Tez Yazdırmak İstiyorum

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Bölümü
Ders İçerikleri
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
İNG 101 İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı İngilizce’ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.Zorunlu
RES 131 Desen I 2(0+4+0) ECTS 4,00Desenin tarihi gelişim süreci. Araç ve malzemelere ait bilgilenmeler, görme biçimleri, görsel bilime dayalı doğadan etütler, geometrik düşünce, desende oran, ölçü, form, plan kavramlarının tanıtılması, çizgi, yüzey, hacim ilişkileri, organik ve inorganik objelerle çalışmalar, farklı malzemelerle kompozisyon denemeleri, canlı model doğa yorumları, uygulamalı olarak yaptırılır.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
STR 101 Sanat Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Tarihöncesi mağara resimlerinden başlayarak kronolojik sıraya göre Mezapotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan,Roma ve Bizans mimari, heykel ve resim sanatları görsel örneklerle zenginleştirilerek anlatılır.Zorunlu
TAS 107 Sanat ve Tasarım Eğitimi I 3(2+2+0) ECTS 4,00Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini (çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
ETB 130 Teknik Resim ve Perspektif 2(0+4+0) ECTS 5,00Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinin gereksinimi olan tüm teknik anlatımların yapılabilmesi için gerekli çizgi çeşitleri,geometrik şekiller, açılar, daire ve eğrilerin çizim yöntemlerinin anlatılması. Epür düzeni ve yazı disiplini ile tasarı geometri metotlarının (izdüşüm) temel kurallarının anlatılması. Perspektif tekniklerinin ; çift kaçışlı, tek kaçışlı, ve izometrik çeşitlerinin anlatımı.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
İNG 102 İngilizce II 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu ders İNG 101 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.Zorunlu
RES 132 Desen II 2(0+4+0) ECTS 4,00İnsan doğa, iç ve dış mekan birlikteliği içinde kompozisyonlar kurmak, siyah-beyaz leke çalışmalarını gerçekleştirmek, bireysel karakterlerin oluşturulması için, desen çalışmalarındaki anlayış ve farlılıklarının karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve uygulanması. Canlı formlar üzerindeki anatomiye ilişkin yapının geometrik formlar yönünde çözümlemesi. Antik heykel ve ustalardan desen kopyaları aracılığıyla doğru çizimleri göstermek hedeflenir.Zorunlu
STR 102 Sanat Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Romanesk sanat, Gotik sanat, Rönesans sanatı(mimari, resim, heykel), Barok sanat, Rokoko üslubu, Fransız devriminin sanata etkileri Neo-Klasisizm, Romantizm üslupları, sanatçıları ve eserleri görsel örnekler eşliğinde öğretilir.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
TAS 108 Sanat ve Tasarım Eğitimi II 3(2+2+0) ECTS 4,00Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Bu derste, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek objeleri doğru yansıtmak üzere çizgi, renk, ışık ve doku çalışmaları yaptırılır.Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.Zorunlu
GRA 205 Temel Fotoğraf 3(2+0+2) ECTS 5,00Fotoğrafın tarihi gelişimi. Fotoğraf makinesinin doğuşu, gelişmiş bir makinenin anatomisiyle farklı özellikteki diğer makineleri tanıma. Işık ve zaman açısından fotoğrafın optik değerleri ve objektif sistemleriiyle konuma göre kullanım biçimleri. Film’in doğuşu ve gelişimi. Siyah-beyaz filmden renkli filme geçiş. Negatif film ve saydam filmler. Kullanım yerlerine göre filmlerin özellikleri. Filmde uluslararası normlara göre hassaslık değerleri. Fotoğrafta ışık ve ton değerleri. Stüdyo ve dış mekan çekimleri.Zorunlu
GRA 207 Grafik Tasarım I 4(3+0+2) ECTS 6,00İletinin, belirlenmiş bir alan üzerindeki resim ve tipografi arasında oluşan görsel yapısının irdelenmesi. Grafik tasarımda kullanılan görsel biçimlerin bilgisayar ortamında yaratılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar. Görsel iletişimde ilk grafik biçimi oluşturan işaretlerden piktogramlara, sembollerden amblemlere geçişin aşamaları. Öğrencilerle birlikte konu ile ilgili yapılan uygulamalı calışmalar. Bir düşüncenin görselleştirilerek, ortaya çıkan tasarımın bilgisayar ortamına aktarılması ve çalışmanın eleştirilerek konu içinde değerlendirilmesi.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 221 Tasarımda Bilgisayar 4(2+0+4) ECTS 6,00Gerekli temel bilgisayar kavramları, piksel tabanlı görüntü işleme programı Photoshop ve vektörel tabanlı tasarım programı İllüstratörün tanıtımı ve tasarımda kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar.Zorunlu
GRA 231 Yazı 4(3+2+0) ECTS 7,00Yazının Fenike’den başlayarak doğuşu ve zamanımıza kadar süren gelişim serüveni. Uygarlıkların kullandıkları yazı türleri, araçları ve açılımları. Roma Kapitali ile başlayan ve matbaanın bulunuşuna kadar süren zaman içinde gelişen Latin Yazısı’nın anatomik karakter özellikleri uygulamalı olarak öğretilir.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.Zorunlu
GRA 202 Tipografi I 4(3+0+2) ECTS 7,00Matbaanın bulunuşuyla ortaya çıkan teknik oluşum çerçevesinde, yazının değişen yüzü. El yazısıyla ortaya çıkan yazı istiflemelerinin matbaayla birlikte değişimi. Hurufatın teknolojik özellikleri ve kullanım alanlarına göre düzenleme biçimleri. Harf kasası yapısı, kullanım özellikleri. Johan Gutenberg ile başlayan ve matbaanın yayılması sonucu ortaya çıkan tipografi tasarımcıları ve yaptıkları karakter tasarımları. Tipografide espas ve harf normlarına göre (punto) ölçü değerleri, Eygptian, Antik, Grotesk ve çağdaş yazı karakterlerini kapsayan uygulamalı çalışmalar.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 208 Grafik Tasarım II 4(3+0+2) ECTS 7,00İletinin, belirlenmiş bir alan üzerindeki resim ve tipografi arasında oluşan görsel yapısının irdelenmesi. Grafik tasarımda kullanılan görsel biçimlerin bilgisayar ortamında yaratılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar. Görsel iletişimde ilk grafik biçimi oluşturan işaretlerden piktogramlara, sembollerden amblemlere geçişin aşamaları. Öğrencilerle birlikte konu ile ilgili yapılan uygulamalı calışmalar. Bir düşüncenin görselleştirilerek, ortaya çıkan tasarımın bilgisayar ortamına aktarılması ve çalışmanın eleştirilerek konu içinde değerlendirilmesi.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 210 Grafik Üretim Teknikleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Tipo, ofset, tifdruk, flexo ve serigrafi vb. baskı tekniklerinin öğretilmesi. Yapılmış bir grafik tasarımın baskı öncesi hazırlıkları. Kağıdın tanınması ve kağıt türleri, baskı tekniğinin boyutuna ve uluslar arası standartlara göre kağıt ölçüleri. Kağıtta tabaka top, gramaj kavramı. Baskı öncesi kağıtta fire hesabı. Renk ayrımı, trikromi renklerin açılımı ve baskıdaki önemi. RGB ve CMYK renklerinin optik ve kimyasal farkı, bir grafik tasarımda baskı için gerekli bilgisayar ve malzemeler bu disiplin içinde öğretilir.Zorunlu
GRA 230 İllüstrasyon I 4(3+2+0) ECTS 5,00Resimlemede (İllüstrasyon) işlev ve içerik bağlantısı. Siyah-beyaz, tarama ucu, karakalem, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, guaj boya, kolaj ve karışık tekniklerin illütrasyonda kullanılmasına yönelik uygulamalar. İllüstrasyonda kompozisyon, tip ve mekan araştırmaları. Geleneksel malzemeyle oluşturulan resimlemenin bilgisayar ortamına aktarılması. Tipografi-illüstrasyon ilişkisine yönelik uygulamalar.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.Zorunlu
GRA 303 Tipografi II 3(2+0+2) ECTS 6,00Grafik tasarım ve üretimide dijital teknolojinin kullanılmasıyla başlayan süreç içindeki tipografik yapılanma ve değişimler hakkında bilgi verilir. Bu teknolojiyle birlikte yaşamımıza giren yeni tipografik terim ve kavramlar, tasarıma yönelik istiflemeler uygulamalı projelerle öğretilir. Yeni geliştirilmiş dijital font tasarımlarının, yazının klasik kurallarına ve optik denge kurallarına uyup uymadığının temel bilgileri verilir, font tasarımına ve kullanımına yönelik çalışmalar yaptırılır. Dijital teknolojinin yeni yazı istiflemelerine yönelik boyutu yapılan deneysel çalışmalarla öğrenciye aktarılır.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 331 Grafik Sanatlar Tarihi 2(2+0+0) ECTS 7,00İlk çağda işaret ve sembollerle başlayan ve günümüze kadar süregelen zaman içinde, grafiğin malzemesi, teknolojisi, sanatsal akımlarla birlikte gelişim çizgisi ve değişen yüzü tarihsel süreç içinde iletişim değerleri de göz önüne alınarak ders işlenir. Grafik tasarımın yaşanan zamanın teknolojik değişimine bağlı olarak gelişen değerleri, günümüze kadar uzanan bir tarihsel perspektif ışığında irdelenir.Zorunlu
GRA 335 Web Tasarımı I 3(3+0+0) ECTS 5,00Web tasarimina giriş niteliği taşıyan bu derste statik web sayfalarının oluşturulduğu Dreamweaver, Fireworks programlari ile temel web sayfasi sablon mantığı Photoshop’un web tasarımında kullanılan araçları ve adı geçen programların etkileşimli kullanımları öğretilir.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.Zorunlu
GRA 330 Reklam Grafiği I 4(4+0+0) ECTS 7,00Reklâmcılık ve Grafik sözcüklerinin açılımı üzerinden reklâm grafiğinin ne olduğutanımlanır. “Pazar araştırması hangi alanlarda çalışır? hizmet ve mal reklâmcılığı nedir? Medya nedir ve kaç tür medya vardır?” Başlıkları teorik olarak işlenir. Hizmet ya da mal reklâmcılığına yönelik bir alanda seçilecek bir konuda brif alınarak, kavram (Concept) geliştirilir. Gelişen fikrin seçilen medya üzerindeki ön (taslak) çalışmaları yapılır ve hazırlanan taslaklar üzerinden gelişen fikirle ilgili yapılacak eleştiriler ve taslakların layout’lara dönüştürülür. Projenin bilgisayar ortamında günün uygulanan programlarıyla birlikte yapılan orijinal hazırlama çalışmalarlarının gerçekleştirilmesiyle ders sonlandırılır.Zorunlu
GRA 332 Ambalaj Grafiği Tasarımı 4(3+0+2) ECTS 7,00Ambalajın tarihçesi anlatılır.Ürünün korunması ve taşınması yönünden işlevi. Ambalajın tanıtım ve pazarlanmasındaki önemi. Ambalaj yapımında kullanılan geleneksel malzemeler ve günümüz kimya sanayii tarafından kullanıma sunulan yeni malzemeleriyle üretim teknikleri. Ambalaj üzerinde kullanılan grafikler, yasal zorunluluklar. Ürün kimliğinin ve kurumsal kimliğin ambalaj üzerindeki önemi ve tasarımıyla ilgili uygulamalı çalışmaları.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 336 Web Tasarımı II 3(3+0+0) ECTS 5,00Web Tasarımı I’in ileri aşaması olan bu derste, Dreamweaver, Fireworks ve Photoshop ile beraber Adobe Flash kullanarak dinamik web sayfalarının nasıl tasarlanacağı öğretilir. Bütünüyle Flash ile yapılmış web sayfası ve Flash Banner gibi uygulamalar geliştirilir, kullanıcının Flash uygulaması ile olan İnteraktif ilişkisinin planlanması gösterilir.Zorunlu
GRA 401 Yayın Grafiği Tasarımı 4(4+0+0) ECTS 7,00Süreli Yayınlar; kapsamı ve gelişimi. Tasarlanan kitap veya süreli yayının görsel kimliğini oluşturan sayfa yapısının gridal alt yapısı, bölüm başlık ve arabaşlıklarda kullanılacak tipografik elemanların karakter ve puntolarının belirlenmesi, metinde kullanılan karakter ve puntonun seçimi, sütun sayısı, resim ve fotoğraf elemanlarıyla seçilen yazı karakterinin uyumu, kapak tasarımı, maket tasarımına yönelik uygulamalar.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 403 Kurumsal Kimlik Tasarımı 4(3+2+0) ECTS 7,00Kurumsal kimliğin tanımı ve tarihsel gelişimi. Kurum Kimliğini oluşturan alt başlıklar ve özellikleri. Kurumsal kimlik tasarımında görsel ögeler. Kurumsal kimlik tasarımının sosyal ve bireysel açıdan psikolojik etkileri ve sağladığı çekim gücü. Bir kurumsal kimliği oluşturan grafik çözümlemelerdeki tasarım mantığı, kurallar ve uygulamalar. Kurumsal kimlik tasarım projelerine yönelik araştırma ve uygulamala çalışmaları.Zorunlu
GRA 405 Reklam Grafiği II 4(4+0+0) ECTS 7,00Bir reklâm iletisinin, Görsel işitsel (Sinema, TV, İnteraktif v.b.) medyalar üzerindeki tasarım ilkeleri ve görsel medyadan farklılıkları anlatılır. Outdoorda kullanılan -billboard, busboard vb.- medya türleriyle, market alanlarında oluşan medyalar (POP’ler – pankartlar, döner pankartlar, display’ler vb.) üzerindeki görsel iletişime yönelik değerlerin tasarımına yönelik yaptırılan çözümlemeleri ve ortaya çıkan tasarım farklılıkları açıklanır. Görsel bir medya üzerinde çağdaş ve farklı çözümleri üretme yöntemleri, deneysel çalışmalarla araştırılır. Bir reklam grafiği tasarımcı adayının medya grafiği açısından bilgi ve becerisinin sınırları uygulamalı projelerle geliştirilir.Zorunlu
HUK 407 Fikri ve Sınai Haklar 2(2+0+0) ECTS 2,00Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması,fikir ve sanat eserleri kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.Zorunlu
GRA 492 Bitirme Projesi 4(4+0+0) ECTS 13,00Öğrenciden bu aşamaya kadar almış olduğu mesleki tasarım ve sanat derslerinde elde ettiği birikimi gösteren bir grafik tasarım projesi sunması beklenir. Dersteki uygulama; öğrencinin ve proje danışmanının birlikte belirleyecekleri kapsamlı bir proje konusu ve onun periyodik kritiklerinden oluşur. Önkoşul: (*) 102 kredinin tamamlanmış olması gerekmektedir. ama ve üretim konularında stüdyo çalışmaları.Zorunlu ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
D00025 Bölüm Seçmeli 2(0+0+0) ECTS 5,00Bölüm Seçmeli
GRA 211 Özgün Baskıresim I 2(1+2+0) ECTS 5,00Özgün baskı resim kavramının genel anlamı, baskı resim sanatının tarihi gelişimi. Görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi. Araç ve gereçlerin tanıtılması ve kullanım biçimlerinin anlatılması. Sanat baskı teknikleri olan tek tip şablon baskı (monotype), yüksek baskı (ağaç-linolyum), çukur baskı (metal gravür), düz baskı, elek-ipek-serigrafi baskının geleneksel yöntemlerinin anlatılması. Endüstride kullanılan baskı teknikleri, bilgisayar destekli baskı, dijital baskı teknikleri hakkında bilgi vermek. Özgün baskı resim sanatçılarından kopya yöntemleri ile çalışmalar yapmak. Etütlerin değerlendirilmesi, uygulamaya geçmek için kompozisyonun hazırlanması, öğrencinin düşünme ve gözlemlerini yaratıcı yetileriyle birleştirerek düz baskı, tek tip baskı, ahşap ve linolyum tekniğinde tek renk ve siyah-beyaz özgün çalışmalar gerçekleştirmelerini, tekniklerin zenginliklerini keşfederek yetkinleşmelerini sağlamak.Bölüm Seçmeli
GRA 313 Canlandırmaya Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Bir canlandırma film yapım sürecinde, amaç ve tema belirleme, anlatım araçlarının ne olduğu, anlatım biçiminin nasıl olması gerektiği, anlatıma uygun teknik belirleme yöntemleri, senaryo yazımı, storyboard yapım yöntemleri, layout, background, canlandırma teknikleri, yapım çekim, kurgu ve gösterim üzerinde projeler üretilir.Bölüm Seçmeli
GRA 333 Çevre Grafiği Tasarımı 2(1+2+0) ECTS 5,00Yönlenme (wayfinding) ve bilgilenme (information) konusunda gereksinim duyan insanlara, çevresinde etkin olabilecek görsellerle yardım sağlamak Çevre Grafiği’nin amacıdır.Bölüm Seçmeli
GRA 339 Kitap Resimleme 2(1+2+0) ECTS 5,00Kitap resimlemenin tarihsel gelişimi. İçeriği oluşturan metnin resimlemede etkileri. Kitap resimlemede tip ve mekan olgusu irdelenir. Öğrencilerin çizgi, leke, renk, kompozisyon ve kurgu yetenekleri geliştirilerek bir çizer (illüstratör) olarak kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. İllüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları ve resimlenen kitabın tipografik tasarımı öğretilir.Bölüm Seçmeli
GRA 377 Tanıtım illüstrasyonu 2(1+2+0) ECTS 5,00Tanıtım ve reklamcılık alanında gereksinim duyulan mesajların duyurulabilmesi amacıyla yapılan görsel etkinin içinde, grafik tasarıma en iyi hizmet verebilecek alanlardan birisi de ilüstrasyondur. İnsanın sonsuz hayal gücünü besleyen ve ulaşılamıyacak yapıların çatısını kurmada yardımcı olan bu alan ve malzemeleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.Bölüm Seçmeli
GRA 409 Tanıtım Fotoğrafçılığı 2(1+2+0) ECTS 5,00Duyuru ve tanıtım amaçlı düzenlenecek fotoğrafların, kavram (concept) yönünden hizmet ve ürüne göre düşünülerek, fotoğraf bütçesi oluşturma, fotoğraf için mekan tespiti, set kurulması ve fotoğraf prodüksiyonu ile ilgili çalışmalar. Görüntü ve ışık yönünden analog yada dijital kameralarla fotoğraflanması. Ortaya çıkan teknik ve estetik sorunların ve çözümlemeleri bu disiplin altında yürütülür.Bölüm Seçmeli
GRA 411 Yazı Tasarımı 2(1+0+2) ECTS 5,00Profesyonel yaşamda yazı tasarımı problemlerinin çözümü, fontların Türk alfabesine uyumu, grafik ve tipografik tasarımda farklı yazı karakterlerinin işlevleri, yazı tasarımına yönelik bilgisayar programları bu dersin konularıdır.Bölüm Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 431 Portfolyo 3(3+0+0) ECTS 5,00Öğrenci, öğrendikleri ışığında, kendi özgün tasarım anlayışını da ortaya koyarak portfolyo tasarımını hazırlar.Bölüm Seçmeli
GRA 206 Dijital Fotoğraf 2(1+0+2) ECTS 5,00Grafiğin biçim ve tasarımındaki temel ilkeleri. Görsel iletişimdeki temel elemanları olan nokta, çizgi, leke ve rengin bir grafik tasarımda kullanımına yönelik yapısal ve işlevsel yönden uygulamaları. Grafik bir biçimin tasarlanmasında üretim tekniklerinin etkisi. Resim ve yazı arasındaki iletişimdeki ortak görsel değerlerin grafik tasarıma etkisi ve konu ile ilgili uygulama çalışmaları. Geleneksel araç-gereç ve malzemelerle üretilen tasarımın, bilgisayar ortamında yeniden yaratılmasına yönelik uygulamalar.Bölüm Seçmeli
GRA 212 Özgün Baskıresim II 2(1+2+0) ECTS 5,003. yarıyılda almış oldukları bilgi ve teknik becerilerini zenginleştirerek çok renkli, çok kalıplı baskılara yönelmek. Yüksek ve çukur baskı örneklerini çoğaltmak. Elek baskı (serigrafi) ile sanat ve endüstriyel baskı yöntemlerini öğrenmek. Çağımızda gelişen teknolojilerle yeni baskı yöntemlerini keşfetmek. Birçok teknikleri aynı yüzeyde kullanabilmek. Özgün baskı resim sanatlarının teknik ve yöntemlerini irdelemek. Yeni kaynaklar araştırmak. Çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, özgün bir anlatım diline sahip öğrenciler yetiştirmek.Bölüm Seçmeli
GRA 214 Gösterge Bilimde İşaret ve Semboller 2(1+2+0) ECTS 5,00İlk insandan buyana süre gelen süreç içerisinde işaretlerin genel sınıflalndırılması. İşaretlerin gelişimi ve insan yaşamındaki kullanım alanları, grafik tasarım yönünden önemi ve yeni tasarım metodları.Bölüm Seçmeli
GRA 222 Bilgisayarda Görüntü Tasarımı 2(1+2+0) ECTS 5,00Bu ders kapsamında öğrencilere grafik tasarım için gerek duyulan piksel tabanlı (Photoshop) ve lineer tabanlı (Illustrator, In Design) gibi masa üstü yayıncılık ve görüntü işleme yazılımları uygulamalı olarak öğretilir.Bölüm Seçmeli
GRA 312 Deneysel Tasarım 2(1+2+0) ECTS 5,00Logotype tasarımı, ambalaj tasarımı, dergi ilanı tasarımı, müzik albümü tasarımı ve tasarımların bilgisayarda hazırlanması.Bölüm Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 314 Reklâmcılık Bilgisi 2(2+0+0) ECTS 5,00Reklâmcılığın genel açılımı ve tarihi. Başlangıçta kullanılan iletişim araçları. Reklâmcılıkta kullanılan medyalar ve açılımı. Hizmet ve ürün tanıtımına yönelik çalışmalar. Reklâmcılıkta pazar araştırmalarının reklâm kampanyası açısından önemi. Reklâmda sosyoloji ve psikoloji. Bir Reklâm ajansı nasıl çalışır; bölümleri ve işlevsellikleri. Reklâmda üretim ve yaratıcılık.Bölüm Seçmeli
GRA 318 Bilgisayarda Canlandırma 2(1+2+0) ECTS 5,00Bilgisayarda canlandırma, 2d ve 3d animasyon teknikleriyle bilgisayar ortamında canlandırma yapabilmek için gerekli temel modellendirme, kaplama, birleştirme, aydınlatma, rendering, kurgu, görsel efektler, tasarım, yaratım ve yönetim süreçlerinin kavranmasına yönelik uygulamalı projeler içerir.Bölüm Seçmeli
GRA 430 Kitap Grafiği Tasarımı 2(1+2+0) ECTS 5,00Günümüz teknolojisi ve anlayışı içinde kitap tasarım yöntemleri karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak öğretilerek güncel yapılanmalar doğrultusunda projeler üretilir.Bölüm Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GRA 440 Font Tasarımı 2(1+2+0) ECTS 3,00Bir yazı karakterini oluşturan harf ve yardımcı elemanlarının aynı konsept içerisinde nasıl oluştuğu, kullanıldığı ortam içerisindeyanyana gelince oluşacak görüntü değerleri, okunma sorunları ve tipografik değerler açısından araştırılacak projeler şeklinde çalışmalar yapılır. Üretilecek tasarımlar font programları aracılığı ile Font şekline getirilir.Bölüm Seçmeli
GRA 442 Kavramsal Tasarım 2(1+2+0) ECTS 3,00Bu derste amaçlanan, basılı materyaller, reklam ve ambalaj tasarımı gibi tasarım çözümlerine belirli kavramların doğru uygulamalarını anlamaktır. Derste takip edilecek yöntem, teorik çerçevenin pratik uygulamalarla desteklenmesini kapsar.Bölüm Seçmeli
F00035 Fakülte Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Fakülte Seçmeli
GİT 241 Görsel Dilin Anlatım Şekilleri 3(3+0+0) ECTS 5,00İnsanlığın iletişim tarihi içinde görsel dile verdiği önem ve kullanma biçimleri. Kültürlerin oluşturduğu görsel dilin, semantik ve ionik açıdan değerlendirilmesi. Sanat akımlarının oluşturduğu görsel dil ve farklı konulardaki dil oluşumunu sağlaması. Yaşam içinde görsel dilin kullanıldığı alanlar ve etkileşimi. Görsel dildeki amaç ve hedef. Günümüz toplu yaşam alanlarında, tanıtım, pazarlama ve reklama yönelik alanlardaki görsel dilin yapısı bu dersin açılımı içinde yer alır. Dersin uygulama kısmında ise görsel dili oluşturan iki boyutlu çalışmalar (örneğin logo. amblem çalışmaları. dergi-gazete ilanlarının hazırlanması ve fotoğraf ile anlatımlar) yer alacaktır. Bu sayede öğrenciler teoride öğrendiklerini, detaylarıyla birlikte uygulama imkanı elde edeceklerdir.Fakülte Seçmeli
GRA 109 Temel Yazı 3(3+0+0) ECTS 5,00İnsanlık tarihinin her yönüyle belleğini oluşturan yazının doğuşu ve tarihçesi. Eski kültürlerin kullandıkları yazı türleri, malzemeleri ve açılımları. Latin yazısının; Fenike’den başlayarak zamanımıza kadar gelen serüveni. Roma Kapital ile başlayan ve matbaanın bulunuşuna kadar süren süreç içinde gelişen Latin yazısının anatomik karakteristik özellikleri öğretilir.Fakülte Seçmeli
GS 307 Yaratıcı Yazarlık 3(3+0+0) ECTS 5,00Türk ve dünya edebiyatının önemli eleştirmen, yazar ve düşünürlerinin irdelenmesi. Cumhuriyet dönemi edebiyatının izinin sürülmesi ve  yaratıcı etkinliklerde bulunulması.Fakülte Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
STR 115 Sanat Kavramları 3(3+0+0) ECTS 5,00Estetik kavramlara dayanarak sanat kavramlarını açıklamak ve irdelemek amacını taşıyan bir derstir. Güzel sanatlar alanında özellikle resim ve müzik dallarında sanatın tanımından başlayarak sanatın duygusu, amacı, işlevi, yapısı, özellikleri ve türleri hakkında bilgilerin verildiği derste, tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze dek uzayan tarihsel süreç içinde sanatın gelişimi ve değişimi gösterilecektir. Sanatın, doğa, toplum, ahlak, özgürlük, bilim, endüstri ve teknik ile olan ilişkisi ile diğer tüm sanat kavramlarının örneklerle gösterildiği bir derstir.Fakülte Seçmeli
TAS 301 Tasarım Felsefesi 3(3+0+0) ECTS 5,0021.yüzyıl bir bilgi çağı olarak başlamıştır. 21. yüzyıl’da birkaç yüzyıldır doğa bilimlerinde egemen olan pozitifleşme eğilimi değişmekte ve yeni bir gerçekçilik anlayışı ile bir birlikte yeni bir bilgi metodolojisi oluşmaktadır. Yüzyıllar boyu insan ve dünya ikilemi iki karşıt varlık alanı olarak ele alınırken, bugün bireysel bilinç, evrensel bir akla dönüşmüş ve dünya küreselleşmiştir. Evrensel akıl ve dünya özdeşliğinde kozmik bir bilgisel yapı oluşur; bu da tasarımsal gerçekliktir. Tasarım felsefesi bu gerçekliği ele alır.Fakülte Seçmeli
GİT 246 Kısa Film Yapımı 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin ilk bölümünde farklı bölümlerden öğrenciler, kısa film yapım aşamaları hakkında bilgilendirilerek, kendi kısa filmlerini oluşturmaya yönlendirilirler. Dersin ikinci bölümünde öğrenciler kendi aralarında çekim ekipleri oluşturarak edindikleri bilgileri uygulamaya koyarlar. Senaryo yazımı, çekim ve kurgu aşamalarını uygulamaya koyan öğrenciler ders sonunda oluşturdukları kısa filmleri gösterime sunarlar ve kendi aralarında tartışırlar.Fakülte Seçmeli
GİT 356 Çağdaş ve Klasik Avrupa Sineması 3(3+0+0) ECTS 5,00Avrupa sinemasının karışlaştırmalı olarak incelenmesi bu sinemanın kaynakları ve akımlarını anlamak açısından önemlidir. Bu ders kapsamında Frederico Fellini, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Passolini, Michelangelo Antonioni gibi klasik İtalyan yönetmenlerinin sinemasal üslubu ve önemli filmleri Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek, Marco Carniti, Matteo Garrone gibi çağdaş yönetmenlerin filmleriyle karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda Avrupa sinemasının tarihsel gelişimi ve önemli sinema akımları da paralel olarak tartışılacaktır. Dersin içeriği filmlerin sunumu, karşılaştırmalı olarak tartışılması ve genel değerlendirme şeklinde ilerleyecektir.Fakülte Seçmeli
GS 308 Drama ve Oyunculuk 3(1+4+0) ECTS 5,00Ders, dans ve müzik ritüellerinden doğan tiyatronun Antik Yunan’dan günümüze geçirdiği evrelerin anlatılmasını, toplumun sanatını, sanatın toplumu etkileyen dinamiklerinin incelenmesini, oyun kurmayı, karakter yaratma tekniklerinin uygulanmasını içerir.Fakülte Seçmeli
RES 336 Renk ve Işık Bilgisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Renk kavramı. Rengin fiziksel yönden oluşumu. Renk tayfı kavramı. Spektral renkler. Rengin psikolojik yönden incelenmesi. Renklerin sıcak-soğuk ve tamamlayıcı renkler olarak guruplandırılması. Kontrast renkler ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi. Rengin ışıksal değerleri ve renk karışımlarının dalga boyuna göre bıraktığı etki. Boya renklerle ışıksal renklerin arasındaki karışım farkı. Rengin boya olarak açılımı ve pigment yapısı. Doğal boyalardaki renk ve pigment değerleriyle, kimyasal yolla elde edilen boyalardaki pigment değerlerin renk olarak etkisi ve kalıcılığı.Fakülte Seçmeli
STR 111 Sanat ve Yaşam 3(3+0+0) ECTS 5,00Günümüz çağdaş sanat yapıtı yalnızca sezgi ve yeteneği değil, aynı zamanda bir düşünme, seçim yapma, arama ve yansıtma gibi aşamaları da içerir. Sanatçı ise bu öğeleri kendi potasında eritebilen ve yansıtabilen kişidir. Sanatçı yaşadığı çevrenin etkisini işlerine yansıtır. Yaşam ve sanatın bütünleşmesi bütün tarih boyunca devam etmektedir. Bu derste yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde sanatı yaşam felsefesi haline getirmiş sanatçılar ve çevrelerindeki gelişmelere değinilecek; çağlara göre değişen yaşam ve sanat örnekleri pek çok boyutu ile irdelenecektir. Fakülte SeçmeliFakülte Seçmeli
STR 116 Sanat Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı, sanat ve tasarım eğitimi gören öğrencileri meslek yaşamlarında, çalışma ortamlarında verimli olabilmeleri için yönetimin ve uygulamalarında kuramsal ve uygulamalı olarak yaşama hazırlamaktır. Dersin içeriğinde yönetimin genel ilkeleri, sanat ürünü pazarlaması, müze yönetimi, galeri yönetimi, kültürel ve sanatsal etkinliklerinin düzenlenmesi, eski eserlerle ilgili kuruluşların yönetimi ile sponsorluk kurumları da ele alınmakta ve bu konuda projeler oluşturulması gibi konular yer almaktadır.Fakülte Seçmeli
STR 122 Teknoloji ve Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Günümüzde teknolojinin büyük gelişimi sanatı da etkilemiştir çağdaş sanatın gereksinimlerinden biri de teknolojidir. Sanatın ve yaratıcılığın da teknolojiyi nasıl etkilediğinin yanında çağdaş sanat akımlarının en son teknolojiyi nasıl kullandıkları da irdelenecektir.Fakülte Seçmeli
STR 128 Geleneksel Türk Sanatı 3(0+0+3) ECTS 5,00Minyatür, Tezhip, Ebru, Halı, Çini ve Keramik, Ahşap, taş, metal işçiliği, cam gibi geleneksel Türk sanatlarının tarihsel gelişimi, üslup özellikleri, teknikleri öğretilir.Fakülte Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
STR 130 Çağdaş Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm, Neo-Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, Soyut sanat, Pop Art, Noeuveau Realizm, Op-Art, Minimalizm, Kavramsal sanat, Neo-Ekspresyonizm konuları yanında Avant-garde sanat akımlarını (All-Over, Art Brut…(1940), Asamblaj, Damlatma Tekniği, Kinetik Sanat, Yeni Dada…(1950), Anlatı Sanatı, Dekolaj, Fluxus, Funk, Gövdesel sanat (Body Art), Oluşum (Happening), Hiperrealizm, Land Art (Arazi Sanatı), Performans, Video, Postmodernizm…(1960), Düzenlenmiş Fotoğraf, Yerleştirilmiş Yapıt(Enstalasyon)…(1970), Özgür Figürasyon, Simülasyonizm, Yeni Kitsch….(1980)) içine alarak güncel sanatı içerir. Fakülte SeçmeliFakülte Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 ServisÜniversite Seçmeli
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.Üniversite Seçmeli
CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.Üniversite Seçmeli
FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.Üniversite Seçmeli
GS 105 (FA 105) Modern Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, “anlama” özelliğinin nasıl bir “ağ sistemi” gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, “Savaşçılar ve Savaşlar” başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.Üniversite Seçmeli
GS 301 Müzik 3(3+0+0) ECTS 5,00Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.Üniversite Seçmeli
GS 309 Dijital İllüstrasyon 3(2+0+2) ECTS 5,00Vectörel ve pixel mantığı ile çalışan grafik tasarım programlarının, dijital illüstrasyon uygulamalarına yönelik projeler eşliğinde öğretilmesi, dijital illüstrasyon alanında gerçekleştirilmiş özgün örneklerin sunumları ve kişisel yorum çalışmaları dersin içeriğini oluşturur.Üniversite Seçmeli
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.Üniversite Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.Üniversite Seçmeli
ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.Üniversite Seçmeli
İNG 305 İngilizce V 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İNG 204 dersinin devamı niteliğinde olup, ön-orta seviyesinde İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu düzeyde öğrenciler, İngilizce ile daha etkin iletişim kurabilecekleri ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir seviyeye ulaşırlar.Üniversite Seçmeli
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.Üniversite Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
GS 302 Sahne Sanatları 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir. Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye’de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.Üniversite Seçmeli
GS 312 İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
GS 314 Arkeoloji ve Kültür 3(3+0+0) ECTS 5,00Ülkemizin sahip olduğu arkeolojik miras ve zenginliğin öğrenciye tanıtımı, tarihsel değerlerinin açıklanması, yeni yapılan arkeolojik kazılar ve bulgular hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi, arkeolojik alan ile ilgili kültürel açılım, arkeolojik devirler, buluntu objeler, sit alanları ve su altı arkeolojisi hakkında bilgilendirme.Üniversite Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırÜniversite Seçmeli
İNG 306 İngilizce VI 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İNG 305 dersinin devamı niteliğinde olup, ön-orta seviyesinde İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yarıyıl sonunda öğrenciler bildik ve ilgi alanlarına giren konular üzerine yalın bir diyalog veya metin üretebilecekleri; bir olayı veya bir deneyimi anlatabilecek, bir beklentiyi betimleyebilecek ve bir projeye veya bir düşünceye ilişkin açıklamaları kısaca dile getirebilecekleri bir seviyeye ulaşırlar.Üniversite Seçmeli
Uİ 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.Üniversite Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu
HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.Fazla Ders Yüklü Seçmeli ,tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık ,tez yazma aşamaları ,meb tez ,tez öneri örneği ,ankarada tez yazan yerler ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,tez projesi örneği ,tez taslağı örneği ,tez projesi ,tez anket örnekleri ,tez yazdırmak istiyorum ,ingilizce tez ,tez raporu

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031