL TİCARET (3+0+3)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Bu derste öğrencilere elektronik ve mobil ticaret kavramları anlatılacaktır. Derste siberortamın bir ticaret platformu olarak kullanılması ihtiyacı ve e-ticaretin temelleri, elektronik ve mobil ticaretin değer zincirleri ve iş süreçleri, mobil ticaretin elektronik ticaretle benzerlikleri ve farklılıkları, elektronik ticaretteki iş fırsatları ve siber ticaretin geleceği gibi konular dünya ve Türkiye örnekleriyle uygulamalı olarak işlenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, Carol G. Traver (2002). E-commerce: Business, Technology and Society, Addison Wesley Publishing Co. USA.

Jeffrey F. Rayport , Bernard J. Jaworski  (2000). E-commerce, Mc Graw-Hill, USA,

 

 

NM213 DEMOKRASİ VE ETKİLEŞİMLİ MEDYA (3+0+3)

Bu ders, elektronik ve etkileşimli medyanın, günümüz siyasetinde rolunü inceleyecektir.  Öncelikle, temsili ve doğrudan demokrasi kavramları incelenecek ve yeni medya ders kitabı ve kaynaklarının bu kavramlar ile ilişkileri irdelenecektir.  Ayrıca, çevrimiçi teknolojilerin kamusal alan, politik münazaralar ve topluluk kimliği oluşumundaki rolu tartışılacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Henry Jenkins and David Thorburn. Democracy and New Media (Cambridge, MA: The MIT Press, 2004).

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

 

IV. YARIYIL

NM212 SOSYAL AĞLAR VE WEB2.0 (3+0+3)

Bu dersin amacı, siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesidir.  İnternet üzerindeki sosyal ağların ilk çıkışı, yaygınlaşmasının nedenleri, siberortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri, sanal sosyalleşmenin fiziksel sosyalleşmeyle karşılaştırması ve web2.0 ile gelen etkileşim avantajlarının sosyal ağlar üzerindeki etkileri Facebook, MSN gibi popüler örnekleri üzerinden değerlendirilecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Peter Mika (2007) Social Networks and semantic web, Springer Publications.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

NM214 İNTERNET GAZETECİLİĞİ (3+0+3)

Bu dersin amacı, basılı medya ile başlayan gazetecilik geleneğinin siber iletişim ortamının çıkışıyla birlikte geçirdiği değişimi ve tamamen internet ortamı üzerinde oluşmaya başlayan yeni online gazetecilik kültürüni öğretmektir. Ders sürecinde, gazeteciliğin temel ilkeleri anlatılacak. siber ortamın geleneksel gazeteciliğin muhabirlik, editörlük ve yayın yönetimi fonksiyonlarına getirdiği kolaylıkların yanısıra internetle birlikte ortaya çıkan okur etkileşimi, kişisel gazetecilik, flaş habercilik gibi yeni kavramlar işlenecektır.  Ayrıca, internet gazeteciliğinin dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden vaka çalışmaları yapılacak ve öğrenciler internet gazeteciliğini uygulamalı olarak da yapabilme fırsatına sahip olacaklardır.

Ders kitabı ve kaynaklar: John Herbert (2000), Journalism in the Digital Age: Theory and Practice for Broadcast, Print and Online Media Focal Press, USA.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

 

NM216 TAKTİK VE KATILIMCI MEDYA (3+0+3)

Bu derste öğrenciler, katılımcı medya ve taktik uygulamalarının başlıca özelliklerini dinamikleriyle öğreneceklerdir. Aktivist görsel-işitsel medyaya geçiş kısa bir tarihçe ile anlatılarak katılımcı medyanın temel özellikleri tanımlanacak ve dünyadan ve ülkemizden örneklerle taktik medyanın mevcut durumu değerlendirilerek yeni teknolojilerin medyada yarattığı dönüşüm ve medyanın geleceği de tartışılacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Rita Raley (2009), Tactical Media. University of Minnesota Press.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

 

 

 

 

V. YARIYIL

 

NM311 E-ÖĞRENİM (3+0+3)

İnternette yürütülecek olan bu derste, uzaktan eğitim konusuna teori ve uygulamanın kaynaştığı bir şekilde yaklaşılacaktır.  Dersin içeriği, yalnızca internet üzerinde eğitim değil, değişik uzaktan eğitim yöntemleri ile öğrencileri tanıştırmaktır. Dahil olan konular uzaktan eğitim teknolojileri, bu teknolojilerin eğitim ve öğretim üzerine etkileri, yeni eğilimler ve araştırma yöntemleridir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Michael Simonson, Sharon E. Smaldino, Michael Albright, and Susan Zvacek. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (NJ: Prentice Hall, 2008).

 

NM313 E-DEVLET (3+0+3)

Bu ders, devlet iş süreçlerinin siberortama taşınması anlamına gelen e-devlet kavramının öğrencilere tanıtılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında, e-devlet’in tanımı ve kapsamı, devlet iş süreçlerinin siberortama taşınma kriterleri, e-devlet sürecinin avantajları ve ülkelere etkileri, e-devlet projelerinde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ile gelecekte uygulanacak e-devlet projeleri ele alınacaktır. Ayrıca, dünyadaki ve Türkiye’deki başarılı e-devlet projeleri de incelenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Subhash C. Bhatnagar (2004), E-government; From Vision to implementation SAGE Publications.

 

NM315 YENİ MEDYA ARAŞTIRMA STÜDYOSU (3+0+3)

Bilgi ve bilişim sektörlerinde çalışacak profesyonellerin yaşayacağı en büyük zorluklardan biri, edinilen, çoğu zaman karmaşıklık seviyesi yüksek olan, bilginin diğer kişilere anlaşılabilir, verimli bir şekilde iletilmesidir.  Bu dersin amacı, öğrencilere görsel ve sözel olarak bilginin nasıl organize edilmesi ve sunulması gerektiğini öğretmektir. Microsoft Visio ve diğer sunum programları öğretilecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Edward R. Tufte. The Visual Display of Quantitative Information (Graphics Press, 2001).

 

CF 375 ETKİLEŞİMLİ MEDYA (3+0+3)

Bu dersin amacı, görsel algılamanın temel kavramlarını, yeni medya teknoloji ve içerik tasarımcının araçları olarak ele alarak öğrenciye tanıtmaktır. Bu kavramlar (sinema, sayısal canlandırma, çoklu-ortam gibi) belirli bir tasarım ortamının sınırları içinde kalmadan, görsel tasarımının tüm alanlarını kapsayan bir bakış açısıyla tartışılacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Henry Jenkins. Fans, Bloggers, and Gamers: Media Consumers in a Digital Age, New York: NYU Press, 2006.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

VI. YARIYIL

 

NM312 SAYISAL KÜTÜPHANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (3+0+3)

Bu derste öğrenciler, geleneksel kütüphane ve sayısal veri saklama ve erişim sistemlerinin yönetimini öğreneceklerdir.  En başta, kişilerin bilgi arama ve kullanım yaklaşımları hakkında teorik bilgi sunacak bu ders, bu bilgilerin ışığında, öğrencilere bilgi ders kitabı ve kaynaklarının kategorilenmesi, etiketlenmesi ve düzenlenmesi, veritabanı oluşturma, indeks oluşturma konularında uygulamalı bilgiler sunacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Robert D. Stueart Library and Information Center Management (Libraries Unlimited, 2007).

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

NM314 DİNAMİK WEB TASARIMI (2+2+3)

Bu dersin amacı, öğrencilerin internette yayın yapmak için kullanılan tasarım araçları, öğeleri ve terminolojisiyle tanışıklığını sağlamaktır. Öğrencilere, web projeleri yaratmada ve düzenlemede gerekli olacak araçlar (tarayıcı (‘browser’), tarayıcı yardım uygulamaları, HTML editörleri, belge yönetim araçları, görüntü editörleri) öğretilir. Öğrencilerin dönemin sonunda tam donanımlı bir web projesini kendi başlarına bitirmiş olması beklenmektedir. Bu proje, interaktif tasarım işleri için kavram geliştirme, bilgi tasarımı, arayüz tasarımı, etkileşim tasarımı, web için optimizasyon ve entegrasyon, kullanılabilirlik, beta-testing gibi süreçleri kapsamaktadır. Dönem boyunca öğrenciler, hiperortamlar ile etkileşimli sitelerin görsel içeriğinin yönetimini öğrenecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Joel Sklar. Principles of Web Design, Fourth Edition, Course Technology, 2008. Gerry Shelly. Macromedia Dreamweaver 8: Complete Concepts and Techniques, Course Technology, 2006.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

NM316 DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK (3+0+3)

Bu dersin inceleyeceği konu bilgi ve iletişimin ekonomik ve politik olarak ekonomileri etkilemesidir.  Dersin ilk bölümlerinde öğrencilere, eleştirel bakış açısının genel prensipleri sunulacaktır.  Sonrasında, bilgi üretimi, dağıtımı, satımı konuları irdelenerek, bilgi çağı içindeki kişiler ve kurumlar arası güç dinamikleri incelenektir. Yeni medyada ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomık ve yönetsel süreçlerin tartışıldığı ve uygulamada yeni fikirlerin projelendirildiği bir derstir. Bu dersin sonunda öğrenciler yeni medyada yaratıcı girişimcilikte karar verme süreçlerini ve etkenlerini bilecek ve pratik ürün verecektir.

Ders kitabı ve kaynaklar:

Gillian Doyle. Understanding Media Economics. (New York, NY: Sage Publications, 2002)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

 

CF362 İNTERNET VE MOBİL ORTAMDA PAZARLAMA (3+0+3)

Bu dersin amacı, öğrencilere pazarlama kavramının siberortamdaki  değişim ve dönüşümünü öğretmektir. Ders süresince öğrencilere, siberortamın etkileşim, kişiselleştirme gibi özelliklerinin pazarlamaya etkileri, internet ve mobil ortamlarda müşteri davranışları ve ilişkisel pazarlama yöntemleri, siberortamda sınırötesi pazarlama fırsatları gibi konular Amazon.com, alibaba.com gibi uluslararası örneklerin yanısıra gittigidiyor.com, turkticaret.net gibi yerel örnekler üzerinden anlatılacaktır.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders kitabı ve kaynaklar:

Jim Sterne (2001). World Wide Web Marketing: Integrating the Web into Your Marketing Strategy, John Wiley & Sons, USA.

 

 

 

VII. YARIYIL

NM411 SİBER DÜNYADA OYUN VE OYUN TASARIMI (3+0+3)

Bu dersin amacı internet ortamı için oyun tasarımı için gereken felsefi ve teknik bilgileri öğrencilere vermek ve sonunda bir oyun projesi üretmektir. Derste oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik ve şiddet pedagojik yönlerden ele alınacaktır.

Ders kitabı ve kaynaklar: Edward Castronova. Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games, University of Chicago Press, 2006. Richard Bartle. Designing Virtual Worlds, New Riders Games, 2003.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

NM413 DİJİTAL CİHAZLAR VE ERGONOMİ (2-2) 3

Bu derste öğrencilere siberortam için tasarlanan dijital cihazların insanlar tarafından nasıl en etkin, en sağlıklı ve en uygun biçimde kullanılabilineceği incelenecektir. Dersin giriş sürecinde ergonomic kavramının tanımlanmasının ardından “NM315 Dijital Cihazlar I” dersinde incelenen cihaz fonksiyonlarının sağlık, etkinlik ve uygunluk gibi ergonomi kriterleri ışığında değerlendirmesi yapılacak ve geleceğin ergonomi kriterleri eşliğinde cihaz tasarım trendlerine ilişkin bilgi verilecektir.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders kitabı ve kaynaklar: Andrew Sears, Julie A. Jacko (2007) The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, (Human Factors and Ergonomics) CRC Publications.

 

 

VIII. YARIYIL

NM412 YENİ MEDYA YAYINCILIĞI (3+0+3)

Bu dersin amacı bilgisa­yar tabanlı yayıncılığın esaslarını ortamlarını görmek ve bu konuda örnek ürünler vermektir. Öğrencilere amblem, logo v.b.  çalışmaların sektörde kulla­nılan çizim programlarının yardımıyla hazırlanması, sayfa düzenleme programları ile vektörel tabanlı programların karşılaştırılması gösterilecektir. Bu amaçla masaüstü ya­yıncılık programları arasında veri transfer yöntemle­rinin öğretilecek ve uygulama beklenecektir.

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders kitabı ve kaynaklar: Susan Lake ve Karen Bean. The Business of Technology: Digital Desktop Publishing, South-Western Educational Publishers, 2007. Kevin Niemeyer. Introduction to Desktop Publishing with Digital Graphics, McGraw-Hill, 2007.

 

 

 

CF430 SES TASARIMI (3+0+3)

Bu dersin amacı dijital ses ve müzik üretimi ile ilgili kavramları, kurumları ve teknikleri etkin ve yaratıcı olarak kullanmayı öğretmektir. Dersin konuları dijital ses ve müzik üretim ortamı, ses formatları, etkileşimli ve sanal ortam için kayıt teknikleridir.

Ders kitabı ve kaynaklar: Cliff Truesdell. Mastering Digital Audio Production, Sybex, 2007.

 

Tasarım ve Uygulama : Synergy İstanbul

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?