Türk Dili Edebiyat Bölümü Doktora Tezi

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ BÖLÜMÜ 8 (SEKİZ) YARI YILLIK DERS PROGRAMI

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

DERS İÇERİKLERİ

1. SINIFI. DÖNEM

ÇTL 101 Türk Edebiyatı Tarihi I
İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’ten sonraki Türk edebiyatının tarihi gelişimi, bunların özellikleri. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı tarihi ve bu edebiyatın özellikleri.

ÇTL 103 Türk Dili Tarihi I
Türk dilinin tarihsel gelişmesi üzerine yoğunlaşır. (Ural-)Altay dilleri teorisi, Türk dilinin dönemleri, tarihsel Türk dilinin yazılı (standart veya edebî) ve konuşma dil türleri ve ürünleri dersin konularıdır.

ÇTL 105 Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı alfabesi hakkında genel bilgi. Osmanlı alfabesinin özel harfleri. Osmanlı alfabesinde iki ve dört türlü harfler. Osmanlı alfabesinde satır altı ve satır üstü işaretler. Harekeler. Osmanlı alfabesinde Arap unsurları. Osmanlı alfabesinde hat türleri.

ÇTL 107 Türkiye Türkçesi I
Kelime grupları ve hakkında genel bilgiler, kelime gruplarının kullanılışı ve çeşitleri. Cümlenin tarifi ve özellikleri. Cümle unsurları, cümle unsurlarını bulma. Cümle çeşitleri. Cümle tahlilleri.

ÇTL 109 Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I
Güneybatı Türk lehçelerinin söz varlığı karşılaştırmalı olarak verilir. Oğuz grubu Türk lehçelerinin söz varlığı, temel söz varlığı, genel özellikleri, ortak ve farklı yönleri incelenir. Ayrıca çok anlamlılık, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık, eş adlılık konularının söz varlığı ile olan ilgisi değerlendirilir. Sözlük bilimi açısından söz varlığı ele alınır.

ÇTL 113 Türk Tarihi I

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,
İslamiyetten Önceki Türk tarihi, Türk-İslam devletleri, Moğol Devletleri,Türklerin Anadolu’ya gelişi, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beylikleri ve sonrası gibi konular ele alınacaktır.

ÇTl 115 Rusça I
Alfabe. Rusçanın ünlü ve ünsüz sistemi ile ses bilgisi özellikleri. Hece çeşitleri. Fonetik algılama ve uygulama çalışmaları.

ÇTL 119 Yazılı ve Sözlü Anlatım I
Türkçeyi güzel kullanma, iyi ve doğru yazma yöntemleri, noktalama ve imlâ özellikleri. Türkçede yazılı anlatım türleri ve sözlü anlatım türleri ile bu türlerin uygulamalı örnekleri.

YDİ 101 İngilizce I
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.

AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersini okumanın gerekliliği, devrim kavramı ve Atatürk Türk devrimi öncesi gelişmeler. Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, fikir hareketleri. Devleti yıkan savaşlar, Trablugarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Montros Mütarekesi, Mütareke bahanesiyle yapılan işgaller, işgaller karşısında tutum, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletini teşkilatlandırması, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün görevleri.

BEG 101 Beden Eğitimi I / Güzel Sanatlar I
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi. Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.

Seçmeli Dersler

ÇTL 117 Türk Dünyası Coğrafyası
Türkistan kavramı, Rusya Federasyonu ve Kafkasya’da Türk topluluklarının yaşadıkları bölgelerin coğrafyası. Türkistan, Güney-Batı Asya, Balkan yarımadası ve diğer yerlerdeki Türk topluluklarının yaşadıkları bölgelerin coğrafyası. Demografik yapıları.

ÇTL 121Türk-Rus İlişkileri
Tarihî, sosyolojik ve kültürel ilişkiler açısından bu iki ulus arasındaki etkileşimlerin incelenmesi.

ÇTL 129 Türk Halk Bilimi I
Halkbilimin alanı, amacı, konusu. Halkbilim kavramları. Bilimsel araştırma yöntemlerinin aktarılması ve halkbilimi araştırmalarında kullanılan yöntemler.

II. DÖNEM

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

ÇTL 102 Türk Edebiyatı Tarihi II
İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’ten sonraki Türk edebiyatının tarihi gelişimi, bunların özellikleri. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı tarihi ve bu edebiyatın özellikleri.

ÇTL 104 Türk Dili Tarihi II
Türk Dili araştırmalarının kitap, makale ve tebliğ olarak tasnifi ve tanıtılması, kaynaklara gitmenin ilmî araştırmalardaki öneminin kavratılması yolunda bilgiler.

ÇTL 106 Osmanlı Türkçesi II
Osmanlıca’da ekler. Çekim ve yapım ekleri. Osmanlıca’da izafet ve onun türleri. Okunmayan “vav” ve “elif” işaretleri. Osmanlıca’da sayılar. Önekler ve onların yardımıyla oluşan sözcükler.

ÇTL 108 Türkiye Türkçesi II
Kelime grupları ve hakkında genel bilgiler, kelime gruplarının kullanılışı ve çeşitleri. Cümlenin tarifi ve özellikleri. Cümle unsurları, cümle unsurlarını bulma. Cümle çeşitleri. Cümle tahlilleri.

ÇTL 110 Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
Güneybatı Türk lehçelerinin söz varlığı karşılaştırmalı olarak verilir. Oğuz grubu Türk lehçelerinin söz varlığı, temel söz varlığı, genel özellikleri, ortak ve farklı yönleri incelenir. Ayrıca çok anlamlılık, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık, eş adlılık konularının söz varlığı ile olan ilgisi değerlendirilir. Sözlük bilimi açısından söz varlığı ele alınır.

ÇTL 112 Türk Tarihi II
İslamiyet’ten Önceki Türk tarihi, Türk-İslam devletleri, Moğol Devletleri,Türklerin Anadolu’ya gelişi, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beylikleri ve sonrası gibi konular ele alınacaktır.

ÇTL114 RusçaII
Alfabe. Rusçanın ünlü ve ünsüz sistemi ile ses bilgisi özellikleri. Hece çeşitleri. Fonetik algılama ve uygulama çalışmaları.

ÇTL 116 Yazılı ve Sözlü Anlatım II
Türkçeyi güzel kullanma, iyi ve doğru yazma yöntemleri, noktalama ve imlâ özellikleri. Türkçede yazılı anlatım türleri ve sözlü anlatım türleri ile bu türlerin uygulamalı örnekleri.

YDİ 102 İngilizce II
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır

AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersini okumanın gerekliliği, devrim kavramı ve Atatürk Türk devrimi öncesi gelişmeler. Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, fikir hareketleri. Devleti yıkan savaşlar, Trablugarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Montros Mütarekesi, Mütareke bahanesiyle yapılan işgaller, işgaller karşısında tutum, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletini teşkilatlandırması, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün görevleri.

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

BEG 102 Beden Eğitimi II / Güzel Sanatlar II
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri

Seçmeli Dersler

ÇTL 124 Türk Mitolojisi
Mitoloji ve mitoloji kavramı. Türk mitolojisinin yapısı ve kaynakları. Türeyiş ve yaratılış mitleri. Türk kozmonogisi. Kültler. Edebi metinlerde mitolojinin kullanımı ve bu metinlerin incelenmesi.

ÇTL 128 Türk-Çin İlişkileri
Tarihî, sosyolojik ve kültürelilişkiler açısından bu iki ulus arasındaki etkileşimlerin incelenmesi.

ÇTL 126 Türk Dil Bilimi
Türk Dili alanında yapılan dilbilim çalışmaları hakkında genel bilgiler ve dilbilimsel analizler üzerinde durulması.

2. SINIF

I. DÖNEM

ÇTL 201 Türk Edebiyatı Tarihi III
İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’ten sonraki Türk edebiyatının tarihi gelişimi, bunların özellikleri. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı tarihi ve bu edebiyatın özellikleri.

ÇTL 203 Orhun Türkçesi
Köktürk dönemi ile ilgili belgeler, fonetik ve morfolojik özellikler, örnek metinler.

ÇTL 205 Osmanlı Türkçesi III
Osmanlıca’da Arap kökenli bazı müennes ve müzekker isimler. Osmanlıca’da zamanlar. Uzak ve duyulan geçmişler. Osmanlıca’da zarf fiilleri. Osmanlıca’da yardımcı kelime bölükleri.

ÇTL 207 Şiir Çözümlemeleri I
Şiir türleri. Şiirin temel unsurları. İmge, sembol, alegori… kavramlarının öğretimi. Şiirin anlam ve estetik açısından incelenmesi. Şiir hakkında teorik bilgi. Şiir incelemesi örnekleri. Çağdaş şiirbilim yöntemleri ve dilbilim, anlambilim ile şiir metinleri üzerinde çözümleme çalışmaları.

ÇTL 209 Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I
Güney-doğu (Uygur-Karluk) diyalekt alanı ve linguistik sınırları ayrıntılı olarak öğrenciye tanıtılır. Diyalekt coğrafyası ve diyalektolojinin temel inceleme yolları üzerinde durulur. Örnek uygulamalar yapılır.

ÇTL 211 Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri Metin Aktarma I
Aktarma metotları ; Aktarma problemleri; Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; Çok kullanılan ifade ve deyimler; Basit metinlerin aktarılması.

ÇTL 215 Rusça III
Rusçanın temel söz varlığı. Adlar. Sıfatlar. Zamirler. Zarflar. Fiiller. Fiillerin emir kipleri. Etken ve edilgen yapı.

ÇTL 219 19.-20. Asır Türk Dünyası Tarihi I
19. Yüzyılda Türk Dünyası: Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, Özbek Türkleri, UygurTürkleri, Türkmen Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Tatar Türkleri, Başkurt Türkleri.

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

ENF 201 Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı I
Bilgisayarı kullanımının öğretilmesi bilgi teknolojileri ve bunlardan yararlanma yolları. Temel bilgisayar programlarının kullanımı ve uygulama.

Seçmeli Dersler

ÇTL 213 Türk Kültürü Araştırmaları
Kültür tanımları, Türk sosyal ve kültürel araştırmalarının metod ve teknikleri, saha araştırması teknikleri, kültürel araştırmalarda karşılaşılan problemler ve çözümleri, kültür araştırmalarında izafiyet, objektiflik, araştırma raporu hazırlaması, değerlendirme teknikleri dersin konularıdır.

ÇTL 217 Türk Dünyası Basın Tarihi
Türk dünyasında süreli yayın faaliyetleri. Süreli yayınların edebiyatın oluşumundaki etkisi. Belli başlı dergiler, gazeteler radyo ve televizyonlar. Süreli yayınlar aracılığı ile kurulan iletişim.

ÇTL 221 Salar Türkleri ve Dilleri
Bu derste Salar Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

ÇTL 225 Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
Güneybatı Türk lehçelerinin söz varlığı karşılaştırmalı olarak verilir. Oğuz grubu Türk lehçelerinin söz varlığı, temel söz varlığı, genel özellikleri, ortak ve farklı yönleri incelenir. Ayrıca çok anlamlılık, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık, eş adlılık konularının söz varlığı ile olan ilgisi değerlendirilir. Sözlük bilimi açısından a söz varlığı ele alınır.

II. DÖNEM

ÇTL 202 Türk Edebiyatı Tarihi IV
İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’ten sonraki Türk edebiyatının tarihi gelişimi, bunların özellikleri. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı tarihi ve bu edebiyatın özellikleri.

ÇTL 204 Eski Uygur Türkçesi
Ders Uygur Türkçesinin yazı ve ses bilgisini verir, yazı dilinin temel gramer yapılarını ve söz varlığını da kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Uygur sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

ÇTL 206 Osmanlı Türkçesi IV
Osmanlıca’da düz cümleler. Osmanlıca’da buyruk ve soru cümleleri. Ünlem ve kışkırtma cümleleri. Osmanlıca’da bağımlı ve bağımsız cümleler. Osmanlıca’da devrik cümleler. Osmanlıca metinler.

ÇTL 208 Şiir Çözümlemeleri
Şiir türleri. Şiirin temel unsurları. İmge, sembol, alegori… kavramlarının öğretimi. Şiirin anlam ve estetik açısından incelenmesi. Şiir hakkında teorik bilgi. Şiir incelemesi örnekleri. Çağdaş şiirbilim yöntemleri ve dilbilim, anlambilim ile şiir metinleri üzerinde çözümleme çalışmaları.

ÇTL 210 Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
Güney-doğu (Uygur-Karluk) diyalekt alanı ve linguistik sınırları ayrıntılı olarak öğrenciye tanıtılır. Diyalekt coğrafyası ve diyalektolojinin temel inceleme yolları üzerinde durulur. Örnek uygulamalar yapılır.

ÇTL 212 ÇTL 210 Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri Metin Aktarma II
Aktarma metotları ; Aktarma problemleri; Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; Çok kullanılan ifade ve deyimler; Basit metinlerin aktarılması.

ÇTL 216 Rusça IV
Rusça söz dizimi unsurları, cümle türleri ve uygulamaları.

ÇTL 220 19.-20. Asır Türk Dünyası Tarihi II
19. Yüzyılda Türk Dünyası: Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, Özbek Türkleri, UygurTürkleri, Türkmen Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Tatar Türkleri, Başkurt Türkleri.

ENF 202 Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı II
Bilgisayarı kullanımının öğretilmesi bilgi teknolojileri ve bunlardan yararlanma yolları. Temel bilgisayar programlarının kullanımı ve uygulama.

Seçmeli Dersler

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

ÇTL 214 Türk Dünyası Tiyatro Tarihi
Türk tiyatrosuna genel bakış. Geleneksel ve modern Türk tiyatrosu hakkında bilgiler. Tiyatronun tanımının yapılması, tiyatronun kaynağının tespit edilmesi. Edebiyat ve tiyatro ilişkisinin tespit edilmesi, tiyatro sanatı hakkında bilgi verilmesi. Tiyatro sanatında temel türler hakkında bilgi verilmesi. a.Tragedya b.Komedya c.Melodram d.Dram sanatında alt türler. Türk tiyatrosunu oluşturan etmenler ve kültürel kaynaklar hakkında bilgi verilmesi.

ÇTL 218 Türk Dünyası Eleştiri Tarihi I
Modern eleştiri kuramlarının dayandığı temel kavramların çağdaş Türk edebiyatı metinleri üzerinde öğretilmesi. Türk eleştiri edebiyatı hakkında genel bilgilerin verilmesi ve ilk eleştiri örnekleri üzerinde durulması.

ÇTL 222 Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri
Sarı Uygur Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenerek, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınması.

ÇTL 226 Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
Güneybatı Türk lehçelerinin söz varlığı karşılaştırmalı olarak verilir. Oğuz grubu Türk lehçelerinin söz varlığı, temel söz varlığı, genel özellikleri, ortak ve farklı yönleri incelenir. Ayrıca çok anlamlılık, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık, eş adlılık konularının söz varlığı ile olan ilgisi değerlendirilir. Sözlük bilimi açısından a söz varlığı ele alınır.

3. SINIF

I. DÖNEM

ÇTL 301 Çağdaş Türk Edebiyatı Metin İnceleme I
Millî edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı incelemeleri yapılır.

ÇTL 303 Orta Türkçe I
Orta Türkçe döneminin lehçeleri (Karahanlı Türkçesi, Harzem Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Tükçesi, vb.) ve temel dil özellikleri.

ÇTL 305 Türk Diyalektolojisi I
Diyalektolojinin temel kavramları (: diyalekt, dil, diyalekt coğrafyası, sosyal türleşme, linguistik yenilenme, dil sınırları, geçişler, türleşme mekanizmaları, yayılma vb.) ve diyalektolojinin metod ve teknikleri verilir. Türk diyalektlerinin oluşması, tarihsel ve modern Türk diyalektolojisinin kaynakları, Türk diyalektoloji tarihi, çağdaş Türk dil türlerinin (yazılı, konuşma) diyalektolojik araştırma yolları dersin konularıdır.

ÇTL 309 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I
Bugünkü Kıpçak Türkçesine ait bibliyografyanın tanıtılması, gramer özellikleri verilir. Kıpçak grubuna ait belli başlı dillerden olan Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçelerinin karşılaştırmalı ses ve şekil bilgisi özelliklerinin metinler üzerinde uygulamalı olarak verilmesi.

ÇTL 311 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri Metin Aktarma I
Kıpçak Türkçesi hakkında genel bilgi; Kıpçak Türkçesi grameri ve farklılıkları; Kıpçak Türkçesi orijinal metinler üzerinde okuma ve kelime tahlili çalışmaları

ÇTL 315 Mesleki Yabancı Dil
Edebiyat ve dil bilim alanlarında bilimsel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yabancı dil çalışmaları.

ÇTL 317 Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı
Çuvaş Türkleri, yaşadıkları coğrafya, sosyal ve kültürel yapılarının kısaca tanıtılması. Çuvaş Türkçesinin yazımında kullanılan alfabedeki harfler, ses değerleri ve bunlara ilişkin örnekler. Yazım kuralları. Çuvaş Türkçesinin ünlü ve ünsüz sistemi, parçalarüstü birimleri (vurgu, ton ve tonlama vb.), ses olayları. Çuvaş Türkçesinde isim yapım ve çekimi. Kelime grupları, tamlamalar, tamlama çeşitleri; tamlama ögeleri arasındaki ilişkiler. Yapılarına ve anlamlarına göre cümle çeşitleri, cümle dışı unsurlar ve eksik ögeli cümleler. Örnek metin ya da metinler üzerinde uygulamalar.

Seçmeli Dersler

ÇTL 307 Türk Kültür Tarihi
Kültür kavramının millet hayatındaki yeri, medeniyet-kültür ilişkisi ortaya konulduktan sonra Türk kültürü Türkistan kültür çevrelerinden başlamak üzere bütün yönleriyle tahlil edilecek, tarihi tekamülü ile ilgili hususlar; O arada Atlı-Göçebe Bozkır Kültürünün özellikleri ve diğer kültürler ile olan münasebetleri bu derste işlenecektir.

ÇTL 313 Türk İnanç Sistemleri
Gök ve yer kültü, acun tasarıları, yaratılışa ait anlatımların inançsal boyutu. Dinî unsurlarla kültürel unsurların karışımı konuları üzeride durulacaktır.

ÇTL 319 Sovyet Dönemi Dil Siyaseti
Sovyet merkezî idaresinin Rus olmayan halklara uyguladığı dil siyasetini, ana hedefini ve sonuçlarını tanıtır, ders Çarlık Rusyası’nın Rus olmayan teba için uyguladığı dil siyasetini de kapsar.

II. DÖNEM

ÇTL 302 Çağdaş Türk Edebiyatı Metin İnceleme II
Millî edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı incelemeleri yapılır.

ÇTL 304 Orta Türkçe II
Orta Türkçe döneminin lehçeleri (Karahanlı Türkçesi, Harzem Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Tükçesi, vb.) ve temel dil özellikleri.

ÇTL 306 Türk Diyalektolojisi II
Diyalektolojinin temel kavramları (: diyalekt, dil, diyalekt coğrafyası, sosyal türleşme, linguistik yenilenme, dil sınırları, geçişler, türleşme mekanizmaları, yayılma vb.) ve diyalektolojinin metod ve teknikleri verilir. Türk diyalektlerinin oluşması, tarihsel ve modern Türk diyalektolojisinin kaynakları, Türk diyalektoloji tarihi, çağdaş Türk dil türlerinin (yazılı, konuşma) diyalektolojik araştırma yolları dersin konularıdır.

ÇTL 310 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
Bugünkü Kıpçak Türkçesine ait bibliyografyanın tanıtılması, gramer özellikleri verilir. Kıpçak grubuna ait belli başlı dillerden olan Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçelerinin karşılaştırmalı ses ve şekil bilgisi özelliklerinin metinler üzerinde uygulamalı olarak verilmesi.

ÇTL 312 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri Metin Aktarma II
Kıpçak Türkçesi hakkında genel bilgi ; Kıpçak Türkçesi grameri ve
farklılıkları ; Kıpçak Türkçesi ; Orijinal metinler üzerinde okuma ve kelime
tahlili çalışmaları.

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

ÇTL 316 Mesleki Yabancı Dil
Edebiyat ve dil bilim alanlarında bilimsel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yabancı dil çalışmaları.

ÇTL 320 Yakut Türkçesi ve Edebiyatı
Saha (Yakut) Türkçesi hakkında genel bilgi ve genel bibliyografya verilir. Ses bilgisi, ses olayları. Saha (Yakut) Türkçesinde kök, ek ve bunların münasebetleri, Kelime yapımı, kelime çeşitleri ve özellikleri. Örnek metin çalışmaları.

Seçmeli Dersler

ÇTL 308 Okuma -Yorumlama
Okuma ve yorumları edimleri üzerine durularak; bilişsel ve mimetik okuma / anlamlandırma çabaları ile hermeneutik okuma / anlamlandırma yöntemleri uygulamalı olarak öğretilecektir. Gazete dergi ve edebi metinler okunmasında ve yorumlanmasında uygulanacak teknikler tartışılacak ve hazırlayacakları okuma programları ile öğrenciler de dersin yürütülmesine katkı sağlayarak, öğrenme becerileri geliştirilecektir.

ÇTl 314 Ön Asya Tarihi
Genel Türk tarihi açısından son derece önemli olan Asya Tarihi’nin incelenmesi, prototürk yaşam ve kültürel üretkenliğinin değerlendirilmesi.

ÇTL 320 Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı
Çocuk edebiyatının önemi, özellikleri. Çocuk Edebiyatı’nın ortaya çıkışı. Çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması, örneklerin pedagojik olarak incelenmesi .Türk dünyası edebiyatında yer alan çocuk edebiyatı ürünlerinin tür, şekil, muhteva, dil ve üslup yönünden incelenmesi. Pedagojik formasyonla desteklenen bu bilgilerin metinler üzerinde gösterilerek sunulması.

4. SINIF

I. DÖNEM

ÇTL 401 Anlatı Çözümlemeleri I
Değişik edebi türlerde verilmiş eserler geleneksel yöntemler yanında modern tekniklerin de yardımıyla çok yönlü tahlil edilecektir.

ÇTL 403 Çağatay Türkçesi I
Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgiler. Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Yazı ve imlâ . Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

ÇTL 405 Genel Dilbilim I
Dilbiliminin tanımı, tarihçesi, temelleri, diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Dilbilimde kullanılan metodlar. Dilbilim kuramları.Yapı ve köken bakımından dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin alt sınıfları: sesbilim, biçimbilim, sözdizimi, kökenbilim, sözcükbilim, sözlükbilim, adbilim vb.

ÇTL 409 Kuzeydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I
Kuzey-doğu Sibirya Türk topluluklarının Çingiz dönemi ve sonrası edebî durumu tanıtılır. Yeni Türkçe dönemi Kuzey-doğu Sibirya Türklerine ait yazılı kaynakları da kapsar.

ÇTL 411 Kuzeydoğu Türk Lehçeleri Metin Aktarma I

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,
Aktarma metotları; aktarma problemleri; kuzeydoğu Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.

ÇTL 413 Bitirme Tezi I
Bilimsel çalışma yöntemleri, metin inceleme ve yorumlama çalışmaları. Tez üzerinde çalışma, tezin hazırlanması doğrultusunda yapılan çalışmaların kontrolü ve değerlendirilmesi. Bitirme tezi üzerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesi ve tezin bitirilmesi.

ÇTL 415 Mesleki Yabancı Dil
Edebiyat ve dil bilim alanlarında bilimsel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yabancı dil çalışmaları.

ÇTL 417 Edebiyat Akımları I
Edebiyat tarihi ve onun gayesi. Edebi eleştiri ve onun amacı. Edebiyatın başka bilim dalları ile ilişkisi. Edebiyatta başlıca edebi cereyanlar: klassisizm, romantizm, realizm, sembolizm, naturalizm.

Seçmeli Dersler

ÇTL 407 Türk Dünyasının Güncel Sorunları
Tarihî, sosyolojik, psikolojik ve jeopolitik sorunların değerlendirilmesi.

ÇTl 419 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri
Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan Türk dünyası, farklı düşünce sistemleri ile karşılaşmış, bunlardan benimsediği ve karşı duruş sergilediği fikirler olmuştur. Bu fikirlerin neler olduğu, çıktığı coğrafya ve Türk dünyası üzerinde nasıl etki ettiği incelenecektir.

ÇTL 421 Sibirya Tarihi
“Sibir” adı ve Sibir’in eski Türk çağı özetlendikten sonra Çingiz ve oğullarının bu bölgedeki faaliyetlerine değinilmekte, özellikle Küçüm Han tarafından tesis edilen Sibir Hanlığı ve bugün Sibirya’da Rusya Federasyonu’na bağlı olarak yaşayan Türk topluluklarının siyasî ve kültürel tarihleri konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir.

II. DÖNEM

ÇTL 402 Anlatı Çözümlemeleri II
Değişik edebi türlerde verilmiş eserler geleneksel yöntemler yanında modern tekniklerin de yardımıyla çok yönlü tahlil edilecektir.

ÇTL 404 Çağatay Türkçesi II
Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgiler. Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Yazı ve imlâ . Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

ÇTL 406 Genel Dilbilim II
Dilbiliminin tanımı, tarihçesi, temelleri, diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Dilbilimde kullanılan metodlar. Dilbilim kuramları.Yapı ve köken bakımından dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin alt sınıfları: sesbilim, biçimbilim, sözdizimi, kökenbilim, sözcükbilim, sözlükbilim, adbilim vb.

ÇTL 410 Kuzeydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II
Kuzey-doğu Sibirya Türk topluluklarının Çingiz dönemi ve sonrası edebî durumu tanıtılır. Yeni Türkçe dönemi Kuzey-doğu Sibirya Türklerine ait yazılı kaynakları da kapsar.

ÇTL 412 Kuzeydoğu Türk Lehçeleri Metin Aktarma II
Aktarma metotları; aktarma problemleri; kuzeydoğu Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.

ÇTL 413 Bitirme Tezi II
Bilimsel çalışma yöntemleri, metin inceleme ve yorumlama çalışmaları. Tez üzerinde çalışma, tezin hazırlanması doğrultusunda yapılan çalışmaların kontrolü ve değerlendirilmesi. Bitirme tezi üzerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesi ve tezin bitirilmesi.

ÇTL 415 Mesleki Yabancı Dil
Edebiyat ve dil bilim alanlarında bilimsel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yabancı dil çalışmaları.

ÇTL 418 Edebiyat Akımları II
Edebiyat tarihi ve onun gayesi. Edebi eleştiri ve onun amacı. Edebiyatın başka bilim dalları ile ilişkisi. Edebiyatta başlıca edebi cereyanlar: klassisizm, romantizm, realizm, sembolizm, naturalizm.

Seçmeli Dersler

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

ÇTL 408 Kafkasya – Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları
Kafkasya bölgesinde yaşayan Türk topluluklarının dil, kültür ve edebiyat açısından incelenmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların önerilmesi.

ÇTL 420 Türk Dil İlişkileri
Ders; Türk dilinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır.

ÇTL 422 Sibirya Alan Araştırmalarının Kaynakları
Sibirya alan araştırmalarının dil, tarih ve kültür konularında önemli tarihî kaynakları ve bu konuda yapılan çalışmalar üzerinde durulur.

türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,       türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,     türk dili ve edebiyatı doktora programları     türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili ve edebiyatı doktora programı     türk dili ve edebiyatı doktora tezleri     bilkent türk dili ve edebiyatı doktora     türk dili edebiyatı doktora      özel ders,     bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?