Uluslararası İlişkiler Tez Taslağı

DERS İÇERİKLERİ

YAZDIR

PSI 101 Uluslararası İlişkiler I

Uluslararası İlişkilerin temel kavramları; uluslararası düzen kavramı; devletler, etnik gruplar, uluslar üstü örgütler ve uluslar ötesi güçler gibi uluslararası ilişkilerin aktörlerini inceler.

,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 103 Siyaset Bilimine Giriş I

Siyaset Biliminin ve yan alanlarının gözden geçirilmesi; devlet, iktidar, otorite ve meşrutiyet gibi siyaset biliminin temel kavramlarını, siyasetin doğasını, siyasetin temel kurumları ve siyasetin süreçlerinin incelenmesini konu alır.  tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

LAW 101 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; hukukun temelleri ve kaynakları; hukuki sistemler; kanun yazımı; kanunların ve hukuki sistemlerin sınıflandırılması; Milli Hukuk; uluslararası Hukuk; Anayasa Hukuku; İdari Hukuk; Kişisel İlişkiler, aile ve miras hukuku; hukuki kurumlar; mülk ve mülkiyet; haklar ve sorumluluklar incelenir. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 102 Uluslararası İlişkiler II

Ulusal çıkarlar ve dış politika vasıtaları üzerine yoğunlaşır: diplomasi, iktisadi etkiler, kitle iletişim ve savaş; uluslararası hukuk ve uluslararası organizasyonların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri hakkındaki konuları ele alır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 104 Siyaset Bilimine Giriş II

Siyaset Biliminin ve yan alanlarının gözden geçirilmesi; devlet, iktidar, otorite ve meşrutiyet gibi siyaset biliminin temel kavramlarını, siyasetin doğasını, siyasetin temel kurumları ve siyasetin süreçlerinin incelenmesini konu alır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

SOC 102 Sosyolojiye Giriş

Filozofların ifade ettiği sosyal düşünceler, sosyolojik araştırma ve sosyal kurumlar hakkında bilgi, sosyal teori kavramları; toplum; otorite; statü; yabancılaşma; ekonomi ve toplum gibi konular ele alınır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

LAW 102 Anayasa Hukuku

Türk Anayasalarının tarihi gelişimi; 1982 Anayasası; genel hükümler; Cumhuriyetin yapısı; temel hak ve ödevler; Kişisel hak ve ödevler; sosyal ve ekonomik hak ve ödevler siyasi hak ve görevler; Cumhuriyetin yapısı; temel hak ve ödevler; Kişisel hak ve ödevler; sosyal ve ekonomik hak ve ödevler; siyasi hak ve görevler; Cumhuriyetin organları; yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri; mali ve ekonomik hükümler ele alınır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 201 Diplomasi Tarihi I

Vestfalya’dan sonraki baslıca siyasi gelişmelerin çalışılması, Fransız Devrimi ve sonrası, 19. yüzyıldaki önemli siyasi olayları ele alır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 203 Türk Siyasi Tarihi I

Osmanlı-Türk siyasi hadiselerinin tarihi sürecini devlet-toplum ilişkileri temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan dönemi ekseninde inceler.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 205 Siyasi Düşünce Tarihi

Eski Yunan, Ortaçağ ve Erken Modern çağ siyasi düşüncelerinin temel özelliklerinin incelenmesi, Plato, Aristo, Hobber, Locke, Rousscau ve Maix gibi baslıca siyaset düşünürlerinin siyasi felsefelerinin yoğun çalıması ele alınır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 207 Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri

Toplumsal araştırmada niceliksel ve niteliksel yöntemler; veri toplama teknikleri; veri ölçme ve yorumlama; teoriler, hipotezler ve modeller; örnekleme teknikleri soru formu hazırlama; araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi gibi konular incelenir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

LAW 201 Uluslararası Hukuk I

Uluslararası Hukuk kavramı; devletler, uluslararası teşkilatlar, uluslararası Hukukun konularından kendini idale etmeyen topraklar ve özel şahıslar; uluslararası hukukun kaynakları ve konuları; devlet, oluşturan unsurlar işlenir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 202 Diplomasi Tarihi II

20. yüzyıldaki önemli siyasi olayların çalışılması, I. ve II. Dünya savaşı ve etkileri, soğuk savaş dönemi ve sonrası gelişmeleri konu edinir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 204 Türk Siyasi Tarihi II

Cumuriyet dönemi Türk siyasal sistemindeki gelişmeleri ele alır; siyasal partiler ve parti sisteminin sosyo-kültürel dinamikleri; temel siyasal güçler; çok parti deneyimi ve demokrasinin problemleri gibi konulara ağırlık verir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 210 Siyaset Sosyolojisi

Modern devlet ve toplumun tarihi evrimi, devlet, toplum ve siyaset arasındaki ilişkiler; vatandaşlık, siyasi katılım, siyasi toplumsallaşma ve siyasi kültür kvramları incelenir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 212 Medeniyetler Tarihi

Batı Medeniyetinin kökenleri ve tarihi gelişimi, Orta Çağın reform ve toplumsal, siyasi ve kültürel özellikleri, Fransız ve Endüstri Devrimi ve Milli devletin ortaya çıkışını ele alınır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

LAW 202 Uluslararası Hukuk II

Uluslararası Sorumluluk kavramı; diplomatik koruma, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, muafiyetler ve ayrıcalıklar, uyuşmazlıkların çözümü konu edilir.

PSI 301 Türk Dış Politikası I

Türk dış politikasının tarihsel dinamikleri; iç-dış politika etkileşimi; II. Dünya savaşına kadar Türk dış politikasinin seyri gibi temaları ele alır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 303 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler teorisindeki temel paradigmaları konu alır; uluslararası ilişkiler hakkındaki geçmiş teoriler ve çağdaş yaklaşımlarlar; karar verme ve entegrasyon kuramları vb. baçılıklara ağırlık verir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 305 Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi

Dış Politika yapımı teorisi ve Uygulaması; dış politika analizinin karşılaştırmalı konu ve ilke çalışmaları konu edilir.

LAW 301 Medeni Hukuk

Medeni kanunun özel şahısların birbirleriyle ilişkilerine ilişkin yönleri; başlangıç maddeleri; şahısların hukuku (başlangıç, koruma ve şahsiyet); aile hukuku (nişan, evlilik, boşanma); kanunun uygulanma alanları incelenir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 302 Türk Dış Politikası II

II. Dünya savaşı sonrası Türk dış politika eğilimlerini ele alır; Türk iç-dış politika etkileşimleri; Türk dış politikasının oluşumu ve uygulanmasında baslıca aktörlerin oynadıkları roller gibi konulara ağırlık verir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 308 Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler kavramı ve yapısının detaylı çalışması; uluslararası örgütlerin farklı biçimleri ve temel özellikleri; modern dünya siyasetinde uluslararası örgütlerin rolüçalışılır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 310 Çağdaş Siyasi Teoriler

Farklı baçılamlarda siyasi ideolojilerin tarihi gelişimi; liberalizm, demokratik teori, sosyalizm, konservativizim; façıizm ve feminizm gibiçağdaş siyasi ideolojiler işlenir.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 401 Avrupa Bütünleşmesi

Avrupa entegrasyonunun tarihi süreç temel alınarak analizi; Avrupa Birlişi’nin yapısal ve kurumsal karakteri, Birlişin yayılma politikası ve Türkiye’nin Avrupa Birlişi ile olan ilişkileri konularını ele alır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 403 Amerika’da Siyaset ve Dış Politika

Siyasi kurumların ve federal hükümet süreçlerinin dinamikleri,çıkar gruplarının rolleri, siyasi partiler ve kamuoyunun görüşleri ve yirminci yüzyılda, Amerika’nın savaş sonrası önde gelen bir dünya gücü olarak ortaya çıkışınına vurgu yaparak dış politikası ele alınır.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 406 Dünya Politikasında Güncel Konular

Dünya politikasında güncel konular ve sorunlu bölgeler konu edilir.

PSI 408 Orta Doğu

Orta Doğu’da tarihi ve çağdaş gelişmeler; baslıca uyuşmazlık alanlarının tanımlanması, bölgenin önemli ülkelerindeki ekonomik ve siyasal süreçleri tahlil eder. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 410 Avrasya

Kafkasya ve Orta Asya’daki tarihi ve güncel siyasi gelişmelerin çalışılması ve bunların Türk dış politikası üzerindeki etkilerini ele alır.

Seçmeli Dersler:

Sınıf 3:

PSI 314 Rusya’nın Siyaset ve Dış Politikası

Soğuk savaş döneminin yaşıandığı 1947-1991 yılları arasında, Rusya Federasyonu (o dönemde Sovyetler Birlişi), iki süper güçten birisiydi. Sovyetler Birlişi’nin 1991 yılında yıkılmasına rağımen, Rusya Federasyonu, doğal kaynaklarının yanısıra, diplomatik, askeri ve siyasi imkanlarından ötürü, soğuk savaş sonrası dönemde de, stratejik önemini muhafaza etmektedir. Bu durumda, coğrafi yakınlığından ve çıkarların kesişmesinden ötürü, Türk siyaset adamları ve akademisyenleri, dış politikaya ilişkin hesaplamalarında, Rusya’nın politikalarını ve imkanlarını dikkate almak zorundadır. Bu baçılamda, INTR 306 dersinde, Rusya’nın siyasi yapısı, siyasi kültürü ve dış politikası incelenecektir. Öğrenciler, Sovyetler Birlişi’nin siyasi yapısı ile dış politikasının prensipleri hakkında kısaca bilgilendirildikten sonra, son Genel Sekreter Mihail Gorbaçov’un Yeni düşünce, Glasnost ve Perestroika politikaları tartışılacaktır. Boris Yeltsin ve Vladimir Putin’in dış politikalarının ana hatları irdelenecektir. Rusya’nın siyasi ve idari yapıları tartışıldıktan sonra, Aleksandır Dugin ve Soljenitsin gibi Rus düşünürlerinin yaklaşımlarları izah edilecektir. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 311 Karşılaştırmalı Devlet ve Demokrasi

Çağdaş devletin doğuşu ve gelişimi ve onun farklı ülkelerde demokrasinin gelişmesine olan etkileri; demokrasiye geçiş; demokratikleşme süreci ve karşılaştırmalı bir bakııla demokrasinin konsalidasyonu gibi sorunsalları ele alır.

PSI 319 Balkanlar

Tarihi perspektif içerisinde Balkanların yeri ve önemi; soğuk savaş sonrası döneme özel atıflarla Balkan siyasetinin toplumsal ve kültürel dinamikleri üzerine yoğunlaşır.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 313 Bürokrasi

Bürokrasi kavramı, bürokratik yapıların tarihi gelişiminin karşılaştırmalı bakış açısından analizi, demokratik rejimlerde siyasi güçler ve bürokrasiler arasındaki etkileşim; bürokrasinin siyasileştirilmesi ve siyasetin bürokratiklıetirilmesi ele alınır.

PSI 315 Karşılaştırmalı Siyaset

Bu ders Türk siyaseti dışında farklı ülke siyaset tarzları ve yollarının da olduğunu mukayeseli birçalışma ile göstermeyi amaçlamaktadır. Dahası, bu ders neden ülkelerin farklı farklı hükümetıekli, siyasal kültür, siyasal katılım modeli, siyasal kurum ve sivil-asker ilişkisi geliştirdiklerini anlamayaçalışarak bu farklılıkları karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 317 Küreselleşme ve Post-Modern Durum

Küreselleşme kavramı küreselleşmenin karşıt paradigmaları, küreselleşme ve küreselleşmenin siyasi gelişmeler üzerindeki etkisi; modernite ve post-modernite hakkındaki tartışmalar konu edilir.

PSI 322 Çevre Politikaları

Küresel çevreyi etkileyen günümüze ilişkin konular, kirlilik, çoraklaşma, azalan kaynaklar, enerji muhafazası, alternatif enerji kaynakları, geri dönüşüm ve çevre korumasının siyasi boyutları incelenir.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 324 Kültür ve Siyaset

Kültür kavramına farklı yaklaşımlarlar, siyasetin kültürel açıklamaları ve kültür ile ilişkisi, siyasi alanı belirlemede kültürün rolü işlenir. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

Sınıf 4

PSI 412 Diplomatik Yazışma

Diplomatik yazışma formatı; ülkeler arası yazıımaların farklı şekilleri ve diplomatik dil kullanılarak muayyen konularda metin yazma şekilleri üzerine yoğunlaşan bir ders.

PSI 414 Üçüncü Dünya

Üçüncü Dünya fikri; modernleşme ve bağımlılık teorileri; üçüncü dünyadaki siyasal sistem ve süreçlerin temel boyutlarını ekonomik gelişme ve demokrasi baz alınarak analizi gibi konulara ağırlık verir.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 416 Toplum ve Kültür

Toplum ve Kültürün paradigmaları, toplum ve siyaseti anlamada kültürün önemi ve örnek olaylarla vurgulanması ele alınır.

LAW 401 Uluslararası Özel Hukuk

Vatandaşlık hukuku, yabancıların hak ve yükümlülükleri; milli hukuk, uluslararası hukukçatışması; yabancı mahkemelerin tanınması ve yetkisi; uluslararası özel hukuk ve yabancılarla ilişkili meselelerde yetkili mahkeme konuları ele alınır.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 427 Osmanlı Diplomasi Tarihi

On yedinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar dış politikaya ve savunma politikasına vurgu yapılarak Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi işlenir.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 421 Çağdaş Siyasi Sorunlar

Bu ders, öğrencilerin diğer derslerde edindiği kuramsal bilgileri kullanarak güncel siyasal sorunları çözümleme becerisi kazanmalarını hedeflemektedir. Bir bakıma öğrencilere, bilgilerini disiplinli bir biçimde kullanmalarını öğretecektir. Üniversite öğretiminin son yılına yerleştirilmesinin amacı da budur. uluslararası ilişkiler alanında aynı amaca hizmet eden bir ders dördüncü sınıfın ikinci döneminde verilmektedir : “Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar.” Bu derste son zamanlarda yapılmış araştırmalar ve yeni basılan kitaplar kullanılarak, güncel sorunların ekonomik, toplumsal, tarihsel, kültürel boyutları tartışılacaktır. Böyle bir dersin, öğrencilerin güncel sorunları algılama yeteneğini geliştirme ve toplum bilimlerin analitik gereçlerini kullanma becerisini artırması beklenmektedir.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

PSI 424 Türk İdari Tarihi

Türk idari sisteminin tarihsel gelişimi ve ve bunun siyaset sistemi ile olan ilişkileri; baslıca özellikleri, kurumları ve Türk idari sisteminin işleyiş biçimini inceler.

PSI 425 Askeri Güvenlik Örgütleri

Savaş sonrası güvenlik konuları ve politikalarınınçalışılması, baslıca askeri güvenlik örgütlerinin gelişimi, soğuk savaş sonrası gelişmelerin güvenlik konularına ve örgütlere olan etkilerini çalışır.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031