Tez Yazım Programı

Ders İçerikleri

 

Introduction to Psychology I (Psikolojiye Giriş I) (4-0 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji biliminin tanımı, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, öğrencilerin daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır.,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Research Methods I (Araştırma Yöntemleri I) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Introduction to Psychology II (Psikolojiye Giriş II) (4-0 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji I dersinin devamı niteliğinde, Psikoloji biliminin tanımı, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, öğrencilerin daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Statistics I (İstatistik I) (3-2 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji’de kullanılan istatistiksel analizler için temel kavramların tanıtılmasıdır. Bu ders, iki bölümlük bir bütünün ilk bölümüdür. Bu dersin amacı, öğrencileri sosyal bilimler bağlamında istatistiğin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için öğrencilere veri düzenleme, derleme, sunma ve çözümlemeye ilişkin istatistik becerileri kazandırılacaktır. Öğrencilerin, istatistiki işlemler altında yatan mantığı kavramaları ve kavrayışlarını hipotez test etme aracılığıyla sosyal bilimler araştırmalarına uygulamaları beklenmektedir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Statistics II (İstatistik II) (3-2 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji’de kullanılan istatistiksel analizler için temel yöntemlerin uygulamalarının öğretilmesidir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Cognitive and Social Development I (Bilişsel ve Sosyal Gelişim I) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrenciye yaşamın başlangıcından ergenliğe kadar olan başlıca bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Bu ders, insan gelişiminin fiziksel, bilişsel ve psikososyal boyutlarındaki değişim ve sürekliliğin ekolojik bir yaklaşımla araştırılmasını içeren iki dönemlik bir dersin ilk bölümüdür. Öğrencinin hem çoğu kişide görülen gelişim sürecini hem de kişilere özgü gelişimsel farklılıkları anlamasının üstünde durulmaktadır. Doğum, bebeklik, okul öncesi dönem ve çocukluk dönemi çeşitli teoriler ışığında çalışılmaktadır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Social Psychology I (Sosyal Psikoloji I) (4-0 ) 4
Dersin amacı diğerinsanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını tanıtmak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir. Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. İki dönemlik bir dersin ilk kısmı olan bu ders, sosyal etkileşim odaklıdır. Kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile ilişkisi ve alan araştırmalar kültürlerarası bir perspektif ile aktarılır. Bu dersin içeriği, belirtilen konu başlıklarından oluşmaktadır: Alanın tarihsel süreci, ana kuramsal ve yöntemsel konular, sosyal biliş, kalıp yargılar, önyargı ve ayrımcılık, sosyal ve kültürel bağlamda benlik.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Cognitive Psychology I: Learning (Bilişsel Psikoloji I: Öğrenme) (4-0 ) 4
Dersin temel amacı bilişsel davranışın analiziyle ilgili kuram ve öğrenme stillerini vurgulamak, davranışçı ve bilişsel kuramların öğrenme ile ilgili farklı önermelerini, bilimsel deneylerin amaç ve yöntemleriyle beraber sonuçlarını, bu sonuçların kuramsal gelişmelere olan katkılarını ve günlük hayattaki uygulama alanlarını öğretmektir. Bu yolla, öğrencilerin Bilişsel Psikoloji alanı ile ilgili olarak kuramlar ve yöntemler açısından genel bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmıştır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Research Methods II (Araştırma Yöntemleri II) (4-0 ) 4
Dersin amacı, Araştırma Yöntemleri I dersinin bir devamı olarak öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için daha fazla deneyim kazanmasını sağlamaktır. Bu dönemde öğrenciler, veri düzenleme, derleme, sunma ve çözümlemeye ilişkin istatistik becerileri öğrenmeye devam edeceklerdir. Derste, sosyal bilimlerde en sık kullanılan istatistiki tekniklere hâkimiyet amaçlanmaktadır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Cognitive and Social Development II (Bilişsel ve Sosyal Gelişim II) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrencilere ergenlikten ölüme kadar olan başlıca bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Ayrıca ölümden sonra yakınların yas süreçleri de farklı açılardan incelenmektedir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Social Psychology II (Sosyal Psikoloji II) (4-0 ) 4
Dersin amacı Sosyal Psikoloji I dersinin devamı olarak diğerinsanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını daha detaylı olarak tanıtmak ve ele almak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir. Bu dersin içeriği, kişilerarası çekim, yakın ilişkiler, kişilerarası saldırganlık, tutumlar, sosyal etki, ikna etme ve tutum değişikliği, uyum, liderlik ve güç, grup süreçleri, örgütsel dinamikler ve çevresel psikoloji konu başlıklarını kapsamaktadır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Cognitive Psychology II: Perception (Bilişsel Psikoloji II: Algı) (4-0 ) 4
Dersin temel amacı bilişsel davranışın analiziyle ilgili kuramları ve algı stillerini vurgulamak, davranışçı ve bilişsel kuramların görsel algı süreçleri ile ilgili farklı önermelerini, bilimsel deneylerin amaç ve yöntemleriyle beraber sonuçlarını, bu sonuçların kuramsal gelişmelere olan katkılarını ve günlük hayattaki uygulama alanlarını öğretmektir. Ele alınan konular arasında algı, dikkat, kısa ve uzun süreli bellek, kategorizasyon, problem çözme ve karar verme vardır. 
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Testing and Measurement (Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri) (3-2 ) 4
Bu ders, psikolojide kullanılan bağımsız ve tekrarlı ölçümleri de içeren deneysel yöntemleri ve kompleks dizaynları içerir. Öğrencilerin psikoloji deneylerine katılarak ve dizayn ederek, algı, dikkat, öğrenme, hafıza, düşünme ve dil konularında araştırma raporları yazarak ve yayınlanmış deney raporlarını analiz ederek öğrenmeleri amaçlanır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Theories of Personality (Kişilik Kuramları) (4-0 ) 4
Bu dersin amacı öğrenciye kişilik üzerine bilimsel bilgi vermek, farklı kuramların yapısını, kişilik tanımlarını, kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Industrial and Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrencilere endüstri ve örgüt psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri/örgüt psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Dersin ana başlıkları endüstri ve örgüt psikolojisinin tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri, iş analizi, personel seçme ve yerleştirme süreçleri ve yöntemleri, ihtiyaç analizi ve eğitim, performans değerlendirmesi ve geribildirimi, motivasyon, liderlik, kurumsal ortamlarda grup içi ve gruplar arası süreçler, kurumsal yapılar ve değişim, iş doyumu, iş yerine zarar veren çalışan davranışları, olumlu çalışan tutumları, iş-aile dengesi ve çatışması ve iş yerinde stres ve başa çıkma yolları olarak sıralanabilir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Psychopathology (Psikopatoloji) (4-0 ) 4
Bu derste, psikolojik bozukluklarla ilgili olan kuramsal bakış açıları, tanımlar, epidemiyoloji, tanı teknikleri, klinik örüntüler, açıklamalar ve tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. Derste normal ve normal dışı davranış arasındaki süreklilik vurgulanacak ve psikopatoloji hümanistik bir yaklaşımla ele alınacaktır. Psikopatolojinin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel bağlamda anlaşılmasına çalışılacaktır. Dersin işlenmesinde teorik tartışma ve sunumların yanı sıra rol alma, vaka çalışması ve beyin fırtınası uygulaması gibi etkileşimli tekniklere de yer verilecektir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 
Physiological Psychology (Fizyolojik Psikoloji) (4-0 ) 4
Dersin amacı insan davranışının fizyolojik ve nöroanatomik süreçlerini anlamaktır.
 
Clinical Psychology I (Klinik Psikoloji I) (4-0 ) 4
Psikoloji bilimini en önemli uygulama alanı olan bu ders, iki farklı döneme yayılarak verilmektedir ve bu ders Klinik Psikoloji alanına giriş niteliği taşımaktadır. Bu derste öğrencilerin bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayırımı; klinik psikolojinin uluslararası ve Türkiye’deki gelişiminin tarihçesi; klinik psikolojinin klinik ekip içindeki görevlerini ve sınırları öğrenmeleri yanısıra alanda çalışacakları koşullarda neler yapabileceklerinin farkına varmaları, değişen gereksinimlere göre yeniden yapılanan alanı ve yeni tekniklerin kullanımı ile tanışmaları amaçlanmıştır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
 Cross-Cultural Psychology (Kültürel Psikoloji) (4-0 ) 4
Psikolojinin birçok alanında kültürel bağlamların etkileri uzun yıllardır araştırılmakta ve pek çok farklı kuram çerçevesinde incelenmektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal psikolojik ve bağdaştırmacı bir bakış açısıyla bireyin gelişiminde içinde yetiştiği kültürel bağlamın etkilerini, bu etkilerin kişilik özelliklerine, tutumlara ve bireyin işlevselliğine yansımalarını kuramsal altyapılar ve bilimsel bulgular ışığında aktarmaktır. İlk kuramlarda çoğunlukla üzerinde durulan kültürler arası farklılıkların insan psikolojisine olan etkilerinin yanı sıra, son yıllarda küreselleşmeyle beraber daha çok üstünde durulan kültürler arası benzerliklere yakın zamandaki yazından örneklerle değinilecek ve bu konularda öğrencilerin farklı görüşlerini sunmalarına imkân sağlanacaktır. Ayrıca, öğrenciler ilgilerini çeken farklı kültürlerin tutum, grup normları, liderlik uygulamaları gibi psikoloji bilimini ilgilendiren özelliklerini araştırarak hem farklı bakış açılarıyla tanışma, hem de kendi ilgi alanlarına giren bu konularda kültürler arası sosyal psikoloji perspektifi edinerek araştırma yapma fırsatı bularak, bu alanda deneyim kazanacaklardır.
 tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Clinical Psychology II (Klinik Psikoloji II) (4-0 ) 4
            Klinik Psikoloji I dersinin devamı niteliğindeki bu derste DSM-IV’e göre detaylı teşhis süreçleri anlatılmaktadır ve psikoterapi yöntemlerindeki güncel gelişimler ve problematik/tartışmalı konular ele alınmaktadır. 
Stress Management (Stres Yönetimi) (Seçmeli) (3-0) 3
            Stres Yönetimi dersinin amacı stres ve başa çıkma teorilerinin gözden geçirilmesiyle birlikte stres tepkilerinin mekanizmaları, stres ile ilişkili faktörleri, stres azaltımında işe yarayan başa çıkma becerilerini incelemektir.
Family Therapy (Aile Terapisi) (Seçmeli) (3-0) 3
Aile Terapisi dersinin amacı aile terapilerinde kullanılan sistem yaklaşımlarını tanıtmak, öğrencilerin aile içi sorunları tanımlayabilme ve çözümleyebilme becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamındaailenin psikolojik, sosyolojik yapısı; evlilikte eş seçimi; iş yaşamı ve aile; ailede çağdaş değişimler; bireysel terapi-aile terapisi farkı; anababa eğitimi; uygun terapi teknikleri gibi konular işlenecektir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Cross-Cultural Industrial and Organizational Psychology (Kültürlerarası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) (Seçmeli) (3-0) 3
Dersin amacı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında hem Endüstri Psikolojisi alt alanında incelenen temel İnsan Kaynakları Yönetimi modül ve uygulamalarında, hem de Örgütsel Davranış alt alanında incelenen bireylerin çalışma yaşamında sergiledikleri davranış ve tutumlara yönelik öğrencilere kültürler arası bir perspektif sunmak ve onları bu konuda donanım sahibi yapmaktır. Kişilerin kültürel oryantasyonlarından beslenen ve iş yaşamındaki davranış ve tutumlarına yansıyan farklılık ve benzerlikleri, kurumsal kültür ve uygulamalarda kültürel bağlamların etkileri ve sonuçları, bu konularda Sosyal Psikoloji ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların yanında güncel örneklerin sergilenmesi ve tartışılması yöntemleri ile sunulacaktır. Öğrencilere, kültürler arası psikolojinin temel kavramlarının iş yerindeki tutumlar, yönetim şekilleri ve sonuçları ile iş-aile yaşamı dengesi gibi konular üzerindeki etkilerinin öğretilmesi, bu konularda farklı araştırma alanlarına yönelmeleri ve yaratıcılıklarını destekleyen uygulamalara katılmaları fırsatı verilmesi planlanmıştır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Psychology of Close Relationships (Yakın İlişkiler Psikolojisi)(Seçmeli) (3-0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilere yakın ilişkiler psikolojisi ile ilgili başlangıçtan günümüze geniş bir perspektif içerisinde kuramsal gelişmeleri, bilimsel bulguları ve bu bulguların uygulamaya yönelik sonuçlarını güncel tartışmalarla birleştirerek sunmaktır. Bu bağlamda, derste öğrencilerin kendilerinin veya tanıdıklarının deneyimlerinden ve/veya gözlemlerinden yararlanarak kuramla deneyimleri yaratıcı şekillerde birleştirmeleri, bu kombinasyonlardan yeni araştırma soruları üretmeleri beklenmektedir. Temel olarak derste yakın ilişkilerde bağlanma stillerinin rolü, bu stillerin yetişkin bağlanma desenlerinde ve ilişki sonuçlarında etkileri, yükleme stillerinin yakın ilişkilere yansımaları, romantik ilişkilerin başlangıç süreçleri, yakın ilişkilere yönelik bilişsel ve evrimsel kuramlar ile cinsiyet farklılıklarına bu kuramların bakış açıları, yetişkin bağlanma stillerinde kültürün etkileri, yakın ilişkilerde duygusal süreçler, iletişim, iletişimsizlik ve çatışma, çatışmayı çözme süreç ve stilleri, ilişki doyumu, ilişkilerde kıskançlık ve şiddet konuları ele alınacaktır.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Attitudes and Attitude Change (Tutumlar ve Tutum Değişikliği) (Seçmeli) (3-0) 3
Sosyal Psikoloji alanında tutumlar ve tutumları değiştirmeye yönelik yöntemlere ve süreçlere yönelik kuramlar çok önemli yer tutmaktadır. Bu alanda araştırma konularının başında önyargılı davranma, cinsiyetçilik, ayırımcılık gibi toplumsal hayatı da önemli ölçüde etkileyen tutumlar gelmektedir. Bu dersin amaçlarından biri, öğrencilere tutum kavramının temelinden başlayarak Sosyal Psikoloji alanında tutumların kaynaklarını, oluşum ve değişim süreçlerini, tutumlar üzerinde etkisi olan bireysel, grupsal ve kültürel faktörleri açıklamayı amaçlayan kuramları tarihsel bir çerçeve içerisinde sunmaktır. Bunun yanında, tutum değişimine yönelik kuramlardan yola çıkılarak öğrencilerden kendi belirledikleri ve değişmesini istedikleri bir birey ya da grup tutumuna karşı değişim projesi geliştirmeleri beklenecek, onlara bu konuda danışmanlık yapılarak dönem sonunda kendi projelerini tamamlayarak sunmaları fırsatı verilecektir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Intra- and Inter-Group Relationships (Grup İçi ve Gruplar Arası Psikoloji) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere Sosyal Psikoloji alanında grup içi ve gruplar arası psikoloji süreçlerini inceleyen kuramlara yönelik tarihsel bir bakış açısı sunmak, bu kuramlara yönelik yazında yer almış araştırmaların bulgularını ve bu bulguların farklı ülke ve tarihlerdeki toplumsal olay ve gelişmelere yönelik öngörülerini ve uygulamalarını öğretmek, öğrencilerin bu bilgiler ışığında grup içi ve gruplar arası süreçler ile toplumsal olaylara karşı profesyonel bir bakış açısı geliştirerek yorum yapabilme, araştırma ve uygulama alanlarında yer alabilme becerilerini kazandırmaktır. Derste genel olarak Sosyal Benlik Kuramı, Eşitlik Kuramı, Sistemi Haklı Çıkarma Kuramı gibi temel kuramlar ve bunlara yönelik bilimsel bulgular, güncel gelişmelerle ilişkilendirilerek tartışmaya açılacaktır, grup içi farklılaşmalar ve liderlik/takipçilik, grup kimliği, norm ve değerlerinin oluşumu, gruplar arası çatışmalarının oluşma nedenleri ve çözüm yolları, aidiyet psikolojisi, grup verimliliği ve verimsizliğine yol açan nedenler gibi konular ele alınacaktır, grup içi ve gruplar arası psikolojiye yönelik kuramlar ve uygulamalar, kültürel bağlamlarla beraber ele alınarak incelenecektir.
tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri
Health Psychology (Sağlık Psikolojisi) (Seçmeli) (3-0) 3
            Dersin amacı sağlık ve hastalık kavramları, sağlık sorunlarında kişiliğin rolü, hastalığın toplumsal bağlamı, sağlık ve hastalık imgeleri, stres ve sağlık, çevre ve sağlık, sağlık psikolojisinde araştırma yöntemleri ve hizmetler gibi konuları incelemektir.
 
Special Topics in Clinical Psychology (Klinik Psikoloji’de Seçme Konular) (Seçmeli) (3-0) 3
Dersin amacı güncel literatürden seçme konuların sınıfta gözden geçirilmesi ve tartışılması ile birlikte öğrencilerin Klinik Psikoloji alanındaki bilgilerinin derinleştirilmesidir.
 
Special Topics in Social Psychology (Sosyal Psikoloji’de Seçme Konular) (Seçmeli) (3-0) 3
Dersin amacı güncel literatürden seçme konuların sınıfta gözden geçirilmesi ve tartışılması ile birlikte öğrencilerin Sosyal Psikoloji alanındaki bilgilerinin derinleştirilmesidir.
 
Special Topics in Industrial and Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi’nde Seçme Konular) (Seçmeli) (3-0) 3
Dersin amacı güncel literatürden seçme konuların sınıfta gözden geçirilmesi ve tartışılması ile birlikte öğrencilerin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanındaki bilgilerinin derinleştirilmesidir.
 
Advanced Topics in Psychology (Psikolojide İleri Düzey Konular) (Seçmeli) (3-0) 3
Dersin amacı güncel literatürden ileri düzey konuların sınıfta gözden geçirilmesi ve tartışılması ile birlikte öğrencilerin psikoloji alanındaki bilgilerinin derinleştirilmesidir.
 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031