Tez Hazırlama Programı

ENF 100  Temel Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi
Her lisans öğrencisinin bilgisayar kullanımına yönelik olarak alması gereken temel bilgileri vermeyi amaçlayan; teorik anlatımlı ve laboratuarda bilgisayar başında uygulama boyutları bulunan bir derstir. ,tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TDB 101  Türk Dili I
Anadilin yapı ve işleyiş özelliklerinin kavratılması dil, düşünce açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, anadil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesini amaçlar.

TDB 102  Türk Dili II
Duygu ve düşüncelerin amacına uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 101  İngilizce I
Öğrencilere İngilizce’nin dil bilgisi, okuma, konuşma, yazma ve kelime bilgisi olarak kazandırılması amaçlanmaktadır.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 102  İngilizce II
Öğrencilerin İngilizce’nin gramer, okuma, konuşma, yazma ve kelime bilgisi olarak tam donanımlı olmaları teşvik edilmektedir.

PSİ 101  Psikolojiye Giriş I.
Psikolojinin temel konuları olan  davranışın biyolojik temelleri, gelişim; öğrenme, bellek, temel dürtü ve güdüler; duygu ve heyecanlar; duyum ve algı; zeka ve ölçülmesi; kişilik, vs. gibi kavramları incelemektir.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 102  Psikolojiye Giriş II
Psikolojinin temel konuları olan  davranışın biyolojik temelleri, gelişim; öğrenme, bellek, temel dürtü ve güdüler; duygu ve heyecanlar; duyum ve algı; zeka ve ölçülmesi; kişilik, vs. gibi kavramları incelemektir.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

FEL 101  Felsefeye Giriş
Bu dersin amacı felsefi düşüncenin temeli ve psikoloji ile felsefe arasındaki kesişime odaklanmaktır.

İST 101 İstatisik I.
Dersin amacı;İstatistiğin genel amaçlarının verilmesi, istatistik çeşitlerinin tanıtılması, ölçek ve değişken çeşitlerini kavratmak, betimsel istatistik kavramlarının verilmesidir.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İST102 İstatistik II
Bu dersin genel amacı öğrencilerin, hipotezlerin test edilmesinde kullanılacak istatistikleri tanımaları ve küçük çapta araştırmaların verisel analizleri yapabilmelerini sağlamaktır.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 104  Psikoloji Tarihi
Dersin amacı;Psikolojinin felsefeden bağımsız bir bilim olarak kurulmasındaki etkiler ve günümüze kadar geçirmiş olduğu süreçteki kuramlar ve etkin kuramcıların çok yönlü incelenmesi amaçlanmaktadır.

SOS 111  Sosyoloji
Dersin amacı;Toplumları ve toplumlarda yaşanan olayları incelenmesi, sosyal bilimci bakış açısı yaratılması.

ATR 132  Sosyal Antropoloji
Dersin amacı;Kültürleri incelemek, toplumsal ve kültürel farklılıkları ve benzerlikleri betimlemek olan kültürel antropoloji dersinin amacı sizleri farklı kültürleri antropolojik yaklaşımla inceleyebileceğiniz bir bakış açısı geliştirmek.

BİY 142  Fizyoloji
Sinir sistemi çevreden gelen bilgileri alma, bunları değerlendirme, bunlara uygun tepkilerde bulunabilmek adına çevreden girdi alan ve bu girdiyi anlamlandıran bir işlemci mekanizması olarak ele alınmaktadır. Merkezi sinir sisteminin düşünme, otokontrol, bellek gibi yüksek işlevlerin oluşumu dersin konuları arasındadır.

PSİ 201 Algı
Bu derste duyum mekanizmalarının psikofizyolojisi, duyu eşiği, Weber-Fechner yasası, Gestalt Psikolojisi ve algının sosyal bileşenleri gibi temel başlıklar ele alınacaktır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 202 Bilişsel Psikoloji
Bu derste dikkat, bellek ve öğrenme gibi bilişsel süreçlerle ilgili temel teorik bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

PSİ 203 Sosyal Psikolojiye Giriş I
Dersin amacı, alana ilişkin temel kavram ve kuramların, bu kavram ve kuramlara ilişkin güncel literatürün öğrenilmesini sağlamaktır.

PSİ 204 Sosyal Psikolojiye Giriş II
Dersin amacı, alana ilişkin temel kavram ve kuramların, bu kavram ve kuramlara ilişkin güncel literatürün öğrenilmesini sağlamaktır.

PSİ 205 Gelişim Psikolojisi I
Dersin amacı gelişim dönemlerinin ana hatlarıyla çeşitli kuramlar bağlamında kavranmasını sağlamaktır.

PSİ 206 Gelişim Psikolojisi II
Dersin amacı ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerini ve gelişimsel sorunları inceleyip tartışmaktır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 207 Kişilik Kuramları I
Kişiliğe ilişkin çeşitli yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olunması, nesnel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirilebilmesi için konuya ilişkin güncel literatürün takip edilmesi amaçlanmıştır.

PSİ 208 Kişilik Kuramları II
Kişiliğe ilişkin çeşitli yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olunması, nesnel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirilebilmesi için konuya ilişkin güncel literatürün takip edilmesi amaçlanmıştır.

PSİ 209 Öğrenme
Öğrenmenin tanımlanması ve farkli öğrenme kuramları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

PSİ 210 Deneysel Psikoloji
Deneysel Psikoloji’nin temel kavram ve kuramlarının ele alınması amaçlanmaktadır.

İST 201 Psikolojide İstatistik Uygulamaları
SPSS paket programının öğrenilmesi ve uygulayabilir hale gelinmesi amaçlanmıştır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

ATA 101  Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
Yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday Türk Gençliği’ne; Türk ulusu için haklı övünç kaynağı olan Türk Devrimi’nin anlam ve önemini, Atatürkçü Düşünce sistemi ekseninde anlatması ve öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.

ATA 102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Atatürk’ün Türkiye’yi siyasal, toplumsal, ekonomik yönden dönüştürmeyi; akıl ve bilim ekseninde bir devlet ve toplum yaratmayı hedef alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişme ve kalkınma çabasının değerlendirilmesidir. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 301 Araştırma Teknikleri I
Bu derste bilimsel araştırma sürecinin tüm safhalarının teorik ve uygulamalı olarak ele alınması amaçlanmaktadır.

PSİ 302 Araştırma Teknikleri II
Teorik bilgilerini uygulamaya aktararak öğrencilere bir araştırmayı yürütme becerisini kazandırmak bu dersin temel amacıdır.

PSİ 303 Psikopatoloji I
Bu dersin amacı; psikolojik bozuklukların kategorilerinin ve temel kuramların genel olarak gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere, psikopatolojide ve anormal davranışlarda temel yaklaşımları anlamaktır. Hedeflenen; hastaları yönlendirebilmek, acil durumlara ve krizlere hazır olabilmek, çeşitli psikolojik rahatsızlıkları “normal” olandan ayırt edebilmek ve tedavinin içeriğini anlayabilmek için öğrencilerin hastalara nasıl tanı koyacaklarını anlamaları ve psikopatolojinin kategorilerini bilmeleridir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 304 Psikopatoloji II
Bu dersin amacı; psikolojik bozuklukların kategorilerinin ve temel kuramların genel olarak gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere, psikopatolojide ve anormal davranışlarda temel yaklaşımları anlamaktır. Hedeflenen; hastaları yönlendirebilmek, acil durumlara ve krizlere hazır olabilmek, çeşitli psikolojik rahatsızlıkları “normal” olandan ayırt edebilmek ve tedavinin içeriğini anlayabilmek için öğrencilerin hastalara nasıl tanı koyacaklarını anlamaları ve psikopatolojinin kategorilerini bilmeleridir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 305 Psikolojik Testler I
Psikolojik testlerin tanıtılması, tarihçeleri, teknik özellikleri ve uygulamalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve pratik yapılması amaçlanmıştır.

PSİ 306 Psikolojik Testler II
Psikolojik testlerin tanıtılması, tarihçeleri, teknik özellikleri ve uygulamalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve pratik yapılması amaçlanmıştır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 307 Kişilerarası İlişkiler
Bu derste insan yaşamında merkezi role sahip olan kişiler arası ilişkilerle ilgili kuram ve kavramların öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Sözü edilen kavram ve kuramlar temelinde farklı ilişki tiplerini inceleyip tartışmak dersin başlıca amaçlarındandır. Aynı zamanda öğrencilerden, psikolojik ihtiyaçlarının daha iyi farkına varmaları ve ilişkilerini yeni bir bakış açısı ile yapılandırabilmeleri beklenmektedir.

PSİ 351 Alan Çalışması I
Anaokulu, ilkokul, lise, dershane, huzurevi ve çeşitli vakıf/derneklerde gözlemler yaparak, gelişim psikolojisine yönelik teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 352 Alan Çalışması II
Anaokulu, ilkokul, lise, dershane, huzurevi ve çeşitli vakıf/derneklerde gözlemler yaparak, gelişim psikolojisine yönelik teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 353 Sosyal Cinsiyet
Bu ders kadın ve erkek olmayı nasıl öğrendiğimizi, toplumsal cinsiyet rollerinin zamanla nasıl değiştiğini, cinsiyetler arası eşitsizliğin nedenlerinin neler olduğu gibi sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır.

PSİ 354 Yaratıcı Drama
Bireyin kendiyle ve başkalarıyla iletişimini, kendini  keşfetmesini, kendi yaratıcı süreçlerle ifade etmesini amaçlamaktadır.

PSİ 355  Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Öğrencilerin gelişim psikolojisinde güncel olan inceleme alanlarını derinlemesine ve katılımcı bir şekilde incelemelerine ve bilgi edinmelerine olanak sağlamaktır.

PSİ 356 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi
Öğrencilerin gelişim psikolojisinin uygulamalarına ilişkin deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

PSİ 357 Psikanalitik Kuramlar
Klasik Psikanaliz (Sigmund Freud), Ego Psikolojisi (Anna Freud), Nesne İlişkileri Kuramı (Melanie Klein), Winnicott, Otto Kernberg ve Heinz Kohut’un; geliştirmiş oldukları kuramlar derinlemesine ele alınacaktır.

PSI 358  İletişim
Bu dersin amacı öğrencileri kişiler arası iletişim alanı ile tanıştırmak ve bu alandaki bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

PSİ 359  Psikoloji Terminolojisi
Yabancı literatürde kullanılan psikoloji terimlerini öğrencilere aktarmak. Öğrencilerin İngilizce bir yayını okuma ve anlama becerisini kazanmalarını sağlamak.

PSI 360  Grup Dinamikleri ve Liderlik
Bu derste insan davranışı sosyal bir olgu olarak grup dinamikleri bağlamında ele alınacaktır.

PSİ 361 Grup Çalışmaları
Grup süreçlerine ilişkin temel kavramların ele alınması amaçlanmıştır.

PSİ 362 Güdülenme ve Heyecan
Sosyal psikolojinin temel kavramlarından olan ve insan davranışını belirleyen güdülenme ve heyecan kavramlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin tartışılması amaçlanmaktadır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 364 Politik Psikoloji
Politik Psikoloji’nin temel kavramve kuramlarının ele alınması amaçlanmaktadır.

PSİ 366 Psikometriye Giriş
Psikoloji biliminin kullandığı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ayrıntılı şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.

PSİ 368 Bilinç ve Kişilik Bozuklukları
Bu derste kişilik bozukluklarının incelenmesinde bilinç, bilinç bozuklukları üzerinde durulmaktadır. Derste işlenecek konular kişilik, kişilik bozuklukları, bilinç, bilinç bozuklukları, karakter patolojisinin gelişimsel ilerleyişi, anne-çocuk ilişkisi, bağlanma kuramı, bağlanma-bilinç ilişkisi, dil, oyun gelişim ve klinik yaklaşımlar ve yöntemler.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 370 Klinik Psikoloji Terminolojisi
Dersin amacı, yabancı literatürde kullanılan klinik psikoloji  terimlerini öğrencilere aktarmaktır. Öğrencilerin İngilizce bir yayını okuma ve anlama becerisini kazanmalarını sağlamamak da amaçlanmaktadır.

PSİ 401 Görüşme Teknikleri
Klinik psikolojide temel görüşme becerilerine yönelik kuramsal bilginin ve ilk değerlendirme görüşmesine ilişkin süreç ve içeriğin aktarılması. Söz konusu temel becerilere yönelik kuramsal bilginin değerlendirme görüşmesi bağlamında uygulanarak beceriye dönüştürülmesi. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 402 Mesleki Etik
Dersin amacı psikoloji bilimi ve mesleğinin etik ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaktır.

PSİ 403  Endüstri Psikolojisi
Bu dersin amacı; endüstri psikolojisi alanında yer alan temel kavramlar üzerinde yeni literatür ışığında derinlemesine bilgi sahibi olmaktır.

PSİ 404 Klinik Psikolojisi
Amaçları : Psikolojide normal dışı’nın tedavisinde kullanılan psikoterapinin temel kuramları, kuramın psikopatolojiyi nasıl açıkladığı, kuram bağlamında terapötik ilişkinin özellikleri ve kuramdan çıkan terapötik tekniklere yönelik kapsamlı bilgi aktarımı amaçlanmaktadır.

PSİ 451  Alan Çalışması III
Öğrencilerimizin psikolojinin uygulama alanlarını kendi eğitim birikimleri doğrultusunda birebir yaşayarak tanımaları ,deneyimleridir.

PSİ 452  Alan Çalışması IV
Öğrencilerimizin psikolojinin uygulama alanlarını kendi eğitim birikimleri doğrultusunda birebir yaşayarak tanımaları ,deneyimleridir.

PSİ 453  Adli Psikoloji
Bu dersin amacı, adli psikolojinin temel kavramları, inceleme yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 454  Atipik Çocuk Psikolojisi
Bu dersin amacı çocukluk çağında görülen farklı türdeki psikopatolojileri ele almaktır.

PSİ 455  Sosyal Psikolojide Araştırmalar
Amaçları : Öğrencilerin sosyal psikolojinin çeşitli konularına ilişkin olarak edindikleri bilgileri güncellemeleri ve bu konuda kendilerinin başından sonuna kadar yürüttükleri bir araştırma yapmaları.

PSİ 456  Çağdaş Psikoloji Akımları
Bu derste amaçlanan insan davranışlarına bakış açımıza neden olan psikoloji yaklaşımlarını inceleyerek normal dışı davranışların anlaşılmasına çalışmaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 457  Biyolojik Psikoloji
Dersin amacı;İnsan davranışının fizyolojik temellerinin ortaya konulmasıdır.

PSİ 458 Psikanalize Giriş
Amaçları:Klasik Psikanaliz (Sigmund Freud) metinleri derinlemesine ele alınacaktır.

PSİ 459 Bilişsel Gelişim
Bu dersin amacı; Bilişsel gelişim alanında yer alan temel kavramlar üzerinde yeni literatür ışığında derinlemesine bilgi sahibi olmaktır.

PSİ 460 Sağlık Psikolojisi
Sağlık Psikolojisi alanındaki temel kavram ve kuramları farklı türdeki hastalıklara uygulamaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 461 Aile İçi Şiddet
Bu dersin amacı aile içi şiddet konusundaki temel kavram ve kuramların ele alınmasıdır.

PSİ 462  Endüstri Psikolojisinde Uygulamalar
Dersin amacı endüstri psikolojisi alanında uygulama yapmaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 463 Psikolojik Travma
Bu dersin amacı psikolojik travmanın temel kavram ve kuramlarını öğrenmektir.

PSİ 464  Trafik Psikolojisi
Bu dersin amacı, trafik psikolojisi alanının ana kuramlarını, yöntemlerini ve bulgularını ele alarak, öğrencilerin bu alan ile ilgili genel bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

PSİ 465 Evrimsel Psikoloji
Dersin amacı; merkezi sinir sistemi tarafından oluşturulan düşünce, duygu ve hareketlerin sonucu olarak ortaya çıkan davranışların evrimsel temellerini araştıran, yeryüzündeki yaşamın zamansal ve moleküler gelişimini açıklayan Evrim Teorisi’nin Psikoloji alanında bir uygulamasıdır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

PSİ 466  Kültürlerarası Psikoloji
Bu dersin amacı; Kültürün insan davranışı üzerindeki etkilerini inceleyecemektir.

PSİ 468 Sosyal Gelişim
Bu dersin amacı; Sosyal  gelişim alanında yer alan temel kavramlar üzerinde yeni literatür ışığında derinlemesine bilgi sahibi olmaktır.

PSİ 470 Psikolojide Deneysel Yaklaşım
Bu dersin amacı  psikolojiye doğa bilimleri gözlüğüyle bakmak ve onu deneysel yöntem yardımıyla anlamaya çalışmaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031