Tez Hazırlama Programı

DERS İÇERİKLERİ

YAZDIR

MAN 101 İşletmeye Giriş (3 0 3)

İşletme ve özel teşebbüs sisteminin temelleri; işletmede mülkiyet biçimleri; temel işletme işlevleri: pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları; yönetim ve organizasyon; işletme ve çevre. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama,özel ders,bitirme tezi

MAN 102 İşletme Yönetimine Giriş (3 0 3)

Temel kavramlar ve yönetim prensipleri; liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil etme gibi yönetim etkinliklerine ilişkin planlama, örgütleme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol işlevleri, modern bir çevrede teşebbüslerin yönetimi. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 103 Davranış Bilimlerine Giriş (3 0 3)

Yönetimde insan faktörü; sosyal psikolojide temel kavramlar ve araştırma; insan davranışını etkileyen sosyal faktörler; kavramlar: yanlılığın neden ve sonuçları, niteliğe atfetme, mutluluk, depresyon, bireysellik, uygunluk, cinsiyet, yolsuzluk, çeşitlilik ve önyargı, çatışma çözümü ve müzakere. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 116 Muhasebe İlkeleri (3 0 3)

Finansal muhasebe kavramı ve ilkeleri; finansal ve yönetim muhasebesi konuları; muhasebe süreci, işlemleri, defter tutma ilkeleri, bilanço, gelir tablosu, mizan, düzeltme, finansal akım, envanter, gelir ölçümü; işletme kararlarında kullanılan finansal veriler. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 121 İşletmeye Giriş I (3 0 3)

İşletme ve özel teşebbüs sisteminin temelleri; işletmelerde mülkiyet biçimleri; temel işletme işlevleri: pazarlama, muhasebe, finans, üretim, yönetim ve örgütlenme; işletme ve çevre. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 122 İşletmeye Giriş II (3 0 3)

Yönetime modern ve klasik yaklaşımlar; temel kavram ve prensipler; planlama, organizasyon, kadrolama, yönlendirme, kontrol işlevleri, liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil etme. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 133 Davranış Bilimlerine Giriş (3 0 3)

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, örgütsel davranış ve benzeri davranış bilimlerine genel bakış; kişilik, kavrayış, anlayış, davranışsal eğilimler ve motivasyon. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 143 Muhasebe İlkeleri I (3 0 3)

Muhasebenin kapsamlı olarak incelenmesi; temel kurallar, araçlar ve teknikleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 144 Muhasebe İlkeleri II (E+T) (3 0 3)

Muhasebe raporlarının ayrıntılı olarak incelenmesi.

MAN 201 Muhasebe İlkeleri I (3 0 3)

Finansal muhasebe kavram ve ilkeleri, finansal ve yönetim muhasebesi konuları, muhasebe süreci, işlemleri, defter tutma ilkeleri, bilanço, gelir tablosu, mizan, düzeltme, finansal akım, envanter, gelir ölçümü, işletme kararlarında kullanılan finansal veriler. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 202 Muhasebe İlkeleri II (3 0 3)

İmalatta maliyet muhasebesi sistemi, yönetim kavramlarında standart maliyet muhasebesi ve işletme kararları yönünden çeşitli uygulamalar; ekonomik faaliyetin kontrol ve değerlendirilmesi, gelir-maliyet analizleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 203 Davranış Bilimlerine Giriş (3 0 3)

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, örgütsel davranış ve benzeri davranış bilimlerine genel bakış; kişilik, kavrayış, anlayış, davranışsal eğilimler ve motivasyon.

MAN 205 Yöneylem Araştırmasına Giriş (3 0 3)

Yöneylem araştırmasına genel bakış, matematiksel modelleme metodolojisi, bilimsel metodoloji, doğrusal programlama; grafiksel, matematiksel ve simpleks çözümlemeler; ikililik, duyarlılık analizleri ve uygulamaları; tam sayılı programlama ve çözümleri; şebeke analizleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 206 Üretim ve Faaliyet Yönetimi (3 0 3)

Bir işletmede malzemelerin, teknolojinin ve insan kaynaklarının elde edilmesi sürecinde temel kararlar ve karşılaştırmalı tercihler; bir üretim biriminde faktörlerin ürüne dönüştürülmesi; üretim sistemleri, süreçlerin geliştirilmesi; analizler, analitik araçlar, tasarım, ürün ve servis sistemlerinin planlama ve kontrolü, üretim biriminin kuruluş yeri ve yerleşim sorunları; stok kontrolü, kalite kontrol ve yönetimi; zaman ve hareket, metod analizleri; iş ölçümü ve ücret. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 207 İşletme Finansmanı (3 0 3)

Finansal analizlerin planlanması ve kontrol oranları analizi, proje planlaması ve finansal öngörü, sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kararlar, işletme sermayesi yönetiminin finansmanı, fonların elde edilmesi ve bunların firma içinde rakip varlıklar arasındaki dağılımına ilişkin finansal politikalar.

MAN 211 Örgütsel Davranış (3 0 3)

Örgütsel faktörlerin bireysel davranışlar üzerindeki etkilerinin gözden geçirilmesi; örgütsel davranışta yetenek, kişilik, ahlak, algılama, karar verme, değerler, davranışsal eğilimler, motivasyon, grup davranışı, liderlik, güç, politikalar, grup-içi davranış, örgütsel yapı, kültür ve değişim gibi konuların incelenmesi.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 212 Örgüt Kuramı (3 0 3)

Örgüt kavramı; biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler; örgütsel dinamikler, etkililik, bir örgütün etkinlik ve ekonomik ağırlıklı tasarım ve geliştirilmesi; değişim ve gelişim yönetimi.

MAN 214 İşletme İletişimi (3 0 3)

İşletmede iletişimin amaç ve işleyişi örnek olay ve örnekler, öğrencilerin işbirliği içindeki bir ortamda iletişim yeteneklerini geliştiren projeler; yazılı ve sözlü iletişimde etkinliği arttırmak, profesyonel rapor yazımı ve sunumu.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 223 Pazarlama İlkeleri (3 0 3)

Pazarlama kavramlarına tarihsel bakış, tüketicilerin ve ulusal ve uluslararası piyasaların özellikleri, pazarlama karması, pazarlama kanalları, tutundurma (tanıtım), hedef piyasalar, ürün planlama.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 230 Denetleme (3 0 3)

Muhasebe işlemlerinde doğruluğun sürdürülmesi; bir şirketin finansal tablolarının incelenme ilkeleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 243 Muhasebe İlkeleri (3 0 3)

Muhasebenin genel içeriği; temel kurallar; muhasebe teknikleri ve araçları; iş, etik ve uluslararası problemlere özel bakış; muhasebeye giriş aşamasında muhasebecilerin rolü ve onları zorlayan sorunlar.

MAN 305 İşletme Finansmanı I (3 0 3)

Finansal analiz, planlama ve kontrol; oran analizleri, kar planlaması ve finansal öngörüler; sermaye bütçeleme kararları; uzun dönemli ve kısa dönemli finansman, işletme sermayesi yönetimi; fonların elde edilmesi ve bunların firma içindeki rakip varlıklar arasında dağıtımına ilişkin finansal politikalar.

MAN 306 İşletme Finansmanı II (3 0 3)

Bugünkü değer, risk analizi, fonların maliyetleri, sermaye yapısı, opsiyon değerlemesi; devralma düzenlemesi (faktoring), vadeli piyasalar, opsiyonlar, birleşme ve iktisaplar.

MAN 307 Pazarlama İlkeleri (3 0 3)

Pazarlamanın özü ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi ve evrimi, pazarlama ve satış, tüketici davranışı, piyasa bölümlemeleri, ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon kararları, uluslararası ve hizmet pazarlaması yönetimi. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 308 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)

Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, insiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları.

MAN 310 Para, Banka ve Krediler (3 0 3)

Paranın tanımı ve işlevleri, ticari bankacılık, merkez bankacılığı sistemleri ve kurumlarının analizi, finansal örgütler arasındaki makro ilişkilerin incelenmesi, istikrar politikalarının temel amaçları, uluslararası bankacılık faaliyetleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 311 Yönetim Muhasebesi (3 0 3)

Yönetimin analizi; maliyet, kar, diğer niceliksel veriler ve standart muhasebenin yönetimsel planlamada kullanılması; programlama, bütçeleme ve kontrol; varyans analizleri.

MAN 316 Yöneylem Araştırması (3 0 3)

Şebeke analizi, CPM ve PERT, doğrusal olmayan programlama, Kuhn-Tucker koşulları, envanter yönetimi ve kontrolü, dinamik programlama, kuyruk modelleri, Markov süreçleri, geçiş olasılıkları ve matrisleri, höristikler benzetim, gelecekteki gelişmeler ve iş hayatına uygulamalar. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 317 Yönetim Ekonomisi (3 0 3)

Ekonomik çözümlemelerin geniş kapsamlı bir uygulaması, iş ve yönetimsel kararlarda teori ve metodoloji; talep, üretim, maliyet, fiyatlama, kar ve firma büyüklüğü incelemeleri; piyasa yapısı analizleri ve gerçek hayatta fiyatlandırma.

MAN 323 İş Hukuku (3 0 3)

İşletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku.

MAN 401 Uluslararası İşletme (3 0 3)

Uluslararası ekonominin temel özellikleri, uluslararası ölçekteki işler; uluslararası yatırımlar, çok uluslu işletmeler, uluslararası işletmecilik; pazarlama ve ödemeler. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 402 Yönetim Bilgi Sistemleri (3 0 3)

Örgütsel bir kaynak olarak bilginin değeri; sistem geliştirme, metodlar, sistem analizi, tasarım, uygulama, dökümantasyon ve değerlendirme; değiştirme, geliştirme; tipleme; veri iletişimi ve veri tabanı yönetimi.

MAN 403 Pazarlama Araştırması (3 0 3)

Bir firmada pazarlama araştırmasının rolü ve süreçleri ve bir araştırma programının geliştirilmesi; pazarlama araştırması problemlerinin tanımlanması, araştırma tasarlama planı, veri toplama ve analizi, sonuçların ve bulguların rapor edilmesi; araştırma ağırlıklı pazarlama stratejisinin geliştirilmesi.

MAN 404 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları (3 0 3)

Daha önce alınan derslerde kapsanan konuların bir senteze ulaştırılması; politika ve strateji geliştirmek amacıyla gerçek işletme problemlerinin belirlenmesi, analizi ve çözümü doğrultusunda öğrencilere beceriler kazandırılması; FÜTZ analizleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 405 Yönetim Bilgi Sistemleri (3 0 3)

Örgütsel bir kaynak olarak bilginin değeri; sistem geliştirme, metodlar, sistem analizi, tasarım, uygulama, dökümantasyon ve değerlendirme; değiştirme ve geliştirme; tipleme; veri iletişimi ve veri tabanı yönetimi.

MAN 406 Proje Yönetimi (3 0 3)

Etkinlik sürelerinin belirli ve belirsiz olması durumlarında CPM ve PERT modellerine genel bir bakış; proje çakışmaları ve PERT / maliyet analizi; GANNT tabloları ve kaynak dengeleme kararları; projelerin kontrolü, düzeltilmesi ve doğrulanması; bilgisayar uygulamaları.

MAN 410 Denetleme (3 0 3)

Etik içerikli amaçlar doğrultusunda denetleme ilkeleri; denetleme türleri: finansal, içsel denetleme, performans, etkinlik denetlemesi; denetleme yöntemleri, denetleme görevleri, kanıtlar, belgeler ve belgeleme; gelir tabloları, bilançolar ve gelirlerin denetlenmesi; denetlemede örnekleme, denetlemede bilgisayar kullanımı, denetleme raporları, olumlu ve olumsuz raporlar, denetlemenin ulusal ve uluslararası yönleri. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 411 İşletmelerde Öngörü (3 0 3)

Nitel ve nicel öngörü metodları, öngörü hataları; düzgünleştirme yöntemleri: basit ve Holt Winters üstel düzgünleştirme yöntemleri; ekonomik göstergeler: erken uyarı göstergeleri; eş-zamanlı göstergeler ve gecikmeli göstergeler; zaman serileri ve regresyon modelleri ile öngörü; zaman serilerinde uzun-dönem, mevsimlik, devresel ve rastsal bileşenlerin ayrıştırılması; ARIMA öngörü modelleri; ekonomik öngörü, benzetim ve işletme politikası analizleri.

MAN 412 Türk Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Borsası (3 0 3)

Türk sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsasının tarihsel gelişimi, uluslararası boyut ve uzantıları, Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne menkul kıymetler borsası; banker krizi, birincil piyasa; araçlar, varlıklar ve teminat senetleri, teminatsız tahviller, bonolar, kurumlar ve sermaye piyasaları, sermaye piyasası kanunları.

MAN 413 Yatırım Yönetimi (3 0 3)

Yatırımlar, yatırım tipleri, kurumlar ve bireylerin nasıl ve niçin yatırım yaptıklarının vurgulanması; risk ve getirilerin ölçümlenmesi; sermaye ve para piyasaları, yatırım değerlendirme süreç ve metodları; yatırım araçlarının analizi ve bono ve hisse senetlerinin yönetimi; portföy teorisi ve uygulamaları; yatırım kararlarında matematiksel programlama uygulamaları.

MAN 414 Pazarlama Modelleri ve Kararları (3 0 3)

Pazarlamada modelleme, pazarlama araçları; tepkiler; pazarlama araçları ve kararlarının en uygun bileşimi, pazar bölümleme modelleri; benzetim modellerinin ve hönistik modellerin kullanımı ile yaratıcı pazarlama ve yeni ürünlerinin sunumu; model analizi ve çözümlere dayalı olarak politika tasarımı ve geliştirme. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 415 Maliyet Muhasebesi (3 0 3)

Maliyet muhasebesi, maliyet kavramları; maliyetlendirme ve malzemelerin kontrolü, işgücü ve genel işletme giderleri; birikmiş maliyet, sipariş emri ve işlem maliyeti, faaliyet maliyeti, ortak ve yan ürün maliyeti; standart maliyetler ve varyansları, maliyet-hacim-kar analizi ve planlama, programlama ve bütçeleme.

MAN 416 Uluslararası Finansman (3 0 3)

Döviz piyasaları, döviz kuru belirleme teorileri, uluslararası ticaret finansı; Türkiye örnek olay projesi; çokuluslu finansal etkinlikler, uluslararası bankacılık ve finansal kurumlar, piyasalar.

MAN 417 İşletmelerde Benzetim ve Oyun Teorisi (3 0 3)

Bilgisayar benzetim metod ve uygulamaları; benzetim ve yararları; rassal sayı üretilmesi, testler, deneysel tasarım modelleri, çeşitli benzetim paketleri; bütününün ayrıntılarını gösteren işletme oyunları ile simulasyona dayalı bilgisayar oyunlarına giriş; karmaşık iş dünyasında gereksinim duyulan optimal faaliyet belirlenmesine yönelik işletme kararları. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 418 İş Ahlakı (3 0 3)

Bir örgütün ve çalışanlarının ahlaki sorumluluklarının derinlemesine analizi; bireysel haklar ve serbest piyasa; profesyonel yönetim davranışı ve standartlar, firmanın topluma karşı görev ve faaliyetlerini karşılamak üzere uyarlanan firma doğası, yönetimi, yapısı ve sosyal sorumlulukları.

MAN 419 Yönetim Biliminde Uygulamalar (3 0 3)

Nicel metodlar ve işlevsel alanlarda daha önce alınan derslerde elde edilen bilgiler ışığında, başlıca işletme problemlerinin çözümü amacıyla bilgisayara dayalı model kurulması; öğrencilerin nicel ve analitik model kurma bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla örnek problem ve vakaların tanıtılması ve bütün bunların stratejik işletme kararlarının verilmesinde kullanılması.tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 420 Küçük İşletmeler Yönetimi (3 0 3)

Küçük işletmeler yönetim teorisi ve uygulamaları; küçük firmaların planlama, örgütleme, kontrol, finansman ve pazarlamada etkin yönetimi; alternatif işletme şekillerinin değerlendirilmesi; imtiyaz anlaşmaları, yeni işletme birleşmeleri ve yeni girişimler; 3 E’ye göre küçük işletme firmalarının işbirliği.

MAN 421 Toplam Kalite Yönetimi (3 0 3)

Toplam kalite yönetiminin teorik temelleri; kalitenin tanımlanması ve ölçülmesi; firma stratejisinin bir parçası olarak kalitenin önemi; kalitenin kontrolü ve geliştirilmesi için grafiksel ve istatistiksel analizler; kalite akış analizi; müşteri araştırması ve ürün tasarımından başlayan ve ürün teslimi ve satış sonrası müşteri hizmetlerine uzanan zincir; hizmette kalite. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 422 Müzakere Süreci (3 0 3)

Yöneticinin aynı zamanda bir müzakereci olduğu düşüncesi; müzakere yapısı, müzakere planlaması, müzakere taktik ve stratejileri; ana stil ve sert ve yumuşak stiller; dağıtımcı ve negatif müzakere analizleri, çeşitli höristik yapıların geliştirme ve uygulanması; etkili müzakere becerilerinin kazanılması için bu alandaki vaka ve egzersizlerin incelenmesi.

MAN 426 Marka Yönetimi (3 0 3)

Değişen rekabet ve pazar ortamında markanın/markalaşmanın kazandığı öneme dikkat çekilerek, çağdaş pazarlama yönelimleri paralelinde marka yönetimi olgusunun uygulamada ve akademik bağlamda geçirdiği evreleri ve gelişim alanlarını ele almaktadır. Ders kapsamında işlenen başlıca konular arasında marka yapılandırma ve yönetimi, marka statüsü, marka denkliği, marka kimliği ve marka imajı, marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi ile stratejik marka yönetimi yer almaktadır.tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

MAN 427 Reklam Yönetimi (3 0 3)

Bu derste reklamın rolü, planlama ve reklam yapma,reklam şirketleri,medya stratejisi, yaratıcılık ve reklam üzerinde durulacaktır.Ders, bir küresel tutundurma adaptasyon projesinin tanıtımı üzerine bir uygulama  ile tamamlanacaktır.

MAN 499 Bağımsız İnceleme ve Araştırma (3 0 3)

Bölüm Başkanının onayı ile bir öğretim üyesinin danışmanlığı altında yürütülen bağımsız araştırma ağırlıklı bir çalışma. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031