Tez Araştırma Siteleri

ers Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
ME 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) 0
Makine mühendisliğinde ilgilenilen konuların tanıtımları için yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve konuk konuşmacılar tarafından seminer verilmesi. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 506 İleri İmalat Yöntemleri (Advanced Manufacturing Processes) (3+0+0) 3
İleri imalat gereksinimi. Geleneksel olmayan yöntemler: elektriksel, termal ve kimyasal yöntemler. Toz metalurjisi ve sıcak izostatik presleme. Süperplastisite ile şekillendirme. Manyetik şekillendirme. Hidrolik pres ile şekillendirme. Lazer, plazma ve su jeti ile işleme. Yüzey işlemlerinde ileri yöntemler. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 507 Malzemelerin Mekanik Davranışı (Mechanical Behavior of Materials) (3+0+0) 3
Temel kavramlar: mikroyapının mekanik davranışa etkisi. Elastik, plastik ve yorulma biçim bozulmaları. Sabit ve çevrimsel yüklerin malzemeler üzerinde etkileri. Çatlak oluşumu ve ilerlemesi. Mekanik hata durumları: kırılma, yorulma kırılması ve plastik dengesizlik. Malzemelerin yüksek sıcaklık davranışları. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 508 Kırılma (Fracture) (3+0+0) 3
Kırılma mekaniğine giriş. Çatlakların gerilme analizleri. Kırılma mekaniği ve mukavemet. Kırılma tokluğunun saptanması. Çatlak dibi analizi. Gerilme şiddeti faktörü. Çatlak ilerlemesi. Çevrimsel yükler. Yorulma ile çatlak büyümesi.
ME 509 Sonlu Elemanlar Analizi (Finite Elements Method) (3+0+0) 3
Doğrusal elastisite uygulamaları. Sonlu eleman modellemeleri ve çözüm yöntemleri. Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) için sayısal programlama yöntemleri. Makine mühendisliğinde SEA uygulamaları: Potansiyel akış, ısı transferi, Navier-Stokes denklemleri, kiriş, plak, kabuk elemanları.ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 510 Kompozit Malzemeler (Composite Materials) (3+0+0) 3
Kompozitlere giriş. Kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve fiber malzemeleri. Karışım kuralı. İzotropik elastisite ve anizotropik elastik davranış. Kompozit malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri. Levhalar ve mekanik davranışları. Anizotropik davranışta Hooke yasasının uygulamaları. Kompozitlerin hasar mekanizmaları.
ME 511 İleri Termodinamik (Advanced Thermodynamics) (3+0+0) 3
Temel kavramlar ve tanımlar. Termodinamiğin I. yasası. Tersinirlik. Termodinamiğin II. yasası. Legendre dönüşümleri. Karışım özellikleri. Ideal gaz dengesi: çevrimler, iş ve ısı, Maxwell bağlantıları, kimyasal denge. Dengede olmayan sistemler. İstatiksel termodinamik. Ensemble kuramı. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 512 Taşınım ve Işınım ile Isı Trasferi (Heat Transfer by Conduction and Radiation) (3+0+0) 3
Sabit tek boyutlu ısı iletimi. Sabit iki ve üç boyutlu ısı iletimi. Fourier ve Fourier-Bessel serileri. Sabit olmayan problemler. Sabit ve sabit olmayan ısı iletiminde sayısal yöntemler. Siyah cisim ışıması. Gri cisimlerin sistem özellikleri: yansıtıcılık, soğurabilirlik, aktarılabilirlik, yayınırlık. Stephan-Boltzmann ve Kirchoff yasaları. Yüzeyler arası ışınımsal enerji değişimi ve düzenleme faktörleri. Gri kapalı yüzeylerde gaz olmdadan ışınımasal enerji değişimi. Soğuran ve yayan ortamlarda ışınımsal enerji transferi. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 513 İleri Akışkanlar Mekaniği (Advanced Fluid Mechanics ) (3+0+0) 3
Akış ve hareketin kinematiği. Akışın korunum denklemleri. Viskoz akışın tam ve yaklaşık çözümleri. Sıkıştırılamaz akış ve uygulamaları: Wing kuramı ve potansiyel akış. Sıkıştırılabilir akış ve uygulamaları. Şok dalgaları ve küçük bozucu etkiler.
ME 514 Sıkıştırılabilir Akış (Compressible Flow) (3+0+0) 3
Korunum denklemlerinin integral ve türev biçimleri. Tek-boyutlu ve sanki-tek-boyutlu akışlar. Eğik şok ve genleşme dalgaları. Sabit olmayan dalga hareketi. Sabit ses üstü akışta sayısal yöntemler. Transonik ve hipersonik akışlar. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 515 Viskoz Akış (Viscous Flow) (3+0+0) 3
Temel kavramlar. Sıkıştırılabilir akışın temel denklemleri. Navier-Stokes denklemlerinin çözümleri. Laminer sınır tabakaları. Laminer akışın stabilitesi. Sıkıştırılamaz türbülanslı ortalama akış. Sıkıştırılabilir sınır tabaka akışı. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 517 Yenilenebilir Enerji ( Renewable Energy) (3+0+0) 3
Yenilenebilir enerji teknolojileri gereksinimi. Solar termal sistemler. Fotovoltaik kavramı ve uygulamaları. Rüzgar enerjisi. Biyokütle. Hidroenerji. Okyanus termal enerji dönüşümleri. Dalga enerjisi. Gel-git enerjisi. Jeotermal enerji.
ME 520 Robot Sistemler (Robotics) (3+0+0) 3
Robotiğin temel özellikleri ve robot türleri. Homojen dönşüm dönüşüm yorumları. Anlık kinematik: doğrudan kinematik, tersten kinematik, Jacobian matrisi. Newton-Euler formülleriyle dinamik kuvvet analizi. Eklem boşluğu dinamiği. PD kontrol. Manipülatörlerin kontrol metodları.
ME 521 Modern Kontrol Mühendisliği (Modern Control Engineering) (3+0+0) 3
Modern kontrol kuramının temel kavramları. Transfer fonksiyonları, durum-uzay modelleri ve ilişkileri. Gözlenebilirlik ve kontrol edilebilmeye giriş. Durum geri beslemeleri ve çıkış geri beslemelerinin karşılaştırılması. Lyapunov kararlılık ölçütü. Kök yerleştime. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 522 Bilgisayar Destekli Mühendislik (Computer Aided Engineering) (3+0+0) 3
CAD/CAM/CAE sistemlerine giriş. Tasarımda mühendislik işlemleri. Mühendislik uygulamaların geometrik modellenmesi. Mühendislik tasarım sistemlerinde sayısal yöntemler. Katı modelleme. Yapısal analizde sayısal yöntemler. Dinamik analize giriş. Sayısal denetimli talaşlı işleme sistemleri uygulamaları. G-kodları. Mühendislik projelerinde ticari CAD/CAM/CAE ürünlerin kullanım uygulamaları.
ME 523 İleri Dinamik (Advanced Dynamics) (3+0+0) 3
Rijit cisimlerin hareket kinematiği. Lagrange denklemleri. Rijit cisimlerin dinamiği. Euler hareket denklemleri. Euler açıları. Kuvvetsiz hareket. Lagrange denklemlerinin ilk integralleri. Hamilton denklemleri. Hamilton-Jacobi denklemleri. Genelleştirilmiş impuls ve momentum. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin makine mühendisliğindeki bir araştıma konusu hakkında bir öğretim üyesi danışmanlığında ayrıntılı çalışması.
ME581–ME 589 Makine Mühendisliğinde Özel Konular I – IX (Special Topics in Mechanical Engineering I – IX) (3+0+0) 3
Makine Mühendisliğindeki teknolojik ve kuramsal gelişmeler üzerine seçilen konular üzerine çalışma. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
ME 590 Yüksek Lisans Tezi (Master Thesis) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi Kredisiz
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında yüksek lisans tezinin hazırlanması ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031