Tez Ödevi Nasıl Hazırlanır

CE 100 Bilgisayar Becerileri (1-2)3
Bilgi işlemeye giriş; bilgisayar donanım ve yazılımlarına giriş; kelime işleme, çizelge (tablo), sunuş ve veritabanı yazılımları; web yazılımı araçları. proje proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
,bitirme tezi ingilizce,
CE 101 Bilgisayar Programlama I (2-2)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Programlama dillerine ve algoritma kavramına giriş; temel programlama dili yapıları; yordamsal (prosedürel) programlama ve yordamsal (prosedürel) programlama dili yapıları; nesneye yönelik programlamaya giriş.
CE 102 Bilgisayar Programlama II (2-2)5
Orta seviye programlama uygulamaları; nesneye yönelik programlama; küçük ve orta ölçüde programlama egzersizleri ve programlama projeleri. Önkoşul: CE 101. proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
CE 110 Bilgisayar Becerileri (Türkçe) (1-2)3
Bilgi işlemeye giriş; bilgisayar donanım ve yazılımlarına giriş; kelime işleme, çizelge (tablo), sunuş ve veritabanı yazılımları; web yazılımı araçları.
CE 211 Ayrık Hesaplama Yapıları (3-0)5
Temel mantık kavramları, kümeler, fonksiyonlar; matematiksel akıl yürütme, sayma, ilişkiler, çizge, ağaç yapıları, cebirsel yapı, mantıksal cebir; modelleme hesaplamaları.
CE 213 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3-2)6 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Algoritma analizi; dizi yığıtları, kuyruklar, bağlı listeler, ağaçlar, sıralama, hesaba dayalı adresleme ve arama yapıları; algoritma karmaşıklığı ve paralel algoritmalar; dosya örgütleşimi. Önkoşul: CE 101.
CE 240 Sistem Programlama (2-2)5
Windows ortamı ve araçları; Unix ortamı ve araçları; C dilinde programlama; çevirici (assembly) dilinde programlama; Unix sistem çağrıları. Önkoşul: CE 101.
CE 299 Endüstri Stajı I (0-5)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
En az 20 iş günü endüstri stajı. Yaz stajı bilgisayar mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır. Öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
CE 310 Algoritma Analizi (3-0)5
Algoritmaların analizi: Ayıklama, arama, sayfalama ve paralelleme; matematiksel algoritmaların analizi: Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları. Önkoşul: CE 213. proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
CE 320 Programlama Dilleri (3-0)5
Programlama dillerinin sözdizimi ve anlambilimi, veri depolama, veri kontrolü, tanımlayıcıların bağlanması, tanımlar, diziler ve eşzamanlı süreçler; programlama dillerinin temel özellikleri. Önkoşul: CE101.
CE 322 Internet ve Web Programlama (2-2)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
HTML’ye giriş, Javascript denetleme yapıları, fonksiyonlar, dizilimler, nesneler, dinamik HTML-CSS, nesne model ve koleksiyonları, olay modeli, filtreler ve geçişler. Önkoşul: CE 101.
CE 331 Bilgisayar Organizasyonu (3-0)5
Temel bilgisayar düzeni; komut kümeleri ve uygulamaları; adresleme teknikleri; ALU, donanımla bütünleşik ve mikroprogramlı denetim birimleri; hafıza birimi; giriş/çıkış yapıları ve kesme yönetimi; Von Neumann makinesi üzerinde geliştirmeler; veri yolu yapısı; çevirme dili programlama. Önkoşul: CE 213.
CE 332 Bilgisayar Mimarisi (3-0)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Bir işlemcinin limitlerini zorlama; komut kümesi tasarımı ve bunun bilgisayar performansı üzerindeki etkileri; mikroprogramlama; adresleme teknikleri; bellek hiyerarşisi; çağrışımsal bellek, sanal bellek ve önbellek; bellek yönetimi; kesmeler, doğrudan bellek erişimi ve doğrudan bellek erişimi kanalları; ticari bilgisayar mimarilerinin karşılaştırılması. Önkoşul: CE 310.
CE 341 İşletim Sistemleri (3-0)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
İşletim sistemlerinin yapıları ve sınıflandırmaları; depolama araçları, bellek yönetimi ve dinamik depolama stratejileri; çizelgeleme algoritmaları; giriş/çıkış ve kesme yapıları; koruma ve güvenlik; kuyruklama ve ağ denetim modelleri; bağlayıcılar, yükleyiciler, çeviriciler ve programlama ortamları; işletim sistemleri ve işletim sistemi modülleriyle alakalı uygulamalar. Önkoşul: CE 240.
CE 361 Veritabanı Sistemleri (2-2)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Veri tabanlarına giriş; nesne-ilişki modellemesi; ilişkisel model; veri açıklaması ve sorgu dilleri; normal formlar ve veritabanı tasarımı; fiziksel tasarım ve erişim stratejileri; güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik; veritabanı tasarım ve gerçekleştirme projesi. Önkoşul: CE 213.
CE 370 Yazılım Mühendisliği (2-2)5
Yazılımın yaşam döngüsü; nesneye yönelik yazılım mühendisliği; UML’ye (birleştirilmiş modelleme dili) giriş; gerekliliklerin ortaya çıkarılması ve analizi; yazılım kalıpları; gerçekleme ve test etme; yapısal düzen yönetimi; yazılım projesi yönetimi; orta seviye bir yazılım projesinin gurup çalışması yaparak gerçekleştirilmesi. Önkoşul: CE 213. proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
CE 380 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları (3-0)5
Çokluortam sistem uygulamalarının esasları ve güncel teknolojileri; dijital sinyal işlemeye giriş; çokluortam yazılımları ve donanımları, çokluortam verilerinin etkin bir biçimde temsil edilmesi, işlenmesi ve okunması; grafikler, ses ve müzik, görüntü ve video.
CE 399 Endüstri Stajı II (0-5)1
En az 20 iş günü endüstri stajı. Yaz stajı bilgisayar mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır. Öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
CE 410 Hesaplama Kuramı (3-0)5
Otomata (özdevinir) teorisine genel bakış: Church-Turing tezi, karar verilebilirlik, zaman karmaşıklığı, uzay karmaşıklığı ve karar verilemezlik; olasılıksal makineler; kuantum hesaplamaları. Önkoşul: CE 341.
CE 412 Paralel ve Dağıtık Hesaplama (3-0)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Paralel ve dağıtık sistemlerin mimarisi ve tasarlanması; paralel programlama; ağlar ve protokoller; uzaktan prosedür çağırma; dosya ve dizin servisleri; koruma ve güvenlik; paralel mimariler. Önkoşul: CE 310.
CE 450 Bilgisayar Ağları (3-0)6 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Bilgisayar ağlarına genel bakış; ağ mimarisi ve ISO modeli; ağ yapısı, bağlanabilirlik analizi, gecikme analizi ve geri besleme analizi; fiziksel katman, aktarma, çoklama, terminal idaresi, hatalar; veri bağ katmanı ve bağ protokolü; ağ katmanı, yönlendirme ve tıkanıklık, uydu ve paket radyo ağları, yerel ağlar; aktarma ve oturum katmanı, sunum katmanı ve uygulama katmanı. Önkoşul: CE 341.
CE 452 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3-0)5
Kriptografi, ağ güvenliği ve güvenli yazılımların esasları ve uygulamaları: bilgisayar ve ağlara yapılan saldırı çeşitleri, bilgisayar korsanlarının kullandıkları teknikler, saldırının tespit edilmesi, müdahale prosedürleri, çözümler ve risk yönetimi; bilgi güvenliği politikaları. Önkoşul: CE 341.
CE 481 Bilgisayar Grafikleri (3-0)6 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Grafik sistemlerine genel bakış; veri çıkış temelleri ve nitelikleri; 2D (iki boyutlu) dönüştürme, pencereleme ve kırpma, bölütler; interaktif giriş (input); 3D (üç boyutlu) dönüştürme ve görüntüleme; gizli çizgi ve gizli yüzey eleme; gölge ve renkler; modelleme; bilgisayar grafikleri konusunda küçük ölçekte bir proje. Önkoşul: CE 213.
CE 482 Yapay Zeka (3-0)6
Bilginin temsili; arama ve buluşsal programlama; mantık ve mantıksal programlama; yapay zekanın uygulama alanları: problem çözme, oyunlar ve bulmacalar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, doğal dil kavrayışı; yapay zeka dilinde egzersizler; yapay zeka konusunda küçük ölçekte bir proje. Önkoşul: CE 213.
CE 483 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3-0)6
İnsan bilgisayar etkileşiminin esasları; interaktif bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları; Windows sistemi ve diyalog kontrolü; interaktif sistemler için diyalog tasarımı; psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel ve algısal faktörler; farklı etkileşim tekniklerinin avantajları ve dezavantajları, komut dili sözdizimi ve veri sunumu; tasarım metodolojisi ve ana esasları; insan bilgisayar etkileşimi konusunda küçük ölçekte bir proje.
CE 484 Doğal Dil İşleme (3-0)6 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Doğal dil işlemenin boyutları: biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel analiz; dönüşümsel dilbilgisi; Prolog dilinde uygulamalar; doğal dil işleme konusunda küçük ölçekte bir proje. Önkoşul: CE 213.
CE 485 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)5
Bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular.
CE 490 Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Projesi (1-4)5 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğrenciler son sınıf projesinin alındığı akademik dönemde bu dersi alamazlar.
CE 491 Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi I (2-0)8
Bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Öğrenci son akademik yılında olmalıdır.
CE 492 Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi II (0-0)8 proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları ,bitirme tezi ingilizce,
Bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Öğrenci son akademik yılında olmalıdır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031