Tez Araştırma

tez konusu bulma

IE 501 Doğrusal Programlama , fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, kararların sonuçlarının doğrusal ilişkilerle bağlı olduğu eniyileme problemlerinin modellenmesi ve ilgili çözüm algoritmalarının öğretilmesidir. Üzerinde durulacak konular arasında temel ve çifteşli simpleks yöntemleri, doğrusal programlama çifteşliği, tümler gevşeklik bağıntısı, duyarlılık analizi, yozluk ve yozlukla başa çıkma yöntemleri, serim akışlarının doğrusal programlar olarak modellenmesi ve ağ simpleks yöntemi ile çözülmesi bulunmaktadır. Dersin odağı teorik ağırlıklı olacak, verilecek çalışmalarda ağırlıklı olarak öğrencilerin matematiksel ispatlar yapması beklenecektir.

IE 502 Kesikli Eniyileme   fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, kararların kesikli olduğu eniyileme problemlerinin modellenmesi ve doğrusal programlama tabanlı kesikli eniyileme yöntemleri kullanılarak çözülmesinin öğretilmesidir. İşlenecek konular arasında tümlü birimsellik, çokyüzlüler kuramına giriş, genel geçerli eşitsizlikler, çifteşlik ve gevşetme, dal-sınır ve dal-kesi yöntemleri, kesen düzlem algoritmaları, Lagrange gevşetmesi ve altgradyan yöntemi, kolon türetme ve dal-fiyat yöntemi ve dinamik izlenceleme yöntemi bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, teorik analizler ve pratik uygulamalar eşit ağırlıklı olacak, öğrencilerin matematiksel ispatlar yapmasının yanı sıra derste öğrenilen algoritmaların genel amaçlı bir bilgisayar programlama dili veya ticari eniyileme yazılımları kullanılarak uygulaması beklenecektir.

IE 503 Doğrusal Olmayan Programlama
Dersin amacı, kararların sonuçlarının doğrusal olmayan ilişkilerle bağlı olduğu eniyileme problemlerinin modellenmesi ve ilgili çözüm algoritmalarının öğretilmesidir. Üzerinde durulacak konular arasında dışbükey analiz, eniyilik için gerekli ve yeterli koşullar, eşitlik ve eşitsizlik kısıtlarının çözümlenmesi, doğru araması yöntemleri, güven alanı yöntemleri, Nelder-Mead yöntemi, Newton yöntemi ve türevleri, ceza fonksiyonu yöntemleri bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, teorik analizler ve pratik uygulamalar eşit ağırlıklı olacak, öğrencilerin matematiksel ispatlar yapmasının yanı sıra derste öğrenilen algoritmaların genel amaçlı bir bilgisayar programlama dili veya ticari eniyileme yazılımları kullanılarak uygulaması beklenecektir.

IE 504 Sezgisel Eniyileme  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, son yirmi yılda hızla gelişen metasezgisel yöntemlerin tanıtılması ve farklı eniyileme problemlerindeki uygulamalarının gösterilmesidir. Üzerinde durulacak konular arasında klasik kuruluşsal ve yerel iyileştirme sezgiselleri, Lagrange gevşetmesi, Benzetimlenmiş Tavlama, Tabu Araması, Dürük Yerel Arama, Genetik ve Memetik Algoritmalar, Karınca Kolonisi Eniyilemesi, Yol Yeniden Birleştirme ve Parçacık Kovanı Eniyilemesi bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, odak pratik uygulamalarda olacak, derste öğrenilen algoritmaların genel amaçlı bir bilgisayar programlama dili veya ticari eniyileme yazılımları kullanılarak uygulaması beklenecektir.

IE 505 Çizge Kuramı ve Serimlerde Akış  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, çizge kuramının temel sonuçlarını öğretmek ve bu kuramların serim akış eniyileme algoritmalarının tasarlanmasındaki kullanımını göstermektir. Üzerinde durulacak konular arasında çizge tarama algoritmaları, en yüksek akış problemleri, en yüksek akış – en düşük kesi bağıntısı ve uygulamaları, en kısa yol problemleri, eşleme ve atama problemleri ve ilgili algoritmalar bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, teorik analizler ve pratik uygulamalar eşit ağırlıklı olacak, öğrencilerin matematiksel ispatlar yapmasının yanı sıra derste öğrenilen algoritmaların genel amaçlı bir bilgisayar programlama dili veya ticari eniyileme yazılımları kullanılarak uygulaması beklenecektir.

IE 506 Dinamik Programlama  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, dinamik programlamanın teorisi ve uygulamaları konusundaki, örneğin zaman içinde ve belirsizlik altında sıralı karar verme, ileri tekniklerin öğretilmesidir. Üzerinde durulacak konular arasında, eniyilik koşulları ve özyinelenen çözüm yapıları, çok boyutlu problemler, boyut küçültme yöntemleri ve yaklaşımlar, rassal kontrol, seri olmayan sistemler ve uygulamaları bulunmaktadır. Öğrenciler, derste temel kuramsal kavramları, mühendislik, fen bilimleri ve finans alanında dinamik programlama uygulamalarını, son olarak, kesin ve rassal problemleri için dinamik programlama uygulamalarının hesaplama unsurlarını öğrenirler.

IE 507 Rassal Eniyileme  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Belirsizlik altında karar verme yöneylem araştırması altındaki en ilginç ve gelecek vadeden alanlardan biridir. Bu dersin amacı, öğrencilere belirsizlik altında karar verme surecinde kullanılan genel araçları ve yaklaşımları öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, belirsizlik ve modelleme sorunları (iki aşamalı doğrusal problem, çok aşamalı doğrusal problem ve olasılıksal programlama), iki ve çok aşamalı rassal problemlerin teorisi ve özellikleri, risk yönetiminin ilkeleri ve çözüm yöntemleri (L-sekili metodu, rassal gradyanımsı metodu, vs.) bulunmaktadır. Öğrencilere, rassal eniyilemenin finans, enerji, telekomünikasyon, ulaştırma, dağıtım alanındaki uygulamaları da tanıtılacaktır.

IE 508 Kombinatoriyel Eniyileme  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Eniyileme problemleri çoğu zaman basit ama birbirine bağlı kararlar içerir ve bu durum sonlu ama astronomik sayıda olurlu çözüme yol açabilir. Kombinatoriyel eniyileme bu tarz problemlerin modellenmesi ve çözümlenmesi ile ilgili yöntemleri içerir. Bu dersin amacı, öğrencilere bu yöntemlerin anlatılması ve çok çeşitli uygulama alanlarının tanıtılmasıdır. Üzerinde durulacak konular arasında, en kısa yol problemleri, kapsarağac problemleri, eşleme teorisi, polihedranin tamsayılılığı, matroidler, kaplamlar, derneşiler ve kararlı kümeler bulunmaktadır.

IE 531 Olasılıksal Analiz  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, mühendislikte ve uygulamalı bilimlerde kullanılan olasılık teorisinin temellerini öğretmektir. Olasılık teorisi başlığı altında üzerinde durulacak konular arasında, örnek uzay olayları, olasılıksal modeller, rassal değişkenler, koşullu olasılık, kesikli ve sürekli dağılımlar, beklentiler, ortak/bileşik dağılımlar, büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi bulunmaktadır. Çıkarımsal istatistik başlığı altında üzerinde durulacak konular arasında, örnekleme, nokta ve güven aralığı tahminleri ve hipotez testleri bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, odak pratik uygulamalarda olacak, derste öğrenilen algoritmaların özelleşmiş istatistik yazılımları kullanılarak uygulaması beklenecektir.

IE 532 Rassal Süreçler  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, rassal bileşen içeren süreçlerin davranışlarını inceleyen ve analiz eden matematiksel modellerin kullanımını göstermektir. Üzerinde durulacak konular arasında, olasılık kuramının tekrarı, rastgele yürüyüşler, Poisson süreçler, yenileme kuramı, kesikli ve sürekli Markov zincirleri ve güvenirlik bulunmaktadır. Öğrencilere, derste öğretilen temel kavramların, kuralların ve yaklaşımların envanter kontrolü, üretim, finans ve komünikasyon sistemleri konularındaki uygulamaları da tanıtılacaktır.

IE 533 Kuyruk Teorisi
Dersin amacı, kuyruk sistemlerinin davranışlarını matematiksel açıdan inceleyen modelleri öğretmek ve bu modelleri kullanarak kuyruk sistemleri için çeşitli performans ölçütlerinin çıkartılmasını ve hesaplanmasını göstermektir. Üzerinde durulacak konular arasında, kuyruk sistemlerini karakterizasyonu, doğum ve ölüm süreçleri, tek ve çok işgören kuyrukları, markov olmayan kuyruklar ve bütün bu kuyruk sistemlerinin performans analizleri bulunmaktadır. Öğrencilere, kuyruk teorisinin üretim, dağıtım, telekomünikasyon, trafik, servis sistemleri alanlarındaki uygulamaları da tanıtılacaktır.

IE 534 İleri İstatistik  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, öğrencilere mühendislikte ve uygulamalı bilimlerde kullanılan istatistik modellerini, bu modellerin uygulanma şekillerini ve sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, istatistikî kestirici kavramı, güven aralıkları, regresyon analizi, hipotez testleri, olasılık dağılımı uyuşum sınaması, değişinti analizi, deney tasarımı metodolojisi, sınıflandırma teorisi ve kümeleme çözümlemesi bulunmaktadır. Öğrencilere, derste öğretilen metotların mühendislikte ve uygulamalı bilimlerdeki uygulamaları da tanıtılacaktır.

IE 535 İleri Benzetim  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, benzetim metodolojisinin temellerini öğretmek ve diğer yaklaşımlarla olan farkını göstermektir. Derste girdi verilerinin ve uygun olasılık dağılımlarının istatistiksel analizi ve rassal sayı üretme, benzetim deneylerinin tasarlanması, model doğruluğu ve sağlaması, değişinti azaltma teknikleri, çıktı ve sonuç duyarlılık analizi gibi konulara yer verilir. Öğrenciler, modern benzetim dillerine aşinalık kazanırlar ve en yeni benzetim yazılımlarını kullanarak benzetim modellerini kodlamayı öğrenirler. Derste özellikle süreçleri iyileştirmek ve karmaşık sistemlerde karar vermeye yardımcı olmak için benzetimin nasıl kullanılabileceğini gösteren gerçek yaşam uygulamaları (örneğin imalatta kapasite planlaması ve programlaması, çağrı merkezlerinde kuyruk yönetimi ve acil servislerde hasta akış analizi gibi) üzerinde durulur.

IE 536 İstatiksel Metotlar  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı istatistiksel kavramların ve metotların uygulamalarını ve gerçek hayat veya laboratuar deneylerinden elde edilebilecek bilginin miktarının ve kalitesinin istatistiksel yöntemlerle nasıl arttırılabileceğini öğretmektir. Temel olasılık kavramlarının ve istatistiksel analizde sıklıkla kullanılan olasılık dağılımlarının kısa tekrarından sonra, örnekleme dağılımları, nokta önkestirim teknikleri, güven aralık önkestirim teknikleri, hipotez testleri, tekli ve çoklu faktörlü deneyler için varyans tasarım ve analiz teknikleri, bağlanım analizi, parametrik olmayan önkestirim metotları ve hipotez testleri ile istatistiksel kalite kontrol yöntemleri. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, odak pratik uygulamalarda olacak, derste öğrenilen tekniklerin uygulaması ve gerçek hayat uygulamalarının analizleri beklenecektir.

IE 561 Çizelgeleme  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, operasyonların çizelgelemesinde kullanılan analitik modellerin teorisini ve uygulamalarını öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, sıralama ve çizelgeleme kavramları, sıralama problemleri için sezgisel çözümler ve prosedürler, tek makine ve çok makine çizelgeleme problemleri, akış tipi işlik, atölye tipi işlik modelleri, montaj hattı dengeleme problemleri, öncelik kuralları bulunmaktadır. Dersin ana odağı gerekirci makine çizelgeleme problemleri olmasına rağmen rassal problemler de incelenecektir. Derste işlenen problemlerin hesaplama karmaşıklığı da analiz edilecektir.

IE 562 Oyun Teorisi  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Oyun teorisi, sadece ekonomik piyasa katılımcılarının etkileşimlerini anlamak için değil, bunun sonucu gözlenen sosyal fenomeni anlamak için de geliştirilmiş matematiksel bir araçtır. Dersin amacı, öğrencilere katılımcıların stratejik etkileşimlerini inceleyen analitik yaklaşımları öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, fayda kavramı, normal formda oyunlar, baskınlık, Nash dengesi, saf ve karışık stratejiler, kapsamlı formda oyunlar, tekrarlanan oyunlar, asimetrik/eksik bilgili oyunlar bulunmaktadır. Öğrencilere, derste öğretilen temel kavramların, kuralların ve yaklaşımların mühendislik, isletme, ekonomi alanındaki uygulamaları da vaka olayları yardımıyla anlatılacaktır.

IE 563 Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi, ürün, hizmet ve bilgi akışında tedarikçilerden nihai kullanıcı/müşterilere uzanan bütün temel iş süreçlerinin birbirileriyle verimli bir şekilde bütünleştirilmesini hedefler. Bu ders, etkin bir tedarik zinciri yönetimi için gerekli temel prensiplerin, kavramların ve metodolojilerin iyice anlaşılmasını sağlar. Derste özellikle lojistik ağların ve tedarik zincirlerinin planlanması ve yönetilmesi sırasında ortaya çıkan problemlerin ve konuların modellenmesi için sayısal teknikler kullanılarak modern tedarik zincirlerinin tasarlanması ve yönetilmesi üzerinde durulur. Dersin başlıca konuları arasında tedarik zinciri analizi, satın alma, üretim, dağıtım ve ulaştırma ve envanter yönetimi yer alır.

IE 564 Karar ve Risk Analizi  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, öğrencilere belirsizlik, çelişen amaçlar ve risk altında ussal karar vermede kullanılan analitik modelleri öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, belirsizliği modellemek, ussal karar verme ilkeleri, karar problemlerini değer ağaçları, karar ağaçları ve etki diyagramları ile inceleme, değer hiyerarşilerini, karar ağaçlarını ve etki diyagramlarını çözme, bilginin değerini tanımlama ve hesaplama, risk miktarını analize dahil etme ve duyarlılık çözümlemesi yapma bulunmaktadır. Öğrencilere, derste öğretilen kavramların ve çözüm yöntemlerinin uygulamaları vaka olayları analizi ile tanıtılacaktır.

IE 565 Envanter Teorisi
Dersin amacı, öğrencilere envanter sistemlerinin tasarım ve analizinde kullanılan matematiksel modellerin oluşturulması ve uygulanmasını öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, envanter modellerin sınıflandırılması, gerekirci ve rassal talep ve tedarik süresi modelleri, tek ürün sistemleri, çok ürün ve çok basamaklı sistemler, kapasite kısıtlı sistemler, hesaplama metotları ve envanter yönetimi konusundaki yeni sorunlar ve çözüm teknikleri bulunmaktadır.

IE 566 Lojistik ve Dağıtım Yönetimi  fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, öğrencilere lojistik ve dağıtım sistemlerinin taktik ve stratejik yönetimi konusundaki sayısal teknikleri ve en gelişmiş pratik uygulamaları tanıtmaktır. Üzerinde durulacak konular arasında, taşıma ve nakliye yöntemlerinin sınıflandırması ve karakterizasyonu, taşıma sistemleri ile üretim, nakliye ve envanter maliyetleri arasındaki ilişki, taşıma ve dağıtım sistemlerinin tasarımı ve operasyonel yönetimi, terminallerin dağıtım ağı içindeki rolü ve önemi ve ilgili analiz metotları bulunmaktadır. Öğrencilere, derste öğretilen kavramların ve çözüm yöntemlerinin genellikle yük taşımacılığı konularındaki uygulamaları anlatılacaksa da, gösterilecek metotların yolcu taşıma sistemlerinin analizi için kullanılması ihtimali üzerinde de durulacaktır.

IE 567 Tesis Yerleştirme ve Düzenlenme Problemleri   fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı, öğrencilere tesis yerleştirme ve düzenleme problemlerini analiz etmek için kullanılacak matematiksel metotları öğretmektir. Üzerinde durulacak konular arasında, yerleştirme problemini etkileyen faktörlerin analizi, yerleştirme problemi için önerilen çözüm yöntemleri, hub yerleştirme problemleri, yerleştirme problemleri ile rotalama problemleri arasındaki etkileşimler, tesislerde düzenleme yaklaşımları bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, odak pratik uygulamalarda olacak, derste öğrenilen algoritmaların bilgisayar ortamında uygulanması beklenecektir.

IE 568 Üretim Planlama ve Kontrolünde İleri Yöntemler   fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Dersin amacı doğrusal ve karışık tamsayılı modelleme altyapısı olan öğrencilere büyük ölçekli gerçek hayat problemlerini çözmede kullanabilecekleri kavram ve teknikleri öğretmektir. Genel olarak tamsayılı modelleme ve çokyüzlü yapılar alanlarındaki gelişmelere paralel olarak üretim planlama ve kontrolünde kullanılmaya başlanan yaklaşımları içerir. Üzerinde durulan konular arasında modellerin yeniden gösterimleri, güçlü gösterimler, geçerli eşitsizlikler, dışbükey örtü temsilleri yer alır. Öğrenciler, basit modellerden karmaşık tedarik zinciri problemlerinin modellemesine uzanan bir spektrumda “doğru” modelleme ve çözüm yöntemlerini öğrenirler.

IE 569 Geri Dönüşümlü Sistemlerin Tasarım ve Yönetimi   fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevleri, ekonometri tez konuları, üniversite matematik, lisans tez konuları, tez arama, tez konulari, tez arama siteleri, tez yazdırma, tez siteleri, tez araştırma, sosyoloji tez konuları, tez bölümleri, tez sitesi, tez konusu belirleme, yüksek lisans proje örnekleri
Çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve enerji ile yenilenemez kaynak kullanımının azaltılması için müşterilerden tedarikçilere ürün akışı olan geri dönüşümlü sistemler daha yaygın hale gelmektedir. Geri dönüşümlü sistemlerin tasarım ve yönetimi bu tip sistemlerin temel iş süreçlerinin birbirileriyle verimli bir şekilde bütünleştirilmesini hedefler. Bu ders, etkin bir geri dönüşümlü sistemin tasarım ve yönetimi için gerekli temel kavramların, prensiplerin ve metotları öğretmeyi amaçlar. Ekolojik döngülerin esasları ile çevre kirliliğinin ve enerji ve yenilenemez kaynak kullanımının ekolojik ve ekonomik etkilerinin tartışılmasından sonra, geri dönüşümlü sistemlerin tasarım ve yönetiminde karşılaşılan üretim, dağıtım, toplama, envanter ve fiyatlandırma problemlerinin gerekirci ve rassal yöntemlerle modellenmesi ve analizi üzerinde durulacaktır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930